Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыДата03.04.2016
өлшемі144.63 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы
«Абайтану мәселелері» пәнінен
6М020500 – «Филология» мамандығының магистранттарына арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ҒЖ жөніндегі проректор __________ Р.Ж.Қадысова

(қолы)

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: _________ ф.ғ.д., профессор Қ.П.Жүсіп


Қазақ филологиясы кафедрасы


«Абайтану мәселелері» пәні бойынша 6М020500 – «Филология» мамандығының магистранттарына арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ ж. «___»____________№_____Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «____» ________

Докторантура және магистратураның оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________20 ж. №____хаттама.

ОӘК төрағасы____________________ З.Е.ЖұмабаеваКЕЛІСІЛДІ
Докторантура және магистратура деканы _______ Ю.А.Леньков.
«____»_________20 ж.


ҒД МАҚҰЛДАДЫ

ҒД директоры _____________ А.Ф.Елмұратова «____»____________20 ж


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«_____»______________20 ж. №____хаттама.1 Пәннің мақсаты – «Абайтану» курсы магистранттардың осы курсты игеру барысында алған білімдерін одан әрі тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қара сөздерінің, поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатына талдай үңілу арқылы оларға ақын талантының көркемдік-эстетикалық мәнін игерту. Абай өлеңдерінің барлық жанрын саралау, поэмаларының көркемдік-идеялық табиғатын ашу, қара сөздерінің тақырыптық, тәрбиелік мәнін түсіну.

Пәннің міндеті –

- Абай өлеңдерінің барлық жанрын саралау;

- поэмаларының көркемдік-идеялық табиғатын ашу;

- қара сөздерінің тақырыптық, тәрбиелік мәнін түсіну


Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттардың:

- ақын өлеңдерінің көркемдік ерекшелігін талдау;

- поэмаларының образдар жүйесін талдау;

- ақынның аудармашылық өнерін талдау;

- қара сөздерінің идеясын аша білу бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.
2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: ХІХ ғ. қазақ әдебиеті, әдебиет теориясы, әлем әдебиеті, қазақ әдебиетінің тарихы, халық ауыз әдебиеті, орыс әдебиетінің тарихы.3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: ХІХ ғ. қазақ әдебиеті, әдебиет теориясы, әлем әдебиеті.


4 Тақырыптық жоспар

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-

тер


практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

МӨЖ

1

Абай - өз заманының жыршысы

3

2

-

-

-

18

2

Абай шығармаларындағы саяси-әлеуметтік тақырып.

3

2

-

-

-

18

3

Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы

3

1

-

-

-

18

4

Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы

3

1

-

-

-

18

5

Абайдың эстетикалық тағылымы

3

3

-

-

-

18

6

Ақын өлеңіндегі даналық дәрістері

3

1

-

-

-

18

7

Абайдың поэмалары

3

1

-

-

-

18

8

Абайдың көркем аудармалары

3

1

-

-

-

18

9

Абайдың қара сөздері

3

2

-

-

-

18

10

Абайтану ілімінің қалыптасу тарихы

3

1

-

-

-

18

БАРЛЫҒЫ :

30

15

-

-

-

180Пәннің мазмұны

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны


1-тақырып. Абай және қазақ лирикасы

Абай – ойшыл, философ ақын. Абай өмірі мен шығармашылығы

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [3]

2-тақырып. Абай заманындағы саяси-әлеуметтік жағдай.

Абай шығармаларындағы қазақ қауымының әлеуметтік бейнесі. «Қалың елім, қазағым,қайран жұртым», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайрат қайтты, ұлғайды арман», «Байлар жүр баққан малын қорғалатып», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да». «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Адасқанның алды жөн, арты соқпақ» өлеңдеріндегі жаңа тәртіп зардаптары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [4]

3-тақырып. Ақынның жастар тәрбиесіне арналған «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Бір дәурен кемді күнге бозбалалық» атты өлеңдері.

«Әсемпаз болма әрнеге», «Жастықтың оты жалындап», «Жастықтың оты, қайдасың», «Жүректе қайрат болмаса», «Қуанбаңдар жастыққа» өлеңдеріндегі тәрбие мәселесі. Жастарды жағымсыз қылық пен жаман мінездерден бездіретін «Біреуден біреу артылса», «Жас өспірім замандас қапа қылды», « Заман ақыр жастары» өлеңдері. Абайдың ағартушылық қызметі. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдерін талдау. «Интернатта оқып жүр», « Ата-анаға көз қуаныш», «Тайға міндік», «Білімдіден шыққан сөз», «Көзінен басқа ойы жоқ» өлеңдерінде оқудың мақсаты туралы

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [4]

4-тақырып. Абайдың табиғат лирикасы: «Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс». «Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай» өлеңіндегі ауыл тіршілігінің «Абай жолындағы» көрініске ұқсастығы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [3], [4]5-тақырып. Абайдың махаббат тақырыбына енгізген жаңалығы.

«Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, қаламқас», «Қиыстырып мақтайсыз» өлеңдерінде сезім тазалығының суреттелуі. «Қор болды жаным», «Мен сәлем жазамын», «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да» өлеңдеріндегі Абай әкелген жаңалық.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [3], [4]

6-тақырып. Абайдың эстетикалық көзқарастары.

Ұлттық поэзиядағы көркемдік табиғатын Абайдың түсіндіруі. «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» атты өлеңінің мәні. «Біреудің кісісі өлсе - қаралы ол», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңдерін талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [5]

7-тақырып. Абайдың философиялық өлеңдері.

«Сағаттың шықылдағы емес ермек», «Нұрлы аспанға тырысып өскенсің сен», «Көк тұман алдыңдағы келер заман». Ақынның жүрек тақырыбына арналған өлеңдері. Алла, дін тақырыбына жазылған өлеңдері. Абайдың діншілдігі жөнінде М. Әуезовтің пікірі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [4]

8-тақырып. Абай поэмалары.

Абайдың «Ескендір», «Масғұт», «Әзімнің әңгімесі» поэмалары. Ақылбай мен Мағауия дастандары.

Ұсынылатын әдебиет: [2], [3], [4]

9-тақырып. Абай аудармалары.

Абайдың А. С. Пушкиннен аударғаны. Абайдың М.Ю. Лермонтовтан аударғаны. Абайдың М.Е. Крыловтан аударғандары.

Ұсынылатын әдебиет: [2], [4]

10-тақырып. Абай қара сөздерінің жанры мен көркемдік ерекшеліктері.

Бұл жөнінде М. Әуезовтің пікірі. Абай сөздерінің дүниежүзілік әдебиеттегі осы сарындас туындылармен ұқсастығы: француз моралистері Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль; неміс ойшылы Шопенгауер шығармаларымен салыстыру. Қара сөздің ең көлемдісі – 38-сөз.

Ұсынылатын әдебиет: [2], [5], [4]

11-тақырып. Абай мұрасы жөнінде Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов еңбектері.

Абай және Алаш қозғалысы. Кеңестік дәуірде Абай шығармашылығы жөнінде орын алған теріс көзқарастар. 20-30 жж. Абай мұрасы жөнінде өрістеген айтыс. Абайтану ілімінің қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет: [2], [6]

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1-тақырып. Абай заманындағы саяси-әлеуметтік жағдай.

Абай шығармаларындағы қазақ қауымының әлеуметтік бейнесі. «Қалың елім, қазағым,қайран жұртым», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайрат қайтты, ұлғайды арман», «Байлар жүр баққан малын қорғалатып», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да». «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Адасқанның алды жөн, арты соқпақ» өлеңдеріндегі жаңа тәртіп зардаптары.2-тақырып. Абай және қазақ лирикасы

Абай өмірі мен шығармашылығы Абай – ойшыл, философ ақын.3-тақырып. Ақынның жастар тәрбиесіне арналған өлеңдері.

«Әсемпаз болма әрнеге», «Жастықтың оты жалындап», «Жастықтың оты, қайдасың», «Жүректе қайрат болмаса», «Қуанбаңдар жастыққа» өлеңдеріндегі тәрбие мәселесі. Жастарды жағымсыз қылық пен жаман мінездерден бездіретін «Біреуден біреу артылса», «Жас өспірім замандас қапа қылды», « Заман ақыр жастары» өлеңдері. Абайдың ағартушылық қызметі. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдерін талдау. «Интернатта оқып жүр», « Ата-анаға көз қуаныш», «Тайға міндік», «Білімдіден шыққан сөз», «Көзінен басқа ойы жоқ» өлеңдерінде оқудың мақсаты туралы4-тақырып. Абайдың табиғат лирикасы.

«Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай» өлеңіндегі ауыл тіршілігінің «Абай жолындағы» көрініске ұқсастығы.5-тақырып. Абайдың махаббат лирикасы.

«Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, қаламқас», «Қиыстырып мақтайсыз» өлеңдерінде сезім тазалығының суреттелуі. «Қор болды жаным», «Мен сәлем жазамын», «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да» өлеңдеріндегі Абай әкелген жаңалық.6-тақырып. Абайдың эстетикалық көзқарастары.

Ұлттық поэзиядағы көркемдік табиғатын Абайдың түсіндіруі. «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» атты өлеңінің мәні. «Біреудің кісісі өлсе - қаралы ол», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңдерін талдау.7-тақырып. Абайдың философиялық өлеңдері.

«Сағаттың шықылдағы емес ермек», «Нұрлы аспанға тырысып өскенсің сен», «Көк тұман алдыңдағы келер заман». Ақынның жүрек тақырыбына арналған өлеңдері. Алла, дін тақырыбына жазылған өлеңдері. Абайдың діншілдігі жөнінде М. Әуезовтің пікірі.8-тақырып. Абай поэмалары.

Абайдың «Ескендір», «Масғұт», «Әзімнің әңгімесі» поэмалары. Ақылбай мен Мағауия дастандары.9-тақырып. Абай аудармалары.

Абайдың А. С. Пушкиннен аударғаны. Абайдың М.Ю. Лермонтовтан аударғаны. Абайдың М.Е. Крыловтан аударғандары.10-тақырып. Абай қара сөздерінің жанры мен көркемдік ерекшеліктері.

Бұл жөнінде М. Әуезовтің пікірі. Абай сөздерінің дүниежүзілік әдебиеттегі осы сарындас туындылармен ұқсастығы: француз моралистері Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль; неміс ойшылы Шопенгауер шығармаларымен салыстыру. Қара сөздің ең көлемдісі – 38-сөз.11-тақырып. Абай мұрасы.

Абай мұрасы жөнінде Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов еңбектері. Абай және Алаш қозғалысы. Кеңестік дәуірде Абай шығармашылығы жөнінде орын алған теріс көзқарастар. 20-30 жж. Абай мұрасы жөнінде өрістеген айтыс. Абайтану ілімінің қалыптасуы.


4.4 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 МӨЖ түрлерінің тізімі
МӨЖ мазмұныМӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

30

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген қосымша материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)115

7

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

20

Барлығы:

180


4.4.2 Магистранттардың өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1. Абай және қазақ лирикасы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 66-79 бет, [2], 115-147 беттер, [4] 1-120 беттер.

2. Абайдың сөз өрнегі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-60 беттер; [3], 1-35 беттер.

3. Қазіргі абайтанудың өзекті мәселелері.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 221-235 беттер; [1], 55-79 беттер.

4. Абайдың өнерге көзқарасы.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-20 бет.

5. Абайдың мұрагерлері.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 1-26 бет, [4], 1-55 беттер, [6] 45-75 беттер.

6. Абайдың ақындық мектебі.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 1-78 бет, [5], 1-55 беттер, [4] 85-96 беттер.

7. Абай шығармаларының тілі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 66-76 бет, [2], 5-15 беттер, [4] 36-79 беттер,

8. Абай шығармаларының көркемдік ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 69-77 бет, [2], 25-39 беттер, [6] 49-100 беттер.

9. Абай шығармашылығының зерттелуі.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 119-217 бет, [4], 1-53 беттер, [6] 15-58 беттер.

10. Фольклор және Абай.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 25-89 бет, [4], 25-69 беттер, [6] 29-78 беттер.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

  1. Мәшһүр-Жүсіп Қ.П. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік. монография: - Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2007.-442 б.

  2. Абай энциклопедиясы. – Алматы. Атамұра, 2005.-720 б.


Қосымша әдебиеттер:

  1. Абай (Ибраһим Құнанбаев). Өлең - сөздің патшасы. - Алматы: Дәуір, 2006.-566 б.

  2. Абай. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар мен қара сөздер. - Алматы: Жібек жолы, 2005.- 488 б.

  3. Абай. Қара сөз = Книга слов. - Семей: МКА, 2007.- 368 б.

  4. Абай. Нақыл сөздер. - Алматы: Көшпенділер, 2007.- 160 б.Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


6М020500 – «Филология» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы - Абайтану мәселелері


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша магистранттар жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)МӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

МӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыМОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

225

45

180

4

-

-


-

2


3


45

30


15

-

180

45

Кафедра меңгерушісі ______ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «___» ________(қолы)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет