Ф 01 – П. 01. 04/2006 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


Қолжазбаларды палеографиялық жағынан сипаттаубет5/5
Дата28.04.2016
өлшемі1.53 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5

4.Қолжазбаларды палеографиялық жағынан сипаттау.

Сабақтың мақсаты: Қолжазбалардың жазылған уақытымен, аты, мекен жайы туралы материялдарды қарастыру, түпнұсқалығы мен басты сипатымен танысу.

Тапсырма: коллоквиум

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында қолжазбалардың жазылған уақытымен, аты, мекен жайы туралы материялдарды қарастыру, түпнұсқалығы мен басты сипатымен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Беклемишев А.В. Меры и единицы физических величин. М, 1954

 2. Бурнашева Г.З. Монетный материал в городище Отрар Тобе. А, 1974

 3. Введение в специальные исторические дисциплиныМ, 1990


5.Эпиграфика.

Сабақтың мақсаты: Эпиграфика ұғымы, дамуы, негізгі мақсаттары мен міндеттерін танып білу. Басқа ғылымдармен байланысы. Эпиграфикалық ескерткіштердің жазу тарихындағы маңызымен танысу.

Тапсырма: Салыстыру.

Әдістемелік нұсқау: Студенттер эпиграфика ұғымы, дамуы, негізгі мақсаттары мен міндеттерін танып білу. Басқа ғылымдармен байланысы. Эпиграфикалық ескерткіштердің жазу тарихындағы маңызымен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Дүйсенов М. Сағанатас сырлары. А, 1992

 2. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М, 1987

 3. ИскаковМ. Халық календары. А, 1980


6.Хронология. Хронологияның қалыптасып, дамуы

Сабақтың мақсаты: Хронология пәні мақсаты мен қазақша жыл қайыру ерекшеліктері мен орыс хронологиясымен танысу.

Тапсырма: Кесте

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында студенттер хронология пәні мақсаты мен қазақша жыл қайыру ерекшеліктері мен орыс хронологиясымен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. С. А. Рейсер.. Палеография и текстология нового времени. М., 1970, 39—43-Сеттер.

 2. М. Н. Тихомиров пен А. В. Муравьев. Русская палеогра­фия (М., 1966, 35—36-бет)

 3. Н. Н. Соколов. Теоретические основы, государ­ственной единой системы стенографии. М., 1949.

 4. С. А. Рейсер. Палеография и текстология нового вре­мени. М., 1970, 43—54-беттер.


7 Календарь тарихы

Сабақтың мақсаты: Күнтізбе түрлері, оның қолданылуымен танысу Ежелгі шығыс елдерінің күнтізбесімен танысу.

Тапсырма: Схема

Әдістемелік нұсқау: Студенттер күнтізбе түрлері, оның қолданылуымен танысу Ежелгі шығыс елдерінің күнтізбесімен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Ежелгі дәуір әдебиеті. А, 1991

 2. Ермолаев И.П. Историческая хронология. К, 1980

 3. Кобрин В.В. ВИД. М, 1984


8.Тарихи география және топонимика

Сабақтың мақсаты: Топонимика мен тарихи географияның мазмұны мен міндеттері, Батыс европа мен Ресейдің Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген халықтар мен тайпалардың этнотопонимиясы жайлы тарихи-этимологиялық зерттеулерді қарастыру

Тапсырма: Конспект

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында топонимика мен тарихи географияның мазмұны мен міндеттері, Батыс европа мен Ресейдің Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген халықтар мен тайпалардың этнотопонимиясы жайлы тарихи-этимологиялық зерттеулерді қарастыру керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. ҚоңыратбаевТ. Көне мәдениет жазбалары. А, 1991

 2. Қайдаров Э. Түркітануға кіріспе. А, 1992

 3. Монтьева Г.А, Кобрин В.В. Ключи к тайнам. М, 1992


9 Қазақстанның тарихи географиясы

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру.

Тапсырма: Шығармашылық тапсырма.

Әдістемелік нұсқау: Студенттер Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Соболева Н.А. Россииская геральдика. М, 1989

 2. Федоров-Давыдов. Монеты рассказывают. М,1963

 3. Шур Я. Когда? Рассказы о календаре. М, 1968


10. Генеология

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру.

Тапсырма: Схема

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында студеттер Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру қажет.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Дүйсенов М. Сағанатас сырлары. А, 1992

 2. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М, 1987

 3. ИскаковМ. Халық календары. А, 1980


11. Сфрагистика және геральдика ғылымдары

Сабақтың мақсаты: Сфрагистика және геральдика ғылымдарымен, оның міндеттерімен, пайда болуын қарастыру

Тапсырма: Шығармашылық тапсырма

Әдістемелік нұсқау: Студенттер сабақ барысында сфрагистика және геральдика ғылымдарымен, оның міндеттерімен, пайда болуын қарастыру керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Медоев А.Т. Гравюры на скалах. А, 1979

 2. Пронштейн А.Л. Использование вспомогательных исторических дисциплин при работе над источниками .М, 1967

 3. ПронштейнА.Л. Методика исторических источниковедении. М,1967


12. Нумизматика

Сабақтың мақсаты: Нумизматика пәнінің міндеттерімен оның маңызымен ғылым ретінде қалыптасуын қарастыру, Нумизматика терминдерімен танысу .

Тапсырма: Аннотация

Әдістемелік нұсқау: Студенттер сабақ барысында нумизматика пәнінің міндеттерімен оның маңызымен ғылым ретінде қалыптасуын қарастыру, Нумизматика терминдерімен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Қазақстан этнографиясы. А, 1991

 2. Казаманова Л.Н. Введение в антическую нумизматику. М, 1979

 3. Каменцева Е.И. Русская сфрагистика и геральдикаМ, 1974

 4. Махмұд Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А, 1993


СӨЖ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

(студенттердің өздік жұмысы)
1.Қосалқы тарихи пәндер және олардың негізгі міндеттері

Сабақтың мақсаты: Алғашқы адамдардың Қазақстан территориясында пайда болғаны және пайда болған уақыты туралы мәлімет қалыптастыру. Қазақстан территориясында тас және қола дәуірлеріне жататын ескерткіштерді танып білу керек.

Тапсырма: кесте толтыру

Әдістемелік нұсқау: Студенттер сабақ барысында алғашқы адамдардың Қазақстан территориясында пайда болғаны және пайда болған уақыты туралы мәлімет қалыптастыру. Қазақстан территориясында тас және қола дәуірлеріне жататын ескерткіштерді танып білу.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Абишев Х.А. Элементы астрономии и погода в устном народном творчестве казахов. А, 1949

 2. Әбішұлы Х. Халық астрономиясы. А, 1959

 3. Бабырнама. А, 1990


2.Палеография пәні, міндеттері мен әдістері

Сабақтың мақсаты: Палеография міндеттері мен әдістерімен, орыс палеографиясының тарихымен танысу керек.

Тапсырма: Талдау

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында палеграфия міндеттері мен әдістерімен, орыс палеографиясының тарихымен танысу.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Бурнашева Г.З. Монетный материал в городище Отрар Тобе. А, 1974

 2. Введение в специальные исторические дисциплиныМ, 1990

 3. Государственные символы РК. А,1997

3. Жазу мен кітап тарихы

Сабақтың мақсаты: Жазу мен кітап тарихымен танысу, қазақ кітаптарының тарихын, көне түркі жазазуларын танып білу.

Тапсырма: Талдау

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында студеттер жазу мен кітап тарихымен танысу, қазақ кітаптарының тарихын, көне түркі жазазуларын танып білу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. О. И. Победова. Миниатюры русских исторических рукопи­сей (к истории русского лицевого летописания). М., 1965.

 2. Л. В. Черепнин. Русская палеография. М., 1956, 224—229, 335—340, 466-беттер.

 3. М. Н. Тихомиров пен А. В. Муравьев. Русская палеогра­фия (М., 1966, 35—36-бет)


4.Қолжазбаларды палеографиялық жағынан сипаттау.

Сабақтың мақсаты: Қолжазбалардың жазылған уақытымен, аты, мекен жайы туралы материялдарды қарастыру, түпнұсқалығы мен басты сипатымен танысу.

Тапсырма: коллоквиум

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында қолжазбалардың жазылған уақытымен, аты, мекен жайы туралы материялдарды қарастыру, түпнұсқалығы мен басты сипатымен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Беклемишев А.В. Меры и единицы физических величин. М, 1954

 2. Бурнашева Г.З. Монетный материал в городище Отрар Тобе. А, 1974

 3. Введение в специальные исторические дисциплиныМ, 1990


5.Эпиграфика.

Сабақтың мақсаты: Эпиграфика ұғымы, дамуы, негізгі мақсаттары мен міндеттерін танып білу. Басқа ғылымдармен байланысы. Эпиграфикалық ескерткіштердің жазу тарихындағы маңызымен танысу.

Тапсырма: Салыстыру.

Әдістемелік нұсқау: Студенттер эпиграфика ұғымы, дамуы, негізгі мақсаттары мен міндеттерін танып білу. Басқа ғылымдармен байланысы. Эпиграфикалық ескерткіштердің жазу тарихындағы маңызымен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Дүйсенов М. Сағанатас сырлары. А, 1992

 2. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М, 1987

 3. ИскаковМ. Халық календары. А, 1980


6.Хронология. Хронологияның қалыптасып, дамуы

Сабақтың мақсаты: Хронология пәні мақсаты мен қазақша жыл қайыру ерекшеліктері мен орыс хронологиясымен танысу.

Тапсырма: Кесте

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында студенттер хронология пәні мақсаты мен қазақша жыл қайыру ерекшеліктері мен орыс хронологиясымен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. С. А. Рейсер.. Палеография и текстология нового времени. М., 1970, 39—43-Сеттер.

 2. М. Н. Тихомиров пен А. В. Муравьев. Русская палеогра­фия (М., 1966, 35—36-бет)

 3. Н. Н. Соколов. Теоретические основы, государ­ственной единой системы стенографии. М., 1949.

 4. С. А. Рейсер. Палеография и текстология нового вре­мени. М., 1970, 43—54-беттер.


7 Календарь тарихы

Сабақтың мақсаты: Күнтізбе түрлері, оның қолданылуымен танысу Ежелгі шығыс елдерінің күнтізбесімен танысу.

Тапсырма: Схема

Әдістемелік нұсқау: Студенттер күнтізбе түрлері, оның қолданылуымен танысу Ежелгі шығыс елдерінің күнтізбесімен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Ежелгі дәуір әдебиеті. А, 1991

 2. Ермолаев И.П. Историческая хронология. К, 1980

 3. Кобрин В.В. ВИД. М, 1984


8.Тарихи география және топонимика

Сабақтың мақсаты: Топонимика мен тарихи географияның мазмұны мен міндеттері, Батыс европа мен Ресейдің Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген халықтар мен тайпалардың этнотопонимиясы жайлы тарихи-этимологиялық зерттеулерді қарастыру

Тапсырма: Конспект

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында топонимика мен тарихи географияның мазмұны мен міндеттері, Батыс европа мен Ресейдің Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген халықтар мен тайпалардың этнотопонимиясы жайлы тарихи-этимологиялық зерттеулерді қарастыру керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. ҚоңыратбаевТ. Көне мәдениет жазбалары. А, 1991

 2. Қайдаров Э. Түркітануға кіріспе. А, 1992

 3. Монтьева Г.А, Кобрин В.В. Ключи к тайнам. М, 1992


9 Қазақстанның тарихи географиясы

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру.

Тапсырма: Шығармашылық тапсырма.

Әдістемелік нұсқау: Студенттер Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Соболева Н.А. Россииская геральдика. М, 1989

 2. Федоров-Давыдов. Монеты рассказывают. М,1963

 3. Шур Я. Когда? Рассказы о календаре. М, 1968


10. Генеология

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру.

Тапсырма: Схема

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында студеттер Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі саяси жағдайды қарастыру қажет.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Дүйсенов М. Сағанатас сырлары. А, 1992

 2. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М, 1987

 3. ИскаковМ. Халық календары. А, 1980


11. Сфрагистика және геральдика ғылымдары

Сабақтың мақсаты: Сфрагистика және геральдика ғылымдарымен, оның міндеттерімен, пайда болуын қарастыру

Тапсырма: Шығармашылық тапсырма

Әдістемелік нұсқау: Студенттер сабақ барысында сфрагистика және геральдика ғылымдарымен, оның міндеттерімен, пайда болуын қарастыру керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Медоев А.Т. Гравюры на скалах. А, 1979

 2. Пронштейн А.Л. Использование вспомогательных исторических дисциплин при работе над источниками .М, 1967

 3. ПронштейнА.Л. Методика исторических источниковедении. М,1967


12. Нумизматика

Сабақтың мақсаты: Нумизматика пәнінің міндеттерімен оның маңызымен ғылым ретінде қалыптасуын қарастыру, Нумизматика терминдерімен танысу .

Тапсырма: Аннотация

Әдістемелік нұсқау: Студенттер сабақ барысында нумизматика пәнінің міндеттерімен оның маңызымен ғылым ретінде қалыптасуын қарастыру, Нумизматика терминдерімен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Қазақстан этнографиясы. А, 1991

 2. Казаманова Л.Н. Введение в антическую нумизматику. М, 1979

 3. Каменцева Е.И. Русская сфрагистика и геральдикаМ, 1974

 4. Махмұд Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А, 1993


13. Монеталар және ақша реформалар тарихы

Сабақтың мақсаты: Монеталар термині, дамуымен танысу, ақша реформаларының тарихын қарастыру.

Тапсырма: Талдау

Әдістемелік нұсқау: Студенттер монеталар термині, дамуымен танысу, ақша реформаларының тарихын қарастыру қажет.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Абдрахменов А.В. Қазақстан топонимикасы. А, 1979

 2. Айдаров Г. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі .А, 1986

 3. Бурнашева Г.З. Монетный материал в городище Отрар Тобе. А, 1974


14. Тарихи метрология

Сабақтың мақсаты: Тарихи метрология негізгі міндеттерімен, терминдерімен, ғылым ретінде дамуын қарастырып танысу.

Тапсырма: коллоквиум

Әдістемелік нұсқау: Сабақ барысында студенттер тарихи метрология негізгі міндеттерімен, терминдерімен, ғылым ретінде дамуын қарастырып танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Соболева Н.А. Россииская геральдика. М, 1989

 2. Федоров-Давыдов. Монеты рассказывают. М,1963

 3. Шур Я. Когда? Рассказы о календаре. М, 1968


15. Өлшем бірліктері

Сабақтың мақсаты: Ежелгі өлшем бірліктерімен, ақша өлшемдерімен танысу.

Тапсырма: Салыстыру

Әдістемелік нұсқау: Студенттер ежелгі өлшем бірліктерімен, ақша өлшемдерімен танысу керек.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Пронштейн А.Л. Использование вспомогательных исторических дисциплин при работе над источниками .М, 1967

 2. ПронштейнА.Л. Методика исторических источниковедении. М,1967

 3. Проблемы антротопонимики. М, 1970


БАҚЫЛАУ-БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
Қосалқы тарихи пәндер бойынша орындалатын рефераттардың және бақылау жұмыстарының тізімі

 1. Шығыс Славяндарда жазу-сызудың пайда болуы.

 2. Қосалқы ғылыми пән ретіндегі –палеография

 3. Кирилл жазу графикасының пайда болуы

 4. Хронология джәне оның міндеттері.

 5. Уақыт туралы ұғым.

 6. Уақыт есебінің шығуы.

 7. Ғылыми-тарихи пән ретінде хронологияның пайда болуы және дамуы

 8. Алғашқы күнтізбелер

 9. Мөртану ғылымының дамуы

 10. Ю.Цезарь тұсындағы күнтізбе

 11. Григориан күнтізбесі

 12. Ежелгі заманнан бастап бугінге дейінгі уақыт есебінің жүйесі

 13. Календарлардың түпкі нүктелері

 14. Ресейдегі ақша есебіне тарихи шолу

 15. Төл теңге оның тарихта алатын орны

 16. Мұсылман күнтізбесі

 17. Дүние жүзінде жазудың пайда болуы

 18. Тарихи зерттеу процесінде нумизматика деректерін пайдалану

 19. Ежелгі Рим және Грек монет жүйесі

 20. Жазудың материалы мен құралы

 21. Генеология пәнінің ғылым ретінде қалыптасуы

 22. Халықаралық метеорология жүйесінің құрылуы

 23. Қ.Т.П негізгі міндеттері

 24. Қолжазбалардың форматы мен әшекейі

 25. Құпия жазу

 26. Табиғи зерттеу процесіне

 27. Метеролоргияның пайда болуы мен дамуы

 28. Метрологияның түп-деректері

 29. Қ.Т.П. ретінде тарихи метрология

 30. Ортағасырлардағы Қазақстандағы ақша айналымы

 31. 18-19 ғ Ресейдегі монет системасы

 32. Кеңес мемлекетінің монеталары

 33. Жазу түрлері мен әріп граяикасын жетілдірудің тарихи мәні

 34. Түркі жазба деректері

 35. Ономастика. Қазақ ономастикасы

 36. Геральдиканың пайда болуы

 37. Қазақ халқының өлшемдері

 38. 12-15 ғ жазба деректері Безендірілуі мен ерекшеліктері

 39. Қ.Р рәміздері

 40. Тарихи топонимика

 41. Шежіре және оның тарихи маңызы

 42. Ұзындық өлшемдері

 43. Алаң өлшемдері

 44. Сусымалы денелер өлшемдері

 45. Құм сағат

 46. Сұйық денелер сыйымдылығының өлшемдері

 47. Салмақ өлшемдері

 48. КСРО-дағы ақша өлшемдері

 49. Төңкеріске дейінгі ақша системасы

 50. Метрология пәні, міндеті мен мақсаты

 51. Нумизматиканың пайда болуы және пән болып қалыптасуы

 52. ақшаның шығуы және оның қоғамдағы рольі

 53. 12-14ғ ақша айналымы

 54. 14-17 ғ ақша монеттері

 55. Русьтегі ежелгі монеттер

 56. Талас, Ертіс бойындағы жазбалар


Тест тапсырмалары

 1. Нумизматика нені оқытады

А) герб

В)жалау


С)ақша

Д)мата


Е) өнер

 1. Жазба түп деректерін түрлі кезеңде жазылған материалдарды

Олардың форматы мекн безендірілуін зерттейтін ғылым

А) топонимика

В) палеография

С) ономастика

Д) палеонтология

Е) геральдика

3 ХҮІІІ ғ орт ғылым пән ретінде Палеография қай жерде пайда болды

А)Франция

В)Германия

С) Ресей


Д) Пруссия

Е) Латвия

4 Ежелгі орыс мемлекетінде алғашқы жазба деректері қашан п.б

А) 3-2 ғ


В)5-7 ғ

С)4-5 ғ


Д)9-10 ғ

Е) 10-12 ғ

5 1985 жылы қай ғалым палеография туралы алғашқы құрал жазды

А)Следников. И

В) Синиуын. И

С) Седоров. И

Д)Серов.И

Е) Срезневский .И

6 Шығыс славяндарда әріптер қарапайым символ таңбаларымен бейнеленген, сонда крест символыныңмағынасы қандай

А)су


В)от

С)ауа


Д)күн

Е) жұлдыз

7 Ежелгі славяндықтардың жазу өнерінің дамуына қай елдің миссионерлері әсер етті

А) Италия

В) Жапония

С) Корея


Д) Византия

Е) Греция

8 Бүгін де славян графикасы қандай атаумен белгілі

А) глагольица

В) төте жазу

С)латын жазуы

Д)руссица

Е) кириллица

9 Б.з.д Х-ХІ ғ түркілерде буындық жазу қолданды ма

А)иа


В)жоқ

С) ондай керек жоқ

Д)иә, деректер өте көп

Е) берілген жауаптар дұрыс

10Ағаштақтайшалардағы жазу қай жылы табылды

А)1934


В)1933

С)1931


Д)1935

Е)1932


11 Талас өзенінің бойынан байырға қай жазулардың түрі табылды

А)иероглиф

В) петроглиф

С) сына жазуы

Д) руна

Е)тот


12 Кирил графикасыфның неше жазу түрі бар

А) 10


В)15

С)2


Д)5

Е)3


13 Устав жазуы нешінші ғасырдың аяғынада үстемдік етті

А)20ғ


В)10 ғ

С)14 ғ


Д)12ғ

Е)19ғ


14

Устав қандай формада жазылған

А)физикалық

В)жазба


С) геометриялық

Д)пунктирлі

Е)цифрлық

15 14 ғ аяғы мен 15 ғ басында жазудың қай түрі тұрақталған

А)устав

В)жартылай уставС)жедел жазу

Д)сына жазу

Е) руна

16 Қай жылы Срезневскийдің палеография жөнінде алғашқы басшылық құралы жарияландыА)1885ж

В)1882ж


С)1884ж

Д)1886ж


Е)1887ж

17 1918 ж кімнің орыс палеоррафиясы жөніндегі оқулығы жарық көрді

А)КАрский

В)Щепнин


С)Беляев

Д)Черепнин

Е) Гумилев

18 Қара теңіз маңы мен қай елдің халықтарының жазу-сызу дәстурінің негізгісіне байланысты әліппесі п.б

А)ағылшындар

В)германдықтар

С)қытайлықтар

Д)шығыс славяндықтардың

Е)франциялық

19 Қай ғалымның Москвадв 1956 ж «Русская палеография» атты еңбегі жарық көрді

А)Срезневский

В)Тихомиров

С) Горский

Д) Черепнин

Е)Крааский

20 Қазіргі орыс алфавитінің кезінде қарапайымырақ кириллица әуел баста неше таңбадан тұрды

А)36

В)40


С)42

Д)41


Е)43

21

Стенографияның негізінде неше принциптері барА)2

В)4


С)5

Д)3


Е)6

22 Күнделікті тұрмыстық сипаттағы жазбалар үшін 11-15 ғ Ежелгі Русьте қандай материалды қолданды

А)қағаз

В)қайың қабығыС)темір

Д) пергамент

Е) папирусты

23 Қай ғасырда жазу материалы ретінде қағаз пайдаланыла бастады

А)14 ғ 1 жар

В)15 ғ 2 жар

С)14 ғ 2 жар

Д)14ғ


Е) 15 ғ 1 жар

24 Ең ежелғі қолжазбалардың текстері дәптерге қапталған парақтың неше жағына бірдей жазылады

А)1-жағына

В)3-жағына

С) 2 жағына

Д)4 жағына

Е) 5 жағына

25 Қолжазбаларды әшекейлендіру барысында 11-12 ғ стильдің қай түрін көбінесе қолданады

А)аң стильін

В)өсімдік дүниесін

С) геометриялық бейне

Д)астрономиялық бейне

Е)математикалық бейна

26 Геометриялық формада тік төртбүрыш түріндегі жазба түрі

А)жартылай устав

В)устав


С)жедел жазу

Д)руна жазу

Е)төте жазу

27 Тасқа салынған суреттер қалай аталады

А)иероглив

В)таңбалар С)петроглиф

Д)кириллица

Е)русица


28 «Палеография» ғылымы нені зертейді

А) әр халықтың салт-дәстурін, қоғамдық қатынастарын, қонысын, күнделікті тұрмысын

В)тарихи оқиғалардың болған уақытын есептеу,

С) адамдар тіршілігін заттық деректер бойынша зерттейді

Д)жазба деректердің жазылған материалын қағаз бетіндегі ,судағы бейнеленрді қолжазбаның форматы мен безендірілуін

Е)әр халықтың мәдениетін, дінін

29 Ғылыми пән ретінде «Палеография» қай ғасырда пайда болды

А)15ғ


В)17ғ

С)18ғ


Д) 19ғ

Е)20ғ


30»Палеография» ғылымын алғаш рет тарихқа енгізге ғалым

А)Тихомеров

В)Гутенберг

С)Кирил мен Мефодей

Д)Монорокон

Е) Горский

31 Дүниедегі ең ежелгі жазу жүйесі қай жерде қалыптасқан

А)Египетте

В)Қосөзенде

С)Үндістанда

Д) ПЕргам патшалығында

Е) Грецияда

32 Күлтегін жазу ескерткіші қай қала қирандыларын аршу барысында табылды

А)САйрам


В)Есік

С)Отырар


Д) Қарабаласаған

Е) Византия

33

Біздің еліміз жазу граяикасын қай түрін қолданып келедіА)иероглифтік

В)латын


С)кириллица

Д)араб


Е) тоте жазу

34 Кирилл мен Мефодей қай елдің миссионерлері болды

А)Византия

В)Польша


С)Италия

Д)Чехия


Е)Германия

35 «Грузин палеографиясы» нешінші ғасырда жеке дара ғылым ретінде қалыптаса бастады

А)18 ғ аяғы -19 ғ б

В)20 ғ 1 жар-20 ғ б

С)19 ғ 1 жар-20 ғ а

Д)18 ғ -19 ғ б

Е) 17ғ -20 ғ

36 Бз д 10 ғ түркілерде қандай жау түрін қолданды

А)кириллица

В)ұйғыр


С)фонетикалық

Д)пиктографиялық

Е)төте жазу

37 1885 ж қай ғалымның палеографиясы жөнінде алғашқы басшылық құралы жарияланды

А)Беляев

В)Срезневский

С) Чаев

Д) ЩепкинЕ) Серов

38 «Жедел жазу» графикасы қай кезде паййда болды

А)14ғ

В)15ғ


С)16ғ

Д) 13


Е)12ғ

39 Д.С Лихачевтің пікірі бойынша шығыс славяндарда христиан даіні қабылданғанға дейін бірнеше алфавиттер болды ма

А)жоқ

В) барлық жауап қатеС)болды

Д) жауаптар дұрыс

Е)мүлде болмаған

40 Дипломатия нені оқытады

А)ақша айналымының тарихын

В)екі мемлекет арасындағы іскерлік байланысты

С)жазуларды

Д) жауаптар қате

Е) барлығы дұрыс

41

Орхон-Енисей ескерткішін зерттеуге ерекше үлес қосқан ғалымА)Аранский

В)Радлов


С)Ядренцев

Д)Беляев


Е)Серов

42 «Шэввея» қазақша қай ай

А)октябрь

В)август


СЧ)март

Д)май


Е)июль

43 Қазіргі кезде мұсылман елінде қандай кунтізбе қолданылады

А)григориян

В)хижра


С)юлиан

Д)григброн

Е)юньнон

44 Григориан күнтізбесі кімнің есімімен байланысты

А)Цезарь

В)13 Григории

С)12 Григори

Д)Гумилев

Е)Радлов

45 Григориан күнтізбесін 1582 ж қай елде пайда болды

А)Италия, Испания, Франция

В)Италия, Испания, Германи

С)Италия, Испания, Португалия

Д)Италия, Испания, АҚШ

Е)Италия,Испания, Россия

46 Біздің ата бабаларымыз араб жазуын қанша уақыт қолданған

А)1300ж

В)700 ж


С)1100ж

Д(900ж


Е)800ж

47 Әріптің жоғарғы жағы әдетте томенгі жағынан кіші болған жазу түрі

А)жедел жазу

В)жарт жазу

С)құпия жазу

Д)устав жазуы

Е)төте жазуы

48 Түркі жазуының ерекшелігі

А)4 тараудан тұрады

В)алғашқы жазу 14 жолдан тұрған

С)2 тараудан тұрған

Д)410 жолдан тұрған

Е)барлығы дұрыс

49 Түркі халқының көне дәуіріндегі мәдени тарихының жемісі

А)түркі монографиясы

В)күлтегін еск

С)түрік ше жіресі

Д)Орхон-Енисей еск

Е)жоқ

50 «Күлтегін ескерт мен «Білге-Қаған» ескерт-ң текстерін жазған авторА)Ильхони

В)Бумын


С)Кутлығ

Д)Йолығ


Е)Радлов

51 Түркі мемлекетті қанша уақыт өмір сурді

А)200

В)300


С)600

Д)1200


Е)800 ж

52 Уақыт өлшемі туралы ғылым

А)палеография

В)ономастика

С)хронология

Д)геральдика

Е)криптограмма

53 Уақыт есебінің жуйесі

А)сағат

В)компос


С)құм сағат

Д)калнндарь

Е)есеп шот

54 Жаз, яғни көне Русьтегі мезгіл ауысымының толық айналымы неге тең

А)ай

В)күн


С)сағат

Д)секунд


Е)жыл

55 Қозғалмайтын жұлдыздарға қатысты аспандағы күннің көрінетін бір айналымына тең, ол 365,2564 күн тәулігіне тең

А)жұлдызды жыл

В)айлы жыл

С)тұманды жыл

Д)жазғы жылЕ)жыл

Қосалқы тарихи пәндер бойынша емтихан сұрақтары

 1. Қосалқы тарихи пәннің міндеті мен мақсаты

 2. ХХ ғасыр мәнеттері

 3. Григорион календары.

 4. Қосалқы тарихи пәннің даму тарихы

 5. Сфрагистика пәні және міндеті

 6. Эра және олардың түрлері

 7. Қосалқы тарихи пәннің қолданбалы әдістері

 8. Ежелгі орыс мөрлері

 9. ХХ ғасырлардағы уақытты санау

 10. Палеография пәні және міндеті

 11. Ресей империясының мөрлері

 12. Күнтізбелер тарихы

 13. Әлемде жазбаның пайда болуы

 14. Геральдика пәні және міндеті

 15. Орыстық санау жүйесі (метрологиялық, хронологиялық)

 16. Шығыс славяндарда жазудың пайда болуы

 17. Геральдар және олардың қоғамдағы рөлі

 18. Ономастика пәні және міндеті

 19. Ежелгі Русь қолжазбаларының ерекшелігі (жазба құралдары, әріп графикасы, жазба материалдары)

 20. Формальді Геральдика

 21. Тарихи топономика

 22. Картография пәні және міндеті

 23. Мөртану ғылымының дамуы

 24. Ежелгі орыс қолжазбаларының сыртқы безендірілуі

 25. Антропонимика пәні және міндеті

 26. Орыс дворяндарының гербтері

 27. XII-XV ғасырлардағы орыс жазба деректерінің сыртқы безендірулері мен ерекшеліктері

 28. Генология пәнінің ғылым ретінде қалыптасуы

 29. Орыс мемлекетінің жазба ескерткіштері (чернила, түптеу, жазба форматы, жазба құралдары

 30. Метрология пәні, міндеті мен мақстаы

 31. Генеология пәні мен міндеті

 32. Метрология деректері

 33. Княз хаттары. Құпия хаттар

 34. XV-XVII ғасырлардағы жазба ескерткіштердің сыртқы безендірілуі

 35. Орыс өлшем бірліктері

 36. Генеологиялық зерттеу әдістері

 37. Генеология деректері

 38. Орыс аудан өлшемдері

 39. Батыс Европадағы геральдиканың дамуы

 40. Мәнет көмбелері тарихи дерек ретінде

 41. Орыстың сұйық денелерді өлшеу жүйесі

 42. XVIII-XIX ғасырлардағы жазба ескерткіштердің тарихы

 43. Нумизматика пәні, міндеті

 44. Орыс өлшеу жүйесі

 45. Хронологияны тарихи зерттеуде қолдану

 46. Ақшаның пайда болуы және түрлері

 47. Батыс Европада сфрагистиканың пайда болуы мен дамуы

 48. Тарихи зерттеуде генеологияны қолдану

 49. Нумизматиканың негізгі түсінігі мен категориялары

 50. Халықаралық метрологиялық жүйенің құрылуы

 51. Қосалқы тарихи пәннің басқа ғылымдармен байланысы

 52. Этнографиканың қосалқы тарихи пән ретіндегі маңызы

 53. Ортағасырлық Батыс мемлекттерінің мәнеттері

 54. Вексиллография

 55. Ежелгі Грек және Рим мәнет жүйесі

 56. Хронология пәні, міндеті мен мақсаты

 57. Тарихи зерттеудегі палеографияның маңызы

 58. Уақыт санауының негізгі бірліктері

 59. Рыцарлық геральдика

 60. Картография пәні міндеті және мақсаты

 61. Ежелгі Орыс мемлекеттеріндегі мәнеттер және ақша айналымы

 62. Айлық санау жүйесінің қалыптасуы мен дамуы

 63. Картаны оқып үйренудегі негізгі мақсаттар

 64. XVІ-XVІІІ ғасырлардағы орыс мәнет жүйесі

 65. Күндік күнтізбелер

 66. Антикалық карталар

 67. XVI-XV ғасырлардағы орыс мәнет жүйесі

 68. Картографиялық деректер

 69. Мұсылман календары

 70. XVIII-ХХ ғасырлардағы орыс мәнет жүйесі

 71. Юлиан күнтізбесі

 72. Ортағасырлық карталар

 73. Григориан календары

 74. Славян алвавитінің қалыптасуы

 75. Сфрагистиканың тарихты зерттеудегі маңызы.

 76. Топономика пәні, міндеті мен мақсаты

 77. Шежірелер және оның тарихи маңызы

 78. Орхон Енисей жазбалары

 79. Алғашқы календарлар

 80. Кирилл жазу графикасының дамуы

 81. Қолданбалы және теориялық хронология түсінігі

 82. Юлий Цезарь тұсындағы календарь реформасы

 83. Жазу материалдары мен құралдарының дамуы

 84. Фолеристика мен бонистиканың тарихи зерттеудегі көмегіКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет