Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛЬНОСТИбет4/5
Дата28.04.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5

МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 

Образовательная траектория по специализации "Академический рисунок"

 

МВС 1.1 Академиялық сурет -І (4 кредит)

Академиялық сурет -І

БД/КВ

AS 1223

2

0/0/0/2/2/2

1

 

Пререквизитері: әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

Курстың мақсаты- көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптасуы суреттік бейнелеуде студенттердің теориялық және практикалық қабілеттерін дамыту. Акварельмен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте орналасуын, түстер арқылы колористік шешімін айқындау. Композициялық-шығармашылық қызметті арттыру.
Практикалық сабақтар:
Натюрмортты шындық бағытпен бейнелеудің заңдылықтары
Гипсті геометриялық денелердің қанқасын нобайлар (куб, призма көз деңгейінен төмен, жоғары. Гипсті геометриялық денелерден құралған натюрморт. Үй заттарынан құралған натюрморт. Күрделі емес денелерден құралған натюрморт.
Тақырыптық натюрморт.

Суреттің бейнелік тәсілдерін білу. Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары реңдік компоненттер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары.

5,6,9

Сурет -І

КП/ТК

Sur 1223

2

0/0/0/2/2/2

1

 

Пререквизитері: Сурет сабағында нұсқадан қарап сурет салу, ой-елес арқылы, еске түсіру арқылы сурет салу. Аудиториялық және өзіндік жұмыстар окытушының қадағалауымен жүргізіледі.

Суреттің мақсаты - студентті кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау. Міндеті - студенттерге эстетикалық талғамдарын қалыптастыру теориялық, практикалық қабілеттерін дамыту композициялық-шығармашылық шеберлігін арттырады. Сурет курсында мына бөлімдер қосылып оқытылады: адам денесінің анатомиясы, портрет және бір фигуралы сюжетті композиция, жалаңаш адам денесінің бейнесі. Адам денесінің анатомиясы тақырыбын меңгеру кезіндегі мақсаты: Сүйек, бұлшық ет формаларын меңгеру. Скелеттің негізгі бөлігі. Сүйек пропорциясы. Бұлшық ет. Түрегеп тұрған қозғалыста жалаңаш дене. Алдынан үш көрінісі: біріншісі - скелет, екіншісі - бұлшық ет, үшіншісі - жалаңаш дене. Түрегеп тұрған жалаңаш дене үш көрінісі, артынан, қозғалыста. Біріншісі - скелет, екіншісі бұлшық ет, үшіншісі - жалаңаш дене. Жалаңаш денеден нобай.

Бағдарламалық тапсырмаларға сай студент орындалған жұмыстарының соңғы нұсқаларын және оларға қосымша барлық ізденіс материалдарын соңғы көріністе (просмотр) көрсетеді.

5,6,9

МВС 2.1 Композиция-І (3 кредит)

Композиция-І

БП/ТК

Kom 1224

2

0/0/0/2/2/2

2

 

Пререквизитері: Натюрморт композициясының негізгі терминіне түсінік беру және таныстыру, композиция түрі мен типіне түсінік беру, анатомия негізінде адам фигурасының құрылымы туралы түсінік беру, натюрмортпен жұмыс істегенде композиция ережелерін, әдістерін және тәсілдерін білу.

Курстың мақсаты студенттерді композицияның теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Барлық бейнелеу өнері мен жанрларына қатысты, негізгі пән композицияда, композиция заңдылықтары, ережелері, тәсілдері, әдістері үйретіледі. Жанр композициясының өзіндік проблемалары, заңдылықтар танымы, шығармаларды жазу мақсатындағы өнер шығармаларының негізгі көркемдік формаларының сұрақтары қарастырылады.
Практикалық сабақтар:
Композиция курсының міндеттері, көркемдік қабылдау, технолоигясын игеру. Стол бетінде шашылып қойылған үй заттары, композициялық құрылымды ұйымдастыру, натюрмортты жазықтық бетінде орындау (кубизм, стилизациялау) . 3-5 денеден құралған натюрморт. Академиялық және декоративті жолмен жазу. Үй заттарынан творчествалық натюрморт. Үй заттарынан құралған натюрморт.

Әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

5,6,9

Кітап графикасы-І

БП/ТК

KG 1224

1

0/0/0/1/1/1

2

 

Пререквизиттері: Кітап графикасының негізгі түрлері мен тәсілдері, қабылдаушыға оның психологиялық әсері, оның қызығушылығын арттыру және әдеби шығармаларды шектеулі қысқа және қызықты формада мәнерлеу пәнді оқыту мақсаты болып табылады.

Курстың мақсаты Қазіргі кезеңде „Кітап графикасы“ түсінігі көркемдік образдың құрылымдық ұйымдастыруын және ұлттық-тақырыптық жүйе және формалды пластикалық байланыс және тәуелділігі, және көркемдік шығармашылық құрылыстың қажетті заңдылықтары, оның қалыптасу процесі мен қабылдауды қарастырады. Осы кітап композициясының негізгі түсінік дәрежесі кітап графикасындағы композиция қызметінде іскерліктің қалыптасуының негізгі бағыттары болып табылады.
Тақырып: Графика, графикалық өнер түрлері.
2. Кітап графикасы. Берілген улгіден көшірме орындау. Жүйелі жаттығулар - тушь, перо техникасы. Тақырып: Кітап графикасы. Берілген үлгідеп көшірме орындау. Тушь, перо техникасы (күю). Тақырып: Кітаптың сыртқы безендірілуі.
Берілген үлгіден үшінші көшірмені орындау. Тушь, перо техникасы (каракуль)
Тақырып: Кітаптың ішкі безендірілуі. Тушь, перо техникасымен көшірме орындау.
Тақырып: Кітап иллюстрациялары.Тушь, перомен жиектелген акварель техникасы.
Тақырып: Кітап иллюстрациясы. Жиегі акварельмен салынған көшірме орындау.
Супермұқаба композициясын орындау. Эскиз талдау, түспен жұмыс, шрифті композицияға ізденіс.Материалда орындау.

Студенттердің көркемдік көзқарасын қалыптастыру, шығармашылық қиялын және образдық ойлауын, көркемдік қадағалауын, көз қапері және көз мөлшерін дамыту. „Кітап графикасы“ пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер графика түрлерін баспа, түстік, кескіндемелік т.б.бөлшектей алу керек. Графикалық бейнелерінің жіктелуі біліп, композициялық жұмыс-иллюстрацияларда қолдануы керек.

5,6,9

МВС 1.1 Академиялық сурет -ІI (4 кредит)

Академиялық сурет -ІI

БП/ТК

AS 1223

2

0/0/0/2/2/2

1

 

Пререквизитері: әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

Курстың мақсаты- көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптасуы суреттік бейнелеуде студенттердің теориялық және практикалық қабілеттерін дамыту. Акварельмен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте орналасуын, түстер арқылы колористік шешімін айқындау. Композициялық-шығармашылық қызметті арттыру.
Практикалық сабақтар:
Гипсті бас (античная) салудың ерекшеліктері. Адам басын бөлшектерінің пропорциялық қатынасы. Сурет салудағы әдістеменің бір жүйелігі. Бастың характерлік және материалдық ерекшелігі. Гипсті Давид басы. Беттің конструкциялық байланысы, бөлшектерінің қатынасы. Қима бас (обрубовка).
Гипсті бас (Венера, Аполлон, Антинной). Бұрылған гипсті бас.

Суреттің бейнелік тәсілдерін білу. Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары реңдік компоненттер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары.

5,6,9

Сурет -ІI

КП/ТК

Sur 2225

2

0/0/0/2/2/2

3

 

Пререквизитері: Сурет сабағында нұсқадан қарап сурет салу, ой-елес арқылы, еске түсіру арқылы сурет салу. Аудиториялық және өзіндік жұмыстар окытушының қадағалауымен жүргізіледі.

Суреттің мақсаты - студентті кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындау. Міндеті - студенттерге эстетикалық талғамдарын қалыптастыру теориялық, практикалық қабілеттерін дамыту композициялық-шығармашылық шеберлігін арттырады. Сурет курсында мына бөлімдер қосылып оқытылады: адам денесінің анатомиясы, портрет және бір фигуралы сюжетті композиция, жалаңаш адам денесінің бейнесі. Жалаңаш дененің салыну жолдарын сипаттағандағы мақсаты: Жалаңаш денені салу әдістемесіне машықтану. Дененің характеріне, қозғалысына, пропорциясына талдау. Суреттің орындалуындағы бір жүйелік. Суретшілер шығармасындағы жалаңаш дене. Отырган жалаңаш дене моделі. Жалаңаш дене салуға қабілеттену. Анатомиялық біліміп ұлғайту. Гипсті анатомиялық модель. Денені бейнелеуде анатомиялық білім меңгеру. Жалаңаш дене туралы білімді тұрақтандыру. Жалаңаш дене. Жалаңаш дене туралы білімдерін қабілеттерін тексеру.

Бағдарламалық тапсырмаларға сай студент орындалған жұмыстарының соңғы нұсқаларын және оларға қосымша барлық ізденіс материалдарын соңғы көріністе (просмотр) көрсетеді.

5,6,9

МВС 2.1 Композиция-ІI (3 кредит)

Композиция-ІI

БП/ТК

Kom 1224

2

0/0/0/2/2/2

2

 

Пререквизитері: Натюрморт композициясының негізгі терминіне түсінік беру және таныстыру, композиция түрі мен типіне түсінік беру, анатомия негізінде адам фигурасының құрылымы туралы түсінік беру, натюрмортпен жұмыс істегенде композиция ережелерін, әдістерін және тәсілдерін білу.

Курстың мақсаты студенттерді композицияның теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Барлық бейнелеу өнері мен жанрларына қатысты, негізгі пән композицияда, композиция заңдылықтары, ережелері, тәсілдері, әдістері үйретіледі. Жанр композициясының өзіндік проблемалары, заңдылықтар танымы, шығармаларды жазу мақсатындағы өнер шығармаларының негізгі көркемдік формаларының сұрақтары қарастырылады.
Практикалық сабақтар:
Жанр ерекшелігі. Табиғат көрінісіне композиция құрастыру
табиғаттағы үлкен көріністерді бейнелей білу, сызықтық ауа перспективасы, кеңістіктегі бояу түстері, бейнелеу әдістері. Пейзаждағы творчествалық ізденіс. «Жаз күні», «Тал түс» т.б. композиция құрастыру, табиғаттағы үлкен көріністерді бейнелей білу, сызықтық ауа перспективасы, кеңістіктегі бояу түстері, бейнелеу әдістері. Интерьердегі натюрморт - бейнелеу өнеріндегі орны. Үлкен денелі интерьердегі бұйымдар. Интерьер композициясы. Образды бейнелеу. «Интерьер» атты картина жазу.

Әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

5,6,9

Кітап графикасы-ІІ

БП/ТК

KG 1224

1

0/0/0/1/1/1

2

 

Пререквизиттері: Кітап графикасының негізгі түрлері мен тәсілдері, қабылдаушыға оның психологиялық әсері, оның қызығушылығын арттыру және әдеби шығармаларды шектеулі қысқа және қызықты формада мәнерлеу пәнді оқыту мақсаты болып табылады.

Курстың мақсаты Қазіргі кезеңде „Кітап графикасы“ түсінігі көркемдік образдың құрылымдық ұйымдастыруын және ұлттық-тақырыптық жүйе және формалды пластикалық байланыс және тәуелділігі, және көркемдік шығармашылық құрылыстың қажетті заңдылықтары, оның қалыптасу процесі мен қабылдауды қарастырады. Осы кітап композициясының негізгі түсінік дәрежесі кітап графикасындағы композиция қызметінде іскерліктің қалыптасуының негізгі бағыттары болып табылады. Тақырып: Монотипия орындау. Акварель. Тушь. Масло. Жұмыс нәтижесіндегі алынған үлгілермен жұмыс. Гратография технологиясы. Шығармашылық композициялар (2дана) Еркін тақырыпқа 4 композиция орындау. Балаларға арналған сурет-бояу кітапшасы. Тушь-перомен бір ізді сурет. Титул қағазы көшірмесін орындау. Бет басы көшірмесін орындау.Соңы әріптік. Мектепке дейінгі балалар кітапшасына арналған иллюстрация орындау. Балалар иллюстрациясы кітапбын безендіру және аяқтау.

Студенттердің көркемдік көзқарасын қалыптастыру, шығармашылық қиялын және образдық ойлауын, көркемдік қадағалауын, көз қапері және көз мөлшерін дамыту. „Кітап графикасы“ пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер графика түрлерін баспа, түстік, кескіндемелік т.б.бөлшектей алу керек. Графикалық бейнелерінің жіктелуі біліп, композициялық жұмыс-иллюстрацияларда қолдануы керек.

5,6,9

МВС 1.1 Академиялық сурет -ІII (4 кредит)

Академилық сурет -ІII

БП/ТК

AS 1223

2

0/0/0/2/2/2

1

 

Пререквизитері: әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

Курстың мақсаты- көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптасуы суреттік бейнелеуде студенттердің теориялық және практикалық қабілеттерін дамыту. Акварельмен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте орналасуын, түстер арқылы колористік шешімін айқындау. Композициялық-шығармашылық қызметті арттыру.
Практикалық сабақтар:
Черептің анатомиялық және пластикалық құрылымы. Адамның бас сүйегінің түрлі көріністері. Адам басының конструктивтік құрылымы. Форма бетіндегі көлеңке жарықтың орналасуы. Бейненің бүтіндігі. Экорше бейнесі Гудон еңбегі. Гипсті бас (Вольтер, Сократ) Гипісті бас.Суреттің бейнелік тәсілдерін білу. Сызықтық перспектива негізі мен заңдылықтары реңдік компоненттер. Кеңістіктегі ритм мен пластика. Стилизация заңдылықтары.

5,6,9

Сурет -ІIІ

КП/ТК

Sur 2225

2

0/0/0/2/2/2

3

 

Пререквизитері: Сурет сабағында нұсқадан қарап сурет салу, ой-елес арқылы, еске түсіру арқылы сурет салу. Аудиториялық және өзіндік жұмыстар окытушының қадағалауымен жүргізіледі.

Суретті меңгеру студентке екі жолдың көмегімен келеді: теориялық және практикалық білімдердің негізінде, яғни перспективалық композициялық заңдылықтарды меңгеруімен қатар жарық-көлеңке, пластикалық анатомия, материалдық технологиялық жасалуы жолдарын терең білу т.с.с. осы білімдерді практика жүзінде қолдана білгенде ғана, студенттің түсінігі мен кабілеті дамып, ақыл ойын арттыру арқылы сурет салу мүмкіншілігі артады. Киімдегі қыртыстарды құралу заңдылыктары тақырыбын меңгерудегі мақсаты: Қыртыстардың түрлерімен танысу. Киімді адамдардың ерекшелігі. Қыртыстардың түрлері. Матаның фактурасын беру. Түрегеп тұрған киімдегі адам бейнесі. Мақсаты: композициялы - шығармашылық ойларды жетілдіру. Интерьердегі киіммен отырған адамның суреттемесі. Мақсаты: Киімді адам бейнелеуде білімдерін, қабілеттерін тексеру. Интерьердегі адам бейнесі. Жалаңаш дене киімді адамнан нобай.

Бағдарламалық тапсырмаларға сай студент орындалған жұмыстарының соңғы нұсқаларын және оларға қосымша барлық ізденіс материалдарын соңғы көріністе (просмотр) көрсетеді.

5,6,9

МВС 2.1 Композиция-ІII (3 кредит)

Композиция-ІII

БП/ТК

Kom 1224

2

0/0/0/2/2/2

2

 

Пререквизитері: Натюрморт композициясының негізгі терминіне түсінік беру және таныстыру, композиция түрі мен типіне түсінік беру, анатомия негізінде адам фигурасының құрылымы туралы түсінік беру, натюрмортпен жұмыс істегенде композиция ережелерін, әдістерін және тәсілдерін білу.

Курстың мақсаты студенттерді композицияның теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Барлық бейнелеу өнері мен жанрларына қатысты, негізгі пән композицияда, композиция заңдылықтары, ережелері, тәсілдері, әдістері үйретіледі. Жанр композициясының өзіндік проблемалары, заңдылықтар танымы, шығармаларды жазу мақсатындағы өнер шығармаларының негізгі көркемдік формаларының сұрақтары қарастырылады.
Практикалық сабақтар:
Портрет композициясы. Тақырыпты табу, композиция шешімі. Портрет орындау жолдары, технологиясы. Нұсқа (адам басы), графикалық сурет нұсқадан, оның шарждық бейнесін көрсету, орналастыру, шаржды орындау. Кеудеге дейінгі нұсқа. Үш портрет орындау. Портрет тарихына шолу. Творчествалық көзқарастағы картинаны талдау. Портрет жанрындағы творчествалық ізденіс. Көп фигуралы композиция. Картинаның кеңістік мәселесін шешу. Тақырып, қойылым. Студенттер бірін-бірі бейнелеу.

Әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау, бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу, көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар.

5,6,9

Кітап графикасы-ІІІ

БП/ТК

KG 3228

1

0/0/0/1/1/1

6

 

Пререквизиттері: Кітап графикасының негізгі түрлері мен тәсілдері, қабылдаушыға оның психологиялық әсері, оның қызығушылығын арттыру және әдеби шығармаларды шектеулі қысқа және қызықты формада мәнерлеу пәнді оқыту мақсаты болып табылады.

Курстың мақсаты Қазіргі кезеңде „Кітап графикасы“ түсінігі көркемдік образдың құрылымдық ұйымдастыруын және ұлттық-тақырыптық жүйе және формалды пластикалық байланыс және тәуелділігі, және көркемдік шығармашылық құрылыстың қажетті заңдылықтары, оның қалыптасу процесі мен қабылдауды қарастырады. Осы кітап композициясының негізгі түсінік дәрежесі кітап графикасындағы композиция қызметінде іскерліктің қалыптасуының негізгі бағыттары болып табылады. Иллюстрацияға арналған кітаптарды студенттермен анықтау. Студенттермен иллюстрация жасауға таңдалған кітап негізі сюжеті және сюжетті айтып шығу. Тұрактылық орындалуы көрсету. Эскибен жұмыс, бір таңдалған композиция варианттарымен жұмыс. 2-ші композиция эскизіне жұмыс. Ізденіс варианттары материал жинау, мәнерлі үлгі ізденістер. 2-ші композиция эскизін орындау. Эскиз бекіту. 5 қағаз композициясын талдау.Өте мәнерлі композицияға ізденіс. Эскиз бекіту.

Студенттердің көркемдік көзқарасын қалыптастыру, шығармашылық қиялын және образдық ойлауын, көркемдік қадағалауын, көз қапері және көз мөлшерін дамыту. „Кітап графикасы“ пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер графика түрлерін баспа, түстік, кескіндемелік т.б.бөлшектей алу керек. Графикалық бейнелерінің жіктелуі біліп, композициялық жұмыс-иллюстрацияларда қолдануы керек.

5,6,9

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog -> pik kaz
files -> Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы
files -> Мазмұны кіріспе
files -> Есеп комитеті қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының 2013 жылғы 1-тоқсандағы бақылау қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Инструкция по эксплуатации Производитель : «Prestige Medical Ltd»
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
pik kaz -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет