Фк-03-3к2 тобының студенті Қошқарова Алияның «Балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің эмоционалды-ерікті аумағының психологиялық ерекшеліктері»бет6/6
Дата28.04.2016
өлшемі0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

44.Особенности развития личности ребенка, лишенного родительского сельского попечительства. Дети с отклоняющимся поведениям. / Под.ред. В.С Мухиной.-М., 1989

45.Прихожан А.М, Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М.; Педагогика, 1990. 46. Лишенные родительского попечительства . Христоматия /ред.-Сост. В.С Мухина. –М.; 1991.

47.Очерки о развитий детей – оставшихся без родительского попечения / под.ред. М.Н Лазутовой. – М.; 1994.

48. Воспитание и развитие детей в детском доме. – М., 1996.

49.Дети – сироты: консультирование и диагностика развития / под.ред. Е.А Стребелевой. – М., 1998.

50.Фурманов И.А., Аладьин А.А. Фурманова Н.В. Психологическая работа с детьми , лешенными родительского попечительства: Книга для психологов. –Минск: «Тесей» , 1999.

51.Кордонский М. Беспризорная страна. http://www.russ.ru/ist- sovr/20030317/ - mk. html.

52.Варывдин В.А, Клемантович И.П Управление системой социальной защиты детсва. Уч. Пособие. – М., 2004.

53.Бастауыш мектеп журналы 2006, №1,2,3 21-23б.

54.Қазақстан мектебі , №11-12 2005 12-52-53б.

56.Қазастан жоғары мектебі 2005, №4 233-35б

57.Қазақстан әйелдері 2005, №11 26-27-б.

58.Оңтүстік Қазақстан 2002, 10 желтоқсан, 23-қазан.

59.Түркістан 2004, 4- қараша Жетімдер үйі.

60.Сыныптағы тәрбие 2005, №1.

61.Аллан Дж. Ландшафт детской души. СП.б – Мн.,1997.

62. Грегг М. Фрес. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство. – СПб.: Европейский дом, 2000.

63. Зинекевич – Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М Практикум по креативной терапии .- СП.б.: Речь, ТЦ Сфера, 2001.

64.Карабанов О.А Игра в коррекции психического развития ребенка .- М., 1997.

65.Оклендер В. Окна в мир ребенка.- М.: Класс, 2000.

66. Люблинская А.А Очерки психического развития детей М, Просвещение, 1965.

67. Ананьев Б.Г Психология чувственного познания. М, Издательство АПН РСФСР, 1960.

68. Фрейд З. Психология бессознательного. – М, 1989.

69. Гальперин П.Я. Формирование умственных действии.// христоматия по общей психологии: Психология мышления., М, 1981.

70.Ж.Пяже Избранные психолгические труды. Перевод. С француского. М, Педагогика, 1969.

Қосымша А

Сұрақ - жауап тесті
1.Өз қылығыңыз қоршаған ортаға қалай ықпал ететіні жайлы жиі ойланасыз ба?

А) Өте сирек Б) сирек В) жиі Г)тым жиі

2. Өзіңіз сенбейтін жағдайға қарамастан қарсы келген адамға сол жағдайды сенімді айтқан кезіңіз болған ба?

А) иә Б) жоқ

3. Мына төменде берілген адам бойындағы сапалардың қайсысын жоғары бағалайсыз?

А) Қайсарлық (батылдық) Б. Терең ойлы. В. Өзін -өзі көрсете білу.

4. Тақуалыққа икемсіз бе ?

А) Иә Б) жоқ.

5. Өзіңізде болған жағымсыз оқиғаларды тез ұмытасыз ба?

А) иә Б) жоқ.

6. Өз мінез-құлық әрекетіңізді талдап отырғанды ұнатасыз ба?

А) иә Б) жоқ

7. Өзіңіз жақсы танитын ортада сіз ...

А) Осы ортаға сай қабылдаған мінез-құлқыңыздың қалпын сақтауға тырысасыз. Б) Өз-өзіңізбен қалуға тырысасыз.

8. Күрделі тапсырманы орындауға кірісуде сізді алда күтіп тұрған мәселе жайында ойланбауға тырысасыз ба?

А) иә Б) жоқ.

9. Мына көрсетілген мінездің қайсысы өзіңізге сәйкес келеді?

А) Арманшыл Б) Көйлекті бала (Рубаха- Парень)

В) Қызметте ынталы Г) Ұқыпты және жинақы.

Д) Философиялық пайымдауды ұнату. Е) Тынышсыздық.

10. Қандай да бір сұрақты талқылағанда сіз...

А) Басқаның көзқарасына сәйкес келмесе де өзіңіздің көзқарасыңызды әрқашан жеткізіп отырасыз.

Б) Бұндай жағдайда өз көзқарасыңды айтпай, үндеймей отырған дұрыс деп ойлаймын.

В) Сырт көзге ортаның көзқарасын жақтап, іштей өзіңіздің пікіріңізбен қаласыз.

Г) Өзіңіздің пікіріңізге қарағанда, басқаның көзқарасын қабылдайсыз.

11. Сізді жетекшіңіз ойламаған жағдайда шақырғанда сізде қандай сезім туындайды?

А) Тітіркену Б) Қорқыныш В) Уайымдау

Г) Ешқандай сезім туындамайды.

12. Айтыс-тартыс кезінде сіздің қарсыласыңыз сізге қарсы жеке сөз айтқан жағдайда сіз...

А) Сіз дәл солай қайтарасыз. Б) Оған зейін аудармайсыз.В)Оған зорлық-зомбылық көрсетесіз. Г) Өз-өзіңізді басуыңыз үшін онымен әңгімелесуді тоқтатасыз.

13. Егер сіздің жұмысыңызды жауып татаса онда сіз...

А) Ызаланасыз. Б) Ұлт сезімі туындайды.

В) Қайғырасыз.

14. Егер сіз келеңсіз жағдайға ұшырап қалсаңыз, онда біріншіден сіз кімді кінәлайтын едіңіз?

А) Өз -өзімді Б) Тағдырды (Сәтсіздіктен)

В) Жалпыға ортақ жағдай.

15. Сізді қоршаған орта сіздің біліміңіз бен қабілетіңізді бағаламайтын секілді ме?

А) Иә Б) жоқ.

16. Жолдасыңыз немесе әріптесіңіз сізді мазақ қылса сіз...

А) Оларға өкпелейсіз. Б) Олардан алшақ болу үшін кетуге тырысасыз.

В) Олармен қосылып, өзіңізді мазақ қыласыз.

17. Сіз асығып тұрып, іздеп затыңызды өз орнынан таппасаңыз, онда сіз...

А) Тіл қатпай-ақ, іздеуді жалғастырасыз.

Б) Іздей отыра, мынай ретсіздікке басқаны кіналайсыз.

В) Сізге керек затты тастап кетіп қаласыз.

18. Сіздің тепе-теңдігіңізді шығаруға тура келетін мынадай жағдай...

А) Қандай да бір қажетті жағдайдағы ортада қатарға тұрып күту.

Б) Транспорт орталығындағы тобыр.

В) Сол сұрақ бойынша бір жерге бірнеше рет келу.

19. Сіз біреумен айтыс-керістікке түскеннен кейін, ойша өз көзқарасыңызды дұрыс сақтап қалуды жалғастырасыз ба?

А) иә Б) жоқ.

20. Сізге тез арада бітіру қажет жұмысы берілген, ал оған өзіңізге көмекші адам, таңдауыңыз қажет. Сіз...

А) Орындаушы, бірақ ынтасыз адамды.

Б) Ол жұмысты білетін, бірақ тіл қатпайтын. В) Дарынды, бірақ жалқау.Қосымша Ә

САН әдісінің типтік картасы.

 1. Қатысушының аты-жөні:...........................................................................

 2. Жынысы:........................................................................................................

 3. Жасы:...............................................................................................................

 4. Толтырған күні:....................................... 5.Уақыты:.................................
1. Көңіл-күйім жақсы

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Көңіл –күйім нашар

2. Өзімді күшті сезінемін

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Өзімді әлсіз сезінемін.

3. Пассивті

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Активті

4. Жайбасарлық

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қимыл-қозғалыстық

5. Көңілді

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қайғылы

6. Көңіл-күй-ң жақсы болуы

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Көңіл-күйдің нашарлылығы.


7. Еңбекқор

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қирағандаймын.

8. Күштің толық болуы

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Әлсіздік.

9. Асықпастық

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Жылдамдық

10. Бақытты

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Бақытсыздық

11. Қуанышты

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қабағы ашылмайтындай

12. Іс-әрекетсіз

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Іс-әрекетті

13. Кернеулік

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Босаңсу.

14. Денсаулық

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ауру

15. Қатысуынсыз

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Құмарлық-қызығушылық

16. Бейғам

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қобалжу

17. Шаттанған (мәз-мейрам)

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мұңды.

18. Қуанышты

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Өкінішті.

19. Демалу үстінде

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Шаршау

20. Жаңа (қунақы)

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қалжыраған.

21. Ұйқышыл

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Жұмыс істеуге ынталылық

22. Демалуға ниеттілік

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қозу үстінде болу. Тынымсыздық

23. Сабырлы

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Уайымшылдық

24. Оптимистік

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Пессимистік

25. Шыдымды

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Қажығандық.


26. Сергектік.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Былжыр-сылбыр.

27. Ойлау қиын.

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ойлау оңай.

28. Алаңғасырлық

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Байқампаздық.

29. Үміттілік

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Көңілі қалған

30. Көңілі толған

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Көңілі толмағанҚосымша Б
Ситуациялық үрейді өзіндік бағалау шкаласы.
Ұсыныс

Жоқ, мүлдем олай емес.

Солай делік.


Дұрыс.Дәл солай.

1

Мен сабырлымын

1

2

3

4

2

Мені ештеңе де қорқыта алмайды.

1

2

3

4

3

Мен ауырлық үстіндемін.


1

2

3

4

4

Мен өкініштілікті кешудемін

1

2

3

4

5

Мен өзімді еркін сезінемін

1

2

3

4

6

Мен ренжіп отырмын

1

2

3

4

7

Мені сәтсіздіктер толғандырады

1

2

3

4

8

Мен өзімді демалғандай сезінемін

1

2

3

4

9

Мен қобалжу үстіндемін

1

2

3

4

10

Мен іштей қанағаттануды сезінемін

1

2

3

4

11

Мен өзіме сенімдімін

1

2

3

4

12

Мен ашу-ыза үстіндемін

1

2

3

4

13

Мен өзіме орын таппаймын

1

2

3

4

14

Мен өзімді кінәлі сезінемін

1

2

3

4

15

Мен өзімді қысыңқы сезінбеймін.

1

2

3

4

16

Мен қанағаттанамын

1

2

3

4

17

Мен уайымдаймын

1

2

3

4

18

Мен тым үрейленгенмін және мен өз-өзімде емеспін.

1

2

3

4

19

Маған қуанышты

1

2

3

4

20

Маған жағымды

1

2

3

4Қосымша В

Тест сұрақтары.


 1. Егер мен ашулансам, қол жұмсап жіберуім мүмкін.

 2. Заттарды лақтыратындай ешқашан мен қатты тітіркенбеймін.

 3. Мен тез ренжіп, жылдам басыламын.

 4. Егер мені дұрыс, жиі жақсылап өтінбесе, өтініш орындамаймын.

 5. Менің ойымша тағдыр маған қатыгез сияқты.

 6. Басқалар менің сыртымнан мен туралы не айтатынын білемін.

 7. Егер басқалар сөз-таласта менімен келіспесе, мен айтысудан бас тартпаймын.

 8. Егер біреуді алдаған кезім болса, мен ар-ұжданымның алдында қатты азаптанамын, қысыламын, ұяламын.

 9. Басқа адамға мен қол көтеруге қабілетті емес сияқтымын.

10.Мен ашуланғанда, есікті сарт етіп жабамын.

11. Кейде адамдар мені өзінің қатысуымен ашу ызамды келтіреді.

12. Егер маған орныққан ереже ұнамаса, мен оны бұзғым келеді.

13. Кейде мені қызғаныш мазалайды.

14. Көп адамдар мені ұнатпайды деп ойлаймын.

15. Менің құқығымды басқалар сыйлағанда талап етемін.

16. Кейде менің ойыма өзім ұялатын ойлар келеді.

17. Мені төбелеске дейін жеткізуге қабілетті адамдарды білемін.

18. Кейде мен ашу-ызамды төбелес арқылы көрсетемін.

19. Мен өзімді жиі атылуға дайын оқ ретінде сезінемін.

20. Егер біреу өзін бастық сияқты көрсеткісі келсе, әрқашан мен оған қарсы тұрамын.

21. Мені барлық болмысымен жек көретін адам жоқ.

22. Көбі маған қызғанышпен қарайды.

23.Егер мен қатты ызалансам да, балағат сөзге жақындамаймын.

24. Жұмыстан қашатын адамдар өздерінің кінәсін байқап сезіну керек.

25.Егер маған біреу қол жұмсаса да мен сирек жауап қайырамын.

26.Қатты ызаланғанда бірінші қолыма түскен затты алып, сындырғанымды есіме түсіре аламын.

27. Өзіме ұнамсыз адамдарға қатынасым дөрекілеу.

28. Маған бұйрық беріп сөйлесе, ештеңе жасағым келмейді.

29. Басқаларға деген көзқарасымды жасыруға тырысамын.

30. Кейде мені мазақ қылатын сияқты.

31. Егер мені біреу ызаландырса, мен ол туралы не ойланатынымды айтуға дайынмын.

32. Өз ата-анама көмек тигізбегенім үшін қатты толғанамын.

33. Маған біреу қол көтерсе, мен оған жауап қайтармаймын.

34. Дау барысында мен жиі дауысымды көтеремін.

35. Кішкентай нәрсеге бола ренжімеймін.

36. Адамдар өздерін бастық ретінде көрсетсе, мен қалайда болса менменсіп кетпеуіне жағдай жасаймын.

37. Мен әрқашанда жақсы еңбегіме лайықты баға ала алмаймын.

38. Маған өштесіп, зиян келтіретін жауларым жоқ.

39.Мен жиі адамдарды жәй ғана қорқытқанмен, оны орындамаймын.

40. Мен жасаған істеріме көбіне өкінемін.


Зерттеуге алынған қыздар нәтижесі

6
5

4
3 норма

2
1
ФА ЖА Т Ө К ВА КС

Зерттеуге алынған ұлдар нәтижесі.6
5
4
3 норма2
1ФА ЖА Т Ө К ВА КС

Жалпы балалар үйінде тәрбиеленушілерге жүргізілген эмоционалды-ерікті ерекшеліктерін анықтауға арналған зерттеу жұмысының нәтижесі

6
5
4
3 норма

2
1ФА ЖА Т Ө К ВА КС
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет