Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40Дата25.04.2016
өлшемі68.15 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Құқықтану кафедрасы
«ҚР интеллектуалдық меншік құқығы» пәнінен бойынша

5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар
Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфэйфер
2011ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Карибаева Ж.К.


Құқықтану кафедрасы

«ҚР интеллектуалдық меншік құқығы» пәнінен бойынша

5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

2011ж. «26» 04 кафедра отырысында ұсынылған № 9 хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ Г.Б. Ахмеджанова 2011ж. «____» ________

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған


2011ж. «13» 05 № 9а хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов К.К. 2011ж. «_____»___________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 2011ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2011ж. «___»______________ №____ хаттама

ҚР интеллектуалдық меншік құқығы
1-тақырып. Интеллектуалдық меншік құқығының қағидаларының мақсаты мен міндеті.

Жоспар:

1.Интеллектуалдық меншік түсінігі.

2. Интеллектуалдық меншік құқығының азаматтық құқықтың негізі интституты ретінде.

3.Интелектуалдық меншік құқығы институтының қызметі мен мақсаты.

4.Интелектуалдық меншік құқығының қағидалары.

Мақсаты: Интеллектуалдық меншік құқығының азаматтық құқықтың негізі ажырата білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.

2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.


2-тақырып. Интеллектуалдық меншік құқығының объектісі.

Жоспар:

1.Интеллектуалдық меншік құқығының объектілерің түсінігі.

2.Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелері.

3.Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары жатады.Мақсаты: Интеллектуалдық меншік құқығының объектісің білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.

2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.


3-тақырып. Интеллектуалдық меншік объектілеріне айрықша құқықтар.

Жоспар:

1.Интеллектуалдық меншік объектілеріне айрықша құқықтар түсінігі.

2.Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы.

3.Лицензиялық шарт.

4.Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелерін жасау және пайдалану туралы шарт.

Мақсаты: Интеллектуалдық меншік объектілеріне айрықша құқықтар ажырата білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.

2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.


4-тақырып. Интеллектуалдық меншік құқықтық қорғау жүйесі және талаптары.

Жоспар:

  1. Құқықтық қорғау және қорғау жүйесінің түсініге.

  2. Құқық жүйесінің құрамдас бөліктері.

  3. Заңнаманың жүйелігі.

  4. Жүйенің институционалды бөлігі.

  5. Интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың тәсілдері.

Мақсаты: Интеллектуалдық меншік құқықтық қорғау жүйесі және талаптары негізі ажырата білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.

2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.


5-тақырып. Авторлық құқық және сабақтас құқығы.

Жоспар:

1.Авторлық құқықпен қорғалатын туындылар.

2.Авторлық құқық объектілерінің түрлері.

3.Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу.

4Авторлық құқықты қорғау белгісі.

5.Автордың жеке мүліктік емес құқықтары. Автордың мүліктік құқықтары. Авторлық құқықтарды басқару.

6.Сабақтас құқықтардың объектілері және субъектілері.

8.Сабақтас құқықтардың қолданылуы.

9.Сабақтас құқықтар субъектілерінің құқықтарыны реттеу.

10.Сабақтас құқықтардың қолданылу мерзімі.Мақсаты: Авторлық құқық және сабақтас құқығы негізі ажырата білу

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 10 б.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.

6-тақырып. Патентық құқық.

Жоспар:

1.Патентық құқық түсінігі. Патентық құқықтардың субъектілері.

2.Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары.

3. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні пайдалану құқығы.

4.Патентке және иновациялық патентке берілетін құқыққа билік ету.

5. Авторлық құқық. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгінің тең авторлары.

6.Қызметтік өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер.

7.Инновациялық патент пен патентің қолданылу мерзімі.

8.Патенттік құқықтарды беру туралы шарт.

9.Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні пайдалануға лицензиялық шарт.

10. Патент иесінің құқықтарын шектеу.

Мақсаты: Патентық құқық негізі ажырата білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.

2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

4.Қазақстан Республикасының патент заңы 16.07.1999 ж.

5. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.
7-тақырып. Селекциялық жетістіктерге, интегралды микротәсімдер топологиясына және ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқықтары.

Жоспар:

1.Селекциялық жетістіктерге түсінігі.

2. Өсімдіктердің жаңа сорттарына және жануарлардың тұқымдарына құқықты қорғаудың талаптары.

3.Автордың селекциялық жетістік атауын айқындау құқығы.

4.Патент иесінің селекциялық жетістікке құқығы. Патент иесінің міндеттері. Селекциялық жетістікке патенттің қолданылу мерзімі.

5.Селекциялық жетістіктерді пайдалануға жіберу.

6.Интегралды микротәсімдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары. Интегралды микротәсімдер топологиясына айрықша құқық.

7.Топологияларды тіркеу. Топологияны қолдануға айрықша құқықтың қолданылу мерзімі.

8.Ашылмаған ақпаратты құқықтық қорғау талаптары.

9.Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік.

10.Ашылмаған ақпараттан заңсыз пайдаланудан қорғауға құқықтың ауысуы.

Мақсаты Селекциялық жетістіктерге, интегралды микротәсімдер топологиясына және ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқықтары негізі ажырата білу

Әдебиеттер:


  1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

  2. .«Селекциялық жетісіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдесінде заңы.

  3. «Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 маусымдағы N 217 заңы.

8-тақырып. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдары.Жоспар:

1.Фирмалық атауға құқық.

2.Заңды тұлғаның фирмалық атауын тауар белгісінде пайдалану.

3.Фирмалық атауға құқықтың қолданылуы.

4.Фирмалық атауды иеліктен алу құқығы.

Мақсаты: Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдары негізі ажырата білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi: Жалпы бөлiмi. Ерекше бөлiмi.-Алматы: Юрист, 2004.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет