Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30Дата28.04.2016
өлшемі126.46 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы
Жалпы фитопатология пәнінен

5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандық студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

20 ж. «___»____________


Құрастырушы: экология магистрі, аға оқытушы Касанова Ж.Б.

Агротехнология кафедрасы
Жалпы фитопатология пәні бойынша
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

___________________________ бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген.
20 ж. «___»____________ кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ____________ Альмишев У.Х. 20__ж. «____» ________


Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

  1. ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Жагипарова М.Е. 20 _ж. «_____»________


КЕЛІСІЛГЕН

АТФ деканы ________________ Бексеитов Т.К. 20 _ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:
ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. 20 _ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама
1 Пәннің мақсаты:

Жалпы фитопатологияда өсімдік ауруларының себебін, ауру қоздырғышының ара-қатынасын, қоршаған орта, өсімдіктердің ауруға қарсы тұруы және тағы басқа күрес жолдарын жүргізу болып саналады.


Пәннің міндеті:
- Өсімдіктердің ауруы және олармен күресу жолдары;

- өсімдіктер және оларды қоршаған орта арасындағы байланысты зерттеу;

- кең таралған өсімдіктердің ауруларына төтеп беру;

-өсімдіктерді зерттеуде салыстырмалы-морфологиялық тәсілді қолдана отырып өсімдіктердің онтогенезі мен филогенезін зерттеу;

- мектептерде және кәдімгі фитоценоздарды өсімдіктерді зерттеу әдістерін меңгеру.

- лекциялык курспен лабораториялық сабақтардың жөне дала практикасының арасында қалыптасқан жүйедегі бір үндестік болуға тиісті. Сонда ғана студенттер өсімдіктерді табиғи жағдайда өз бетімен зерттеуге дағдыланады


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:
3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- орман қорғау

- гүл шаруашылығы4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ п/п

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1


Кіріспе. Орман фитопатологиясының шығу тарихы. Аурулар мен зақымдаушылардың пайда болуын қадағалау.

2

2


5

2

Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер. Шаруашылықтардан шығатын қалдықтардың кері әсері.

1

1

5

3

Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері. Ағаш –бұта өсімдіктерінде кездесетін саңырауқұлақтардың жіктелуі.

1

1

5

4

Өсімдіктің ауруларының типтері. Миксомицеттер немесе кілегей саңырауқұлақтар.

1

1


5

5

Өсімдіктерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары. Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.

2

1

5

6

Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын талаптары. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер

2

2

5

7

Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . Қалталы саңырауқұлақтар.

2

2

5

8

Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері.

1

1

5

9

Жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер.

1

1

10

10

Аурудың дамуына болжау жасау. Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы .

2

2

10

Қортынды

15

15

60

Барлығы

90


4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


Тақырып 1. Орман фитопатологиясының шығу тарихы. Аурулар мен зақымдаушылардың пайда болуын қадағалау.

Тақырып 2. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер. Шаруашылықтардан шығатын қалдықтардың кері әсері.

Тақырып 3. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері. Ағаш –бұта өсімдіктерінде кездесетін саңырауқұлақтардың жіктелуі.

Тақырып 4. Өсімдіктің ауруларының типтері. Миксомицеттер немесе кілегей саңырауқұлақтар.

Тақырып 5. Өсімдіктерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары. Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.

Тақырып 6. Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын талаптары. Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер

Тақырып 7. Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . Қалталы саңырауқұлақтар. Тақырып 8. Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары. Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері.

Тақырып 9. Жалаңаш қалталылар немесе гемиаскомицеттер.

Тақырып 10. Аурудың дамуына болжау жасау. Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы .

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


Тақырып 1. Тәжірибелік жұмыс № 1.Орман фитопатологиясының шығу тарихы.( 2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 2. Тәжірибелік жұмыс №2.Өсімдіктердің аурулары мен олардың себебі туралы жалпы мәліметтер(2с)

Әдебиеттер: [1-3, 4, 6].

Тақырып 3. Тәжірибелік жұмыс №3.Өсімдіктің ауруларының симптомдары немесе алғашқы белгілері (2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 4. Тәжірибелік жұмыс №4.Өсімдіктің ауруларының типтері.(1с)

Әдебиеттер: [1-4, 3, 6].

Тақырып 5. Тәжірибелік жұмыс №5.Өсімдітерді, ағаштарды зақымдайтын саңырауқұлақ аурулары.(2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 6. Тәжірибелік жұмыс №6. Саңырауқұлақтардың қоршаған ортаға қойылатын талаптары. (2с)

Әдебиеттер: [1-2, 3, 6].

Тақырып 7. Тәжірибелік жұмыс №7.Өсімдіктің биологиялық иммунизациясы . (2с)

Әдебиеттер: [1-3, 5, 6].

Тақырып 8. Тәжірибелік жұмыс №8.Орман ағаштары ауруларымен күрес жолдары.(2с)

Әдебиеттер: [1-5, 8, 11].

Тақырып 9.Тәжірибелік жұмыс №9.Ағаш тектес өсімдіктерінің ауруларының диагностикалық әдісі.(2с)

Әдебиеттер: [1-10, 12, 13].

Тақырып 10.

Тәжірибелік жұмыс №10.Аурудың дамуына болжау жасау. (2с)

Әдебиеттер: [1-15, 16].

4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ- дің түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

6

1

Дәріс сабағына дайындық
Сабаққа қатысу

7,5 (0.5*15)

2

Практикалық сабаққа дайындық

Жұмыс дәптерін тексеру

Сабаққа қатысу

7,5 (0.5*15)

3

Қосымша материалдарға дайындық

Жұмыс дәптерін тексеру
37

4

Бақылау шараларына дайындық
Р1,Р2

8

Барлығы

60


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.Азбукина З.М.б Каратыгин И.В. Определитель грибов России. Пор .Головневые.-СПб,. : Наука, 2005.-Вып 2.-262.с

2.Биологический энциклопедический словарь.М.: Сов.Энциклопедия, 1986.-811с.

3.ДементьеваМ.И.Фитопатология .-М.:Колос, 2000.-367с.

4.Дьяков Ю.Т.,Семенкова И.Г., Успенская Г.Д. Общая фитопоология с основами иммунитета.-м.:Колос, 2002-256.с.

5.Журавлев и.И.,Крангауз Р.А., Яковлев В.Г. Болезни леных культур и кустарников.-М.: Лесная промышленность., 2004- 160с.Қосымша:

6. Казенас Л.Д. Болезни сельскохозяйственных растений Казахстана.-Алматы :2002.-171с.

7..Наумов Н.А. Методы микологических и фитопотологических исследований.-Л., 2001-270с.

8. Новотельнова н.с.Фитофторовые грибы.-Л.:Наука , 2004-207с.

9.Словарь –справочник фитопатолога.2изд. –М.:Колос,2000.-384с
Мамандық жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Фитопатология


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.
бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ

базасындағы2

90

30

60

33

2

30

15

15

60

60Кафедра меңгерушісі ______ Альмишев У.Х. 2011ж. «___» ________

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет