I-тоқсандық бақылау жұмысы Физика және астрономия 7-сынып ТақырыптарДата03.05.2016
өлшемі243.65 Kb.
I-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 7-сынып
Тақырыптар: Физика- табиғат туралы ғылым. Физикалық ұғымдар. Физикалық шама.

Атомдар мен молекулалар. Молекулалар қозғалысы. Диффузия. Заттың

күйлері. Механикалық қозғалыс

Мақсаты: Оқушылардың молекула және олардың қозғалысы, заттың үш күйде

болуы және механикалық қозғалыстар туралы білімдерін тексеру.Б.Б.Д: Механикалық қозғалыс, жол және орын ауыстыру, жылдамдық сияқты

Физикалық ұғымдар мен шамалардың мағынасын түсінуі. Бірқалыпты

және бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі дененің жүрген жолы мен

жылдамдығын есептеуге арналған формулаларды қолдана білуі тиіс.


I- нұсқа


 1. 1. «Физика» деген сөз нені білдіреді, қай тілден келген?

2. Физикалық денелерді атап шық.

3. Молекула деген сөз қандай мағынаны білдіреді?

4. Диффузия сөзін қалай түсінесің?

5. Заттың үш күйін атап шық. 1. Ұзындықтың негізгі бірлігі қалай аталады? Ол бірлікке еселік және үлес болатын бірліктерді атап шық.

 2. Автомобиль 9 км жолды 36 км/сағ жылдамдықпен, ал келесі 27 км жолды 54 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Автомобиль қозғалысының орташа жылдамдығы қандай?


II-нұсқа


 1. 1. Физика нені зерттейді?

2. Физикалық шамалар дегеніміз не?

3. Атомдар қандай бөлшектер?

4. Температура дегеніміз не?

5. Қатты дененің молекулалары қалай орналасқан? 1. Өлшеуіш аспаптың бөліктерінің құнын қалай анықтау керек?

 2. Велосипедші алғашқы 0,5 сағатта 10 км жол жүрді. Келесі 12 минутта ол 25 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Ол соңғы 9 км жолда 18 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Велосипедшінің барлық жүрілген жолдағы орташа жылдамдығын табу керек.


Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


II-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 7-сынып


Тақырыбы:Инерция. Кеңістік және уақыт. Масса және күш. Денелердің өзара әрекет-

тесуі. Деформация. Гук заңы.Мақсаты: Оқушылардың тарау бойынша алған білім, білік дағдысын тексеру.

Б.Б.Д.: Оқушылар заттың тығыздығы, серпімділік күші формулаларын білуі тиіс;

Кестеден заттың тығыздығын таба алуы тиіс; дененің массасы мен жылдам-

дығын байланыстыра алуы тиіс.

I- нұсқа
I. Автомашина бензин құтысының сыйымдылығы 30 л.Оған толтыра құйылған

бензиннің массасын есепте.


II. Болаттан жаса лған серіппе 120Н күштің әсерінен 15 мм-ге ұзарды. Серіппенің

қатаңдығы қандай?


III. Болаттан жаса лған серіппе 120Н күштің әсерінен 15 мм-ге ұзарды. Серіппенің

қатаңдығы қандай?


II- нұсқа
I Мұзжарғыш кеме тәулігіне 250 г уран пайдаланады. Уранның тығыздығы

18,7 кг/м³ болса, оның көлемі қандай?


II. Егер динамометрдің серіппесі 5 Н жүктің әсерінен 4 мм-ге созылған болса, онда

салмағы 10 Н жүктің әсерінен ол қанша мм-ге созылады?


III Екі арба әсерлескен кезде олардың жылдамдықтары 20 және 60 см/с-қа өзгерді.

Үлкен арбаның массасы 0,6 кг. Кіші арбаның массасы неге тең?


Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


III-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 7-сынып

Тақырыбы: Сұйықтар мен газдардың қысымы. Архимед күші. Дене-

лердің жүзу шарттары.Мақсаты: Оқушылардың тарау бойынша алған білім, білік дағдысын тексеру

Б.Б.Д: Оқушылар қысым, Архимед күші формулаларын білуі тиіс. Денелердің

жүзу шарты заңдылығын пайдалана алуы тиіс.


I -нұсқа
I. Күйтабаққа ине 0,27 Н күшпен әсер етеді. Егер ұшының ауданы 0,0003 см²

болса, оның күйтабаққа түсіретін қысымы қандай?


II. Гидравликалық престің кіші поршеннің ауданы 10 см², оған 250 Н күш әрекет

етеді. Ал үлкен поршень ауданы 200 см². Үлкен поршеньге әрекет ететін күштің

шамасын есепте.
III. Керосинге батырғанда 160 Н күшпен кері итеретін мыс кесегінің көлемін

анықтандар.


II- нұсқа
I. Көлемі 6 м³ гранит бағанасының табан ауданы 1,5 м² болса, ол жер қыртысына

қандай қысым түсіреді?


II. Көлемі 18,75 л керосиннің салмағын есепте.
III . Ұзындығы 3 м, ені 30 см, биіктігі 20 см қалқып жүрген ағаш бөрене қанша суды

ығыстырып шығарады?Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


IY-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 7-сынып
Тақырыбы: Жұмыс. Куат. Энергия. Механизмнің пайдалы әрекет коэффициенті.

Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.Б.Б.Д: Оқушылар механикалық жұмыс, қуат, энергия формулаларын білуі

тиіс; ПӘК есептей алуы тиіс; пайдалы жұмыс пен толық жұмыстың

мағынасын түсінуі тиіс.
I- нұсқа
I. Массасы 1000 т поезд 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқанда, кинетикалық

энергиясын тап


II. Ат арбаға 400 Н күш түсіре отырып, 0,8 м/с жылдамдықпен, оны бірқалыпты

тартып келеді. Ат 1 сағатта қандай жұмыс істейді?


III. Массасы 100 т ұшақ 200 м/с жылдамдық алып 10 км биіктікке көтерілсе, ұшақтың

жермен салыстырғандағы механикалық энергиясы қандай?


IY Қуаты 5 кВт, электр двигателін қозғалыс келтіретін механикалық күрек 144 т

топырақты 10 м биіктікке 2 сағатта көтереді. Қондырғының ПӘК-ін тап.II- нұсқа
I. Қатаңдығы Н/м серіппе 3 см-ге сығылғанда оның потенциалдық энергиясын

тап.
II. Массасы 50 кг бала сатымен 30 м биіктікке 10 минут ішінде көтерілген болса,

баланың өндірген куатын анықта.
III. Серіппелі пистолеттің серіппесінің қатаңдығы 400 Н/м. Оқтың массасы 5 г. Егер серіппе 2 см-ге сығылса, оқ пистолеттен қандай жылдамдықпен ұшып шығар еді?
IY Кемеде салмағы 20000 Н трап ұзындығы 15 м көлбеу жазықтықпен судан

шығарылып алынды және 4,5 м биіктікке көтеріледі. Трапты тартып алатын

тростың керілу күші 10000Н. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін тап.


Бағалау параметрі:


 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


I-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 8-сынып
Тақырыптар: Жылу құбылыстары. Жылулық қозғалыс. Жылу мөлшері. Заттың агре-

гаттық күйлерінің өзгеруі.Мақсаты: Оқушылардың ішкі энергиясы, жылу берілуінің түрлері, заттың агре-

гаттық күйлерінің өзгеруі туралы білімдерін тексеру.Б.Б.Д: Оқушылар жылулық қозғалыс, температура, ішкі энергия, жылу

берілу, жылу мөлшері, жылу сыйымдылығысияқты физикалық

ұғымдар мен шамалардың мағынасын түсінуі; дене температурасы

өзгергенде, отын жанғанда, заттың агрегаттық күйлері өзгергенде

бөлініп шығатын немесе жұтылатын жылу мөлшерін есептеп шыға-

руға арналған формулаларды қолдана білуі тиіс.I- нұсқа
I. 1. Жылулық қозғалыс деп нені атайды ?

2. Дененің ішкі энергиясын өзгертудің тәсілдерін ата?

3. Конвекция дегеніміз не?

4. Заттың жылусыйымдылығы нені көрсетеді?

5. Заттың агрегаттық күйлері.


 1. 20 кг ағаш көмірі түгел жанғанда қанша жылу бөлініп шығады? 250 г

спирт жанғанда ше?

 1. Массасы 400 г алюминий кастрөлде температурасы 25 С болатын 1,5

л су бар. Кастрөлдегі суды 100 С- ға дейін қыздыру үшін қандай жылу

мөлшері қажет.II- нұсқа
I. 1. Дененің ішкі энергиясы деп нені атайды?

2. Жылуөткізгіштік дегеніміз не?

3. Жылу мөлшері дегеніміз не?

4. Жылу мөлшерін есептеп шығаруға арналған формуланы жазыңдар.

5. Қандай құбылысты кебу деп атайды?


 1. Көлемі 2 л спирт түгел жанғанда қанша жылу бөлініп шығады?

Массасы 3 т мұнай жанғанда ше?

 1. Массасы 200 г бір кесек мұздың температурасы 0 С. Осы мұзды ері-

тіп, онан шыққан суды қайнату үшін қанша жылу мөлшерін жұмсау

керек?
Бағалау параметрі: • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


II-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 8-сынып
Тақырыбы: Жылу машиналары. Электр құбылыстары. Тұрақты электр тогы.

Мақсаты: Оқушылардың алған білімдерін тексеру,

жүйелеу, қорытындылау.Б.Б.Д: Оқушылар газдың жұмысы, Кулон заңы, электр өрісі кернеулігі

формулаларын білуі, жылу қозғалтқышының ПӘК формуласын

қолдана алуы, Кулон заңындағы тұрақты мен электр тұрақтысы

мәндерін білуі тиіс.I- нұсқа
I.Газдың көлемі 0,3 м³-тен 650 л-ге дейін ұлғайғанда 450 Дж жұмыс

жасалған. Егер газ жұмыс жасау процесінде өзгермесе, онда оның қысымы

қандай?
II.ПӘК-і 40 % жылу қозғалтқышы газ қыздырғыштан 5 кДж жылу алған.

Қозғалтқыштың жасаған жұмысы неге тең? Қанша жылу мөлшері

жоғалған?
III. Сұйық диэлектриктегі 4 нКл зарядтан 3 см қашықтықтағы өрістің

кернеулігі 20 кВ/м. Диэлектриктің диэлектрлік өтімділігі қандай?II- нұсқа
I. Көлемі 20 л, қысымы 80 кПа-ға тең газ ұлғайғанда, 496 Дж жұмыс

жасалған. Газдың соңғы көлемін анықтаңдар.


II. ПӘК-і 35 % жылу қозғалтқышы 1 с ішінде 12 кДж энергияны босқа

жоғалтқан. Оның қыздырғыштан алған жылу мөлшерін анықтаңдар.


III. 1мкКл және 10 нКл екі заряд 9 мН күшпен біріне-бірі қандай қашықтықтан

әсер етеді?
Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.

IY -тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 8-сынып

Тақырыбы: Ток күші. Электр кернеуі. Ом заңы. Жылу құбылыстары. Электр

құбылыстары.Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.Б.Б.Д: Оқушылар денені қыздырғанда, балқытқанда, сұйықты буландырғанда

бөлінетін жылу мөлшері формулаларын электр тогының жұмысы, қуаты

формулаларын, тізбектің бөлігі үшін Ом заңы формулаларын білуі, кес-

теден заттың меншікті жылу сыйымдылығы, заттың балқу жылуы, булану

жылуы, өткізгіштің меншікті кедергілерін тауып, есеп шығаруда қолдана

алуы тиіс.
I- нұсқа


 1. Көлденең қимасының ауданы 0,1 мм² никелин жасалған электр қыздырғыштың спираліндегі кернеу 220 В болғанда ток күші 4 А. Сымның ұзындығы қандай?

II. Егер темірдің бастапқы температурасы 390 С-қа тең болса, онда массасы 4 т

темір сынықтарын балқыту үшін қанша энергия қажет?


 1. Электр құралы 45 минут ішінде 5 А токпен 162 кДж жұмыс жасайды.

Құралдың кедергісі қандай?

II- нұсқа


 1. Массасы 0,75 кг суды 200 С-тан 1000 С-қа дейін ысытуға және 250 г будың

пайда болуына қанша энергия жұмсалған?


 1. 6,8 В кернеу кезінде ұзындығы 100 м және көлденең қимасының ауданы 0,5

мм2 мыс сымынан өтетін ток күшін есептеңдер.


 1. Электр қозғалтқыштың қуаты 3 кВ. Егер трактор 1000 В кернеуде жұмыс

істесе, онда оның электр қозғалтқышының тұтынатын ток күшін анықта.

Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.IY-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 8-сынып
Тақырыбы: Жылу құбылыстары. Электр құбылыстары

Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.Б.Б.Д: Оқушылар денені қыздырғанда, балқытқанда, сұйықты буландырғанда

бөлінетін жылу мөлшері формулаларын электр тогының жұмысы, қуаты

формулаларын, тізбектің бөлігі үшін Ом заңы формулаларын білуі, кес-

теден заттың меншікті жылу сыйымдылығы, заттың балқу жылуы, булану

жылуы, өткізгіштің меншікті кедергілерін тауып, есеп шығаруда қолдана

алуы тиіс.


I- нұсқа
I. Егер темірдің бастапқы температурасы 39 ºС-қа тең болса , онда массасы

4т темір сынықтарын балқыту үшін қанша энергия қажет?


II. Электр құралы 45 минут ішінде 5 А токпен 162 кДж жұмыс жасайды.

Қүралдың кедергісі қандай?


III Көтергіш кран 6 т жүкті 2 мин ішінде 12 м биіктікке көтереді. Егер жүкті

көтерген кезде кранның электр қозғалтқышының ток күші 51 А, кернеуі

380 В болса, онда кранның ПӘК-і қандай болады?

II- нұсқа
I.Массасы 0,75 кг суды 20 ºС-тан 100 ºС-қа дейін ысытуға және 250 г будың

пайда болуына қанша энергия жұмсалған?


II. Электр қозғалтқыштың қуаты 3 кВт. Егер трактор 1000 В кернеуде жұмыс

істесе, онда оның электр қозғалтқышының тұтынатын ток күшін

анықтаңдар.
III. Қуаты 600 Вт, ПӘК-і 80 % электр шәйнегіндегі бастапқы температурасы

20ºС болатын 1,5 л су қанша уақытта қайнайды?Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.

I-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 9-сынып

Тақырыптар: Қозғалыс және денелердің өзара әсерлесуі.

Мақсаты: Оқушылардың тарау бойынша алған білім, білік дағдысын тексеру.

Б.Б.Д: Оқушылар механикалық қозғалыс салыстырмалылығы, жол және орын

ауыстыру, жылдамдық, күш, период, жиілігі сияқты ұғымдардың фи-

зикалық мағынасын түсінуі, бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыс ке-

зіндегі дененің жүрген жолы мен жылдамдығын есептеуге арналған

формулаларды қолдануы, Ньютон заңдарының әсерін көрнекі түрде

көрсете алуы тиіс.I- нұсқа
I. 1. Қандай қозғалыс механикалық қозғалыс деп аталады ?

2. Векторлық шамаларға мысалдар келтіріңдер

3. Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығының анықтамасын беріңдер.

4. Үдеу дегеніміз не?

5. Ньютонның II- заңын тұжырымдаңдар.


 1. Массасы 5 кг дененің 15 м/с үдеумен вертикаль құлауы үшін оған

қандай күш әсер етуі керек?

III. Жеңіл автомобильдің массасы 2 т, ал жүк автомобилінікі 8 т. Жүк автомобилінің тарту күші жеңіл автомобильдікінен 2 есе артық, олардың үдеулерін салыстырыңдар.
II- нұсқа
I. 1. Материялық нүкте деген не?

2. Векторлық шамалар қалай қосылады?

3. Бірқалыпты қозғалыстағы орын ауыстырудың формуласы.

4. Центрге тартқыш үдеудің формуласын жаз.

5. Ньютонның III- заңын тұжырымдаңдар


 1. Массасы 1 кг денеге Жер қандай күшпен әсер ететінін есептеңдер.

 2. Ілмегіндегі тарту күші 15 кН болатын трактор тіркемеге 0,5 м/с үдеу береді, Тарту күшін 60 кН-ға жеткізетін трактор сол тіркемеге қандай үдеу береді?Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


II-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 9-сынып
Тақырыбы: Сақталу заңдары. Тербелістер. Математикалық және серіппелі маятник-

Тердің тербелістері.Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.Б.Б.Д: Оқушылар импульс, серіппелі және математикалық маятник тербеліс пе-

риоды формулаларын білуі тиіс, кинетикалық энергия мен импульстің фор-

муласын, потенциалдық энергия мен серпімділік күшін байланыстыра алуы

тиіс, импульстің сақталу заңын қолдана алуы тиіс.
I- нұсқа
I . Дененің импульсі 10 кг·м/с, ал кинетикалық энергиясы 20 Дж. Дененің

жылдамдығын тап.


II. Бірінші дененің массасы екіншісінікінен 3 есе көп, ал жылдамдығы 3 есе аз.

Олардың киентикалық энергияларын салыстыр.


III. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды 0,2 с, ал серіппенің қатаңдығы 200 Н/м

болса, серіппедегі жүктің массасын тап.
II- нұсқа
I. 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 т вагон жолында

тұрған массасы 10 т платформаға соғылып тіркеседі. Ары қарай, олар қандай

жылдамдықпен қозғалады?
II Серіппені 3 см-ге жиыру үшін 20 Н күш жұмсалған. Сығылған серіппенің

потенциалдық энергиясын тап.


III. Бірдей уақыт ішінде маятниктердің біреуі 30, ал екіншісі 36 тербеліс жасайтын

болса, олардың периодтарын салыстыр.Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


III-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 9-сынып
Тақырыбы: Толқындар. Атомдық құбылыстар

Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.Б.Б.Д: Оқушылар толқын ұзындығы, жиілігі периоды формулаларын, квант энер-

гиясы формуласын, фотоэффектінің негізгі теңдеуін білуі тиіс. Электромаг-

ниттік тербеліс теңдеуін пайдалана алуы тиіс.

I- нұсқа
I.Тербелмелі контур индуктивтілігі 0,6 мГн болатын катушкадан және

сыйымдылығы 50 пФ болатын конденсатордан тұрады. Контур шығаратын

электромагниттік толқынның ұзындығы неге тең?
II. Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне

түсетін кернеуді тап.


III. м толқын ұзындығында жұмыс істейтін лазердің жарық шоғының куаты

0,1 Вт. Лазердің 1 секундта шығаратын фотондарының санын тап.
II- нұсқа

I. Тербелмелі контур ауада ұзындығы 150 м болатын электромагниттік толқын

шығарады. Егер контурдың индуктивтілігі 0,25 мГн болса, онда контурдағы

конденсатордың сыйымдылығы неге тең?


II Қызыл түсті сәуле толқын ұзыдығы 0,7·10 м үшін фотон массасын тап.
III. Толқын ұзындығы 3·10 м шыққан жарық затқа түседі, ол зат үшін

фотоэффектінің қызыл шекарасы 4,3·10 Гц. Фотоэлектрондардың

кинетикалық энергиясы неге тең?


Бағалау параметрі:


 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


IY-тоқсандық бақылау жұмысы

Физика және астрономия 9-сынып
Тақырыбы: Кинематика негіздері. Динамика негіздері. Атомдық құбылыстар

Мақсаты: Оқушылардың алған білімі мен іскерліктерін тексеру, оларда

қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау.

Б.Б.Д: Оқушылар айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық, дене импульсі,толқын,

жиілігі периоды формулаларын, квант энергиясы формуласын, фотоэф-

фектінің негізгі теңдеуін білуі тиіс. Радиоактивті ыдырау заңын қолдана

алуы тиіс.

I- нұсқа
I. Дененің импульсі 8 кг м/с, ал кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын табыңдар.
II. Ұзындығы 80 см маятник 1 мин ішінде 34 тербеліс жасаса, оқушы еркін түсу үдеуінің

қандай мәнін шығарып алды?

III. Фотондардың энергиясы : 4140 эВ, 2,07 эВ-қа тең. Олардың толқын ұзындықтары

қандай?


IY. Катоды цезийден жасалған вакуумді фотоэлементке 2 В жапқыш кернеуі түсірілген.

Жарық катодына түсетін толқын ұзындығы қандай болған кезде фототок пайда

болады? (Аш=2,9*10-19 Дж)

II- нұсқа
I Массасы 1000 т поезд түзу сызықты қозғалып, жылдамдығын 36 км/сағ-тан 72 км/сағ-қа

дейін арттырды. Импульс өзгерісін тап.

II. Рояльдің жиілік диапазоны 90 Гц пен 9000 Гц аралығында. Ауадағы дыбыс толқындары

ұзындықтарының диапазондарын табыңдар.


III. Спектрдің көрінетін бөлігіндегі ең ұзын нм және ең қысқы нм

толқындарға сәйкес фотондардың энергиясын анықта.


IY. Егер фототок жапқыш кернеуі 0,8 В болған кезде тоқтаса, онда фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы қанша? (m=9,1*10-31)

Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.

.
Түсінік хат


Физика пәнінен 7-11 кластарға арналған бақылау жұмыстары базистік оқу жоспарына сәйкес жасалынды. Бақылау жұмыстары деңгейлік тапсырмалардан құралған. Бақылау жұмыстарына 45 минут беріледі. Бақылау жұмыстары нолдік, тоқсандық, жылдық бақылау жұмыстарын қамтиды.
Бағалау параметрі:

 • I деңгейдің сұрақтарына толық және II деңгейдің бір ғана сұрағын немесе толық орындамаған кезде, тек қана III деңгейді орындаған, оны толық орындай алмаған, тек қана II деңгейді орындаған оқушы «3» бағасымен бағаланады.

 • I және II деңгейдің сұрақтарын толық орындаған, III деңгейдің сұрағын толық орындай алмаған оқушы, тек қана III деңгейді және I деңгейді орындаған жағдайда «4» бағасы қойылады.

 • I, II, III деңгейлерді толық орындаған оқушы ғана «5» бағасымен бағаланады.


Физика пәнінен деңгейлік тапсырмаларды бағалау
I деңгей
Бұл тапсырмалар: жаңа тақырыпта кездескен жаңа ұғымдар, терминдер, т.с.с. түсін өзгертпей естігенін жатқа айтып беруге арналған қарапайым тапсырмалар. Оларға оқушылардың барлығы міндетті түрде жазбаша жауап береді, барлығы 5 ұпай жинап, “зачет” алады.
II деңгей
Бұл тапсырмалар оқушылардың I деңгейден алған білімдеріне негізделіп құралады. Олардың барлығын дұрыс орындай алған бала алғашқы 5 ұпайына тағы 10 ұпай қосып, 15 ұпай жинайды. Ол осы тақырып көлеміндегі толық “4” деген бағаға сәйкес келеді деп қарастырылады.
III деңгей
Оқушы жаңа тақырып бойынша негізгі ойды қорытып, өз пікірін айта алатындай бір ғана тапсырма болуы тиіс. Дұрыс жауап бере алған оқушы I, II- деңгейлерден жиған 15 ұпайына тағы 15 ұпай қосып, 30 ұпай жинайды. Ол дәстүрлі оқытудағы “5” бағасына сәйкес келеді.Тест жұмысы

Физика 10- сынып
1. Механикалық қозғалыс дегеніміз не?

А) Уақыттың өтуімен дененің басқа денелерге қатысты кеңістіктегі орнының өзгеруі.

Ә) Санақ денесімен байланысқан координаталар осі мен уақытты есептейтін құралдан

тұратын жүйе.

Б) Дененің жүріп өткен траекториясының ұзындығы.

В) Дененің бастапқы орнын келесі орнымен қосатын бағытталған кесінді.

2. Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдері мен пішінін ескермеуге болатын дене

А) траектория

Ә) жол

Б) материялық нүктеВ) санақ жүйесі деп аталады.

3. Траектория деп

А) Белгілі бір уақыт мезетіндегі және белгілі бір нүктедегі жылдамдық

Ә)Материялық нүктенің қозғалыс кезінде болып өткен кеңістік нүктелерінің жиынтығы

Б)Жылдамдығының бағыты да, шамасы да тұрақты болатын қозғалыс

В)Дененің бастапқы орнын келесі орнымен қосатын бағытталған кесіндіні айтады.

4. Жол дегеніміз

А) Дененің санақ денесімен салыстырғандағы қозғалысы кезінде сызық түрінде қалдыр-

ған ізі

Ә) Дененің бастапқы орнын оның келесі орнымен қосатын бағытталған кесінді

Б) Денеге басқа денелер әрекет етпеген кездегі жылдамдығын сақтау

В) Бақылау уақыты аралығында дененің жүріп өткен траекториясының ұзындығы.

5. Дененің бастапқы орнын келесі орнымен қосатын бағытталған кесінді

А) орын ауыстыру

Ә) жол

Б) траекторияВ) барлығы дұрыс

6. Жылдамдық дегеніміз

А) Белгілі бір уақыт мезетіндегі және белгілі бір нүктедегі жылдамдық

Ә) Дене қозғалысының шапшаңдығын сипаттайтын шама

Б) Дене тең уақыт аралығында ұзындығы бірдей жол жүреді

В)Дұрыс жауап жоқ

7. Дененің орташа жылдамдығын табу үшін қолданатын өрнек

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

8. Үдеудің формуласы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

9. Үдеудің өлшем бірлігі

А)

Ә)

Б)

В)

10. Центрге тартқыш үдеудің формуласы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

11. Шеңбер бойымен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығының формуласы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

12. Бұрыштық жылдамдықтың формуласы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

13. Автомобиль радиусы 100 м айналма жолмен 36 км/сағ жылдамдықпен жүріп келеді. Оның центрге тартқыш үдеуін анықта.

А)

Ә)

Б)

В)

14. Айдың Жерді айналғандағы айналу жиілігін табыңдар. Т=27 тәулік.

А)сағ

Ә) сағ

Б) сағ

В) сағ

15. Радиусы 800 м сақина жолмен келе жатқан жылдамдығы 20 м/с поездың центрге тарту үдеуі қандай?

А)

Ә)

Б)

В)


Тест жұмысы

Физика 11- сынып
1. Денелердің немесе бөлшектердің электрлік өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық

шама


А) электр заряды

Ә) нүктелік заряд

Б) элементар заряд

В) дұрыс жауап жоқ

2. Объективті түрде зарядтың неше түрі бар?

А) бір


Ә) үш

Б) екі


В) төрт

3. Элементар зарядтың сан мәні нешеге тең?

А)

Ә)

Б)

В)

4. Қозғалмайтын зарядталған екі нүктелік зарядтың вакуумдағы өзара әрекеттесу күшінің

формуласы:

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

5. Белгілі бір орта үшін Кулон заңы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

6. Өріс кернеулігінің формуласы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

7. Кернеуліктің өлшем бірлігі:

А)

Ә)

Б)

В)

8. Потенциалдар айырымы деген ұғымды береді:

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

9. Потенциалдар айырымының өлшем бірлігі:

А)

Ә)

Б)

В)

10. Конденсатордың электрсыйымдылығының формуласы

А) =

Ә) =

Б) =

В) =

11. Шамды ЭҚК 4,5 В-қа тең элементар батареясына қосқанда вольтметр шамды кернеу

4 В-ты, ал амперметр ток күшінің 0,25 А екендігін көрсеткен. Батареяның ішкі кедер-

гісі қандай?

А) 4 Ом


Ә) 1 Ом

Б) 3 Ом


В) 2 Ом

12. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар.

А) I=2A, U=10B

Ә) I=4A, U=20B

Б) I=1A, U=10B

В) I=2A, U=20B

13. Шамды ЭҚК-і 1,5 В-қа тең элементтен қоректендіргенде тізбектегі ток күші 0,2 А-ге

тең болады. Элемент ішіндегі 1 минуттағы бөгде күштердің жұмысын табыңдар.

А) 0,3 Дж

Ә) 15 Дж


Б) 18 Дж

В) 27 Дж


14. Ұзындығы 120 м, көлденең қимасының ауданы 0,5 никелин сым кернеуі 127 В

тізбекке қосылған. Сым бойындағы токтың күшін анықтау керек.

А) 1,6 А

Ә) 1,3 А


Б) 1,7 А

В) 1,2 А


15. Бөлменің жарықтандыру желісіне екі электр шамы тіркелген, олардың кедергілері 200

және 300 Ом. Электр желісінің кернеуі 120 В. Әрбір шамдағы ток күшін, ток келтіретін

сымдар бойындағы ток күшін, екі шамнан құралған тізбек бөлігінің жалпы кедергісін

анықтаңдар.

А) =, =

=1 А, R=120 Ом

Ә) =, =

I =1 A, R= 300Ом

Б) =, =

I= 1 A, R= 300Ом

В) =, =I= 1A, R= 250 Ом

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР
Каталог: fizika
fizika -> Физика 1 -нұСҚа кедергінің анықтамасына сәйкес келетін формула
fizika -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
fizika -> Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
fizika -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 2 3 4 1
fizika -> Мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 8-класс i-тур
fizika -> СҰРАҚтары физика табиғаты құбылыстарының жалпы заңдылықтары туралы ғылым
fizika -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
fizika -> Сабақтың тақырыбы: Кинематика негіздерін қайталау. Есептер шығару


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет