БАҒдарламасы семей 2015 Әзірленген құрастырушы:Дата17.05.2020
өлшемі319.04 Kb.

ПОӘК 042-18-10.1.09/02-2015

11.06.2015 №2 басылым

15 беттің -сі
КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-10.1.09/02- 2015ПОӘК

Студентке арналған «Химия» пәнінің бағдарламасы« 11 » 06 2015ж.

№ 2- басылым

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Химия»
5В072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы және

5В072800 - «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы үшін

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы: ________ « 20 » 05 2015 ж. К.К.Кабдулкаримова, химия ғылымдарының кандидаты, доцент


«Химия» кафедрасы


 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1 «Химия» кафедрасы отырысында « 21 » 05 2015 ж.

11 хаттама
Кафедра меңгерушісі __________ Б.Х.Мұсабаева
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
« 05 » 06 2015 ж. № 5 хаттама
Төрайымы С.С.Төлеубекова

3 БЕКІТІЛДІ :

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған « 11 » 06 2015 ж., № 6 хаттама
ОӘК төрайымы ____________ Г.К.Искакова
4 «11 » 09 2014 жылғы №1 басылым орнына енгізілген

Мазмұны


 1. Жалпы ережелер

 2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

 3. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

 4. Курс форматы

 5. Курс саясаты

 6. Баға қоюдың саясаты

7 Әдебиеттер


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна, химия ғылымдарының кандидаты, доцент

Кафедра «Химия»

Байланыс ақпараты – тел. 35-05-90, оқу ғимараты №4, кабинет №419, Сабақ өткізу орны - № 407 дәрісхана

Пәні бойынша кредит саны - 4
  1. Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау:

«Органикалық химия» - көмірсутектер мен олардың туындыларын зерттейтін ғылым. Бейорганикалық қосылыстарға қарағанда органикалық қосылыстар ерекше қасиеттерге ие, адам мен жануарлар ағзасы үшін маңызы зор. «Бейорганикалық химия» пәні химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен түсініктері, периодтық заң мен атом құрылысы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, термодинамика заңдары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер, химиялық байланыстар және комплексті қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады. Олардың қолдану облыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық теория тұрғысынан баяндалып және периодтық жүйемен байланысы беріледі. Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті байланыс ВБТ мен МОТ тұрғысынан түсіндіріледі, сондықтан күрделі материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды. Сонымен бірге элементтер химиясы бейорганикалық химия пәнінің теориясына сүйеніп оқылады.

1.3 Пәнді оқудың мақсаты:
студенттерге бейорганикалық химияның теориялық негіздері мен элементтер химиясынан және органикалық химияның теориялық негіздерінен білім беру.
1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
- студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;

- қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;

- химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын түсіндіру;

- бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру;

- органикалық қосылыстардың теориялық негіздерін білу;

- алифатты және ароматты көмірсутектердің және олардың функционалды туындыларының синтезін білу;

- органикалық қосылыстардың табиғатын білу.
1.5 Оқып-білудің нәтижесі:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент міндетті:

- химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының) құрастыра білуі;

- негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;

- зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;

- зертханалық тәжірибелерді жасай алуы;

- концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;

- зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі, графиктер мен диаграммалар сала білуі;

- заттың молекулалық формуласын есептеу, зат молін (грамм) массаға немесе атом, ион, молекула сандарына айналдыруға бағыттаған есептер шешуі, химиялық теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді қолдана білуі;

- периодтық заңды пайдалана отырып, периодтық кесте құрылымдарының арасындағы байланыс себептерін аша білуі;

- атомдар ішіндегі электрондардың орналасуын сипаттай білуі;

- периодтық жүйедегі орналасу орнына, Паули принципіне байланысты, Хунд, Клечковский ережелерін пайдалана отырып, кез-келген элементтің электрондық конфигурациясын жаза білуі;

- химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі теория дамуының негізгі ережелерін білуі;

- «Тотығу», «тотықсыздану», «тотығу-тотықсыздану реакциясы» терминдерінің мәнін түсініп, тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіре білуі;

- реакцияның жүру бағытына орай, энергия түрлерін және олардың өзара бір-біріне айналуын айыра білуі, сонымен қатар, тепе-теңдік константасымен байланысты есептерді шығара білуі, жылдамдықты, жылдамдық константасын немесе реагенттің тепе-теңдік концентрациясын берілген жылдамдық теңдеуі бойынша есептеуді меңгеруі;

- химиялық элементтердің қасиеттерін, алу жолдарын, адам ағзасындағы ролін білуі тиіс.

- Органикалық химия реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының) құрастыра білуі;

- негізгі стехиометриялық және фундаменталды заңдарды меңгеруі;

- органикалық қосылыстар номенклатурасының жіктелуінің теориялық негіздерін білуі;

- органикалық қосылыстарды синтездеу әдістерін білуі;

- өздігінен ғылыми-зерттеу жұмыстарын қоюды ұйымдастыра білуге тиіс.
  1. Курстың пререквизиттері:

1.6.1 Бейорганикалық химия

1.6.2 Органикалық химия

1.6.3 Физика

1.6.4 Математика, курстарын (мектепте оқыған) терең білуі қажет.

1.7 Курстың постреквизиттері:

1.7.1 Аналитикалық химия

1.7.2 Физика-химиялық анализ әдістері

1.7.3 Физикалық және коллоидты химия

1.7.4 Биохимия

1.7.5 Экология2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ (бейорганикалық химия бойынша)
1-кестеТақырыптар атауы

Сағаттар


Әдебиет

терД

ПРБОӨЖ

БӨЖ

7.1.1-7.1.4;

7.1.7-7.1.8


1

Модуль 1. Атом-молекулалық ілім.

1.1 Химия ғылымы дамуының қысқаша тарихы;

1.2 Химияның негізгі заңдары

(Энергия және масса сақталу заңдары; эквиваленттер және Авогадро заңдары; құрам тұрактылық,еселік қатынастар заңдары)

1.3 Газдардың негізгі заңдары.

Заттардың эквивалентін анықтау

Газ тәріздес заттардың молярлық массасын анықтау


21

12

4

2

Модуль 2. Атом құрылысы.

2.1 Атом құрылысы. Сутегі атомының Бор бойынша құрылысы. Квант сандары.

2.2 Паули принципі, Хунд, Клечковский ережелері.

2.3 Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және жүйесі. ЭТ, ИЭ, атомдар, иондар радиустары.22

4

7.1.1-7.1.4;

7.1.7-7.1.8;

7.2.1;

7.2.3


3

Модуль 3. Химиялық процестердің жүру заңдылықтары.

3.1 Химиялық процестер энергетикасы;

3.2 Химиялық кинетика;

3.3 Химиялық тепе-теңдік

Химиялық процестердің энергетикасы

Химиялық реакциялардың жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік21

12

4

7.1.1-7.1.3;

7.1.7-7.1.84

Модуль 4. Ерітінділер

4.1 Ерітінділер, концентрациялары;

4.2 Электролиттер, диссоциация;

4.3 Тұздар гидролизі;

4.4 Бейэлектролиттердің сұйытылған ерітінділері

Электролиттердің электр өткізгіштіктерін тексеру,буфер ерітінділер дайындау

Тұздар гидролизі


2
1
1


2

4

7.1.1-7.1.5;

7.1.7-7.1.8;

7.2.1;

7.2.2


5

Модуль 5. Электрохимиялық процесстер

5.1 Тотығу-тотықсыздану реакциялары;

5.2 Гальваникалық элементтер, электродтық потенциалдар;

5.3 Электролиз, заңдары;

5.4 Коррозия, металдарды коррозиядан қорғау; Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Гальваникалық элементтің э.қ.к анықтау, электролиз


2
1

1


2

4

7.1.1-7.1.3;

7.1.7-7.1.8;

7.2.1;

7.2.4


6

Модуль 6. Координациялық қосылыстар

6.1 Химиялық байланыстар, қасиеттері;

6.2 Комплексті қосылыстар


2
2

2

4

7.1.1-7.1.4;

7.1.7-7.1.8;

7.2.1;

7.2.2


7

Модуль 7. Элементтер химиясы

7.1 Металдардың жалпы қасиеттері

7.2 Бейметалдардың жалпы қасиеттері

d- элементтерінің қасиеттері

р-элементтердің қасиеттері33

23

6

7.1.1-7.1.4;

7.1.7-7.1.8;
Органикалық химия

1

Модуль 1. Орг.химияның теор. негіздері. Қаныққан көмірсутектер.

Органикалық қосылыстар жіктелуі. Реакциялар механизмі. Байланыс түрлері. Изомерия.А.М.Бутлеровтың құрылыс теориясы.ЗС№1. Сапалық элементтік анализ

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6

7.2.1-7.2.4
2

Алкандар, циклоалкандар. Номенклатурасы,изомериясы. Алу жолдары, қасиеттері,көмірсутектердің табиғи көздері.

ЗС№2. Алкандардың қасиетін зерттеу,алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6
7.2.1;

7.2.3


3

Модуль 2. Қанықпаған көмірсутектер: алкендер,алкиндер. Номенклатура.Изомерия(цис- транс-). Алу, қасиеттері. Марковников ережесі.

ЗС№3. Алкендердің қасиетін зерттеу,алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.3;


7.1.6

7.2.1-7.2.4
4

Алкадиендер. Номенклатура. Изомерия (цис- транс-) Алу, қасиеттері.

ЗС№4. Алкиндердің қасиетін зерттеу,алу


1
1

1

2

7.1.1-

7.1.5;


7.1.6

7.2.1;


7.2.2

5

Алкиндер. Номенклатура. Изомерия (цис-, транс-). Алу, қасиеттері.

ЗС№5. Арендердің қасиетін зерттеу,алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.3;


7.1.6

7.2.1; 7.2.46

Модуль 3. Арендер. Номенклатура. Изомерия (цис- транс-) Алу, қасиеттері.

ЗС№6. Галогентуындылардың қасиеттерін зерттеу, алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.7-

7.1.8;


7.2.1; 7.2.2

7

Алифатты және ароматты көмірсутектердің галогентуындылары.Құрылысы, қасиеттері, алу жолдары.Номенклатурасы.

ЗС№7. Спирттер қасиеттерін зерттеу, алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6

7.2.6


8

Модуль 4.Оттекті орг. қосылыстар.

Спирттер және жай эфирлер.Алу жолдары, қасиеттері, номенклатурасы. Көп атомды спирттер, қасиеттері, алу жолдары.ЗС№8. Эфирлер қасиеттерін зерттеу,алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6;

7.2.1-7.2.4
9

Фенолдар мен ароматты спирттер, алу жолдары, қасиеттері. Номенклатурасы.

ЗС№9. Фенолдар қасиеттерін зерттеу,алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6;

7.2.1-7.2.410

Альдегидтер мен кетондар.Синтездеу. Қасиеттері.Кето-енольды таутомерия. Ароматты альдегидтер мен кетондар. Алу, қасиеттері.

ЗС№10. Альдегидтер мен кетондар қасиеттерін зерттеу,алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6

7.2.1-7.2.4
11

Модуль 5.Оттекті орг.қышқылдар.

Карбон қышқылдары(моно- , ди-). Күрделі эфирлер. Алу, қасиеттері.ЗС№11. Карбон қышқылдарының қасиеттерін зерттеу, алу

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6

7.2.1-7.2.412

Ароматты қышқылдар,алу, қасиеттері.

ЗС№12. Күрделі эфирлер, алу, қасиеттерін зерттеу.

1
1

1

2

7.1.1-

7.1.4;


7.1.6

7.2.5


13

Модуль 6. Азотты орг.қосылыстар.

Алифатты және ароматты аминдер. Алу. Изомерия. Номенклатура. Хим.қасиеттері.ЗС№13 оксиқышқылдар алу, қасиеттері

1
1

1

2

7.1.4;

7.1.6


7.2.1-7.2.4


14

Аминқышқылдар, алу, қасиеттері, номенклатурасы.

ЗС№14. Амин қышқыдар, ақуыз, алу, қасиеттері.

1
1

1

2

7.1.4;

7.1.6


7.2.1-7.2.4

15

Модуль 7. Көмірсулар, моносахаридтер (глюкоза,сахароза),алу, қасиеттері. Полисахаридтер (целлюлоза, крахмал), алу, қасиеттері.

ЗС№15. Көмірсулар, моно-, ди-, полисахаридтердің химиялық қасиеттері

1
1

1

2

7.1.1-7.1.4;

7.1.6


7.2.1-7.2.4

 1. ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Курсты оқығанда студент алдымен теориялық негіздерді игеруі қажет. Пәннің теориялық сұрақтары дәрістерде қарастырылады, сонымен бірге күрделі не оқулықтарда жоқ сұрақтар туралы айтылады, сондықтан студент дәрістерге міндетті түрде қатысуға тиіс. Дәрістер конспектілері зертханалық сабақтарға дайындық кезінде, студенттің өз бетімен өздік жұмыстарын игеру кезінде негіз болады, әдебиетпен дұрыс жұмыс істеуге көмектеседі. Сабақтың маңызды түрі - зертханалық сабақтар. Онда зертханада жұмыс істеу, эксперимент қою дағдысы үйретіледі. Зертханалық сабақтарда теориялық негіздер, заңдылықтар дәлелін табады. Зертханалық сабақта студенттердің өздік жұмысы оқытушы басқарумен өткізіледі. Зертханалық практикумда химиялық реактивтермен, ыдыстармен, зертханалық аспаптармен жұмыс істеу дағдысы үйретіледі.
 1. КУРС ФОРМАТЫ


«Бейорганикалық химия» - 2 кредит, «Органикалық химия»- 2 кредит.

Курс бойынша 50 минуттық дәріс аптасына 2 рет, 100 минуттық зертханалық сабақ (50 минуттық БОӨЖ) аптасына 2 реттен (бейорганикалық және органикалық химиялар бойынша) болады. Студенттер бұл сабақтарға қатысуға міндетті. Босатылған сабақтар қайталанып оқылмайды. Зертханалық сабаққа дайын емес студенттер тәжірибе жасауға жіберілмейді.

Зертханалық сабақ бойынша максимал балл алу үшін реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек.

1-ші, 2-шы апталарда оқу-әдістемелік материалда көрсетілген жазбаша тапсырмаларды әр студент өзіне тиісті номер бойынша алады, 4-ші, 6-шы апталарда берілген тапсырмаларды сағат 18.00 дейін өткізеді(1МБ) және 8-ші, 9-шы апталарда оқу-әдістемелік материалда көрсетілген жазбаша тапсырмаларды әр студент өзіне тиісті номер бойынша алады, 11-ші,14-шы апталарда берілген тапсырмаларды сағат 18.00 дейін өткізеді(2МБ).

Дәріс бойынша максимал балл алу үшін дәріс соңындағы сұрақтар жауабын келесі дәріс сабағы алдында оқытушыға өткізіп отыру қажет. Сонымен бірге, дәріс соңында міндетті түрде сол материал бойынша білуі керек 5-7 негізгі ұғымдар келтірілген.

БОӨЖ тапсырмалары әр теориялық тақырып бойынша мына әдебиеттерде 7.1.7(бейорганикалық химия) және 7.1.6 (органикалық химия) берілген, сондықтан әр студенттің қолында осы әдебиеттер сабақ кезінде болуы керек.
5 КУРС САЯСАТЫ


 1. Сабаққа кешігуге болмайды;

 2. Сабақты босатуға болмайды, ауырған жағдайда дәрігердің анықтама қағазы болуы қажет;

 3. Тапсырма уақытында орындалмаса, қорытынды баға нәтижесі төмендетіледі;

 4. Оқу процесіне (үрдісіне) белсенді қатысу қажет;

 5. Уақытында және ынтамен жазбаша үй жұмысын (ЖҮТ-ты) орындау қажет;

 6. Курстас студенттерге және оқытушыға қайырымдылық,

ақжарқындық, ашықтық, жарасымдылық көрсету қажет;

Сонымен бірге, студенттің өзі орындамаған жұмыстары қабылданбайды, студент ар кодексін сақтауға міндетті, алдауға жол берілмейді. Сабақта ұялы телефонмен байланыс жасауға, сағыз шайнауға болмайды.


6 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ
Студенттердің білімін бақылау келесі формада жүргізіледі:

 • Ағымдағы ( күнделікті) бақылау (әр апта сайын жүргізіледі);

 • Межелік бақылау – тезаурустық (семестрдің 7-және 15-аптасында);

 • Қорытынды бақылау түрі (тезаурустық) – емтихан.

Ағымдағы бақылау (АБ) – студенттің білімін дәрістерде, зертханалық сабақтарда , БОӨЖ-де жүйелік түрде бағалау. Күнделікті бағалаудың бірнеше түрі бар:

- Ауызша сұрау;

- Аудиториялық бақылау жұмысы;

- Үй жұмысын қорғау;

- Зертханалық жұмысты қорғау;

- Тестілеу;

- БОӨЖ және БӨЖ өткізу

Межелік (рейтингілік) бақылау (МБ) семестрдің 7-ші және 15-ші аптасында жүргізіледі. МБ бағасы –120 (60+60) балл.

Баға процентпен 100% - тік шкала бойынша қойылады. Студент емтиханға жіберілуі үшін қосынды рейтингілік балл 50 %-тен асуы керек.Қорытынды бақылау түрі – емтихан , университеттің тестілеу орталығында компьютер көмегімен (тезаурустық бақылау) жүргізіледі.

Босатылған сабақтар үшін, уақытында тапсырылмаған жұмыстар үшін айыппұл санкциялары болады, яғни алатын максимал баллдың белгілі бір пайызы алынып қалады.Пән бойынша баллдың бөлінуі «Бейорганикалық және органикалық химия»

2 -кестеАпта

Бақылау түрі

Балл жалпы

Ескерту

1

Дәріс кезінде оқытушы сұрағына жауап беру;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау

БОӨЖ көрсетілген сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.Зертх.сабақ


БОӨЖ


2

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау БОӨЖ көрсетілген сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру28Зертх.сабақ

БОӨЖ


3

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

көрсетілген сұрақтарға БОӨЖ тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.

18


Зертх.сабақ


БОӨЖ


4

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ, БӨЖ, көрсетілген есептер мен сұрақтар осы тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.


18

50


Зертх.сабақ


БӨЖ


БОӨЖ

5

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтар осы тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.

18Зертх.сабақ

БОӨЖ


6

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ, БӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.


18

60Зертх.сабақ


БӨЖ


БОӨЖ


7

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ көрсетілген сұрақтарды орындау керек (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген).

МБ тест бойынша сұраққа жауап беру керек (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген).60


Зертх.сабақ

БОӨЖ

МБ (тезаурустық тексеру)8

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ тапсырма бойынша орындау


15
Зертх.сабақ


БОӨЖ

9

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ 7.1.6 көрсетілген есептер мен сұрақтар осы тақырып бойынша (7.1.6 әдебиетінде көрсетілген). жауап беру


15


Зертх.сабақ

БОӨЖ


10

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтар осы тақырып бойынша(7.1.6 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.


15Зертх.сабақ

БОӨЖ


11

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ және БӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтар осы тақырып(7.1.6 әдебиетінде көрсетілген) бойынша жауап беру.


15
50Зертх.сабақ


БӨЖ

БОӨЖ12

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ көрсетілген сұрақтар бойынша жауап беру керек(7.1.6 әдебиетінде көрсетілген). .


15


Зертх.сабақ

БОӨЖ


13

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ, БӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтар осы тақырып бойынша(7.1.6 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.


15Зертх.сабақ

БӨЖ

БОӨЖ14

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ және БӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.6 әдебиетінде көрсетілген) жауап беру


10

60

Зертх.сабақ


БӨЖ

БОӨЖ
15

Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы сұрақтарға жауап беру, жазып келу;

Зертханалық сабаққа реакциялар теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек, жұмысты орындау;

БОӨЖ көрсетілген есептер мен сұрақтарға осы тақырып бойынша жауап беру (7.1.6 әдебиетінде көрсетілген);

МБ тест бойынша сұраққа жауап беру керек (7.1.6 әдебиетінде көрсетілген).60


Зертх.сабақ


БОӨЖ

МБ (тезаурустық тексеру)

7 ӘДЕБИЕТТЕР (бейорганикалық химия)

7.1 Негізгі әдебиеттер

   1. Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 2003 – 638б.

   2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. Оқулық. Алматы. Санат,2000– 560б.

   3. Омаров Т.Т., Танашева М.Р. Бейорганикалық химия. Алматы.ЖШС РПБК «Дәуір»,2008. - 544б.

   4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с.

   5. Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және 486б.

   6. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк. 1997 – 518б. 2000 – 527б.

   7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Жалпы және бейорганикалық химия курстары бойынша есептер мен жаттығулар. Астана, Фолиант. 2015 – 344 б.

   8. Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х. Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей, 2007- 80 б.

  1. Қосымша әдебиеттер

   1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б.

   2. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. М.: Высш.шк.,2006. – 332б.

   3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,2004. – 464б.

   4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б.


7.3. Плакаттар

7.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі

7.3.2. Металдардың кернеу қатары.

7.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.

7.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.

7.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.

7.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы. 1. ӘДЕБИЕТТЕР (органикалық химия)

  1. Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Травень В.Ф. Органическая химия,т.1,2 М.:ИКЦ «Академия» 2008-760с

7.1.2 Петров А.А., Бальян Х.В., Трошенко А.Т. Органическая химия. М.: Высш.шк., 2003-622с

7.1.3 Органическая химия,основной курс, / под ред. Н.А. Тюкавкина, М.:Дрова,т.1,2008, т.2-2009

7.1.4Грандберг И.И. Органическая химия. М.:Высш.шк.,

2007-480 с.

7.1.5 Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская Н.Б. Практические работы по органической химии. М.: Просвещение, 1986, 304 с.

7.1.6 Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Органикалық химиядан практикум.Астана. Фолиант. 2015. - 198б.
  1. Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Реутов О.А. Органическая химия. М.:МГУ, 1999-623с

7.2.2 Вопросы и задачи по органической химии/под ред Н.Н. Суворова. М.: Высш.шк., 1988 – 240с.

7.2.3 Артеменко А.Н. Практикум по органической химии.

М.: Высш.шк.,1999-175 с. 7.2.4 Альбицкая В.М. Задачи и упражнения по органической химии. М.:Высш.шк,1983-207с

7.2.5 Березин Б.Д. Курс современной органической химии. М.: Высш.шк., 2009 – 768 с

7.2.6 Катраков И.Б., Маркин В.И. Лабораторные работы по органической химии, Барнаул, 2000. - 60с7.2.7 Ли М.П. Инновационный практикум по органической химии , упражнения, задачи, тестриование. 2003 – 1 электронный диск, Караганда, КарГУ


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет