Жүккөтергіш кран-манипуляторлар арқандарының ақаулығының нормасы



Дата02.05.2016
өлшемі203.62 Kb.




Кран-манипуляторлар құрылғысы мен пайдалануға қойылатын өнеркәсіптік

қауіпсіздік талаптарына

7 - қосымша

Жүккөтергіш кран-манипуляторлар арқандарының

ақаулығының нормасы
1. Пайдаланудағы жүккөтергіш кран-манипуляторлар арқандарының ақаулығын осы қосымшаға сәйкес жүргізеді.

Арқандарды пайдаланудың қауіпсіздігін бағалау үшін келесі белгілер пайдаланылады:

сымдардың саны мен сипаты (1 - 3 суреттер), бұл ретте бітеуіш дайындама сымдарының үзілуінде, сымдар үзілуінің шоғырланған орындарының болуы, сымдар үзілуі санының өсуінің қарқындылығы;

тұтамдардың үзілуі;

беттік және ішкі тозу;

беттік және ішкі таттану;

өзекше жарығын қоса арқан диаметрін орнында қысқарту;

арқан сымдарының көлденең қиысу алаңын кішірейту (ішкі қиысудың жоғалуы);

корзина түрінде, толқын түрінде бұзылу тарамдар мен сымдардың қысу, тарамдарды, кептелулерді, иілулерді және басқаларды жаншу;

температуралық әсер немесе электр доғалы разряд нәтижесінде бұзылу.

2. Болат және шойын блоктармен жұмыс істейтін арқандардың ақаулығын 1 - кестеге сәйкес сымдардың үзілу саны бойынша жүргізу ұсынылады.

Адамдарды көтеруге арналған, сондай-ақ балқытылған немесе қыздырылған металлдарды, от қауіпті және улы заттарды тасымалдайтын жүккөтергіш машиналардың арқандары сымдардың үзілуі екі еседен кем болғанда ақаулыға жатқызылады.



1 - кесте
Болат және шойын блоктармен жұмыс істейтін қосарлы байланған сымдардың үзілу саны


Сыртқы тарамдардағы ұстап тұратын сымдар

Арқандардың ИСО және мемлекетік стандарт бойынша құрылымы

Орау түрі

Арқанға МСТ

Механизмнің біліктілігінің (тәртібінің) тобы













Ml, M2, М3 и М4

М5, М6













айқасты орау

бір жақты орау

айқасты орау

біржақты орау













Телімде ұзындықпен













6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

n50

6х7(6/1)







2

4

1

2

4

8

2

4




6х7(1+6)+1х7(1+6)

ЛК-О

066-80




























6х7(1+6)+1о.с.

ЛК-О

069-80




























8х6(0+6)+9о.с.

ЛК-О

097-80

























51n75

6х19(9/9/1)*







3

6

2

3

6

12

3

6




6х19(1+9+9)+1о.с.

ЛК-О

077-80




























6х19(1+9+9)+7х х7(1+6)*

ЛК-О

081-80

























76n100

18х7(1+6)+1о.с.

ЛК-О

681-80

4

8

2

4

8

16

4

8

101nl20

8х19(9/9/1)*







5

10

2

5

10

19

5

10




6х19(12/6/1)


































6xl9(12/6+6F/l)


































6x25FS(12/12/l)*


































6х19(1+6+6/6)+7х x7(l+6)

ЛК-Р

4954-80




























6xl9(l+6+6/6)+lo.c.

ЛК-Р

688-80




























6х25(1+6; 6+12)+lo.c.

ЛК-З

665-80




























6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6)

ЛК-З

667-80

























121nl40

8х16(0+5+11)+9о.с.

ТК

097-80

6

11

3

6

11

22

6

11

141n160

8xl9(12/6+6F/l)







6

13

3

6

13

26

6

13




8х19(1+6+6/6)+lo.c.

ЛЛК-Р

7670-80

























161n180

6х36(14/7+7/7/1)*







7

14

4

7

14

29

7

14




6х30(0+15+15)+7о.с.

ЛК-О

083-80




























6х36(1+7+7/7+14)+ +lo.c.*

ЛК-РО

668-80




























6х36(1+7+7/7+14)+ +7х7(1+6)*

ЛК-РО

669-80

























181n200

6х31(1+6+6/6+12)+ +lo.c.







8

16

4

8

16

32

8

16




6x3l(l+6+6/6+12)+ +7х7(1+6)


































6x37(l+6+15+l5)+ +lo.c.

ТЛК-О

079-80

























201n220

6х41(16/8+8/8/1)*







9

18

4

9

18

38

9

18

221n240

6х37(18/12/6/1)


































18xl9(l+6+6/6)+lo.c.

ЛК-Р

088-80

























241n260










10

21

5

10

21

42

10

21

261n280










11

22

6

11

22

45

11

22

281n300










12

24

6

12

24

48

12

24

300n










,04n

,08n

,02n

,04n

,08n

,16n

,04n

,08n

Ескерту. 1. n – арқанның сыртқы тарамдарында сымдар саны; d- арқан диаметрі, мм.

2. Толтыру сымдары көтеріп тұратын болып саналмайды, сондықтан есепке жатпайды. Бірнеше тарамды арқандарда тек сыртқы көрінетін сымдар есепке алынады. Болат өзекшелі арқандарда соңғысы ішкі тарам ретінде қарастырылады да есепке алынбайды.

3. Үзілулер санын, 2 есе артық болуы мүмкін сымдардың үзілген соңдарымен шатастыруға болмайды.

4. Төмен жатқан сымдар диаметрінен асатын ішкі тарамдарда сыртқы сымдар диаметрімен құрылым арқандары үшін құрылым сыныбы төмендетілген және жұлдызшамен белгіленген.

5. Синтетикалық материалдан немесе синтетикалық футеревкалы металлдан жасалған блокты арқанның толық немесе жекелей жұмысы кезінде арқанның ішінде арқанның сыртқы бетінде қарқынды тозудың болуына дейін сымдардың көрінетін үзілу белгілері пайда болуы белгіленеді. Бұндай арқандар ішкі қиысудың жоғалуы есебімен ақауландырылады.

6. Толтырылмаған «ИСО және мемлекеттік стандарт бойынша арқан құрылымы» графалары сымдардың сәйкес санымен арқан құрылымының болмауын көрсетеді. Осындай құрылымдық арқандар пайда болған кезде, сондай-ақ арқан ақаулы болып табылатын сымдарының саны 300-ден артық болғанда кестенің соңғы жолында көрсетілген формула бойынша анықталады, алынған мән үлкен жағына қарай үлкеніне дөңгелектеледі.

1 - сурет. Арқандар сымының айқасты орауларының үзілулері мен қиысулары.

2 - сурет. Сымдар үзілуінің олардың тозуымен үйлесуі:



а-в айқасты орама арқанында; б-в бір жақты орау арқанында.

3-сурет. Теңестіру блогы аумағында сымдардың үзілуі:



а-в арқанның бірнеше тарамында; б-в орнында тозумен екі тараммен үйлесуде.
3. Беттік тозу (4-сурет) немесе таттану (5-сурет) нәтижесінде арқан диаметрі номинальды диаметрмен салыстырған кезде 7 % және одан жоғары кішірейген кезде сымдардың көрінетін үзілулері болмаса да арқан ақаулы деп танылуға жатады.

Ішкі тозу өзекшесінің зақымдалу нәтижесінде арқан диаметрі езілген, жарылу және басқа (айнлмайтын арқанның номинальды диаметрінен 3 %, ал басқа арқандарда 10 %) кішірейген кезде арқан сымдардың көрінетін үзілулері болмаса да арқан ақаулы деп танылуға жатады (6 - сурет).

Арқанда беттік тозу немесе таттану болған кезде сымдар үзілуінің саны ақау белгісі ретінде 2-кестеге сәйкес азайтылуы тиіс.

Сыртқы сымдардың алғашқы диаметрі тозу (4 - сурет, д) немесе таттану (5-сурет, д) нәтижесінде 40 % және одан жоғары азайған кезде арқан ақаулы деп танылады.

Сымдардың тозуын немесе таттануын диаметрін бойынша анықтау сәйкес нақтылықты қамтамасыз ететін микрометр немесе басқа құрал көмегімен жүргізіледі.

Сымдардың 1 - кестеде көрсетілгеннен кем үзілуі, сондай-ақ сымдардың олардың үзілуінсіз беттік тозуы болған кезде арқан оларды кезеңді қарау кезінде 2 - кестеде көрсетілген тозу деңгейіне жетуі бойынша қарау және арқанды ауыстыру нәтижесін журналға жазумен мұқият қадағалау шартымен жұмысқа жіберіледі.

Егер жүк екі арқанда ілінген болса, әрқайсысы жеке ақаулы болып танылады, сонымен қатар біреуін, қай қаттырақ тозғанын айырбастауға рұқсат беріледі.






4 - сурет. Айқасты орау арқанының сыртқы сымдарының тозуы:

а-сымдардың кішірек жұқаруы;

б- жекелеген сымдардың жұқаруынан ұзартылған ұзындығы;

в-сымдар диаметрінің көрінетін қысқаруы кезінде жекелеген сымдарда жұқарулардың ұзаруы; г-барлық сымдардағы жұқарулар, арқан диаметрінің азаюы; д-арқанның барлық сыртқы сымдарының қарқынды тозуы (арқан диаметрінің азаюы 40 % дейін)

5 - сурет. Айқасты орам арқаны сымдарының беттік тозуы:

а- беттің бастапқы тотығуы;

б-беттің жалпы тотығуы;

в-көрінетін тотығу;

г-қатты тотығу;

д-қарқынды таттану



6 - сурет. Органикалық өзекшенің бұзылуы орнында арқан диаметрінің орнында азаюы

2 - кесте


Беттің тозуы немесе таттануға байланысты

арқанның ақаулану нормасы


Беттің тозуы немесе таттану нәтижесінде сымдар диаметрінің азаюы, %

1 - кестеде көрсетілген нормадан сымдардың үзілу саны, %

10

85

15

75

20

70

25

60

30 және одан жоғары

50



7 - сурет. Сымдардың көлденең қиысу алаңын қысқарту

(қарқынды ішкі таттану)




8 - сурет. Арқанның иректілігі (түсінік мәтінде)
4. Сымдардың үзілуінен, механикалық тозуы мен таттануынан ішкі сымдардың жағдайын бағалау үшін, яғни арқанның көлденең қиысуының металл бөлігінің жоғалуын қадағалау үшін (ішкі қиысудың жоғалуы) арқан барлық ұзындығы бойына дефектоскопияға тартылады. Дефектоскоп көмегімен тіркеу кезінде сым металлдарының қиысуы 17,5 % және одан артық жоғалған арқан ақаулы болып табылады.

5. Арқанда бір немесе бірнеше үзілген арқан тармағы табылған кезде бұдан әрі жұмысқа жіберілмейді.

6. Арқанның иректілігі оның шиыршығының адымымен және бағытымен сипатталады (8-сурет). Иректілік шиыршығының бағыты мен арқан орауы бағытының сәйкестігі иректілік шиыршығы адымының теңдігі Hв мен арқан орауы Нк кезінде арқан dв1,08dк мұнда dв- иректілік шиыршығы диаметрі, dк-арқанның номинальды диаметрі ақаулы болып табылады.

Иректілік шиыршығы мен арқан орауы бағытының сәйкес еместігі және иректілік шиыршығы адымының теңсіздігі кезінде арқан dв4/3dк. ақаулы болып табылады. Қарастырылатын арқан кесіндісінің ұзындығы 25 dк. артық болмауы тиіс.

7. Арқандар бұдан әрі жұмысқа егер: корзина сияқты бұзылу (9-сурет); Өзекшенің сығылуы (10-сурет); Тарамдар сымының сығылуы (11-сурет); Арқан диаметрінің орнында үлкеюі (12-сурет); Арқанның жаншылуы (13-сурет); Арқанның бұралуы (14-сурет); Арқанның кептелуі (15-сурет); Арқанның майысу (16-сурет); температуралық әсерден немесе электр доғалы разряд нәтижесінде бұзылу табылған болса жіберілмейді.


9 - сурет. Корзина сияқты бұзылу

10 - сурет. Өзекшенің сығылуы

11 - сурет. Тарамдар сымының сығылуы:

а-в бір тарамға; б-в бірнеше тарамға

12 - сурет. Арқан диаметрінің орнында үлкеюі

13 - сурет. Арқанның жаншылуы

14 - сурет. Арқанның бұралуы


15 - сурет. Арқанның кептелуі

16 - сурет. Арқанның майысу

___________________




Каталог: laws -> law -> nnic -> 0802
0802 -> Теңіздің стационарлық қабаттарында жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
0802 -> 2 бөлім 1 тарау. Жабдық 1 параграф. Жалпы талаптар
0802 -> Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
0802 -> Асинхронды қозғалтқышы бар шахталық көтергіш қондырғыларды сынау, жөндеу және тексеру бойынша методикалық нұсқаулықтар
0802 -> Теңізде мұнай газ өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Домна өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары Жалпы талаптар
0802 -> Метрополитендерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
0802 -> Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Генераторлық газды өндіру мен тасымалдаудағы құрылғы мен қауіпсіздіктің салалық нормативтері


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет