Дебиторлық ЖӘне кредиторлық Қарыздар есебін ұйымдастырудың теориялық негіздері


Кредиторлық қарыздар айналымдылығын талдаубет6/7
Дата13.02.2020
өлшемі1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
3 .1. Кредиторлық қарыздар айналымдылығын талдау.
Талдау жүргізу үшін қарыз қаражаттарының әрбір баптарының есеп беретін көрсеткіштерін топтық қорытындылармен сәйкестендіру қажет, олардың базистік көрсеткіштерден ауытқуларын анықтап, қатысты өлшемдердің өзгерістерін көрсету керек. Біздің кәсіпорын есепті жылы ұзақ мерзімді ғана емес, қысқа мерзімді несиелерді де қатыстырмаған (тартпаған). Басқа сөзбен айтқанда, қатыстырылған (қарыз) капитал кредиторлық борыштан тұрады, яғни ағымдағы міндеттемелер кредиторлық борышқа тең, ал оның көлемі жыл соңына 8081 мың теңге, жыл басында 4294 мың теңге болған, яғни 3787 мың теңгеге, немесе 1,9 есеге өскен. Оның құрамында сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстар тез өсіп кеткен. Егер жылдың басында оның мөлшері 1018 мың теңге болған болса, жыл аяғында 6391 мың теңге құраған, яғни 6,3 есе көбейген, нәтижесінде есепті жылы баланстың осы бабының үлес салмағы 23,7%-дан 79,1%-ға өскен. Бұдан кейін талдаушы оны дебиторлық борышпен салыстырып талдауы керек.

Дебиторлық және кредиторлық борыштың қатынасы негізінен 2:1 болуы керек деп ұсынылған (25). Егер кредиторлық борыш дебиторлықпен борышпен қамтамасыз теілмеген болса, онда бұндай жағдайды жағымсыз деп айтуға болады, себебі ол өзіндік қаражаттың әлдебір өтімді бөлігінің ақшаға айналуын бәсеңдетуі мүмкін. Егер кәсіпорынның коммерциялық несиесі дамыған болса, онда дебиторлық борышы қатты өсіп кетуі мүмкін.

Біздің кәсіпорнымызда кредиторлық борыш жыл басында дебиторлық борыштан 3,7 (4294:1165), жыл соңында 4,8 есе көп болады. Мұндай кредиторлық борыштың дебиторлық борышпен өте төмен дәрежеде қамтамасыз етілуі, дебиторлармен де кредиторлармен де арақатынасы тиімсіз болуы да олардың өзара қарыздарын төлемеуінен болады. Кредиторлық борыштың өсіп кетуі қаржылық жағдайы нашарлатпайды, себебі кәсіпорын бұл борышты зерттеліп жатқан уақытта қатыстырылған қаражат көздері ретінде пайдаланып жатыр деп айтуға болар еді. Бірақ тауар, жұмыс және қызметтер үшін ғана емес, бюджет пен еңбекақы бойынша есеп айырысуда да үлкен кредиторлық борыштың болуы кәсіпорынның жұмысы мен жалпы оның қаржылық жағдайын тиімсіз жағынан сипаттайды.

Талдаушының келесі маңызды жұмысы – кәсіпорынның қаржылық жағдайын, оның қаржылық тұрақтылығы дәрежесі бойынша топтауға мүмкіндік беретін абсолютті көрсеткіштерін зерттеу.

Қаржылық тұрақтылықтың абсолютті көрсеткіштері – тауарлы-материалдық қорлардың, олардың қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілу дәрежесін көрсететін көрсеткіштер.

Тауарлы-материалдық қорлардың қалыптасу көздерін сипаттайтын үш негізгі көрсеткіш анықталады:

1. Меншікті айналым капиталының бар болуы а.к.). Бұл көрсеткіш меншікті капитал мен (баланс пассивінің І бөлімі) ұзақ мерзімді активтердің (баланс активінің І бөлімі) арасындағы айырма ретінде анықталады. Ол меншікті айналым қаражаттарын сипаттайды. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда оның көбеюі кәсіпорынның қызметінің болашақтағы дамуын көрсетеді. Құрылысына қарай меншікті айналым капиталының бар болуын былай жазуға болады:

Ма.к.к – Ұа = Іб ІІ – ІбА.

Мұндағы: Іб ІІ – баланс пассивінің І бөлімі;

Мк – меншікті капитал;

ІбА – баланс активінің І бөлімі;

Ұа – ұзақ мерзімді актив.

Мак көрсеткіш бірқатар маңызды талдау коэффициенттерін есептеп табу үшін пайдаланылады: кәсіпорынның ағымдағы активтерін жабу коэффициенті (бұл көрсеткіштің нормативті мәні 0,1-ден төмен болмау керек), тауарлы-материалдық қорларды жабу коэффициенті (бұл көрсеткіштің нормативті мәні – 0,6-дан төмен емес) және т.б.

2. Тауарлы-материалдық қорлардың меншікті және ұзақ мерзімді қарыздың қалыптасу көздерінің бар болуы ак/ұз).Бұл көрсеткіш алдындағы көрсеткішті, яғни меншікті айналым капиталының ұзақ мерзімді міндеттемелер сомасына қосу жолымен мына формуламен анықталады:

Мак/ұзакак+ІІбП.

Мұндағы: Ұ - ұзақ мерзімді міндеттемелер;

Мак – меншікті айналым капиталы;

ІІбП – баланс пассивінің ІІ бөлімі.

3. Тауарлы-материалдық қорлардың негізгі қалыптасу көздерінің жалпы мөлшері алдыңғы көрсеткішті қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар сомасына қосу жолымен, мына формула арқылы анықталады:

НК= Мак/ұз + Қнқ.

Мұндағы: НК – негізгі көздер;

Қнқ – қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар.

Тауарлы-материалдық қордың бар болуының үш көрсеткішіне тауарлы-материалдық қорлар мен шығындардың олардың қалыптасу, көздерімен қамтамасыз етілуінің үш көрсеткіші сәйкес келеді.

1. Меншікті айналым капиталының (Ма.к) артықтығы (+) немесе жетіспеушілігі (-)

Макак – ҚШ.

Мұндағы: ҚШ – тауарлы-материалдық қорлар мен шығындар.

2. Тауарлы-материалдық қорлардың меншікті және ұзақ мерзімді қалыптасу көздерінің артықтығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (Мак/ұз):

Мак/ұзак/ұз – ҚШ.

3. Қорлардың негізгі қалыптасу көздерінің (НК) жалпы мөлшерінің артықтығы (+) немесе жетіспеушілігі (-):

НК = НК – КШ.

Тауарлы-материалдық қорлардың, олардың қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілуінің үш көрсеткішін есептеу кәсіпорынның қаржылық жағдайын оның тұрақтылық дәрежесі бойынша келесі төрт типке бөлуге мүмкіндік береді:

1) қаржылық жағдайдың абсолютті тұрақтылығы;

2) қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы;

3) тұрақсыз қаржылық жағдайы;

4) дағдарысты (қауіпті) қаржылық жағдайы.

Қаржылық жағдайдың абсолютті тұрақтылығы мына теңсіздікпен сипатталатын уақытта қалыптасады.

ҚШ<Мак немесе Мак>ҚШ

Бұл теңсіздік тауарлы – материалдық қорлар меншікті айналым капиталымен жабылатынын көрсетеді,яғни кәсіпорын сыртқы кредиторлардан тәуелсіз болады.Мұндай жағдай өте сирек кездеседі.Оның устіне бұл жағдай ең дұрыс деп қарастырылмауы мумкін,себебі әкімшілік негізгі қызмет үшін қаражаттың сыртқы көздерін пайдалана алмайды,пайдаланғысы келмейді немесе пайдалануға мүмкіндігі жоқ.

Қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы мына теңсіздікпен сипатталады.

Мак\ұз<ҚШ<НК

Бұл келтірілген қатынас тиімді жұмыс істеп тұрған кәсіпорын тауарлы-материалдық қорларды жабу үшін әр түрлі ‘қалыпты’-меншікті және қатыстырылған қаражат көздерін пайдаланып жатқан жағдайға сәйкес келеді.

Тұрақсыз қаржылық және қалыптасқан жағдай келесі теңсізздікпен сипатталады:

ҚШ>НК немесе НК<ҚШ

Бұл қатынас кәсіпорын өзінің тауарлы-материалдық қорларының бір бөлігін жабу үшін “қалыпты” емес болып,яғни негізделмеген болып саналатын қосымша жабу көздерін тартуға баруына тура келетін жағдайға сәйкес келеді.

Қортындылай келгенде несиелік қарызды талдай отырып,қарызды талап етпейтін несие берушілерді анықтаймыз.Егер шағым ұзақтығы мерзімі өтіп кетсе, онда несиелік қарыз сомасын шығынға жазу қажет.

Кәсіпорында ұзақ мерзімді қарыз болса (банк несиелері,зайымдар) онда ұзақ мерзімді несиелік қарыздың ағымдағы бөлігін алу қажет, яғни 2008 ж жабуға тиісті соманы.

Ұзақ мерзімді несиелік қарыздың ағымдағы бөлігінің сомасы қысқа мерзімді несиелік қарыз болып табылады.

ДТ- 3010 .2 «Ұзақ мерзімді несие»

КТ- 3010 1. «Ұзақ мерзімді несиенің ағымдағы бөлігі»

ҰҚЕС №2 –нің 24 бөліміне бөліміне және ХҚЕС 23 бөліміне сәйкес, несиеге есептелген пайыздар кезеңнің шығындарына жатады немесе квалификацияланған актив бағсына капитализацияланады.
ЖШС «Шымкент- құс» мекемесінің дебиторлық және кредиторлық қарыздар көрсеткіштерін талдау.


Көрсеткіштер

2006

2007

Ауытқу

%

Дебиторлық

қарыз

65688


15969

49719


411,3


Қысқа мерзімді дебиторлық қарыз

Ұзақ мерзімдідебиторлық қарыз.
Кредиторлық қарыз

115596


168343

52747


145,6


Қысқа мерзімді кредиторлық қарыз.

Ұзақ мерзімді кредиторлық қарыз
Баланстық үлесі

792492/ 65688*100

8%

213650 / 15969*100

7%

- 1%

1%


Дебиторлық қарыз

Кредиторлық қарыз

792492 / 168343*100

21,2 %


115596 \213650*100

54,1 %


32,9 %

32,9%


«Шымкент – құс» ЖШС – дегі Қазақстан Республикасының жоғары сапалы деңгейдегі жұмыртқа өнімін, аналық құстарды және жұмыртқа тууға бейімделген тауық , сол арқылы осы құс басын көбейту жолдарын іздестіру.

1 АННОТАЦИЯ.

Жоспарды жүзеге асырушы: «Шымкент -құс» ЖШС өндірістік орыны.
Шымкент –құс ЖШС ҚР жоғарғы сапалы деңгейдегі жұмыртқа өнімін, аналық құстарды және тууға бейімделген тауық, срл арқылы осы құс басын көбейту.

Мекен жайы: ҚР,Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы,Сайрам ауданы.

Жоба авторы: Атабекова Айгерим Абдукеримовна. Эф-04-7к2.

Негізгі қызмет сферасы: Ауылшаруашылығы ,құс шаруашылығы, тауық жұмырқасы, жұмыртқа ұнтағы, құс еті. Құс етінен жасалған шұжық өнімдері.

Жобаның жасалу мерзімі: 2008 ж.

Бизнес жоспар 5 жылға арналып жасалған.


2 Резюме.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Шымкент - құс» өндірістік өнім ауылшаруашылығы,негізінен құс шаруашылығы бойынша.ЖШС «Шымкент құс » мекемесі Шымкнет қаласының солтүстік батысында орналасқан.

ОҚО орналасқан АҚ «Шымкент-құс» Қазақстан Республикасында құс өнімдерін өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі болып табылады. АҚ «Шымкент-құс» құс өнімдері жоғары сапалы, мемлекеттік стандарттарға сай етіп өнім өндіреді. Кәсіпорынның басты мақсаты - Халыққа үлгілі дәмді тағамдармен қамтамассыз ету. Кәсіпорынның жоғарғы сапалы техникамен жабдықталғанмен мекеме құс өсіру,құс басын көбейтудің жоғарғы деңгейіне


қол жеткізе алмай келеді.Яғни бизнес жоспардың негізгі мақсаты -Қазақстан аумағындағы халықтарға жоғарғы сапалы деңгейдегі жұмыртқа өнімін,аналық құстарды және жұмыртқа тууга бейімделген тауық басын көбейту жолдарын іздестіру. Тұтынушы ретінде қарапайым халық болып табылады.

Осы мақсатты іске асыру кәсіпорын банктен 12000000 млн теңге қаржыны несиеге алды. Өндіріс ойдағыдай іске асып жатса, бұл қаржыны 5 жыл ішінде қайтаруға мүмкіндігі бар.


3. Кәсіпорын сипаттамасы.

«Шымкент - құс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 1962 жылдың наурыз айынан қызмет етіп келеді, меншік түрі : жекеменшік.

Өндірілетін өнімдер - тауық жұмырқасы, жұмыртқа ұнтағы, құс еті. Құс етінен жасалған шұжық өнімдері.Қажетті диеталқ тағам ретінде халықтық өнімдерге деген сұранысы жоғары.

Бүгінгі күні «Шымкент құс» ЖШС кәсіпорының өнімдерін тек Жамбыл облысының тұрғындары ғана емес, сонымен қатар Жамбыл және Қызылорда облыстары да жақсы біледі. Сондықтан да біздің кәсіпорынның өндіріс көлемі жылдан жылға көбею үстінде (кесте).


Өнімдер атауы

Өлшем бірлігі

2004 ж

2005 ж

2006 ж

2007ж

1

Жұмыртқа

Мың дана

40228,0

63664,0

63861,0

64700,0

2

Құс еті

Тн.

407,5

438,3

485,0

510,0

3

Жұмыртқа ұнтағы

Тн.
34,3

43,5

48,3

4

Шұжық

өнімдері

Тн.14,2

15,6

16,2
Шымкент –құс мекемесінің соңғы 4 жылдағы өндіріс көлемі жөніндегі

мәліметтер.

Өндіріс көлемін көбейту үшін жаңа технология енгізілуде, жыл сайын ескірген жабдықтарды кемелдендірілген Германия, Бельгия, Голландияның құрал- жабдықтарымен жаңартып, ауыстырылып отырады.

Өндірілетін өнімдердің сапасына ерекше көңілбөлінеді,арнайы тексеру жұмыстарын жүргізетін «ОҚО Ұлттық сертификаттау және сараптау орталығымен» аттестацияланған зоотехникалық және малдәрігерлік зертханалар бар.

2004 жылдың қарашасында кәсіпорында ИСО9001-2000 сериялысапа менеджменті жүйесі енгізіліп, «Русский Ригистр» сертификаттау орталығымен сертификатталған.

Сапа облысындағы жетістіктер үшін 2003 және 2004 жылы Женевада (Швейцария) «Бизнестегі жоғары сапа» атты Жетінші Халықаралық форумында «Алтын медальға» иемденген, 2005 жылы Мальтада өткізілген «GLOBAL QUALITY AWARD» Халықаралық фондының «Жоғары сапалы тауар» номинациясының халықаралық құрмет грамотасымен марапатталған.
Кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтары.


Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

 1. Жеке кәсіпкер-әмбебапшы.

 2. Басқару деңгейі жоғары

 3. Білікті мамандар тобы.

 4. Қатаң ішкі шаруашылық бақылау

5.Қалдықсыз өнім шығару.

6. Көп түрлі өнім шығару.

7. Жаңа технология өндіру.

8 .Мүмкін болатын баға.

6. Өнімді экспорттау.

7. Орнын алмастырушысы жоқ өнім.1.Бәсекелестің көптілігі

2 Салық-саясатына тәуелділік

3 Қажетті құрал –жабдық алумен жөндеу жұмыстарын жүргізудің қажетті қаржының болмауы.Менеджмент.

Қызметкерлер туралы мәлімет: Қазіргі таңда «Шымкент- құс» ЖШС – де 46 адам жұмыс істейді. Қалғандары жұмысшылар қатарына кіреді. Жоғарыда аталған әкімшілік қызметкерлердің жалақысы 50000 мың теңге, ал жұмысшыларға 36000 мың айлық көлемінде.Алдағы уақытта табыс ұлғайғанда жалақы өседі.


 1. Досполов Айдар Әбілқасымұлы. – кәсіпорын төрағасы ЖШС «Шымкент-құс» кәсіпорынның ең бірінші лидері.

 2. Дүйсебаева Райса – бас бухгалтер.

 3. Досбулов А.А. – Зам директор.

 4. Юнусбекова Н.А. – Жоспарлы-экономикалық бөлімінің бастығы.

 5. Аманбаев Б.С.. – АҚ «Шымкент-құс» кәсіпорынның бас энергети

 6. Корчиев Ш.Н. – Жүргізуші программист.

 7. Вечиславна О.В.. – ОНК бөлімінің бастығы, сертификаттау бойынша бас менеджер.

Қосымша шарттар (үстеме арқылы, жәрдемақы, льготтар, жолдамалар және т.б.) басқарушылық персоналдарына: қосымша жұмыс істегені үшін үстеме арқылы ретінде берілетін жолдама ақылар. 1. Өнімнің сипаттамасы.

Біздің негізгі ұсынатын өніміміз : «Қазақстан Республикасының аумағына жоғарғы сапалы деңгейдегі жұмыртқа өнімін,аналық құстарды көбейту жолдарын іздестіру.»

 • Дәмді үлгілі тағам және сапалы.

 • Жоғарғы технологиялармен өңделген.

 • Тиімді, тартымды баға.

 • Жоғарғы денгейде құс еті және шұжық еті.

Құс шаруашылығында өнімдерді өңдейтін зауыт,техника-технологиялармен жабдықталған және өнімдерді белгілі бір сорттар мен сапасына байланысты сорталып жинақталады.Өндерге қажетті шикізат пен материалдар арнайы сақтайтын териториясы шектелген жабық қоймалары бар.Құс өнімдерін қайта өңдеу:

 • Жұмыртқаларды молшері бойынша сорттау

 • Жем өнімдерін тазалау

 • Бидай және жүгері дәндерін өңдеу

 • Дайын өнімдерді қоймаға жинау және оларды тарату жолдары.


5 Маркетинг жоспары.

Кәсіпорынның құс басын көбейтудің неегізгі мәселелері ол негізінен ҚР халық тұрғындарының ұлттық ас ретінде қаралғандықтан құс өнімдеріне сұраныс жоғарғы деңгейді алып отыр.Құс өнімдері адам денсаулығына пайдалы азық түлік болып табылады. Сондықтанда оның нарықта өз орнын таба біледі және жоғарғы сұраныста болады. Тек қана Қазақстанда ғана емес бүкіл әлемде де.

Құс өнімдері нарығы өте қарқынды дамыған нарық болғандықтан, өндіру саласында дамыған бизнес болып табылады. Қазақстанда құс өнімдерін өндіруге барша жағдайлар жасалып жатыр.

Нарық жағдайында,ақпарат сауданың қозғалысы болып табылған кезде, нарықтағы тауарлардың жылжуы мен ұйымдастырылуы маркетингтік маңызы мен рөлі өсе түседі.Яғни нарыққа түскен біздің өнімнің маркетингтік іс – шараларын қарастыратын болсақ ең алдымен мыналарды белгілеп анықтап алған жөн: • Баға белгілеу саясаты.

 • Төмен бағалар негізінде қызметкөрсетулер

 • Барлық ақпараттық құралдарда, жарнама беру (радио,теледидар, газет-журналдар,брошюралар;)

 • Тауар сапасы мен бағаның қоғамдық қабылдануын анықтау.

 • Кәсіпқойлық саясаты,Қызметкерлерді оқыту.

 • Ынталандыру, яғни жеңілдіктер ұсыну, пайдалы әрі керекті өнім өндіру.

 • Нарық жағдайын зерттеу және өнімге сұраныс өсіру шаралары


6 Өндірістік жоспар.
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы сапалы өнімді аз шығын жұмсау арқылы көп өндіру. Өндірістік қуаты болшақта бүкіл Қазақстанда қамтамассыз етуге жететіндей ету үшін жұмыс жасап жатырмыз.Пайдаланатын техника әлемдік стандарттарға сай болғандықтан

Жобаның жүзеге асуына кәміл сенеміз.

Жоғарғы технология арқасындап инкубаторлық жолмен балапандар алынады. Содан соң оны жас балапандар цехына 110 күн, сосын қажетті өнім яғни жұмыртқа алады.Ос ы жобаның жүзеге асуы үшін Ресей компаниясы Екетенбургтен кросттық жолмен «Роднит » және Германиялық фирма «ломан Тирцухт» кросты орналастыру үшін келісім шартқа отырған, сол арқылы Аналық және Құс фабрикасының жұмыртқа өндіру бағытын береді. Бір партия таза байланыс негізінде 50,0 мың теңге жұмыцртқа тартылады және 16,8 мың бас тауық келеді Осы партиядан біз орташа есеппен 3,4 млн дана. Жұмыртқа аламыз ( 11,3 мың бастан 300 дана) инкубаторлық жолмен алвынатын жұмыртқа 2,6 милн. Дана,сол арқылы аналық топ бойынша барлық оңтүстік облысты жұмыртқамен қамтамассыз етеді қамтамассыз етеді .Біздің осы қаржыға алатынымыз: материалдар,дәнді дақыл,витаминдер мен медикаменттер, инкубаторлық құрал жабдық.


Шымкент құс ЖШС – ның 2008-2013 жылдарында өндірістік өнімнің

өзіндік құны (2008 тура,2009-2013 ж болжам)


Шығын баптары

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Шикізат,витаминдерЖем

61647

64736

67996

71368

74936

78682

Материалдар

2089

2193

2301

2418

2539

2665

Амортизация

353

357

352

358

360

310

Отын

461

484

504

532

558

586

Байланыс бойынша шығын

-

-

-

-

-

-

% несие б/ша

309

423

675

675

675

675

Әкімшілік шығындар б/ша шығындар

8743

9179

9638

10120

10625

11157

Электорқуаты

5723

6009

6300

6626

6957

7305

Транспорт шығыны

-

-

-

-

-

-

ЖШС жөндеу жұмыстары

1176

1235

1297

1362

1430

1501

Тарату шығыны

3553

3758

3673

3885

4110

4343

Еңбекақы шығыны

4743

4980

5233

5498

5776

6067

Салықтар

334

347

361

375

390

406

Басқада шығындар

4433

4673

4919

5190

5468

5813

Барлық шығын

93564

98248

103159

108318

113734

119421

Жұмыртқаға жұмсалған шығын мың тенге

81802

85889

89750

94273

99437

103897

Өндірістік жұмыртқа тен дана

9438

8400

8600

8800

9000

9400
1-дана жұмыртқаның өзіндік құны

8,66

10,22

10,44

10,71

11,05

11,05

Құс еті б/ша шығын

11762

12359

13409

14081

14297

45524

Өндірістік құс еті салмағы

732

380

400

380

400

400

Өзіндік құны б/ша құс еті

16068

32523

33522

37055

35743

38810Өнім және Жоба бойынша қызмет көрсету.

Негізгі өнім көрсеткіші.(соның ішінде тауық жұмыртқасы).


Жылдар

Жылда шығарылатын

Жұмыртқа саны

Соның ішінде Инкубаторлық

Жолмен алу

ҚҚС-сыз жуықтап

Алынған

бағасы

1жыл

8400

6300

108467

2 жыл

8600

6450

114068

3 жыл

8800

6600

120211

4 жыл

9000

6750

126211

5 жыл

9400

7050

132742

Барлығы:

44200

33150

601879


Құс еті салмағы.


Жылдар

Жылына Тн саны б/ша

ҚҚС-сыз жуықтап алынған шамасы.

1 жыл

38.0

4180.0

2 жыл

40.0

4400.0

3 жыл

38.0

4180.0

4 жыл

40.0

4400.0

5 жыл

40.0

4400.0

Барлығы

196.0

21560.0


7. Ұйымдастырушылық жоспар

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы өте жақсы қарастырылған: өнеркәсіптің жалпы қозғалысын директор атқарады.

Есеп қисапты бас бухгалтердің құзырында болады.

Басқарушылық және мамандар тобына келетін болсақ:

Цех бастығы: Миронов Д.А.

Экономист: Бекберди Э.Ж.

Қауіпсізік шаралары бойынша: Аманбаев Т.К., Дұйсенова Л.М.

Қызметкерлер: Көлбаев А.А., Ахметова П.Б., Төлежаппаров А.К., Мейірбеков М.Д.

Қаржы шаруашылық есеп –бақылау жұмыстарына бас меңгеруші және комбинат әкімшілігі жауапты. Барлық өндірістік бөлімдері жақсы дайындалған білікті мамандармен жоғарғы технологиямен жабдықталған.

Яғни атап айтатын болсақ негізгі әкімшілік персоналына қойылған міндет ең біріншіден: • Кәсіби этиканың болуы

 • Өз жұмысына ұқыпты,адал және тәуелсіз болуы керек.

 • Өндірген өнім сапасынының жоғарлығы

 • жаңа технологиялар мен саплы өнім даярлау.

 • Технологияға қатаң болуына


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет