Древности въ памятнтахь искусства, издаваемыйбет12/14
Дата17.05.2020
өлшемі0.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ж. Острополь, м. Полонное, Бердичевъ, Житоміръ, Кіевъ, Одесса и ихъ раіоны. Изд. ред. «Эконм. Журн.» Спб. 1890. 8 д. 240 стр. Д. 2 р.

Судебный процессъ по искамъ Харьков, обществ, управленія и харьк. общества водоснабженія о контролѣ надъ поставляемой водопров. обществомъ .жителямъ г. Харькова водою. Хар. 1891. 8 д. III нен. +116 сто.

Сумцовъ Н. Ѳ. Писанки. (Отт. взъ «К. Стар.»). К. 1891. 8 д. 49 стр.

Тарасенко Ив. Ганнуся. Ливобережна поема. Золотоноша. 1891 8 д. 148+1 нен. стр. Д. 1 р.

Тарасъ и Олеся, Разск. изъ малорос. старины. М. 1891 16 д. 69 сгр. ТагпогѵзЫ 8і. Ьг. О Киві і КизіпасЬ (ОЙЬ. г Кгакива) Кгакбте.

  1. 8 д. 68 стр. Д. 20 спі.

Теличенко И. В. Сословныя вужды и желанія малороссіянъ въ эпохуЕкатерининской конмиссіи. (Отт. изъ ж. <Кіев. Ст.») К. 1891. 8 д. 279 стр.

ТѴрскій календарь на 1891 г Въ 2 кн. Подъ ред. И. Стефановскаго. (1'одъ 1). Изд. Терек, об л стат. ком. Владикавказъ. 1890. 8 д. ХѴ+52+ 259+48+104 стр.

Терскій Сборникъ. (Приложеніе къ Терскому календарю на 1891 г.) Подъ ред. II. Гтефановскаго. Владикавказъ. 1890. 8 д. ѴИІ+274+176 стр.

Тоткотсг 81. Лг. (ІоііасЬе ТаиГЬескеп айв (Іег Ііт§е§;епй ѵоп Запйея иткі (Зогіісе іп Саіігіеп (ОЙЬ. г МіиЬеіІипдеп йег к. к. Сепігаі- Соттійяіоп гиг Егй)г8сЬип§ ипй ЕгЬаИітд йег Кипяі-ипй ЬізіогівсЬеп Беиктаіе) \Ѵіеп. 1891. 4 д. 4 стр. + табл.

ТигсгупзЫ Іиііизг. Кай. Сгегетозгеіп, почгеіе ъ гѵсіа Іийи Ьисиівкіедо. Кгак6\ѵ. 1891. Мал. 8 д. 243 стр. Д. 1 гіг. 30 спі.

ТигсгупзЫ Іиііияг. Зігавгпа йгигупа, оЬгаг Ьисиізгсгугпу г рг/ев/іе^о віиіесі.і (ОйЬ. г. Кеіоппу). Кгакбѵѵ. 1891 8 д. 157 стр. Д. 80 спі

Улейникою Л. Ёврейскія земледѣльческія колонін екатеринославской губ. въ 1890 г. Сиб. 1891. 4 д. 15 печ. лнетовъ.

У наймы. (Образокъ зъ жыття дшшровского повиту 1887/8 р.). Спб.

  1. 8 д. 24 стр. Д. 10 к.

Фалъкевичъ К. Два жовнѣри, новисть для старшихъ и молодшихъ. Львовъ.

  1. 1С д. 36 стр. ц. 10 спі.

Раікошзкі Іиігизш. Раші^ікі ро ^епегаіе Вепейуксіе Коіузгсе. Кгакоѵг. 1891. 4 д. 103 стр. и портретъ.

Фаминцынь А. С. Домра и сродные ей музыкальные инструменты рус­скаго народа. Балалайка. Кобза. Бандура. Торбанъ. Гитара. Историч. очеркъ съ многоч рис. и нотными примѣрами. Спб. 1891. 4 д. ПІ нен.+Ш+2 нен. + 218 + 14 стр.

Федькивъ йость. Квиточка, дарунокъ для молодежи. Львовъ. 1891. 16 д. 32 стр. Ц 10 спі.

Федьковтъ О. ІІовисти. Часть I Зладивъ Михайло Начовскій. Львовъ.

  1. 8 д. ѴШ + 78 стр. Д. 25 спі.

Флоберъ Густчвь. Легенда про Св. Юліана Милосердного, зъ француського переклавъ В. Савва. Львовъ 1891. 8 д ? стр. Ц. 10 спі.

Франко Иванъ Лисъ Микита. Зъ нимецького переробивъ. Львовъ. 1891. 8 д. 100 стр и 17 иллюстр. Д. 50 спі.

Ханенко А. И. Описапіе иѣстностей Чернигов, губ. въ предѣлахъ быв­шая стародубскаго нолка. (Извлечено изъ «Календаря черн. г. на 1891 г.»), Черниговъ. 1890. 8 д. 58 стр.

\ — Преосв. Ѳеодосій (Углвцкій), архіеп. черниговскій и новг.-сѣверскій, мѣстио чтимый святитель. Ист. біогр. очеркъ. (Извл. изъ «Календаря ченигов. ѳп.» на 1891 г.). Черниговъ. 1890. 8 д. 34 стр.

Харьковскій водопроводъ и харьковское город#кое управленіе. Харьковъ. 8 д. 27 стр.

  1. Харьковскій календарь па 1891 г. Въ 2 книгахъ. Изд. харьк ’ губ. стат. ком. (Годъ 19-й). Харьковъ. 1891. 8 д. Х+ 460+ 188 стр.

Харьковскій сборникъ. Литературно научное приложеніе къ «Харьков, ка­лендарю» на 1891 г. Вып. 5-й. Изд. харьк. губ. статист, ком. подъ ред. чле- на-секретаря ком. В. И. Касперова. Харьковъ. 1891. 8 д. 4 нен. + 172 + 210+XV стр. и 1 карта.
Хижняковъ В. М. О ревивіи волостей въ нѣкоторыхъ уѣздаіъ черниг. губ. Изд. Земск. Сборв. черниг. г Черниговъ. 1891. 8 д. 130 стр.
Каталог: library
library -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
library -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет