Бекітемін «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасының меңгерушісіДата30.08.2020
өлшемі431.44 Kb.

ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БЕКІТЕМІН

«Құрылыс және құрылыс материалдары»

кафедрасының меңгерушісі

___________ Козюкова Н.В

«____» _______ 2020 ж.
СИЛЛАБУС
«Құрылыс өндірісінің технологиясы І»
5В072900 – «Құрылыс» мамандығы үшін
3 кредит
Семестр: 5 , 2020 -2021 оқу жылы

Алматы, 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«БЕКІТЕМІН»

Институт директорының

Куспангалиев Б.У________
Кафедра меңгерушісі

Козюкова Н.В__________

«____» ___________ 2020 г.


СИЛЛАБУС
«Құрылыс өндірісінің технологиясы І»
5В072900 – «Құрылыс» мамандығы үшін
3 кредит
Семестр: 5 , 2020 -2021 оқу жылы


Алматы, 2020

Сәулет және құрылыс институты
«Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасы

1. Оқытушылар туралы ақпаратЛектор

Айтмуханова Перизат Мейрамовна

МУК, кабинет

aitmuhanova-perizat@mail.ruОқытушы

(практикалық кәсіптер)

Айтмуханова Перизат Мейрамовна

aitmuhanova-perizat@mail.ru

МУК, кабинет2. Курстың мақсаты: «Құрылыс өндірісінің технологиясы» болашақ мамандардың құрылыс процестерінің негіздерін, жалпы ережелерді, жалпықұрылыс жұмыстары өндірісінің қазіргі заманғы әдістерін және тәсілдерін игеру мақсатын алға қояды

3. Курстың сипаттамасы: «Құрылыс өндірісінің технологиясы» пәні базалық пәндердің циклына кіреді базалық пәндердің пәні болашақ мамандардың құрылыс процестерінің негіздерін, жалпы ережелерді, жалпықұрылыс жұмыстары өндірісінің қазіргі заманғы әдістерін және тәсілдерін игеру мақсатын алға қояды.

4. Пререквизиттер: Пәнді оқып-білу келесі пәндер бойынша білім негіздеріне сүйенеді:

«Құрылыс материалдары», «Сәулет І», «Құрылыс конструкциялары І», «Геодезия».5.Постреквизиттер: «Құрылыс өндірісінің технологиясы I» пәнін оқып біткеннен кейін келесі пәндерді оқып-білу үшін негіз болып табылады: «Құрылыстағы тексеру және сынау сапасын бақылау», «Ғимаратты және үймеретті қайта конструкциялау технологиясы», «Арнайы ғимараттарды монтаждау», «Құрылыстың бас жоспардың элементтерін есептеу және дайындау».
6. Әдебиеттер:


Негізгі әдебиет

Қосымша оқу

[1] Хамзин С.К., Абишев А.К., Технология строительных процессов. Учебник - Алматы: Баспагер, 1995.


[7] Афанасьев А.А. Арутюнов С.Г. и др. Технология возведения полносборных зданий. Учебник. - М.: АСВ, 2000.


[2] Данилов Н.Н., Терентьев О.М., Технология строительных процессов. Учеб. - М.: Высшая школа, 2001.


[8] Стаценко А.А. Технология каменных и монтажных работ. М., 2003


[3] Хамзин С.К., Абишев А.К. Технология строительных процессов. Учебник. Алматы: 2002


[9] Ивлев А.А., Кальгин А.А. Отделочные строительные работы. Уч. пос. 2006г.


[4] Данилов Н.Н, Тереньтев О.М. Технология строительных процессов. Учебник. М., 2001.


[10] Аханов B.C., Ткаченко Г.А. Строительство. Справочник строителя. 2005


[5] Теличенко В.И., Лапуидус А.А. и др. Технология строительных процессов. М. 2006


[11] Петров И.В. Общая технология отделочных строительных работ. 2006 г.


[6] Данилов Н.Н, Тереньтев О.М. Технология строительных процессов. Учебник. М., 2001


[12] Штоль Т.М., Теличенко В.И., Феклин В.И., Технология возведения подземной части зданий и сооружений. Учебник - М.: Стройиздат, 1990.

[13] Хамзин С.К. и др., Технология строительных работ. Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию для строительных специальностей всех форм обучения. - Алматы, КазГАСА, 1999.

[14] Кожас А.К., Пчельникова Ю.Н. Учебное пособие по дисциплине

«Технология строительного производства I» «Проектирование производства земляных работ». Караганда 2014 г. – 61 с.[15] Кожас А.К., Пчельникова Ю.Н. Учебное пособие по дисциплине

«Технология строительного производства I» «Проектирование производства земляных работ при вертикальной планировке площадки» для выполнения курсовой работы». Караганда 2015 г. – 52 с.

7. Күнтізбе тақырыптық жоспары


Апта

Лекция тақырыбы

Практикалық жұмысының тақырыбы

Анықтама

әдебиет бойынша


тапсырма

Жеткізу мерзімі


1

Негізгі түсініктер мен реттеуші ережелер


Құрылыста еңбекті мөлшерлеу, калькуляциялау және еңбек ақысы.
Негізгі түсініктер мен нормативтік ережелер.1

Құрылыс процестерінің техно- логиялық жобалануы


Жер жұмыстарының көлемін және еңбек сыйымдылығын анықтау.

Құрылыс процестерінің технологиялық жобасы.


2 апта

1,2

Құрылыс жүктері және оларды тасымалдау


Жер жұмыстары өндірісі кезінде машиналар жиынтығын таңдау.

Құрылыс жүктері және оларды тасымалдау.


3 апта

3,4

Топырақты өңдеу технологиясы


Ойма өңдеу кезінде көлік құралдарын таңдау.
Топырақты өңдеу технологиясы.


4,5 апталар

5

Топырақты механикалық әдіспен өңдеу.

Қазым параметрлерінің есебі және ойма өңдеу кезінде экскаватордың жүру сүлбілерін анықтау.

Қадаларды батыру және толтырылған қадаларды жасау технологиясы.


6 апта

6

Қадаларды батыру және тол-тырылған қадаларды жасау тех-нологиясы


Қалыптың түрін таңдау және негізгі элементтерінің есебі. Бетон жұмыстарының көлемін және еңбек сыйымдылығын анықтау.
Бетон және темірбетон жұмыстарының технологиясы.


7 апта

7

Тұтас құймалы бетон және темірбетон технологиясы


Бетон қоспаларын беру және тығыздаудың технологиялық сүлбілерін таңдау.

Құрылыс конструкцияларын монтаждау технологиясы.

8 апта

8

Бірінші аралық аттестация
9

Құрылыс конструкцияларын жинақтау технологиясы


Машина жиынтығын таңдау, олардың саны және пайдалану өнімділігінің есебі.

Тас қалау технологиясы.


10 апта

10

Темірбетон қаңқалы өнеркәсіптік үймереттердің конструкцияларын жинақтау.

Жинақтау жұмыстары кезінде көлем және еңбек сыйымдылығын анықтау.
Қорғаныш жабулар жасау технологиясы.


11 апта

11

Тас қалау технологиясы


Технико-экономикалық көрсеткіштер бойынша жинақтау механизмдерін таңдау.

Әрлеу жабуларын жасау технологиясы.


12 апта

12,13

Қорғаныш жабулар жасау технологиясы


Конструкцияларды жинақтау үшін жүк көтергіш механизмдерін тандау. Тас қалау жұмыстары көлемін және еңбек сыйымдылығын анықтау

КЖ тапсырмасына сәйкес өндірісте енбекті және қоршаған ортаны қорғау

13 апта

14

Әрлеу жабуларын жасау технологиясы


Әрлеу жабындарын жасау кезінде көлемін және еңбек сыйымдылығын анықтау.

КЖ тапсырмасына сәйкес шикізаттың, өндірістің және дайын өнім сапасын бақылау шараларын жасау. КЖ әзірлеу және қорғау

14, 15 апта

15

Екінші қорытынды аттестация


Емтихан* Күнтізбенің тақырыптық күнтізбесінде мереке күндерін ескере отырып, өзгерістер болуы мүмкін
8. Оларды жүзеге асыру бойынша тапсырмалар мен қысқаша нұсқаулар:

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): Семестр ішінде пән бойынша өтілген материалдарды қамтитын 7 тапсырманы орындаудан тұрады. Тапсырмалар жазбаша түрде орындалып, орындау мерзіміне сау уақытта өткізілуі тиіс. Сіздің жазбаша жұмысыңыздың негізінде орташа балл шығарылады. Жұмыстарды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі.

Мұғаліммен жұмыс істеу (МЖІ): Өткен тақырыптар бойынша тапсырмаларды

оқытушының жетекшілік етуімен өз бетінше орындау, Тапсырма практикалық сабақ кезінде беріледі. Оларды барлық студенттер ағымдық өзіндік жұмыс ретінде орындауға міндетті. Үй тапсырмасын орындау барысында Сіз оқулықтан және сабақта алған білімдеріңізді пайдалануыңыз керек. Сіздің орындаған жұмыстарыңыздың негізінде орташа баға шығарылады. Тапсырмаларды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі.Зерттеу жұмысы: Нақты тапсырмаларды орындау бағдарламаларын әзірлеу және құрастырудан тұрады. Тапсырмалар портал сайтында беріледі. Тапсырмаларды орындау тиісті деңгейде ресімделеді және .... пайдалану көзделген. Жұмыстарды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі.

Курстық жобалау жұмыстары: Сіз өзіңіз жеке орындайсыз немесе топ құрамында 2-3 студенттің қатысуымен орындалады. Жоба тақырыптарын өзіңіз оқытушымен келісе отырып белгілейсіз және Сіздің шағын тобыңыздағы студенттердің фамилияларымен бірге бекітіледі. Белгіленген уақыт ішінде Сіз жоба жұмысының барысын оқытушымен бірге күнтізбелік-тақырыптық жоспарда көрсетілген мерзімге сәйкес үнемі талқылап отыруыңыз керек және оның тиісті бөліктерін оның офис сағаты кезеңінде өткізуі тиіс. Топтық жоба сабақ кезеңінің соңғы аптасында барлық студенттер алдында қорғалады және презентациялау уақыты 10 минуттан аспауы тиіс. Жоба бойынша қойылған баға барлық топ мүшелеріне бөлінеді. Жобаны орындауға қойылатын қосымша талаптар және жоба бойынша жұмысты өткізу жоспары офис-сағаты кезінде талқыланады.

Аралық бақылау: Аралық бақылау семестр бойы 8 және 15 апталарда екі рет өткізіледі. Аралық бақылау өткен лекциялық материалды, практикалық есептер шешімдерін, уақытында тапсырылған СӨЖ-рын қамтиды. Айтылған барлық ағымды бақылау түрлерін тапсыру қорытыны бойынша аралық бақылаудың орташа бағасы қойылады.

Емтихан: Курс бойынша барлық материалдарды қамтиды және қорытындылайды. Емтихан жазбаша өткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәріс бойынша өтілген материалдарды қамтитын сұрақтардан, нақты тапсырмаларды практикалық шешуден тұрады. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Емтиханда егер баға төмен болып қалса, оны көтеру үшін ешқандай қосымша сұрақ берілмейді. Сондай-ақ емтиханды қайта тапсыруға рұқсат берілмейді. Себепсіз емтиханды өткізіп алған студентте оны тапсыру құқығынан айырылады.
9. Жұмысты бағалау критерийлері:

Әріптік жүйе бойынша баға

Бағалаудың сандық эквиваленті

Критерийі

А

95 – 100

Жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы, баяндаудың ұқыптылғы мен дәлдігі. Жұмысты өз бетінше және жоғары деңгейде орындау. 100% сабаққа қатысу.

A -

90 – 94

Жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы, ұқыптылық және мазмұндаманың дәлдігі. Орындалған жұмыстардың жоғары деңгейі. 95-100% сабаққа қатысу.

В +

85 – 89

Дұрыс, бірақ толық емес жауаптар бар. Жұмысты орындаудың жақсы деңгейі. Оқу материалын жақсы меңгерген. 95-98% сабаққа қатысу.

В

80 – 84

Дұрыс, бірақ толық емес жауаптар және баяндаудың дәлсіздігі бар. Оқу материалын жақсы меңгерген. Жұмысты орындаудың жақсы деңгейі.

В -

75 – 79

Дұрыс, бірақ толық емес жауаптар және баяндаудың дәлсіздігі бар. Жұмыстарды орындау мен оқу материалын меңгерудің жақсы деңгейі жеткілікті. Қойылған сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар.

С +

70 – 74

Толық жауаптар емес және баяндауда дәлсіздіктер бар. Орындалған жұмыстардың және оқу материалын иеленудің қанағаттанарлық деңгейі жеткілікті.

С

65 – 69

Толық жауаптар емес және баяндаудағы дәлсіздіктер бар. Орындалған жұмыстардың және оқу материалын иеленудің қанағаттанарлық деңгейі.

С -

60 – 64

Толық жауаптар және баяндаудағы дәлсіздіктер бар. Жұмысты орындаудың әлсіз деңгейі. Оқу материалын қанағаттанарлық меңгерген.

D +

55 – 59

Жұмысты орындаудың деңгейі әлсіз. Оқу материалын нашар меңгерген. Қойылған сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар бар.

D

50 – 54

Жұмыстың деңгейі төмен. Оқу материалын нашар меңгерген. Баяндауда көптеген қателіктер бар. Қойылған сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар бар.

F

0 – 49

Дұрыс емес және дәлсіздік жауаптар. Жұмыстарды орындаудың деңгейі төмен. Қойылған сұрақтарға қанағаттанарлықсыз жауаптар, оқу материалына ие емес.

* Қосымша тапсырмалар үшін бонустық ұпайлар алуға болады
10. Кейінгі қабылдау саясаты: Студент дәріс, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалып келуі тиіс. Зертханалық жұмыстарды, жұмыстың барлық түрлерін толық жүзеге асыра отырып, уақтылы қорғау (практикалық, зертханалық және өздік). Уақытында жасалмаған және тапсырылмаған жұмысы үшін 10% ең жоғары баллдан кем қоюлуы көзделген.

11. Қатысу саясаты: Студент сабақтан кешікпеуі және сабақты жібермеуі, ұқыпты және міндетті болуы керек. Сондықтан, сабақтан қалу – Сіздің оқу үлгеріміңіз бен қорытынды бағаңызға әсерін тигізеді. Кез-келген себептер бойынша сабақтан екі рет кешігу және /немесе сабақтың соңына дейін кетіп қалған жағдайда бір рет сабақтан қалған болып саналады.

12. Академиялық мінез-құлық және этика саясаты: Толерантты болыңыз және басқаның пікірін құрметтей біліңіз. Қарсылықты тұжырымдалған түрінде жасаңыз. Плагиат және әділетсіз жұмысқа жол берiлмейдi. Өзге студент үшін емтихан тапсыруға және бір-бірінен көшіруге жол берілмейді. Студенттің кез келген теріс ақпараты болған жағдайда «F» бағасын алады.

«Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедра мәжілісінде қарастырылды
"____ " ________ 2020 ж. № ____ хаттама
Құрастырған: т.ғ.к. Айтмуханова П.М.


Ф КазҰТЗУ 703-08. Силлабус


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет