Жұмыс бағдарламасы Пәні: «Дүние жүзінің саяси картасы» Мамандық: 5В011600Дата03.05.2016
өлшемі211.35 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Қазақ инновациялық гуманитарлық заңуниверситеті

Гуманитарлық факультет

Тарих және география кафедрасы

«Бекітемін» _________

Университет ректоры

Құрманбаева Ш.А.

«___»________2015ж

Оқу жұмыс бағдарламасы

Пәні: «Дүние жүзінің саяси картасы»

Мамандық: 5В011600 «География»

Кредит саны: 3

Курс: 3

Семестр: 6Дәріс: 30

Семинар сабақ: 15

Аудиториялық сағат: 45

СОӨЖ 22,5

СӨЖ 67,5

Емтихан: 6Семей 2015

«Дүние жүзінің саяси картасы» пәні бойынша Оқу жұмыс бағдарламасы. Типтік оқу жоспарына сәйкес алынып жасалынған.


Құрастырған: Тарих және география кафедрасы: г.ғ.к., аға оқытушы Сейфуллина Т.А.
«Тарих және география кафедрасы» кафедрасы

отырысында талқыланған және бекітілген


« _ » 2015 ж. Хаттама №__
Кафедра меңгерушісі Құрманбаева С.А.

Гуманитарлық факультеттің ОӘК талқыланған және бекітілген


« __» __________2015__ ж. Хаттама №___
ОӘК төрайымы Ахметова А.К.

Университеттің оқу -әдістемелік кеңесінде бекітілген


« __» __________2015 ж. Хаттама №___
Төрағасы _______________________ Жарыкбасова К.С.

1. Пәннің мақсаты мен міндеттері.

Студенттерді қазіргі «Дүние жүзінің саяси картасы» пәнімен таныстыру, оқу пәніндегі басты мақсаттардың бірі, орта мектеп мұғаліміне дайындау жүйесіндегі оның рөлі туралы түсінік қалыптастыру болып табылады. Студенттерге Қазіргі дүниежүзінің елдерінің және аймақтарының географиялық негіздерімен қоса саяси сипатын қарастырып саяси картаның қалыптасу, даму деңгейінің, жеке аймақтарындағы саяси жағдайларына баға бере білуге және дүние жүзі мен жеке аймақтардың саяси картасына сипаттама беруге үйрету.
Курстың міндеттері:

- Әлемнің саяси картасының қалыптасу кезеңдері.

- Әлемдегі және ҚР геосаяси жағдайы.

- Саяси картадағы өзгерістер. • Қазіргі дүниежүзіндегі географиялық үрдістердің жағдайына сипаттама беру және заңдылығын айқындау;

 • Қазіргі дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілерін қарастыру;

 • Дүние жүзінің ірі аймақтарының саяси картасын оқыту;

 • Қазіргі экономикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдістерге болжам жасау;

1.1 Қазіргі «Дүние жүзінің саяси картасы» пәнін қолданылатын зерттеудің негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру болашақ мамандарда тұтас дүние таным мен ойлаудың ғылыми тәсілін қалыптастыруға мүмкіндік береді, әрі болашақ мамандықты жақсы игеруге көмектеседі.

1.2 Пәнді оқытудың міндеттері. Студент келесідегідей білім, біліктілік дағдыларды игере алады:

 • Қазіргі дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілері;

 • Дүние жүзінің ірі аймақтарының саяси картасының қалыптасу кезеңдері;

 • Қазіргі экономикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдістер;

 • Дүние жүзіндегі аймақтардың геосаяси жағдайы.


Осы курсқа байланысты студенттер нені игеру қажет:

 • Дүние жүзі бойынша экономикалқ, әлеуметтік және саяси географиялық мәселелерді қарастыру жолдарын;

 • Өндіріс пен халықтың аумақтық орналасуы және мемлекеттер мен аймақтар арасындағы жүйелі байланыстарын;

 • Әлемдегі әртүрлі елдер дамуының жаңа беталысы мен заңдылықтарына көзқарастарын;

 • Халықаралық экономикалық қатынастардың жаңаша дамуы мен формасын;

 • Әлемдік экономиканың ғаламдануы және оның қазіргі әлемдік географиядағы бейнеленуін;


1.3 Пәннің оқу процесіндегі орны.

Оқу процесінде студенттер саяси география саласындағы өз дүниетанымдық позициясын негізденуге дағдыланып, қазіргі ғылыми әдістерді пайдалана отырып, алған білімдерін кәсіптік міндеттерді шешуде қолдануды үйренуі қажет. «Дүние жүзінің саяси картасы» пәні географиямен тығыз байланыста болғандықтан аймақтар мен елдердің картадағы орны мен геосаяси жағдайын талдай білу және де танып білуге байланысты болып табылатындығын зерттеумен айналысады.

2. Пән мазмұны.

2.1 Дәріс
№№

п.п.


Дәрістер тақырыптар

Дәріс мақсатымен мазмұны

Оқу түрі

Сағат көлемі

1

Дүние жүзі саяси картасы мазмұны мен құрылымы

Мақсаты: Дүние жүзінің саяси картасы түсінігіне мазмұндық сипаттама беру қажет

Дүние жүзі саяси картасының мазмұнын сипаттай отырып, баға беру қажет.

Дүние жүзі саяси картасының құрылымы және оның ерекшеліктері мен өзіндік маңызын сипаттау қажет.

Геосаяси және халықаралық жағдайларды немесе елдердің саяси-географиялық құбылыстарды талдау.очнаяоч

күндізгі


2


2

Дүние жүзі саяси картасының қалыптасу кезеңдері

Мақсаты: Әлемдік тарихтың әр түрлі кезеңдеріндегі қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани дамуының нәтижесі және оның дамуында ежелгі, орта ғасырлық және жаңа, ең жаңа кезеңдеріне ауқымды сипаттама жасау.

Ежелгі кезең қоғамдық құрылыстың құл иеленушілік түріне сәйкес келеді. Осыған байланысты талдау қажет.

Екінші феодалдық дәуірге түсетін орта кезең және жаңа кезеңдерге сипаттама жасау. Әлемнің саяси картасының аумақтық-саяси қарама-қайшылықтарына талдау жасау


күндізгі

2


3

Дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілері

Мақсаты: Әлемдегі саяси картаның негізгі нысаналарына тоқталып, олардың негізгі ерекшеліктеріне жайында сипаттау керек. Саяси картаның негізгі нысандары геокеңістік, аумақ, шекара туралы жеке жеке түсіндіру керек.

Геокеңістік ілімнің маңызын зерттей отырып сипаттама жасау қажет. «Шекара» түсінігіне толық сипаттама жасау керек. Территорияның әлемдік мәселелеріне тоқталу. Территория мен шекараның қалыптасуының тарихи кезеңдеріне сипаттама жасау керек.

Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелсіз мемлекеттерге сипаттама

Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған аумақтар.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саяси тәуелсіздікке жеткен елдерге сипаттама жасау кереккүндізгі

2


4

Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы түйінді мәселелер.

Мақсаты: Дүние жүзіндегі территориялық келіспеушіліктерге талдау жасау.

Әлем картасына тарихи географиялық шолу.

Әлем аймақтарының территориялық ерекшеліктері туралы сипаттама жасау керек.

Еліміздегі геосаяси проблемалар және оның себептерін талдау.

Дүниежүзіндегі шекаралық проблемалардың себептеріне тоқталу.күндізгі

2

5

Геосаясат. Саяси процестер

Мақсаты: Саяси география ғылымы және геосаяси процестер

Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси жағдайлары.

Қазақстан және оның геосаяси мәртебесінің ерекшеліктерін көрсету қажет.

Саяси географияның негізгі зерттеу объектілеріне тоқталу.

Қазақстанның геосаяси жағдайының қолайлылығы мен қолайсыз жақтарымен танысу


күндізгі

2

6

 Әлем елдерінің типологиясы

Мақсаты: Жоғары дамыған елдер сипаты. «Үлкен жетілік» елдеріне талдау жасау. Батыс Еуропаның дамыған кіші елдеріне жеке сипаттама жасау.

«Қоныс аударушы капиталистік елдерге» сипаттама жасау керек.

Орта дамыған елдер және экономикасы төмен дамыған елдер сипаты.


күндізгі

2

7

Мемлекеттердің саяси-географиялық жағдайы

Мақсаты: Дүниежүзіндегі саяси географиялық ерекшеліктерімен танысу. Саяси географияның ең маңызды құрамдас бөлігі ретінде геосаясаттың қазіргі жай күйін бағалау қажет. республикамыз бен Орта Азия республикалары төңірегінде қалыптасқан жаңа геосаяси жағдай мен олардың біртұтас соны географиялық – “ Орталық Азия “ геоаймағы деп біріктірілуі сипатын беру қажет

күндізгі

2

8

Дүние жүзі мемлекеттерін жерінің ауданы мен пішіні бойынша топтастыру

Мақсаты: Алып, ірі, орташа, шағын және ұсақ мемлекеттер тобына топтастыру арқылы сипаттама жасау

Мемлекет аумағы бойынша экстремум-мемлекеттер сипаты.

Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, біртұтас аумақты алып жатқан мемлекеттер, шашыраңқы мемлекеттер, құрамында анклавы бар мемлекеттерге талдау жасау


күндізгі

2

9

Европаның саяси картасы.


Мақсаты: Европаның саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.

Аймақтың саяси картасы ХХ ғасырдың өн бойында үш үлкен өзгерісті басынан өткізді: бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін және соңғы жылдары жайлы сипаттау.күндізгі

2

10

Американың саяси картасы.

Мақсаты: Американың саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.Америка-батыс жарты шардағы екі құрлықтан тұратын дүние бөлігі ретінде сипаттау. Атлант және Тынық мұхиттары аралығында орналасқан Солтүстік және Оңтүстік Америка елдеріне сипаттама жасау


күндізгі

2

11

Азияның саяси картасы.

Мақсаты: Азияның саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.
күндізгі

2

12

Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия.

Мақсаты: Азияның саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия саяси картасын сипаттаукүндізгі

2

13

Африка елдерінің саяси картасы

Мақсаты: Африканың саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.
күндізгі

2

14

Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасы

Мақсаты: Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.
күндізгі

2

15

Қазақстанның саяси картадығы орны халықаралық байланыс

Мақсаты: Қ. Р-ның мемлекеттік құрылысы және әкімшілік-аумақтық бөлінісін сипаттау.

Әлемің саяси картасындағы Қазақстанның орны және халықаралық ұйымдарға қатынасы.

Алыс-жақын шетелдермен мемлекетаралық байланыстары

Қазақстанның қазіргі геосаяси мәртебесіне сипаттама
күндізгі

2
  1. Семинар сабактар
№№

п.п.


Сабақ тақырыбының атауы

Мазмұны

Оқу түрі

Объем (часы)

1

Дүние жүзі саяси картасының негізгі объектілірі

Әлемдегі саяси картаның негізгі нысаналарына тоқталып, олардың негізгі ерекшеліктеріне жайында сипаттау керек. Саяси картаның негізгі нысандары геокеңістік, аумақ, шекара туралы жеке жеке түсіндіру керек.

Геокеңістік ілімнің маңызын зерттей отырып сипаттама жасау қажет. «Шекара» түсінігіне толық сипаттама жасау керек. Территорияның әлемдік мәселелеріне тоқталу. Территория мен шекараның қалыптасуының тарихи кезеңдеріне сипаттама жасау керек.

Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелсіз мемлекеттерге сипаттама

Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған аумақтар.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саяси тәуелсіздікке жеткен елдерге сипаттама жасау


очнаяоч

күндізгі


2

2

Дүние жүзінің қазіргі саяси картасындағы түйінді мәселелер.

Дүние жүзіндегі территориялық келіспеушіліктерге талдау жасау.

Әлем картасына тарихи географиялық шолу.

Әлем аймақтарының территориялық ерекшеліктері туралы сипаттама жасау керек.

Еліміздегі геосаяси проблемалар және оның себептерімен танысу.

Дүниежүзіндегі шекаралық проблемалардың себептеріне тоқталу.


күндізгі

1


3

Геосаясат. Саяси процестер

Қалалардың су бассейніне кеңінен сипаттама бере отырып, олардың ерекшеліктерін анықтау керек. Дүниежүзіндегі ірі қалалардың инфрақұрылым ерекшеліктерімен танысу. Әлемдік өндірістік қалалардың гидросферасының сипаты. Өндірістік қалалардың су бассейнінің қазіргі жай күйін бағалау қажет. Дүниежүзінің өнеркәсіптік қалаларының гидросферасының ластану дәрежесін сипаттау керек. Өндіріс орындарынан шығатын қауіпті заттардың сипаты. Қалалар гидросферасының ластанудан алдын алу шараларына талдау жасау керек

очнаяоч

күндізгі


1
1

4

Дүние жүзінің саяси картасындағы соңғы өзгерістер. 

Дүниежүзінің саяси картасының ерекшеліктерімен танысу. Әлемдік саяси картасының қазіргі заманғы сипатымен танысу.

Дүние жүзінің саяси картасындағы соңғы өзгерістерге баға беру қажет

күндізгі

1


5

Экономикалық дамыған және нашар дамыған елдер және оның себептері

Жоғары дамыған елдер сипаты. «Үлкен жетілік» елдеріне талдау жасау. Батыс Еуропаның дамыған кіші елдеріне жеке сипаттама жасау.

«Қоныс аударушы капиталистік елдерге» сипаттама жасау керек.

Орта дамыған елдер және экономикасы төмен дамыған елдер сипатымен танысу.


очнаяоч

күндізгі

1


6

Саяси мәселелер және халықаралық ұйымдар

Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси жағдайлары.

Қазақстан және оның геосаяси мәртебесінің ерекшеліктерін көрсету қажет.

Саяси географияның негізгі зерттеу объектілеріне тоқталу.

Қазақстанның геосаяси жағдайының қолайлылығы мен қолайсыз жақтарымен танысу. Дүние жүзіндегі халықаралық ұйымдар топтамасымен танысу.күндізгі

1
1

7

Қазіргі әлемдік саясат және жаһандық мәселелер

Мемлекеттердің экономикалық – географиялық және геосаяси жағдайлары.

Әлемдік саясат ерекшеліктерімен танысу. Қазіргі жаһандық мәселелерді сипаттауочнаяоч

күндізгі

1


8

Европаның саяси картасы.


Европаның саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.

Аймақтың саяси картасы ХХ ғасырдың өн бойында үш үлкен өзгерісті басынан өткізді: бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін және соңғы жылдары жайлы сипаттау.очнаяоч

күндізгі


11

1


9

Американың саяси картасы.

Американың саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.Америка-батыс жарты шардағы екі құрлықтан тұратын дүние бөлігі ретінде сипаттау. Атлант және Тынық мұхиттары аралығында орналасқан Солтүстік және Оңтүстік Америка елдеріне сипаттама жасау


очнаяоч

күндізгі


1

10

Азияның саяси картасы.

Мақсаты: Азияның саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.
очнаяоч

күндізгі


1

11

Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия.

Азияның саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия саяси картасын сипаттауочнаяоч

күндізгі


1

12

Африка елдерінің саяси картасы

Африканың саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.
очнаяоч

күндізгі


1

13

Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасы

Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасының қалыптасуына сипаттама.

Географиялық орнының сипаты.

Саяси бөлінуі және ерекшеліктерін сипаттау.

Мемлекеттерін топтастыру.
очнаяоч

күндізгі


1

14

Қазақстанның саяси картадығы орны халықаралық байланыс

Қ. Р-ның мемлекеттік құрылысы және әкімшілік-аумақтық бөлінісін сипаттау.

Әлемің саяси картасындағы Қазақстанның орны және халықаралық ұйымдарға қатынасы.

Алыс-жақын шетелдермен мемлекетаралық байланыстары

Қазақстанның қазіргі геосаяси мәртебесіне сипаттама
очнаяоч

күндізгі

22.3 Курс бойынша СОӨЖ орындау кестесі


№№

п.п.


СОӨЖ тақырыбтарының атауы

Мазмұны

Сағат саны

бақылау формасы

1

Территория және шекара.

Әлемдегі саяси картаның негізгі нысаналарына тоқталып, олардың негізгі ерекшеліктеріне жайында сипаттау керек. Саяси картаның негізгі нысандары геокеңістік, аумақ, шекара туралы жеке жеке түсіндіру керек.

Геокеңістік ілімнің маңызын зерттей отырып сипаттама жасау қажет. «Шекара» түсінігіне толық сипаттама жасау керек. Территорияның әлемдік мәселелеріне тоқталу. Территория мен шекараның қалыптасуының тарихи кезеңдеріне сипаттама жасау керек.

Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелсіз мемлекеттерге сипаттама

Дүние жүзі саяси картасындағы тәуелділігін алмаған аумақтар.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін саяси тәуелсіздікке жеткен елдерге сипаттама жасау


3

Баяндама

2

Дүние жүзінің колония елдері ( Контур картаға колония елдерін түсіру.)

Дүние жүзінің колония елдерін кесін картаға белгілеу, жеке аймақтарға сипаттама жасау, негізгі таралу жағдайларын меңгеру.

3

Контур карта

3

Дүние жүзілік соғыстан кейін саяси тәуелдігін алдар елдер. (кестені дәптерге түсіру)

Дүние жүзілің соғыстан кейін өз тәуелсіздігін алған мемлекеттерді кестеге тізбектеу.

Әр мемлекетке жекелей сипаттама жасау.

Елдер айырмашылығына тоқталу керек.


4

Кесте

4

Дүние жүзі мемлекеттерінің топтамасы мен саны

Дүние жүзі мемлекеттерінің топтамасы мен санын анықтау. Территория көлемі бойынша топталу.

Халық саны бойынша топталу.

Географиялық орын бойынша топталуды сызба ретінде жасау.


4

Сызба

5

Саяси географиялық орын (макро, мезо және микро саяси орын)

Саяси географиялық орын түсінігін анықтау. Макро саяси орын ерекшелігін сипаттау. Мезо және микро саяси географиялық орын түсініктерімен танысу керек. Саяси географиялық жағдайдың ерекшеліктеріне тоқталып оның басты заңдылықтарын білу керек.

4

Конспект

6

«Қазақстан Республикасының геосаяси орны»

Қазақстанның әлемдік қауымдастықта алатын орны, географиялық жағдайын анықтап, геосаяси орнына сипаттама ретінде эссе жазу. Өз ойларын жазу арқылы, республикамыздың орналасу ерекшеліктері, орналасу қолайлығы мен қолайсыздығы ерекшеліктерін меңгеру керек.

4,5

Эссе

2.4 Курс бойынша СӨЖ дерді орындау кестесі:
№№

п.п.


СӨЖ тақырыбтарының атауы

Мазмұны

Сағат саны

бақылау формасы

1

Европаның саяси картасы

Европа мемлекеттерін, саяси бөлінуін контур картаға түсіру

3

Контур карта

2

Американың саяси картасы

Солтүстік және Оңтүстік Америка мемлекеттерін, саяси бөлінуін контур картаға түсіру

3

Контур карта

3

Азияның саяси картасы

Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің саяси картасы. Орталық және Шығыс Азия, Оңтүстік Батыс Азия мемлекеттерін, саяси бөлінуін контур картаға түсіру

3

Контур карта

4

Африка елдерінің саяси картасы

Африканың мемлекеттерін, саяси бөлінуін контур картаға түсіру

3

Контур карта

5

Австралия және Мұхит аралдарының саяси картасы

Аустралия және Мұхиттық Аралдар мемлекеттерін, саяси бөлінуін контур картаға түсіру

3

Контур карта

6

Қазақстанның саяси картадығы орны

Қ. Р-ныңмемлекеттікқұрылысыжәнеәкімшілік-аумақтықбөлінісін контур картаға түсіру.


3

Контур карта


3. Курс бойынша негізгі әдебиеттер тізімі:

3.1Негізгі әдебиеттер.


4. Пәннің материалдық - техникалық қамтамасыз етілуі.
Дәріс тақырыптары

Мультимедия-лық презентациялар

Оқу фильмдері

Муляждар

Макропрепа-раттар

Әр түрлі

1

Қазақстанның саяси картадығы орны халықаралық байланыс

Слайд презентация

2

Геосаясат. Саяси процестер

Слайд презентация

3

Әлем елдерінің типологиясы

Слайд презентация

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Келісілді бекітемін
2016 -> «Үштілде білім беру – көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі»
2016 -> «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы еншілес ұйымдарының тізімі
2016 -> Ислам тарихи вә он дөрд мәсумларын (Ә) ҺӘЈаты тәҺгигат групу бисмиллаһир-рәһманир-рәһим
2016 -> «точка опоры»
2016 -> Қожа Ахмет Ясауидің ата-бабасы, анасы және ұрпақтары туралы
2016 -> Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын іске асырудың нысаналы индикаторлары
2016 -> Перспективный план работы Общественной палаты Ногинского муниципального района Московской области на 2016 год


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет