Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіДата28.04.2016
өлшемі119.04 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы
Орман фитопатологиясы пәнінен

5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

20__ж. «___»____________Құрастырушы:___________ магистр, аға оқытушы Касанова Ж.Б.

Агротехнология кафедрасы
Орман фитопатологиясы пәнінен
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы «____» ________20__ ж. бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20___ ж. «___» _______ №___ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________У.Х.Альмишев 20___ ж. «___»_______

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___» ______ №___ Хаттама

ОӘК төрағасы____________К. К. Сейтханова 20__ ж. «____»_______

КЕЛІСІЛДІ
АТФ деканы__________Т. К. Бексеитов 20__ ж. «____»________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы_____________А.А.Варакута 20__ж. «____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «____»___________№ _____ Хаттама


1 Пәннің мақсаты:

Жалпы фитопатологияда өсімдік ауруларының себебін, ауру қоздырғышының ара-қатынасын, қоршаған орта, өсімдіктердің ауруға қарсы тұруы және тағы басқа күрес жолдарын жүргізу болып саналады.


Пәннің міндеті:

- өсімдіктердің ауруы және олармен күресу жолдары;

- өсімдіктер және оларды қоршаған орта арасындағы байланысты зерттеу;

- кең таралған өсімдіктердің ауруларына төтеп беру;

-өсімдіктерді зерттеуде салыстырмалы-морфологиялық тәсілді қолдана отырып өсімдіктердің онтогенезі мен филогенезін зерттеу;

- мектептерде және кәдімгі фитоценоздарды өсімдіктерді зерттеу әдістерін меңгеру.

- лекциялык курспен лабораториялық сабақтардың жөне дала практикасының арасында қалыптасқан жүйедегі бір үндестік болуға тиісті. Сонда ғана студенттер өсімдіктерді табиғи жағдайда өз бетімен зерттеуге дағдыланады

Түсінігі болу керек:

-өндіріс орнындағы технологиялық процесстерді басқара білу;

-аурулардың алдын ала білу керек;

Қолынан келу керек:

-теориямен практиканы ұштастыра білу;

-ағаштарды кез келген аурулардан қорғай білуі керек;
2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:  • орман ботаникасы

  • өсімдіктер физиологиясы

  • экология


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- орман қорғау

- гүл шаруашылығы4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары№ п/п

Тақырыптың аты

Уақыт саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1


Кіріспе. Орман фитопатологиясының шығу тарихы. Аурулар мен зақымдаушылардың пайда болуын қадағалау.

2

4

9


2

Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер. Шаруашылықтардан шығатын қалдықтардың кері әсері.

1

2

9


3

Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері. Ағаш –бұта өсімдіктерінде кездесетін саңырауқұлақтардың жіктелуі.

1

2

9

4

Өсімдіктің ауруларының типтері. Миксомицеттер немесе кілегей саңырауқұлақтар.

1

2


9

5

Өсімдіктерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары. Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.

2

4

9

6

Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын талаптары. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер

2

4

9

7

Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . Қалталы саңырауқұлақтар.

2

4

9

8

Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері.

1

2

9

9

Жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер.

1

2

9

10

Аурудың дамуына болжау жасау. Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы .

2

4

9

Қорытынды

15

30

90


4.2 Пәннің тақырыптық мазмұны


Тақырып 1. Орман фитопатологиясының шығу тарихы. Аурулар мен зақымдаушылардың пайда болуын қадағалау.

Тақырып 2. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер. Шаруашылықтардан шығатын қалдықтардың кері әсері.

Тақырып 3. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері. Ағаш –бұта өсімдіктерінде кездесетін саңырауқұлақтардың жіктелуі.

Тақырып 4. Өсімдіктің ауруларының типтері. Миксомицеттер немесе кілегей саңырауқұлақтар.

Тақырып 5. Өсімдіктерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары. Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.

Тақырып 6. Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын талаптары. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер

Тақырып 7. Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы. Қалталы саңырауқұлақтар.

Тақырып 8. Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері.

Тақырып 9. Жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер.

Тақырып 10. Аурудың дамуына болжау жасау. Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы .

4.3 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып 1. Тәжірибелік жұмыс № 1.Орман фитопатологиясының шығу тарихы.( 2с)


Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 2. Тәжірибелік жұмыс №2.Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер(2с)

Әдебиеттер: [1-3, 4, 6].

Тақырып 3. Тәжірибелік жұмыс №3.Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері (2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 4. Тәжірибелік жұмыс №4.Өсімдіктің ауруларының типтері.(1с)

Әдебиеттер: [1-4, 3, 6].

Тақырып 5. Тәжірибелік жұмыс №5.Өсімдітерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары.(2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 6. Тәжірибелік жұмыс №6. Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын талаптары. (2с)

Әдебиеттер: [1-2, 3, 6].

Тақырып 7. Тәжірибелік жұмыс №7.Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . (2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 8. Тәжірибелік жұмыс №8.Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары.(2с)

Әдебиеттер: [1-5, 8, 11].

Тақырып 9.Тәжірибелік жұмыс №9.Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.(2с)

Әдебиеттер: [1-10, 12, 13].

Тақырып 10. Тәжірибелік жұмыс №10.Аурудың дамуына болжау жасау. (2с)

Әдебиеттер: [1-15, 16].

4.4Студенттің өздік жұмысының мазмұны


4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

Күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне арналған

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

7,5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларың орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

15,0

3

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Конспект


Коллоквиум


39,5

4

Семестрлік тапсырамларды орындау

Реферат


Қорғау

20

5

Бақылау жұмыстарға дайындық

МБ 1, МБ 2, (тестілеу)

8

Барлығы:

90


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Орман фитопатологиясы «Дәріс сабақтарының конспектісі» Павлодар 2008ж, Кереку баспасы, құрастырушы: А.К.Оспанова.Қосымша:

2. Қазақстанның ауылшаруашылық өсімдіктерінің аурулары Алматы: 2002.-171б., авторы: Л.Д.Қазенас.Мамандық жұмыс оқу

жоспарынан көшірме


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығымамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы Орман фитопатологиясы


Оқу формасы

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау формасы

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақтар

(ак. сағаттарды)СӨЖ

(ак. сағаттарды)барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ (жоба)

КЖ

барлығы

дәр

тәж

зерт

барлығы

СӨЖМ

Күндізгі ЖОБ негізінде

3

135

45

90

3

-

-

-

3

3

45

15

30

-

9022,5


Кафедра меңгерушісі __________ У.Х.Альмишев 20___ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет