Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігібет2/3
Дата17.05.2020
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті
Қаржы кафедрасы
6М050900 «Қаржы» мамандық магистранттарына арналған

Коммерциялық банктердiң қызметiн мемлекеттiк реттеуі


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

___________ Т.Я. Эрназаров

2012 ж. «___»____________


Құрастырушы: ___________________ доцент Д. З. Айгужинова


Қаржы кафедрасы
6М050900 «Қаржы» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған

Коммерциялық банктердiң қызметiн мемлекеттiк реттеуіпәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Кафедра отырысында ұсынылды 20___ж. «___»___________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина 20__ж. «____» ________

Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

20___ж. «_____»____________№____ Хаттама
ОӘК төрағасы ____________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________


1 Байланысу ақпараттары

Оқытушымен «Қаржы» кафедрасында А корпусында, Ломов көшесі, 64 үй , 511 аудиторияда өткізіледі. Байланысу телефоны 8(7182) 673643.


2 Пән туралы мәліметтер

Пән 15 аптадан тұратын 4 семестрлерде оқытылады. Пәнннің жалпы еңбек сиымдылығы 225 сағат, оның 45 сағат аудиторлық жұмысқа, ал 180 сағаты – магистердің өздік жұмысына (МӨЖ) арналған. Дәріс уақыттың жұмыс түріне қарай бөлінуі күнтізбелік жоспарда келтірілген.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Магистрдің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

МОӨЖ

4

3

45

30

15

-

-

-

180

45

емтихан

Бар-лығы

3

45

30

15

-

-

-

180

454 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Пәннің мақсаты болып барлық тыңдаушылардың мемлекеттік реттеудің механизімін толықтай біліп шығып, коммерциялық банктердің іс қызметін зерттеп, жеке элементтері бойынша білім алып, сонымен қатар реттеуші механизімінің басты проблемаларын және бағыттырын анықтыу.

Пәннің тапсырмасы. Осы мақсаттарға жету барысында келесі алға қойылған міндеттерді орындау қажет:

 • мемлекеттiк реттеудiң объектісі ретiнде коммерциялық қызметтi зерттеу;

 • банктердiң коммерциялық қызметi мемлекеттiк реттеуiн саланы қарастыру;

 • банктердiң коммерциялық қызметiнің мемлекеттiк реттеудiң тетiгiнiң үлгiсiн талқылау;

 • Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердiң қызметiн реттеуiнiң заңға сүйенген негiздерiн қарап шығу;

 • коммерциялық банктердiң ақша-несие қызметің реттеуiнің тетiгін зерттеу;

 • коммерциялық банктердiң қызметке пруденциалды реттеуін және қадағалауын тетiгiн зерттеу;

 • коммерциялық банктердiң қызметiн бюджеттiк реттеуiнің тетiгін зерттеу;

 • коммерциялық банктердiң қызметiнің салықтық реттеуiн тетігін зерттеу;

 • коммерциялық банктерiнiң инвестициялық қызметтiң реттеуiнің тетiгiнiң тиiмдiлiгiн талдау;

 • коммерциялық банктердiң қызметiнің мемлекеттiк реттеудiң тетiгін әбден жетiлдiру туралы ұсынысын талқылау.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

«Коммерциялық банктердiң қызметiн мемлекеттiк реттеуі» пәнін зерттеу арқылы магистранттар келесі нәтижелерді білу қажет :

 • коммерциялық банктердiң мемлекеттiк реттеудiң нақты алғышарттарының қызметтерi туралы;

 • коммерциялық банктердiң қызметтерiн мемлекеттiк реттеудiң саласы туралы;

 • коммерциялық банктердің реттеуші механизімінің қызметін элементтерін басты мақсатын білу;

 • коммерциялық банктердің қызметін заңға сүйенген реттеулерін білу;

 • коммерциялық банктердің қызметіндегі ақша-несие саясатының инструменттерінің реттеулерін білу;

 • коммерциялық банктердің қызметіндегі пруденциалды нормативтерін реттеуін білу;

 • коммерциялық банктердің қызметіндегі фискалды реттеу инструменттерін білу;

 • коммерциялық банк қызметінің мемлекеттік реттеу перспективаларының дамыту әдістерін талқылау;

Магистранттар пәнді зерттеудiң нәтижесiнде істеуі бiлу керек:

 • экономиканың максималды инвестициялық потенциалын санап білу;

 • экономиканың инвестициялық потенциалының қолданудағы тиімділігін анықтау;

 • банктік сектордың қазіргі жағдайға сәйкес жағдайын бағалау;

 • коммерциялық банктердің инвестициялық қызметін талқылау;

 • коммерциялық банктердің реттеуші механизмдердің басты бағыттарын анықтау;

практикалық сабақта алынатын білімдер:

- коммерциялық банктердің қызметіндегі реттеуші механизімінің басты проблемаларын зерттеу сонымен қатар оның басты мақсат міндеттерін білу;


6 Пререквизиттер

«Коммерциялық банктердiң қызметiн мемлекеттiк реттеуі» пәнін оқып білуде магистранттар «Ақша-несие саясатты», «Стратегиялық банктік менеджмент», «Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс)», «Қаржы ресурстары басқару» курстарын оқу үдерісінде алған білімдеріне сүйенеді.7 Постреквизиттер

Аталмыш пәнді үйрену барысында, алынған білім, білік, дағды, икем, машық лайықты мамандық бойынша қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындалу үшін қажет болып саналады.8 Тақырыптық жоспар

6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша пәннің тақырыптық жоспары

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Коммерциялық банк қызметі мемлекеттік реттеу объектісі ретінде

3

-

-

-

-

18

2

Коммерциялық банк қызметіндегі мемлекеттік реттеу сферасы

3

-

-

-

-

18

3

Коммерциялық банк қызметіндегі мемлекеттік реттеу моделі

3

-

-

-

-

18

4

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банк қызметіндегі құқұқтық нормалары

3

2

-

-

-

18

5

Коммерциялық банк қызметіндегі ақша-несие саясатын реттеу

3

3

-

-

-

18

6

Коммерциялық банктердің пруденциалды саясатын және бақылауын реттеу

3

2

-

-

-

18

7

Коммерциялық банк қызметіндегі бюджеттік реттеуі

3

2

-

-

-

18

8

Коммерциялық банк қызметінің салықтық реттеуі

3

2

-

-

-

18

9

Коммерциялық банктерінің инвестициялық қызметтің реттеуінің тетігінің тиімділігінің талдауы

3

2

-

-

-

18

10

Коммерциялық банктердің қызметтің мемлекеттік реттеу тетігінің әбден жетілдіру

3

2

-

-

-

18
Барлығы

30

15

-

-

-

180

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

Бүгiн объективтi түрде болып жататын экономиканың өрнектеуiнiң процессi банк жүйені дамытуға ықпал тігізеді және, барлық экономикалық жүйенiн катализаторы болады. Республикадағы жалпы экономикалық процесске экономиканың маңызды құрылымы ретінде банк жүйенiн басқаратын бір қатар функциялары бар.

Банктiң қызметті жалпы экономика мүддеге тиетiнiн есепке ала банктiк мекемелерге сенiмнiң сүйемелдеуi, сақтаушылар және қарызгерлердің қаражаттарнын сақталуды қамтамасыз етуi мақсаттарындағы олардың қызметi мемлекеттiк реттеуге жатуы керек Мемлекет, уәкiлеттi органдар атынан, банктiк сектордың қаржы тұрақтылығының негiзiн бұзатын банктердiң қызметтерін шектеуге жауапты болады.
10 Курс компоненттері


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет