Ғылым тарихы мен философиясы пәнінен тест сауалнамасыбет1/3
Дата17.04.2016
өлшемі458.45 Kb.
  1   2   3
Ғылым тарихы мен философиясы пәнінен тест сауалнамасы

1. Ғылымның анықтамасы

А. табиғат, қоғам, адам туралы белгілі әдістердің көмегімен алынған білімдер жүйесі.

В. қоғам туралы білімдер

С.жан туралы білімдер

Д. табиғат туралы білімдер

Е. тіл туралы білімдер

2. Ғылымға тән емес анықтама

А. ғылым бұл сезімдік түйсіктердің жиынтығы

В. ғылым - бұл ғылыми білімдерді дайындау процесі

С. ғылым - бұл даму үстіндегі білімдер жүйесі

Д. ғылым - бұл қорланған білімдердің массиві

Е. ғылым - бұл ғылыми іс - әрекеттердің нәтижесі

3. Ғылымның рухани өндірістің ерекше түрі ретінде қалыптасуы

А. жаңа дәуірде

В. антикалық дәуірде

С. орта ғасырларда

Д. қайта өрлеу дәуірінде

Е. қазіргі дәуірде

4. Ғылымның құрамдас бөліктері

А. субъект, объект, әдістер жүйесі, арнайы тіл

В. сезім, тәжірибе, ақыл-ой

С. дәлел, негіз, қорытынды

Д. түйсік, қабылдау, елес

Е.ақыл, зерде, пайым

5. Ғылым философиясының зерттеу нысаны

А. ғылыми білімнің мәні, құрылымы, жүйелігі, дәстүрі мен жаңашылдығы

В. ғылыми білімнің қалыптасу заңдылықтары

С. ғылыми білімнің практикалық маңызы

Д. ғылыми - техникалық революцияның заңдылықтары

Е. қоғам дамуының заңдылықтары

6. Ғылыми рационалдық дегеніміз -

А. заттар мен құбылыстардың мәнін түсіндіру үшін ойлаудың көмегімен идеалды объектілер мен модельдермен жұмыс істеу

В. ғылыми білімдерді сезімдердің күшімен талдау

С. ғылыми білімдерді интуицияның көмегімен талдау

Д. ғылыми білімдердің әдісін талдау

Е. ғылыми білімдердің ақиқаттығын дәлелдеу

7. Экстернализм дегеніміз -

А.ғылымды әлеуметтік - экономикалық, әскери қажеттіліктермен байланыстырып түсіндіру

В. ғылымды адамның ақыл - ойының нәтижесі деп қарастыру

С. ғылымды тарихи дәстүрдің жемісі деп қарастыру

Д. ғылым интуицияның нәтижесі деп есептеу

Е. ғылым түйсіктің нәтижесі деп анықтау

8. Экстернализмді дамытқан ғалымдар

А. Бернал, Э.Цильзин, Р.Мертон

В. Аристотель, Платон

С. Степин В.С., Микешина Л.А.

Д. Кант И., Гегель Г., Фихте

Е. Рассел Б., Уайтхед

9. Интернализм дегеніміз

А. ғылымды дәуірдің рухани мәдениеті мен ойлау стиліне сүйеніп түсіндіруі

В. ғылымды сыртқы факторларға сүйеніп, түсіндіру

С. ғылымды ғылыми дәстүрге сүйеніп түсіндіру

Д. ғылымды тәжірибеге сүйеніп түсіндіру

Е. ғылымды нақты білімдердің жиынтығы деп түсіндіру

10. Интернализмді дамытқан ғылымдар

А. А.Койре, А.Холл

В. И.Ньютон, Дж. Локк, Г.Гоббс

С. Бернал, Э.Цильзел, Р. Мертон

Д. Степин В.С., Микеншина Л.А.

Е. О. Конт, Г. Спенсер, И. Лакатос

11. Ғылымның даму тарихының негізгі кезеңдері

А. классикалық, классикалық емес, қазіргі

В. антикалық, жаңа дәуір, қазіргі

С. орта ғасырлар, жаңа дәуір

Д. қазіргі заман, жаңа дәуір

Е. қайта өркендеу дәуірі, жаңа дәуірі

12. Классикалық ғылым

А. XVII-XIX ғасырда дамыды

В. XX ғасырдың басында дамыған

С. XX ғасырдың аяғында дамыған

Д. XIX ғасырдың ортасында дамыған

Е. XX ғасырдың аяғында XXI басында

13. Классикалық емес ғылым

А. XX ғасырдың екінші жартысынан бастап дами бастады

В. XVII-XIX ғасырларда дами бастады

С. XIX ғасырдан бастап дамыды

Д. XVIIIғасырдан бастап дамыды

Е. XX ғасырдың бірініші жартысында дами бастады

14. Классикалық емес ғылымның қазіргі кезеңі

А. XX ғасырдың екінші жартысы мен XXI ғасырдың басында дами бастады

В. XX ғасырдың бірінші жартысында дамыды

С. XIX ғасырдың екінші жартысында дамыды

Д. XIX ғасырдың бірінші жартысында дамыды

Е. XVII-XVIII ғасырларда дамыды

15. Классикалық ғылым

А. классикалық механиканың заңдылықтарына сүйенеді

В. физика мен химияның заңдылықтарына сүйенеді

С. эмпириялық тәжірибеге сүйенеді

Д. теориялық білімдерге сүйенеді

Е. теория мен практикаға сүйенеді

16. Классикалық емес ғылым

А. салыстырмалылық, ықтималдық, толықтыру принциптеріне сүйенеді

В. классикалық механиканың заңдылықтарына сүйенеді

С. натурфилософиялық әлем үлгісіне сүйенеді

Д. физикалық ғылымдарға сүйенеді

Е. жаратылыстану ғылымдарына сүйенеді

17. Қазіргі, яғни постклассикалық ғылым

А. қалыптасу, өзін - өзі ұйымдастыру принципіне сүйенеді

В. классикалық механиканың заңдылықтарына сүйенеді

С. салыстырмалылық, дискреттілік принципіне сүйенеді

Д. жаратылыстану ғылымдарына сүйенеді

Е. натурфилософияға сүйенеді

18. Көне Египеттегі ғылымның ерекшеліктері

А. абыздар дамытты, тікелей байқауға сүйенеді, практикалық икемдіктерге үйретті

В. рационалдық сипатта болды

С. дінмен байланыста дамыды

Д. мифологияға негізделді

Е. адамның тікелей тәжірибесіне сүйенеді

19. Көне грек ғылымның басты сипаттары

А. дүниенің, әлемнің түпнегізін іздеді және оны түсіндіруге, негіздеуге тырысты

В. әлемді тікелей байқауға сүйенді

С. мифологияға сүйенді

Д. жеке адамның тәжірибесіне сүйенді

Е. практикалық іс - әрекетке сүйенді

20. Орта ғасырларда Батыс Европадағы ғылымның даму ерекшеліктері

А. геоцентрлік дүниетаным, сенім білімнен жоғары бағаланды, тілдер дамыды, геоцентризм үстемдік етті

В. білім сенімнен жоғары бағаланды

С. білім мен сенім қатар қойылды

Д. жаратылыстану ғылымдары дамыды

Е. антикалық ғылымның дәстүрі дамыды.

21. Орта ғасырлардағы Шығыста ғылымның даму ерекшеліктері

А. математикалық, астрономиялық, медициналық білімдер кеңінен дамыды

В. адам туралы ғылымдар дамыды

С. психология дамыды

Д. логика дамыды

Е. қоғам туралы ғылымдар дамыды

22. Гелиоцентрлік теорияның авторы

А. Николай Коперник

В. Николай Кузанский

С. Джордано Бруно

Д. Галилео Галилей

Е. Тихо Браге

23. Табиғат шексіздігі мен әлемнің көптігі туралы концепцияның авторы

А. Джордано Бруно

В. Н.Коперник

С. П.Мирандолла

Д. Г.Галилей

Е. М.Монтень

24. Классикалық ғылымның дамуына негіз болған «резолюция» және «композиция» әдістерінің авторы

А. Галилео Галилей

В. Исаак Ньютон

С. Джордано Бруно

Д. Николай Коперник

Е. Николай Кузанский

25. Білімнің негізі, қайнар көзі - тәжірибеде жатыр деп есептеген

А. Фрэнсис Бэкон

В. Р.Декарт

С. Т. Гоббс

Д. Р.Бэкон

Е. П.Гольбах

26. «Жаңа Органон», «Жаңа Анлантида» еңбектерінің авторы

А. Ф.Бэкон

В. Р.Декарт

С. Т.Гоббс

Д. П.Гольбах

Е. Ж.Ламетри

27. Ғылымның дамуында маңызды рөл атқаратын күмәндану принципін дамытқан ғалым

А. Рене Декарт

В. Дени Дидро

С. Томас Гоббс

Д. Джон Локк

Е. Бенедикт Спиноза

28. И.Ньютонның механикасының басты сипаты

А. дедуктивті ғылыми теория

В. индуктивті ғылыми теория

С. идеалистік ғылыми теория

Д. дуалистік ғылыми теория

Е. деистік ғылыми теория

29. Кант - Лапластың космогониялық гипотезасының мәні

А. күн, планеталар мен оның серіктері әлемдік кеңістіктегі алғашқы шашыранды тұманнан пайда болғандығын түсіндіруде

В. планеталар мен оның серіктері белгісіз бір күштердің өзара әрекеттесуінен қалыптасты

С. планеталар мен оның серіктері атомдардан пайда болған

Д. планеталар мен серіктері ештеңеден пайда болған

Е. планеталар мен оның серіктерін Құдай жаратқан

30. Геологиядағы алғашқы диалектикалық идеялардың авторы

А. Ч.Лайель

В. Ж.Кювье

С. П.Лаплас

Д. Х.Гюйгенс

Е. И.Кант

31. Биологиядағы эволюциялық идеялардың авторлары

А. Ж.Ламарк, Ч.Дарвин, Г.Мендель

В. И.Кант, И.Фихте, И.Шеллинг

С. Б.Спиноза, Дж.Локк, Г.Лейбинц

Д. Р.Декарт, Фр. Бэкон, Т.Гоббс

Е. Аристотель, Платон, Эпикур

32. М.Я. Шлейден мен Т.Шванның ғылыми жаңалығы

А. өсімдіктер мен тірі организмдердің клеткалық құрылымын түсіндірді

В. организмдердің атомдардан тұратынын түсіндірді

С. өсімдік пен тірі организмдердің өзара бірлігін анықтады

Д. организмдердің ештеңеден жаратылғандығын түсіндірді

Е. организмдердің Құдайдан жаратылғандығын түсіндірді

33. Ю.Р.Майер мен Д.Джоуль

А. энергияның сақталуы мен өзара ауысуы заңын ашты

В. инерция заңын ашты

С. салыстырмалы теорияны ашты

Д. эволюция теориясын ашты

Е. диалектиканың заңын ашты

34. Радиоактивтілік пен радийді ашқан ғалымдар

А. Мария Кюри, Пьер Кюри

В. Ю.Попов, Д.Менделеев

С. Д.Менделеев, Ч. Дарвин

Д. И.Лаплос, И.Кеплер

Е. М.Фарадей, Дж.Томсон

35. Электронды ашқан ағылшын ғалымы

А. Дж.Томсон

В. П.Кюри

С. М.Кюри

Д. Д.Менделеев

Е. Н.Вавилон

36. Жаңа (кванттық) механиканың қалыптасуына негіз болған жаңалықтар

А. электронның, радийдің, фотонның ашылуы

В. гелиоцентрлік теорияның ашылуы

С. эволюция теориясы

Д. клетканың құрылымы туралы теория

Е. энергияның сақталуы туралы теория

37. А.Эйнштейннің салыстырмалы теориясының арнаулы принципінің мәні

А. уақыт пен кеңістіктің өзара байланысын түсіндіруінде

В. уақыттың жеке қасиеттерін түсіндіруінде

С. кеңістіктің жеке қасиеттерін түсіндіруінде

Д. уақыт пен кеңістіктің шексіздігін түсіндіруінде

Е. уақыт пен кеңістіктің тұрақтылығын түсіндіруінде

38. А.Эйнштейннің салыстырмалы теориясының жалпы принципінің мәні

А. материяның уақытпен, кеңістікпен байланысын түсіндіруінде

В. уақыт пен кеңістікті арнайы зерттеуінде

С. уақыт пен кеңістіктің жеке қасиеттерін зерттеуінде

Д. уақыт пен материяның өзара байланысын ашуында

Е. кеңістік пен материяның өзара байланысын ашуында

39. Физикалық микрообъектілердегі толқын мен корпускуланың дуализмі идеясының авторы

А. Луи де Бройль

В. Дж.Томсон

С. А.Эйнштейн

Д. П.Кюри

Е. М.Кюри

40. Толқындық механикасының негізгі теңдеуін ашқан ғалым

А. Э. Шредингер

В. А.Эйнштейн

С. Д.Томсон

Д. П.Кюри

Е. М.Кюри

41. Белгісіздіктердің арақатынасын ашқан неміс ғалымы

А. В. Гейзенберг

В. А.Эйнштейн

С. Д.Томсон

Д. Н.Вавилон

Е. Л.Бройль

42. Вирусты ашқан орыс ғалымы

А. Д.И.Ивановский

В. Н.И.Вавилов

С. К.Циолковский

Д. Чижевский

Е. Д.Менделеев

43. Ғылымға «ген» ұғымын енгізген ғалым

А. Й.Иогансон

В. Г.А.Натсон

С. Г.Меллер

Д. Д.Ивановский

Е. Д.Уотсон

44. Классикалық емес ғылымның қазіргі кезеңінің дамуы

А. XX ғасырдың 70 жылдарынан басталады

В. XX ғасырдың бас кезінде

С. XIX ғасырдың аяғы

Д. XIX ғасырдың ортасы

Е. XIX ғасырдың бас кезі

45. Ауқымды эволюционизмнің негізгі идеясы

А. коэволюция идеясы

В. гуманизм идеясы

С. даму идеясы

Д. өзгеру идеясы

Е. ұдайы даму идеясы

46. Эмпириялық тәжірибені шынайы білімнің бірден бір көзі деп есептеп, философияның танымдық маңызы теріске шығаратын бағыт

А. позитивизм

В. неотомизм

С. неокантианшылдық

Д. неогегельяндық

Е. феноменология

47. Ғылымның эволюциялық концепцияларын дамытқан философиялық бағыт

А. постпозитивизм

В. экзистенциализм

С. прагматизм

Д. герменевтика

Е. неотомизм

48. Неопозитивизмдегі верификация ұғымының мәні

А. пікірлерді эмпириялық фактілермен теңеу

В. пікірлерді ақыл - оймен теңеу

С. кез келген ғылыми пікірді жоққа шығару

Д. ғылыми пікірлерді интуитивті жолмен түсіну

Е. ғылыми білімнің ғылыми емес білімнен бөлінуі

49. Түсінуді негізгі мәселе деп қарастыратын философиялық бағыт

А. герменевтика

В. экзистенциализм

С. ғылым философиясы

Д. неотомизм

Е. прагматизм

50. Постпозитивизмдегі деморкация дегеніміз-

А. ғылыми білімнің ғылыми емес білімнен бөлінуі

В. философиялық білімнің ғылымнан бөлінуі

С. ғылыми білімнің діннен бөлінуі

Д. философиялық білімнің философиялық емес білімнен бөлінуі

Е. философиялық білімнің діни білімнен бөлінуі

51. К.Поппердің ғылыми тұжырымдардың ақиқат еместігін жоққа шығару принципі

А. фальсификация

В. демаркация

С. верификация

Д. кумулятивизм

Е. парадигма

52. Ғылыми дәстүрді орнықтыратын және ғылыми қауымдастық қабылдаған құндылықтар, сенімдер мен техникалық құралдардың жиынтығына Т.Кун ұсынған атау

А. парадигма

В. теория

С. ғылыми-зерттеу бағдарламасы

Д. факт


Е. идея

53. Т.Кунның пәндік матрицасының құрамы

А. философиялық принциптер, құндылық ұстанымдар, жалпыға бірдей үлгілер

В. гипотеза, факт, теория

С. түйсік, қабылдау, елес

Д. ұғым, пікір, ой қорыту

Е. эмпирия, теория, практика

54. Ғылымның дамуында қалыпты ғылым және ғылыми төңкеріс кезеңдері болатындығын анықтаған ғалым

А. Т. Кун

В. И. Лакатос

С. Д. Бернал

Д. Б. Рассел

Е. В.Гейзенберг

55. Ғылым тарихы-ғылыми - зертеу бағдарламаларының ауысуы деп қарастыратын ғалым

А. И. Лакатос

В. Т. Кун

С. Д. Бернал

Д. В. Гейзенберг

Е. Б.Рассел

56. Ғылыми эволюцияның негізінде түсіну мен рационалдықтың стандарттары жатыр деп есептеген ғалым

А. Ст. Тулмин

В. Т. Кун

С. Д. Бернал

Д. И. Лакатос

Е. К. Поппер

57. Ғылымның өсуінің маңызды факторлары тіл, мәселені дұрыс жазып көрсету, өзара сын, бір - бірімен бәсекеге түсетін теориялар деп анықтаған ғалым

А. К. Поппер

В. Ст. Тулмин

Г. Д. Бернал

Д. И. Лакатос

Е. Т. Кун

58. Ғылыми қауымдастық ұғымын енгізген ғалым

А. М. Полани

В. Т. Кун

С. И. Лакатос

Д. Д. Бернал

Е. К. Поппер

59. Ең алғашқы ғылыми мектепті атаңыз

А. ликей

В. академия

С. университет

Д. институт

Е. вена үйірмесі

60. Платонның ғылыми мектебін атаңыз

А. академия

В. ликей

С. вена үйірмесі

Д. ғылыми - зерттеу институты

Е. ғылыми лаборатория

61. Ғылымның ең алғашқы классификациясын ұсынған ғалым

А. Аристотель

В. Платон

С. Ф. Бэкон

Д. Г. Гегель

Е. И. Кант

62. Адамның қабілетіне байланысты ғылымды үш топқа бөлген ғалым

А. Ф. Бэкон

В. Ф. Энгельс

С. К. Маркс

Д. Аристотель

Е. И. Кант

63. Материя қозғалысының түріне негізделген ғылымдар классификациясын ұсынған ғалым

А. Ф. Энгельс

В. К. Маркс

С. В. Дильтей

Д. Г. Риккерт

Е. Д. Бернал

64. Ғылымдардың бір - бірінен бөлінуін көрсететін термин

А. дифференциация

В. интеграция

С. кумуляция

Д. пелеция

Е. формализация

65. Ғылымдардың өзара байланысын, бірігуін көрсететін термин

А. интеграция

В. дифференциация

С. кумуляция

Д. реляция

Е. формализация

66. Өмірді түсінуді ғылымдарды бөлуге негіз етіп алған ғалым

А. В. Дильтей

В. Ф. Энгельс

С. Фр. Бэкон

Д. О. Конт

Е. К. Маркс

67. Гуманитарлық білімнің методологиялық негізі герменевтика деп есептеген ғалым

А. В. Дильтей

В. И. Кант

С. Фр. Бэкон

Д. Ф. Энгельс

Е. Дж. Бернал

68. Эмпиризм тұрғысынан қарағанда, танымның қайнар көзі

А. тәжірибе, сезімдік таным

В. ойлау

С. пайымдау

Д. елестеу

Е. ой қорыту

69. Ғылымның эмпириялық деңгейінің ерекшелігі

А. заттар мен құбылыстардың сыртқы байланыстары мен көріністерін зерттеу

В. заттың мағынасын ашу

С. заттың заңдылықтарын анықтау

Д. заттың өзіндік ерекшеліктерін ашу

Е. заттың мәнін түсіндіру

70. Ғылымның теориялық деңгейінің сипаты

А. заттар мен құбылыстардың мәнін ашу

В. заттар мен құбылыстардың сыртқы қасиеттерін көрсету

С. заттар мен құбылыстардың сыртқы байланыстарын ашу

Д. заттар мен құбылыстарды баяндау

Е. заттар мен құбылыстарды байқау

 

71. Сенсуализм мен эмпиризмнің пікіріншеА. танымның негіздері сезімдер (сезімдік тәжірибе)

В. танымның негізі сенім

С. танымның негізі ерік

Д. танымның негізі жігер

Е. танымның негізі ақыл

72. Рационализмнің пікірінше,

А. танымның негізін ақыл - ой құрайды

В. танымның негізі интуиция

С. танымның негізі жігер

Д. танымның негізі нұрлану

Е. танымның негізі сенім

73. Интуитивизмнің пікірінше,

А. танымның негізі - интуиция

В. танымның негізі - түйсік

С. танымның негізі - елес

Д. танымның негізі - қабылдау

Е. танымның негізі - ұғым

74. Ғылыми факт дегеніміз

А. заттар мен құбылыстардың, процестердің қасиеттерін бейнелейтін анықталған және дәлелдеген тұжырым

В. заттар туралы тұжырым

Г. құбылыстар туралы тұжырым

Д. процестер туралы тұжырым

Е. ойлау туралы тұжырым

75. Заң дегеніміз

А. заттар мен құбылыстардың арасындағы тұрақты, қайталанатын байланыстарды бейнелейтін ұғым

В. кез келген байланыс

С. кездейсоқ байланыс

Д. жалпы байланыс

Е. жеке байланыс

76. Ақиқаттығын дәлелдеуді қажет ететін ғылыми жорамал

А. гипотеза

В. мәселе

С. идея

Д. принцип

Е. заң

77. Ойлаудың түрлеріА. ұғым, пікір, ой тұжырымы

В. түйсік, қабылдау, елес

С. сезімдер, эмоция, аффект

Д. ерік, жігер, сенім

Е. арман, тілек, мүдде

78. Парасаттың негізгі функциясы

А. бөлектеу және есептеу

В. біріктіру, топтау

С. жинақтау, баяндау

Д. қайталау, біріктіру

Е. қорытындылау, қайталау

79. Парасат дегеніміз

А. бұл - күнделікті өмірдегі ойлау, яғни дұрыс ойлау

В. бұл - абстрактілі ойлау

С. бұл - жинақтау

Д. бұл - қорытындылау

Е. бұл - топтау

80. Ақыл - ой дегеніміз

А. абстракцияларды шығармашылықпен пайдалану

В. жинақтау

С. топтау

Д. қорытындылау

Е. баяндау

81. Ақыл - ойдың негізгі функциясы

А. көпжақтылықты біріктіру, түпкі себептер мен қозғаушы күштерді анықтау

В. заттардың байланысын анықтау

С. заттарды түсіндіру

Д. заттарды суреттеу

Е. заттарды бейнелеу

82. Ұғым дегеніміз -

А. құбылыстардың маңызды жақтарын, сипаттарын, жалпы заңды байланыстарын түсіндіру;

В. құбылыстардың байланыстарын анықтау;

С. құбылыстарды пайымдау;

Д. құбылыстарды сипаттау;

Е. құбылыстарды жинақтау;

83. Пікір дегеніміз -

А. жеке заттар мен құбылыстардың қасиеттерін, байланыстары мен қатынастарын бейнелейтін ойлау түрі

В. заттар мен құбылыстарды баяндау

Г. заттар мен құбылыстарды байқау

Д. заттар мен құбылыстарды бейнелеу

Е. заттар мен құбылыстарды суреттеу

84. Ой тұжырымы дегеніміз -

А. бұрын белгілі білімдерден жаңа білімді тудыратын ойлау формасы

В. білімдердің бірігуі

С. білімдердің қайталануы

Д. білімдерді баяндау

Е. білімдерді жинақтау

85. Проблема дегеніміз -

А. білмеу туралы білім

В. білімді дамыту

С. мәселені анықтау

Д. ақиқатты анықтау

Е. ақиқатқа жету

86. Теория дегеніміз -

А. ғылыми білімнің ең жоғарғы түрі

В. ғылыми білімнің төменгі түрі

С. ғылыми білімнің қарапайым түрі

Д. ғылыми білімнің эмпириялық түрі

Е. ғылыми білімнің баяндау түрі

87. Ғылыми теорияның құрамы

А. іргелі ұғымдар, абстрактілі модель, философиялық ұстанымдар, заңдар В. аңыздар, болжамдар

С. мифтер мен болжамдар

Д. ұғымдар мен түйсіктер

Е. қабылдаулар мен елестер

88. Математикалық теорияның ең бастапқы сипаты

А. жоғары дәрежедегі абстрактілігі

В. нақтылығы

С. сезімдік тәжірибеге жақындығы

Д. жинақылығы

Е. әдемілігі

89. Математикалық теорияның қалыптасу ерекшеліктері -

А. аксиоматикалық және гипотетико - дедуктивті методтың қолданылуы

В. тәжірибені қолдану

С. байқау мен баяндауды қолдану

Д. пайымдауға сүйену

Е. болжамға сүйену

90. Теорияның синтетикалық функциясы -

А. дәлелденген жеке білімдерді біртұтас жүйеге келтіру

В. білімдерді жинақтау

С. білімдерді қорытындылау

Д. білімдерді анықтау

Е. білімдерді сипаттау

91. Теорияның түсіндіру функциясы -

А. белгілі құбылыстың іргелі сипаттарын, қалыптасу, даму заңдылықтарын себепті және басқа да байланыстарын айқындау

В. белгілі бір затты басқа заттармен байланыстыру

С. себеп - салдар қатынастарын анықтау

Д. қажетті және тұрақты байланыстарды айқындау

Е. шындық пен мүмкіндік қатынастарын анықтау

92. Теорияның методологиялық функциясы -

А. теорияның негізінде зерттеудің жаңа методтары, тәсілдерінің пайда болуы

В. методтарды біріктіру

С. методтарды сараптау

Д. методтарды анықтау

Е. методтарды баяндау

93. Теорияның болжау функциясы

А. теориялық білімдердің зерттеу объектілерінің болашағын анықтауы

В. заттар мен құбылыстарды анықтауы

С. заттар мен құбылыстарды сипаттауы

Д. заттар мен құбылыстарды баяндауы

Е. заттар мен құбылыстарды сипаттауы

94. Теорияның практикалық функциясы -

А. теорияның шындықты өзгертуге негіз болуы

В. теорияның абстрактілі түрде өмір сүруі

С. теорияның қоғамды түсіндіруі

Д. теорияның табиғатты түсіндіруі

Е. теорияның адамды түсіндіруі

95. Ғылым «этосы» дегеніміз -

А. ғылыми қауымдастықтың іс - әрекетін реттейтін моральдық принциптердің жүйесі

В. ғылыми фактілердің жүйесі

С. ғылыми жаңалықтардың жүйесі

Д. білімнің ақиқаттығының дәлелденуі

Е. білімнің қажеттігін дәлелдеу

96. Ғылыми теорияның құрылымына кірмейтін элемент

А. тәжірибе

В. принцип

С. идея


Д. мәселе

Е. заң


97. Ғылымның қоғамның тікелей өндіргіш күшіне айналатынын дәлелдеген ғалым

А. К. Маркс

В. О. Конт

С. Л. Витгенштейн

Д. В. Ленин

Е. Ф. Энгельс

98. Метод сөзін грек тілінен аударғандағы мағынасы -

А. «бір нәрсеге апаратын жол», субъектінің іс - әрекетінің тәсілі

В. қоғамдық - практикалық әрекет

Г. танымдық әрекет

Д. діни - ритуалдық әрекет

Е. көркемдік, танымдық іс - әрекет

99. Методтың негізгі функциясы -

А. таным процесін реттеуші және іштей ұйымдастырушы

В. дүниені түсіндіруші және реттеуші

С. коммуникативті

Д. реттеуші

Е. танымдық

100. Методты жолаушыға қараңғыда жолын көрсететін шыраққа теңеген ғалым

А. Фр. Бэкон

В. Р. Бэкон


Каталог: CDO -> Test
Test -> Бастауыш мектепте ана тілі
Test -> Бірыңғай еріндік дауыстылардан тұратын сөзді табыңыз?
Test -> Ф-ук-047/2013 Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және дамыту Жеңіл сұрақтар
Test -> Маб-2008 сұрақтар Пән оқытушы: Құрбаналиев Б.Ө
Test -> 2101-нұсқа ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
Test -> Нұсқа аіжқ Сот отырысына еріксіз келтіруге жатады а сарапшы, маман, аудармашы
Test -> Тестжина ғ ы Жетісай 2008 ж. Экология пәнінен тест
Test -> 1. Каспий теңізінің Қазақстандағы шекарасы қандай физикалық–географиялық нысандардан өтеді
Test -> Қазақстанның жаңа тарихы 1122-нұсқа Аңырақай шайқасының тарихи маңызы
Test -> Қосжақтаулы былқылдақ денелілердің өкілі: Мидия Жалаңаш шырыш Кальмар Тоспаұлуы Каракатица


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет