Д. Серікбаев атындағы вкгту шқмту им. ДДата02.05.2016
өлшемі220.82 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс

факультет деканы
_______________Б. Нұхаева

___________________2014 ж.

ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫНДАҒЫ ИНЖЕНЕРЛІК ҚОНДЫРҒЫЛАР

Силлабус
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Силлабус
Мамандық: 5В071100 «Геодезия және картография»
Оқу түрі: күндізгі
Курс: 3

Семестр: 6

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер: 15

Тәжірибелік сабақтар:30

СОӨЖ: 30

СӨЖ: 60


Емтихан - 6 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Су-ауа бассейнін тиімді пайдалану және жылугазбен жабдықтау» кафедрасында дайындалып 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығындағы студенттерге арналған.

«САБТП ж ЖГЖ» кафедра отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі Н. Акименко
№____ хаттама ____________________ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы Е. Феоктистова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған


аға оқытушы Г. Мамырбекова

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова


ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«САБТПж ЖГЖ» кафедрасы, Сәулет-құрылыс факультеті (Г-2-102 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Мамырбекова Гүлназ Кабиболлакызы, аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-596

Дәрісханалық сағат және кеңес беруге арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пән сипаттамасы
«Құрылыс алаңындағы инженерлік қондырғылар» пәні қаланың инженерелік жүйелері туралы жалпы мәлімет береді: су құбыры, лас суды әкету құбыры, жылу, газ желілері, төменгі және жоғарғы кернеулі тоқ сымдары, телекомму­никация. Сонымен қатар пән елді мекен мен өндіріс орнының инженерлік коммуникацияларын орнатып төсеу жайлы оқытады.

1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
«Құрылыс алаңындағы инженерлік қондырғылар» пәнін оқытудың мақсаты студенттерге олардың өз мамандықтарына сай жер асты инженерлік коммуникацияларды орнатудың маңызын түсіндіре отырып, қажетті арынмен өніміділікте, үзіліссіз тұтынушыларға су жеткізіп тұратындай құбыр желісін және өздігінен ағатын лас суды әкету желі жүйесінің ерекшелігін ескерте отырып жобалауға үйрету.

1.3 Пәнді меңгеру барысындағы нәтижелер
Білімі: елді мекендер мен қалалардың, өндіріс өнеркәсіп орындарының көркейіп өсіп өріс алуы олардың инженерлік қондырғылардың дұрыс жұмыс істеуімен тығыз байланыстылығы. Сондай-ақ осы пәндерден студенттер күрделі, тәжірибелік тапсырмаларды орындау арқылы өз білімдерін шыңдайды. Техникалық әдебиеттерді оқып, өз бетімен ізденіп тиянақты білім алуына, инженерлік шешімдерді қабылдауға үйренеді.

Дағдылар: студенттер сыртқы суық сумен қамтамасыз ету, лас суды әкету жүйелерінің инженерлік қондырғыларын жобалауды, есептеуді, керекті құрал-жабдықтарды таңдауды үйренуі тиіс.

Құзыреттер:

- алған арнайы білімдерінің негізінде елді мекендердің, қалалардың инженерлік қондырғыларының есебі мен жобалауы бойынша заманауи есептеу тәсілдеріне сәйкестендіру;

– өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
1.4 Пререквизиттар
Физика, математика, геодезия, компьютерлік графика.
1.5 Постреквизиттар
Инженерлік құрылыстарды салу және пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Сағат көлемі

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Инженерлік жүйелер жайлы жалпы мәліметтер. Инженерлік жүйелердің түрлері. Елді мекендер мен өндіріс орнының тіршілік әрекетіндегі инженерлік жүйелердің алатын орны. Инженерлік жүйелерді жобалау мен пайдаланудың негізгі мақсаты. Тұрғындардың әлеуметтік деңгейі мен өндірістің дамуына қалалардың және елді мекендердің санитарлы – техникалық жайлылығының әсері. Қалалар мен өндіріс орындарының санитарлы – техникалық жайының даму барысындағы инженерлі – экономикалық және экологиялық мәселелері.

2

Жұмағұлов Н.Ж.Сумен жабдықтау. –Алматы: Білім 1995

Тақырып 2. Сумен жабдықтау. Сыртқы су желісі.

Елді мекендер мен өндірістік орындарды сумен жабдықтау жүйесі мен үлгісі. Су тұтыну мөлшері. Су тұтыну тәртібі. Судың есептік шығынын анықтау.1

Жұмағұлов Н.Ж.Сумен жабдықтау. –Алматы: Білім 1995

Тақырып 3. Елді мекендердің су желісін төсеудің негізгі принциптері. Гидравликалық есебі. Меншіктік, жолай, түйіндік және есептік шығындар. Су құбырындағы гидравликалық үйлесім тәсілдері. Пьезосызықты тұрғызу.

1

Жұмағұлов Н.Ж.Сумен жабдықтау. –Алматы: Білім 1995

Тақырып 4. Су желісіндегі құрылғылар мен ғимараттар. Су желісін құрастыру. Құбырлар. Арматуралар. Құдықтар. Төсеу тереңдігі.

1

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Тақырып 5. Су арынды және реттеуші сыйымдылықтар. Сорғыш бекеттері. Жер беті және жер асты су көздерінен су алу ғимараттары. Санитарлық қорғау аймақтары.

1

Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,2010 г

Тақырып 6. Канализация. Елді мекендердің лас суды әкету желілері. Лас суды әкету жүйесі, оның үлгісі, бөлшектері. Лас сулардың түрлері.

1

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Тақырып 7. Елді мекендер мен өндіріс орнының лас суын әкету жүйесі. Желіні төсеу принципі. Есептік шығындарды төсеу. Есебі.

1

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инжен.сети и кол.- Л: Стройиздат,1990

1

2

3

Тақырып 8. Лас су желісіндегі құрылғылар мен ғимараттар. Лас су құбырларын төсеу тереңдігі. Оларды орнату. Құбырлар. Құдықтар. Құбырлардың кедергілермен қиылысуы. Лас суды айдамалау. Лас су құрамы. Тазалау тәсілдері. Санитарлық қорғау аймақтары.

1

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Тақырып 9. Электрмен жабдықтау. Энергетика жайлы жалпы ұғым. Электр станциялары, электр тоғын тұтыну мөлшері, тәртібі. Қалалық төмен және жоғарғы кернеулі электр желілерін орнату принциптері.

1

Таги-Заде ф.Г. Энергоснабжение городов.- М-: Стройиздат,
1992

Тақырып 10. Жылумен жабдықтау.Жылу энергиясының көздері. Қазандықтар, ЖЭО, ЖЭС, олардың қаланы және өндіріс орнын электрмен жабдықтау жүйесінде алатын орны. Жылумен жабдықтау жүйесі мен желісі. Жылу желілерін төсеу принципі. Жылу желісінің құрастырма бөлшектері. Санитарлық қорғау аймақтары.

2

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Тақырып 11. Газбен жабдықтау. Газбен жабдықтау жүйесінің жіктелуі. Магистраль газ құбырлары, компрессор станциясы және газ тарату станциясы. Газ тарату желісі – құрылғылар және қондырғылар.

1

Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Л., Викдорчик Д. Я. “Справочник по газо-снабжению и использованию газа” Л. Недра. 1990

Тақырып 12. Байланыс сымы. Елді мекен территориясында жер асты желілері мен коллекторларын орнату. Байланыс желілерін төсеу, орнату ерекшеліктері. Жер асты желілерін жоспарда орнату.

2

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1 Ең көп су тұтыну кезіндегі есептік шығынды анықтау. Су арынды мұнара багінің және таза су резервуарының сыйымдылықтарын анықтау.

4

Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т1. АСВ, 2003.

Тақырып 2. Ең көп су тұтыну жағдайына су құбырының гидравликалық есебін жүргізу. Пъезосызықты тұрғызу.

4

Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т1. АСВ, 2003.

Тақырып 3. Елді мекеннің лас су әкету желісін орнату (жүргізу). Есептік шығындарды анықтау.

4

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

Тақырып 4. Лас су желісінің гидравликалық есебі.

4

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

Тақырып 5. Есеп нәтижесімен желі төселуінің қимасын сызу.

4

Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики водоснабжения и канализации - :М-:Стройиздат, 1988

Тақырып 6. Жел раушанын тұрғызу. Су дайындау станциясын, лас су тазарту ғимаратын, қазандықтарды орнату орнын таңдау. Санитарлық қорғау аймақтары.

4

Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т3. АСВ, 2003.

Тақырып 7. Төмен және жоғарғы кернеулі электр желілерін орнату. Қала жоспарында трансформатор мен таратушы станцияларды орнату.Қала жоспарында жылу желілерін орнату.

3

Таги-Заде ф.Г. Энергоснабжение городов.- М-: Стройиздат,
1992

Тақырып 8. Қала жоспарында төмен қысымды газ желілерін орнату.

3

Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Л., Викдорчик Д. Я. “Справочник по газо-снабжению и использованию газа” Л. Недра. 1990

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Қаланы сумен жабдықтау жүйесі мен үлгісін таңдау.

2

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Тақырып 2. Қала бас жоспарында су желісін орнату.

2

Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990

Тақырып 3. Барлық тұтынушылар бойынша есептік шығынды анықтау.

3

Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики водоснабжения и канализации - :М-:Стройиздат, 1988

Тақырып 4. Бірінші және екінші көтеру сорғыш бекеттерінің ең көп су тұтыну тәулігіндегі жұмысы, су тұтынудың сатылы графигі, арынды су мұнара багі мен реттеуші сыйымдылықтардың көлемін анықтау.

3

Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,2010

Тақырып 5. Желіні гидравликалық есептеуге дайындау – жолай, түйіндік есептік шығындарды анықтау, алдын ала ағаын тарату.

3

Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики водоснабжения и канализации - :М-:Стройиздат, 1988

Тақырып 6. Ең көп су тұтыну кезіндегі су құбырына гидравликалық есептеу.

3

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

Тақырып 7. Ең көп су тұтыну жағдайына екінші көтеру сорғыш бекетінің арынын анықтау және пьезосызықты тұрғызу.

3

Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,2010

Тақырып 8. Қаланың лас суын әкету жүйесі мен желісін анықтау.

3

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

Тақырып 9. Тұрмыстық лас су желісін орнату

3

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

Тақырып 10. Лас судың есептік шығынын анықтау. Лас суды әкетудің гидравликалық есебі.

2

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

Тақырып 11. Гидравликалық есептеу нәтижесі бойынша көлбеу қиманы тұрғызу.

2

Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики водоснабжения и канализации - :М-:Стройиздат, 19882.2 Курстық жобаның (жұмыстың) орындалуына қойылатын талаптар

және мазмұны

Студенттер құрылыс алаңындағы инженерлік қондырғылар пәнінен алған біліміне сүйене отырып, қаланың сыртқы су құбырын және лас суын әкету жүйелерін берілген тапсырма бойынша жобалайды. Жобаның бірінші бөлімінде қалаға керекті су шығыны анықталып, гидравликалық есебінің негізінде пьезосызбасы тұрғызылады. Ал екінші бөлімінде қаланың шығатын лас су мөлшері анықталып, өздігінен анықталатын жүйенің талаптарға сай гидравликалық есептері жүргізіліп, негізгі коллектордың бойлық қимасы тұрғызылады. Курстық жоба графикалық бөлімнен және есептік түсініктеме бөлімдерінен тұрады.Курстық жобаның сұлбасын сызып, есептік түсініктемесін толтырып жазғанда мемлекеттік стандарт МЕСТ 21.101-97, МЕСТ 21.105-95 ережелерін бұлжытпай орындау қажет. Сызба көлемі: А1 форматқа 1 бет жасау керек. Жазба көлемі 20 – 25 бет.
2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Су тұтыну мөлшері. Су тұтыну тәртібі. Судың есептік шығынын анықтау.

Жабдықталу дәрежесіне байланысты қалалық су шығындарының ерекшеліктерін ескере отырып, есептеу тәсілдерін үйрету.

Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т3. АСВ, 2003.

2 апта

Қорғау

3 апта

Елді мекендердің су желісін төсеудің негізгі принциптеріГидравликалық есебі.

Су құбырлары төселуінің түрлеріне тоқтала кетіп, тиімдісін таңдап жобалауға үйрету.

С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

3 апта

Қорғау

4 апта

Су желісін-дегі құрылғылар мен ғимараттар. Су желісін құрастыру. Төсеу тереңдігі.

Су құбыр желісінің бойында кездесетін арматуралар ме құдықтармен таныстырып, құбырдың төселу ерекшелігіне үйрету.

Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т3. АСВ, 2003.

4 апта

Қорғау

7 апта

Лас суды әкету жүйесі, оның үлгісі, бөлшектері. Желіні төсеу принципі.

Лас суды әкету құбырының төселу үлгілерін біле отырып, жобалауда қолдана білуге үйрету.

Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики водоснабжения и канали-зации - :М-:Стройиздат, 1988

9 апта

Қорғау

11 апта

Жылумен жабдықтау, газ жүйесі мен желілері және байланыс сымдары

Басқа да жер асты инженерлік жүйелерінің бір біріне қатысты орналасуын талаптарға сай үйрету.

Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики водоснабжения и кана-лизации - :М-Cтройиздат, 1988

12 апта

Қорғау

14 апта  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

КЖ пайыздау**
Жазбаша сұрақ**


**Есепті шығару*


**

*

Рубеждік тестілеу**
Барлығы


3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

1 Журба М.Г. Проектирование систем и соружении. в 3-х томах. Т1. АСВ, 2003

2 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,2010 г

3 Погодина Л.В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008-476 с.

4 Таги-Заде ф.Г. Энергоснабжение городов.- М-: Стройиздат,
1992-320 с-.

5 Ярошевский Д.А., Мельников Ю.Ф., Корсакова И.Н. Санитарная техника городов. –М-: Стройиздат 1990-320 с.

6 Алексеев М.И., Дмитриев В.Д., Быховский Е.М., и др. Городские инженерные сети и коллекторы- Л-: Стройиздат, 1990-384

7 СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - Проектная академия «КАZGOR» 2002г.

8 СНиП 2..04-03-85 Канализация . Наружные сети и сооружения. –М.- Стройиздат, 1986 г.

9 СНиП 04-07-86 Тепловые сети- - И-: Стройиздат, 1988.

10 СНиП 2-04-08-87 Газоснабжение. - М-: Стройиздат, 1988

11 С.Б. Анапьянова Қаланы сумен жабдықтау және лас суын әкету желілері ШҚМТУ, 2008

12 Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формулам Павловского. М: Стройиздат, 1974

13 Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Л., Викдорчик Д. Я. “Справочник по газоснабжению и использованию газа” Л. Недра. 1990
 1. Қосымша әдебиеттер

1 Белан А.Е., Хорунжий П.Д., Проектирование и расчет устройств водоснабжения. - Киев: "Будивильник", 1981

2 Шевелёв Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. М: ООО «Ид «БАСТЕТ», 2009-352с.

3 Сомов М.А. Водопроводные системы и сооружения. –М.: Стройиздат 1988.

5 Белан А.Е. Хоружий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения.-Киев, Будівельник,1981.

6 Жұмағұлов Н.Ж.Сумен жабдықтау. –Алматы: Білім 1995-129 б.

7 Справочник по специальным работам. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. Перешивкина А.К. – М.: Стройиздат, 1986 г.

8 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М: ООО «Ид «БАСТЕТ»,2010 г

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:


 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысуы

Тәжірибелік сабақ

Жазбаша сұрақ


Есепті шешу

Рубеждік тестілеу


Барлығы


Рейтинг 1

10

30

10

20

30

100

Рейтинг 2

10

30

10

20

30

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
1 Елді мекендер мен өндірістік орындарды сумен жабдықтау жүйесі мен үлгісі.

2 Су тұтыну мөлшері. Су тұтыну тәртібі.

3 Елді мекендердің су желісін төсеудің негізгі принциптері.

4 Су құбырындағы гидравликалық үйлесім тәсілдері. Пьезосызықты тұрғызу.

5 Су желісін құрастыру. Құбырлар. Арматуралар. Құдықтар. Төсеу тереңдігі.

6 Су арынды және реттеуші сыйымдылықтар. Сорғыш бекеттері. Жер беті және жер асты су көздерінен су алу ғимараттары. Санитарлық қорғау аймақтары.

7 Лас суды әкету жүйесі, оның үлгісі, бөлшектері. Лас сулардың түрлері.

8 Елді мекендер мен өндіріс орнының лас суын әкету жүйесі. Желіні төсеу принципі.

9 Лас су құбырларын төсеу тереңдігі. Оларды орнату. Құбырлар. Құдықтар. Құбырлардың кедергілермен қиылысуы. Лас суды айдамалау. Лас су құрамы. Тазалау тәсілдері.

10 Энергетика жайлы жалпы ұғым. Электр станциялары, электр тоғын тұтыну мөлшері, тәртібі. Қалалық төмен және жоғарғы кернеулі электр желілерін орнату принциптері.

11 Жылу энергиясының көздері. Қазандықтар, ЖЭО, ЖЭС, олардың қаланы және өндіріс орнын электрмен жабдықтау жүйесінде алатын орны.

12 Жылумен жабдықтау жүйесі мен желісі. Жылу желілерін төсеу принципі.13 Газбен жабдықтау жүйесінің жіктелуі. Магистраль газ құбырлары, компрессор станциясы және газ тарату станциясы. Газ тарату желісі – құрылғылар және қондырғылар.

14 Байланыс желілерін төсеу, орнату ерекшеліктері. Жер асты желілерін жоспарда орнату.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет