Ж восточно-Казахстанская областная Ассоциация молодежных и детских организаций жБҰҚбет5/5
Дата28.04.2016
өлшемі0.68 Mb.
түріБюллетень
1   2   3   4   5

Қорытынды төртінші қадам.

Ұсыныстар мен қорытындыларды тұжырымдау. Аналитикалық есепті дайындау.

Қорытындыларды тұжырымдау барысында саған, үдеріске қатысушылардың әр түрлі көзқарасымен орын алған жағдайдың мән-жағдайларын жан-жақты және толық мінездеме беру керек. Сол үшін саған, зерттеуші ретнінде, сенің зерттеу жұмыстары жағдайын жақсарту немесе өзге сұрақтар бойынша ұсыныстар мен мүмкін болатын басқару шешімдерін ұсыну керек, жағдайжы өте жақсы меңгере отырып әр тараптың позициясын ескеру керек (қызмет сапасы т.с.с әрекеттерге ықпал ете отырып аталмыш саланы реттейтін, нормативтік құқықтық база, жиналған тәжірбие мен жоспарланған өзгерістер, сыртқы факторлар).

Сен, барлық алынған мәліметтеге сараптама жасағаннан кейін, қаралған сұрақтар бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар жаса. Зерттеу жұмыстары, қорытынды ұсынылған жағдайда ғана аяқталған болып есептеледі. Ары қарай, саған аналитикалық есеп жасап өзіңнің зерттеу қорытындың тұсаукесерін жасауың керек.

Әлеуметтік зерттеу қорытындысын сарапту және жинақтау әлеуметтік үдерістермен құбылыстардың жетілуінің мүмкіндік варианттарын айтуға қол жеткізелі. Алдын алу формасының бірі болып әлеуметтік болжау – зерттелетін объектінің мүмкінді жағдайы немесе жетілу перспективасын ғылыми зерттеу болып саналады. Әлеуметтік болжау қоғамдық өмірдегі барлық салада жүзеге асырылады.

Әлеуметтік зерттеуді жүргізу – әртүрлі жұмыс түрлерін, ғылыми рәсімдер мен операцияларды қамтыған үдеріс, сондықтан зерттеуді жүргіуші зерттеудің сенімді теориялық негізін назарға алу керек, оның жалпы тогикасын ойластыра отырып, ақпарат жинағына әдістемелік құжаттарын жасау керек, әлеуметтік деректердің сараптамасына қоғамдық қатынас пен процесстер бойынша хабары бар және көңіл бөле алатын адамдардан зерттеу тобын құруды реттеу керек. Тұтасымен алғанда, зерттеу жұмысы қойылған талаптарға сай жүргізіле отырып, сенімділік бар болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.
Аналитикалық есеп берідің құрылымы.

Оны жазу стандарты

Аналитикалық есеп бері жасалған шешімдерді бекітетін зерттеу мәлеметтері мен басқада деректермен толықтырылады.

Зерттеу мақсатыне сәйкес олар әр түрлі формада болады: ауызша, жазбаша, фотосуретті және дыбысты, қысқа және сығылған, немесе кең ауқымды, толық жазылған, тар шеңбер аясындағы мамандар үшін немесе кең бұқараға арналған болуы мүмкін.

Мұнда өз есеп беруіңнің құрылған логикасына және зерттеу бойынша жасалатын шешімдердің тізбектелуіне назар аудару өте маңызды. Сонымен қатар, есептің көрнекілігіне – зерттеудің тұжырымдарын растайтын диаграммалар, кестелер, сызбалар және басқада графикалық сипаттағы деректерге назар аударыңыз.

Есептің құрылым жүргізілген зерттеу (теориялық немесе қолданбалы) типімен анықталады және негізгі түсініңтерге сүйене жасалған логикаға сәйкес келеді.

Е


Сонымен, сіз трактат жаз-дыңыз ба әлде оны жария-лайсыз ба. Келесі түрде жасаңыз:

Егер сіз жазғаныңызды түсінетін болсаңыз және оны дәлелдей алсаңыз – қандайда бір математика-лық журналға жіберіңіз!

Егер сіз жазғаныңызды түсінетін болсаңыз, бірақ оны дәлелдей алмайтын болмаңыз – онда оны физика журналына жіберіңіз!

Егер сіз жазғаныңызды түсінбейтін болсаңыз, бірақ оны дәлелдей алсаңыз – онда оны экономика журналына жіберіңіз!

Егер сіз жазғаныңызды түсінбейтін болсаңыз, бірақ оны дәлелдей алмасаңыз – онда оны философия журналына жіберіңіз!
гер зерттеу теориялық сипатта болса, онда есепте негізгі назар мәселенің ғылыми қойылуына, зерттеудің методологиялық ұстанымдарына негіздеріне, түсініктің теориялық интерпрета-цияларына бөлінеді. Осыдан кейін қолданылатын іріктеулерді тұрғызуға негіздеме беріледі, және өзіндің бөлім формасында алынған нәтижелердің концептуалды талдауы жүргізіледі, ал есеп берудің соңында нақты шешімдерді, мүмкін тәжірибелік нәтижелерді және оларды жүзеге асыру тәсілдерін алуға болады.

Қолданбалы зерттеу туралы есеп беруде негізгі назар тәжірибе жүзінде және тапсырыс берушімен ұсынылған есеп берудің шешілуіне аударылады.

Мұндай есеп берудің құрылымында міндетті түрде объекті сипаттау және зерттеу пәні, зерттеудің міндеттері, іріктеулерге түсіндірмелер болады. Негізгі басымдылық тәжірибелік шешімдер мен ұсыныстарды қалыптастыруға және оларды жүзеге асырудың нақты мүмкіндіктеріне бағытталған.

Есеп берудегі бөлімдердің саны ереже бойынша зерттей бағдарламасында қалыптастырылған тұжырымдар санына сәйкес келед. Ең алдымен бастапқы тұжырымға жауап беріледі.

Есеп берудің бірінші бөлімі зерттелетін әлеуметтік мәселенің өзектілігіне қысқаша түсіндірмеден, зерттеу параметрлерінің сипаттамаларынан (таңдау, ақпараттарды жинау әдістері, қатысушылар, зерттеулер саны, жұмыстарды өткізу мерзімдері және т.б.) тұрады.

Екінші бөлімде зерттеу объектісінің әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктері сипатталады (жынысы, жасы, білімі және т.б.).

Келесі бөлімдер бағдарламадан туындаған болжамжарға жауаптардан тұрады. Қорытындыдан жалпы шешімдерден тұратын тәжірибелік ұсыныстарды көруге болады.

Есеп беруде міндетті түрде қосымша жасалады, қосымша зерттеудің барлық методологиялық және әдістемелік құжаттардан тұрады, олар: статистикалық кестелер, диаграммалар, графиктер, құралдар. Олар жаңа зерттеулер бағадарламасын дайындау барысында қолданылуы мүмкін. Есеп берулер 3-4 ондықтан немесе 2-3 жүздеген беттерден тұруы мүмкін. Бұл деректер көлемінен, зерттеу мақсаттары мен міндеттеріне байланысты болуы мүмкін.

Есеп беруді құру барысында есте сақтауды қажет ететін келесі негізгі критерийлерді ерекшелеуге болады:

- толықтылық – есеп беруде тапсырыс берушіге қажетті барлық ақпараттар болуы қажет. Ақпарат түсінікті тілде жазылуы керек, есеп беруді жазу барысында зерттеуші барлық фактілердің толық сипатталуын тұрақты бақылап отыруы қажет;

- дәлдік – есеп берудің барлық аргументтері ақпаратты түрде дәл және логикалы болуы керек, зерттеу барысында жинақталған барлық деректер нақты өңделген дәне көрнекі түрде ұсынылуы қажет;

- түсініктілі – бұл критерий есеп беруді жазу тіліне қатысты;

- айқындылық – есеп беруде ұсынылған барлық мағлұматтар зерттеудің тақырыбы мен мақсатына қатысты болуы керек.

Жоғарыда ескеріп кеткеніміздей, есеп берудің құрылу стилі көбінесе тапсырыс берушінің ерекшеліктеріне және олармен ұсынылған талаптарына тәуелді болып келеді. Техникалық тапсырыстарда зерттеулерді жүргізу үшін әдетте аяқталу формасы көрсетіледі. Мысалы, тапсырыс беруші зерттеуді жүргізу үдерісін сипаттаудан тұратын, соның ішінде таңдалған методологияны негіздеу, жасалған тәжірибелік ұсыныстар және т.б. аналитикалық баяндама болып табылатын аяқталу формасы тапсырыс берушімен анықталады. Зерттеу барысында ақпараттарды жинау әдістерінің қатарында сауалнамалау қолданылды, сондықтан әлеуметтік деректердің (сауалнамалар, маршрут беттері, лейблдар, сызғыштар, арақатынастық, бірөлшемді, екіөлшемді және үшөлшемді кестелер, диаграммалар, графиктер) толық бумасын ұсыну қажет.Есеп берудің құрылымы, зерттеу мақсаттарының, жүзеге асырылған тапсырмалардың және алынған нәтижелердің негізінде қалыптасуы қажет. Тапсырыс берушінің талаптары бойынша сен толық деңгейдегі және барлық жасалған жұмысты бейнелейтін есеп құрылымын құруға тиіссің.

Мүмкін үлгідегі, базалық құрылымдағы есептерге бағыттала отырып, «Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Ресімдеудің құрылымы мен ережелері» МС 7.32-2001»2 берілген стандартты талаптарды ұсынамыз.


ҚОСЫМША

Қазақстан территориясында әрекет ететін Донорлар


Атауы

Сипаттамасы

Байланысулар

Сорос-Қазақстан Қоры

Сорос Қазақстан Қоры(СҚҚ) екіжылдық стратерия аясында жұмыс жасайды.

2010 – 2011 жылдарға арналған басым бағыттары болып: • Қазақстанның бүгiнгi және келешек ұрпақтары үшін табушы өнеркәсiптерден түсетін кірістерді жауапты және таза басқаруға қатысу («Мемлекеттік қаржылардың тазалығы» және «Құқықтық реформа» бағдарламалары ендіріліп жатыр).

 • Қазіргі заманғы Қазақстанда адам және азаматтардың құқықтары мен еркіндігін қамтамасыз етуге қатысу ( «Құқықтық реформа» және «Жастар бастамаларын және БАҚ қолдау» бағдарламалары ендіріліп жатыр).

 • Ақапараттарға тең қатынауды, елде еркінс сөйлеу ұстанымдарын жетілдіру жолымен ойларын еркін жеткізу құқықтарын қамтамасыз ету («Құқықтық реформа» және «Жастар бастамаларын және БАҚ қолдау» бағдарламалары ендіріліп жатыр).

 • Қазақстан жастарының еліміздің қоғамдық-саяси өміріне белсенді араласуын ынталандыру («Жастар бастамаларын және БАҚ қолдау» бағдарламалары ендіріліп жатыр).

Сорос Қазақстан Қоры
Желтоқсан көшесі 111а, 9 кеңсе , Алматы, Қазақстан, 050000
Тел.: +7 727 250 3811, 258 1354
Факс: +7 727 250 3814
E-mail: sfk@soros.kz

www.soros.kz

Қазақстанда БҰҰ даму бағдарлама-лары (БҰҰДБ)

Қазіргі уақытта Қазақстандағы БҰҰДБ қызметі 2010-2015 жылдарға арналған Қазақстан үшін Елдік бағдарлама (ЕБ) және Елдік бағдарламаның жоспарлық әрекетімен реттеледі, олар ұлттық басымдықтарға сәйкес келеді және еліміздің дамуының ұзақ мерзімді стратегиясымен қолдау табады («Қазақстан-2030»). Бағдарлама үш бағыттағы ұлттық басымдықтарға негізделген: (1) барлық адамдар үшін экономикалық және әлеуметтік дәулеттілігі (тұрғындардың осал топтарына ерекше назар аударылады) (2)табиғат ресурстарын басқаруды жақсарту мен тұрақтандыруға, және климаттың өзгеруіне бейімделу және төмендеу үшін ұлттық басымдылыққа, табиға және техногенді апаттарға дайындықтарды қамтамасыз етуге бағытталған экологиялық тұрақтылық, және (3) адам құқықтарын ынталандыру және қорғауға, демократиялық институттардың бекітілуіне бағытталған пайдалы басқарулар

БҰҰ Даму бағдарламасының кеңсесі / Астанадағы БҰҰ өкілі

Қазақстан 010000,


Астана қ., Бөкей хан даңғ. 26,
тел.: 7 7172 592 550
факс: 7 7172 592 540
registry.astana.kz@undp.org

Қазақстандағы ББҰ Балалар қорының өкілділігі (ЮНИСЕФ) 

Қазақстандағы "Отбасы және қоғам әлеуетін бекіту" ЮНИСЕФ бағдарламасы көптеген шаралар кешендерінен тұрады және 0-ден 5-ке дейінгі балалардың дамуы мен өмір сүру құқықтарын қамтамасыз етуді, балалардың денісау болып және ересек үлкен өмірге дайындықпен өсіп жетулерін өзіне мақсат етіп қояды. Бағдарламаның тағы бір мақсаты болып ананың денсаулығы мен тамақтануының жақсаруы, элементарлы қызметтерге қатынай отырып және өмірлік жаңашылдарға үйрету арқылы алдыңғы қатарлы технологияларды босануда қолдану табылады.

Бағдарлама аясында келесі жобалар жүзеге асырылуда:

1. Перинатальнық күтудің алдыңғы қатарлы жаңашылдарын ендіру

2. Жастарға психо-әлеуметтік көмек, өсімпаздық жас және ВЖА/АИДС мәселелері туралы білімдерін жақсарту қызметтерін ендіру

3. Кампания ұнды темірмен, фолий қышқылымен байыту, әйелдерде жүктілік кезінде қан аздық ауруын азайту бойынша жұмыс жасайды

4. Адам және құс тұмауын тоқтату бойынша ақпараттық кампания өткізу

"Отбасы және қоғам әлеуетін бекіту" бағдарламасы БҰҰ қабылданған №4 және №5 мыңжылдық даму мақсаттырына қол жеткізуге көмектеседі, - балалар өлімінің азаюы және ана денсаулығын жақсарту, сонымен қатар №1 мақсатқа қол жеткізу үшін атсалысады – микронутриенттік жеткіліксіздікті бақылау арқылы кедейшілік пен ашаршылықтың азайту - "жасырын ашаршылықпен" күресу.    


Қазақстандағы БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) өкілі

010000, Астана қаласы


Бейбітшілік к., 10а, Блок 1
тел.: +7 (7172) 323 969, 322 878


Орталық Азия Еуразиясы қоры (ОАЕҚ)

Әлеуметтік дамуға азаматтық қатысу

Шүлбі жастарын дамыту

Қазақстандағы корпоративті әлеуметтік жауапкершілікті алдыға жылжыту

Activ идеясындағы жастар банкі

Атыраудың жас қыздарын "Болашаққа сеніммен" өмірлік жаңашылдарға оқыту бойынша білім беру бастамасы

Астана қаласында азаматтық қоғамның тәуелсіз және өкілетті секторларды дамыту бойынша бастамалар

Халықаралық еңбек көшіқон бойынша бағдарлама

Қазақстанда экотуризмнің дамуы

Қоршаған ортаны қорғау аймағында басқару мен инжиниринг бойынша магистерлік бағдарлама

Жетім-балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балаларды орналастырудың альтернативті формаларын дамыту

Қазақстанның ашық бюджеті

Еңбекшіқазақ ауданының жергілікті қауымдастығын дамыту бағдарламасы

Шағын гранттар бағдарламасы
Алматылық кеңсе

Қазақстан, 050010,

Алматы қаласы
Құрманғалиев көшесі, 10

e-mail: almaty@ef-ca.org 


Тел:
Факс:

(727) 250-18-10
(727) 250-18-11
Фридрих Эбберт қоры

Орталық Азияда Эберт қоры аймақтық серіктестіктің дамуын мүмкіндік туғызады, демократиялық реформаларды, мемлекеттік құрылғыларды модернизациялау үдерістерін қолдайды. Қордың жобалары мемлекеттік және азаматтық қоғам арасындағы сұхбаттық форумдарды, құрылымдарды құруға.

Астанадағы өкілі  Зауреш Шутова
Достық 1

63 кеңсе
Teл: +7-717-252 42 96


Faкс: +7-717-252 42 96
E-Mail: fes_astana@fes.kz

Бота қоры

Бағдарламалар:

 1. Келісілген ақша құралдары бағдарламасы (КАҚ)әлемнің 20 еліне ендірілген әлеуметтік қамтамасыз ету сферасындағы инновациялық механизм. Бағдарлама мақсатыаз қамтылған отбасы балаларының өмірін жақсарту, денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қамтамасыз етулер қызметтеріне қатынауды кеңейту.

 2. Әлеуметтік қызметтерді қолдау бағдарламалары (ЭҚҚБ)  мақсаты болып азқамтылған отбасы балалары мен жастарын қолдауда инновациялық жобаларды жүзеге асыру үшін Қазақстан облыстарын гранттық негізде қаржыландыру табылады.

 3. Білім беру гранттарының бағдарламалары (БГБ) мақсаты тамаша академиялық үлгерімі бар, бірақ Қазақстанның университеттері мен колледждерінде білім алу үшін жеткілікті қаражаты жоқ 29 жасқа дейінгі жастарға қолдау көрсету болып табылады. Бағдарлама сонымен қатар, жоғары білім алуға қызығушылық білдірген және экономикалық болашақты жақсарту үшін кеңейтілген мүмкіндіктері бар студенттер мен олардың отбасыларына бағытталған.

Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы,
Достық даңғ., 160, 3 қабат
тел.: + 7 (727) 264 34 65, 264 12 69, 264 12 70
факс: + 7 (727) 264 36 14
e-mail: mail@bota.kz
http://www.bota.kz 

Ержан Татишев қоры

Мақсаты: Қайырымдылық бағдарламасының мақсаты –тұрғындарды әлеуметтік қолдау, қаржылық қолдауды қажет ететін ғылымның дамуын, мәдениет, денсаулық сақтау және білім беру облыстарында жұмыс істейтін азаматтар мен коммерциялық емес кіріссіз ұйымдарға көмек көрсету.

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050026
Байзақов көшесі, 125 (Айтеке би көш.бұр.),
Бизнес Орталық, 4 блок, 335 кеңсе

Тел: (+7 727) 298-02-48, 298-02-49, 298-02-50, 298-02-51
Факс: (+7 727) 298-02-50
E-mail: foundation@tatishevfoundation.kz

Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті қоры

Жобалар:

- Азаматтық қоғамның дамуына қатысу

Мақсаты әлеуметтік-мағыналы мәселелерді шешу үшін қоғамның мемлкеттік, коммерциялық және азаматтық институттары арасында қоғамдық потенциалдың және нақты серіктестікке қатысуын мобилизациялау болып табылатын әлекметтік идеялар мен жобалар Жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу.- Ғылыми, білім беру және мәдени жобалар

- Қазақстан және шетелде өткізілетін ғылыми конференцияларға, симпозиумдерге, семинарларға және Конгрестерге және ғылыми стажировкаларға қазақстандық жас ғалымдардың қатысуын сайыстық негізде қаржыландыру.


- Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары мен ғылыми ұйымдарындағы ғылым, технология және техникалардың даму бағыттары бойынша жас ғалымдардың фундаментальды және қолданбалы ғылыми зерттеу жұмыстарын өткізуі үшін гранттар алуға негзіделегн жыл сайын өтетін сайыстарды өткізу.
- Ғылым саласында жасаған әзірлемелері үшін жас ғалымдарға сыйлық ақы тағайындау.
- Студенттік жастарды қолдау және шығармашылық қабілеттерін жоғарылату үшін ұйымдастыру жағдайын құру, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда оқу орындарын ынталандыру және Қазақстанда жастар ғылымын ары қарай дамыту мақсатында жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық ғылымдар бойынша ең жақсы студенттік жұмыстар бойынша республикалық сайыстар ұйымдастыру және өткізу.

- Әлеуметтік және қайырымдылық

- Қайырымдылық шараларын ұйымдастыру және өткізу.


- Ана мен баланы қорғау бойынша бағдарламаларды қолдау және жүзеге асыру.
- Мүгедектердің әлеуметтік бейімделуіне көмек көрсету.

- Халықаралық және гуманитарлы жобалар

- Халықаралық конгрестер, шаралар конференцияларын ұйымдастыру және өткізу, бірлескен бағдарламалар мен жобалардың жүзеге асуы.

Қор қазақстандық және шетелдік ұйымдармен серіктесу үшін ашық.


Едигеева Роза Макашевна

Бас маман

Тел. +7 (727) 270 05 24

e-mail: office@presidentfoundation.kzМекенжайымыз: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Махатма Ганди көшесі 10


Денсаулық сақтаудың Бүкіләлемдік ұйымы

Бағдарламалар:

 • ВЖА/АИДС

 • Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы мен дамуы

 • Жұқпалы емес аурулар және психологиялық денсаулық

 • Қоғамдық денсаулық сақтау және қоршаған орта

 • Аналар, жаңа туған балалар денсаулығын қорғау бойынша серіктестік

 • Күштеу және травматизм және үгедектіктің алдын-алу

 • Сексуалды және репродуктивті денсаулық

 • Туберкулез (ТБ) және т.б.

http://www.who.int/ru/
1 «Процесс Консалтинг» компаниясының деректері бойынша, Мәскеу

2 http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет