Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


ОМС 3.9 Дизайн негіздері (3 кредит)бет3/5
Дата28.04.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5

ОМС 3.9 Дизайн негіздері (3 кредит)

Дизайн негіздері

БП/ТК

DN 4222

3

0/3/0/0/3/3

7

 

Пререквизиттері: дизайнның негізгі терминіне түсінік беру және таныстыру, дизайн композициясы түрі мен типіне түсінік беру, дизайн құрылымы туралы түсінік беру, дизайн композициясы ережелерін, әдістерін және тәсілдерін білу.

Курстың мақсаты Студенттерді дизайн негіздері теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету, алдына қойған мақсаты көру арқылы зерттеп дамыту және қойылған құрылымды жан-жақты зерттеп игеру, кәсіби деңгейде студенттерді дайындап, суретші-педагог кадрларды қалыптастыру. Практикалық сабақтар.
Дизайн негіздері курсының тапсырмалары мен әдістері. Графикалық жобаның негізі. Тегіс графика. Әдемі ырғақта жалпақ-сызықтық графика. Жұмсақ құрылым. Қатты құрылым. Сәулет өнерінің композициялық көрінісі. Композициялық құрылым, кеңістікті анықтау, ырғақ, пропорция, өлшем. Заттық кеңістік графика. Интерьердің мағынасын беретін сурет. Заттық-кеңістіктік графика. Экстерьерді ашып көрсететін сурет. Отмывканы қолдану арқылы сызықты -кеңістіктік графика. Түсті графика. Қолданбалы безендіру түрі арқылы түспен шешу. Кеңістікті көлемді композиция. Тұрғын үй интерьері. Берілген ортаның макеті мен жобасын жасау. Кеңістік-көлемді композиция. Тұрғын үй интерьері. Берілген ортаның макеті мен жобасын жасау.

Сәулет өнерінің құру, безендіру әдістерімен танысу және түрлі әдісте дизайн тұрғысынан практикалық жұмыс орындау. Ұлттық дәстүрін ескере отырып көркем безендірілген дизайн жобасын құру.

1,2

Жарнама дизайн

БП/ТК

ZhD 4222

3

0/3/0/0/3/3

7

 

Пререквизиттері: студенттер бойында көркемдік дүниетанымды қалыптастыру, бейнелік ойлау мен шығармашылық қиялды, көркемдік байқағыштықты, көз өлшемі мен көзбен көру арқылы есте сақтауды дамыту болып табылады. Жарнама дизайн пәнін оқу нәтижесінде студенттер жарнама өнімінің түрлерін: жазбаша, реңдік, живопистік, телевизиялық, т.б. ажырата білу қабілетін қалыптастыру.

Курстың мақсаты пәнді оқыту мақсаты жарнаманың негізгі түрлері мен әдістерін зерттеу, оның тұтынушыға психологиялық әсері және оны қажетті ақпарат көзіне тез және қызықты формада қарата (икемдете) алу болып табылады. Қазіргі таңда жарнама дизайны ұғымы өз ішіне көркемдік образдың құрылымы мен мазмұнын және маңызды көркемдік шығармалардың құрылу заңдылығы, оны құру процесі мен қабылдау ретінде қарастырылып келуде «Композиция» ұғымының осындай негізгі кезеңдері композициялық іс-әрекеттегі дағдылардың қалыптасуының негізгі бағыттары болып табылады. Практикалық сабақтар. Қарып (шрифттер) классификациясы. Жазбаша қарыптар(шрифттер). Әр түрлі қарыптарды(шрифттерді) және олардың жазылу техникасын сызу. - плакатты қарып(шрифт) (гротик) 3 түрлі;- модульді тор анықтамасы;- мәтін үйлесімінің анықтамасы ;жазу кезектілігі (солдан оңға,жоғарыдан төменге). Қылқалам және қалам көмегімен сызбаларды үлкен әріптермен жазуды орындау.- әр қарыптың(шрифттің) барлық графикалық ерекшеліктерін ескере отырып әр әріпті нақты сызу. - жаттығу үшін ежелгі орыс уставын, сәнді-қолданбалы тоқуды негізге алу.- модульді нүкте анықтамасы.- қарыптардың жазу техникасы. Фломастер көмегімен жазбаша курсивті шрифт, курсивті тор көм егімен курсивті қарып нұсқаларын орындау. Қағазға қарып(шрифтті) үйлесімін(композицияны) ендіру.тексттің көркемдік бейнелік шешімі блоктық симметриялық немесе жалаулық үйлесімін(композицияны)қолдану.

Шрифттер классификациясын, сызбасын білу және оны шрифттік-композициялық жұмыстарда пайдалану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент мамандық спецификасын есепке ала отырып, жарнамалық шрифттік композицияны эскиздей білуі керек.

1,2

МММ 3.10 Кескіндеме- І (2 кредит)

Кескіндеме- І

КП/ТК

Kes 3304

2

0/0/0/2/2/2

5

 

Пререквизитері: әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

Курстың мақсаты Кескіндеме сабақтары студенттерде практикалық сабақтар жүзінде өткізіледі. Студенттер кескіндемелік тәсілдермен натурадан орындайды және олар дағды мен іскерлікті меңгереді. Студенттердің өзіндік сабақтарының мақсаты алынған білім, дағды мен әскерліктің бекітілуі мен жетілдірілуінде. Студенттің үй жұмысы ой-елес, еске түсіру қабілеттері арқылы натурадан нобайлар, эскиздер жасау арқылы орындалады. Практикалық сабақтар:
Портрет. Бас нұсқасын бейнелеу, картина бетіне дұрыс орналастыру, бастың құрылымы, иыққа отыруы, қолдың дұрыс орналасуы, модельге бейненің ұқсастығы, кескіндеме мен модель арасындағы байланыс. Бас нұсқасын бейнелеу. Нұсқа басын бейнелеу. Нұсқа иықты бас портреті.

Суреттің бейнелік тәсілдерін білу. Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары реңдік компоненттер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары.

3,5,6

Станокты кескіндеме -І

КП/ТК

SK 3304

2

0/0/0/2/2/2

5

 

Пререквизиттер: өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу; көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар; суреттің бейнелік тәсілдерін білу; әуелік перспектика негізі мен заңдылықтар;
- реңдік компонентер және колорит; кеңістіктегі ырғақ пен пластика; түтану технологияларды білу.

Пәннің мақсаты: «Станоктік кескіндеме І» туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ суретшіге бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.
«Станоктік кескіндеме» теориялық және практикалық негізінде, яғни перспективалық, композициялық заңдылықтарды меңгерумен қатар жарық-көлеңке, материалдық техниканың жасалу жолдарын терең білуімен іске асырылады. Пәннің мазмұны: -Интерьердегі киімдегі жартылай тұлға (7 cағ.) -Интерьердегі киімдегі тұлға -Интерьердегі киімдегі тұлға (8 cағ.) -Киімдегі қос қойылым, -Киімдегі қос қойылым (15 cағ.) -Қос тақырыптық қойылым -Қос тақырыптық қойылым (киімде) (15 cағ.)

Кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу;
- шығармашылық мән және оның үрдістері туралы мәліметтерді білу;
- кескіндеменің теориялық негізін білу;
- кескіндеу тәсілдерімен көлемдік пішіндерді берудегі негізгі заңдылықтарды білу.

3,5,6

МММ 3.11 Кескіндеме- ІІ (2 кредит)

Кескіндеме- ІІ

КП/ТК

Kes 3304

2

0/0/0/2/2/2

5

 

Пререквизитері: әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

Курстың мақсаты Кескіндеме сабақтары студенттерде практикалық сабақтар жүзінде өткізіледі. Студенттер кескіндемелік тәсілдермен натурадан орындайды және олар дағды мен іскерлікті меңгереді. Студенттердің өзіндік сабақтарының мақсаты алынған білім, дағды мен әскерліктің бекітілуі мен жетілдірілуінде. Студенттің үй жұмысы ой-елес, еске түсіру қабілеттері арқылы натурадан нобайлар, эскиздер жасау арқылы орындалады. Практикалық сабақтар:
Адам денесінің пластикалық формасы
Отырған жалаңаш дене (арқасымен), картина бетіне дұрыс орналастыру, академиялық тапсырма – кескіндемелік салмақ, құрылыстық және пластикалық калыпты беру Отырған жалаңаш модельді бейнелеу Әр түрлі қозғалыстағы жалаңаш модель. Отырған жалаңаш модель Күрделі қозғалыста отырған жалаңаш модель.

Суреттің бейнелік тәсілдерін білу. Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары реңдік компоненттер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары.

3,5,6

Станокты кескіндеме -ІІ

КП/ТК

SK 3304

2

0/0/0/2/2/2

6

 

Пререквизитттер: Бейнелеу өнері - кеңістік формаларын және құрастыру формаларын бейнелеу.
Перспектива – заттың перспективті қысқаруын орналастыра білу.

Пәннің мақсаты: «Станоктік кескіндеме ІІ» туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ суретшіге бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.
«Станоктік кескіндеме» теориялық және практикалық негізінде, яғни перспективалық, композициялық заңдылықтарды меңгерумен қатар жарық-көлеңке, материалдық техниканың жасалу жолдарын терең білуімен іске асырылады.
Пәннің мазмұны:Әр түрлі маталар кеңістігіндегі, киімдегі жартылай тұлға (14 сағ.) Ашық ауадағы тақырыптық қойылым -Ашық ауадағы тақырыптық қойылым (16 сағ.) -Жалаңаш тұлға: Жалаңаш тұлға (14 сағ.) Жақындатылған реңдегі жалаңаш тұлға: Жақындатылған реңдегі жалаңаш тұлға (16 сағ.)

кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу;
- шығармашылық мән және оның үрдістері туралы мәліметтерді білу;
- кескіндеменің теориялық негізін білу;
- кескіндеу тәсілдерімен көлемдік пішіндерді берудегі негізгі заңдылықтарды білу.

3,5,6

МММ 3.12 Кескіндеме- ІІІ (2 кредит)

Кескіндеме- ІІІ

КП/ТК

Kes 4306

2

0/0/0/2/2/2

7

 

Пререквизитері: әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

Курстың мақсаты Кескіндеме сабақтары студенттерде практикалық сабақтар жүзінде өткізіледі. Студенттер кескіндемелік тәсілдермен натурадан орындайды және олар дағды мен іскерлікті меңгереді. Студенттердің өзіндік сабақтарының мақсаты алынған білім, дағды мен әскерліктің бекітілуі мен жетілдірілуінде. Студенттің үй жұмысы ой-елес, еске түсіру қабілеттері арқылы натурадан нобайлар, эскиздер жасау арқылы орындалады. Практикалық сабақтар: Киімді адам бейнесін жазу. Орта фондағы киімді адам бейнесі, орналастыру заңдылықтары, пропорциялық қатынас, конструкциялық қатынас, түстік қатынас. Күрделі қозғалыста тұрған киімді адам. Интерьердегі адам бейнесі. Тақырыптық бір фигуралы композиция.

Суреттің бейнелік тәсілдерін білу. Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары реңдік компоненттер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары.

3,5,6

Станокты кескіндеме -ІІІ

КП/ТК

SK 4306

2

0/0/0/2/2/2

7

 

Пререквизитттер: Бейнелеу өнері - кеңістік формаларын және құрастыру формаларын бейнелеу. Перспектива – заттың перспективті қысқаруын орналастыра білу.

Пәннің мақсаты: «Станоктік кескіндеме ІІ» туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ суретшіге бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы арқылы тәрбиелеуге көмектеседі. «Станоктік кескіндеме» теориялық және практикалық негізінде, яғни перспективалық, композициялық заңдылықтарды меңгерумен қатар жарық-көлеңке, материалдық техниканың жасалу жолдарын терең білуімен іске асырылады. Пәннің мазмұны: Тұлға бейнесі. Әр түрлі маталар кеңістігіндегі, киімдегі жартылай тұлға (14 сағ.) Ашық ауадағы тақырыптық қойылым: Ашық ауадағы тақырыптық қойылым (16 сағ.) Жалаңаш тұлға. Жалаңаш тұлға (14 сағ.) Жақындатылған реңдегі жалаңаш тұлға: Жақындатылған реңдегі жалаңаш тұлға (16 сағ.)

кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу;- шығармашылық мән және оның үрдістері туралы мәліметтерді білу;- кескіндеменің теориялық негізін білу;- кескіндеу тәсілдерімен көлемдік пішіндерді берудегі негізгі заңдылықтарды білу.

3,5,6

МММ 3.13 Қолөнер негіздері (4 кредит)

Қолөнер негіздері

КП/ТК

KON 4307

4

0/0/0/4/4/4

7

 

Пререквизитері: қолданбалы өнер саласы бойынша терминдерге түсінік беру және таныстыру, қолданбалы өнер саласы бойынша композициялардың түрлері мен типтеріне түсінік беру.

Курстың мақсаты студенттерді сәндік қолданбалы өнердің теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Қазақ қол өнерінің даму тарихынан және өзіндік ерекшеліктерінен мағлұмат беру. Болашақ мұғалімдер қазақтың қолданбалы қол өнеріндегі ағаш өңдеу өнерін, метал өңдеу өнерін, кесте тігу, кілем тоқу, ши гобелен тоқу, өнерлерінің өзіне тән көркемдік ерекшеліктерімен, тағылымдық мүмкіндіктерін меңгеру. Сурет салу, құрастыру қабілеттерін арттыру және шеберлікті кәсіптік іскерлікке жеткізу. Практикалық сабақтар:
Кіріспе. «Сәндік композиция негіздері» оқу пәні ретінде. Композицияның негізгі заңдары. Композиция заңдылықтарын ұғыну. Функционалдылық қалыптастыру мен құрылысынын негізі ретінде. Функционалдылықты түсіну. Функционалдылық тұрғыда бұйым жасауды қүрастырудағы әдіс-тәсілдерді қабылдау. Көзбен қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері. СҚӨ композициясындағы құралдары, әдістері және ережелері. Композиция құралдарын, әдістерін және ережелерін орындауда тәжірибелік біліктілікті арттыру. Жемістіліктің қозғаушы күшін зерттеу және өзіне-өзі баға беру. СҚӨ композициясының түрлері.
Көркем бейненің туындауының, құралуының және қабылдау ерекшеліктері.
Көркем шығарманың құрылуы мен қалыптасуының негізгі принциптері. Композицияның негізгі дәрежелері.

Қазақтың ұлттық қол өнерін мектептердің іс-әрекеттерінде оқушыларға көркемдік тәлім-тәрбие беру мақсатында пайдалана білуге дағдыландыру. Қазақ қол өнері бұйымдары саласы бойынша студенттерді көркем шығармашылықпен айналысуға бейімдеу.

3,7

Үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістемесі

КП/ТК

UZhUA 4307

4

0/0/0/4/4/4

7

 

Курс пререквизиті Студенттердің көркемдік көзқарасын қалыптастыру, шығармашылық қиялын және образдық ойлауын, көркемдік қадағалауын дамыту. «Үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістемесі» пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер бейнелеу өнерін оқыту әдістемесінің мәні, алғашқы сурет салу әдісімен, ежелгі, орта, жаңа ғасырлардағы, кеңес дәуіріндегі, Қазақстан Республикасы мен Ресейдің сурет салу әдістерімен таныстыру, профессионалдық дағдыларын қалыптастыру.

Курс мақсаты: «Үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістемесі» пәні студенттерге бейнелеу өнерін оқыту әдістемесінің мәні, алғашқы сурет салу әдісімен, ежелгі, орта, жаңа ғасырлардағы, кеңес дәуіріндегі, Қазақстан Республикасы мен Ресейдің сурет салу әдістерімен таныстыру, профессионалдық дағдыларын қалыптастыру. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесін оқытудағы басты бағыттары. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесін оқытудағы теориялық және практикалық тұрғыдағы басты бағыттары. Ежелгі Ассирия мен Египет мемлекеттеріндегі, алғашқы қауымдық қоғамда бейнелеп сурет салу әдістемесі. Сурет салу әдісінің Греция, Рим мемлекеті орта ғасырларда құрылуымен тығыз байланысты. Қайта өркендеу дәуіріндегі академиялық білім беру жүйесіндегі бейнелеу әдістемесі және оның құрылуы. Академиялық білім жүйесіндегі бейнелеу әдістемесі және оның құрылуы (ХУІ-ХІХғғ. Рейнольдс, Я. Коменский, Ж.Руссо, Пестолоцци, И.Шмидт, А.Ф.Дюпюи, Гильярд) Ресейде сурет салуға оқыту әдіс-тәсілдері және оның 17-18 ғасырлардағы Сурет академиясындағы әдістердің болашақта өркендеп дамуы.

«Үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістемесі» пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер :ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан қоғамның көркемдік өмірі мен алғашқы қауым өнерінен бастап, қазіргі кезең өнер тарихын білу; бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу.

3,7

МММ 3.14 Материалдарды көркемдеп өңдеу (3 кредит)

Материалдарды көркемдеп өңдеу

КП/ТК

MKO 4308

3

0/0/0/3/3/3

7

 

Пререквизиттері: материалдарды көркемдеп өңдеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, композицияны дұрыс құрастыра білу, композицияны дұрыс шеше білу, оның техникалық және технологиялық талғамдарын оқып үйрену.

Курстың мақсаты Студентті кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау. Реалистік суреттің теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Сурет туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ мұғалімге оқушыларды бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.
Практикалық сабақтар: Заманауи материалдардан (мата-тері) бұйымдары (қоржын,аяққап, сүмке) жасау.
1. Ою-өрнек түрлері және өрнек құрастыру.
2. Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы өнерінің тарихы мен негізі
3. Шығармашылық жұмысын көркемдеп безендіру.
Материал, көлемі: Студенттің қалауы бойынша
Коллаж.
1. Коллажды орындауға сюжеттік мағыналы композиция жасау.
2. Мотивтерді кесу жапсыру, құю, бояу.
3. Шығармашылық жұмысты безендіру.
Материал, көлемі: Студенттің қалауы бойынша

Студенттерге шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу, материалдарды көркемдеп өңдеу өнерінің теориялық негізін білу, кескіндемелік тәсілдермен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу.

3,7

Бейнелеу өнері бойынша көрнекілік құралдар дайындау және құрастыру

КП/ТК

BOKKDK 4308

3

0/0/0/3/3/3

7

 

Пререквизитері: Бейнелеу өнері бойынша көрнекілік құралдар дайындау және құрастыру сабағында сурет салу, ой-елес арқылы, еске түсіру арқылы көрнекілік құралдар дайындау және құрастыру. Аудиториялық және өзіндік жұмыстар окытушының қадағалауымен жүргізіледі.

Мақсаты - студентті кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау. Міндеті - студенттерге эстетикалық талғамдарын қалыптастыру теориялық, практикалық қабілеттерін дамыту композициялық-шығармашылық безендіру шеберлігін арттырады Бейнелеу өнері бойынша көрнекілік құралдар дайындау және құрастыру сабағы студенттердің көркемдік таным, эстетикалық талғамын қалыптастыруда маңызды роль атқарады. Суреті меңгермей живопистен графикадан, қол өнерден және мүсіннен мықты маман дайындау мүмкін емес. Сондықтан сурет өнері жеке суретшінің шығармашылығында, оның әлемді, қоршаған ортаны білуінде арнайы пән болып қала бермек. Суретті меңгеру студентке екі жолдың көмегімен келеді: теориялық және практикалық білімдердің негізінде, яғни перспективалық композициялық заңдылықтарды меңгеруімен қатар жарық-көлеңке, пластикалық анатомия, материалдық технологиялық жасалуы жолдарын терең білу т.с.с. осы білімдерді практика жүзінде қолдана білгенде ғана, студенттің түсінігі мен кабілеті дамып, ақыл ойын арттыру арқылы сурет салу мүмкіншілігі артады. Бейнелеу өнері бойынша көрнекілік құралдар дайындау және құрастыру сабағында студент адам денесінің анатомиясы, портрет және бір фигуралы сюжетті композиция, жалаңаш адам денесінің бейнесі салынған суреттерді аудиторияда безендіру жолдары қарастырылады. .

Бағдарламалық тапсырмаларға сай студент орындалған жұмыстарының соңғы нұсқаларын және оларға қосымша барлық ізденіс материалдарын соңғы көріністе (просмотр) көрсетеді.

3,7

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog -> pik kaz
files -> Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы
files -> Мазмұны кіріспе
files -> Есеп комитеті қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының 2013 жылғы 1-тоқсандағы бақылау қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Инструкция по эксплуатации Производитель : «Prestige Medical Ltd»
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
pik kaz -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет