«Химия» мамандығының 3-курс студенттерінің білімін бақылауғаДата25.04.2016
өлшемі393.07 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Сырдария» университеті


«Химия және биология» факультеті

«Химия-Биология» кафедрасы

пәні бойынша 050112 «Химия» мамандығының3-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні


Құрастырған: оқытушы, Абдуразова П.А.


Жетісай – 2008 ж.
1. АЛҒЫ СӨЗ.
050112-«Химия» мамандығының 3-курс студенттеріне 6-семестрде «Бейорганикалық химиядан есептеу әдістері» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (135-сағат) берілген. Оның 30-сағаты лекция, 15сағаты лабораториялық сабақтарына және 45- сағаты ОБСӨЖ, 45-сағаты СӨЖ-ге бөлінген.
Кредиттік оқу жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орын алады. Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастыруындағы негізгі функциялары:

-студенттерге бағыт, бағдар беру;

-студенттерге консултациялық көмек, кеңес беру;

-студенттердің білімін бақылау, бағалау.


Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

-сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

-оқытушының кеңесін негізге алып, өз бетінше дайындалу, өздеріне қатаң талап қоя білу;

-күрделі, проблемалық ситуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.


Студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізуде келесі мәселелерге көңіл бөлінуі тиіс.

-СӨЖ нақты жоспарлау;

-әдістемелік қамтамасыз ету;

-СӨЖ тапсырмаларының күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес орындалуын студенттен талап ету.


Оқытушының басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс бағдарламасына сәйкес анықталып уақыты, аудиториясы көрсетіліп оқу кестесіне енгізілген.
СӨЖ бақылау түрлерін, тәсілдерін таңдауға оқу пәнінің мақсаты мен міндетін, бөлінген сағат көлемін, студенттің дайындық сатысы ескерілген.

Студенттің өзіндік жұмысы
Есептер

Жаттығулар

Реферат

Сөзжұмбақ

Шығармалар

Үй тапсырмалары

Аудиториялық жұмыстар

Есептер

Жаттығулар

Пікірталас

Коллоквиум

Ойындар

Дөңгелек стол

Студент

Студент+ оқытушы

Оқытушы: бақылау, бағалау

Кіріспе бақылау

Аралық бақылау (рейтинг) 7,14- апта

Ағымдағы (күнделікті бақылау)

Қорытынды бақылау (емтихан)

Студенттің білімін объективті бағалауды, бақылауды ұйымдастыру- студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгерудегі белменділігін арттырады.

Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға « Бейорганикалық химиядан есептеу әдістері» пәні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум, глосарий және бақылау сұрақтары дайындалған.
Тақырыптар

Апталар

реті


Ұпай

Бақылау түрі

1

Зат мөлшері. Моль

1-аптаТест

Коллоквиум2


Химиялық формулаларды табу әдісі


2-аптаГлоссарий

Есептер


3


Химиялық теңдеулерге арналған есептеулер

3-аптаКоллоквиум

4

Газ заңдары. Газдың молярлық көлемі

4-апта
Тест

Коллоквиум5

Тотығу-тотықсыздану реакцияларыТест

Коллоквиум6

Электродтық потенциал

5-аптаЕсептер

7


Ерітінді

6-аптаГлоссарий

8

Ерітіндінің тығыздығы

7-аптаЕсептер
Σ ОБСӨЖ 25ұпай+5ұпай прак. Саб

Тақырыптар

Апталар

реті


Ұпай

Бақылау түрі

1

Мольдік концентрация

8-апта
Есептер

2

Молялдық концентрацияТест

3

Нормальдық концентрация

9-аптаЕсептер

4

Бейэлектролит ерітінділер

10-апта
Глоссарий

Есептер


5

Ерігіштік көбейтіндісіГлоссарий

6

Тұздар гидролизі

11-аптаГлоссарий

Тест


7

Электролиз

12-апта
Коллоквиум

8

І және ІІ топ элементтеріне арналған есептеулерКоллоквиум

9

І,ІІ және ІІІ топ элементтеріне арналған есептеулер

13-апта
Тест

10


Органикалық заттардың формуласын табуға арналған есептеулер

14-апта
Тест
Σ ОБСӨЖ 25ұпай+5ұпай прак. Саб

МАЗМҰНЫ


 1. АЛҒЫ СӨЗ

 2. КҮНТІЗБЕЛІК- ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

 3. БІРІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

  1. Зат мөлшері. Моль

  2. Химиялық формулаларды табу әдісі

  3. Химиялық теңдеулерге арналған есептеулер

  4. Газ заңдары. Газдың молярлық көлемі

  5. Тотығу-тотықсыздану реакциялары

  6. Электродтық потенциал

  7. Ерітінді

  8. Ерітіндінің тығыздығы

 4. ЕКІНШІ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

  1. Мольдік концентрация

  2. Молялдық концентрация

  3. Нормальдық концентрация

  4. Бейэлектролит ерітінділер

  5. Ерігіштік көбейтіндісі

  6. Тұздар гидролизі

  7. Электролиз

  8. І және ІІ топ элементтеріне арналған есептеулер

  9. І,ІІ және ІІІ топ элементтеріне арналған есептеулер

  10. Органикалық заттардың формуласын табуға арналған есептеулер
 1. ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН жазбаша ТАПСЫРМАЛАР


Тест сұрақтары

1. Қазіргі уақытта массаның атомдық бірлігі ретінде қабылданған:

А) Сутектің 1Н изотопының массасы

Б) Оттектің 16О изотопының массасы

С) Оттектің 16О изотопының массасының 1/16 бөлігі

Д) Көміртектің 12С изотопының массасы

Е) Көміртектің 12С изотопының массасының 1/12 бөлігі


2. Калий гидроксидімен толық нейтралдану реакциясында ортофосфор қышқылының эквивалентінің молярлық массасы қанша болады?

А) 98г/моль

Б) 49г/моль

С) 32,6г/моль

Д) 24,5г/моль

Е 19,6г/моль


3. Калий гидроксидімен нейтралдану реакциясында сірке қышқылы эквивалентінің молярлық массасы қанша?

А) 15г/моль

Б) 20г/моль

С) 30г/моль

Д) 60г/моль

Е 120г/моль


4. Күкірт қышқылының 196 грамындағы оның эквивалентінің зат мөлшерін көрсетіңіз

А) 2моль

Б) 4моль

С) 6моль

Д) 8моль

Е) 16моль


5. Эквивалент ұғымының ІUPAC ұсынған анықтамасын көрсетіңіз

А) 1г сутекпен қалдықсыз әрекеттесетін зат массасын эквивалент деп атаймыз

Б) 8 грамм оттекпен қалдықсыз әрекеттесетін зат массасын эквивалент деп атаймыз

С) Сутек атомының 1 молімен қалдықсыз әрекеттесетін зат массасын эквивалент деп атаймыз

Д) Сутек молекуласының 1 молімен қалдықсыз әрекеттесетін зат массасын эквивалент деп атаймыз

Е) Эквивалент дегеніміз қышқылдық – негіздік немесе ион алмасу реакцияларындағы сутектің 1 ионына және тотығу – тотықсыздану реакцияларындағы бір электронға тепе – тең


6. Авагадро тұрақтысының сандық мәнін көрсетіңіз

А) 22,4л


Б) 6.02х1023 моль-1

С) 6.02х10-23 моль-1

Д) 6.02х1024 моль-1

Е) 6.02х1021 молекул


7. Бойль – Мариотт заңын өрнектейтін формуланы көрсетіңіз

А) р1V1 p2V2

Б) V1T1 V2T2

С) р1T2 p2T1

Д) р0V0 /T0 p1V1/T1

Е р1V2 p2V1


8. Тотияинның молярлық массасы қанша?

А) 160г/моль

Б) 250г/моль

С) 90г/моль

Д) 14400г/моль

Е 200г/моль


9. 64г оттекті оттек молекулаларының зат мөлшері қандай?

А) 2моль

Б) 4моль

С) 22,4л


Д) 44,8л

Е 2х6.02х1023 моль

10. 96 грамм оттектегі оттек атомдарының зат мөлшері қанша?

А) 3 моль

Б) 6моль

С) 22.4л


Д) 67.2л

Е 6х6.02 х 1023моль

11. Массасы 152г. азот (ІІІ) оксидіндегі зат мөлшерін көрсетіңіз

А) 2моль

Б) 3моль

С) 6 моль

Д) 44.8л

Е) 12.04х1023 моль


12. Мөлшері ¼ моль азот (V) оксидінің массасын көрсетіңіз

А) 27г


Б) 28г

С) 30г


Д) 42г

Е) 76г


Коллоквиум

1. Зат мөлшері деген не? Оның өлшем бірлігі қандай?

2. Авогадро саны нені көрсетеді? Оның шамасын қалай есептеп шығаруға болады?

3. Молярлық масса деген шама нені көрсетеді?

4. Судың: а) 0,2; ә) 2; б) 5 молінде қанша молекула болатынын есептеп шығарыңдар.

5. Берілген атомдар санын мольмен есептеңдер:

а) 12,04*1023 атом темір; ә) 3,01*1023 атом сутек; б) 6,02*1023 атом көміртек.

6. 1л суда қанша молекула саны бар және ол қанша моль болады?

7. Мынадай жазба нені білдіреді: υ(Ғе)=3моль, М(Ғе)=56г/моль

8. Берілген реакция теңдеуіне сай: 4Ғе + 3О2 =2Ғе2О3 5,6г темір әрекеттескенде шығатын темір (ІІІ) оксидінің массасын және зат мөлшерін есептеп шығарыңдар.


Глоссарий

1. Атом


2. Молекула

3. Химиялық қосылыс

4. Химиялық реакция

5. Химиялық элемент

6. Химиялық таңба

7. Химиялық формула

8. Салыстырмалы молекулалық масса

9. Салыстырмалы атомдық масса

10. Массалық үлес

11. ВаленттілікЕсептер

 1. Күкірт пен оттектен құралатын қосылыстағы атомдардың қатынасы 1:2. Оның химиялық формуласы қандай?

 2. Мына заттардың химиялық формулаларын жазыңдар: а) сутек атомы; ә) сутек молекуласы; б) оттектің екі атомы; в) оттектің молекуласы; г) сутектің екі молекуласы;

 3. Қанттың құрамына: көміртектің 12, сутектің 22, оттектің 11 атомы кіреді. Оның химиялық формуласын жазып, оқыңдар, салыстырмалы молекулалық массасын табыңдар.

 4. Күкірт қышқылының формуласына сай элементтердің массалық қатынастарын есептеп шығарыңдар.

 5. Көміртек пен сутектен тұратын заттың құрамында 75% С бар. Осы заттың химиялық формуласын табыңдар.

 6. Ас содасының құрамына 27,38%Nа, 1,19%Н, 14,29% С және 57,14% О кіреді. Тұрмыста қолданылатын осы химиялық қосылыстың формуласын табыңдар.

 7. Күкірт оттекте жанғанда түзілетін қосылыстың массасы бастапқы күкірт массасынан 2 есе көп. Заттың молекуласында күкірттің бір атомы бар екенін біле отырып, қосылыстың химиялық формуласын табыңдар.%


Коллоквиум
1. Химиялық теңдеу деген не?

2. Химиялық теңдеу құрудың басты шарты қандай?

3. Химиялық теңдеу мен алгебралық теңдеудің қандай ұқсастықтары және айырмашылықтары бар?

4. Сынап пен оттек бірігіп сынап оксидін НgО түзеді. Химиялық реакция теңдеуін жазыңдар.

5. Берілген жұп заттар әрекеттескенде химиялық реакция теңдеулерін анықтаңдар. а) Na + S→ ә) К + Р → б) Мg+ О2

6. Мырыш сульфиді түзілгенде, заттар қалдықсыз әрекеттесуі үшін таза күкірт пен мырышты шамамен қандай массалық қатынаста алу керек?

7. Магний сульфатындағы және темір корбанатындағы әр элементтің массалық үлесін есептеңдер.

8. Тотяйынды СuSO4 * 5Н2О микротыңайтқыш ретінде қолданған кезде сораның түсімі анағұрлым өсті. Осындай 10кг (4процент шамасында қоспасы бар) тұздан қанша мыс топыраққа енгізіледі?Тест сұрақтары
1. Атом – молекулалық ілімнің негізін кім қалаған?

а) М.В. Ламоносов с) Гей- Лоссан

в) Ж.Л.Пруст д) Й. Я. Берцелиус

2. Қазіргі кезде белгілі химиялық элементтерсаны қанша?

а) 115 с) 109

в) 117 д) 118


3. Зат массасының сақталу заңын кім ашты және нешінші жылы ашты№

а) Гей Люссок 1746 ж с)М. В.Ломоносов 1748 ж

в) Ж.Л. Пруст 1745 ж д) Й.Я.Берцелиус 1749 ж
4. Химиялық реакция. Жылдамдығын арттыратын бірақ реакция нәтижесінде өзгеріссіз қалатын заттар не деп аталады.

а) изамоттар с) катализаторлар

в) белогтар д) ингибиторлар
5. Органикалық тыңайтқыштар.
а) амиак, фоссфор с) суперфосфат

в) мал, құс қиы д) бар, магнит

 1. Газдың физикалық күиін қандай газ заңдары анықтайды.

А) көлемдік қатынас заңы. Есе лік қатынас заңы

В) Гей – Люссак заңы. Боиль- мариотт заңы


С) Зат массасының сақталу заңы


7. Көлемдік қатынас заңын алғаш қай ғалым ашты.

А) Дальтон

В) Авагадро

С) Гей – Люссак


8. Дальтонның үлестік қысымы заңына бағынады бұл заңнан шығатын қорытынды.

А) бірдей жағдайда әр түрлі газдардың бірдей көлемдегі молекулалар саны бірдей болады.

В) су бетіне жиналған газдың қысымы жалпы атмосфералық қысымнан су буы қысымын алып тастағанға тең

С) Бірдей жағдайда газдардың бірдей көлемдеріндегі атомдар саны бірдей деп қорытынды жасайды.


9. Материяның сақталу заңын немесе энергиямен масаның сақталу заңын ашқан ғалым.

А) Дальтон

В) Менделеев

С) Ломонов


10. Газдың физикалық күйін газ заңдары.

А)Бойль – Мариот және Гей – Люссак заңдары анықтайды

В) К.Л Берталь Ж.А Пруст заңдары анықтайды

С) Менделеев – Клапейрон теңдеуі шығады


11. Зат масасының сақталу заңының анықтамасы

А) Кез – келген газдың 1 моль үшін қат ынасы тұрақты шама

В) Алыну әдісіне қарамастан әр бір химиялық заттың элемнетті к құрамы әр қашанда тұрақты болады

С) Реакцияға түскен заттардың массасы реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады


12. М.В Ломоносов заттар массасының сақталу заңын қай жылы ашты

А) (1803 – 1804)

В) (1811 – 1860)

С) (1748 –1760)


13. Заттар массасы сақталу заңының мәнін қалай түсіндіруге болады

А) Реакцияға түскен заттардың массасы реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады

В)Реакцияға қатысқан заттардың құрамында қандай атомдар қанша мөлшерде болса реакция нәтижесінде шыққан заттардың құрамындада сондай атомдар сонша мөлшерде болады.

С) Барлық химиялық реакциялар заттар массасы сақталу заңына бағынады


14. Еселік қатынас заңын (1803) ашқан ағылшын ғалымы

А) Ж.Пруст

В) Д.Дальтон

С) Гей – Люссак


15. Реал газдарда малекулалар арасындағы құбылыстар қандай болады

А) Температурамен төмендегі қысым

В) Өзара тартылу мен тебісу

С) Әрекеттесу және қозғалу

16. Авогадро саны дегеніміз не.

А) Реакцияға түскен заттардың массасы реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады

В) Алыну әдісіне қарамастан әр химиялық заттың элементтік
құрамы әр қашанда тұрақты болады

С) Әр түлі газдардың 1моль бірдей жағдайда бірдей көлем алады (22,4л)Na=6*1023 молекулаға тең


17. Негіздердің көпшілігі қыздырғанда ыдырайды Мысалы:

А) Cu(OH)2=CuO+H2O 2Fe( OH)3= Fe2O3+3H2O

В) 2H2 + O2= 2H2O

C) KOH + HCl =KCl+ H2O


18. Гей – Люссак заңы

А) Тұрақты температурада газды ң массасындағы көлемі оның қысымына кері пропорционал тәуелділікте

В) Тұрақты қысымда газдың осы массадағы көлемі оның абсалютті к температурасынва тура пропорциона л тәуелділікте болады

С) Газ қоспасының қысымы оны құрайтын және бір- бірімен әрекеттеспейтін газдар қысымдарының қосындысына тең


19. . Реакцияға қатынасқан және оның нәтижесінде түзілген газдардың көлемдерін зерттей келіп газдарддың көлемдік қатынас заңын ашқан ғалым

А) Авагад ро

В) Бойль – Мариотт

С) Гей - Люссак


20. Құрам тұрақтылық заңының қазіргі анықтамасына Мысал:

А) CaO+ SiO2=Ca SiO3

Na2 O+ SO3=Na2SO4


 1. N2+ 3H2 =2NH3

NH4 Cl + NaOH= NH3+ H2O + NaCl

NH4 Cl= NH3+ HClКоллоквиум

 1. Заттар массасының сақталу заңының қазіргі анықтамасы және оның мәні
 1. Есеп: Авагадро заңы пайдаланып пропорция қүру. Егер газдың 30,3г массасы 16,94л/көлем (қ.ж) алса онда оныңи х г массасы 22,4 л көлем алады. Ж\бы:40,07г
 1. 1905жылы Энштейн материяның кез –келген түрі үшін массамен энергияның арасындағы байланысты қандай формуламен дәлелделді
 1. Есеп: Газдың температурасын есептеу Клапейрон – Мендельеев теңдеуін пайдаланыңыз. Көлемі 40л баллонның ішінде 77г СО2 газы бар баланға қосылған манометр 106,6 К\Паскаль көрсетіп тұр балонның ішіндегі газдың температурасын табыңыз Ж/бы 293,06 к=23 1. Құрам тұрақттылық заңының алғаш рет француз ғалымы Ж. Пруст(1808) қалай тұжырымдама жасады
 1. Авагадро заңын пайдаланып пропорция құрамыз

Егер газдың (СО)2 44 г массасы 22,4 л көлем (қ.ж) алса онда оның х г массасы 91,33 л қалыпты жағдай алады Ж/бы 179,4г


 1. Дальтонның еселік қатынас заңының тұжырымдамасы
 1. Көлемі 10л балонның ішінде температурасы 270 моль оттек бар баллонның ішіндегі оттекті ң қысымын есептеңдер. Газдың қысымын табуға Клапейрон Менделеев теңдеуін пайдаланыңыз Ж\бы 249,42 К\паскаль
 1. Заттар массасының сақталу заңын математикалық түрде қалай өрнектеледі

10. Менделеев Клапейрон теңдеуіКоллоквиум
1.Диспропорциялану реакцияларын ата?
2.Тотықтырғыш ретінде күшті бейметалдар.
3.Тотығу – тотықсыздану процесінің теориясын ашқан ғалымдарды ата.
4. Жәй және күрделі заттардың элементтердің тотығу дәрежесін ата.
5.Тотығу дәрежесін қой.
(NH4)2 Cr2 O7 =N2 + Cr2 O3+4H2O
6. FeSO4 + H2O2 + H2SO4=Fe2(SO4)3 + H2O – тотықтырғышты есепте.

7.H2O2 + KMnO4 + H2 SO4=O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O – тотықсыздандырғышты есепте

8.Mg+HNO3 =Mg(NO3)2+NH3H3O- тотығу – тотықсыздану реакциясы теңдеуіндегі тотықтырғыштың коефиценті н көрсет?

9. Тотығу дәрежесі?

10. Метал емес жәй заттар: O2, O3, Cl2, F2, I2 , Br2,
Тест сұрақтары.

1.Ерте кезде тотығу терминін қалай атаған?

А) оттек пен сутек қосылысын

Б) оттек пен қосылуды

В) суттек пен қосылуды

2. Атомның, малекуланың немесе ионның электрон қосып алу процесі

А) тотықсыздану

Б) тотықтырғыш

В) валенттік

3. Тотығу – тотықсыздану процесінің осы күнгі теориясын жасаған біздің еліміздің ғалымдарын ата


А) У. Крукс пен Д.И. Менделев


Б) Томсон мен Рентген

В) Я.В Писаржевски,Я.И Михайленко

4. Тотығу – тотықсыздану реакцияларын теңестірудің неше тәсілі бар

А) 3 Б)2 В)4

5. Әр түрлі атомдардың, иондардың, малекулалардың арасында электрон ауысуының нәтижесінде жүретін тотығу – тотықсыздану реакциясы

А) малекула ішіндегі т-т-с

Б) өзіндік т-т-с

В) атом аралық және малекула аралық


6.Бір ғана атомның түрінің тотығып, әрі тотықсыздануы

А) малекула ішіндегі т-т-с

Б) өзіндік т-т-с

В) атом аралық және малекула аралық

7. Техника мен лабараториялық жұмыстарда жиі қолданылатын аса маңызды тотықсыздандырғыштың қатарына қандай элемент жатады

А) көміртек пен оттек

Б) литимен магни

В) көміртек пен күкірт

8. Органикалық заттарды өндіруде , қандай элемент қолданылады

А) фтор, бром, хлор

Б) темір,мырыш, алюмини, қалайы

В) көміртек, су, оттек

9. Na 2 S2O3 – қандай істерде қажет

А) кәсіби

Б) лабараториялық

В) бояу ісінде

10. Тотықтырғыш ретінде күшті бейметал

А) F2, Cl2, Br2, I2, O 2 ,O3.Б) NO3, SO4 , ClO4

В) FeO3, Cr2 O, CrO
11. Металургия және химия өнер кәсібінің басты тотықтырғышын ата

А) натри

Б) оттек

В) силитцум

12. Сутек пероксиді неде қажет

А) ауыл шаруашылығында

Б) медецинада дизенфекцияда

В) лабараториялық жұмыста

13. Ең күшті тотықтырғыш

А) сутек


Б) оттек

В) азон


14. Cl +5 +4e= Cl+ реакцияның оң терістілігін анықта

А) оң


Б) теріс

В) белгісіз

15. Атом электронын берсе қандай зарядқа айналады

А) оң Б) теріс

16. Атом электронын қосып алса қандай заря дқа айналады

А) оң Б) теріс

17. Оттек бойынша валенттіліктің кемуін сутек бойынша валенттіліктің өсуі

А) тотықсыздану

Б) кері тотықсыздану

В) тотықтырғыш

18. Тотығу- тотықсыздану қандай жылдамдықпен жүреді

А) сатылы

Б) әр түрлі, баяу

В) жылдам

19. Ең күшті тотықсыздандырғышты ата

А) сілтілік метал, оның ішінде франци

Б) оттек

В) оксид


20.Тотығу – тотықсыздану реакциясын пайдаланып, химия өнер кәсібінде қандай заттар алынады

А) көптеген ауыл шаруашылы ғына керекті заттар

Б) таза метал, амиак, сілті қышқылы

В) медицинаға керекті заттарЕсептер

 1. Металдардың кернеу қатары қалай құрылады? Мына ерітінділермен әрекеттескенде, мырыш пластикансының массасы өсе ме, кеми ме немесе өзгеріссіз қалады ма? а) CuSО4 ә) MgSО4; Рb(NО3)2; неліктен?

 2. Сутек электродының потенциалы неге тең? а) рН=10; б) рН=3 тең болғанда?

 3. Егер де осы ерітіндіден мыспен 4,32г күміс ығыстырылғанда, ерітіндіде күміс нитратының қандай массасы бар?

 4. Мыс сульфатының ерітіндісінен 8,12г мысты ығыстыру үшін, құрамында 10% қоспа бар техникалық темірдің қандай массасы қажет?

 5. 200мл 0,1м СuSО4 ерітіндісіне, темір пластика 8,12г салмағымен, батырылған. Ерітіндіден барлық мысты ығыстырғаннан соң, пластиканың массасы қандай болады?

 6. Сутек электродының потенциалы (мВ) мына мәндерге тең болатын, ерітінділердің рН есептеңдер: а) -201; б)-431; в) -183; г) -413мВ.

Глоссарий

Ерітінділер

 1. Ерітінділер

 2. Сольваттар

 3. Гидраттар

 4. Еру жылуы

 5. Гидраттану энергиясы

 6. Кристалдық тор энергиясы

 7. Қанық ерітінді

 8. Қанықпаған ерітінді

 9. Концентрлі ерітінді

 10. Сұйытылған ерітінді

 11. Концентрация

 12. Проценттік концентрация

 13. Молярлық концентрация

 14. Нормальдық концентрация

 15. Молялдық концентрация

 16. Титр


Есептер

 1. 1л-де 0,01н сірке қышқылының ерітіндісінде, оның 6,26 1021 молекула және иондары бар. Осы ерітіндідегі сірке қышқылының изотондық коэффициентін(і) және диссоциациялану дәрежесін анықтаңдар. (1,04; 1,04)

 2. 0,1н НСІ ерітіндісінде (α=0,92), 0,01н НСІ ерітіндісінен (α=0,98) сутек иондарының концентрациясы неше есе көп? (9,4 есе)

 3. Оствальдтың сұйылу заңы дегеніміз не?

 4. Дебай-Гюккель ережесі

 5. Құрамында 500г суда 0,925г СаСІ бар сулы ерітіндіде, кальций хлоридінің активтілік концентрациясын есептеңдер.

 6. 0,2м тұз қышқылының ерітіндісінің изотондық коэффициенті және диссоциациялану дәрежесі неге тең? Егер осы ерітіндіде оның 2,19 1023 молекуласы және иондары болсаЕсептер


  1. Екі литрінде 8,0г NаОн бар сулы ерітіндідегі натрий гидроксидінің мольдік концентрациясын есептеңдер.

  2. Егер қышқылдың концентрациясы 3 моль/л болса, 200мл сулы ерітіндіде ортафосфор қышқылының қанша грамы болады?

  3. Тығыздығы 1,18г/см3 24 процентті ерітіндідегі натрий хлоридінің мольдік концентрациясын анықтаңдар.

  4. Тұздың концентрациясы 2 моль/л болатын 400мл ерітінді дайындау үшін массасы қандай калий нитратын алу керектігін есептеңдер.

  5. 1,5моль/л концентрациялы 3,1л ерітіндіде қанша килограмм алюминий сульфаты болады?

  6. 200С-та тығыздығы 1,18г/см3 болатын ерітіндідегі азот қышқылының мольдік концентрациясын анықтаңдар.

  7. Егер хлорсутектің масса бойынша мөлшері 20 процент болса, тұз қышқылының мольдік концентрациясы қандай?

  8. 2л мыс сульфатының концентрациясы 0,1 моль/л сулы ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм тотяйын қажет болады?

  9. Көміртек () оксидімен қанықтыру арқылы ас содасының бір мольдік (1М) ерітіндісін алу үшін натрий корбанатының мольдік концентрациясы шамамен қандай болу керек?

  10. Сірке қышқылының концентрациясы 0,5моль/л 1л сулы ерітіндісін дайындау үшін тығыздығы 1,01 г/см3 сірке қышқылы ерітіндісінің қандай көлемі қажет болады?Тест сұрақтары
1. FS2+11O22Fe2 O3 +8 SO2 теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін неше моль Fe S2 қажет.

а) 0,4


ә) 0,5

б) 3,2
2. Массасы 11г темір сульфиді толық еруі үшін 20%-дық тұз қышқылының неше грамм ерітіндісі қажет.

а) 2,28

ә) 4,56


б) 45,6
3. 5,6г темірге тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілетін тұздың массасын есептеңдер.

а) 12,7г Fe CL2

ә)22,8 Fe CL2

б)12,8 Fe CL2


4. Мыспен концентрленген күкірт қышқылын қыздырып әрекеттестіргенде қандай заттар түзіледі.

а) Cu SO4+H2

ә) CuO+ H2 SO4

б) Cu SO4+H2O+SO2


5. Қышқылдық қатарды көрсет.

а) MgO; Na2O; CuO

ә) CO2; P2O5 SO3

б) AL2 O3 ZnO


6. Темір (ІІ) сульфидін көрсет.

а) FeS


ә) Fe2 CL

б)Fe CL
7. Қалыпты жағдайда 44,8л көмірқышқыл газын алу үшін кальций карбанатының қандай массасы қажет. 1. 200г

 2. 150г

 3. 100г

8. Мына тұздардың қайсысының ерітіндісінің ортасы негіздік.

 1. Na2SiO3

 2. Na2Cl

 3. Na2SO4

9. Қай карбидтің сумен әрекеттесу нәтижесінде метан бөлінеді. 1. CaC2

 2. Ba C2

 3. H 3C 3

10. Соданың ерітіндісі мына заттардың қайсысымен әрекеттескенде тұнба түзіледі? 1. NH2Cl

 2. Ba Cl2

 3. NaCl

11. Мына қосылыстардың қайсысында кальций көп. 1. CaO

 2. Ca3(PO4)2

 3. CaCl2

12. Егер белгісіз ІІ валентті металдың 3,6г судан 3,36 л (қ. ж) сутекті ығыстырып шығарса, ол қай металл болғаны 1. Mg

 2. Ca

 3. Cr

13. Көлемі 500 л судың кермектілігін жою үшін 0,53 г сода қажет болады. Осы судың 1 л қанша гидокарбонат бар? 1. 0,81 г/л

 2. 1,62 г/л

 3. 3,24 г/л

14. Мына реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі.

Al(OH)Cl2+ 2NaOH→.


 1. Al(OH)3

 2. AlCl3

 3. NaAlO2

15. Жер қыртысында ең көп таралған металл 1. Fe

 2. Ti

 3. Al

16. Қандай қатарда тек металдар орналасқан 1. K, Zn, Fe;

 2. Si, Ca, Bi;

 3. Al; C; Cr

17. 49 % -дық 200 грамм күкірт қышқылын мырышпен әрекеттескен, қалыпты жағдайда түзілген сутегінің көлемі қандай? 1. 2,24 л

 2. 4,48 л

 3. 22,4 л

18. Құрамында 22 сутек отамы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамында неше көміртегі отамы болады. 1. 10

 2. 11

 3. 12

19. Кермек судың 200 л 44,4 г CaCl2 бар. Осы судың 1 литрінде қанша қальций бар. 1. 0,16 г/л

 2. 0,24 г/л

 3. 0,08 г/л

20. Массасы 500 г 30 % - дық мысалы сульфатының ерітіндісіне жетерліктей мөлшерде мырыш ұнтағын 1. 60 г

 2. 50 г

 3. 40 0г

21. Қайсы қосылыста оттегінің тотығу дәрежесі бірге тең? 1. Na2O

 2. K NO3

 3. H2O2

22. Күкірт бос күйінде қандай тұрақты молекула түзеді 1. S4

 2. S6

 3. S8

23. Азот атомының электрондық конфигурациясы қандай? 1. N

 2. N:

 3. N;

24. Азот қышқылы қай затпен реакцияға түспейді? 1. Cu

 2. Pt

 3. Fe

25. Азот қандай қосылыста теріс тотығу дәрежесін көрсетеді. 1. N2O

 2. NO2

 3. Na3N

26. Ауада көмірсутегі (CnHm) толық жанғанда не түзіледі? 1. CO және H2

 2. CO2 және H2

 3. CO2 және H2O

27. Қандай зат құрғақ мұз деп аталады. 1. H2O

 2. CO2

 3. Қатты CO2

28. Уақытша кермектілікті қалай жоюға болады?

 1. Қайнату

 2. Сұйылу

 3. Буландыру

29. Сөндірілген ізбестің формуласын көрсетіңіз?

 1. Ca CO3

 2. Ca (HCO3)2

 3. Ca (OH)2

30. Жер қыртысында ең көп тараған метал? 1. Fe

 2. Ti

 3. Al

31. Электротехникада қыздыру лампаларын жасау үшін қандай металдан жасалған сым пайдаланылады. 1. Al

 2. Mo

 3. W

32. 4Al+3O2↔2Al2O3 реакциясы бойынша 1 моль алюмениден неше моль алюмений оксиді түзіледі. 1. 2

 2. 4

 3. 0,5

33. Ең оңай балқитын метал? 1. Ca

 2. Na

 3. Hg

34. Сумен қандай метал реакцияға түспейді? 1. Ca

 2. Ba

 3. Ni

35. Концентрленген HNO3 – пен қандай метал әрекеттеспейді. 1. Cu

 2. Ag

 3. CrЕсептер

  1. 200С-де тығыздығы 1,149г/см3 болатын тұз қышқылында массасы бойынша 30,0 проценттік хлорсутек бар. Осындай қышқылдың 1л-де неше грамм хлорсутек болады?

  2. 200С-де тығыздығы 1,831г/см3-қа тең 94 проценттік 1көлем күкірт қышқылын 5 көлем сумен алмастырғанда алынған қышқыл ерітіндісінің массалық үлесі қандай?

  3. 200С-де тығыздығы 1,310г/см3 болатын құрамында 50 проценттік азот қышқылы бар 1л азот қышқылына 690мл су қосады. Осыдан алынған қышқыл ерітіндісінің массалық үлесі қандай?

  4. 200С-де тығыздығы 1,39г/см3 болатын күкірт қышқылының 100г ерітіндісінде неше моль күкірт қышқылы болады. Осы ерітіндінің 300грамын толық нейтралдау үшін неше грамм натрий гидроксиді кетеді?

  5. 200С-де тығыздықтары 1,348г/см3 және 1,779 г/см3-қа тең күкірт қышқылынан сол температурада тығыздығы 1,553г/см3 болатын 440г қышқыл ерітіндісін дайындау керек. Бастапқы қышқылдардың әрқайсысынан қандай масса қажет болады?

  6. 600г 55 проценттік ерітінді дайындау үшін қанша мөлшерде 87 проценттік күкірт қышқылы ерітіндісі және неше грамм су қажет?

  7. 200С-де тығыздығы 1,219г/см3 болатын 1л 20 проценттік натрий гидроксиді ерітіндісін дайындау керек. Бұл үшін құрамында 98 проценттік натрий гидроксиді бар сілтіден неше грамм алу керек?Глоссарий

Сұйытылған бейэлектролит ерітінділер

 1. Осмос

 2. Осмостық қысым

 3. Вант-Гофф заңы

 4. Рауль заңы 1

 5. Рауль заңы 2

 6. Еріген зат

 7. Еріткіш

 8. Криоскопиялық константасы

 9. Эбулоскопиялық константасы

Есептер

 1. Еріткіштің криоскопиялық және эбулиоскопиялық константалары деген не? 125г бензолда заттың 0,0125 молі еріген ерітіндінің қату температурасы 0,512 0С-ға төмендейтінін біле отырып, бензолдың криоскопиялық константасын есептеңдер. (Жауабы: 5,12)

 2. 00С-да, құрамында 1л ерітіндіде 18,4г гицирин С3Н8О3 бар ерітіндінің осмостық қысымы неге тең екенін есептеңдер. (Жауабы: 4,54 105Па)

 3. Сулы ерітінді, құрамында 155,18г 5,18г еріген заты бар, -1,390С қатады. Судың криоскопиялық константасы 1,86. Еріген заттың молекулалық массасын анықтаңдар. (46 м.а.б.)

 4. 270С-да 400мл ерітіндінің құрамында 2г еріген зат бар. Ерітіндінің осмостық қысымы 1,216 105Па. Еріген заттың молекулалық массасын анықтаңдар. (102,5 г/моль)

 5. Эбулиоскопиялық константасы 2,12-ге тең 400г эфирде 15г хлоформды еріткенде, ерітіндінің қайнау температурасы 0,6650С жоғарлаған. Хлороформның молекулалық массасын анықтаңдар. (119,5 м.а.б.)


Глоссарий

 1. Ерігіштік көбейтіндісі

 2. Ерігіштік

 3. Аз еритін электролиттер

 4. Ерімейтін электролиттер

 5. Еритін электролиттер

 6. Екі ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 7. Үш ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 8. Төрт ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 9. Бес ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 10. Тұз эффектісі


Глосарий

 1. Тұздар гидролизі

 2. Гидролиздену дәрежесі

 3. Диссоциациялану дәрежесі

 4. Сутектік көрсеткіш

 5. Гидроксилдік көрсеткіш

 6. Судың диссоциациялануы


Тест сұрақтары
1. NH4 Cl гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды2. Na2 CO3 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды3. FeCl2 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды4. Са (СН3 СОО)2 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды5. NH4 У гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды6. NH4 NO3 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды7. NH4 CH3 COO гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтралға жақын

С) негізді

Д) күшті қышқылды

Е) күшті негізді8. 0,0001 м NaOH ерітіндісінің рН шамасын есептеңіз

А) 3


Б) 4

С) 2


Д) 10

Е) 12
9. 0,01м КОН ерітіндісінің рН шамасы

А) 3

Б) 4


С) 12

Д) 10


Е) 2
10. 0,1м КОН ерітіндісінің рН шамасы

А) 13


Б) 4

С) 9


Д) 1

Е) 2


177. 0,1м NaOH ерітіндісінің рН шамасы

А) 13


Б) 8

С) 1


Д) 10

Е) 2
11. 0,1 М НCl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1

Б) 2


С) 3

Д) 4


Е) 6
12. 0,01М НСl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1


Б) 2

С) 3


Д) 4

Е) 6
13. 0,001М НСl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1

Б) 2


С) 3

Д) 4


Е) 6
14. 0,0001М НСl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1


Б) 2

С) 3


Д) 4

Е) 6


Коллоквиум
1. Электролиз дегеніміз не?

2. Анодтық процестер

3. Катодтық процестер

4. Электролиз тотығу-тотықсыздану процесі. Бұл реакцияда қайсысы тотықтырғыш, қайсысы тотықсыздандырғыш болып табылады?

5. Қандай металдарды электролизбен алады және неліктен? Мысалдар келтіріңдер

6. Электролиздің сызбанұсқасын құрыңдар:

а) күміс хлоридінің балқымасы;

ә) мыс сульфатының ерітіндісі;

б) калий фторидінің балқымасы;

в) натрий сульфидінің ерітіндісі;

7. Металл бұйымды «күмістеу» қажет. Мұны қалай істеуге болады? Процестің сызбанұсқасын құрыңдар.

8. Құрамында алюминий оксиді бар кеннен алюминийді электролиздеп алады. Бұл процестің теңдеуін құрыңдар. Құрамында 20 процент алюминий оксиді бар 8кг алюминий кенінен қанша алюминий алуға болатынынесептеңдер.

9. Мырыш сульфатының электролизі кезіндекатодта 13г металл бөлінген. Егер өнімнің шығымы 85 процентті құраса, анодта қанша газ және қандай көлемде бөлінеді?

Коллоквиум

1. Химиялық 105 элементтің нешеуі металдарға жатады.


2. Металдардың физикалық қасиеті.
3. Металдардың химиялық қасиеті.
4. Металдардың алынуы.
5. Металдар құймаларының қасиеттері мен құрамы.
6. Мыстың екі изотобы бар:63 Cu және 65Cu.Табиғи мыстағы олардың массалық үлестері:W(63 Cu)=0,73 W(65 Cu)=0,27.

Мыстың орташа салыстырмалы атомдық массасын табыңыздар.


7. Мыс купоросының салыстырмалы молекулалық массасын

есептеңіздер.


8. Мыс ( II)оксидінің қандай массасында 128г мыс бар?
9.Алюминий (III)оксидінің 10,2г массасында қанша алюминий бар?
10.Мыс купоросының құрамындағы кристалдық судың проценттік мөлшерін есептеңіздер.
Тест сұрақтары
1. Алюминий нитраты еріндісінің ортасы қандай.

а. Сілтілік

ә. Бейтарап

б. Қышқылдық


2. Бір моль натрий фосфатын Na3 Po4 суда еріткенде тұз толық диссоциацияланса, неше моль натрий ионы түзіледі.

а. 1


ә. 2

б. 3
3. Қышқыл ерітінді алу үшін суда қандай қатты еріту қажет.

а. Na2 So3

ә. NaCl

б. Na2 So4


4. 2 моль 50 мл. Натрий гидроксиді ерітіндісі 25мл. Тұз қышқылы ерітіндісін толығымен бейтараптайды. Сонда тұз қышқылы ерітнідісініңи коцентрациясыны қандай болған.

а. 1 моль/л

ә. 2 моль/л

б. 4моль/л


5. Барий сульфатының формуласы.

а. ВаSo4

ә. ВаСо4

б. Ва2Со2


6. Ксенонның элементтік таңбасы.

а. Pr


ә. Xe

б. Сd


7. 15л. (қ. ж) көлем алатын азоттың массасын есептеңдер.

а. 15л. Азоттың массасы 18,7г

ә. 16л

б. 18л


8. Іс жүзінде қандай реакция алғына дейін жүреді.

а. Na2So4+KCl...

ә. NaNo3+KOH...

б. Н2So4+BaCl2...

9. Қайсысы кұштықышқыл болады.

а. Н2Со3

ә. Н2So3

б. H2So4

10. AlCl.3+Na2Co3реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі

а. Н2(Со3)3ә. Al(OH)3

б. H(OH)Cl2

11. FS2+11O22Fe2 O3 +8 SO2 теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін неше моль Fe S2 қажет.

а) 0,4


ә) 0,5

б) 3,2


12. Массасы 11г темір сульфиді толық еруі үшін 20%-дық тұз қышқылының неше грамм ерітіндісі қажет.

а) 2,28


ә) 4,56

б) 45,6
13. 5,6г темірге тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілетін тұздың массасын есептеңдер.

а) 12,7г Fe CL2

ә)22,8 Fe CL2

б)12,8 Fe CL2
14. Мыспен концентрленген күкірт қышқылын қыздырып әрекеттестіргенде қандай заттар түзіледі.

а) Cu SO4+H2

ә) CuO+ H2 SO4

б) Cu SO4+H2O+SO2


15. Қышқылдық қатарды көрсет.

а) MgO; Na2O; CuO

ә) CO2; P2O5 SO3

б) AL2 O3 ZnO

16. Темір (ІІ) сульфидін көрсет.

а) FeS


ә) Fe2 CL

б)Fe CL


17. Қалыпты жағдайда 44,8л көмірқышқыл газын алу үшін кальций карбанатының қандай массасы қажет.

 1. 200г

 2. 150г

 3. 100г

18. Мына тұздардың қайсысының ерітіндісінің ортасы негіздік.

 1. Na2SiO3

 2. Na2Cl

 3. Na2SO4

19. Қай карбидтің сумен әрекеттесу нәтижесінде метан бөлінеді.

 1. CaC2

 2. Ba C2

 3. H 3C 3

20. Соданың ерітіндісі мына заттардың қайсысымен әрекеттескенде тұнба түзіледі? 1. NH2Cl

 2. Ba Cl2

 3. NaCl

21. Мына қосылыстардың қайсысында кальций көп. 1. CaO

 2. Ca3(PO4)2

 3. CaCl2

22. Егер белгісіз ІІ валентті металдың 3,6г судан 3,36 л (қ. ж) сутекті ығыстырып шығарса, ол қай металл болғаны

 1. Mg

 2. Ca

 3. Cr

23. Көлемі 500 л судың кермектілігін жою үшін 0,53 г сода қажет болады. Осы судың 1 л қанша гидокарбонат бар? 1. 0,81 г/л

 2. 1,62 г/л

 3. 3,24 г/л

24. Мына реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі.

Al(OH)Cl2+ 2NaOH→. 1. Al(OH)3

 2. AlCl3

 3. NaAlO2

25. Жер қыртысында ең көп таралған металл 1. Fe

 2. Ti

 3. Al

26. Қандай қатарда тек металдар орналасқан 1. K, Zn, Fe;

 2. Si, Ca, Bi;

 3. Al; C; Cr

27. 49 % -дық 200 грамм күкірт қышқылын мырышпен әрекеттескен, қалыпты жағдайда түзілген сутегінің көлемі қандай?

 1. 2,24 л

 2. 4,48 л

 3. 22,4 л

28. Құрамында 22 сутек отамы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамында неше көміртегі отамы болады. 1. 10

 2. 11

 3. 12

29. Кермек судың 200 л 44,4 г CaCl2 бар. Осы судың 1 литрінде қанша қальций бар.

 1. 0,16 г/л

 2. 0,24 г/л

 3. 0,08 г/л

30. Массасы 500 г 30 % - дық мысалы сульфатының ерітіндісіне жетерліктей мөлшерде мырыш ұнтағын 1. 60 г

 2. 50 г

 3. 40 0г


Тест сұрақтары

 1. Құрамында 90% метаны бар 1 м3 табиғи газдан алынған ацетиленді гидратациялағанда, өнім шығымы 70% болса, түзілетін ацетальдегидтің массасы?

А) 615 г

B) 619 г


C) 610 г

D) 613 г


E) 622 г

2. Егер шығымы 90% болса, 36 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы?

А) 36,6 г

B) 30,4 г

C) 34,6 г

D) 32,4 г

E) 28,4 г

3. 10,53 г метиламинбутилат алу үшін шығымдылығы 90% болса, жұмсалатын амин қышқылы мен спирттің массалары?

А) 9,5 г; 4,2 г;

B) 10,3 г; 3,2 г;

C) 8,7 г; 4,5 г;

D) 1,5 г; 3,7 г;

E) 10,8 г; 5,2 г;

4. 80 кг темір (ІІІ) оксидінен темірді тотықсыздандыру үшін жұмсалатын көміртек (ІІ) оксидінің (қ.ж.) көлемі?

А) 89,6 л

B) 44,8 л

C) 67,2 л

D) 112 л


E) 33,6 л

5. 39 г бензолды хлорлағанда 0,25 моль хлорбензол алынса, түзілетін заттың шығымы (%-пен)?

А) 50 %

B) 40 %


C) 60 %

D) 30 %


E) 70 %

6. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі?

А) 2,8 л

B) 5,4 л


C) 7,3 л

D) 6,7 л


E) 3,7 л

7. 792 г техникалық пиритті жаққан кезде 268,8 л (қ.ж.) күкірттің (IV) оксиді түзілді. Пирит құрамындағы қоспаның массалық үлесі?

А) 8,7

B) 9,6


C) 4,6

D) 9,1


E) 10,3

8. 4,4 г сірке альдегиді арқылы 10 л сутегі жіберілген. Түзілетін спирттің массасы?

А) 13,6 г

B) 9 г


C) 4,4 г

D) 4,6 г


E) 9,2 г

9. 37г пропанол мен 37г пропион қышқылы әрекеттескенде, шығымы 65% болса, түзілген эфирдің массасы

А) 37,70г

В) 28,46г

С) 30,43г

Д) 32,25г

Е) 27,35г

10. 27 г алюминий мен 32 г күкірт әрекеттескенде түзілетін алюминий сульфидінің массасы?

А) 150 г

B) 50 г


C) 100 г

D) 75 г


E) 125 г

11. 3 л циклобутанның (қ.ж.) 3 л оттекке қарағандағы ауырлығы?

А) 1,65 есе

B) 1,55 есе

C) 1,75 есе

D) 1,85 есе

E) 1,95 есе

12. Көлемі 2,24 л (қ.ж.) бутадиен – 1,3 – ке қосыла алатын бромның ең көп массасы?

А) 8 г

B) 64 г


C) 16 г

D) 32 г


E) 4 г

13. Тығыздығы p=0,88 г/мл, 44,32 мл бензол жарық қатынасында хлормен әрекеттескенде түзілген гексахлоранның массасы:

А) 154,6 г

B) 243,4 г

C) 253,4 г

D) 233,4 г

E) 145,5 г

14. 5% 200 г глюкоза ерітіндісінен спирттік ашығандар түзілетін көмір қышқыл газының көлемі (қ.ж.)?

А) 2,89 л

B) 3,69 л

C) 2,49 л

D) 2,09 л

E) 2,69 л

15. 190 г 2% аминсірке қышқылының ерітіндісімен әрекеттесетін пропанолдың массасы?

А) 15 г

B) 6 г


C) 18 г

D) 9 г


E) 3 г

16. Құрамында 32 г мыс бар CuSO4·5H2O мыс купоросының массасы?

А) 80 г

B) 65 г


C) 100 г

D) 125 г


E) 44 г

17. Ацетальдегиттің 1 грамы толық жанғанда 26,6 кДж жылу бөлінген болса, реакцияның жылу эффектісі (кДж)?

А) 1987

B) 2955


C) 2341

D) 1981


E) 1951

18. 78 г бензолды хлорлағанда мөлшері 0,5 моль хлорбензол алынды. Заттың шығымы (%-пен)?

А) 50 %

B) 25 %


C) 70 %

D) 75 %


E) 65 %

19. Температура 30ºС қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, Температуралық коэффициент?

А) 4

B) 2


C) 3,5

D) 2,5


E) 3

20. 22 г ацетальдегитті гидрлегенде түзілетін этанолдық массасы?

А) 17 г

B) 20 г


C) 26 г

D) 29 г


E) 23 г

21. 300г 10%-тік глюкоза ерітіндісін әзірлеу үшін гидролизденетін сахарозаның массасы

А) 47г

В) 67г


С) 57г

Д) 37г


Е) 77г

22. 100л ауада оттектің көлемдік үлесі-20% болса, толық жанатын бутиламиннің массасы

А) 9,65г

В) 9,7г


С) 15,6г

Д) 16,6г


Е) 17,6г
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет