Әдістемелік нұсқау Нысан ф со пгу 18. 2/41Дата25.04.2016
өлшемі55.4 Kb.

Әдістемелік нұсқау Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/41

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Гуманитарлық-педагогикалық факультет

«Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы » пәні бойынша 6М020500 «Филология» мамандығының магистранттарына арналған

пәнді оқыту бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар


Пәнді оқыту бойынша Нысан

әдістемелік нұсқаудың Ф СО ПГУ 7.18.2/41

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ГПФ факультетінің деканы

_________ Ж.Т.Сарбалаев

2012 ж. « ___» ___________


Құрастырушы: ф.ғ.д., профессор Жүсіпов Н.Қ.

Қазақ филологиясы кафедрасы
ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
«Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы » пәні бойынша 6М020500 «Филология» мамандығының магистранттары үшін

Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау «___»_________ 20__ жылы бекіген жұмыс бағдарламасы негізінде дайындалды


Қазақ филологиясы кафедрасының « » ________ 20__ ж. мәжілісінде ұсынылды. Хаттама №____________________


Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіпов Н.Қ. «___» ________ 20__ ж.


Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған____ 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы ___________________ Темиров Қ.Ө.
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ГПФ ________ Ж.Т.Сарбалаев 20_ж. «_____»________ (факультет атауы) (қолы) (аты-жөні)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ Е.Н._Жаманқұлова 20__ж. «_____»_______

(қолы) (аты-жөні)
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

20__ж. «___»______________ №____ ХаттамаКурс бойынша қамтылатын тақырыптар
1-тақырып. Кіріспе.

 1. Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.

 2. IV-IX ғ. көне түрік әдебиет ескерткіштері: Күлтегін, Тоныкөк; Білге қаған туралы жырлар.Оғызнаме, Әбу Насыр әл-Фараби.

 3. X-XII ғ.әдебиет.

 4. XIII-XVI ғ.ғ Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет.

 5. Рабғузи Н., М.Хорезми, Құтыб, Сараи, Әбілғазы, Жалайыри тарихы шығармалары

 6. Дулати М.Х. "Тарихи- Рашиди", "Бабыр-наме".

2-тақырып.

 1. Әзербайжан әдебиеті. Азербайжан ауыз әдебиеті.

 2. Жазба әдебиетінің қайнар бұлағы.

 3. Низами Гәнжауи шығармашылығы.

 4. Вагиф, Мырза Ахундов, С.Вургун, М.Ибрагимов.


3-тақырып.

 1. Башқұрт әдебиеті. Башқұрт халқы туралы жылпы мәлімет.

 2. Ауыз әдебиет үлгілері:аңыздар, ертегілер, жырлар, эпостар.

 3. М.Үмітбаев-ағартушы, әдебиетші.

 4. Ш.Бабич, Ғ.Ибрагимов, М.Ғассури шығармашылықтары.

 5. С.Құдаш- башқұрттың ірі қоғам қайраткері./"Салтанат", "Республика жырлайды"/ Мағжан Жұмабаевқа арналған "Жастық шақтың ізімен" атты повесі.


4-тақырып.

 1. Қарақалпақ әдебиеті. Қарақалпақ халқының ауыз әдебиеті. /"Қырық қыз" эпосы/.

 2. XVIII ғ. қарақалпақ жазба әдебиеті.

 3. Жиен жырау Тоғай ұлы "Күйзелген халық" дастанындағы қарақалпақ халқының Хорезмге аууы ахуалы. Қазақ жырауларымен салыстыру.

 4. Бердақ Шайыр дастандары /Аманкелді, Шежіре, Ақымақ патша, өлеңдері./

 5. Кеңес дәуіріндегі ақындары: А.Мұсаев, С.Мәжитов, А.Аймұрзаев /"Арал" поэмасы, "Бердақ", "Айгүл-Абат", "Раушан" пьесалары/, Т.Қайыпбергеновтың "Бақытсыздар" романы, "Мұғалімге рахмет" повесі.

 6. Қарақалпақ әдебиетінің соңғы жылдарына шолу.

5-тақырып.

 1. Қырғыз әдебиеті. Қырғыз халқы туралы, ауыз әдебиеті жайлы жалпы түсінік. "Манас" эпикалық туындысын қазақ батырлар жырларымен салыстыру.

 2. Тоғалақ молда, Т.Сатылғанов қырғыз халық ақыны.

 3. ХХ ғ. қырғыз әдебиеті: А.Тоқамбаев, Т.Үмбеталиев, Ж.Бөкенбаев, Т.Сыдықбеков, К.Жантолиев, Ш.Айтматов т.б. шығармашылығына шолу.

 4. А.Тоқамбаев- қырғыз халық ақыны.

 5. Т.Сыдықбеков- халық жазушысы.

 6. Ш.Айтматов-халық жазушысы, қоғам қайраткері. /"Алғашқы ұстаз", "Ақ кеме", "Жан пида", "Боранды бекет" т.б./

6-тақырып.

 1. Өзбек әдебиеті. Өзбек халқы және ауыз әдебиеті туралы пікір. Эпостық мұралары, аңыздарығ прозасы, поэзиясы, драматургиясы.

 2. Ә.Бируни, Ә.Сина, З.Восифий т.б. белгілі адамдары жайлы мағлұмат.

 3. Ұлықбек-әлемдік ғылым мен мәдениетке үлесі.

 4. Қ.Бекзад ғазалдары, дастандары.

 5. Ә.Науаи шығармашылығы.

 6. М.Бабыр шығармашылығы.

 7. Өзбектің классикалық әдебиеті: Фурқат, Аваз, Мұқыми, Айбек, Ғ.Нулям, Х.Ниязи, П.Қадыров шығармашылықтары.

7-тақырып.

 1. Ұйғыр әдебиеті. Ұйғыр халқының ауыз әдебиеті: эпостары, дастандары, поэмалары, аңыздары.

 2. Ұйғыр әдебиетінің Қазақстанда, Қытайда өріс алуы.

 3. ХІІІ ғ. А.Хаминнің, Ниязидің, Қасымидің тарихи шығармалары.

 4. ХІХ ғ. А.Низари, Гәрбий, Назугум, Назым, Палуан, Шакир.

 5. Қазіргі ұйғыр әдебиеті: Х.Абдуллин, З.Сәмеди, И.Бәхтия, И.Саттаров, М.Хамраев т.б.


8-тақырып.

 1. Татар әдебиеті. Татар халқының ауыз әдебиеті: эпостық, аңыз, ертегі, дастандары.

 2. Татар әдебиетінің туыстас халықтар әдебиетіне ықпалы, өзара байланысы.

 3. ХХғ. басындағы қазақ әдебиеті мен мәдениетіне, баспасөзіне қосқан үлесі.

 4. Татар халқы зиялыларына /Гаспринский, Ибрагимов т.б./ мұсылман ілімін таратаушылық еңбегі.

 5. Ғ.Тоқай шығармашылығы және Абай. М.Жәлел шығармашылығы және Қ.Аманжолов, Б.Бұлқышев, Ж.Саин, М.Ғабдуллин шығармаларымен салыстыру.

 6. 1920-40ж.ж. татар әдебиеті.

 7. Қазіргі татар әдебиеті /поэзиясы, прозасы, драматургиясы-1960-2000ж./

9-тақырып.

 1. Түркімен ауыз әдебиетіндегі "Көрұғлы" дастаны. Мақтымұлының ерлік, елдік, махаббат, табиғат лирикалары. Бердлі Кербабаевтың "Шешуші қадам" романы.

Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Әлем әдебиетінің тарихы, М. 1972.

 2. Бердібаев Р. Шығыс қазынасы. A:1970

 3. Зарубежная литература. М: 1982

 4. Келімбетов, Канафин, Түркі халықтарыы әдебиеті. А:1996

 5. Қобыланов А. Шетел әдебиетінің тарихы. А:2003

 6. Краткая литературная энциклопедия. 2-том. 1966

 7. КСРО халықтары әдебиеті. А:1976

 8. Литература Народов СССР.М, 1970

 9. СССР халықтар әдебиетінің хрестоматиясы. А:1976/

Қосымша әдебиеттер:


 1. Вургун С. Таңдамалы. А: 1959

 2. Дербісалин Ә.Жарық жұлдыздар.А: 1993

 3. Құдаш С.Жастық шақтың ізімен. А:1996

 4. Науаи.Таңдамалы шығармалары. А:1998

 5. Низами. М:1966

 6. Сейітов С. Жақын жағалаулар. А:1979

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет