Кафедраның меңгерушісі Т.ҮДата25.04.2016
өлшемі137.04 Kb.
түріБағдарламасы
Ф.7.22-10

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«ТОҚЫМА МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ технологиясы

және ЖОБАЛАНУЫ» кафедрасыБекітемін

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректор

__________ Бахов Ж.К.

« » _______ 2011 ж.

6м073300 – ТОҚЫМА МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ЖОБАЛАНУЫ

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның

БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент, 2011 ж.
Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050733 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы мамандығының ҚР МЖМББС 7.09.060-2008 бойынша пәндердің типтік бағдарламалары негізінде құрылған.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған« » 20__, № ___ хаттамасы
Кафедраның меңгерушісі ________ Т.Ү.Тоғатаев

Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жеңіл және тамақ өнеркәсібі факультетінің әдістемелік комиссиясымен мақулданған ____________________ « « 20____ж., № ___ хаттамасы


Төрайымы _____________________С.Ә. Мусаева


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген


ЖООКББО бастығы ________________________Ж.Д. Изтаев

Кіріспе

6М073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы мамандғына кіретін білім бағдарламарының тізімі: • Табиғи талшықтар өндірісінің технологиясымен құрал-жабдықтары;

 • Химиялық талшықтар өндірісінің технологиясымен құрал-жабдықтары;

 • Иірімжіп өндірісінің технологиясы;

 • Трикотаж өндірісінің технологиясы;

 • Мата өндірісінің технологиясы ткани;

 • Өңдеу өндірісінің технологиясымен құрал-жабдықтары

6М073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы мамандғы бойынша магистратура бітірушіге тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы магистрі академилық дәрежесі беріледі.

Қызметтер: • тоқыма өндірістерінің, кіші және орташа бизнес өндірістерінің инженер – технологы;

 • өндірістегі маман-технолог, конструктор және тоқыма өнеркәсіптеріндегі басқару аппаратының маманы, менеджері;

 • өндірістік зертханаларда инженер – зертханашы

 • ғылыми-педагогикалық дайындаудан кейін – жоғары оқу орынының оқытушысы, ҒЗИ маманы.

Магистр тоқыма өндірістерінің өнімдерінің технологиясы, жобалануы, сапасын бағалау салаларында іске асырылатын өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау-конструкторлық жұмыстарға дайын болуы қажет – бұл тоқыма бұйымдарының ресурссақтағыш технологиясын қамтамасыз ететін техникалық және ғылыми сала, сонымен қатар мата, трикотаж жаймаларын, бейматалар өндірістерінің проблемаларын ғылыми және техникалық тұрғыда шешу қажет, табиғи және химиялық талшықтар өндірістерінің, тоқыма материалдарын өңдеу өндірісінің тиімділігін физика-химиялық әдістерді және инновациялық менеджмент негізінде қамтамасыз етуі қажет.


1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері
1.1 Текстильдік материалтану

Тоқыма бұйымдары туралы жалпы мәлiметтер және оларды жiктеу. Табиғи талшықтар және жiптер‚ олардыңалынуы. Химиялық талшықтарды және жiптердi өндiру. Талшықтардың және жiптiң сапасына баға қою олардың құрылымы‚ қасиетi‚ түрлерi. Текстиль бұйымдарының құрылымы және қасиеттерi. Текстиль кездемелерiнiң құрылымы және жiктелуi. Қайта өңдеу және қолдану процесiнде текстиль кездемелерiнiң құрылымы және қасиеттерiнiң өзгеруi. Тоқыма кездемелерiнiң түрлерi және олардың сапасын бағалау.


1.2 Тоқыма материалдарының механикалық технологиясы


Иірімжіп, трикотаж, мата, беймата өндірістерінің механикалық технологиялары туралы жалпы түсініктер. Кардты, сақиналы, пневмомеханикалық иірімжіп, текстурирленген жіп өндірістерінің құрал-жабдықтары және технологиялық процестері, матаның құрылымы және мата тоқу өндрісінің құрал-жабдықтары, иіру жүйелері және мақта, табиғи жүн иіру өндірістерінің механикалық құрал-жабдықтары. Құрал-жабдықтардың технологиялық, кинемтикалық сызбалары, тоқыма өндірістерінің негізгі жабдықтарының технологиялық, кинематикалық есептері.
1.3 Иірімжіп және жiп өндiрiсiнiң негізгі концепциялары
Қоспаларды және иiрiм жiп қасиеттерiн жобалау. Шикiзат қасиетiнiң иiрiм жiп қасиетiне әсерi. Қоспаның иiру қабiлетi. Иiрiмжiптiң шығымы, иiрiмжiп шығымына әсер ететiн фактрлар. Әр түрлi талшықтардан алынған иiрiмжiп қасиетiн жобалау. Қоспа кампоненттерiн және жартылай дайын өнiмдi эмульсиялау және ылғалдандыру. .Араластыру iлiмi, қоспаларды дайындау принциптерi. Кардты тарау. Аппаратты созбаны және таралған таспаны дайындау. Әр түрлi иiру жүйелерiнде химиялық талшықтарды өңдеу. Химиялық жiптердiң жгуттарынан штапельденген таспаны дайындау. Иiрудiң жаңа тәсiлдерi. Пневмомеханикалық иiру, өзi ширатылатын иiру. Жаңа химиялық талшықтарды есепке алып жiптер мен иiрiрiмжiптердiң ассортиментiң дамыту бағыттары.
1.4 Табиғи талшықтар өндiрісінің процестері

Табиғи талшықтардың жiктелiнуi;табиғи талшықтардың негізгі түрлерін алғашқы өңдеу әдістері. Табиғи жүн талшығын алғашқы өңдеу процестері – жууға дайындау, жуу, сығу, кептіру; мақтаны алғашқы өңдеу процестері – тазалау, линтирлеу, джинирлеу, зығыр талшықтарын алғашқы өңдеу процестері, трестаны алу әдістері, табиғи жібек талшықтарың алу процестері; табиғи талшықтарды алғашқы өңдеу өндірістерінің технологиялық құрал-жабдықтары; талшықтарды стандарттау және сапасын бақылау.


1.5 Химиялық талшықтар өндiрісінің процестері
Химиялық талшықтардың түрлері және жіктелуі; химиялық талшықтардың қасиеттері мен құрамы; иіру ерітінділерін және балқымаларын алу әдістері; текстильді талшықтарды бір-бірінен ажырату әдістері; жіптерді, жгуттарды және талшықтарды қалыптастыру; вискозды, ақуызды, синтетикалық, полиэфир, көмірсутектес, ПАН, галоген туынды винил талшықтар мен жіптер өндірісінің процестері; химиялық талшықтар өндірісінің құрал-жабдықтары мен технологиясы; химиялық талшықтардың сапасын бақылау; химиялық талшықтар өндірісіндегі азқалдықты және қалдықсыз технологиялар.


 1. 6М073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі


2.1 «Текстильдік материалтану» пәні бойынша сұрақтар:


   1. Текстильдік талшықтардың классификациясы. Табиғи талшықтар

   2. Мақта талшығының негізгі сипаттамалары

   3. Зығыр талшығының негізгі сипаттамалары

   4. Жүн талшықтарының негізгі сипаттамалары

   5. Химиялық (жасанды, синтетикалық) талшықтарының негізгі сипаттамалары

   6. Маталардың ассортименті, құрамы мен құрылысы

   7. Тоқыма айқаспалардың түрлері

   8. Текстиль талшықтарын ажырату әдістері

   9. Иірімжіп пен жіптердің қасиеттері мен ассортименті

   10. Трикотаж жаймалардың қасиеттері мен ассортименті

   11. Бейматалық тоқыма материалдардың қасиеттері мен ассортименті

   12. Шыны жіптер мен талшықтар өндірісі

   13. Жіптерді, жгуттарды және талшықтарды қалыптастыру

   14. Арнайы вискозды талшықтар мен жіптер өндірісінің ерекшеліктері

   15. Ақуызды талшықтар мен жіптерді алу

   16. Гетеротізбекті қосылыстардан синтетикалық талшықтар мен жіптердің өндірісі

   17. Полиэфирлі талшықтар мен жіптердің өндірісі

   18. Көміртекті және графитті талшықтар мен жіптердің өндірісі

   19. Альгинатты талшықтар мен жіптер

   20. Көміртекті полимерлерден талшықтар мен жіптерді алу2.2 «Тоқыма материалдарының механикалық технологиясы» пәні бойынша сұрақтар:
1. Текстиль өнеркәсібінің негізгі салалары

2. Иіру жүйелері. Әртүрлі иіру жүйелерінің жабдықтары мен шикізат сипаттамасы

3. Жіңішке жүнді иіру жоспары


 1. Мақта мен химиялық талшықтардан иірімжіптің өндірісі

 2. Кардты иірімжіпті өндіру үшін құрал-жабдықтар мен процестер

 3. Мақтаны иірудің пневмомеханикалық және сақиналы иіру әдістері

 4. Мақтаны тарақты иіру жүйесі

 5. Мақта мен химиялық талшықтарды тарақты және кардты иіру жүйелері

 6. Жүн мен химиялық талшықтардан иірімжіптің өндірісі

10. Аппаратты иірімжіп өндірісінің технологиялық процестері мен құрал-жабдықтары

11 . Тарақты иірімжіп өндірісінің технологиялық процестері мен құрал-жабдықтары

12. Ширатылған иірімжіп өндірісі

13. Текстурирленген жіптер өндірісінің технологиялық процестері

14.Тоқымашылық өндірісінің негізгі технологиялық процестері

15.Негіз жіптерді тоқымашылықққа дайындау процестері

16. Арқау жіптерді тоқымашылықққа дайындау процестері

17.Матаның құрылысы және негізгі сипаттамалары

18.Тоқыма айқаспаларының классификациясы

19.Негізгі айқаспалардың сипаттамасы. Мысал келтіріңіз.

20.Сатин және атлас айқаспаларының сипаттамалары. Мысал келтіріңіз.


2.3 «Иірімжіп және жiп өндiрiсiнiң негізгі концепциялары»пәні бойынша сұрақтар:
1. Иіру жүйелері. Иіру жүйелерінің сипаттамасы

2. Жүнді тарақты иіру жүйесінің ерекшеліктері 1. Жүнді аппаратты иіру жүйесінің технологиялық процестері

 2. Иірімжіптің қасиеттері мен ассортименті. Иірімжіп сапасының көрсеткіштері

 3. Талшықты қоспаларды дайындаудың негізгі принциптері

 4. Қоспа құрамын жобалау

 5. Қоспаны иіру қабілеттілігінің резерві

 6. Талшықты қоспаларды дайындау кезінде химиялық талшықтардың ұзындығын таңдау

 7. Талшықты қоспаларды дайындау кезінде химиялық талшықтардың сызықтық тығыздығын таңдау

10.Араластыруға компоненттерді дайындау процесінің мақсаты мен маңызы

11.Араластыру процесінің мақсаты мен маңызы

12.Талшықты материалдарды араластыру әдістері. Араластыру машиналар

13.Кардты тарау процесінің мақсаты мен маңызы

14. Созба дайындау процесінің мақсаты мен маңызы. Созба машиналар

15. Жүнді аппаратты иіру жүйесінде ағымды сызықтар

16. Мақтаны сақиналы және пневмомеханикалық иіру әдістері

17. Текстурирленген жіптер өндірісінің технологиялық процестері

18.Жүн мен химиялық талшықтарды иіру ерекшеліктері

19. Иірудің жаңа әдістері

20.Пневмомеханикалық иіру машинасының жұмыс істеу принципі

2.4 «Табиғи талшықтар өндірісінің процестері» пәні бойынша:
1. Табиғи талшықтардың негізгі түрлері. Сипаттамасы және қолдану аумағы

2. Қой жүні. Меринос жүнінің классификациясы

3. Жүннің классификациясы және стандарттау


 1. Жүнді алғашқы өңдеудің негізгі кезеңдері

 2. Жүн жуу агрегатының жұмысы мен құрылысы

 3. Жүнді қабылдау және сақтау

 4. Жүнді жуудың заманауи әдістері. Қарсы ағын әдісі

 5. Жүнді кептіру процесінің мақсаты мен маңызы

9. Жүнді пресстеу. Гидравликалық пресстер, олардың жұмысы мен құрылысы 10.Жүнді алғашқы өңдеу кезінде қолданылатын жуғыш заттардың сипаттамасы

11.Мақтаның түрлері мен мақта талшығының негізгі сипаттамалары

12.Шитті-мақтаны алғашқы өңдеудің негізгі процестері

13.Мақта талшығын ұрығынан ажырату. Талшық ажыратқыштарының түрлері: аралы және білікті

14.Шитті-мақтаны қоспалардан тазалау процесінің мақсаты мен маңызы

15.Джинирлеу процесінің мақсаты мен маңызы

16.Қабықты талшықтар. Қабықты талшықтарының негізгі түрлері және олардың сипаттамасы

17.Зығыр, зығыр талшықтарының сипаттамасы

18.Зығырды алғашқы өңдеудің негізгі процестері 19.Трестаны алу әдістері

20.Жібек. Жібек талшығының негізгі сипаттамалары2.5 «Химиялықи талшықтар өндірісінің процестері» пәні бойынша:
1.Текстиль өнеркәсібінде қолданылатын химиялық талшықтардың ассортименті

2. Химиялық талшықтарды алудың технологиялық процестері 3.Талшық құраушы полмерлерге қойылатын талаптар

4. Иіру ерітінді мен балқыма алудың технологиялық процестері

5. Химиялық (синтетикалық және жасанды) талшықтарының негізгі сипаттамалары

6.Текстильді талшықтарды бір-бірінен ажырату әдістері

7.Жіптерді, жгуттарды және талшықтарды қалыптастыру

8.Вискозды талшықтар мен жіптер өндірісінің процестері

9.Ақуызды талшықтар мен жіптерді алу

10. Синтетикалық талшықтар мен жіптер өндірісінің процестері

11. Полиэфир талшықтар мен жіптер өндірісінің процестері

12. Көмірсутек және графитті талшықтар мен жіптер өндірісінің процестері

13.Көмірсутекті полимерлерден талшықтар мен жіптерді өндіру процестері

14. Полиакрилонитрильді талшықтар мен жіптер өндірісінің процестері

15. Галоген туынды винил қосылыстардан талшықтар мен жіптерді өндіру процестері

16.Вискозды жіптер мен талшықтарды қолдану аумағы

17. Талшықтармен элементарлық жіптердің құрылысы

18.Полиуретан жіптердің қасиеттері мен құрылысы

19.Ароматикалық полиамидтерден жасалынатын жіптер мен талшықтар

20.Модификацияланған жіптер мен талшықтар өндірісінің процестері

Ұсынылған әдебиеттердің тізіміНегізгі:

1.П.В.Власов, А.А.Мартынов, С.Д.Николаев, Н.Ф. Сурнина, А.А. Летуновская Проектирование ткацких фабрик: Учебное пособие для вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983. - 304 с

2. Шалов И.И., Кудрявин Л.А. Основы проектирования трикотажного производства с элементами САПР: Учеб. для вузов. -2-е изд., переруб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1989. - 288с.

З.Б.В. Озеров, В.Е. Г.усев. Проектирование производства нетканых материалов. М., 1984

4.Корчагин М.В., Калинина К.Г., Сенахов А.В., и др. Проектирование отделочных фабрик текстильной промышленности: Учеб. Пособие для вузов текстиль. пром-ти. М.: легкая индустрия 1980.-400с

5. Садова С.Ф., Кравцова Г.Е., Коновалова М. В. Экологическое проблемы отделочного производства. Учебник для вузов/ Под ред. С.Ф.Садовой. М.: РИО МГТУ 2002-284 с.

б.Бадалов К.И. Проектирование технологии хлопкопрядения. Учебн. для вузов., - М.: МГТУ имени А.Н. Косыгаева 2004 г.

7. Бадалов К.И. Сборник задач по прядению хлопка и химических волокон. Учебн. для вузов., - М.: МГТУ имени А.Н. Косыгаева 2004 г.

8. Борзуноъв К.И., Бадалов. В.Г. Гончаров, Прядение хлопка и химических волокон (изготовление ровницы, суровой и меланжевой пряжи, крученых нитей и ниточных изделий)/ И.Г.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат 1986 г.

9. Коблякова Е.Б., Ивлева ПС, Романов В.Е. и ДР- Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов. 4-е изд. переаб. и доп. -М, 1988.

10. Матузова Е.М., Гончарук Р.К., Соколова Р.И. Разработка конструкций изделий по моделям. - М., 1983.

11. Зыбин Ю.П., Ключникова В.М., Кочеткова Т.С., Фукин В.А. Конструирование изделий из кожи. М., Легкая и пищевая промышленность, 1982

12. Ключникова В.М., Кочеткова Т.С., Калита А.Н. Практикум по конструированию изделий из кожи. М, Легпромбытиздат, 1985

13. Николаева Ж.Б., Темкин С.Н., Шагалова Н.Н. Моделирование кожгалантерейных изделий. М., Легкая и пищевая промышленность, 1985 г


Қосымша:

 1. Государственные стандарты Республики Казахстан. Единая система конструкторской документации. Основные положения»

 2. Государственные стандарты Республики Казахстан. Швейные изделия бытового назначения.

 3. Антипова А.И. Конструирование и технология корсетных изделий. - М., 1984.

 4. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды. - М., 1984.

 5. Кокеткин П.П., Чубарова З.С., Афанасьева Р.Ф. Промьшленное проектирование специальной одежды. - М., 1982.

 6. Лопандин И.В. Расчет оболочек и разверток одежды промышленного производства. Учеб. пособие. - М., 1982.

 7. Романов В.Е. Системный подход к проектированию специальной одежды. -М., 1979.

 8. Рытвинская Л.Б., Плужникова Л.И., Меркулова Л.А. и др. Моделирование, конструирование и технологий обработки головных уборов. -М., 1985.

 9. Скорняжное производство (пер. с польк. Ж.А. Частновой, под ред. М.П.Шварцмана. - М., 1985).

 10. Сурикова Г.И., Флерева Л.Н., Юдина Л.Р. Использование свойств полотна при конструировании трикотажных изделий. - М., 1981.

 11. Сухарев М.И., Бойцова М.М. Принципы инженерного проектирования одежды. -М., 1984.

 12. Макарова В.С Моделирование обуви и обувных колодок. М., Легпромбытиздат, 1987

 13. Склянников В.П. Строение и качество тканей Монография. М. Легкая и пищевая пром-ть, 1984.-176с.

 14. Казинер Г.Д. Техника безопасности на трикотажных на трикотажных предприятиях М.: Легкая индустрия, 1969.-200с

 15. П.Д. Балясов и др. Лабороториный практикум по прядению хлопка и химических волокон. - М.: Легкая индустрия 1967 г.

 16. Севостьянов А.Г и др. Механическая технология текстильных материалов. - М.: Легпромбытиздат 1989

 17. Протасова В.А. и др. Прядение шерсти и химических волокон (приготовление гребенной ленты, ровницы и пряжи): Учебн. для вузов, М.: Легкопромбытиздат. 1988 г.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет