История и археологиябет2/4
Дата28.04.2016
өлшемі1.08 Mb.
1   2   3   4

№ 8733

И 1193


Даскалова, Ангелина & Райкова, Мария

Грамоти на българските царе

С., Акад. Издателство „Марин Дринов”, 2005

№1-104973

И 2197

Даскалов, ГеоргиБългария и Гърция. От разрив към помирение. 1944-1964

София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2004

Инв. Н. 165641

И 992


Дачев, Лъчезар,

История на политическите и правни учения

С., СВИДА, 1999

№ 1183/2000

И 911

Дворянова, ЕмилияЕстетичска същност на християнството.

С., Св. Кл. Охридски, 1992

И 1175

Дейвид, РозалиДревен Египет

ИК „Колибри”, 2004

№1-74387

И 852


Делев, Петър,

Вж Барсело, Педро и др. История на древните общества.

Учебник за студенти от ВУЗ, 1992

И 437


Делирадев, Павел,

Принос към историческата география на Тракия. Т.1

С., БАН, 1953

№ 9849/959

И 437а

Делирадев, Павел,Принос към историческата география на Тракия. Т.2

С., БАН, 1953

№ 9850/959

И 375


Демографска и социална структура на древна Тракия.

Вж Фол, Александер. Демографска и социална структура на древна Тракия.

1970

И 436


Дечев, Димитър,

Хемус и Родопи. Принос към старата география на България.

С., печ. Ив. К.Божинов, 1925

№2665/925

И 1055

Джамбов, Иван Хр.,Средновековно селище над античния град при Хисар

Асеновград, ИК „Екобелан”, 2002

№ 24824

И 245


Димитриев, С.С.

Вж Тихомиров, М.Н. и С.С. Димитриев.

История, СССР, 1948

И 2052


Димитров, Б.

Аполония Понтика

УИ „Св. Кл. Охридски”

№ 1-63925

И 2069

Димитров, БожидарБългарите – първите европейци

УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2002

133597

И 907


Венециански документи за българската история през XVI-XVII век

София, Борина, 1994

№3448-1994

И 1189


Димитров, Ал.

История на 50 века, Т.1

№1-73205

И 1195


Димитров, Б.

Седемте древни цивилизации В България

№1-106657

И 1196а


Димитров, Б.

Созопол – пътеводител

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004

№1-61109


И 2070

Димитров, Божидар

Несебър - исторически пътеводител.

Акшаена, 2007.

И 2120

Димитров, БожидарПоморие – исторически пътеводител

Акшаена, 2007

И 2108

Димитров, БожидарПоморие – исторически пътеводител

Акшаена, 2007

№1-140568

И 2107


Димитров, Божидар

Българската християнска цивилизация и българските манастири

София,2007

№1-141210

И 1027

Димитров, БориславАтлантида, потопът и Черно море

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2001

№1-9790
И 996

Димитров, Д.

Езичници и християни през IV век. Модели на поведение

Велико Търново, Емалиол, 2000

№22537/00

И 695


Димитров, Димитър П.

Късноантичната гробница при Силистра.

София, Бълг. худ., 1986

И 596


Димитров, Д.П.,

Портретът върху антични надгробни плочи от римско време в Сев.Изт. Македония

София, 1939

И 127


Димитров, Димитър П.,

Увод в археологията.

С., Наука и изкуство, 1958

№4958


И 990

Динков, Божидар

Пеласгите, една загадка на Балканите и Егеида.

С., Любомъдрие, 1999

№225/00

И 245


Дмитриев, С. С.

Вж. Тихомиров М. Н. И С. С. Димитриев.

История СССР. Т.1

Московский Университет Государстенный, Ордена Ленина, им. В.А. Ломоносов, 1948

И 506

Добруски, В.Исторически поглед върху на тракийските царе.

София, 1897

И 583

Добруски, В.Материали по археологията на България

София, 1899

И 2229

Долмова-Луканова, МарияТрапезица в светлината на археологическите разкопки

Фабер, София, 2008

Инв. № 1150217
И 2193

Долината на тракийските владетели

Китов, Георги

София, Славена, 2005

Инв. Н. 167288

И 897


Донкова, Мария Найденова

Вж Казаков, Георги Кирилов и др. Човекът и Средновековието.Т.1

1994

№219-1995И 1057

Донов, Радослав,

Гръцката цивилизация.II изд.

АРГО,2002

№1-66186

И 2018


Драгова, Н.

???

И 2194


Древна Тракия. История и култура

Попов, Димитър

София, Лик, 2009

Инв. Н. 179224

И 735

Древен и съвременен български шрифт.Вж Йончев, Васил и др. Древен и съвременен български шрифт.

1982


№2947-1982
И 297

Древняя Греция.

М., Акад. наук., СССР, 1956

№5059


И 298

Древняя Греция. Книга для чтения.

Л., Учпедгиз, 1958

№5058


И 2203а

Дунавска България е Балканът

прев. от немски Михаил Матлиев

Борика 1995

Инв.Н. 68219
И 965

Дуйчев, Ив.

Византия и славянският свят.

С., Анубис, 1998

№717/1999

И 694


Дуйчев, Ив.

Изследвания по славяно-византийското и западноевропейско Средновековие.

С., 1988

И 738


Дуйчев, Иван,

Проучвания върху средновековната българска история история и култура.

София, Наука и изкуство, 1981

№4290/82


И 591

Дуйчев, Ив.

Прояви на народностно самосъзнание ужас през XVII в.
И 2192a, b, c, d

дьо Полиняк, Франсоа

Раждането на гръцкия град

НБУ, София

2009

3 екз. дар от изд. + 2 екз. отУБИ 2074

1900 години Дуросторум Дръстър Силистра


И 397


Етиен, Робер,

Всекидневният живот в Помпей

С., Български художник, 1983

№ 10104,5/83

И 718

Етнография на БългарияС., БАН, 1980

№2320/81


И 2079

Жеков, Живко,

България и Византия VII-IX в. – военна администрация.

София, 2007

№1-131338

И 2058


Желева-Мартинс, Д.

Биография на София исторически студии.

София, 2006

№1-133423

И 708

Живкова, Л.Казанлъшката гробница.

С., Наука и изкуства, 1974

И 2089

Зайбт, Фердинанд.Основаването на Европа очерк за последните 1000 години

София, 2007

№1-129034

И 1035


Заимова, Райна

Арабски извори за българите. Христоматия

С., ТанНакРа ИК, 2000

№ 1-2978


И 927

Зворонос, Никос,

Кратка история на Нова Гърция

С., УИ Св. Климент Охридски, 1993

№3831-1993

И 2103


Захариева, Лила

Мегалитни архитектурни паметници в България и в други страни

С., Агато, 1999

И 493


Зелински, Т.

Античният свят и ние.

С., Просвета, 1920

№ 4366/977

И 2080

Златарски, Васил,История на българската държава през средните векове – II българско царство

София, 2007

№1-131386
И 985

Златарски, В.,

Лекционни курсове. Т.1

От праисторическо време до падането на Първото българско царство.

С., УИ, 1999

№3081/1999

И 2080b

Златарски, ВасилИстория на българската държава през средните векове, Първо българско царство, Епоха на хунобългарското надмощие, т. 1, част първа

Изд. “Захарий Стоянов”, УИ “Св. Климент Охридски”

Инв.№ 1130929

И 610


Златовская, Т. Д.

Мезия в I и II веках нашей еры

1951

И 960


Иванов, Г.

Кратка история на астрономията

С., УИ Св. Климент Охридски, 1998

№ 3090/98

И 2013

Иванов, Димитър,АРЕТЕ

С., УИ


№ 1-107820

И 1144


Иванов, Димитър,

Арес


С., УИ, 1999

№ 3695
И 2041

Иванов, Ив,

... на познание и учение

Шумен, 2004

№1-79733

И 2177


Иванов, Р.

Римска Мизия

София, ,,Летера“, 2008

190 стр.


И 995

Иванов, Р. & Т. Иванов

Улпия Ескус. Римски и рано византийски град. T.1

С., 1998


№ 1308/2000

И 2060


Иванов, Румен

Археология на българските земи, Т.1

С., Иврай, 2004

№1-114847

И 2060а

Проф. Иванов, Румен Т.Археология на българските земи, Т.2

С., Иврай, 2006

№ 1-145208

И2180


Иванов, Емил

Фрагменти от миналото. Някои особености на саркофажната пластика от ІV век.

София, 2008
И 2093

Иванов, Румен

Римски и ранновизантийски селища в България

София, 2003

№ 1-60203

И 712


Иванов, Теофил

Абритус, Т.1

С., БАН, 1980

№ 7167/980

И 619

Иванова, А. П.Искусство античны городов Северного Причерноморья

Л., Ленинградский гос. Унив. Им. А. А. Ждабова, 1953

И 922

Игнатов, Сергей,Египет на фараоните

С., УИ, 1996

№ 3598/96

И 2077


Известия на музеите от Югоизторчна България XXII

Бургас, 2006

И 2078

Известия на Народния музейВарна, 1992

Ф 975


Извори на българската история

Вж. Гръцки извори за българската история Т.,10

1980

№522-1981Ф 972, 973

Извори за българската история Т.1.

Вж. Гръцки и латински извори за българската история

Ф 977


Извори за българската история. Т.XXX

С., БАН, 1994

Ф 976

Извори за българската история. Т.1С., БАН, 1983

Ф 969


Извори за история на Тракия и траките. Т.1

С., БАН, 1981

Ф 970

Извори за старата история и география на Тракия и МакедонияСофия, БАН, 1949

№2451/953

Ф 971

Извори на старата история на Тракия и МакедонияС., 1915

№5471


И 2034

Изкуство. Политика. Промяна

№1-99858

И 495


Иречек, Константин

Княжество България.1-част

Пловдив, 1899
И 1001

Исова, Калинка

Средновековният свят

С., Ариадна, 2000

№ 2511/00

И 466


История, археология

С., БАН, 1964

И 281

История государства и праваМосква, Гос. Издат. Юрид. Литературы, 1949

И 26


История, древнего мира.

М., Учпедгиз, 1950

№5803/950

И 27


История древнего мира.

М., Учпедгиз, 1952

№4339

И 47


История древнего Рима

М., Изд. „Васшае школа”, 1971

И 85; И 85а

История древней Греции.

М., Вашая школа, 1962

№5152;№1443/96

И 685-688

История на българия, Т.1-4

С., БАН, 1979

И 919


Попов, Дим. & Ал. Николов,

История на стария свят

С., АП „проф, М.Дринов”, 1997

И 1200

История на европейската идея. Антология


№1—75832

И 1199


Шопов, Й.

История, образование, континуитет и промяна

Благоевград, 2003

№ 1-65175И 2196

История на канибализма

Дайл, Дениъл и Марк П. Донъли

прев. Пенка Гуевска

Гармонд

Инв. Н. 173569И 2227

История на средните векове. 9 клас на НГДЕК

Народна просвета, София, 1991

И 919а


История на стария свят. Трето издание

С., АП „проф, М.Дринов”, 2001

№1-23553

И 555


Иширков, проф. д-р А.

Град София през VII в.

София, 1912

И 735


Йончев, Васил

Древен и съвременен български шрифт

София, Бълг. художник, 1982

№ 6863/82

И 735

Йончева, Олга,Вж. Йончев, Васил и др. Древен и съвременен български шрифт, 1982

№2948-1982

И 2231

Кабакчиева, ГерганаOescus Castra Oescensia

Ранноримският военен лагер при устието на Искър

Албатрос, София 2000

Дар от автора

И 2101

Кабакчиев, ЮрийНаблюдения върху тракийската държавност

София, 2000

И 2102

Кабакчиев, ЮрийНаблюдения върху тракийския социум от предримската епоха

София, 2000

И 1019

Кабакчиева, Г.Oescus 1. Castra Oescencia

Ранноримски военен лагер при устието на Искър.

С., Албатрос, 2000

Инв.н. 5451/00


И 730

Кабиле т.1


София, БАН, 1982

Инв.н. 8070/82И 730

Кабиле т.2


С.БАН, 1991

И 897


Казаков, Георги Кирилов

Човекът и средновековието

С., Анубис, 1994

Инв.н. 1318/95

И 2205

Календарни празници и обичаи на българите католицизмътЯнков, Ангел

София, „Марин Дринов“, 2003

Инв. Н. 57512

И 984
Калиакра т.1

С., БАН, 1998

Инв.н. 2246/1999

И 2036


Подбрани османски документи за Търново и Търновската каза

Инв.н. 1-94058

И 89

Каллистов, Д.П.Северное Причерноморье в античную епоху.

М., Учпедгиз, 1952

И 2059

Канторовиц, Е.Х.Двете тела на краля.

С., ЛИК, 2004

Инв.н. 1-74234

ФII 367


Кар, Е.Х.

Що е история?

Сонм., С., 2002

Инв.н. 1-35074

И 2131

Караянопулос, Й.Е.Политическа теория на византийците

Унив. Изд. „Св.Климент Охридски”, 1992

И 2170

Картлидж, ПолАлександър Македонски. Истинската история на завоевателя и статега, владетеля и тиранина, мъжа с блестящ ум и сложна сексуалност

Прев. Диана Кутева и Стамен Стойчев

,,Персей“, 2005

И 2163


Карчева, Златrна

Византийски икони. Практическо ръководство за изписване

София, ,,ЛИК“, 2006

И 961


Катедра по история на българските земи в Древността.

С., УИ, 1983

И 1029а 1029б 1030а,б

Кацаров, Гаврил

Избрани съчинения

С., УИ, 2001-2004 / Инв.н. 1-9808 1-9809

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Антични извори за р. Марица

Пловдив, Митроп. Максим 1931

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Антични паметници из България

И 557


Кацаров, Проф. Г.И.

Археологически вести

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Бендида

И 562


Кацаров, Проф. Г.И.

България в древността – историкоархеологически очерк

С., 1926

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Древна Армения и произход на арменския народ

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Един нов паметник на бог Долихен

И 557


Кацаров, Проф. Г.И.

Един нов паметник на религиозната история на стара Тракия

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Задачи на българската археология

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Из предисторията на Балк. п-в

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.История и олигархически революции в Аеинах

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Къ роману Ямбула

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Към въпроса за етнологичното положение на старите македонци.

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Към религията на стара Тракия

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Македония и Елада във времето на Филип II

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Народният археолигичен музей

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Нов релеф на Тракийския конник

И 557


Кацаров, Проф. Г.И.

Нови паметници на митра в България

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Новооткрита старохристиянска гробница в София

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Объ отношений ,,Атинской политии“ Аристотеля къ Ксенофонту

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Отпечатъци т.1

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.

Отпечатъци т.2

И 168


Кацаров, Проф. Г.И.

Пеония – принос към старата етнография и история на Македония

София, 1921

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

По въпроса на Крумовите закони

И 556

Кацаров, Проф. Г.И.Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността

София, 1921

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Принос към древната история на Ловчанско

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Принос към старата история на Македония

И 553

Кацаров, Проф. Г.И.Принос към старата история на София

С., 1910


И 167а

Кацаров, Проф. Г.И.

Принос към историята на древността

С., Просвета, 1920

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Рецензия за Antike und Christentum Band l

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Рецензия за Die anticke Kultur

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Римски находки при с.Арчар

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Ролята на старите траки в предисторията и прото историята на Балк.п-в и Мала Азия

И 557

Кацаров, Проф. Г.И.Светилище на Зевс и Хера при Копиловци, Кюстендилско

И 557


Кацаров, Проф. Г.И.

София в древността

И 558

Кацаров, Проф. Г.И.Тракийските беси

И 558


Кацаров, Проф. Г.И.

Херменгилд В. Шкорпил

И 167

Кацаров, Проф. Г.И.Цар Филип II Македонски – история на Македония до 336г пр.Хр.

София, 1932

И 1177

Кацарски, ИванРодът homo(тяло, поведение и език в еволюция)

С., Фабер, 2004

Инв.н. 1-97517

И 967


Кесякова , Е.

Филипопол през римската епоха

С, 1999

Инв.н 3269/1999И 2017

Кирай, П.

Истинная повест о Кирил и Методий

Инв.н 1-9886

И 90

Киселев, С.В.Древняя история Южной Сибири

М., АН СССР 1951

Инв.н 3097/351

И 2085


Китов, Георги

Тракийски култов център Старосел

„Славена”, 2003

Инв.н 1-134459

И 2098

Китов, ГеоргиАлександровската гробница

С., Славена

И 2066

Кларк, ДжеймсБиблията и българското възраждане

С., МаК, 2007

И 665

Г.С. КнабеКорнелий Тацит

М., Наука, 1981

И 1045

Кнабе, Г.С.Древен Рим – история и история и повседневност

М., Изкуство, 1986

Инв.н 15844/2001

И 93а


Книпович , Т.Н. Танаис.

Историко-археологическое исследование.

М., АН СССР, 1949

Инв.н. 9211/949

И 78

Кобылина, М.М.Аттическая скулптура VII-V века до н.е.

М., Моск. Университет, 1953

Инв.н 1812/854

И 56


Ковалев, С.и.

Еллинизм Рим

Ленинград, СОЦЕКГИЗ, 1936

Инв.н 2906/940

И 979

Ковалев, Сергей И.История Рима

Ленинград, ЛУ, 1986

И 2068

Ковачев, ГеоргиТеоритична археология

Фабер, 2007

Инв.н 1-146353

И 1198


Ковачев, Г.

Средновековна хералдика

Фабер, 2005

Инв.н 1-96014

И 934

Коев, ТотюУчебно помагало по благонравие

С., УИ, 1997

И 2014

Коева, МаргаритаРилският манастир

С., Борина, 2003

Инв.н 1-68977

И 2144


Койчева, Елена

Първите кръстоносни походи и Балканите

С.,Векове, 2004

1-60297


И 2159

Колев, Николай

История на етнологията

В. Търново, УИ ,,Св. св. Кирил и Методий“, 2003

И 267

Колосовская, Юлия К.Паннония в I-III веках.

М., АН СССР, 1973

Инв.н 3157/974

И 407


Кондаков, Н.П.

Археологическо пътешествие по Сирия и Палестина

Санкт-Петербург, 1904

И 575 -


Кондика на пловдиския ободжийски еснаф

С., 1931


И 1034

Коноли, Питър

Римската армия

2001.


Инв.н 1-9797

И 742


Константин-Кирил Философ

С., НИ, 1983

И 908

Константинов, ПетърВечният бог

С., Феникс, 1994

Инв.н 3038-1994

И 1032


Константинов, Петър

Съкровищата на Европа

С., Любородие ООД, 2000

Инв.н. 1-8655

И 1188

Корвизие, Ж.Филип II Македонски

Рива, 2005

Инв.н 1-95478

И 2126


Корн, Волфганг

50 класици Археология

С.2005 / Инв.н 95908

И 570


Косвен, М.О.

Матриатхат, история проблемы

М, АН СССР, 1948 / Инв.н 3764/1943

И 2028 (а)

Костова, М.; М. Новкиришка-Стоянова; Т. Пиперков

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum

С., СИБИ, 2009, 190 с.

ISBN 978-954-730-605-9 / Дар от авторите, 2009

И 574


Костов, Ст. И Петева Е.

Селски бит и изкуство в Софийско

С., 1935

И 2106


Костов, Ивайло

Световни религии.История и анализ на религиозните системи

С., 2007

Инв.н 1-141197

И 2065

Костов, РусланСкъпоценни минарали и метали в живота на древните българи

Тангра, 2006

Инв.н 1-124096

ФII 180


Костова, Мария

Res publica на Цицерон

С., 2000.

И 700


Кратка история на българия

С., Наука и изкуство, 1981

Инв.н 12533/81
И 2082

Кронин, Майк

История на Ирландия

Рива, 2007

Инв.н 1-133455

И 590


Крънджалов, д-р Д.

Валовете в Добруджа и Бесарабия и прабългарската теория

С., 1943

И 2040а


Кръстева, Е.

Студии по музики

Инв.н 1-53216 1-53228

С 138


Кръстева-Ножарова, Гина

Указател на предмети, изобразени върху антични паметници от България

С., БАН, 1958

Инв.н 4978

И 2143

Куев, Куйо,Фолклор под Марагидик

УИ, 2006


Инв.н 1-100041

И 472


Култура и искусство Античного мира

1981


И 326а

Кун, Николай А.

Старогръцки легенди и митове

Инв.н 8801-3/980

И 1041

Кун, Н.А.Легенди и митове Древней Греции

М., Просвещение, 1975

Инв.н 1-12965

И 2043


Куманов, М

Историческа енциклопедия България

Инв.н 1-35633

Ф II 37


Кунчев, Вл.

Древни култури

Благоевград, 1997

Инв.н 2932

И 2025

Куравлев, Анатолий ФедоровичСлавяните

М., Индрик, 194

И 2050

Курчатов, В.Скъпоценните камъни познати и непознати

Инв.н 1-83187

И 2075

Лазаров, Михаил


Каталог: documents
documents -> Аэробус а-320 Самолет а-320 — флагман семейства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов европейского концерна Airbus. Самолет полностью сертифицирован для полетов в России и за рубежом. Технические характеристики
documents -> Эффективность применения коллоидной фитоформулы ангиомега комплекс в кардиологии
documents -> 2015 жылдың қазан айының репертуары
documents -> I. 2013-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
documents -> Қызылорда облысы әкімінің 2013 жылға арналған Іс-қимыл жоспары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет