Қызмет көрсету географиясы» пәні бойынша 050116-бет3/9
Дата28.04.2016
өлшемі1.09 Mb.
түріСабақ
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Бірінші аралық бақылау

Тақырыптар


Бақылау түрі

Апта реті

Ұпай саны

1

Әлемдік ғылыми орталықтар және олардың мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі.

Консультатция

1

2,0

2

ҒТП қозғаушы күші ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік конструкторлық жұмыстар.

Үй жұмысы

2

2,0

3

Дүние жүзі елдері арасындағы ғылыми техникалық ақпараттар алмасу.

Реферат

3

2,0

4

Әлемдік ақпараттар индустрия географиясы.

Тест


4

2,0

5

Әлемдік электрондық байланыс географиясы.

Глоссарий

5

2,0

6

Электрондық байланыстың даму кезеңдері.

Картамен жұмыс

6

2,0

7

Әлемдік ақпараттар индустрия географиясы.

Коллоквиум

7

3,0

Барлығы: 15Консультатция.
1-апта. Бағалау балы – 2,0
Тақырыбы: Әлемдік ғылыми орталықтар және олардың мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі.

Жоспары:
1. Әлемдік ғылыми орталықтар және олардың қызметі.

2. Мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуы.


Соңғы он жылдықтарда бүкіл адамзат өміріндегі әлемдік мәселелердің маңызы ерекше өсіп отыр. Әлемнің едәуір бөлігінің жанталаса қарулануы мен даму деңгейінің төмендеуі жағдайына азық-түлікті, шикізаттың тапшылығы, энергетикалық, демографиялық дағдарыстар қосылды. Әлемдік мәселелерде бүкіл әлемдік және ұлттық ұдайы өндіріске, экономикалық процестердің динамикасына, қоғамдық өндірістің өнімділігіне, қоғамдық құрылыстың тиімділігі мен сапалық сипаттарына елеулі әсер етуде. Әлемдік мәселелерде бүкіләлемдік және ұлттық ұдайы өндіріске, экономикалық процестердің динамикасына, қоғамдық өндірістің өнімділігіне, қоғамдық құрылыстың тиімділігі мен сапалық сипаттарына елеулі әсер етуде. Әлемдік мәселелерде ерекшелігі- оларда жалпы адамзаттың мүдделері мен құндылықтар тұрғысынан қарастыру қажеттігі. Әлемдік проблемалар адамның, жалпы адамзаттың сан қырлы мәселелерін қамтиды.Атап айтқанда, әлемдік саясат пен экономика, мемлекетаралық және ұлтаралық қатынастар, адамдардың тыныс- тіршілігінің шарттары, тағы басқалар. 90 -шы жылдардағы адамзат алдында тұрған әлемдік проблемаларды мынадай үш топқа бөлуге болады.

Бірінші топқа: интер -әлеуметтік проблемалар жатады. Өйткені адамзат әлеуметтік тұрғыдан біріңғай емес, дегенмен дүниежүзі халықтары өз мүдделерін, қауіп- қатерге тікпей-ақ, қарама-қарсы қайшылықтарды реттеуде, идеологиялық күрес мативінің басым болуы интер-әлеуметтік проблемаларды шешудің баршаға ортақ жолдарына бөгет болды. Бұл топтарға өз шешуін күтіп отырған мәселелер: соғыс және бейбітшілік мәселелері; қарулануды шешудің баршаға ортақ жолдарына бөгет болды. Бұл топтарға өз шешуін күтіп отырған мәселелері; қарулануды біртіндеп шектеу; экономикалық және ғылыми-техникалық артта қалушылықты жою. Шын мәнінде жасампаздық бағыттағы игі шаралар әлемдік бәсеңдетіп, халықаралық экономикалық байланыстарды өзара сенімділік, сыйластық принциптері негізінде ғана шешуді қолдайды. Сенімділікті нығайту, екі жақты және көп жақты қатынастарды дамыту, әлемдік шеңбердегі интер-әлеуметтік проблемаларды шешудің бірден-бір жолы.

Екінші топқа: жеке адамның өзімен оның ішкі дүниесі, мәдени-этникалық жүйемен, дүниетаным проблемалары жатады. Бұлар жеке адам және қоғамның өзара қатынасы саласында қалыптасатын проблемалар. Әлемдік әлеуметтік мәселелер халықаралық қатынастар жүйесіне экономикалық, экологиялық, энергетикалық дүниежүзіндегі азық-проблемаларына едәуір тәуелді.

Әлемдік мәселелердің үшінші тобына: қоғам мен табиғаттың өзара әрекетімен туындайтын проблемалар жатады.Пайдаланатын әдебиеттер:

1.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында / ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Алматы, Атамұра, 2005ж. - 48 бет.

2.Арынов Е.М. Казахстан и мировой опыт рыночной трансфармации. - Алматы, 1997г.

3.Абрамов М.А. Географш сферы обслуживания. - М., 1977г.

4.География сферы обслуживания: сборник статей. - М., 1972г. (Вопросы географии, сб. 91).

5.Двоскин Е.Я. Экономико-географическое районирование Казахстана. - Алма-Ата, 1986.

6.Захарина Д.М. и др. Учителю о географии сферы обслуживания- М. Просвещение, 1980.

7.Казахстан: 1991-2001 годы /Под реф. А.А. Смаилова. - Алматы, Агентстео РКпо статистике, 2001. - 432 с.

8.Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. Учебник. С-Пб: Издательство Михайлова В.А., 2000. - 347 с.

9.Проблемы географии сферы обслуживания: сборник статей /


Ответ. редактор - Лухманов Д.Н. -М, 1974г.

10. Типовые программы по дисциплинам социально-экономической и политической географии // Сб. программ для университетов и пед. институтов./Под. ред.- Т. О. Увалиева, 3. Н. Зевреевоп, Е. А. Ахметова. - Алматы, АГУим. Абая, 2001г. – 360с.

11. Региональный статистический ежегодник Казахстана. 1997-2000 гг. -Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. - 380 с.

12. Сагинбаев С. С. Непроизводственная сфера Казахстана. — Алматы, І984г.

13. Суверенный Казахстан и социально-экономическая география: сборник статей / Ответ. редактор - Увалиев Т. О. - Алматы, 1998г.

14. Увалиев Т.О. «География сферы обслуживания» (учебная программа)


/В сб. «Социально-экономическая география в Алматинском университете».


Үй жұмысы.
2 – апта. Бағалау балы – 2,0

Тақырыбы: ҒТП қозғаушы ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік конструкторлық жұмыстар.
Жоспары:

1. Ғылыми техникалық прогресстің ролі.

2. Ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік жұмыстар.
Теориялық мәлімет. Қазіргі ғылыми-техникалық прогресс өте тапшы шикізаттарды жасанды жолмен алынған заттармен алмастыруды, негізгі бағыттарының біріне айналдырып отыр. Ғылыми техникалық революция жұмысшы күшінің сапасын жақсартуға жол ашады. Демен бұл білім беру жүйесінде де революциялық өзгерістер енгізеді.

Егемендікке қолы жеткен жас мемлекет Қазақстан үшін мұның маңызы зор, білім беру жүйесін уақыт, өмір талабына сай қайта құру сөзсіз ізгі ниеттен туған, ұлы мақсатты көздейтін процесс екендігін естен шығармаған абзал.

Ғылыми-техникалық революцияның дүниежүзілік шаруащылық жүйесіне тән ортақ жағдайлары мен заңдылықтары бар. Олардың негізгілері мыналар:

Шаруашылық салаларының және экономиканың құрылымдық өзгеріске ұшырауы;

Техника мен технологияның бір типтігі, түрлері;

Жиынтық жұмысшы күшінің сапасына деген талаптың өсуі;

Еңбек өнімділігі және еңбек интенсивтілігінің артуы;

Жұмысшы күшінің сапасына деген талаптың өсуі;

Еңбек өнімділігі және еңбек интенсивтілігінің артуы;

Жұмысшы күшінің әрдайым босап қалуы;

Өндірістік емес салада жұмыс істеушілердің үлес салмағының өсуі және т.б.

Ғылыми -техникалық прогрестің революциялық прогрестің екі формасы бар. Ол: эволюциялық және революциялық формалар.Бірінші формасында өндіріске енгізілген техника мен технологияны жетілдіру және тарату процестері сол бұрынғы ғылыми техникалық принципке негізделген.

Ғылыми -техникалық прогрестің революциялық формасы өндірісте жаңа сападағы ғылыми-техникалық принциптерді пайдалануға негізделген.Әлем елдерінде бұл процесс қазіргі заманымыз ғылыми-техникалық прогресс заманы екендігін көрсетеді.

Ғылыми -техникалық прогрестің тигізер әсері әлеуметтік экономикалық салаларды және түпкі нәтижелерінің сипаты жекелеген қоғамдық экономикалық формалардың бейнесіне тікелей байланысты, сонымен белгіленеді. Ғылыми-техникалық революцияның аса жоғары жетістігі он информациялық технологиялық түрінде адамдардың ғасырлар бойы қарапайым техникалық құралдармен әрекет етіп келген, көп жағдайда өздерінің жүйесіне сүйенген салаларына еніп отыр. Жалпы индустриялық технологиялардың микроэлектроникамен және электроникамен, компьютерлік техникалармен біте қайнасуы ғылыми техникалық революцияның қазіргі кезеңінің басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Электронды басқару арқасында жаңа технологиялар икемді болып отыр.


Бақылау сұрақтары:  1. Ғылыми техникалық прогресстің мәні.

  2. Ғылым дегеніміз не?

  3. Ғылымның құрылымы мен бағыттары, өзгешелігі.

  4. Ғылымның дамуына әсер етуші факторлар.

  5. ҒТП ғылымға тигізген әсері қандай?

  6. Ғылымның басты аймақтарын ата?

  7. Білім туралы заң қашан қабылданды?

  8. Ондағы қаралған негізгі мәселелер.

  9. Оған түзетулер қашан енгізілді?


Пайдаланатын әдебиеттер:

1.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында / ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Алматы, Атамұра, 2005ж. - 48 бет.

2.Арынов Е.М. Казахстан и мировой опыт рыночной трансфармации. - Алматы, 1997г.

3.Абрамов М.А. Географш сферы обслуживания. - М., 1977г.

4.География сферы обслуживания: сборник статей. - М., 1972г. (Вопросы географии, сб. 91).

5.Двоскин Е.Я. Экономико-географическое районирование Казахстана. - Алма-Ата, 1986.

6.Захарина Д.М. и др. Учителю о географии сферы обслуживания- М. Просвещение, 1980.

7.Казахстан: 1991-2001 годы /Под реф. А.А. Смаилова. - Алматы, Агентстео РКпо статистике, 2001. - 432 с.

8.Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. Учебник. С-Пб: Издательство Михайлова В.А., 2000. - 347 с.

9.Проблемы географии сферы обслуживания: сборник статей /


Ответ. редактор - Лухманов Д.Н. -М, 1974г.


Каталог: CDO -> OBSOJ -> Geo
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
Geo -> Медициналық география» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар»
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Гуманитарлық білім” факультеті География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет