«Ботаника» пәні бойынша «050113»бет1/6
Дата02.05.2016
өлшемі1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министірлігі

Сырдария” университеті


«Химия және биология» факультеті

«Биология» кафедрасы

«Ботаника» пәні бойынша «050113» - «Биология» мамандығының

2 – курс студеттерінің білімін бақылауға арналған

ТАПСЫРМАЛАР МӘТІНІ

Лектор:б.ғ.к., доцент Келдібеков С.Е.

Оқытушы Сахова.С.А

Жетісай – 2008ж

Алғы сөз


050113 – Биология мамандығының 2-курс студенттеріне I-IV- семестрде Ботаника пәнінен типтік оқу жоспарына сәйкес 4-кредит (180 - сағат) берілген. Оның 30 – сағаты лекция, 30 – сағаты лаборотория, 60- сағаты ОБСӨЖ және 60-сағаты СӨЖ – ге бөлінген.

I- семестрде Ботаника пәнінен типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45 - сағат) берілген. Оның 15 – сағаты лекция, 15- сағаты ОБСӨЖ және 15-сағаты СӨЖ – ге бөлінген.

II - семестрде Ботаника пәнінен типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45 - сағат) берілген. Оның 15 – сағаты лаборотория, 15- сағаты ОБСӨЖ және 15-сағаты СӨЖ – ге бөлінген.

III - семестрде Ботаника пәнінен типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45 - сағат) берілген. Оның 15 – сағаты лекция, 15- сағаты ОБСӨЖ және 15-сағаты СӨЖ – ге бөлінген.

IV- семестрде Ботаника пәнінен типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45 - сағат) берілген. Оның 15 – сағаты лаборотория, 15- сағаты ОБСӨЖ және 15-сағаты СӨЖ – ге бөлінген.
Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орын алады. Олардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:


  • студенттерге бағыт, бағдар беру;

  • студенттерге консультациялық көмек, кеңес беру

  • студенттердің білімін бақылау, бағалау.

Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

- сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;


  • оқытушының кеңесін негізге алып, өз бетінше дайындалу, өздеріне қатаң талап қоя білу;

  • күрделі, проблемалық ситуатцияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізуде келесі мәселелерге көңіл бөлінуі тиіс.  • СӨЖ нақты жоспарлау;

  • әдістемелік қамтамассыз ету;

  • СӨЖ тапсырмаларының күнтізбек – тақырыптық жоспарға сәйкес орындалуын студенттен талап ету.

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып уақыты, аудиториясы көрсетіліп оқу кестесіне енгізілген.


СӨЖ бақылау түрлерін, тәсілдерін таңдауда оқу пәнінің мақсаты мен міндетін, бөлінген сағат көлемін, студенттің дайыдық сатысы ескерілген.

Студенттің өзіндік жұмысыКоллоквиумдар

Тест

Ойындар


Реферат

Бақылау жұмысы

Глоссарий

Үй тапсырмаларыАудиториялық жұмыстарСтудент

Студент +

оқытушы


Оқытушы : бақылау, бағалау


Кіріспе

бақылау

Ағымдағы (күнделіктібақылау)

Аралық бақылау (рейтинг)

7,14-аптаҚорытынды бақылау (емтихан )

Студенттің білімін обьективті бағалауды, бақылауды ұйымдастыру - студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгерудегі белсенділігін арттырады.

Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға «Ботаника» пәні бойынша тестілік тапсырмалар, бақылау сұрақтары және глоссарий сұрақтары дайындалған.


Күнтізбелік –


тақырыптық жоспар

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Химия және биология” факультеті

“Биология” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

_________Дошманов Е.

(қолы)


“___” __________200__ж

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

______Ботаника __________ пәнінен
_____________050113 - Биология_________________мамандығына арналған
____________Био – 16, 26, 36 ______тобы үшін
оқытудың формасы күндізгі

Курс_1,2_

Семестр_1,2,3,4__

Кредит саны __4___


Барлық сағат саны: 180


Лекция: 30

Лаборатория: 30

СӨЖ: 60

ОБСӨЖ: 60Лектор: б.ғ.к. доцент Келдібеков С. Е.

оқытушы Нұрмағанбетов Н.Жетісай 2007ж«Ботаника»

Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

050113 – «Биология» мамандығы, 1 – курс, 2 – семестр. 15 сағат

Лекцияның тақырыбы

Өткізілетін мерзім

Апта саны

1. Тарау.

1

Кіріспе. Ботаника - өсімдіктер дүниесі тіршілік формаларының алуан түрлілігі.
1 апта

2

Өсімдіктер морфологиялық эволюциясының негізгі бағыты.
2 апта

3

Клетка. Клетканың жалпы сипаттамасы.
3 апта

4

Клетка қабықшасы. Жалпы сипаттамасы.
4 апта

5

Тканьдер. Тканьдер туралы жалпы түсінік.
5 апта

6

Ұлпалардың жіктелуі. Ассимиляциялаушы тканьдер.
6 апта

7


Ұрық және өскін – гүлді өсімдіктер онтогенезінің бастапқы кезеңі.
7 апта

∑ 1. Тарау.

7 сағат
2. Тарау.

8

Тамыр және тамыр жүйесі.
8 апта

9

Өркен және өркендер жүйесі.
9 апта

10

Өркендердің бұтақтануы. Негізгі және жанама өркендер.
10 апта

11

Өсімдіктердің көбеюі және ұрпақ беруі.
11 апта

12

Тұқым арқылы көбеюдің биологиялық маңызы.
12 апта

13

Гүлді өсімдіктердің ұрықтануы.
13 апта

14

Жемістер. Анықтамасы.
14 апта

15


Өсімдіктердің экологиялық топтары және тіршілік формалары. Жастық және маусымдық өзгерістер.
15 апта
2 тарау:

8 сағатБарлығы 1 курс бойынша

15 сағат.
3. Тарау.

16

Кіріспе. Өсімдіктерді классификациялаудың практикалық және теориялық маңызы.
1 апта

17

Прокариоттар. Бактериялар бөлімі.
2 апта

18

Көк жасыл балдырлар. Сыртқы морфологиясы
3 апта

19

Эукариоттар. Балдырлар.
4 апта

20

Қоңыр балдырлар. Бөлімге жалпы сипаттама
5 апта

21

Қызыл балдырлар.
6 апта

22

Балдырлар экологиясының негізгі белгілері
7 апта
3-тарау.

7 сағат
4. Тарау..

23

Саңырау құлақтар бөлімі.

8 апта

24

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер жалпы сипаттамасы
9 апта

25

Мүк тәрізділер бөлімі
10 апта

26

Псилофит, плаун тәрізділер бөлімі
11 апта

27

Жалаңаш тұқымдылар бөлімі
12 апта

28

Жабық тұқымдылар немесе гүлді өсімдіктер.
13 апта

29

Астра гүлділер қатары.
14 апта

30

Дара жарнақтылар класы.
15 апта
4-тарау:

8 сағатБарлығы: 2 курс бойынша

15 сағат
Ә д е б и е т т е р.

1. Мұсақұлов Т. Ботаника. А. Мектеп. 1975 ж.

2. Мұхитдинов және т.б. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы. А. РБК. 1993 ж.

3. Васильев А. С. и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. М. Просвещение. 1988 ж.

4. Агелеуов Т. Ботаника. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы. А. Рауан. 1999 ж.

5. Вехов В. В. и др. Практикум по анатомий и морфологий ратений. М. Изд. МГУ. 1980 ж.

6. Әметов Ә. Ботаника А. КазҰУ. 2000 ж.

7. Хржановский В. Г. Курс общей Ботаники. М. Просвещение. 1982 ж.

Жизнь ратений. т. 1-6 М. 1974-1982.

8. Қазақстан флорасы. т. 1-9. А. Ғылым.

9. Лотова Л. П. Руководство к малому практикуму по морфологий высших растении. М. Просвещение 1982.

10. Мұхитдинов М. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы курсының практикумы. А. КазҰУ. 2001.

Қосымша.

11. Новиков В. С. Губанов И. А. Атлас определитель высших растений. М. Прос. 1991.

12. Денисова Г. А. Таңғажайып жасыл әлем. А. Мектеп. 1985.

13. Әлімқұлова Р. Тәртенова М. Қызықты Ботаника. А. Мектеп. 1979.

14. Буш Н. А. Систематикасы высших растений. М. 1959.

15. Арыстанғалиев С. және т.б. Қазақстанның өсімдіктері А. Ғылым. 1977.16. Тахтаджян А.Л.Основы эволюционной морфологии покрытосемен. М-Л.Наука. 1964.

«Ботаника»

Лаборатория сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
050113 – «Биология» мамандығы, 1,2 – курс, 1,2,3,4 – семестр. 30 сағат
Тақырыбы, мазмұны

Сағат саны

Өткізілетін уақыты

Ұпай саны

1

2

3

4

5

1 – курс
1 Тарау. .

1

1. Лабораториялық жұмыс Микроскоптың құрылысы және онымен жұмыс істеу. Препаратты жасау әдістері.

1
0,5 балл

2

№2. Лабораториялық жұмыс

Өсімдік клеткасының құрылысы

1
0,5 балл

3

№3. Лабораториялық жұмыс.

Клетка қабықшасы. Клетканың қор заттары.

1
1 балл

4

№4. Лабораториялық жұмыс.

Алғашқы жабынды тканьдер. Түзуші және жабын ұлпалар..

1
1 балл

5

№. 5Лабораториялық жұмыс.

Қос және дара жарнақтылардың тұқым құрылысы. Тұқым және өскін.

1
0,5 балл

6

№6. Лабораториялық жұмыс.

Тамырдың морфологиялық және анатомиялық алғашқы құрылысы.

1
0,5 балл

Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет