Жылғы жағдай бойынша, қолданысы тоқтатыла тұрған не тоқтатылған (айырылған) лицензиялардың тізіліміДата25.04.2016
өлшемі162 Kb.
01.12.2015 жылғы жағдай бойынша, қолданысы тоқтатыла тұрған не тоқтатылған (айырылған) лицензиялардың тізілімір/с

Банк толық атауы

Банк мекен-жайы

Уәкілетті ұйымның лицензияны тоқтату (айыру) туралы шешімі

Ұлттық және шетел валютасы

Лицензия нөмірі және берілген күні


тоқтатылған (айырылған) лицензиялардың операцияларының тізімі

банктік және жекелеген банктік операцияларды жүзеге асыруға


1

АҚ "Наурыз Банк Қазақстан"

Алматы қ-сы

Гоголь к-сі, 39/39а02.06.2005ж.

№ 172Ұлттық және шетел валютасы

№ 53 02.07.2004ж.

  1. банк операциялары:

заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

касса операциялары: банкноттар мен монеталарды қабылдау, беру, қайта санау, ұсақтау, айырбастау, сұрыптау, буу және сақтау;

аударым операциялары: ақша аударымы бойынша заңды және жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау;

есеп жүргізу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт);

заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарылу шартымен ақшалай кредиттер беру;

жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде корреспондент банктердің тапсырмасымен олардың банк шоттары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру;

жүргізу және клиринг қатысушылары - банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың таза позицияларын айқындау;

сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен бөлмелерді жалға беру жөнінде қызмет көрсету;

ломбард операциялары: сақтауға алынып оңай өтетін бағалы қағаздарды және өзге де қозғалатын мүлікті кепілге алып, қысқа мерзімді несие беру;

төлем карточкаларын шығару;

банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау және басқа жаққа салып жіберу;

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;

төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді қоспағанда);

чек кітапшаларын шығару;

аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;

үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктері мен өзге де міндеттемелер беру.

2) банк заңдарында көзделген басқа да операциялар:

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеу жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ төлем орны белгіленген вексельдерді, вексельдер акцептін делдалдық тәртіппен төлеу;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) эмиссиялау; факторинг операциялары: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын иелену;

форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу.


2

«ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» АҚ

Қарағанды қ-сы, Бухар Жырау к-сі, 51/1

26.12.2006ж.

№ 315


Ұлттық және шетел валютасы

№ 43 26.05.2006ж.

  1. банк операциялары:

заңды тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргiзу;

жеке тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргiзу;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттiк шоттарын ашу және жүргiзу;

осы тұлғаның иелігіндегі тазартылған қымбат металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрініс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу;

касса операциялары: қолма-қол ақшаны, оны ұсақтау‚ айырбастау‚ қайта санау‚ сұрыптау‚ буу және сақтауды қоса отырып, қабылдау және беру;

аударым операциялары: төлемдер мен ақша аударымы бойынша заңды және жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау;

есеп жүргiзу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерi мен өзге де борыштық мiндеттемелерiнiң есебiн жүргiзу (дисконт);

банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзiмдік және қайтарылу шартымен ақшалай кредиттер беру;

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;

төлем карточкаларын шығару;

банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау;

аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;

үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктері мен өзге де міндеттемелер беру.2) банк заңдарында көзделген өзге де операциялар:

тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында қымбат металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторинг операциялары: тауарларды (жұмыстарды‚ қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелiн қабылдай отырып‚ төлемдi талап ету құқығын иелену;

форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенімгерлік операциялары: сенiм бiлдiрушінің мүддесi үшін және оның тапсыруымен ақшаны, ипотекалық заемдар мен тазартылған қымбат металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

сейф операциялары: клиенттердiң құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын‚ құжаттары мен құндылықтарын сақтау‚ оған қоса сейф жәшiктерiн‚ шкафтар мен үй-жайларды жалға беру жөнiнде қызмет көрсету.
р/с

Банк толық атауы

Банк мекен-жайы

Уәкілетті ұйымның лицензияны тоқтату (айыру) туралы шешімі

Ұлттық және шетел валютасы

Лицензия нөмірі және берілген күні


тоқтатылған (айырылған) лицензиялардың операцияларының тізімі

3

«Экспресс Банкі” АҚ

Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 296

26.10.2009

№ 314 (өз еркімен қайтаруына байланысты)Ұлттық және шетел валютасы

21.12.2007ж.

№207


  1. банк операциялары:

депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, қабылдау және беру;

аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

банктік заем операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру;

шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;

аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі;

банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беруі;2) банк заңдарында көзделген өзге де операциялар:

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;

форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару ;

сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер;


4

«Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк» АҚ

100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47 үй (заң)/ 050012, Алматы қ, Шарипов к-сі, 84 нақ.

09.08.2010 ж.

№113 (айырылды)Ұлттық және шетел валютасы

15.05.2006ж.

№112


банк операциялары:

Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу5

“Мастербанк” АҚ

040900, Қаскелен қ-сы, Төле би к-сі, 41

24.09.2010 ж. №276 (өз еркімен қайтаруына байланысты)

Ұлттық және шетел валютасы

26.09.2007ж. № 255

  1. банк операциялары:

банктік операцияларды (ұлттық және/немесе шетел валютасында):

заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

осы тұлғаның иелігіндегі тазартылған қымбат металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрініс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу;

касса операциялары: қолма-қол ақшаны, оны ұсақтау, айырбастау, қайта санау, сұрыптау, буу және сақтауды қоса отырып, қабылдау және беру;

аударым операциялары: ақша төлемдер мен аударымы бойынша жеке және заңды тұлғалардың тапсырмаларын орындау;

есеп жүргізу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт);

банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарылу шартымен ақшалай несиелер беру;

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;

төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді қоспағанда);

банктердің ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;

банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктері мен өзге де міндеттемелер беру;

аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау.2) өзге операцияларды:

тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында қымбат металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау жане сату;

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеу жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ төлем орны белгіленген вексельдерді, вексельдер акцептін делдалдық тәртіппен төлеу;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторинг операциялары: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын иелену;

форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенімгерлік операциялары: сенiм бiлдiрушінің мүддесi үшін және оның тапсыруымен ақшаны, ипотекалық заемдар мен тазартылған қымбат металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен бөлмелердi жалға беру жөнінде қызмет көрсету.
6

«Астана-Финанс» банкі» АҚ

Алматы қ-сы, Самал -3 ықшам ауданы, 25 үй

(нақты: Алматы қ-сы, Масанчи к-сі, 98А )01.07.2011 ж.

№79 (айырылды)Ұлттық және шетел валютасы

06.11.2009ж.

№.1.257


банк операциялары:

Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу7

"Кредит Алтын Банк" АҚ


050013, Алматы қ., Сәтпаев к., 18А (заңды), 050020, Алматы қ., Достық даңғ., 282 (нақты)

29.10.2011ж. № 179 (айырылды)

Ұлттық және шетел валютасы

21.09.2010ж.

№ 1.1.262  1. 1) банк операциялары:

депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;

кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, қабылдау және беру;

аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

банктік заем операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру;

шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі;

банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беруі;
2) өзге операцияларды:

тазартылған қымбат бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, тазартылған қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен домицилденген вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;

форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенімгерлік операциялары: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаларды басқару, сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару, сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;


8

«ТАИБ Қазақ Банкі» ЕБ АҚ

050000, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 103

26.04.2013ж. № 112

Ұлттық және шетел валютасы

16.10.2006ж. №73

  1. депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу

9

«Хоум Кредит Банк» АҚ

050004, Алматы қ-сы, Төлебаев к-сі, 38, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 248 БО «Сарканд»

04.07.2012ж. № 208 (алты ай мерзімге тоқтатылды)

Ұлттық және шетел валютасы

28.11.2008ж.1.1.188

  1. банк және өзге операцияларды жүргізуге берілген лицензияның шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру бөлігінде қолданылу (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы № 330 қаулысымен лицензияның қолданылуы жаңартылды)

10

«Банк «Bank RBK» АҚ

100000, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47 үй (заң)/ 050012, Алматы қ, Шарипов к-сі, 84 нақ.

04.07.2012ж.

№ 211(алты ай мерзімге тоқтатылды)Ұлттық және шетел валютасы

13.10.2011ж. №1.1.112

  1. депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу

11

«ТАИБ Қазақ Банкі» ЕБ АҚ

050000, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 103

29.10.2012ж. № 331 (алты ай мерзімге тоқтатылды)

Ұлттық және шетел валютасы

16.10.2006ж. №73

жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу бөлігінде (жеке тұлғалардың банк шоттарын жабу жағдайларын қоспағанда) және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу бөлігінде

банктік және жекелеген банктік операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға


1

«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ

050010, Алматы қ-сы, Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26

29.10.2012ж. № 331 (алты ай мерзімге тоқтатылды)

шетел валютасы

18.01.2013ж. №1.2.199/93/31

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде

2

"Темiрбанк" АҚ

050008, Алматы қ-сы, Абай д-лы, 68/74

29.10.2012ж. № 331 (алты ай мерзімге тоқтатылды)

шетел валютасы

16.07.2010ж. №107

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде

3

"Kaspi Bank" АҚ

050013, Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі, 154 "а"

29.10.2012ж. № 331 (алты ай мерзімге тоқтатылды)

шетел валютасы

30.06.2009ж. №1.2.245/61

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде

4

"Банк ЦентрКредит" АҚ

050000, Алматы қ-сы, Панфилов к-сі, 98

29.10.2012ж. № 331 (алты ай мерзімге тоқтатылды)

шетел валютасы

13.12.2007ж. № 248

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде

Кастодиандық қызметті жүзеге асыру

1

«ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» АҚ

Қарағанды қ-сы, Бухар Жырау к-сі, 51/1

26.12.2006ж.

№ 318

№1007100264

19.03.2005ж.Кастодиандық қызмет


2

“Темірбанк” АҚ

Алматы қ-сы, Абай д-ғы, 68/74

16.07.2010ж.

№186

№0407100254

30.07.2008ж.Кастодиандық қызмет

Клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары

«ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» АҚ

Қарағанды қ-сы, Бухар Жырау к-сі, 51/1

26.12.2006ж.

№ 318

№ 1001100997

19.03.2005ж.номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметі

Каталог: attachments -> 189 -> 244
attachments -> «атф полис» Сақтандыру Қазақстан Республикасының компаниясы» АҚ акционерінің қаржы нарығы мен Шешімімен бекітілген қаржылық ұйымдарды реттеу
attachments -> «атф и ее роль в клетке. Ферменты» Карагулян Олеся Владимировна
attachments -> Программа дисциплины «Западноевропейское искусство и дизайн (XX-XXI век)»
attachments -> Тәуелсіз эксперттердің филиалдар, өкілдіктер тізімі
attachments -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
244 -> Жылғы жағдай бойынша, қолданысы тоқтатыла тұрған не тоқтатылған (айырылған) лицензиялардың тізілімі


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет