Гуманитарлық білім” факультеті География және қоғамдық пәндер” кафедрасыбет1/14
Дата17.04.2016
өлшемі2.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті

Гуманитарлық білім” факультеті


«География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
Саясаттану” пәнінен аудиториядан тыс өтілетін ОБСӨЖ сабақтары бойынша студенттердің білімін бақылауға арналған

тапсырмалар мәтіні
Лектор: доцент Алтынбеков Б.М.
Жетісай 2009 ж

Алғы сөз

Барлық мамандықтардың 2- курс студенттеріне IV семестрде Саясаттану пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2- кредит (90- сағат) берілген. Оның 30- сағаты лекция, 30- сағаты ОБСӨЖ, 30- сағаты СӨЖ- ге бөлінген.

Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орын алады . Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:


  • студенттерге бағыт, бағдар беру;

  • студенттерге консультациялық көмек, кеңес беру;

  • студенттердің білімін бағалау.

Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

  • сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

  • оқытушының кеңесін негізге алып, өз бетінше дайындалу, өздеріне қатаң талап қоя білу;

  • күрделі , проблемалық ситуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізуде келесі мәселелерге көңіл бөлінуі тиіс.

  • СӨЖ нақты жоспарлау;

  • әдістемелік қамтамасыз ету;

  • СӨЖ тапсырмаларының күнтізбек- тақырыптық жоспарға сәйкес орындалуын студенттен талап ету.

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып уақыты аудиториясы көрсетіліп оқу кестесіне енгізілсін.

СӨЖ бақылау түрлерін, тәсілдерін таңдауда оқу пәнінің мақсаты мен міндетін, бөлінген сағат көлемін, студенттің дайындық сатысы ескерілген.


Студенттің өзіндік жұмысы
Сұрақтарға жауап беру, сұрақ жауап пікір тлас, тестер Коллоквиумдар ойындар Дөңгелек стол

Семинар


Реферат

Баяндама

Сөзжұмбақ

Үй тапсырмаларыАудиториялық жұмыстар


Студент

Студент+ оқытушы

Оқытушы: бақылау, бағалау

Кіріспе бақылау

Ағымдағы (күнделікті бақылау)

Аралық бақылау (ретинг) 7,14-апта

Қорытынды бақылау (емтихан)

Студенттің білімін объективті бағалауды, бақылауды ұйымдастыру – студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгерудегі белсенділігін арттырады.

Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға “Әлеуметтану” пәні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум және глоссарий сұрақтары дайындалған.

Күнтізбелік- тақырыптық жоспарҚазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария» университеті

«Гуманитарлық білім» факултеті

«География және қоғамдық пәндер» кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі, доцент:

Алтынбеков Б.М

(қолы)

“_27__” ___01____2009__ж


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

«Саясаттану» пәнінен

барлық мамандықтарға арналған


оқытудың формасы күндізгі

Курс 2

Семестр 4

Кредит саны 2

Барлық сағат саны: 90

Лекция: 30

СӨЖ: 30

ОБСӨЖ: 15 (30)

1 РБ-30 б

2 РБ-30б

Емт:40б

: 100б


Лектор: доцент Алтынбеков Б.М.

Жетісай 2009 ж

«Саясаттану»

Лекция сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары.

Барлық мамандықтар үшін – 2 курс, 4 семестр, 30 сағат.


Лекцияның тақырыбы

Өткізілетін мерзім


Апта саны

1

2

3

4

1

Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
1 апта

2

Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері.
3

Қазақ даласындағы саяси ой пікірлер.
2 апта

4

Билік қоғамдық құбылыс ретінде.
5

Билік ресурстары. .
3 апта

6

Демократия.
7

Мемлекет саяси институт ретінде
4 апта

8

Президент институты
9

Саяси элита және саяси топ бастаушылық
5 апта

10

Адам және саясат.
11

Әлеуметтік топтар және этникалық бірлестіктер.
6 апта

12

Саяси әлеу меттану.
13

Саяси шиеленіс
7 апта

14

Саяси бейімделу
15

Саяси лидер.
8 апта

16

Қоғамның саяси жүйесі.
17

Парламент институты.
9 апта

18

Сайлау демократияның даму көрсеткіші ретінде.
19

Сайлау жүйесі.
10 апта

20

Партиялар және партиялық жүйе.
21

Саяси партиялар мен мүдделі топтар.
11 апта

22

Саяси процесс.
23

Саяси процестің құбылысы.
12 апта

24

Саяси мәдениет.
25

Саяси мәдениеттің мәні.
13 апта

26

Саяси идиология.
27

Саяси тәртіп.
14 апта

28

Саяси жүріс-тұрыс.
29

Ұлтаралық қатынас және саяси өмірдегі діннің орны..
15 апта

30

Халықаралық қатынастар
Барлығы: 30Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі:

1. Жамбылов Д. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998ж.

2. Қапесов Н. Саясаттану Алматы «Жеті жарғы » 2003 ж

3. Хан И.Г. Саясаттану Алматы Каз ГЗУ 2003

4. Көкеев Ә.Д. Саясаттану Оқу - әдістемелік құрал Шымкент 2002ж

5. Кенжебаев М. Саясаттану негіздері. Алматы «Санат», 1995ж

6. Әл- Фараби атындағы қазақ мемлекеттік ұлттық университеті. Фәлсафа, Саясаттану және Психология факультеті. Саясаттануға кіріспе I,II,III – бөлім. Алматы , 1994ж

7. Қ. Әбілдаев, Ә. Мелдебеков Саясаттану Алматы «Санат» 2002ж

8. Н. Өсерұлы Қазақтың үкім кесімдері Алматы «Ана тілі » 1994ж

9. А.А. Амирбек Халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер дақтары. Шымкент 2006ж

10. Д.А. Жамбылов Г.Ж. Жамбылова Саясаттану сөздігі Алматы «Эконо-мика» 1997 ж

11. Америка құрама штаттарының ақпарат агенттігі Абылайхан- дос және К 0 Америка үкіметі туралы очерктер Алматы 1995ж


Қосымша:

1. Краснов Б. Политология. М, 1995г.

2. Жуков В., Краснов Б. Общая и прикладная политология. М, 1999г.

3. Пугачев М. Основы политологии. М, 1995г.

4. Мельник В. Политология. Минск, 1997г.

5. Кенжебаев М. Саясаттану негіздері. А, 1994ж.

6. Нартов Н. Геополитика. М, 1999г.

7. Зеркин В. Основы политологии. Ростов-на-Дону. 1996г.

8. Мальцев В. Основы политологии. М, 1997г.

9. Нерсесянц В. История политических и правовых учений. М, 1998г.

10. Джунусова Ж. Республика Казахстан: Президент. Институты демократии. А, 1996г. П.Копесов Н. Основы политологии. А, 1995г.

11. Ефимов В. Система государственной власти. М, 1994г.

12. Демидов А. Основы политологии. М, 1994г.

13.Ашин Г. Основы политической элитолгии. М, 1999 г.

14.Пугачев В. Введение политологию. М, 1999 г.

15.Назарбаев Н. Ғасырлар тоғыында А, 1999 ж.

16. Назарбаев Н.Тарих толкынында А, 1999 ж.

17. Нысанбаев Ә. Қазақстан демократия рухани жаңғыру. А, 1998ж.

18.Денисюк Н. Политология М, 1996г.

19.Марченко М. Политология М, 1997г.

20.Малько В. Политология М, 1999г.

21.ГаджиевК. Введение в политическую науку. М, 1997г.

22. Машан М.С Политическая система Казахстана трансформация,

адаптация, целедостижение. Алматы Білік, 2000г.-208с

23.Байтенова Н. Межэтническая интеграция: проблемы, реальность перспективы. А, 1997г.

24.Бакаев Л. Межэтнические отношения в Казахстане исторический опыт, проблемы и противоречия А, 1995 г.

25. Бижанов А.Х. Республика Казахстан: демократическая модернизация общества переходного периода Алмалы: Өнер, 1998г.-256с

26.Кушербаев К.Е. Этнополитика Казахстана состояние и перспективы

Алматы: ИРК 1996г.-227с

27.Аяган Б.Г. Апогей и закат советского социализма Казахстанский полигон Алматы, 2000 г-168 с.

28. Кадыржанов Р. Консолидация политической системы Казахстана: проблемы перспективы. Алматы: ИФП МН-ВО РК, 1999г-166с.

29. Ибраева Г.Ж. Политика и телевидение Алматы КазГУ, 1996г.-147с

30. Байдельдинов Л.А. Казахстан как политическая реальность. Алматы: институт развития Казахстана, 2000г.

31.Ертысбаев Е. Выборы и демократия сущность и основное содержание Алматы 2000г.

32.Сарсенбаев А. Формирование информационной политки Республики Казахстан. Алматы, 1999г.-174с

33.Тасмаганбетов И.Н. Социаальная политика и политическая трансформация. Алматы: Ғылым, 1997г.-250с

34.Калиева Р.М. Республика Казакстан и современный мир. Астана Елорда, 2000г.-248с

35. Бурханов К. Политология А, 2000г.

36.Казахстан Респбуликасының Конституциясы. А, 1995ж

«Саясаттану»

ОБСӨЖ –сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі.

___________________мамандығы, 2 курс, 4- семестр, 30 сағат.

Тобы____________________________________________________


Тақырыбы, мазмұны

Өткізілетін

уақыты (сабақ кестесіне

сәйкес)


Сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Семинар

Консультация


Реферат

Үй жұмысы

Тест сұрақтары


Коллоквиум

Глоссарий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Саясаттану ғылымы, қызметтері.

1. Саясаттану пәнінің негізгі қызметтері.

2. Саясаттанудың заңдылықтары мен құрылымы.

3. Саясаттанудың қоғамдық ғылымдармен байланысы.

4. Саясаттану ғылымының кезеңдегі негізгі бағыттары.


1+
2

Саяси ілімдердің қалыптасуы мен дамуы.

1. Құлдық дәуірдегі саяси ой-пікірлер.

2. жаңа заманғы саяси ой.

3. қазақ билерінің ел билеу тәртіптері.

4. Қазақ даласындағы саяси ой-пікірлер1 апта 4,0

балл

3

Орта ғасыр ойшылдарының саяси еңбектері мен идеялары.

1. Авреллий Августин және Фома Аквинскийдің еңбектері.

2. Қайта өрлеу дәуірі Н.Макиавелли саяси ілім тарихы дамуына қосқан үлесі.

3. Гуго Гроцкий және Томас Гоббс еңбектері.2
+4

Қазақ жеріндегі саяси ой- пікірлер.

1. Абайдың әлеуметтік көзқарасы.

2. Қазақ жеріндегі зиялылардың саяси ой-пікірлері.

3. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы билікіті іске асырудың мехенизмдері.


2 апта

4,0


балл5

Қоғамның саяси жүйесі.

1. Саяси жүйенің шешетін негізгі меселелері.

2. Саяси жүйе құрылымы мен түрлері

3. Саяси жүйенің түрлері.
3

+


6

Демократияның алғышарттары

1. Экономикалық және әлеуметтік алғышарттары.

2. Тұрғындардың саяси мәдениеті демократияның маңызды алғышарттары.

3. Демократияландыру-дың сыртқы саяси алғышарттары.3 апта

4,0 балл7

Мемлекет-саяси жүйе институты.

1. мемлекеттің аумақтық-саяси құрылымы.

2. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет

3. мемлекеттің белгілері мен негізгі қызметтері.
4+
8

Президенті институты.

1. Президент институтының негізгі мәні.

2. Қазақстанда президент институтының қалыптасуы.

3. Президент сайлауы4 апта

4,0 балл


9

Саяси билік ерекшеліктері.

1. жалпы биліктің түрлері.

2. мемлекеттік билік пен саяси биліктің ерекшелігі.

3. мемлкеттік биліктің түрлері.

4. саяси биліктің қасиеті.


5
+10

Адам және саясат.

1. «Саясаттың субьектісі» және «обьектіс» деген не?

2. Жеке адамның құқықтарының жетілуі.

3. Тұлғаның қоғамдық саяси өмірге араласуы.


5 апта

4,0 балл


11

Әлеуметтік топтар және этникалық бірлестіктер.

1. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

2. Ұлттық саясаткерлердің

3. Республикамыздың әлеуметтік құрылымы-ның даму үрдісі.6

+


12

Саяси әлеуметтану

1. Саяси әлеуметтанудың мақсаты.

2. Адам өзінің әлеуметтануына әсері.

3. Саяси әлеуметтанудың құрылымы.

6 апта

5,0 балл
13

Саяси шиеленіс.

1. Конфликтология ғылымы немен айналысады.

2. саяси шиеленістердің қоғамдығы ролі.

3. саяси жанжалдарды шешу
7+
14

Саяси бейімделу.

1. Саяси бейімделудің кезеңдері.

2. саяси бейімделуге байланысты көзқарастар.

3. Қоғамдағы саяси бейімделудің өлшемі.

7 апта

5,0 балл

І-аралық бақылау: 30 балл

15

Қазақстан Республикасының үкіметі

1.Қазақстандағы жоғарғы атқарушылық билік

2.ҚР-ның Премьер-Министрі.

3.Ре`спубликалық орталық атқарушы органдары.8
+16

Қоғамның саяси жүйесі

1. Саяси жүйенің шешетін негізгі меселелері.

2. Саяси жүйе құрылымы мен түрлері

3. Саяси жүйенің түрлері.
8 апта

4,0 балл

17

Парламенттің негізгі қызметтері

1. Өкілдік қызмет және билік қызметі.

2. Заңшығарушылық және легитимдеу қызметі.

3. Саяси жариялылықты қамтамасыз ету қызметі.

4. Саяси бақылау және жауапқа тартылу қызметі.


9

+


18

Саяси партия

1. Саяси партияның пайда болу тарихы.

2. Көппартиялық жүйелер.

3. Бірпартиялық және екіпартиялық жүйелер.

4. ҚР көппартиялық жүйелердің қалыптасуының кезеңдері.
9 апта 4,0 балл19

Саяси процесс

1. Саяси процесс ресурстары.

2. Саяси процесс құрылымы.

3. демократиялық және антидемократиялық саяси процестер10+
20

Саяси партиялар

1. саяси партиялардың пайда болу себептері.

2. саяси партиялардың негізгі қызметтері.

3. Қазіргі заман партиялардың негізгі үрдістері.


10 апта

4,0 балл21

Саяси партиялар мен қоғамдық саяси қозғалыстар

1.Қазақстанда көп партиялық жүйенің қалыптасуы

2.Қоғамдық- саяси ұйымдар мен қозғалыстар


11
+22

Саяси процесс

1.Саяси процестің құрылымы және параметрлері

2. Саяси процестің жіктелуі

3. Саяси процеске қатысу түрлері

4. Саяси даму мен бейімделудің мәні


11 апта

4,0 балл


23

Саяси жетекшілік

1.Саяси элитаның түсінігі мен қызметі

2. Саяси элиталардың қалыптасуы мен жікелуі

3. Саяси жетекшілік туралы ұғым

4. Саяси жетекшіліктің жктелуі


12

+


24

Жетекшілік сипаты

1. Саяси жетекшінің түсінігі мен теориясы

2. Саяси жетекшіліктің және олардың қалыптасуы

3. Қазіргі Қазақстандағы жетекшіліктің жағдайы мен болашағы.12 апта 4,0 балл

25

Саяси мәдениет

1.Саяси мәдениет дегеніміз не және оның мәні қандай

2.Саяси мәдениеттің түрлері және қызметі.

3. Саяси мәдениеттің құрылымы және оны қалыптастыатын қоғамдық күштер

4. Саяси мәдениеттің жіктелуі.


13+
26

Саяси идеологияның негізгі түрлері

1.Саяси сана және саяси идеология

2. Қазіргі идеологияның негізгі түрлері

3.Фашизм

13 апта

5,0 балл27

Әлеуметтік- этникалық қауымдастың саясат субъектісі

1.Әлеуметтік- этникалық қауымдастықтың түрі туралы түсінік

2. Этнос, ұлыс, ұлт-саясат субъектілері

3.Қазақстандағы ұлттық қатынас мәселелері.14
+28

Саяси жүріс- тұрыс

1.Саяси жүріс-тұрыс пен саяси қатысудың айырмашылығы

2. Саяси қатысудың формасы

3. Саяси наразылық
14 апта

5,0 балл

29

Сыртқы саясат және оның дамуы

1.Қазақстанның сыртқы саясаты.

2.Сыртқы саясат және әлемдік саясаттың айырмашылығы.

3. Қазақстанда сырқы саясаттың дамуы және қарама- қайшылықтары15

+


30

Халықаралық қатынастар

1.Дүниежүзілік саясат пен халықаралық қатынастар

2. Дүниежүзілік қауымдастықтың ғаламдық проблемалары.

3. Қазақстанның сыртқы саяси бағдары.

15 апта
ІІ-аралық бақылау 30 балл

Барлығы: 60 баллЕскерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау, үй тапсырмасы бойынша түсінігін тексеру (тт), СӨЖ тапсырмалары, тестілік бақылау (Т), реферат тар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: көрсетілген уақытқа сәйкес.
СӨЖ өткізу кестесі

__________мамандығы, 2 курс, 4 семестр, 30 сағат.

Тобы ___________________________________________________________

СӨЖ тақырыбы

Сағат

Өтілетін

күні


Аудиториясы

1

2

3

4

5

1

XI-XV ғасырдағы Қазақстан территория-сындағы тайпалар мен халықтардың саяси

бірлігі.


1
43

2

Қазақ мемлекеттілігінің құрылуы және

оның саяси құрылысы1
44

3

Қ.Р. биліктің тармақтарға бөлінуі.

1
43

4

Қазіргі саяси жүйелерді салыстырмалы

талдау.


1
44

5

Мемлекеттік құрылым түрлері: унитарлы,

мемлекет, федерация, конфедерация.1
43

6

Партиялық жүйелердің түрлері және

олардың құрылымы.1
44

7

Қазақстан Республикасындағы демокра-

тиялық жаңғыртулар1
43

8

Қазақстан Республикасының Сайлау

туралы Заңы1
44

9

ҚР президент институтының эволюциясы.

1
43

10

ҚР парламент институтының

эволюциясы1
44

11

Саяси процеске қатысу түрлері

1
43

12

Қазақстандық саяси мәдениеттің

ерекшеліктері1
44

13

Қазақстан Республикасындағы

мемлекеттік идеологияның негізгі

бағыттары


1
43

14

Саяси шиеленісті шешудің жолдары мен әдістері

1
44

15

Қазіргі заманғы әлемдік сыртқы

саясаттың даму үрдістері1
43

16

Саясаттану қызметтері.

1
44

17

Саяси ілімдердің қалыптасуы және даму қызметтері.

1
43

18

Билік қоғамдық құбылыс ретінде.

1
44

19

Саяси жүйенің құрылымы мен қалыптасу механизмі.

1
43

20

Саяси тәртіп формалары.

1
44

21

Мемлекет қызметтері.

1
43

22

Сайлау қағидалары мен түрлері.

1
44

23

Саяси жетекші концепциялары.

1
43

24

Саяси жетекшіні таңдаудың тәсілдері.

1
44

25

Жаңаша саяси ойлау.

1
43

26

Әлемдік саяси процестер.

1
44

27

Саяси шиеленістің шығу себептері.

1
43

28

Саяси шиеленістердің түрлері.

1
44

29

Саяси социология оның әдістері.

1
43

30

Қазақстанда сайлау өткізу

механизмдері..1
44

Барлығы: 30 сағат


Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі:

1. Жамбылов Д. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998ж.

2. Қапесов Н. Саясаттану Алматы «Жеті жарғы » 2003 ж

3. Хан И.Г. Саясаттану Алматы Каз ГЗУ 2003

4. Көкеев Ә.Д. Саясаттану Оқу - әдістемелік құрал Шымкент 2002ж

5. Кенжебаев М. Саясаттану негіздері. Алматы «Санат», 1995ж

6. Әл- Фараби атындағы қазақ мемлекеттік ұлттық университеті. Фәлсафа, Саясаттану және Психология факультеті. Саясаттануға кіріспе I,II,III – бөлім. Алматы , 1994ж

7. Қ. Әбілдаев, Ә. Мелдебеков Саясаттану Алматы «Санат» 2002ж

8. Н. Өсерұлы Қазақтың үкім кесімдері Алматы «Ана тілі » 1994ж

9. А.А. Амирбек Халықаралық ұйымдар мен мемлекеттер дақтары. Шымкент 2006ж

10. Д.А. Жамбылов Г.Ж. Жамбылова Саясаттану сөздігі Алматы «Эконо-мика» 1997 ж

11. Америка құрама штаттарының ақпарат агенттігі Абылайхан- дос және К 0 Америка үкіметі туралы очерктер Алматы 1995ж


Қосымша:

1. Краснов Б. Политология. М, 1995г.

2. Жуков В., Краснов Б. Общая и прикладная политология. М, 1999г.

3. Пугачев М. Основы политологии. М, 1995г.

4. Мельник В. Политология. Минск, 1997г.

5. Кенжебаев М. Саясаттану негіздері. А, 1994ж.

6. Нартов Н. Геополитика. М, 1999г.

7. Зеркин В. Основы политологии. Ростов-на-Дону. 1996г.

8. Мальцев В. Основы политологии. М, 1997г.

9. Нерсесянц В. История политических и правовых учений. М, 1998г.

10. Джунусова Ж. Республика Казахстан: Президент. Институты демократии. А, 1996г. П.Копесов Н. Основы политологии. А, 1995г.

11. Ефимов В. Система государственной власти. М, 1994г.

12. Демидов А. Основы политологии. М, 1994г.

13.Ашин Г. Основы политической элитолгии. М, 1999 г.

14.Пугачев В. Введение политологию. М, 1999 г.

15.Назарбаев Н. Ғасырлар тоғыында А, 1999 ж.

16. Назарбаев Н.Тарих толкынында А, 1999 ж.

17. Нысанбаев Ә. Қазақстан демократия рухани жаңғыру. А, 1998ж.

18.Денисюк Н. Политология М, 1996г.

19.Марченко М. Политология М, 1997г.

20.Малько В. Политология М, 1999г.

21.ГаджиевК. Введение в политическую науку. М, 1997г.

22. Машан М.С Политическая система Казахстана трансформация,

адаптация, целедостижение. Алматы Білік, 2000г.-208с

23.Байтенова Н. Межэтническая интеграция: проблемы, реальность перспективы. А, 1997г.

24.Бакаев Л. Межэтнические отношения в Казахстане исторический опыт, проблемы и противоречия А, 1995 г.

25. Бижанов А.Х. Республика Казахстан: демократическая модернизация общества переходного периода Алмалы: Өнер, 1998г.-256с

26.Кушербаев К.Е. Этнополитика Казахстана состояние и перспективы

Алматы: ИРК 1996г.-227с

27.Аяган Б.Г. Апогей и закат советского социализма Казахстанский полигон Алматы, 2000 г-168 с.

28. Кадыржанов Р. Консолидация политической системы Казахстана: проблемы перспективы. Алматы: ИФП МН-ВО РК, 1999г-166с.

29. Ибраева Г.Ж. Политика и телевидение Алматы КазГУ, 1996г.-147с

30. Байдельдинов Л.А. Казахстан как политическая реальность. Алматы: институт развития Казахстана, 2000г.

31.Ертысбаев Е. Выборы и демократия сущность и основное содержание Алматы 2000г.

32.Сарсенбаев А. Формирование информационной политки Республики Казахстан. Алматы, 1999г.-174с

33.Тасмаганбетов И.Н. Социаальная политика и политическая трансформация. Алматы: Ғылым, 1997г.-250с

34.Калиева Р.М. Республика Казакстан и современный мир. Астана Елорда, 2000г.-248с

35. Бурханов К. Политология А, 2000г.

36.Казахстан Респбуликасының Конституциясы. А, 1995ж

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті

“Гуманитарлық білім” факультеті


«География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
Cаясаттану” пәнінен аудиториядан тыс өтілетін ОБСӨЖ сабақтары бойынша студенттердің білімін бақылауға арналған

тапсырмалар мәтіні
Жетісай 2009 ж
Каталог: CDO -> OBSOJ -> Geo
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
Geo -> Медициналық география» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар»
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы
Geo -> Тарих және құқықтану” факультеті Отан және шетел тарихы” кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет