Бағдарламасы Семей 2013 Алғы сөз 1 Әзірленді құрастырушыларДата02.05.2016
өлшемі201.34 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-5.1.65/01-2013ПОӘК

«Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәнінің оқытушыларға арналған бағдарламасы


№__ басылым

«___»______2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ5В072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына арналған
«АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫ»пәнінің оқытушыларға арналған


бағдарламасы

Семей


2013
Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ
Құрастырушылар:

М. Какимов ____________ Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

« » 2013 ж.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

«Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедра мәжілісінде қаралды
« » 2013 ж., № хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ М. Акимов
2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қаралды
« » 2013 ж., № хаттама
Төрайым _________ С. Төлеубекова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және басылымға рұқсат етілді


« » 2013 ж., № хаттама
ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
Мазмұны


1

Қолдану саласы
2

Нормативтік сілтемелер
3

Жалпы ережелер
4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны
5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8

Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәнінің оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін оқытушыға арналған бағдарламасы 5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы аталған пән бойынша келесі құжаттардың талаптары және ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- 2012 жылдың 23 тамызындағы № 1080 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және бекітілген 5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бойынша құрастырылған.

- Университет стандарты СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу- әдістемелік кешенін жетілдіру мен рәсімдеудің жалпы ережелері»;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» – техникалық ғылым. «Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәнінің зерттеу нысаны - тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттарындағы технологиялық процестердің өту барысында туындайтын өнімдердің физико-механикалық қасиеттері және осы қасиеттердің көмегімен процестерді есептеудің оңтайлы әдістерін меңгеру болып табылады. «Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» курсы азық-түлік технологиясы саласының мамандарына арналған теориялық инженерлік негізі болып табылады.

Қазіргі замандағы тамақ өндірісі мамандардың технологиялық процестердің кинетикасы мен динамикасы аймағындағы терең білімін қажет етеді.

Инженер – өндірістік процестерді технология талаптарына сәйкестендіріп басқарып қана қоймай, сонымен қатар ғылымның соңғы жетістіктеріне сай жоғарғы техникалық деңгейде оңтайлы өтуін қамтамасыз етуі керек. Бұл мақсаттарды орындау үшін маманның әртүрлі инженерлік есептерді шешуге қабілеті болуы міндет.

3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
Студенттердің «Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» жөніндегі білімдерін қалыптастыру, осы алған білімдерін болашақ маман алдағы еңбек тәжірибесінде қолдана алады.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

Студенттерді азық-түлік өнімдерінің жабдықтарын оқыту арқылы келесі қажеттіліктерді орындау:


 • қоспалар қосу, технологиялық өңдеу режимдері мен тәсілдерін өзгерту арқылы өнімнің құрамы мен сапасын басқаруды меңгеру

 • процестер реодинамикасының негізгі заңдарын меңгеру

 • процестер мен аппараттарды есептеу әдістерін меңгеру

 • машиналар мен аппараттардың конструкциясын меңгеру.

Сонымен қоса, пәннің негізгі мақсаты студенттерді жоғарыда айтылғандарды (анықтамалар, заңдылықтар, есептерді шешу жолдары) меңгерту ғана емес, оларды қолдана білуге үйрету.

3.4 Оқытудан күтілетін нәтижелер: • Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары курсының негізгі (базалық) заңдарын білуі керек;

 • Азық-түлік өнімдерінің жабдықтарының негіздерін білуі керек;

 • Теориялық және практикалық мақсаттарға осы алған білімдерін қолдануға дағдылану;

 • Азық-түлік өнімдерінің құрылымдық механикалық қасиеттерін зерттеуге үйрену;

 • Азық-түлік өнімдерінің құрылымдық механикалық қасиеттерін анықтауда алған білімдерін қолдануға үйрену;

 • Азық-түлік өнімдерінің жабдықтарын зерттеуде қолданылатын тәсілдердің мағынасын түсіну;

 • Басқа пәндерді меңгеру барысында «Азық-түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәнінен алған білімдерін қолдана білу;

 • Курстың типтік жобалық талаптарын орындауға дағдылану.

3.5 Курстың пререквизиттері:

3.5.1 гидравлика негіздері;

3.5.2 механика негіздері;

3.5.3 жылутехникасының негіздері.

3.6 Курстың постреквизиттері:

3.6.1 тамақ өндірісінің технологиясы;

3.6.2 тамақ өндірісінің аппараттары және процесстері.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1

Курс


Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


ПС

(сағ.)


ЗС

(сағ.)


ОСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау нысаны

3

5

2

15

-

15

30

45

90

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптардың аталуы және

олардың мазмұныСағат

саны


1

2


Модуль 1 Технологиялық жабдықтар туралы жалпы түсінік

Пәннің мәні мен маңызы. Технологиялық жабдықтардың жіктелуі. Технологиялық машиналардың өнімділігі мен қуаты. Сүт тасымалдайтын қондырғылар.Құбырлар мен сораптар. Өнімдерді құбырлар арқылы тасымалдайтын құрылғылар.

1

Сұрыптау және іріктеу жабдықтары.

Сусымалы шикізаттарды жіктеу. Көкөністерді іріктеу және сұрыптау машиналары. Ұн елеуге арналған машиналар. Електерді есептеу.1

Өнімдерді ұсақтауға арналған машиналар.

Қатты тамақ өнімдерін ұсақтауға арналған машиналар. Жұмсақ тамақ өнімдерін ұсақтауға арналған машиналар. Ірі, орташа, майда ұсақтауға арналған машиналар. Еттартқыштар, куттерлер, диірмендер, көкөніс және жеміс кесінділейтін машиналар. Кесу машиналарын есептеу.1

Өнімдерді илеу және араластыру машиналары. Азтұтқыр сұйық өнімдерді араластыруға арналған құрылғылар. Ет, көкөніс турамалырын араластыру жабдықтары. Қалақшалы, шнекті, винтті араластырғыштар. Қамыр араластыру машиналары. Бұлғау машиналары.

1

Жуу машиналары мен қондырғылары.

Көкөністерді жууға арналған машиналар. Ыдыстарды жууға арналған машиналар. Мерзімді әрекетті ыдыс жуу машиналары.1

Әртекті орталарды ажыратуға арналған машиналар.

Тұндырғыштар, сүзу машиналары және центрифугалар.1

Аршу жабдықтары мен машиналары.

Картоп ашу толасты машиналар. Картоп аршуға арналған толассыз машиналар Балық тазалау машиналары. Картоп аршу машиналарын есептеу.1

Өнімдерді қысыммен өңдеуге арналған машиналар

Сүйектен етті, шыжықтан майды бөлір алуға арналған пресстер. Макорон шығаратын престер. Қалыптау және мөлшерлеу машиналары. Толтырғыштар құрылғылар және шприцтер.1


Модуль 2 Тамақ өндірісінде қолданылатын тұтқыр сұйықтарды бөлуге арналған жабдықар
Сүтті тазалауға арналған, балмұздақ ерітінділерін, қант шырындарын сүзуге арналған сүзгілер. Мембраналы сүзгіш аппараттар және құрылғылар, олардың құрылымдық ерекшеліктері және пайдаланылуы.

1

Эмульсорлар, гомогенизаторлар және пластификаторлар.

Эмульсорлардың конструкциясы және олардың негізгі есептеулері. Клапанды, ортадан тепкіш, ультродыбысты гомогенизаторлар және олардың есептеулері мен пайдаланылуы. Пластификаторлар құрылғысы және олардың жұмыс істеуі..1

Сепараторлар. Сепараторлар құрылғысымен олардың жұмыс істеу принциптері. Ажырату процесінің негізгі теориялары. Ашық, жыбық, жартылайгерметикалық және герметикалық типті сепараторлар. Сүт тазалағыш-сепараторлар, қалыптағыш-сепараторлар және сепаратор гомогенизаторлар. Тұнбаны өздігінен, үздіксіз және циклды түрде түсіретін сепараторлар.

1

Май өндірісіндегі жабдықтар.

Май өндірісіндегі жабдықтарға қысқаша сипаттама және негізгі есептеулері. Цилиндрлі май жасағыш. Толасты түрде жұмыс істейтңн май жасағыш. Үздіксіз жұмыс істейтін май дайындағыш. Негізгі есептеулері.1

Ірімшік және сыр өндірісіндегі жабдықтар. Ірімшік ұйытқысын алатын және өңдейтін жабдықтар. Жабық ірімшік жасағыштар. Ірімшікті өндіретін және сүтті ұйытуға арналған жабдықтардың негізгі есептеулері. Сыр жасауға арналған аппараттардың құрылысы, технологиялық артықшылығы, жұмысы және пайдалану туралы түсінік. Сыр жасайтын ваннанвң негізгі технологиялық есебі.

1

Модуль 3 Тамақ өнімдерін құйып жабатын және буып-түйетін машиналар мен жабдықтар
Ыдыстарға құюға арналған автоматтардың конструкциясы мен негізгі есептеулері. Қоймалжың тамақ өнімдерін мөлшерлеп құйып жабатын машиналар.

1

Салмағы мен көлемі бойынша тамақ өнімдерін өлшейтін жабдықтар.

Таразылар, бақылау-кассалық машиналар, сусымалы азық-түліктерді өлшеу автоматтары.1

Зертханалық сабақтар
Тақырып 1 Аспалы жолдар мен конвейерлер

1

Тақырып 2 Еттартқыштар

1

Тақырып 3 Куттерлер

1

Тақырып 4 Жұқа ұсақтауға арналған машиналар

1

Тақырып 5 Куттерлер

1

Тақырып 6 Коллоидты диірмендер

1

Тақырып 7 Шприцтер

1

Тақырып 8 Шпик кесу машиналары

1

Тақырып 9 Өнімдерді илеу және араластыру машиналары

1

Тақырып 10 Престер

1

Тақырып 11 Котлет қалыптау автоматы

1

Тақырып 12 Тұшпара қалыптау автоматы

1

Тақырып 13 Эмульсорлар, гомогенизаторлар және пластификаторлар


1

Тақырып 14 Сепараторлар

1

Тақырып 15 Май өндірісіндегі жабдықтар.

1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

1

Технологиялық жабдықтардың жіктелуі. Технологиялық машиналардың өнімділігі мен қуаты.

2

Сүт тасымалдайтын қондырғылар.Құбырлар мен сораптар.

3

Сұрыптау және іріктеу жабдықтары.

4

Өнімдерді ұсақтауға арналған машиналар.

5

Еттартқыштар.

6

Куттерлер

7

Диірмендер

8

Көкөніс және жеміс кесінділейтін машиналар

9

Өнімдерді илеу және араластыру машиналары.

10

Қамыр араластыру машиналары.

11

Бұлғау машиналары.

12

Көкөністерді жууға арналған машиналар.

13

Ыдыстарды жууға арналған машиналар.

14

Әртекті орталарды ажыратуға арналған машиналар.

15

Центрифугалар.

16

Аршу жабдықтары мен машиналары.

Картоп ашу толасты машиналар.17

Өнімдерді қысыммен өңдеуге арналған машиналар

18

Сүйектен етті, шыжықтан майды бөлір алуға арналған пресстер.

19

Толтырғыштар құрылғылар және шприцтер.

20

Макорон шығаратын престер.

21

Қалыптау және мөлшерлеу машиналары.

22

Тамақ өндірісінде қолданылатын сүзгілер.

23

Эмульсорлар, гомогенизаторлар және пластификаторлар

24

Сепараторлар

25

Май өндірісіндегі жабдықтар.

26

Цилиндрлі май жасағыш. Толасты түрде жұмыс істейтңн май жасағыш.

27

Үздіксіз жұмыс істейтін май дайындағыш.

28

Ірімшік және сыр өндірісіндегі жабдықтар. Ірімшік ұйытқысын алатын және өңдейтін жабдықтар.

29

Сыр жасауға арналған аппараттардың құрылысы, технологиялық артықшылығы, жұмысы және пайдалану туралы түсінік.

30

Тамақ өнімдерін құйып жабатын және буып-түйетін машиналар мен автоматтар. 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
Тақырыбы

Көрнекі құралдар, ТСО, плакаттар, зертханалық орындар

Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысаны

Дәріс сабақтар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

6

Технологиялық жабдықтар турлы жалпы түсінік.
Аспалы жолдар мен конвейерлер


плакаттар, зертханалық орындар

Технологиялық жабдықтардың жіктелуі. Технологиялық машиналардың өнімділігі мен қуаты.

Ауызша сұрау

Сұрыптау және іріктеу жабдықтары.
Еттартқыштар

плакаттар, зертханалық орындар

Сүт тасымалдайтын қондырғылар.Құбырлар мен сораптар.

Ауызша сұрау

Өнімдерді ұсақтауға арналған машиналар.
Куттерлер

плакаттар, зертханалық орындар

Сұрыптау және іріктеу жабдықтары.

Ауызша сұрау

Өнімдерді илеу және араластыру машиналары.
Жұқа ұсақтауға арналған машиналар

плакаттар, зертханалық орындар

Өнімдерді ұсақтауға арналған машиналар.

Ауызша сұрау

Жуу машиналары мен қондырғылары.

Куттерлер

плакаттар, зертханалық орындар

Еттартқыштар.

Ауызша сұрау

Әртекті орталарды ажыратуға арналған машиналар.

Коллоидты диірмендер

плакаттар, зертханалық орындар

Куттерлер

Ауызша сұрау

Аршу жабдықтары мен машиналары.

Шприцтер
Диірмендер

Ауызша сұрау

Өнімдерді қысыммен өңдеуге арналған машиналар

Шпик кесу машиналары

плакаттар, зертханалық орындар

Көкөніс және жеміс кесінділейтін машиналар

Ауызша сұрау

Тамақ өндірісінде қолданылатын сүзгілер.

Өнімдерді илеу және араластыру машиналары

плакаттар, зертханалық орындар

Өнімдерді илеу және араластыру машиналары.

Ауызша сұрау

Эмульсорлар, гомогенизаторлар және пластификаторлар

Престер

Қамыр араластыру машиналары.

Ауызша сұрау

Сепараторлар

түрде түсіретін сепараторлар.


Котлет қалыптау автоматы
Бұлғау машиналары.

Ауызша сұрау

Май өндірісіндегі жабдықтар.

Тұшпара қалыптау автоматы

плакаттар, зертханалық орындар

Көкөністерді жууға арналған машиналар.

Ауызша сұрау

Ірімшік және сыр өндірісіндегі жабдықтар.
Эмульсорлар, гомогенизаторлар


плакаттар, зертханалық орындар

Ыдыстарды жууға арналған машиналар

Ауызша сұрау

Тамақ өнімдерін құйып жабатын және буып-түйетін машиналар мен автоматтар.

Сепараторлар

Әртекті орталарды ажыратуға арналған машиналар

Ауызша сұрау

Салмағы мен көлемі бойынша тамақ өнімдерін өлшейтін жабдықтар..
Май өндірісіндегі жабдықтар.


плакаттар, зертханалық орындар

Центрифугалар.

Ауызша сұрау


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
Кесте 4

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың

саны


Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Пелеев А.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности». М.: Пищевая промышленность, 1971.

50

9

100

Ш. Тілегенов, Күзембаев, Н. Өсеров «Тамақтану кәсіпорынының жабдықтары» Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.

50

9

100

Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П. «Технологическое оборудование молочной промышленности». М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 431с.

50

9

100

Ивашов В.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности» Часть 1. М. Колос 2001 – 552 с.

50

9

100

Стабников В.Н., Лысянский В.Н., Попов В.Л. « Процессы и аппараты пищевых производств ». М. «Агропромиздат», 1985.

50

9

100


8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Пелеев А.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности». М.: Пищевая промышленность, 1971.

8.1.2 Ш. Тілегенов, Күзембаев, Н. Өсеров «Тамақтану кәсіпорынының жабдықтары» Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.

8.1.3 Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П. «Технологическое оборудование молочной промышленности». М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 431с.

8.1.4 Ивашов В.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности» Часть 1. М. Колос 2001 – 552 с.

8.1.5Стабников В.Н., Лысянский В.Н., Попов В.Л. « Процессы и аппараты пищевых производств ». М. «Агропромиздат», 1985.

8.1.6 Касенов А.Л. «Сүт өнеркәсібіндегі технологиялық жабдықтар», Семей, 2002 ж., - 152 бет

8.1.7 Павлов К.В. и др. «Примеры и задачи по процессам и аппаратам химической технологии », М.: Химия., 1981.

8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Аболмасов Г.И. «Примеры и задачи по курсу технологического оборудования молочной промышленности». 1966 г.

8.2.2 Томбаев Н.И. «Справочник по технологическому оборудованию предприятий молочной промышленности». 1972 г. – 295 с.

8.2.3 Липатов Н.Н. «Руководство к лабораторным и практическим занятиям по курсу технологического оборудования предприятий молочной промышленности». 1988 г. – 100 с.

8.2.4 Гинзбург А.С. Сушка пищевых продуктов. Пищепромиздат. 1960г.

8.2.5 Федоров Н.Е. Методы расчета ПАПП. 1966г.8.2.6 Чубик И., Маслов А.И. Справочник теплофизических констант пищевых продуктов. 1972г.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет