Бағдарламасы «Мінез-құлық ауытқу психологиясы»Дата03.05.2016
өлшемі267.24 Kb.
түріБағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасы НысанПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы

Жұмыс ОҚУ бағдарламасы
«Мінез-құлық ауытқу психологиясы» пәні
050503 – Психология

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндер Нысан

каталогының негізінде әзірленген

пәннің жұмыс оқу бағдарламасын ПМУ ҰСН 7.18.3/34

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

________________ Пфейфер Н.Э.

«___»_____________2010 ж.
Құрастырушы: доцент Жуманкулова Е.Н
Психология және педагогика кафедрасы

Жұмыс оқу бағдарламасы

«Мінез-құлық ауытқу психологиясы» пәні бойынша

050503 – Психология мамандық студеттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы _____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының

(бекіту күні)

және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ Е.И.Бурдина
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

_____” __________ 2010 ж. Хаттама № ____


ОӘК Төрайымы ____________ Е.Н.Жуманкулова
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________________ ________ _________ 20_ж. «_____»________ (факультет атауы) (қолы) (аты-жөні)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ _____________ 20_ж. «_____»_______ (қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
1.1 Кіріспе

Ауытқу мінез-құлық қазіргі кездегі қоғамның ең манызды проблема болып табылады. Осы проблема пәңаралық мінез болып және психолог, дәрігер, педагогтар ғалымдарының нысаны болады.

050503 «Психология» мамандығының оқу жоспарында «Мінез-құлық ауытқу психологияның» курсы студенттер профилактика және реабилитация жұмыстарынын, белсенді қарым-қатынас ұйымдастыруын үйретеді. Мінез-құлық ауытқу балалармен жұмыс ұйымдастыруы кәсіби дайарлығы олардың теоретикалық білімдерің қалыптастыруымен байланысты және студенттердің психодиагностика және психокоррекция тәжірибелігімен байланысты.

«Мінез-құлық психологиясы» курсын оқыған стаденттер келесі сұрақтарды зерттейды: ауытқу психологиясы деген не; ауытқу мінез-құлықтын себептері неде; адамды өз-өзіне және басқаларға әсер тиетің себеп неде; осы адамдарға қандай және қандай көмек көрсетуге болады.1.2 Курс мақсаты:

- болашақ психологтардың ауытқу мінез-құлықтын диагностика, түзету және алдын алу туралы білімің қалыптастыруы.1.3 Пән міндеттері:

- мінез-құлық ауытқу туралы проблемаларының негізгі психологиялық білімдері және әр түрлі ауытқу мінез-құлық классификациялармен таныстыру;

- мінез-құлық ауытқудын қалыптасуының детерминантары мен психологиялық механизмдерді, оның негізгі түрлерің, диагностика әдістерің және түзету мен алдынан алу бағыттарын зерттеу;

- студенттерде диагностика, алдынан алу және психологиялық түзету тәжірибелік білімдерің қалыптастыру.2 Пререквизиттер: Психодиагностика негіздері; Дифференциалды психология; Медициналық психология.

Постреквезиттер: Психотерапия технологиялары; Еңбек психологиясы

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.
Мамандықтың және пәннің оқу-әдістемелік Ұйым стандарты

кешеніне қойылатын талаптар ПМУ ҰС 7.18.3-10
3. Пәннің тақырыптық жоспары


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1
Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе

1

1

5

2

Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу

1

1

5

3

Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы

1

1

5

4

Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы

1

1

5

5

Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері

1

1

5

6

Агрессивті мінез-құлық

1

1

5

7

Делинквентті мінез-құлық

1

1

5

8

Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық

1

1

5

9

Суицидті мінез-құлық

1

1

5

10

Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері

2

2

5

11

Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары

2

2

5

12

Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция

2

2

5

Барлығы: 90 сағат

15

15

60
3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1
Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе

0,5

0,5

6

2

Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу

0,5

0,5

6

3

Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы

0,5

0,5

6

4

Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы

0,5

0,5

6

5

Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері

0,5

0,5

6

6

Агрессивті мінез-құлық

0,5

0,5

6

7

Делинквентті мінез-құлық

0,5

0,5

7

8

Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық

0,5

0,5

7

9

Суицидті мінез-құлық

0,5

0,5

7

10

Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері

0,5

0,5

7

11

Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары

0,5

0,5

7

12

Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция

0,5

0,5

7

Барлығы: 90 сағат

6

6

78


3.2 Теоретикалық курстың мазмұны
1 тақырып. Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе. Мінез-құлық психологиялық категория және индивидтің сапасы ретінде. «Мінез-құлық ауытқу» ұғымының критериі. «Мінез-құлық ауытқу» ұғымы.

2 тақырып. Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу. «Әлеуметтік норма» ұғымы. Психологиядағы норма. Әлеуметтік нормалардың түрлері және оның механизмлерінің іс-әрекеті Әлеуметтік ауытқу.

3 тақырып. Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы. Мінез-құлық ауытқу сипаттамалау проблемасы. Мінез-құлық ауытқу турлерінің психологиялық сипаттамасы. Мінез-құлық ауытқу турлерінің медициналық сипаттамасы. Мінез-құлық феномендерің салыстыру сипаттамасы.

4 тақырып. Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы. Мінез-құлық ауытқудың сырттай физикалық және ішкі әлеуметтік жағдайлар. Ауытқу мінез-құлықтын әлеуметтік факторлары. Мінез-құлықтын девиациясының биологиялық себептері.

5 тақырып. Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері Девиантті мінез құлықтың экзистенционально-гуманистік жолдар. Ауытқу мінез-құлықтың психодинамикалық аспектылері.

6 тақырып. Агрессивті мінез-құлық Агрессия және агрессивті мінез-құлық. Агрессивті мінез-құлықтің қалыптастыру жағдайлары. Агрессия және делинквентті мінез-құлық.

7 тақырып. Делинквентті мінез-құлық. Делинквентті мінез-құлық – ауытқу мәнез-құлықтың түрі ретінде. Делинквентті мінез-құлықтын қалыптасу жағдайлары. Заң қарсылық түрткі. Әлеуметке қарсы (социопатты) тұлға.

8 тақырып. Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық. Байланыс мінез-құлықтың жалпы сипаттамасы. Концептуалды модельдер. Тұлғаның адиктивті мінез-құлықтын факторы. Аддикция түрлері.

9 тақырып. Суицидті мінез-құлық. «Суицид» ұғымы және типологиясы. Суицидті мінез-құлықтың жасөспірім ерекшіліктері. Суицидттің қалыптасуы концепциялары. Суицидтің түрткілері.

10 тақырып. Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері. Нарцистік мінез-құлықтің кісқа мінездемесі. Конформистік мінез-құлықтың қысқа мінездемесі. Аутистік мінез-құлықтің қысқа мінездемесі. Мінез-құлықтің басқа тұрлері: клептомания, пиромания және т.б.

11 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары Адамның ауытқу мінез-құлығының алдынан алуы және әлеуметтік-психологиялық әсер етуі. Тұлғаның ауытқу мінез-құлығының алдынан алуы. Тұлғаның мінезінің ауытқуының психологиялық интервенциясы. Мінез-құлықтың ауытқуының әр түрлерінің әлеуметтік-психологиялық әсер етуінің стратегиясы.

12 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция. Ауытқумінез-құлықтың психологиялық түзетуі және девиант тұлғасының реабилитациясы. Мінез-құлықті түзетудің мақсаттары мен принциптері. Позитивті түрткілерды стимуляциялау. Эмоционалды көніл-күйді түзету әдістері. Өз-өзіндіреттеу әдістері. Когнитивті қайта құрастыру. Позитивті мінез-құлықты қалыптастыру әдістері.
3.3 Семинар сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе. «Мінез» ұғымының мазмұні мен құрылымы және оның негізгі сипаттамасы. Мінез-құлықтың әлеуметтік аспектілері. «Мінез-құлықтың нормалары» және «ауытқу мінез-құлық» ұғымдардың критерийлері. «Ауытқу мінез-құлық» ұғымы, «ауытқу мінез-құлық», «Әлеуметтік-дезаптация мінез-құлық», «тұлғаны әлеуметтендіру» және «тұлғаның деаптациясы» ұғымдарының ұқсастығы және айырмашылығы.

2 тақырып. Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу. Психологиядағы «норма» және «әлеуметтік норма» ұғымдары. Әлеуметтік норманың түрлері және олардың жұмыс істеу механизмдері. Әлеуметтік норманың қоғамның қоғам-тарихи даму және мәдени ерекшеліктерінен тәелдігі. Әлеуметтік норма мен ауытқуы.

3 тақырып. Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы. Мінез-құлықтың қалыптасуының әлеуметтік жағдайлары: отбасы, әлеуметтік және мектеп дезаптациясы, құрдастарымен қарым-қатынас және басқа факторлар. Девиация мінездің биологиялық себептері: генетика, жасөспірім кризисы, мінез акцентуациясы және т.б.

4 тақырып. Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы. Ауытқу мінез-құлықтын әлеуметтік факторлары. Мінез-құлықтын девиациясының биологиялық себептері.

5 тақырып. Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері. Материалистік психология көзқарас ретінде мәнез-құлық қалыптасуы. Бихевиоризм ретінде мінез-құлық қалыптасуы. Фрейдизм мен неофрейдизм ретінде мінез-құлық қалыптасуы. Индивидуалды психология ретінде мінез-құлық қалыптасуы. Гуманистік психология ретінде мінез-құлық қалыптасуы. Когнитивті психология ретінде мінез-құлық қалыптасуы. Формирование отклоняющегося поведения с позиций индивидуальной.

6 тақырып. Агрессивті мінез-құлық. Бала агрессиясының этиологиясы. Агресивті мінез-құлықты қалыптастыру жағдайлар. Агрессия мен делинквентті мінез-құлық. Физикалық агрессиясы бар балалардың психологиялық типологиясы. Вербалды агрессиясы бар балалардың психологиялық типологиясы. Қосымша агрессиясы бар балалардың психологиялық типологиясы. Негативизм бар балалардың психологиялық типологиясы. Мінез-құлықтың модалды агрессия мен ауытқу типтерінің бір-бірімен байланысы. Агрессияның жаныс-жастар ерекшіліктері. Агрессия және отбасы тәрбиесіның ерекшілігінің модальносты. Әр-түрлі ереже агрессиясы бар балалардың психологиялық типологиясы. Әр-түрлі агрессия түрлерің және агрессивті мінез-құлықты диагностикалай әдістері.

7 тақырып. Делинквентті мінез-құлық. Делинквентті мінез-құлық – ауытқу мінез-құлықтың түрі ретінде. Криминалді мінез-құлық – ауытқу мінез-құлық түрі ретінде. Делинквентті және криминалді мінез-құлық қалыптасу жағдайлары. Заң қарсылық түрткі. Әлеуметтік қарсы тұлға. Мінездің акцентуациясы – делинквентті мінез-құлықтың негізі.

8 тақырып. Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық. Аддиктивті мінез-құлықты қалыптастыратың факторлар: отбасының дисфункционалдысы, тұлғаның ерекшілігі мектеп дезадаптация, әлеуметке қарсы формалды емес қоғамның әсері, әлеуметтік-экономикалық және демографиялық себептер, және т.б. Аддиктивты жасөспірімнің тұлғалық және жастық ерекшеліктері. Әр-түрлі тәелдіктердің сипаттамасы: химикалық тәуелдік, ас тәуелдік, ойнаудан тәуелдік (гэмблинг), сексуалды тәуелдік, дің тәуелдік және т.б. Характеристика различных видов зависимостей: химическая зависимость.

9 тақырып. Суицидті мінез-құлық. «Суицид», «сиуцидтті мінез-құлық» ұғымы және суицид себептерінің типологиясы. Суицидті мінез-құлықтің себептері және оның адамның жасымен байланысы.

Суицидтті мінез-құлықтың құрылымы. Әр-түрлі кезендердегі суицидті мінез-құлыққа мәдени және тарихи қатынас. Суицидті мінез-құлықтің түрлеріне сипаттама: аффективті және көрсеткіш. Суицидті мәнез-құлық зерттеу негізгі жолдар. Суицидті мінез-құлықты диагностикалау. Психологтің суицидті мінез-құлықты тұлғамен іс-әрекетінің тактикасы.10 тақырып. Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері. Нарцистік мінез-құлықтың сипаттамасы және оның қалыптасу жағдайлары. Конформистік мінез-құлықтың сипаттамасы және оның дамуының себептері. Аутистік мінез-құлықтың сипаттамасы және оның қалыптасу жағдайлары.Краткая характеристика аутистического поведения. Ауытқу мінез-құлықтың басқа түрлері (клептомания, пиромания и др.) және олардың қысқа сипаттамасы.

11 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары. Тұлғаның мінезінің ауытқуын алдынан алу жолдары. Оның ерекшелігі. Әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету түрлері. Мінез-құлық ауытқуы бар тұлғаның психологиялық интервенциясы.

12 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция. Мінез-құлықтағы ауытқуын түзету мақсаттары, міндеттері және принциптері. Мінезінде ауытқу бар клиенттермен қызмет ұйымдастыру жолдары. Девианттің түрткі-құндылық қоршағын түзету. Девианттің эмоционалды күйің түзету әдістері мен технологиялары. Реабилитацияның негізгі концепциялары мен моделдері (медициналық, білім беру және психоәлеуметті) және олардың сипаттамасы.

3.4 Күндізгі және сырттай оқу бөліміне арналған СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Тақырып бойынша әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


6

2

Дәріс сабақтарына дайындалу.

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу

15

3

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

4

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалдарды зерттеу

Есеп

Баяндама


10

5

Реферат жазу

Баяндама

Баяндама қорғау


4

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Р1, Р2 (тестілеу, емтихан)

10

Барлығы:

60
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Тақырып бойынша әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


10

2

Дәріс сабақтарына дайындалу.

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу

6

3

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


6

4

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалдарды зерттеу

Есеп

Баяндама


42

5

Реферат жазу

Баяндама

Баяндама қорғау0


4

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Р1 (тестілеу, емтихан)

10

Барлығы:

78


Студенттердің өздік-жұмысына арналған тақырыптар

1 тақырып. Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе

Сабақ тақырыбы бойнынша негізгі терминдер глоссарийің және 10-15 сөзден крассворд, 5 тесті құрастыру.

Әдебиет тізімі: [1,20,26,].2 тақырып. Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу Негізгі термин глосрийын толтылу және 10-15 сөзден крассворд, 5 тесті құрастыру.

Әдебиет: [5,8,10,11,19,21,23,41,42].3 тақырып. Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы. Негізгі термин глосрийын толтылу. «Ауытқұ мінез-құлық түрлері мен классификациясы» кесте немесе схема құрастыру, сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастыру.

Әдебиет: [1,4,19,20,23,24,26].4 тақырып. Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы. Негізгі термин глосрийын толтылу. «Ауытқу мінез-құлықтың қалыптастыру себептері» кесте немесе схема құрастыру, сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастыру

Әдебиет: [1,11,13,17,19,20,22,23,33,40,45].5 тақырып. Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері. Негізгі термин глосрийын толтылу. «Ауытқу мінез-құлық қалыптасуының психологиялық механизмдері» кесте немесе схема құрастыру, сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастыру.

Әдебиет: [1, 14,15,16,20,22,33,34,35,45].6 тақырып. Агрессивті мінез-құлық. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып диагностика әдістерің талдау.

Әдебиет: [1,5,14,15,16,19,20,22,24,43].7 тақырып. Делинквентті мінез-құлық. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып және диагностика әдістерін талдау.

Әдебиет: [1,5,6,12,13, 14,15,16,18,22,24,35,40,45].8 тақырып. Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып және диагностика әдістерін талдау.

Әдебиет: [1,8,12,13, 14,15,16,19,20,22].9 тақырып. Суицидті мінез-құлық. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып және диагностика әдістерін талдау.

Әдебиет: [1,8,12,13, 14,15,16,19,20,22].10 тақырып. Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып және диагностика әдістерін талдау.

Әдебиет: [1,8,12,13, 14,15,16,19,20,22].11 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып ауытқу мінез-құлыққа әсер ететің әлеуметтік-психологиялық жостарды құрастыру.

Әдебиет: [1,2,3,4,7,18,20,24,25,35].12 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция. Негізгі термин глосрийын толтылу. Сабақта танысқан тақырып бойынша 10-15 сөзді кроссворд және 5 тест құрастырып ауытқу мінез-құлықтың бір түрін түзету психологиялық бағдарлама құрастыру.

Әдебиет: [1,2,3,4,7,9,18,25,26,27].


Реферат тақырыптары


 1. Адам дамуының поблемасы қарастыру негізгі жолдары және нормалды және аномалды дамудың критерийлері, жағдайлары.

 2. Мінездегі ауытқудың қалыптасуының факторлары.

 3. Мінездегі ауытқудың биологиялық қалыптасуының факторлары.

 4. Мінездегі ауытқудың әлеуметтік қалыптасуының факторлары.

 5. Мінездегі ауытқудың психологиялық қалыптасуының факторлары.

 6. Мінез-құлықтың диагностикалауына, түзетуіне және алдынан алу негізгі жолдары.

 7. Аддиктивті мінез-құлық: ұғымы, түрлері, себептері.

 8. Суицидті мінез-құлық: ұғымы, түрлері, суицидтің алдындағы комплекс.

 9. Агрессия мінез-құлық ауытқу ретінде және агрессивті балалармен және оларды ата-аналармен түзету негізгі бағыттары.

 10. Мінез-құлық ауытқуды диагностикалау, алдынан алу және түзету негізгі жолдары.

 11. Мінез-құлықтағы ауытқудың психологиялық түзетудің негізгі принциптері.

 12. Мінез-құлықтағы жалпы және арнайы психопрофилактика.

 13. Принципы организации психотерапевтических групп подростков с отклонениями в поведении.

 14. Аддикция және аддиктивті мінез: тәуелдікті психологиялық түзету проблемалары.

 15. Суицидтің себептері мен көрсеткіштері.

 16. Девиантті мінез-құлық және сипаттамалық негіздері.

 17. Девиантті мінез-құлық және мінездің акцентуацисының байланысы.

 18. Суицидтологиядағы психотерапияның ролі мен орыны.

 19. Ауытқу мінез-құлықтын диагностикасына негізгі жолдар.

 20. Мінез-құлықты диагностикалай жалпы және арнайы әдістері.

 21. Делинквентті мінез-құлық: ұғымдары, түрлері, түзеті және алдынан алу бағыттары.

 22. Ауытқу мінездің түзетіндегі арттерапиянын мүмкіндіктері.

 23. Девиантті мінез-құлықтарының пайда болуында және қалыптасуында ата-аналарының ролы.

 24. Интернет-тәуелдік – аддикция мінез-құлық ретінде.

 25. Әр-түрлі аддикция түрлерінде психокоррекция бағыттары.

 26. Девианттің түрткі-құндылық қоршамымын ерекшеліктері.

 27. Ауытқу мінездегі нарцист, конформист және аутист түрлеріндегі психолог қызметінің ерекшілігі.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Девиантное поведение /И.А.Рудакова, О.С.Ситникова, Н.Ю.Фаль-чевская. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 156 с.

 2. Профилактика алкогольной и наркотической зависимости у подростков в школе: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 96 с.

 3. Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 240 с.

 4. Кравцова, Т.М. Диагностика и коррекция девиантного поведения в работе психолога спецшколы: теория и практика: Учебно-методическое пособие. – Павлодар: ИнЕУ, 2007. – 112 с.

 5. Бойко, И.Н. Социально-психологические проблемы детей девиантного поведения [текст] /И.Н.Бойко, Т.Н.Сидорова: учебное пособие. - Электросталь: Филиал РГСУ, 2006. – 220 с.

 6. Отклоняющееся (девиантное) поведение как причина преступности несовершеннолетних. Учебно-методическое пособие /Сост. Л.П.Атикова, А.Ф.Лыков, В.В.Шулепов. – Алматы: «Данекер», 2007. – 90 с.

 7. Цзен, Н.В., Пахомов, Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения — Изд. 2-е, доп. – М.: Не­зави­симая фир­ма “Класс”, 2004. – 272 с. – (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 67).

 8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2005. – 512 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

 9. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2004

 10. Основы психодиагностики: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Шмелева А.Г. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005

 11. Березин, С. В. Наркомания глазами семейного психолога: учеб. пособие для вузов /С.В.Березин, К.С.Лисецкий. - СПб.: Речь, 2005. – 239 с.

 12. Клейберг, Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов /Ю.А. Клейберг. - М.: ТЦ Сфера, 2004. – 192 с.

 13. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов /В.Д.Менделевич. – СПб.: Речь, 2005. – 444 с. – (Современный учебник)

 14. Каменская, Е.Н. Социальная психология: конспект лекций /Е. Н.Каменская. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 187с.

 15. Шевандрин, Н.И. Основы психологической диагностики: в 3 ч. учебник для вузов /Н.И. Шевандрин. – М.: Владос. – 2006 – 297 с.

 16. Платонов, Ю. П. Социальная психология поведения: учебное пособие для студ. вузов /Ю. П. Платонов. – СПб: Питер, 2006. – 459 с. – (Учеб. пособие)

 17. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, Учебная литература, 2005. – 352с.

 18. Ромек, В.Г. Поведенческая психотерапия: учебное пособие для
  вузов /В. Г. Ромек. – М.: Академия, 2004. – 192 с. – (Высшее образование)

Қосымша әдебиет:

 1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 2004№

 2. Демина, Л.Д., Ральникова, И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности: Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2005. – 123 с.

 3. Петровский, А.В. Личность, деятельность, коллектив –М., 1982.

 4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: СПб: Питер, 1998.

 5. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. Р-на-Дону: «Феникс», 2006.

 6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб: Питер. 2004.

 7. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб. для высш. шк. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 376 с.

 8. Битянова М.Р. Социальная психология. - М.: Междунар. пед. академия, 2004. – 106 с.

 9. Дружинин В. Н. Психология семьи.- М.: КСП, 2004. – 160 с.

 10. Сорокин, В. М. Практикум по специальной психологии: учеб.-метод. пособие/В. М. Сорокин, В. Л. Кокоренко : под научн. ред. Л.М. Шипицыной.-СПб.: Речь,2005.-120 с.-(Психологический практикум)

 11. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учебное пособие /Т. Н. Кильмашкина. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 287 с.

 12. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1981.


Интернет

 1. http://www.portalus.ru

 2. http://www.bestreferat.ru

 3. http://www.auditoriumru/books

 4. http://www.libcsu.ru/news
Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050503 – Психология

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Мінез-құлық ауытқу психологиясы


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

2

90

30

60

6


5

2

90

15

15
1,5

1,5

ҚКБ негі-зіндегі сырттай

2

90

12

78

4


4

2

90

6

6
1,2

1,2

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет