«Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешенбет1/12
Дата17.04.2016
өлшемі1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
«Сырдария» университеті


«Жаратылыстану» факультеті


«Биология» кафедрасы.

Оқу - әдістемелік кешен


“Биогеоценология” пәні бойынша 050113 «Биология» мамандықтарының

студенттері үшін.


СИЛЛАБУС

1,2 кредит

Жетісай 2006ж.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.

«Сырдария» университеті«Жаратылыстану» факультеті

“Биология” кафедрасы
“Биогеоценология” пәні бойынша 050113 “Биология” мамандықтарының

студенттері үшін.
СИЛЛАБУС

Оқу түрі күндізгі


Курс 2 – семестр 3
Лекциялар 30 с
СӨЖ 30с
ОБСӨЖ 30с
Барлық сағат саны 90с
Қорытынды бақылау емтихан 3 – семестр
Аралық бақылаулар саны (кредит бойынша)
Барлық балл саны 100 (кредитке).

Жетісай 2006ж.

Құрастырған : доцент б.ғ.к. Келдібеков С.Е.
“Биогеоценология” пәні бойынша “Биология”мамандықтарының
студенттері үшін арналған оқу - әдістемелік кешен
типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Типтік бағдарламаның
индексі : Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
Хаттама № ______ 2006ж.

Кафедра меңгерушісі ________________


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ ______ Хаттама ________ 2006ж.
Әдістемелік кеңесінің төрағасы
Факультет кеңесінде мақұлданған
№ ______ Хаттама _____ 2006ж.
Факультет кеңесінің төрағасы
Факультет кеңесінде мақұлданған № хаттама 2006ж
Биология мамандарын дайындайтын кафедра
меңгерушісімен келісілген _____________

Мазмұны.


 1. Абстракт

 2. Курстың мақсаты

 3. Курстың міндеті

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет

 6. Студентке арналған ережелер

 7. Оқу сағаттарының тақырып бойынша бөліну кестесі

 8. Практикалық сабақтарының мазмұны

 9. Лаборатория сабақтарының жоспары, мазмұны

 10. СӨЖ жоспары

 11. ОБСӨЖ жоспары

 12. Бақылау түрлері

а) тестілік сауалнамалар

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) коллоквиум

в) т.б.


 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі

 2. Пән бойынша оқу процессінің картасы.


Абстракт.
“Биогеоценология” пәні бойынша дайындалған силлабус биология және химия биология мамандықтарының оқу бағдарламалары негізінде дайындалған.

“Биогеоценология” курсы жалпы теориялық мәселелерді қамтып, университеттердің биология мамандықтары студенттеріне арналған. Курс материалы өзара логикалық түрде байланысты болған бірнеше тақырыптардан тұрады. Әрбір берілген курс материалының кезектесіп келуінің схематикалық түрдегі көрінісі болып, жеке элементтерінің маңызын, орнын және өзара байланыстылығын айқын көрсетіп, өсімдіктер экологиясы негіздерін түсінуге және меңгеруге кіліт болып табылады.

Әрбір сабақта өте көкейтесті болған өсімдіктер экологиясының түсініктер сөздігі (глоссарисі) ұсынылған. Силлабуспен жұмыс істеу 2 басқышта жүргізілуі ұсынылады. Силлабустың жеке кредиттерін бірінші оқығанда оның қиын мазмұны жайлы түсінік пайда пайда болады. Негізгі лекцияға қатнасқаннан кейін екінші рет силлабус оқылғанда тақырыптардың мазмұнын теориялық тұжырымдарын, олардың қолданылуын түсіну жеңілдейді.

Материалдардың меңгерілуін түсіну үшін силлабустағы тақырыптардың қағидаларын және оларға тиісті материалдарды ойлау, одан соң түсінбеген жерлерді қайталау нәтиже береді. Силлабуспен өзіндік жұмыс жасау оқу материалдарының терең түсінілуіне, жақсы бекітілуіне жәрдемін тигізеді.
 1. Пәннің мақсаты мен міндеттері.

а) Пәннің мақсаты

Студенттерге биоценоз, биогеоценоздардың құрамы, құрылысы, ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру

б) Міндеттері

1. Биоценоздар және биогеоценоздар түсінігін білу

2. Биоценоздар арасындағы байланыстар туралы білімді игеру

3. Биоценоздардың элементтері, түрлері, доминанттық дәрежелері

4. Биоценоздар қүрылысын түсіне білу5. Биоценоздағы түрлердің таралу және жойылу себептерін білу

3. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

2
№1 кредит
№2 кредит

90
45
4530
15
1530
15
15

30
15
15

3

Емтихан


5. Оқу сабақтарының құрылымы.
Лекция. Студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді. Пәнді толық игеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.
Практикалық сабақтарында студент алған теориялық білімдерін тәжірибелік, семинарлық жұмыстар арқылы бекітіледі.
СӨЖ. Студенттің өзіндік жұмысы.Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен ізденіп тақырыптық сұрауларына жауаптар, шешімдер табады.
ОБСӨЖ. Оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен меңгеру. Оқытушы тақырыпқа сай студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.


6. Студентке арналған ережелер (Rules).


 1. Сабаққа кешікпеу керек

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтіледі.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендейді.


 1. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.


Лекцияның тақырыбы

Лекция сағаты

Практика сағатыСӨЖ

ОБСӨЖ

1

1-кредит

Кіріспе. Биоценология ғылыми, мақсат, міндеттері1
1

1

2

Биоценоздар экологиясы

1
1

1

3

Биоценоздардың пайда болу заңдылықтары

1
1

1

4

Биоценоздар түсінігі, негізгі белгілері

1
1

1

5

Биоценоздар арасындағы қатынастар

1
1

1

6

Биоценоздағы экологиялық ниша түсінігі

1
1

1

7

Биоценоз элементтерінің классификациясы

1
1

1

8

Биоценоз ішіндегі түрлердің доминанттығы

1
1

1

9

Биологиялық бірліктер ішіндегі түрлердің әртүрлілігі

1
1

1

10

Биоценозда түрлердің әртүрлілігінің маңызы

1
1

1

11

Биоценоздардың түзілісі

1
1

1

12

Биоценоздың түрлер құрамы бойынша түзілісі

1
1

1

13

Биоценоздарда түрлердің әртүрлілігінің экологиялық себептері

1
1

1

14

Биоценоздарда түрлердің таралуы

1
1

1

15

Биоценоздардың дамуы

1
1

1

16

2-кредит

Биоценозда түрлердің жойылу себептері1
1

1

17

Биологиялық бірліктердің палеэкологиясы

1
1

1

18

Биогеоценоз тіршіліктің биогеоценотикалық бөліктің элементар бөліктері

1
1

1

19

Биогеоценоздардың эволюциясы

1
1

1

20

Экожүйелердің концепциясы

1
1

1

21

Экожүйенің гомеостазы

1
1

1

22

Экожүйенің энергетикасы

1
1

1

23

Экожүйенің трофикалық құрылымы

1
1

1

24

Алмасу және сақтау қорлары

1
1

1

25

Айналымның блоктік моделі

1
1

1

26

Биотикалық қауымдастықтың түрлік құрылымы

1
1

1

27

Биотикалық қауымдастықтың ішкі құрылымы

1
1

1

28

Экологиялық сукцессия

1
1

1

29

Бастапқы және қайталанған сукцессиялар

1
1

1

30

Экожүйенің эволюциясы

1
1

1
Барлығы :

30
30

30

1. Лектор : Келдібеков Серікбай Елғонұлы.


Биология кафедрасы : Биология факультеті корпусы. Кабинет №6 Телефон 6-27-85.

Кафедрада болу уақыты 900 -1800.
 1. Курсты өткізу уақыты және орны.Аты – жөні.

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон

1

С. Келдібеков

Лекция

Уақыты

Ауд
Уақыты

Ауд


Тел :

Каб:


Корпус:

2

С. Келдібеков

Практикалық- семинар

Уақыты

Ауд


Уақыты

Ауд


Тел :

Каб:


Корпус:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.


«Сырдария» университеті

Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> “Химия және Биология” факультеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет