CDO/OBSOJ/KT
  Білім және ғылым министрлігі
cdo/OBSOJ/KT
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO/OBSOJ/KT
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
CDO/OBSOJ/Geo
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
CDO/OBSOJ/PP
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/KT
  «Филология және психология» факультеті «Тілдер» кафедрасы «Тіл біліміне кіріспе»
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ №1Сабақтың тақырыбы: ХХ ғ басында қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі. Алаш қозғалысының басталуы
  М. Х. Асылбеков “ ” 2009 ж
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
  Цин династиясының билігіндегі Қытай
CDO/OBSOJ/KT
  «Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы «Шетел әдебиетінің тарихы»
CDO/OBSOJ/FM
  Математикалы› талдау” пЩні бойынша 050602 “Информатика”
CDO/OBSOJ/Geo
  Медициналық география» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  «Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар»
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/Tar
  Ф-об-007/020 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO/obsoj/PP
  “Гуманитарлық білім” факультеті “Педагогика және психология” кафедрасы
CDO/OBSOJ/FM
  Лебег өлшемі және интегралы”
  Љаза›стан Республикасы Білім жЩне ылым министрлігі
CDO/OBSOJ/Kuk
  Лекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары 050301-
CDO/OBSOJ/Econ
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/PP
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/KT
  Білім және ғылым министрлігі
CDO/OBSOJ/Tar
  Лекция: 15 сағ Практикалық(Семинар)сабақтары сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Тест саны: 200 Кредит саны 1
  Реферат Ауызша талдау
CDO/OBSOJ/Geo
  Гуманитарлық білім” факультеті География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
CDO/OBSOJ/DizMuz
  Пәні бойынша 050106-“Музыкалық білім” мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған Тапсырмалар мєтіні
CDO/OBSOJ/Tar
  Факультет: "Тарих және құқықтану" Кафедра: "Отан және шетел тарихы"
CDO/OBSOJ/PP
  Психология тарихы”
CDO/obsoj/PP
  Лекция: 15 сағ. Семинар : 15 сағ обс¤Ж: 30 саѓ. СӨЖ: 30 сағ. Барлық сағат: 90 Кредит: 2
CDO/OBSOJ/FM
  “Физика жєне математика” факультеті
CDO/OBSOJ/Geo
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы
CDO/OBSOJ/XB
  «Химия» мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға
CDO/OBSOJ/Geo
  Тарих және құқықтану” факультеті Отан және шетел тарихы” кафедрасы
CDO/OBSOJ/Tar
  Этнология” пәні бойынша “050114” – “Тарих” мамандығының 2- курс студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/Geo
  Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/XB
  Реферат Бақылау жұмысы Глоссарий Үй тапсырмалары Аудиториялық жұмыстар Студент + оқытушы Студент
CDO/OBSOJ/Kuk
  Лектор: аға оқытушы Зейдуллаева Р. Н
CDO/OBSOJ/BPA
  Филология және психология” факультеті “Психология және педагогика, бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы «Мәтінге тілдік талдау»
CDO/OBSOJ/Kuk
  Лекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары «Құқық және экономика негіздері»
CDO/OBSOJ/XB
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
  Биофизика ” пәні бойынша 050113,050607 «Биология» мамандықтарының 3-курс Био-16,26, Био-16тп студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні (2008-2009)
  Тақырып : Кіріспе. Төменгі сатыдағы өсімдіктер – Thalloвionta
CDO/OBSOJ/Til
  ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi «Филология және психология»
CDO/2007-2008/OsimFiz/Data/OBSOJ
  Білім және ғылым министрлігі
CDO/OBSOJ/FM
  “ Математика және экономика ” факультеті
CDO/OBSOJ/Tar
  Т.ғ. д.,проф: Асылбеков М. Х
CDO/OBSOJ/DizMuz
  «Ұлт-аспаптар ансамблі» пәнінен оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттердің өзіндік жұмысына арналған оқу әдістемелік нұсқау
CDO/OBSOJ/XB
  «Химия және биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Адам анатомиясы” пәні бойынша обсөЖ мәтіні
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ №1 Алғашқы қауымдық құрылыс тарихының шежіресі мен дәуірленуі. Жоспары : 1 Тағылық 2 варварлық
CDO/OBSOJ/PP
  “Педагогика тарихы” пәні бойынша
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 2 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/Kuk
  Құқық” кафедрасы Қазақстан Республикасының
CDO/OBSOJ/FM
  Лаплас тЇрлендірулері” пЩні бойынша 050109 “Математика”
CDO/OBSOJ/Geo
  Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
CDO/OBSOJ/Inf
  Білім және ғылым министрлігі
cdo/OBSOJ/Econ
  Сабақ эмр-дің теориалық астарымен оның объектісі
CDO/OBSOJ/Inf
  Білім және ғылым министрлігі
  Интернет негіздері” пәні бойынша 050111 “Информатика” мамандығының
  Білім және ғылым министрлігі
  Білім және ғылым министрлігі
  Білім және ғылым министрлігі
  Білім және ғылым министрлігі
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/BPA
  Сабақтың тақырыбы : Бастауыш мектептегі бейнелеу өнерін еңбекке баулуды оқытудың әдістемесінің тарихы Сабақтың жоспары
CDO/obsoj/PP
  “Гуманитарлық білім” факультеті “Педагогика және психология” кафедрасы
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика жÙне экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/XB
  Химия жєне биология” факультеті “Биология” кафедрасы
CDO/OBSOJ/Kuk
  Құқық” кафедрасы «Қазақстан Республикасының Азаматтық іc жүргізу құқығы»
CDO/OBSOJ/Geo
  Гуманитарлық білім” факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы
CDO/OBSOJ/Kuk
  Құқық” кафедрасы «Қазақстан Республикасының салық құқығы»
CDO/OBSOJ/KT
  «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3-курс студенттеріне «Арнайы семинар: Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктер» пәніне оқу жоспарына сәйкес 1 кредит (45 сағат) берілген
  "Гуманитарлық білім " факультеті "Қазақ тілі мен әдебиеті" кафедрасы «Қазақ диалектологиясы»
CDO/OBSOJ/BPA
  Лектор: аға оқытушы Өтегенова О. К
CDO/OBSOJ/Geo
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
  Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы» пәні бойынша 050116-
CDO/OBSOJ/PP
  Тапсырмалар мәтіні. Лектор: доцент Ташкенбаева С. М. Жетісай 2008 ж. Алғы сөз
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/XB
  «Энтомология» пәні бойынша 050113- «Биология», 050607-«Биология» мамандықтары студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/Geo
  Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Ж
CDO/OBSOJ/XB
  “Бекітемін” кафедра меңгерушісі тех ғ. д., проф. Аширов Ә. М. “ ” 2009ж Тест сұрақтары
CDO/OBSOJ/Geo
  Студенттің өзіндік жұмысы
  «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы
  Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Ж
  Лекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары 050116
CDO/OBSOJ/XB
  «Химия» мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауға
  Ихтиология ” пәні бойынша „050113„Биология” мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтіні Жетысай-2009 ж. МазмұНЫ
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/XB
  Орнитология” пәні бойынша “050113” – “Биология”
CDO/OBSOJ/FM
  Алгебра” пЩні бойынша 050602 “Информатика”
CDO/OBSOJ/BPA
  “Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және практикумы” пәні бойынша
CDO/OBSOJ/Geo
  Геология” пәні бойынша 050116-География мамандығының 1- курс студенттеріне арналған обсөж тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/Kuk
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
CDO/OBSOJ/BPA
  «Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы» пәні бойынша 050102- «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі»
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
  Математиканы о›ыту теориясы мен Щдістемесі” пЩні бойынша 050109 “Математика”
  Дифференциалды› теЈдеулер” пЩні бойынша 050602 “Информатика”
  Математика” пәні бойынша 050116 “География”
CDO/OBSOJ/Inf
  Лекция: 15 Лаборатория: 30 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 1- рб: 30 балл 2- рб: 30 балл Емтихан: 40 балл ∑ : 100 балл Оқытушы: Жасұзақова м жетісай 2009 ж. «Компьютерлік графика»
  Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген
CDO/OBSOJ/FM
  Электродинамика жЩне аст ” пЩні бойынша 050110 “Физика”
CDO/OBSOJ/XB
  Генетика” пәні бойынша „050607” –„Биология” мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/DizMuz
  «Вокал класы» пәнінен о б с ө Ж
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
  қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/obsoj/PP
  Мектеп педагогикасы” пәні бойынша обсөж тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/XB
  ОбсөЖ № обсөЖ тақырыбы
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/Kuk
  Құқықтану” кафедрасы «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы»
CDO/OBSOJ/XB
  Адам анатомиясы” пәні бойынша 050113 “Биология”мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтіні
  Адам және жануарлар физиологиясы ”
CDO/OBSOJ/Kuk
  Құқық” кафедрасы «Мұсылман құқығы»
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/KT
  «Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы
CDO/OBSOJ/BPA
  Филология және психология” факультеті “Педагогика және психология” кафедрасы «Шешендік өнерге үйрету әдістемесі»
CDO/OBSOJ/XB
  «Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша 050607-
  «Зоология» пәні бойынша «050113» «Биология» мамандығының
CDO/OBSOJ/FM
  Обсөж тапсырмалар мәтіні семестр: 8 Кредит саны: 1 Емтихан Тест
CDO/2008-2009/Geomorfologia1/Geomorfologia/SOJ
  Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Ж
CDO/OBSOJ/Geo
  Жаратылыстану” пәні бойынша 050116 “География” 2-курс Гео-17 топ мамандықтарының студенттері үшін Тапсырмалар мәтіні
CDO/obsoj/BPA
  Лектор: аға оқытушы Өтегенова О. К
  Лектор: аға оқытушы Өтегенова О. К
CDO/OBSOJ/PP
  «Тарих», 050116 «География», 050110 «Физика», 050109 «Математика», 050111 «Информатика», 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050119 «Шет тілі: екі шет тілі», 050112 «Химия», 050107 «Бейнелеу өнері және сызу», 050106 «Музыкалық білім»
CDO/OBSOJ/Econ
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу
  “Математика және экономика” факультеті
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу
CDO/OBSOJ/Tar
  Гуманитарлық білім факультеті
CDO/OBSOJ/XB
  Пәннің мақсаты: Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы курсы с
  Ι. Пәннің мақсаты мен міндеттері,оның оқу процесіндегі ролі
CDO/OBSOJ/Inf
  Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген
CDO/OBSOJ/Tar
  Ф-об-007-020 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO/OBSOJ/Geo
  Химия және биология” факультеті Химия және география” кафедрасы
  Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: (22)45 Барлық сағат саны: 135 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2009 «Дүние жүзінің қазіргі саяси мәселелері»
  Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
CDO/OBSOJ/KT
  «Филология және психология» факультеті «Тілдер» кафедрасы «Қазіргі қазақ тілі стилистикасы»
CDO/OBSOJ/Kuk
  Құқықтану” кафедрасы «Қазақстан Республикасының отбасы құқығы»
CDO/OBSOJ/XB
  Химиялық технология ”
cdo/OBSOJ/Geo
  Семинар №8 Тақырыбы: Оңтүстік Шығыс Азия елдері Жоспары: Үндіқытай түбегі Малайя архипелагы Филиппин архипелагы
CDO/OBSOJ/KT
  «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 2-курс студенттеріне 1- семестрде «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне оқу жоспарына сәйкес 1 кредит (45 сағат) берілген
CDO/OBSOJ/DizMuz
  Пәні бойынша 050106-“Музыкалық білім” мамандығының 4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған Тапсырмалар мєтіні
  Пәнінен оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
CDO/OBSOJ/Geo
  Сабақтарының білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні Лектор: оқытушы Сырбаева. А. А. Жетісай 2009ж
  Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/Inf
  Љаза›стан Республикасы Білім жЩне “ылым министрлігі
CDO/OBSOJ/Geo
  Лектор: аға оқытушы Исмайлова К. Б
CDO/OBSOJ/Tar
  Археология”пәні бойынша“05В0114”–“Тарих”мамандығының 1 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/Econ
  “Математика – Экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/XB
  «Химия» мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауға
  Химиялық технология ”
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/XB
  «Омыртқалылар зоологиясы» пәні бойынша 050607-
CDO/OBSOJ/Geo
  Қызмет көрсету географиясы» пәні бойынша 050116-
CDO/OBSOJ/Econ
  Обсөж тапсырмалар мәтіні
  Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу
CDO/OBSOJ/Tar
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/XB
  «050607» «Биология» мамандығының 2 – курс студеттерінің білімін бақылауға
CDO/OBSOJ/DizMuz
  1 Ежелгі, еуропалық ортағасырдағы, қайта өрлеу дәуіріндегі музыка өнері
CDO/OBSOJ/Tar
  Ф-об-007/020 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO/OBSOJ/XB
  Молекулалық биология”
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/Geo
  Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Ж
  Топырақ географиясы және топырақтану негіздері» пәні бойынша 050116-
CDO/OBSOJ/Inf
  Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген
CDO/OBSOJ/XB
  «Химия» мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға
CDO/OBSOJ/FM
  Дербес туындылы теЈдеулер” пЩні бойынша 050109- “Математика”
CDO/2013-2014/Jeke-Damu-Biolog/Data
  Жеке даму биологиясы ”
CDO/OBSOJ/XB
  «050607» «Биология» мамандығының 2 – курс студеттерінің білімін бақылауға
CDO/OBSOJ/BPA
  Дефектология” пәні бойынша 050102 “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” мамандыќтарының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөж- тапсырмалар мәтіні. Лектор: аға оқытушы Исаева К. А. Жетісай, 2009 а л ғ ы с ө з
CDO/OBSOJ/FM
  “Жоғары математика және физика” кафедрасы “Элементар бөлшектер” пәні бойынша
CDO/OBSOJ/XB
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/XB
  Иммунология ” пәні бойынша „050113, 050607” – „Биология” мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтіні (Емтихан- V семестр.) Лектор : аға оқытушы Әбілхайыров С. Жетысай-2009 ж. МазмұНЫ
  Генетика” пәні бойынша „050607” –„Биология” мамандығы студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/Geo
  Студенттің өзіндік жұмысы
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/Inf
  “ Математика және Экономика” факультеті
CDO/OBSOJ/FM
  Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі” пәні бойынша 050109 “Математика”
  Математика” пәні бойынша 050111 “Биология”
CDO/OBSOJ/Tar
  Гуманитарлық білім ” факультеті
  Лекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Қорытынды бақылау: емтихан (тест) Жетісай 2009 ж
CDO/OBSOJ/Til
  Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары: прагматикалық және педагокикалық аспектілері
CDO/OBSOJ/Inf
  Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген
CDO/OBSOJ/Econ
  ОбсөЖ мәтіндері мен тапсырмалары
CDO/OBSOJ/FM
  Алгебра жЩне геометрия” пЩні бойынша 050111 “Информатика”
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/Tar
  0Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
CDO/OBSOJ/Inf
  Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген
CDO/OBSOJ/FM
  Есептерді шешудіЈ Щдістемелік негіздері” пЩні бойынша 050109 “Математика”
CDO/OBSOJ/Geo
  Химия және биология ” факультеті “Химия және география ” кафедрасы “ Экономикалық географияны адандастыру» пәні бойынша 050116-
CDO/OBSOJ/FM
  “Математика және экономика” факультеті
  ” пәні бойынша 050110 “Физика”
CDO/OBSOJ/Tar
  Отан және шетел тарихы” кафедрасы
  Тарих және құқықтану” факультеті «Отан және шетел тарихы»
CDO/OBSOJ/KT
  «Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы «Халық ауыз әдебиеті»
CDO/OBSOJ/Geo
  Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Ж
CDO/OBSOJ/Tar
  "Тарих" мамандығының 4- курс студенттеріне ІV -семестрде "Қазақстанның қазіргі заман тарихы" пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 4 кредит (180 сағат) берілген
CDO/OBSOJ/XB
  «Дене шынықтыру және спорт биохимиясы»
CDO/obsoj/BPA
  Пәні бойынша 050103-“Педагогика және психологияі” мамандығының 4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған Құрастырған: аға оқытушыИсаева К. А жетісай-2009
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
CDO/OBSOJ/XB
  «Ботаника» пәні бойынша «050113»
CDO/OBSOJ/Tar
  Түркі халықтарының тарихы ” пәні бойынша “050114” – “Тарих” мамандығының 3- курс студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні
  Реферат Ерте Рим тарихының деректері
CDO/OBSOJ/Geo
  Жалпы гидрология”
  Химия және биология” факультеті Химия және география” кафедрасы
  Сабақтарының білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні Лектор: оқытушы Сырбаева. А. А. Жетісай 2009ж
CDO/obsoj/PP
  “Арт- терапия” пәні бойынша
CDO/OBSOJ/PP
  Филология және психология” факультеті “Педагогика және психология” кафедрасы «Қазіргі балалар әдеби процесі»
CDO/OBSOJ/Tar
  Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы” пәні бойынша “050114” – “Тарих” мамандығының 3- курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөж сабақтарының тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/XB
  Реферат Бақылау жұмысы
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/Inf
  “Физика және Математика” факультеті
CDO/OBSOJ/PP
  “Кәсіптік білім беру педагогикасы” пәні бойынша
CDO/OBSOJ/Tar
  «Д‰ние ж‰зі µркениеті тарихы» пєні бойынша тест сұрақтары
CDO/OBSOJ/BPA
  Балалар әдебиеті”
CDO/OBSOJ/Tar
  Қазақстанның жаңа тарихы” пәні бойынша “050114” – “Тарих” мамандығының 3- курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ сабақтарының тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
  Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/2010-2011/XanDayAdeb/Data
  Пәні бойынша «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 2 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/Geo
  ОбсөЖ сабақтарының тапсырмалар мәтіні
CDO/OBSOJ/PP
  “Гуманитарлық білім” факультеті “Педагогика және психология” кафедрасы
CDO/OBSOJ/KT
  Пәні бойынша «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған
CDO/OBSOJ/Inf
  “Физика және Математика” факультеті
directory CDO OBSOJ  


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет