Экономика-математикалық модельдеуДата17.05.2020
өлшемі206.14 Kb.

ПОӘК 042-18-12.1.27/02-2013

18.09.2013 ж.

№1 басылым
беттің -сі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты


ПОӘК


ПОӘК

042-18-12.1.27/02-2013«Экономика-математикалық модельдеу» пәнінің студенттерге арналған бағдарламасы

18.09.2013ж.

№1 басылым
«Экономика-математикалық модельдеу»
пәнінен оқу-әдістемелік кешен

5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000, 5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800, 5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200

Мамандықтары студенттеріне арналған
ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013
Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған ___________ Жақсығұлова Д.Д. «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей қаласы

«__09__» _________09_________ 2013ж.

2. Талқыланды

2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.

Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./

2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.

Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./

3. бекітілді

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды және мақұлданды.

Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.

ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________ / Г.К. Искакова /мазмұны

1.

Жалпы мағлұматтар

2.

3.


Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар4.

Курс форматы

5.

Курс саясаты

6.

Баға қою саясаты

7.

Әдебиеттер 1. Жалпы мағлұматтар

1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар
  • Оқытушылардың аты – жөні:

Жаксыгулова Д.Д., аға оқытушы

 • Кафедра:

«Ақпараттық жүйелер»

 • Ақпарат:

 • телефон:

 • оқу корпусы:

 • кабинет:

35-26-22

№ 8


№ 105

 • Пәннің аты:

«Экономика-математикалық модельдеу»

 • Кредиттер саны:

3

1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

"Экономика-математикалық модельдеу" пәні студенттерге «ақпарат» және «Экономика-математикалық модельдеу» ұғымдары, аппараттық және ДК программалық қамтамасыз ету туралы жалпы мағлұматтар ұсынылады және әртүрлі офистік қосымшалар жұмыс істеу тәжірибесімен бекітіледі

1.3. "Экономика-математикалық модельдеу" курсының мақсаты ақпарат үғымы мен оны өңдеу тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру, дербес компьютердің құрылымының бірлестігін және онымен жұмыс істеу принциптерін, проблемалы-ориентациялық жүйемен және дайын программалық технологиясын пайдалануды студенттерге таныстыру болып табылады.

1.4. Курсты оқытудың негізгі міндеті студенттердің компьютердің мүмкіндіктері туралы көзқарастарын және оны оны аспап ретінде толық игеруін қалыптастыру.

1.5. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы: • Кең спектрлі зерттеу ќажеттіліктерін қамтамасыз ететін, дербес компьютердің пайдаланушысы үшін программалыќ жүйенің негізгі категорияларын білу;

 • қазіргі замандағы аппараттар мен программаның ЭЕМ-мен байланысын білу;

 • текстік редакторлардың, кестелік процессорлардың қолданылуын, әртүрлі қолданбалы программа категорияларын білу.

1.6. Курстің пререквизиті: • жоқ

1.7. Курстің постреквизиті: • Ақпараттық технологиялар

 • ЭАЖ жаңа ақпараттық технологиялар

 • Эконометрия 1. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 2 – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырып аты

Сағат саны

Әдебиет

Дәріс

СТС

ЗС

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

Кіріспе. Ақпарат және Экономика-математикалық модельдеу

Ақпарат. Экономика-математикалық модельдеу. Ақпарат және есептеу машиналары. Жаңа ақпараттық технологиялар.1

1
3

3

Жаңа информациялық технологиялар: Экономика-математикалық модельдеудан 30 сабақ/ Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- Алматы:ЖТИ.2004

ДК архитектурасы

Базалық аппараттық конфигурация. Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары. Периферийлі құрылғылар


2


1

2

3

3

Экономика-математикалық модельдеу: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М., Жапсарбаев Л. Қ. – Астана 2004

ДК программалық жабдықтары.

Программалық жабдықтардың жіктелуі:

Қолданбалы, тестілік, жүйелік, текстік.

1


1

2

3

3

Ермеков Н., Экономика-математикалық модельдеу: Алматы, Жазушы, 2002

ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы

Файлдық құрылым. Файл атрибуттары. Файлдық құрылым. Каталог. Файлдар мен каталогтарға қолданылатын амалдар: көшірмесін алу, құру, жою, орнын ауыстыру, атын өзгерту.


1


1

2

3

3

Балапанов 30 сабақ Экономика-математикалық модельдеу. Алматы, 1998

Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.

Файлдарды архивтеу. Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары. Компьютерлік вирустар. Программалық вирустар. Макровирустар.


2


1

2

3

3

Исаев С.Ә., Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум: Әдістемелік оқу құралы. Алматы: Абай атындағы АМУ. 2000

Операциялық жүйе

Компьютердің операциялық жүйесі: қажеттілігі, құрамы, жүктелуі. Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы


2


1

2

3

3

Экономика-математикалық модельдеу. Базовый курс для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г.

Windows операциялық жүйесi

ОЖ негізгі ұғымдары мен атқаратын қызметі. Негізгі объектілері. Файл және бума. Файлдық жүйе. Стандартты программалар


1


1

2

3

3

Лабораторный практикум по информатике: Учебн. Пос. для вузов/ Пол ред. В.А. Острейковского. – М.: Высш. Шк., 2003. – 376 с.

MS Word мәтіндік редактор

MS Word қосымшасының мiндеттерi. Құжатпен жұмыс iстеудiң негiзгi кезеңдерi: құру, ашу, түзету. Шрифттi форматтау. Абзацты форматтау.1

1

2

3

3

Экономика-математикалық модельдеу: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.

MS Excel кестелік процессор

MS Excel қосымшасының мiндеттерi. Негiзгi ұғымдар: жатық жол, бағана, ұяшық, жұмыс парағы, ұяшық атаулары. Кестенi форматтау. Кесте ұяшығындағы текстi және санды форматтау. Диаграмманың негiзгi түрлерi1

1

1

3

3

Жаңа информациялық технологиялар: Экономика-математикалық модельдеудан 30 сабақ/ Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- Алматы:ЖТИ.2004

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі

Мәлiметтер базасы түсiнiгi. МБ объектiлерi. Объектпен жұмыс тәртiптерi. Кестемен жұмыс. Формамен жұмыс істеу. Сұраныс құру және қолдану. Есеп берудi өндеу.1

1
3

3

Экономика-математикалық модельдеу: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М., Жапсарбаев Л. Қ. – Астана 2004

Компьютерлік желілер. ИНТЕРНЕТ

Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс істеу алғы шарттары мен қажеттілігі. Интернет. Электронды почта.1

1
3

3

Ермеков Н., Экономика-математикалық модельдеу: Алматы, Жазушы, 2002

Ақпатарттық ортадағы электронды үкімет мемлекеттік басқару концепциясы ретінде. Электронды үкіметтің анықтамасы. Электронды үкіметтің құрылымы.

Электронды үкіметтің ақпаттық ортаның басқа компоненттерімен байланысы. Электронды үкімет және мемлекет қауіпсіздігі.1

1
3

3

Балапанов 30 сабақ Экономика-математикалық модельдеу. Алматы, 1998

3. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар


Бұл курсты меңгеру кезінде студент дәріске, практикалық сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент өз бетімен меңгере алса, ОБСӨЖ-ге қатысуы міндетті емес. Дәрісті меңгергеннен кейін, зертханалық тапсырма орындалу керек. ОбСӨЖ-ді оқытушы көмегімен немесе өз бетімен орындап, уақытында тапсыру керек. Өздік жұмысты орындау барлық менгерген материал негізінде студент өз бетімен орындайды, көрсетілген уақытта тапсыру міндетті.

4 Курс форматы


"Экономика-математикалық модельдеу" пәні студенттерге «ақпарат» және «Экономика-математикалық модельдеу» ұғымдары, аппараттық және ДК программалық қамтамасыз ету туралы жалпы мағлұматтар ұсынылады және әртүрлі офистік қосымшалар жұмыс істеу тәжірибесімен бекітіледі


 1. Курс саясаты

Емтиханға жіберілу үшін студенттер мына талаптарды орындау керек:

 • дәріске, СТС, зертханалық және ОБСӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер қандай да себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта өтілген материалға өзі жауапты болады.

 • Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.

 • Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға қойылады.

 • СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті

 • Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, аталған уақытта тапсырылуы қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде төмен бағамен бағаланады.

 • Көшіру орын алғанда студент аудиториядан шығарылады немесе "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.

Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да 100% құрайды.
6. Баға қою саясаты
Аралық бақылау бекітілген графикке сәйкес 7 және 15-ші апталарда өткізіледі.

Студент 1 семестрде 600 балл жинауы тиіс, соның ішінде 1-ші межелік бақылауда 300 балл (), 2-ші межелік бақылауда 300 балл () жинауы керек.

Пән бойынша баға 100 %-тық шкала бойынша процентпен қойылады.

Пән бойынша қорытынды баға келесі шкаламен анықталады (Кесте 3).Кесте 3 – Пән бойынша балдар үлестірімі

апта

Бақылау түрі

Барлық балл

Ескерту

2

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
3

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
ОБСӨЖ

10
СӨЖ

20
4

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
5

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
ОБСӨЖ

10
СӨЖ

20
6

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
7

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
ОБСӨЖ

10
СӨЖ

20
7

Межелік бақылау 1

80
1-7 аптадағы жинаған баллдар саны

300
9

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
ОБСӨЖ

10
СӨЖ

20
10

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
11

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
ОБСӨЖ

10
СӨЖ

20
12

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
13

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
ОБСӨЖ

10
СӨЖ

20
14

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
15

Тәжірибелік сабақ

10
зертханалық

15
15

Межелік бақылау 2

80
8-15 аптада жинаған баллдар саны

300
Емтихан балы

400
Академиялық кезең бойынша балл

1000

7 Әдебиет
7.1. Негізгі
1. Жаңа информациялық технологиялар: Экономика-математикалық модельдеудан 30 сабақ/ Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- Алматы:ЖТИ.2004

2. Экономика-математикалық модельдеу: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М., Жапсарбаев Л. Қ. – Астана 2004Ермеков Н., Экономика-математикалық модельдеу: Алматы, Жазушы, 2002

 1. Исаев С.Ә., Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум: Әдістемелік оқу құралы. Алматы: Абай атындағы АМУ. 2000

 2. Экономика-математикалық модельдеу. Базовый курс для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г.

 3. Лабораторный практикум по информатике: Учебн. Пос. для вузов/ Пол ред. В.А. Острейковского. – М.: Высш. Шк., 2003. – 376 с.

 4. Экономика-математикалық модельдеу: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.


7.2.Қосымша:


 1. Тусупова С. А., Основы профессиональной работы на ПК под управлением MS

 2. WINDOWS 9x: Учебный курс-Алматы, 2001.

 3. «Экономика-математикалық модельдеу. Физика. Математика», «Экономика-математикалық модельдеу негіздері» журналы: Алматы, 1998-2010.

 4. Бөрібаев Б., Экономика-математикалық модельдеу және компьютер. Алматы: Білім, 1995.

 5. Microsoft Ехсеl 97. Шаг за шагом: пер. с анг. - М.: Эконом, 1998.

 6. Экономическая Экономика-математикалық модельдеу /под ред. Проф. В.В. Евдокимова -СПб,1997.

 7. Лавренов С.М. Ехсе1. Сборник примеров и задач. М: Финансы и статистика, 2001.

 8. Золотова С.И. Практикум по Ассеss, М.: Финансы и статистика, 2001.

 9. Н.Николь, Р.Альбрехт. Ехсеl 5.0. Электронные таблицы. М.,Эконом, 1996.

 10. Нортон П. Программно-аппаратная организация компьютера IВМ-РС. Киев, 1997.

В.М Виртуальная лаборатория по компьютерным сетям
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет