«Ботаника» пәні бойынша «050113»бет2/6
Дата02.05.2016
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   67

№7. Лабораториялық жұмыс.

Өркен және өркендер жүйесі. Бүршіктің құрылысы. Бұтақтану.

1
1 балл
1-тарау:

7 сағат
5 балл

2. Тарау.

8

№8. Лабораториялық жұмыс

Вегетативтік органдардың метаморфозы.

1
0,5 балл

9

9. Лабораториялық жұмыс.

Шөптесін және ағаш өсімдіктер сабақтарының құрылысы.

1
0,5 балл


10

№10. Лабораториялық жұмыс

Жапырақтың морфологиялық құрылысы

11 балл


11

11. Лабораториялық жұмыс.

Жапырақ тақтасының анатомиялық құрылысы.1
1 балл

12

№12. Лабораториялық жұмыс

Өркен мен жапырақ метаморфоздары.1
0,5 балл

13

13. Лабораториялық жұмыс

Гүл құрылысының жалпы заңдылықтары.1
0,5 балл

14

14 Лабораториялық жұмыс.

Гүл формуласы мен диаграммасын құрастыру негіздері.1
1 балл

15

15 Лабораториялық жұмыс.

Жемістер түрлері қоректенуі, кюбеюі, табиғатта және адам өміріндегі маңызы.1


2. Тарау.

8 сағат
5 балл
Барлығы 1 курс бойынша:10 балл

2 курс

3. Тарау.

16

16 Лабораториялық жұмыс.

Көк-жасыл балдырлар қоректенуі, кюбеюі, табиғатта және адам өміріндегі маңызы.


1
0,5 балл

17

17 Лабораториялық жұмыс

Жасыл балдырлар бөлімі. Тең талшықтылар класы.Вольвокстер хламидомонадалар қатарлары.1
0,5 балл

18

18. Лабораториялық жұмыс.

Хлорококтар, Улотрикстер, Сифонды балдырлар және сифонокладилер қатарлары.1
1 балл

19

19. Лабораториялық жұмыс.

Диатомды балдырлар бөлімі..1
1 балл

20

20. Лабораториялық жұмыс.

Саңырауқұлақтар бөлімі.1
0,5 балл

21

21. Лабораториялық жұмыс.

Зигомицеттер класы, Мукор қатары. Қалталылар класы.1
0,5 балл

22

22. Лабораториялық жұмыс.

Тат саңырауқұлақтары қатары. Күйе саңырауқұлақтары қатары. Қыналар бөлімі. Аскомицеттер.1
1 балл
3-тарау:

7сағат
5 балл

4. Тарау.

23

23. Лабораториялық жұмыс.

Мүк тәрізділер бөлімі. Бауыр мүктер класы. Селагинема плауынының құрылысымен танысу..1
0,5 балл

24

24. Лабораториялық жұмыс. Плаун тәрізділер: түйреуіш плауынының құрылыстарымен танысу. Селагинема плауынының құрылысымен танысу.

1
0,5 балл


25

25. Лабораториялық жұмыс. Қырық буын тәрізділер: құрылыстарымен танысу. Селагинема плауынының құрылысымен танысу.

11 балл


26

26. Лабораториялық жұмыс. Папоротник тәрізділер құрылыстарымен танысу қоректенуі, кюбеюі, табиғатта және адам өміріндегі маңызы.

1
1 балл

27

27. Лабораториялық жұмыс.

Раушан гүлділер тұқымдасы. Қос жарнақтылар.1
0,5 балл

28

28. Лабораториялық жұмыс.

Бұршақ тұқымдасы құрылыстарымен танысу, қоректенуі, кюбеюі, табиғатта және адам өміріндегі маңызы1
0,5 балл

29

29. Лабораториялық жұмыс.

Алабота және қалампыр тұқымдастары. Дара жарнақтылар .1
1 балл

30

30. Лабораториялық жұмыс.

Астық тұқымдастары.1


4-тарау:

8 сағат
5 балл
Барлығы 2 курс бойынша:10 балл

Ә д е б и е т т е р.

а) негізгі.

1. Мұсақұлов Т. Ботаника. А. Мектеп. 1975 ж.

2. Мұхитдинов және т.б. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы. А. РБК. 1993 ж.

3. Васильев А. С. и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. М. Просвещение. 1988 ж.

4. Агелеуов Т. Ботаника. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы. А. Рауан. 1999 ж.

5. Вехов В. В. и др. Практикум по анатомий и морфологий ратений. М. Изд. МГУ. 1980 ж.

6. Әметов Ә. Ботаника А. КазҰУ. 2000 ж.

7. Хржановский В. Г. Курс общей Ботаники. М. Просвещение. 1982 ж.

Жизнь ратений. т. 1-6 М. 1974-1982.

8. Қазақстан флорасы. т. 1-9. А. Ғылым.

9. Лотова Л. П. Руководство к малому практикуму по морфологий высших растении. М. Просвещение 1982.

10. Мұхитдинов М. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы курсының практикумы. А. КазҰУ. 2001.Қосымша.

11. Новиков В. С. Губанов И. А. Атлас определитель высших растений. М. Просвещение. 1991.

12. Денисова Г. А. Таңғажайып жасыл әлем. А. Мектеп. 1985.

13. Әлімқұлова Р. Тәртенова М. Қызықты Ботаника. А. Мектеп. 1979.

14. Буш Н. А. Систематикасы высших растений. М. 1959.

15. Арыстанғалиев С. және т.б. Қазақстанның өсімдіктері А. Ғылым. 1977.

16. Тахтаджян А. Л. Основы эволюционной морфологии покрытосеменных. М-Л. Наука. 1964.

«Ботаника»

ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі
050113 – «Биология», 1 – курс, 1,2,3,4 – семестр. 60 сағат
Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

бақылау түрлері және ұпайлары

Консуль-тация

Реферат

Бақылау сұрақ.

Тест. тапс.

Глос-сарий

Колл

Апта

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

1 курс, 1 семестр

1.Тарау.

1

Өсімдіктердің алуан түрлілігі, морфологиялық құрылымы.

А)Таксономиялық бірліктері

ә)Классификациясы


1
+
1 апта


2

Автотрофты және гетеротрофты өсімдіктер.

А)Классификациясы

Ә)Пайдалы,зиянды түрлері
2 апта


3 б
2 апта


3Фототрофты өсімдіктер морфологиялық эволюцияның ерекшеліктері.

А)Классификациясы

Ә)Таралу маңызы


2
+
3 апта


3 б


3 апта


4

Құрлыққа шығуына байланысты жоғары сатыдағы өсімдіктер денесінің тканьдері мен мүшелерге жіктелуі.

А)Негізгі түрлері

Ә)Классификациясы

4 апта


3 б4 апта


5

Өсімдіктер клеткасының протопласт және қалған бөлімдері.

А)Биоморфологиялық ерекшеліктері

Ә)Таралуы


3
+

5 апта


3 б

5 апта


6

Өсімдіктер клеткасының алуан түрлілігі.

А) маңызы

Б)Қызметтері


4
+


6 апта


3 б
6 апта


7Қабықша арқылы заттардың жылжуы.

А) Жылжу жолдары ерекшеліктері.

Ә)Табиғаттағы маңызы, индикаторлық ерекшеліктері7 апта


5 б

7 апта

№1.Тарау.

7 апта ( )
å1.Тарау.

20 балл

2.Тарау.

8

Клетка қабықшасының химиялық құрамы мен қасиеттерінің өзгеруі.

А) Сүректену, тозаңдану.

Ә) Бұл процестердің биологиялық маңызы.
8 апта


3 б
8 апта


9Түзуші тканьдер немесе меристемалар.

А)Құрылысы мен маңызы

Б)Классификациясы


5
+
9 апта


3 б


9 апта


10

Перидерма соңғы жабындық ткань.

А) Перидерманың пайда болуы.

Ә) Жасымықшалар.10 апта


3 б

10 апта


11

Қор жинаушы тканьдер.

А) Құрылысы және маңызы.

Ә)Жалпы сипаттамасы

11 апта

3 б11 апта


12

Ксилема трахеальді элементтері.

А)Жалпы сипаттамасы

Ә) Өсімдіктер денесінде орналасуы.


6
+
11 апта

2 б


12 апта


13

Ұрықтың құрылысы.

А) Жапырағы,сабағы және тамыры

Ә) Гүлдері
13 апта

3 б
13 апта


14

Қос жарнақты және дара жарнақты ұрықтар.

А) Морфологиялық сипаттамалары

Ә) Жеміс түрлерін анықтау14 апта

3 б

14 апта


15

Тамыр оймақшасы.

А)Құрылыс ерекшеліктері

Ә) Оның қызметтері.


7
+
15 апта

№2.Тарау.

8 апта ( )
å2.Тарау.

20 балл
Барлығы 1 курс,

1 семестр

40 балл

1 курс, 2 семестр

3.Тарау.

16

Тамырлар жүйесінің типтері.

А) Тамырлар жіктелуі, маңызы

Ә) Тамыр метоморфозы.


1
+
1 апта


17

Өркен

А)Өркендер жүйесі

Ә)Өркеннің меристемалық төбесі
2 апта


2 б
2 апта


18

Сабақ өркеннің осі

А)Сабақтың құрылысы

Ә)Сабақтың түрлері


2
+
3 апта

3 б


3 апта


19

Бұтақтану қарқындылығы.

А)Биологиялық және пратикалық маңызы.

Ә)Құрылысы мен қызметі

4 апта

2 б4 апта


20

Өркендер метаморфозы.

А) Жер асты өркендері

Ә) Жер үсті өркендері.


3
+

5 апта

3 б

5 апта


21

Табиғи вегетативтік көбею тәсілдері.

А) Оның арнайы мүшелері

Б) Жасанды вегетативтік көбею


4
+


6 апта


2 б
6 апта


22

Тұқым арқылы көбеюіне жалпы сипаттама

А) Ашық тұқымдылардың даму циклы

Б) Споралану7 апта


3 б

7 апта

№3.Тарау.

7 апта ( )
å3.Тарау.

15 балл

4.Тарау.

23

Гүл бөлімдерінің орналасуы

А) Симметриялы

Ә) Гүл диаграммасы
8 апта


2 б
8 апта


24

Тұқым бүрлерінің құрлысы мен типтері

А) Тұқым бүрінің дамуы

Б) Ұрық қалтасының шығу тегі


5
+
9 апта

3 б


9 апта


25

Тозаң түтігінің дамуы

А) Тұқымның пайда болуы

Ә) Ұрық пен эндоспермның қалыптасуы10 апта


2 б

10 апта


26

Ұрық, тұқым және жемістің ұрықтанбай дамуы

А) Апомиксис

Ә) Апомиксистің маңызы

11 апта

3 б11 апта


27

Төменгі және жоғарғы жемістер

А) Апокарпты жемістер

Ә) Лизикарпты жемістер


6
+
12 апта


28

Жемістердің және тұқымдардың таралуы

А) Жемістің бейімделуі

Ә) Табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы
13 апта

2 б
13 апта


29

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің морфологиялық ерекшеліктері

А) Симблотропты, сапрофитті

Ә) Паразитті және жартылай паразитті14 апта

3 б

14 апта


30

Өсімдіктердің тіршілік формаларын жүйелеу

А) Өсімдіктердің бір –бірінен айырмашылығы

Ә) Тіршілік формалары


7
+
15 апта

№4.Тарау.

8 апта ( )
å4.Тарау.

15 балл
Барлығы 1 курс,

2 семестр

30 балл

2 курс, 3 семестр

5.Тарау.

31

Филогенетикалық системаны құрудың принциптері

А) таксономиялық бірліктер

Ә) Таксономиялық категориялар


16
+
1 апта


32

Органикалық дүниенің қазіргі заманғы системасы

А) Прокариоттар

Ә) Эукариоттар
2 апта

3 б
2 апта


33Бактериялардың морфологиялық типтері

А)Классификациясы

Ә) Көбеюі


2
+
3 апта


3 б


3 апта


34

Актинимецеттер класы

А) Дене құрылысы

Ә)Көбею жолдары

4 апта

3 б4 апта


35

Балдырлардың морфологиялық құрылымы

А)Көбею ерекшеліктері

Ә) Классификациясы


3
+

5 апта

3 б

5 апта


36

Пирофитті балдырлар және эвгленалы балдырлар

А) Даму, экологиясы

Ә)Көбеюі,таралуы


4
+


6 апта


3 б
6 апта


37Қоңыр балдырлар бөлімі

А) Шығу тегі

Ә)Биологиялық ерекшеліктері7 апта


5 б

7 апта

№5.Тарау.

7 апта (3.09.-20.10.07)
å5.Тарау.

20 балл

6.Тарау.

38

Ламинариялықтар қатары

А) Морфологиялық құрылысы

Ә) Анатомиялық құрылысы
8 апта

3 б
8 апта


39Қызыл балдырлар бөлімі

А)Классификациясы

Ә) Ерекшеліктері


5
+
9 апта
3 б


9 апта


40

Қызыл балдырлардың хроматикалық адаптациясы

А) Маңызы

Ә) Классификациялау принциптері10 апта

3 б

10 апта


41

Балдырлар тіршілігі мен таралуына сыртқы факторлардың әсері

А) Температура, жылу, жарық

Ә)Биологиялық маңызы

11 апта

3 б11 апта


42

Микмицеттер немесе кілегейлілер класс бөлімі

А) Құрылысы

Ә)Көбеюі


6
+
11 апта

2 б


12 апта


43

Саңырау құлақтар клеткасының ерекшеліктері

А) Вегетативті көбеюі

Ә) Даму
13 апта

3 б
13 апта


44

Аскомицеттер немесе қалталы саңырау құлақтар класы

А)Таралуы

Ә)Көбеюі14 апта

3 б

14 апта


45

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі мен морфологиялық және анатомиялық жіктелуі

А) Тіршілік етуі

Ә) Даму циклы


7
+
15 апта

№6.Тарау.

8 апта (22.10.-15.12.07)
å6.Тарау.

20 балл
Барлығы 2 курс,

3 семестр

40 балл

2 курс, 4 семестр

7.Тарау.

46

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің бөлімдері

А) Өсімдіктің өсу мүшелері

Ә) Өсімдіктің көбею мүшелері


1
+
1 апта


47

Мүк тәрізділердің ажырату белгілері

А) Даму циклы

Ә) Мүк тәрізділердің қарапайымдылығы
2 апта

2 б
2 апта


48

Жапырақ сабақты мүктер немесе мүктер класы

А) Жапырақ түрлері

Ә)Жүйкелену


2
+
3 апта

3 б


3 апта


49

Псилофиттер, плаун тәрізділер

А) Даму циклы

Ә) Құрылысы

4 апта

2 б4 апта


50

Қырық буындылар немесе бунақтылар бөлімі.

А) Қырық буындылар қатары.

Б) Папортник тәрізділер


3
+

5 апта

3 б

5 апта


51

Соговниктер класы.

А) Жалпы сипаттама

+


6 апта

2 б
6 апта


52

Қарағайлар тұқымдасы

А) Жалпы сипаттама

Ә) Өкілдері


47 апта


3 б

7 апта

№7.Тарау.

7 апта (21.01.-7.03.08)
å7.Тарау.

15 балл

53

Гүлді өсімдіктердің вегетативтік денесі.

А) Шығу тегі

Ә) Ерекшеліктері
8 апта

2 б
8 апта


54

Қос жарнақты класы.

А) Могнолия гүлділер қатары.

Ә) Могнолия қатары.


5
+
9 апта

3 б


9 апта


55

Бөріқарақаттар тұқымдасы

А) Негізгі өкілдері

Ә) Маңызы10 апта

2 б

10 апта


56

Бұршақ гүлділер қатары

А) Алуан түрлілігі

Ә) Тіршілік формалары


6

11 апта

3 б11 апта


57

Күрделі гүлділер тұқымдасы

А) Негізгі белгілері

Ә) Таралуы, экологиясы
+
12 апта


58

Тал гүлділер қатары

А) Тіршілік формалары

Ә) Өкілдері


7
13 апта

2 б
13 апта


59

Дара жарнақтылардың шығу тегі және эволюциясының бағыты

А) Лалагүлділер қатары

Ә) Астықгүлділер қатары14 апта

3 б

14 апта


60

Ашық және жалаңаш тұқымдылардың аса дамыған кезеңі

А) шығу тегі

Ә) морфологиясы
+
15 апта

№8.Тарау.

8 апта (10.03.-3.05.08)
å8.Тарау.

15 балл
Барлығы 2 курс,

4 семестр

30 балл


Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет