Жумагажинов Даулет Жундыбайұлы Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы (дәріс) Сманкулова Тогжан Саяновна Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының ассистентіДата18.04.2016
өлшемі207.29 Kb.
түріСабақ
Студенттер үшін пән Ф СО ПГУ 7.18.2/08

бойынша бағдарлама


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША БАҒДАРЛАМА

050301 – «Заңтану» мамандығы студенттері үшін

Қазақстан Республикасының Аграрлық құқығы

Павлодар


Оқытушылар жөнінде мәлімет

Жумагажинов Даулет Жундыбайұлы - Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы (дәріс)

Сманкулова Тогжан Саяновна - Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының ассистенті (тәжірибелік сабақ)

Кафедрада қабылдау уақыты (А-417) топтар бойынша құрастырылған кестелер негізіндеПән бойынша ақпарат

Аудиториялық уақыттар күнтізбелік жоспар бойынша белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.

аталған пәнді оқу барысында мынадай пәндерді оқу міндеттелген:


 1. мемлекет және құқық теориясы

 2. ҚР азаматтық құқығы

 3. ҚР жер құқығы

 4. экологиялық құқық

оқытылатын пәннің мақсаты – аграрлық құқығы саласында кездесетін қатынастарды реттейтін нормативті – құқықтық актілерді талдау және оны оқу. «Аграрлық құқық» курсының басты мақсаты

 1. аграрлық құқық қатынастарда нормативті құқықтық актілерді қолдану

 2. аграрлық құқығы ғылымындағы заң нормаларын қолдануға дағдылан;

050301 «Юриспруденция» мамандығы үшін ҚР Аграрлық құқығы бойынша жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Алдын-ала оқып өту пәндердің тізімі:

Мемлекет жөне құқық теориясы; Азаматтық құқық; Әкімшілік құқық; Жер құқығы; Еңбек құқығы; Қылмыстық құқық; Қаржылық құқық; Салықтық құқық. Жер құқығы; Азаматтық құқық; Қаржылық құқық; Экологиялық құқық.Пәнді қысқаша баяндау:

"Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы" пәнін оқып, білудің мақсаты — Қазақстанда аграрлық-құқықтық ғылымның қалыптасуы мен дамуы жөніндегі сұрақтармен таныстыру; нарықтық қатынас жағдайында Қазақстан Республикасының аграрлық заң дарының қалыптасуы мен дамуын оқыту; аграрлық құқықтың негізгі түсініктері мен терминдерін оқыту; Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтық жағдайының ерекшеліктерін қарастыру; Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығында аграрлық және жер реформаларының құқықтық бастамаларын оқыту.
"Қазакстан Республикасының аграрлық қүқыгы" пәнін оқытудың міндеттері - Қазақстан Республикасында ауылшаруашылығын мемлекеттік реттеудің құқықтық негіздерін, аграрлық-құқықтық түсініктер жене терминдер жөнінде қажетті білім мен ақпараттарды (мәліметтерді) алу: студенттердің; магистрлердің, аспиранттардың келешек ғылыми-теориялық қызметінде және практикалық (тәжірибе) жұмыстарында аталған курсты оқып білу барысында алған білімдерін қолдануды дағдыға айналдыру.

"ҚР Аграрлық құқығы" пәнін оқу нәтижесінде студенттің қабылдайтын кем дегенде төменгі білімі, ептілігі мен дағдысы:

"ҚР Аграрлық құқық" пәнінен студент Қазақстан Республикасының аграрлық заңдарының жүйесін, ауылшаруашылық ұйымдарының құқықтық жағдайының ерекшеліктерін, олардың жерге — негізгі еңбек құралына байланысты, құқықтарын білуі қажет; ауылшаруашылық қызметімен байланысты есептер мен дауларды шешу барысында аграрлық құқығының ережелерін дұрыс қолдана білуі тиіс.


Нормативтік құқықтық актілер:


 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж. Жеке басылым. 1998.

 1. ҚазССР-нің "Ауылды, селоны және агроөндірістік кешенді басым дамыту туралы" Заңы, 13.02.1991.

 2. ҚР "Жер кодексі. 20.06.2003.

 3. ҚР-ның "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" Заңы, 31.03.1998. // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы.- 1998.

 4. "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 19.06.1995.

 5. "Шаруашылық серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. 02.05.1995.

 6. "Өндірістік кооператив туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы, 05.10.1995.

 7. "Жекешелендіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы, 1995.

 8. "Мемлекеттік ауылшаруашылық кәсіпорынның мүлкін жекешелендіру ерекшеліктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңы. 14.01.1992. // Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Жаршысы. — 1992.

 9. "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, 09.07.1998. // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. - 1998.

 10. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, 16.07.1997. // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. — 2002.

 11. "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы. 13 шілде 1997.

 12. Қазақстан Республикасы "Астық туралы" Заңы // Юридическая газета.- 2001. 31 қаңтар.

 13. ҚР "Ауылшаруашылық серіктестері және олардың ассоциациялары (одақтары) туралы" Заңы. 25.12.2000. // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. - 2000.

 14. ҚР "Селолық түтыну кооперациясы туралы" Заң. 21.06.1999. // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. -1999. - ғ 21. - 770 қ.

 15. "Ара шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасынын Заңы 12 наурыз 2002. // Қазақстан Республикасы ПарламентіЖаршысы. - 2002.

 16. "Жауапкертяілігі шекгелген жене қосымша жауапкершілік бар серіктестік туралы" Қазақстан Республикасының Заны. 22.04.1998. //Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. — 1998.

 17. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы. 10.03.2003. // Юридический Вестник в Казахстане. - 2003.

 18. ."Ветеринарлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы. 10 шілде 2002 // Егеменді Қазакстан 16 шілде 154 бап.

 19. "Су пайдаланудың селолық түтыну кооперациясы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы. // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. - 2003.

 20. Қазақстан Республикасының Заңы "Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы" 23 қаңтар 2001 // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы. - 2001.Негізгі әдебиеттер:


 1. Аграрное право Веденин Н.Н. Москва 1998 г.

 2. Аграрное право России Ерофеев Б.В. Москва 1998 г.

 3. Аграрное право Гусев Р.К. Москва 1999 г.

 4. Аграрное право Улюкаев В.Х. М-1996 г.

 5. Аграрное право РК Жетписпаев Б. Алматы 2000 г.

 6. Аграрное право Боголюбов С.А. Москва 2002 г.

 7. Аграрное право Ведешин Н.Н. М-2003 г.

 8. Аграрное право Веденин Н.Н М-2000 г.

 9. Күлтелеев С.Т. және басқалар. Қазақстан Республикасының аграрлқық құқығы.-А.: «HAS», 2005.


Қосымша әдебиеттер:


 1. Правовое регулирование деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в РК под рук. Еркинбаев Л.К. Алматы 2000 г.

 2. Земельное право России Решетников В.И. М-2003 г.

 3. Право собственности, право землепользования и иные права на землю Косанов Ж.К. Алматы 2002 г.

 4. Земельное право Архипов И.Г. Алматы 1997 г.

 5. Земельное право Улюкаев В.Н. М- 1996 г.

 6. Земельное право РК Хаджиев А.Х. 2001 г.

 7. Земельное право Улюкаев В.Н. М- 1996 г

 8. Земельное право Гусев Р.К. М-2001 г.


050301Ююриспруденция мамандығы үшін ҚР Аграрлық құқығы пәні бойынша тақырыптары жоспары
050301-Заңтану күндізгі жалпы орта білім негізінде
Тақырыптың аталуы


Сағаттар саны

Дәр

Тәж

Зерт

Сөж

1

ҚР аграрлық құқығы- құқықтың кешенді және мамандырылған саласы

0,5

-
9

2

Аграрлық құқықтың қайнар көздері.

0,5

0,5
9

3

Аграрлық құқықтық қатынас.

1

0,5
9

4

Нарық жағдайында Қазақстан Республикасында ауылшаруашылығын мемлекеттік реттеу

1

0,5
9

5

Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері және олардың құқықтық мәртебесі

1

0,5
9

6

Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық жеке кәсіпкерлікті және жеке қосалқы шарушылыкты құқықтық реттеу

1

0,5
9

7

Ауылшаруашылық қызметіне пайдаланылатын жерлердің кұқықтық жағдайы және ауылшаруашылығында коршаған ортаны қорғау

1

0,5
9

8

Ауылшаруашылық қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу

1

0,5
9

9

Ауылшаруашылық ұйымдары мүлігінің құқықтық жағдайы

1

0,5
9

10

Ауылшаруашылығы ұйымдарының шарттық қатынастары

1

0,5
9

11

Ауылшаруашылығы қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу

1

0,5
9

12

Аграрлық заңдарды бұзғаны үшін заңдылық жауапкершіліктің түсінігі мен түрлері

1

0,5
9

13

Шетел мемлекеттерінің аграрлық құқығының негізгі сипаттамасы

1

0,5
9
Семестр бойы барлығы

12

6
117


КУРС КОМПОНЕНТТЕРІ:
Практикалық сабақтың тізімі
1-тақырып. ҚР аграрлық құқығы- құқықтың кешенді және мамандырылған саласы.

Аграрлық құқық пәннің құрылымы. Аграрлық құқық ұғымы. ҚР аграрлық саясаты аграрлық саясаты аграрлық құқықтың субъектілі құрылыуы мен дамуының негізі; аграрлық саясат пен әлеуметтік- экономикалық, табиғи факторлардың аграрлық құқықтың дамуына өзара әсері және байланысы. Құқықтың доктринадағы аграрлық құқықтық мәні мен ұғымын анықтау мәселесі. Аграрлық құқықтағы құқықтық реттеу әдістері.

Аграрлық құқықтың негізгі принциптері, олардың аграрлық құқық нормаларында жіктелуі мен орындалуы (немесе іске асуы).

Аграрлық құқық ғылым және оқу пәні ретінде. Аграрлық құқық жұйесі. Аграрлық, әкімшілік, жер, адамзаттық, еңбек, қаржы құқығы мен басқа пәндер арасындағы байланыс пен сәйкестік.


2-тақырып. Аграрлық құқықтың қайнар көздері.

Аграрлық құқық қайнар көздерінің ұғымы және ерекшілігі. Аграрлық құқық қайнар көздерінің жіктелуі. ҚР Конституциясы- аграрлық құқықтың негізгі қайнар бұлағы, аграрлық құқықта бір ізге салу және саралау (унификация және дифференцияция). Заңдар және заңды актілер аграрлық құқықтың қайнар көзі ретінде.

Аграрлық заңдарын кодификация мәселесі. Сот тәжірибесінің маңызы және аграрлық құқықтың қатынасын реттеу.
3-тақырып. Аграрлық құқықтық қатынас.

Аграрлық құқық қатынасының ұғымы мен жалпы сипаттамасы. Аграрлық құқық қатынасының шығу, өзгеру және тоқталу негіздері. Аграрлық құқық қатынастарының субъектілері. Аграрлық құқық қатынасының объектілері. Аграрлық қатынастың мазмұны. Ішкі және сыртқы аграрлық құқық қатынастары.


4-тақырып. Нарық жағдайында Қазақстан Республикасында ауылшаруашылығын мемлекеттік реттеу.

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеуінің құқықтық негіздері. ҚР-дағы ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеуінің жалпы сипаттамасы, ұғымы, мәні мен принциптері (мемлекеттік, аграрлық протенциализм саясаты). Ауыл шаруашалығын мемлекеттік реттелудің мақсаты және міндеттері.

2010 жылы дейінгі Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығының даму стратегиясы.

Ауылшаруашылығын мемлекеттік реттеудің түрлері мен әдістері. Ауылшаруашылығын мемлекеттік реттеу органдарының жүйесі және олардың құқықтық жағдайы.

Аграрлық құқық жөне ауылшаруашылық нарықтық қатынастар туралы зандар.

Агроөнеркәсіп кеменің мемлекеттік реттеудің әдістері. Ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіп кшенін мемлекеттік басқару органдарының (немесе орындарының) жүйесі.


5-тақырып. Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері және олардың құқықтық мәртебесі.

Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың (кәсіпорын) құқықтық жағдайының жалпы сипаттамасы. Ауылшаруашылық коммерциялық ұйымдардың (кәсіпорын) құқықтық жағдайының ерекшелігі және олардың түрлері. Ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымның (кәсіпорын) құқықтық жағдайының ерекшелігі. Ауылшаруашылық мемлекеттік кәсіпорындардың құқықтық жағдайы. Ауылшаруашылық акционерлік қоғамдардың құқықтық жағдайы. Ауылшаруашылық серіктестіктердің құқықтық жағдайы. Ауылшаруашылық өндірістік және селолық тұтыну кооперативтерінің құқықтық жағдайы. Нарық жағдайында ауылшаруашылық ұйымдарының құқықтық жағдайын дамыту мәселелері.


6-тақырып. Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық жеке кәсіпкерлікті және жеке қосалқы шарушылыкты құқықтық реттеу.

Шаруа (фермер) қожалығының түсінігі және негізгі белгілері. Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңдардың даму тарихы. Жалпы сипаттама. Шаруа (фермер) қожалығын құру тәртібі. Шаруа (фермер) қожалықтарының жер пайдалану құқығы. Шаруа (фермер) қожалықтарының мүліктерінің құқықтық жағдайы. Шаруа (фермер) қожалықтарында еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің ерекшеліктері.

Шаруа (фермер) қожалықтарының қызметінің тоқтатылу негіздері.

Азаматтардың өзіндік қосалқы шаруашылығының түсінігі, әлеуметтік-экономикалық табиғаты және заңды сипаттамасы. Оның нарық жағдайындағы қызметі (функциясы). Азаматтардың өзіндік қосалқы шаруашылықтарының түсінігі. Өзіндік қосалқы шаруашылық заңдарының даму тарихы. Азаматтардың өзіндік қосалқы шаруашылықтарының мүлігінің құқықтық жағдайы. Өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізуші азаматтардың жерге жеке меншік құқығы. Азаматтардың өзіндік қосалқы шаруашылықтарын дамытуға ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарды (кәсіпорын) құқықтары мен міндеттері.


7-такырып. Ауылшаруашылық қызметіне пайдаланылатын жерлердің кұқықтық жағдайы және ауылшаруашылығында коршаған ортаны қорғау.

Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлердің басымдылығы пен ерекше қорғалатындығын құқықтық қамтамасыз ету. Ауылшаруашылық жер пайдалану құқығының түсінігі және пайда болу негіздері. Ауылшаруашылық жер пайдалану құқығының объектісі мен субъектісі. Ауылшаруашылығында жерді жалға беру, оның ерекшелігі, тәртібі және шарттары. Ауылшаруашылық жер пайдаланушылардың құқықтары мен міндетгері. Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлер үшін жер салығы және жалға, кепілге беру төлем. Ауылшаруашылық өндірісінің шығындарын және ауылшаруашылық жер пайдаланушыларға келтірілген зиянды етеу негіздері және тәртібі. Ауылшаруашылығында қоршаған ортаны қорғау ерекшеліктері.


8-тақырып. Ауылшаруашылық қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу.

Ауылшаруашылық салалары туралы заңдардың ерекшеліктсрі. Мал және өсімдіктер шаруашылығының дамуы туралы нормативтік актілер; Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру мәселесін мемлекеттік реттеу.

Селекция — селекция ұғымы, заңдық реттеу; селекциялық жетістікті қорғау. Тұқым шаруашылығы — мемлекеттік реттеу, тұқым санаттары, оларды өндіруге және пайдалануға қойылатын талаптар. Асыл тұқымды мал шаруашылығы - асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары; асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік реттеу; асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметті реттеу.

Ветеринария — ветеринарлық қызмет; құқықтық реттеу; ауылшаруашылық өсімдіктерін қорғау; өсімдіктер қорғау қызметі; өсімдіктер қорғау органының қызметі.


9-тақырып. Ауылшаруашылық ұйымдары мүлігінің құқықтық жағдайы.

Ауылшаруашылығындағы меншік қатынастарының түсінігі және жалпы сипаттамасы. Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдары мүлігінің түсінігі жөне жіктелуі. Ауылшаруашылық акционерлік қоғамның жөне ауылшаруашылық серіктестіктерінің мүліктерінің құқықтық жағдайы. Ауылшаруашылық және селолық тұтыну кооперативтерінің мүлігінің құқықтық жағдайының ерекшеліктері. Мемлекеттік ауылшаруашылық кәсіпорындарын жекешелендіруді құқықтық реттеу. Мемлекеттік ауылшаруашылық кәсіпорындарын жекешелендірудің түсінігі, қағидалары, түрлері және ерекшеліктері. Мемлекеттік ауылшаруашылық кәсіпорынның мүлігінің құқықтық жағдайы.


10-тақырып. Ауылшаруашылығы ұйымдарының шарттық қатынастары.

Ауылшаруашылығы ұйымдарының шарттық қатынастарының түсінігі және жалпы сипаттамасы. Ауылшаруашылыгы коммерциялық ұйымдарының шарттық қатынастарын реттейтін құқықтық негіздері. Ауылшаруашылығы өнімдерін өткізу саласындағы шарттар. Ауылшаруашылығында несие беру саласындағы шарттар. Өндірістік-техникалық қызмет көрсету саласындағы шарттар. Ауылшаруашылығы ұйымдарыньщ өзге де шарттары.11-тақырып. Ауылшаруашылығы қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу.

Ауылшаруашылық қаржылық қатынастардың жүйесі. Ауылшаруашылық өндірісін қаржыландыруды құқықтық реттеу. Ауылшаруашылық өндірісін несиелеу жөне инвестициялауды қүқықтық реттеу. Ауылшаруашылығын сақтандыру. Ауылшаруашылығын сақтандырудың нормативтік базасы; Ауылшаруашылығын міндетті және ерікті сақтандыру.

Ауылшаруашылық мемлекеттік салық саясатының құқыктық негізі; салық салу объектілері жене субъектілері.
12-тақырп. Аграрлық заңдарды бұзғаны үшін заңдылық жауапкершіліктің түсінігі мен түрлері.

Аграрлық зандарды бұзғаны үшін заңдылық жауапкершіліктің түсінігі мен түрлері. Аграрлық заңдарды бұзганы үшін тәртіптік жауапкершілігі. Ауылшаруашылығы ұйымдарының қызметкерлерінің материалдық жауапкершілігі. Аграрлық заңдарды бұзғаны үшін мүліктік жауапкершілік. Аграрлық заңдарды бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік.


13-тақырып. Шетел мемлекеттерінің аграрлық құқығының негізгі сипаттамасы.

Шетел мемлекеттерінің аграрлық құқығының түсінігі мен құрылымы. Шетел мемлекеттері аграрлық құқығының негізгі институттары. Шетел мемлекеттеріндегі аграрлық өзгерістердің негізгі бағытарының жалпы мінездемесі.


Студенттердің өздік жұмыстарының тізімі
Пәнді өту кезінде Сіздерге тақырыптық жоспар мен бақылау шараларының күнтізбелік сызбасына сәйкес келесі аудиториядан тыс жұмысты жасау керек:

 • әр практикалық сабаққа дайындалу, яғни үй жұмысын орындау;

 • ситуациялық тапсырмаларды шешу үшін қажетті оқу материалымен танысу;

 • оқу материалын қарастырып, дәрістік материалған кірмеген міндетті сұрақтардың конспектілерін құрастыру;

Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша пәндер бойынша бақылау түрлері, емтихандардың үлес салмақтары 1 кестеде көрсетілген.

1 Кесте – Бақылау нысаныны бойынша үлестердің бөлінуі

Бақылау нысаны

Бақылау түрлері

Салмақтық үлестері

Сынақ

Емтихан, бақылау жұмысы

0,6

Аралық үлгерім бақылаулары

0,4

Пән бойынша рейтингілік қорытынды көрсеткіштер мына формуламен анықталады:

мында: Р1, Р2 и Э – бірінші, екінші рейтингте және емтиханда алған көрсеткіштердің қорытындысы;ВДту, ВДэ – Семестр бойынша және емтихандағы үлгерімінің үлес салмағы.
Пән бойынша рейтингілік қорытынды көрсеткіші сандық эквивалент, әріптік көрсеткішпен және әдеттегі нысан бойынша сынық кітіпшалары мен пән бойынша аттестация ведомостасына қажетті бағалар (И) 2 кестесіне сәйкес қойылады.

Пән бойынша студенттердің білімін бағалау - 2- кесте.Көрсеткіштер бойынша студенттердің қорытынды бағасы (И)

Көрсеткіштердің сандық эквиваленті

Әріптік бағалау жүйесі

Әдеттегі бағалар

95-100

4

А

Өте жақсы

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Студенттердің пән бойынша бақылау нысаныны сәйкес аралық үлгерімінің көрсеткіші 3 кесте бойынша анықталады.Календарный график контрольных мероприятий

по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине «Аграрное право Республики Казахстан» для студентов заочной формы обучения специальности 050301- Юриспруденция
Вид СРС

Максимальный балл

Срок выдачи задания

Срок сдачи

Форма контроля

за 1 занятие

всего

Посещение и подготовка к лекциям

3

36

на 1 занятии

по расписанию

Участие, конспект

Посещение и подготовка к семинарским занятиям

6

36

на 1 занятии

по расписанию

участие

Проработка дополнительного материала

6

46

на 1 занятии

в течении сессии

конспект

Текущий контроль
100


Рубежный контроль
100тест

Итого
200


Экзамен
100Тест+устно


Курс саясаты

Оқу барысында сабаққа қатысу дегеніміз кезінде сабақтарға белсене қатысып және үйге берілген тапсырмалар мен бақылау жұмыстарын өз уақытында орындау. Менің сіздерден өтінетінім, сабақтан кешікпеңіздер. Ереженің кез келгенін бұзған үшін аудиторияға кіргізбеу шарасымен жазаланады.

Қатыспаған сабақтарға мынадай айыппұлдық санкциялар қолданылады:


 • Дәріс және тәжірибе сабақтарын себепсіз жіберген үшін – 0 көрсеткіш;

 • Тәжірибелік сабақты жіберу – 0 көрсеткіш жіберген сабақтардың орны толтырылмаса қажетті 7баллдық көрсеткіштің 3 баллдық көрсеткіш қойылады.

 • Үй тапсырмаларын өз уақытында орындамағаны үшін - 1 баллдық көрсеткіш төмен қойылады.

 • Тәжірибелік сабақтарды өз уақытында қорғамағаны үшін - 2 баллдық көрсеткіш төмен қойылады.

Дәріс және тәжірибеде аудитория толық болу керек. Әрбір сабаққа дайындалу міндетті. . сіздің дайындығыңыз бақылау жұмысымен, тестпен, сұрақтармен анықталады. Барлық тапсырмалар белгіленген мерзімде орындалуы тиіс.

Емтиханда және жазба жұмыстарында бір-бірінен жазуға тиым салынады. Егер сіз бақылау шараларанан белгілі себептермен жіберіп алсаңыз, онда сізге келесі сабақ басталғанша одан өтуге рұқсат беріледі, орындай алмасаңыз онда 0 баллдық көрсеткіш аласыз .Семестрде екі аралық бақылау қарастырылған. Бұл тестілеу немесе бақылау жұмысы болуы мүмкін. Аралық бақылау блокқа сәйкес құжаттармен жүргізіледі. Аралық бақылауды жүргізу көрсеткіші былай есептеледі:

 • жүз пайыздық сабаққа қатысым 1 - балл;

 • үй тапсырмасын уақытында және дұрыс орындау -1 балл;

 • тәжірибелік сабақты уақытында және дұрыс орындау – 1 балл.

Сәттілік тілеймін!
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет