«cip» залда қызмет көрсетуге арналған № шарт Астана қ. 20 ж. «Астана халықаралық әуежайы»Дата02.05.2016
өлшемі73.04 Kb.


«CIP» залда қызмет көрсетуге арналған

_________ шарт


Астана қ. 20____ж. «__»___________«Астана халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құрылған және әрекет ететін, Жарғы негізінде әрекет ететін Президент Қ.К. Жауханов атынан, бірінші тараптан, және

бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын______________________________________________________________________________________________________,

негізінде әрекет ететін

___________________________________________________

атынан екінші тараптан,

бұдан әрі ортақ атауы «Тараптар», төмендегі туралы осы Шартты бекітті:

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ


  1. Тапсырыс беруші тапсырады және төлейді, ал Орындаушы Астана әуежайының «CIP» залы арқылы Тапсырыс берушінің ұшатын және ұшып келетін жолаушыларына және багажына қызмет көрсету (бұдан әрі - Қызметтер) бойынша міндеттерді өзіне алады.

2.ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

2.1. Орындаушы:

2.1.1. Төлем жасалғаннан кейін жолаушыларға және багажға қызмет көрсетудің қолданыстағы технологиясына сәйкес, өтінім бойынша немесе Тапсырыс беруші өкілінің ілесіп жүруі арқылы Тапсырыс берушінің жолаушыларына қызмет көрсетуге;

2.1.2. Ұсынылған қызметтерге тариф өзгерген жағдайда, 10 (он) жұмыс күні бұрын Тапсырыс берушіге жаңа тарифті енгізу туралы жазбаша түрде хабарлауға;

2.1.3. Көрсетілген қызметтер актісі бойынша әрбір жеке өтінім бойынша қызметтерді рәсімдеуге және Қазақстан Республикасының салық заңнамасы талаптарына сәйкес шот-фактура жазуға міндеттеледі.2.2. Тапсырыс беруші:

2.2.1. Көрсетілген қызметтер актісі бойынша, әрбір жеке өтінім бойынша көрсетілген қызметтерді қабылдауға.

2.2.2. Бағалар осы Шарттың 3-бабында айтылған. Орындаушының үшін алдын ала төлемді уақытында жүзеге асыруға;

2.2.3. «CIP» залы арқылы ұшатын жолаушылардың тізімін ұшуға дейін 1 тәулік қалғанда ұсынуға;

2.2.4. Астана қаласы әуежайы арқылы ұшатын жолаушыларға қызмет көрсетуді үйымдастыру технологиясының ережелері мен қағидаларын сақтауға;

2.2.5.авиациялық қауіпсіздік талаптарының бұзылуы анықталған жағдайда авиациялық қауіпсіздік қызметіне көмектесуге;

2.2.6.Астана қаласы әуежайдағы өткізу және ішкі объектілік режимді сақтауға;

2.3. Тараптар бухгалтерлік тексеруді әр тоқсан сайын жүргізуге міндеттеледі және әр айдың 20 – нан бастап Тараптардың өкілетті өкілдері салыстыру актісіне қол қояды.3. ТӨЛЕУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

3.1. «CIP» залында 1 (бір) ұшып кететін жолаушыға қызмет көрсету тарифі ҚҚС-ты қоса алғанда 15 000 (он бес мың) теңге, 1 (бір) ұшып келетін жолаушыға 10 000 (он мың) теңге құрайды.

3.2. Тарифтер өзгерген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіға жаңа тарифтерді енгізгенге дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын алдағы болатын өзгеріс туралы хабарлайды.

3.3. Қосымша құн салығын Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, төлем бойынша міндет пайда болған сәттегі ставка бойынша төлейді.

3.4.Көрсетілген Қызметтерге төлем жасау төменде көрсетілген амалдардың бірімен жасалады:

3.4.1 Орындаушының ағымдағы шотына қолма-қол емес ақша аудару арқылы,Тапсырыс беруші әуе кемесі (бұдан әрі - ӘК) ұшып келу/ұшып кетуіне бір тәулік қалғанға дейін жолаушыларға қызмет «CIP» залында көрсетуге қажетті төлеммен қамтамасыз етеді.

3.4.2. Қызмет көрсету күні Орындаушы кассасына қолма қол ақшамен төленеді.

3.5. Қызмет көрсету күні Орындаушы кассасына алдын ала немесе қолма қол төленген жағдайда ғана қызмет көрсетіледі.

3.6. Жолаушыларға арнайы қызмет көрсету төлемі ұшып келетін және ұшып кететін жолаушылар саны негізінде (ӘК мен аэробекет ғимараты аралығында шығарып салу кезінде және багажды тасымалдауда) және келесі тәртіппен көрсетілген тариф бойынша анықталады: ересек жолаушыларға (15 жас және одан жоғары) – көрсетілген тариф бойынша; 7 жастан 15 жасқа дейінгі балалар үшін – ересек жолаушыларға арналған тарифтен 50 % көлемде; 7 жасқа дейінгі балаларға - төленбейді.

3.7. Бар қызметі қосымша төленгенде ғана пайдалануға беріледі.4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге қызметтерді уақытында ұсынбаса немесе қанағаттандырмаса, Тапсырыс беруші Шарты бір жақты тәртіпке бұзу құқығын өзіне қалдырады.

4.2. Тапсырыс беруші «CIP» залы арқылы ұшып келетін және ұшатын жолаушылардың тізімін уақытында ұсынбаса, Орындаушы қызметтерді ұсынудан бас тартуға құқылы.

4.3. Осы шарттың 3.4.1-тармағында қарастырылған төлем мерзімін бұзғаны үшін, Тапсырыс беруші Орындаушыға уақытымен төленбеген төлем сомасынан 0,1% (ноль бүтін бір ондық) пайыз мөлшерінде өсім төлейді.

4.4. Тапсырыс беруші Астана қаласы әуежайы арқылы ұшатын жолаушыларға қызмет көрсету технологиясының ережелері мен қағидаларын сақталмаса. Орындаушы бір жақты тәртіпте Шартты бұзу құқығын өзіне қалдырады.

4.5. Орындаушыға зиян келтіре отырып, әуежайдағы өткізу және ішкі объектілік режимді бұзғаны үшін осындай зиянды келтірген Тапсырыс беруші 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Орындаушыға барлық шығындарды толық көлемде өтейді, жәнеде ҚҚС-ты есепке алмағанда 18 018 (он сегіз мың он сегіз) теңге мөлшерінде айыппұл төлейді.

4.6. Авиациялық қауіпсіздік талаптарын бұзу анықталған жағдайда Тапсырыс беруші тарапынан еш әрекет жасалмаса, Орындаушы бір жақты тәртіпте Шартты бұзу құқығын өзіне қалдырады.

4.7. Тараптар осы Шарт талаптарын Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін толық жауапкершілікте болады.


5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Осы Шартты жасасқаннан кейін төтенше жағдай әсерінен пайда болған жеңе алмайтын күштер салдарынан осы Шарт бойынша Тараптар өздеріне жүктелген толық немесе жартылай орындалмаған міндеттерді атқару жауапкершілігінен босатылады.

Егер де мына жағдайлар осы Шарттың орындалуына тікелей әсерін тигізсе, жеңе алмайтын күш жағдайларына мыналар жатады: соғыс немесе әскери әрекет, ереуіл, індет, жер сілкінісі, су тасқыны, мемлекеттік басқарма мен билік органдарының шешімдері мен актілері.

5.2. Тарап осы Шарт бойынша өз міндетін форс-мажорлық жағдайдың нәтижесінде орындай алмаса, 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде форс-мажорлық жағдайдың туғанын екінші Тарапқа жазбаша хабарлауға міндетті.


5.3. Форс-мажор жағдайлары пайда болған жағдайда, Шарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі жоғарыда көрсетілген жағдайлардың әрекет ету кезеңіне және олардың салдарына қарай ұзартылады.6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

6.1. Шарт бойынша немесе Шартқа байланысты туындаған келіспеушіліктер пен даулы жағдайлар Тараптардың тікелей келіссөздері арқылы шешіледі. Егер мұндай келіссөздер барысында Тараптар өзара келісімге келе алмаса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы сәйкес заңнамасына даулы мәселе Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында шешілер.


7. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

7.1. Осы Шарт екі Тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2011ж. дейін әрекет етеді.

7.2. Жазбаша хабарламаса Тарапқа мерзімінен бұрын кез келген Тараптың 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жіберілген.
7.3. Осы шартқа енгізілетін тарифтердің өзгеруін қоспағанда барлық толықтырулар, өзгертулер Тараптардың уәкілетті өкілдерімен жазбаша рәсімделіп, қол қойылса, заңды күшке ие болады.

7.4. Тараптардың бірінде деректемелер өзгертілген кезде, ол 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде екінші Тарапқа хабарлайды.

7.5. Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бір данадан, бірдей заңды күшке ие болатын екі данадан жасалды.
8. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН ЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Орындаушы:


«Астана халықаралық әуежайы» АҚ

010000, Астана қ., әуежай № 14 ПББ

СТН 031 400 149 277

Астана қаласы, «Қазақстан Халық Жинақ Банкі»

АҚ №119900 АӨФ

БИК HSBKKZKX

ЖИК KZ 266010111000004426

БСН 030340001539

Тел.: +7 (7172) 777-222, 777-965
_________________ Қ.К.Жауханов
Тапсырыс беруші:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________


_________________ /_________________________

Agreement No. __________

For service in “CIP” hall


No. _________БЗ
Astana city “__”__________20____.

JSC «International Airport Astana», hereinafter referred to as «Executor», represented by K.K Zhaukhanov, the President, acting under the Charter, from the one part, and __________________________________________________________________________________ hereinafter referred to as «the Customer», represented by

_______________________________________________________

acting under the _______________________________________________________

from the other part,

hereinafter jointly referred to as «Parties», concluded the following Contract (further-Contract) as follows:
1. SUBJECT OF AGREEMENT

1.1. Customer charges and pays, and Executor undertakes to service passengers departure luggage of the Customers through «CIP» Airport Astana hall (further – Services)2. PARTIES OBLIGATIONS

2.1. Executor is obliged:

2.1.1. To service Customer’s passenger on request or by Customer representative’s accompaniment, according to passengers and luggage handling operating technology;

2.1.2. In case of tariff change for rendered services to notify Customer in written form before 10 (ten) working days till the introduction on new tariff;

2.1.3. To draw services, rendered by each separate request according to Act of rendered services and to make out invoice according to requirements of tax legislation of the Republic of Kazakhstan.2.2. Customer is obliged:

2.2.1. To accept services rendered by each separate request according to Act of rendered services;

2.2.2. To pay on time for services rendered by Executor according to the tariffs specified in article 3 of the present Agreement;

2.2.3. To give on time list of passengers departing through halls according to existing technology at airport;

2.2.4. To observe rules and regulations of operating technology of dispatching passenger service at airport Astana;

2.2.5. To promote service of aviation safety in case of detection of infringements of requirements of aviation safety;

2.2.6. To observe access and inside object mode at the Airport Astana;

2.3. Parties undertake to make accounting revision quarterly from 20-th date, signing reconciliation Act subsequently by authorized representatives of Parties.3. CONDITIONS AND PAYMENTS PROCEDURE

3.1. Tariff for service of 1 (one) originating passenger in “CIP” hall is 15000 (fifteen thousand) tenge, for service of 1 (one) arrival passenger is 10000 (ten thousand) tenge including VAT.

3.2. In case of tariff’s change, Executor before10 (ten) calendar days prior to introduction of new tariffs notifies the Customers about forthcoming change.

3.3. VAT is paid by the Customer for the rate operating at the moment of obligations occurrence on payment, according to current legislation of Republic of Kazakhstan.

3.4. Payment for rendered Services can be made in one of following ways:

3.4.1. Customer provides advance payment necessary for passenger handling “CIP” hall 24 hours prior to arrival\ departure of aircraft (hereinafter - AC) in non-cash order, by remittance into the current accounts of the Executor;

3.4.2. in to Executor’s cash desk on day of rendering services.

3.5. Services are rendered only if advance payment or cash payment desk on day of rendering Services.

3.6. Payment for special service of passengers is fixed on basis of quantity of departing and arriving (in case of luggage escort and transportation between AC and airport building) passengers and fixed tariff in the following order: for adult passengers (15 years and older) - according to fixed tariff; for children from 7 till 15 years – at rate of 50% from tariff fixed for adult passenger; for children till 7 years- payment is not made.

3.7. Bar services are rendered for additional payment.4. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

4.1. For untimely Executor’s services providing, Customer reserve the right to terminate Agreement unilaterally.

4.2. For untimely Customer’s passengers list providing, who are arriving and taking off through «СIP» hall, the Executor has the right to refuse providing of services.

4.3. For infringement of term of the payment provided by item 3.4.1. Item 3 of the present Agreement, the Customer pays to Executor fine at rate of 0,1 % (a zero whole one tenth) percent from the sum of the in due time not made payment per every day of delay.

4.4. For non-observance by the Customer of rules and position of operating technology of the service organization taking off passengers at the airport Astana, the Executor reserves the right to terminate Agreement unilaterally.

4.5. For infringement of access and inside object mode at the airport, including expressed in drawing to the Executor of a damage, Customer who has caused such damage, pays to Executor all caused damages within 3 (three) calendar days in full and as pays the penalty at a rate of 18 018 (eighteen thousand eighteen) tenge, without the VAT.

4.6. At detection of infringements of requirements of aviation safety and inactivity from the Customer, Executor reserves the right to terminate Agreement unilaterally.

4.7. Parties bear full responsibility for default or inadequate execution of conditions of the present Agreement according to legislation of Republic of Kazakhstan.


5. FORCE-MAJEURE

5.1. Parties are exempt from responsibilities for partial or full non-execution of obligation according to the present Agreement if this non-execution has been result of force majeur arising after concluding the present Agreement as a result of emergencies.

Circumstances such as war, strikes, epidemics, earthquakes, flooding, decisions of public authorities and administration are considered to be force majeur, and if these circumstances directly influenced the execution of the present Agreement.

5.2. Party which is not capable to fulfill his obligations due to force majeur according the present Agreement is obliged to inform the other Party about beginning of such events in written form withih 3 days.

5.3. In case of force majeur, term of duties execution is prolonged, according to the present Agreement, till the end of above mentioned circumstances.
6. PROCEDURE of SOLVING DISPUTES

6.1. Any dispute arising in connection with interpretation or application of the present Agreement will be solved through direct negotiations between agreeing Parties. If Parties cannot consent in process of such negotiations, issue will be solved in specialized interdistrict economic court in Astana, according to the current legislation of the Republic of Kazakhstan.


7. VALIDITY of the AGREEMENT

7.1. Agreement is affective from the date of its being signed by Parties till December 31, 2011.

7.2. Agreement validity can be dissolved before appointed date by any of Parties with written notification of other Party before within 30 (Thirty) calendar days.

7.3. All additions, changes to the present Agreement are considered to be valid if they are drawn in written and signed by authorized representatives of the Parties except for changes of tariffs.

7.4. In case of change of requisites the Parties each other within three days.

7.5. The present Agreement is drawn up in two copies having equal legal force, one copy for each of Parties.


8. LEGAL ADDRESSES AND REQUISITES OF THE PARTIES

Executor:

JSC “International Airport Astana”

010000, Astana city, airport, OPS-14

TIN 031 400 149 277

Astana city, Astana regional branch №119900 JSC “Narodny sberegatelny bank Kazakhstana”

BIC HSBKKZKX

IIC KZ 266010111000004426

БИН 030340001539

Tel.: +7 (7172) 777-222, 777-965


_________________ K.K Zhaukhanov
Customer:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________


_________________ /_________________________
Каталог: download
download -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
download -> Построение таблиц истинности логических выражений
download -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік теникалық академиясы
download -> Правила соревнований международная Ассоциация Бокса [Преамбула]
download -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
download -> Бехаалотха Когда будешь зажигать Числа 8,1 12,16
download -> Мы молімся за вас жыццё Змяні сваё жыццё Захавайце наша жыццё! Мы любім вас Змяні сваё сэрца Змяні сваё харчаванне
download -> Загальна характеристика роботи


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет