laws/law/nnic/0802
  Теңіздің стационарлық қабаттарында жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
  2 бөлім 1 тарау. Жабдық 1 параграф. Жалпы талаптар
laws/law/nnic
  Терең қада белгі станцияларында тау жыныстарының қабаттарының жылжуын бақылау әдістемесі Жалпы талаптар
laws/law/nnic/0802
  Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
  Асинхронды қозғалтқышы бар шахталық көтергіш қондырғыларды сынау, жөндеу және тексеру бойынша методикалық нұсқаулықтар
laws/law/nnic
  Химия өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1 тарау. Жалпы талаптар
laws/law/nnic/0802
  Теңізде мұнай газ өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic
  Магний өндірісі кезіндегі өнеркәсіп қауіпсіздігінің талабы Требования промышленной безопасности при производстве магния Астана 2009
  1-тарау. Жалпы талаптары 1-параграф. Талаптардың қолдану саласы және тағайындалуы
laws/law/nnic/0802
  Домна өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары Жалпы талаптар
laws/law/nnic
  Мыс қорыту өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
laws/law/nnic/0802
  Метрополитендерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
  Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Генераторлық газды өндіру мен тасымалдаудағы құрылғы мен қауіпсіздіктің салалық нормативтері
  Мұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі
  Бейорганикалық сұйық қышқылдар мен сілтілерді қолдану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Лак және бояу жасау өндірісінің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1 тарау. Жалпы талаптар
  Лифтердің құрылғысын пайдаланудың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары (ЛҚхпт)
  Сүңгуір жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Және орнату талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
  1-тарау. Негізгі талаптар Жалпы талаптар
  Астық өнімдері кәсіпорындарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Байыту жабдықтарының өнеркәсіптік қауіпсіздігінің жалпы салалық талаптары 1 – тарау. Жалпы талаптар
laws/law/nnic
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Негізгі ережелер
  Вагон – цистернаның ақауы туралы № акт Бекетінде толтырылды □□□□□
  Химия өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талабы Требования промышленной безопасности в химической промышленности Астана 2009
laws/law/nnic/0802
  Ұңғымаларды цементтеу бойынша әдістемелік ұсынымдар Жалпы ұсынымдар
  Технологиялық құбыр өткізгіштерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Карьерлердегі беткейлердің, кертпештер қиябеттерінің, үйінділердегі деформацияларын бақылау және олардың орнықтылығын қамтамасыз ету шараларын әзірлеу бойынша нұсқаулар
  Ұңғыманың зайбой асты аймағын көмірсутекті ерітінділермен (конденсат, сұйытылған газ және басқалар) өңдеу және оларды қабатқа айдау бойынша әдістемелік ұсынымдар
  Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2008 жылғы 25 шілдедегі №132 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
  Коксохимиялық өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Нұсқаулар тау жыныстарының және жер бетінің жылжу процесін, тұрақтылығын зерттеуге байланысты құрастырылған. Олар жарықшақтардың кеңістік бағыты және олардың
  Ұңғымаларды азотпен игеру бойынша әдістемелік ұсынымдар Жалпы ережелер
  Кран-манипуляторлар құрылғысы мен пайдалануға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптар 1 тарау. Жалпы талаптар
  Болатты балқыту өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
  Сығымдау және сығу әдісімен өсімдік майын өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1 тарау. Жалпы ережелер
  Бу және су қыздыру қазандықтарына техникалық куәландыру жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
  Қара металлургия кәсіпорындарындағы газ шаруашылығының өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік талабы. Дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісі мамандарын аттестациялау
laws/law/nnic
  Пайдалы қазбаларды байыту кезінде қолданылатын реагенттер, олардың адам ағзасына әсері және сақтану шаралары туралы қысқаша мәліметтер
laws/law/nnic/0802
  Ыдыстарды, аппараттарды, қазандықтарды және технологиялық құбыржолдарды акустика-эмиссиялық бақылауды жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар
  Жетек серіппелері мен парашюттердің бұзылуына байланысты адамдарды көтергіштерде апаттың алдын алу жөніндегі апатқа қарсы
  Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы
  Жүктерді жүккөтергіш кран-манипуляторлармен тасымалдау кезінде ұсынылатын белгілік дабылдама
laws/law/nnic
  Кертпештер қиябеттеріндегі тау жыныстарының шөгу процесін бақылау нәтижелері
laws/law/nnic/0802
  Ұңғымаларды қышқылды өңдеу және қабаттардың гидравликалық жарылуы кезіндегі әдістемелік ұсынымдар
  Бериллийді, оның қосындыларын және олардан бұйымдар өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
laws/law/nnic
  Сұйық аммиакты жер үстіндегі қоймаларына арналған өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары Требования промышленной безопасности для наземных складов жидкого аммиака Астана 2010
laws/law/nnic/0802
  Ферроқорытпалар өндірісі кезіндегі және құю өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптар
laws/law/nnic
  Методические указания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Ргп «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной безопасности»
laws/law/nnic/0802
  Кейбір заттардың электр кедергісінің
laws/law/nnic
  Некоторые свойства аммиака
  Требования промышленной безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака
laws/law/nnic/0802
  Жарылғыш материалдарды өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic
  Аммиактың кейбір қасиеттері
laws/law/nnic/0802
  Ауа кеңістігі ортасын бақылау бойынша әдістемелік ұсынымдар 1 тарау. Жалпы ережелер
  Кен жыныстары массивтері учаскелерінің соққықауіптілік болжамы
laws/law/nnic
  Тау жыныстарының беріктік қасиеттерін анықтауға жалпы нұсқаулар
laws/law/nnic/0802
  Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
  Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік талабы. Ауаны бөлу өнімдерін өндіру мен тұтыну 1-тарау. Жалпы ережелер
laws/law/nnic
  Газдарды өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-бөлім. Жалпы талаптар
  Жарылысқа қауіпті және зиянды газдармен жұмыс істейтін мойынтіректі компрессор қондырғыларын пайдалану қауіпсіздігі және орнату талаптары
laws/law/nnic/0802
  Мұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау және қазу кезіндегі маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар бойынша
laws/law/nnic
  Методические рекомендации по маркшейдерско геодезическим работам при поисках, разведке и разработке
laws/law/nnic/0802
  Бұрғылау ерітіндісін дайындау, ауырлату және химиялық өңдеу бойынша әдістемелік ұсынымдар
laws/law/nnic
  Табиғи газдарды тарату және тұтыну жүйелерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic/0802
  Мұнай базаларын және автомобильдерге жанар-жағармай құю станцияларын пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic
  Фосфор және оның бейорганикалық қосындыларын өндіруге арналған өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары Жалпы талаптар
laws/law/nnic/0802
  Бақылау станциясының қада белгілерін тригонометриялық нивелирлеу Жарық-қашықтық өлшеуішпен арақашықтықтарды өлшеу
laws/law/nnic
  Ауаны бөлу өнімдерімен жұмыс кезіндегі қауіптілік түрлері Ауаны бөлудің сұйық өнімдерімен жұмыс кезіндегі қауіптілік
laws/law/nnic/0802
  Виды опасностей при работе с продуктами разделения воздуха Опасности при работе с жидкими продуктами разделения воздуха
  Бу және ыстық су құбырларын орнату және қауіпсіз пайдалануға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Плавикалық қышқылды өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic
  Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезінде тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқау
  Тау жыныстарын қиябеттердегі орнықтылығы бойынша жіктеу
laws/law/nnic/0802
  Жүккөтергіш кран-манипуляторлар арқандарының ақаулығының нормасы
  Фреонды суыту қондырғыларына қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Шахтаның көтеруші қондырғыларын тексеру жөніндегі әдістемелік ұсыныс
  Беткейлер еңісінің бағдарлы бұрыштары, кертпештер мен үйінділер қиябеттерінің бұрыштары
laws/law/nnic
  Қара металдар сынықтары мен қалдықтарын дайындау және қайта өңдеу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic/0802
  Химиялық зертханалардағы өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жалпы салалық талаптары 1 тарау. Жалпы ережелер
laws/law/nnic
  Лак және бояу жасау өндірісінің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1 тарау. Жалпы талаптар
  Аммиакты тоңазытқыш қондырғыларға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптар
laws/law/nnic/0802
  Требования промышленной безопасности. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства
laws/law/nnic
  Суды электрлі ыдырату тәсілімен сутегін алу өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
laws/law/nnic/0802
  Мұнай және газ ұңғыларын жерасты жөндеуі кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Желдеткіш журналы
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік актілерді бекіту туралы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
  Газды тазарту қондырғыларын пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдар
  Автокөліктерге сұйытылған газ құю бекеттерін пайдалануда сақталатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Илек өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
laws/law/nnic
  Тау-кен және бикен ұйымдарының қалдық және қойыртпақ шаруашылығын пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік актілерді бекіту туралы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
laws/law/nnic/0802
  Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік актілерді бекіту туралы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
  Сорғылық-компрессорлық құбырларды және құбыр өткізгіштерді парафин қабаттарынан тазалау бойынша әдістемелік ұсынымдар
  Плавикалық қышқылды өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына
  Мұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау және қазу кезіндегі маркшейдерлік-геодезиялық
  Мұнай және газ кен орындарын
  Терминдер мен анықтамалар
laws/law/nnic
  Аммиакты тоңазытқыш қондырғылар классификациясы
laws/law/nnic/0802
  Кейбір шаңды ауа қоспаларының тұтануына қажетті ең кіші энергия мөлшері, мДж
  Кеуекті титан және титан ұнтақтарын өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
  Статикалық электр тогынан қорғанудағы өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жалпысалалық талаптары
laws/law/nnic
  Шахтаның көтеруші қондырғыларын тексеру жөніндегі әдістемелік ұсыныс
laws/law/nnic/0802
  Жүкқарпығыш кран-манипуляторлар элементтерінің ақаулығының шекті нормалары
laws/law/nnic
  Сұйық аммиакты тасымалдауға арналған теміржол вагон-цистерналарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары
  Полимерлік материалдардан жасалған бақылау дәнекерлеу түйісу қосылыстарын механикалық сынау
  Дәнекерленетін материалдар топтары
directory laws law  


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет