Коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру. Компетенциябет6/6
Дата17.04.2016
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   68 сыйныф татар теле

1

Хэзерге заман хикэя фигыль

Тат.теле

ГКК

Кулланалар, житэкли, эшлисен, онытмый, рохсэт итэ, шатланалар

Х.з.х.ф.

2

Хэл фигыль

Т.т.

ГКК

Кайткач, сораганчы, тынп, колэ-колэ,

Хэл фигыль нен ясалышы(кабатлау) , 12 бит-таблица

3

Тезмэ фигыльлэр

Т.т.

ГКФ

Язып кую, чэчэк ату, йогереп килу

Гади, тезмэ фигыльлэр(15 бит)

Сузтезмэлэр белэн жомлэ тозу

4

Билгесез уткэн заман хикэя фигыль

Т.т.

ЛГКК

Яраткан, оныткан, эзерлэгэн

Б.у.з.х.ф.(19- 20 бит)

Таблица белэн эш(21 бит)

5

Билгеле килэчэк заман хикэя фигыль

Т.т.

ГКК

Кайтам, карангы, олгерэм

Б.к.з.х.ф. (23 бит –таблица)

6

Шарт фигыль

Т.т.

ГКК

Элбэттэ, кучерэ, анлады

Шарт фиг. (25 бит –табл.)

Жомлэлэрне тэржемэ иту)

7

Жомлэ кисэклэре

Т.т.

ГКФ

Гасырлар буе, омет, сыйдыра

Ия белэн жомлэ арасында сызык бипгесе (33-34 бит-кагыйдэ)

8

«Татарстан Милли китапханэсе» текстындагы лексик-грамматик(л-г) материалы)

Т.т.

ЛКФ

Халык. Гасыр, донья,горурлык, ышана

Текстны тэржемэ иту

9

«Пирамида эсэренен л-г материалы

Т.т.

ЛГКК

Тема уздык, алайса, дэррэу

Бэйлек сузлэр(кабатлау)

Бирелгэн диалогларны хикэя эчтэлеге тэртибендэ урнаштыру

10

Телэк белдеру конструкциялэре

Т.т.

ГКК

Курэсем килэ(килми), читен, кечкенэ, унайсыз

Таблица-46 бит

Жомлэ тозу

11

Телэк белдеру конструкциялэре

Т.т.

ГКК

Акыллы,бэлэкэй,тылсымлы

-- --

12

Бэйлеклэр , бэйлек сузлэр

Т.т.

ГКК

Дэреслэрдэн сон, дэреслэргэ кадэр,

51 бит-кагыйдэ

Диалогта бэйлек сузлэрне кулану

13

Исем фигыль

Т.т.

ЛГКК

Уйлап,кочаклап, соенеп,уянмыйча,кайту

54-55 бит –кагыйдэлэр

Жомлэ тозу

14

Исемнэргэ кушымчалар ялгануы

Т.т.

ГКК

Класс тактасы,аларнын сузлэре, уз бабаларынын

74 бит-таблица

15

Эйтелу максаты буенча жомлэ торлэре

Т.т.

ГКФ

Салам,сэнэк,су сибу

Жомлэ торлэре ,81 бит-таблица

Тэржэмэ иту

16

Жыйнак, жэенке жомлэлэр

Т.т.

ГКФ

Рэхэтлэнэлэр,кечкенэдэн, ойрэнгэн

82 бит-таблица

Кушымчалар куеп язу

17

Бер составлы гади жомлэлэр

Т.т.

ГКФ

Алдынмы, нишлисен,булдынмы

88-89 бит таблицалар

Диалогта бер составлы гади жомлэлэрне кулану

18

Рэвеш

Т.т.

ЛГКК

Зыян,ямьсез,сабак,биредэ, бик боек,тиз генэ

Рэвеш

Жомлэ тозу

19

Сыйфат фигыль

Т.т.

ГКК

Кунел тулу, елыйсы килу, басып торган

102-103бит -кагыйдэ, таблица

Жомлэлэрне тэржемэ иту

20

«Жинэсем килде» текстындагы л-г материал

Т.т.

ЛГКК

Тетрэнеп киту , кунел тулу, танып белэ

Хэбэрлек сузлэр(109 бит)

Сузлэрнен логик парларын табу

21

«Алдакчы Наил текстындагы л-г материал

Т.т.

ЛГКК

Уйнап кына, шактый ерак, бервакыт

Синонимнар,антонимнар

Сорауларга жавап биру

22

Хэбэрлек сузлэр

Т.т.

ГКК

Тозуче малай, су коенучы апа

Хэбэрлек сузлэр,ярдэмче фигыльлэр (109-110 бит)

Жомлэлерне тэржемэ иту

23

«Бер хэзинэ» эсэре буенча диалогик сойлэмгэ чыгу

Т.т.

ЛГКК

Вакытны эрэм иту, мирас, кардэш,бушка калмасын очен

Диалог

24

«Хезмэткэ- хормэт» текстындагы л-г материал

Т.т.

ЛГКК

Алан,гадэти, ихтирам

25

«Онытма син!» шигырендэге л-г материал

Т.т.

ЛКФ

Уткэненне, хэтерлэу, горур, килэчэк, курыкма

Чонки, шуна курэ теркэгечлэре

Бирелгэн сузлэрдэн сузтезмэлэр тозу

26

«Идел суы ага торыр» текстындагы л-г материал

Т.т.

ЛКФ

Буйсына, бэхэс, сэудэгэр, чуен, дан казанган

Ия белэн хэбэр арасында сызык кую

Жомлэлэргэ сорау кую

27

Алмашлык. Билгесезлек алмашлыклар

Т.т.

ГКК

Ничектер,кемнэндер, кемдэдер

147 бит –кагыйдэлэр

Жомлэ тозу

28

Соембикэ турындагы текстнын л-г матермалы

Т.т.

ЛКФ

Риваять,гомуми,жайланган, бэетлэр аша

Тамырдаш сузлэр

Сорауларга жавап биру

29

Билгелэу алмашлыклары

Т.т.

ГКФ

Ботен, барлык. Барча,уз

Билгелэу алмашлыклары

Тэржемэ иту

30

«Татарстаннын Милли музеенда» текстындагы л-г материал

Т.т.

ЛГКК

Биредэ яшэучелэр.кин мэгълумэт биру, ,чагылдыра

31

«Исемдэ калганнар» текстындагы л-г материал

Т.т.

ЛГКК

Тош шикелле, яланаяк, жэмгыять

Жомлэ кисэклэре

Тэржемэ иту

32,33

Уткэннэрне кабатлау

Т.т.

ЛГКК

34

Контроль диктант(ел нэтижэлэре буенча)

Т.т.

35

Йомгаклау дэресе

Т.т.

8 сыйныф - татар эдэбияте

1

Резеда Вэлиева «Мэктэбем»

Т.эд.

ЛКК

Колач жэйгэн, гомерлек бурыч, куаныч

Сэнг.уку

2

К.Насыйринын тормышы, ижаты

Т.эд.

ЛКФ

Яхшылап, анлатмалы сузлек, ирекле тынлаучы

Тэржемэ иту

3

К.Насыйри «Эбугалисинэ»

Т.эд.

ЛКК

Уткен,игезэк, гыйлем, балаларнын берсе

Сораулрга жавап биру

4

К.Насыйри «Эбугалисинэ»

Т.эд

ЛКК

Куреште,мэгарэ, сакчы

Диалог

5

В.Нуриев «Олгерэм эле»

Т.эд.

ЛКК

Яхшы, уйнадык,эзерлэрмен, кучерермен

Диалог

6

Татарстаннын Милли китапханэсе»

Т.эд.

ЛКК

Морэжэгать итэлэр, ышаныч,омет биреп

Тэржемэ иту

7

Л.Лерон «Пирамида»

Т.эд.

ЛГКК

Тэмамланып килэ, кабатлап алыйк, гажэплэнудэн

Диалог

8

Н.Гыйматдинова «Болын патшасы»

Т.эд.

ЛГК

Кыргый, аралашмый,конозын, гарьлэндем. Чирэм

Диалог

9

Н Гыйматдинова «Болын патшасы» (дэвамы)

Т.эд.

ЛКК

Патша,ант, сер, божэклэр, кызыксына башладым

Текстнын эчтэлеген сойлэу

10

Ш Галлиев «Безнен йорт малайлары»

Т.эд.

ЛКК

Сагынышкан,оелешеп, галэмэт. Экэмэт, соенешеп

Сэнг.уку

11

Ф.Шэфигуллин «Энфисэ кемгэ елмая?»

Т.эд.

ЛКК

Конлэшу,чая, кызыксынмадылар

Сорауларга жавап биру

12

Р.Миннуллин «Подъездагы язулар»

Т.эд.

ЛКК

Бозылмаган, бутыйлардыр,хэтта, имештер

Сэнг.уку

13

Фэнис Ярулиинын биографиясе

Т.эд.

ЛКФ

Хыял, имгэтэ,мэртэбэле

Эчт.сойлэу

14

Ф.Яруллин «Жилкэннэр жилдэ сынала»

Т.эд.

ЛКК

Ныгытам, селкенеп, жилкэн, коч сынашу, сынала

Сорауларга жавап биру

15

Минем яшьтэшлэрем дусларым

Т.эд.

ЛКК

Доресен сойли, гафу итэ, тыйнак

д/м сойлэм

16

К.Даян «Озелгэн чэчэклэр»(беренче булек)

Т.эд.

ЛГКК

Якын-тирэдэ, озеп алды, узгэрде

Сорауларга жавап биру

17

К.Даян «Озелгэн чэчэклэр»( икенче булек)

Т.ЭД.

ЛКК

Зыян китерэлэр, тузэ алмады, саклык белэн генэ

Эчт.сойлэу

18

М.Галиев «Жинэсем килде»

т.эд.

ЛКФ

Иялэшкэн, таныш тугел, эйтерсен

Тэржемэ иту

19

М.Галиев

Т.эд.

ЛКК

Танып белэ, кунел тошеру, иялэшкэн

Диалог

20

Абдулла Алиш «Алдакчы Наил»

Т.эд.

ЛКК

Уйнап кына. Шактый ерак, колеп жибэрде

Тэржемэ иту

21

Нэби Дэули «Бэхет кайда була?»

Т.эд.

ЛКФ

Тирбэлеп, йомшап калды,сыйпый

Сэнг.уку

22

Дэрдемэнд «Бер хэзинэ»

Т.эд.

ЛКФ

Актарыгыз, бушка калмасын очен, тоташ

Диалог

23

Н.Дэули «Хезмэткэ-хормэт»

Т.эд.

ЛКК

Куренеш, кушамат, янэшэ

Антонимнар

Икмэккэ хормэт турында сойлэу

24

Р.Фэйзуллин «Онытма син!»

Т.эд.

ЛКФ

Кон иткэн, исендэ тот, гыйбрэт алырлык, кавем

Сэнг. Уку

25

Идел суы ага торыр…

Т.эд.

ЛКФ

Кабилэ, чуен кою, тэнкэ

Тэржемэ иту

26

Туган жирем-Татарстан

Т.эд.

ЛКФ

Сэяси узгэрешлэр, дэулэт символлары, янарыш, чагылган

Эчт. Сойлэу

27

Туган жирем- Татарстан

Т.эд.

ЛКК

Пакьлек, яшел божра, иминлек

Диалог

28

Татарстаннын Милли музеенда

Т.эд.

ЛКК

Биредэ яшэучелэр, икътисадын чагылдыра

Эчт. Сойлэу

29

Габдулла Тукай биографиясе

Т.эд.

ЛКФ

Йозек кашы, ачы язмышлы, бэхетле гомер

Тэржемэ иту

30

Г.Тукай «Исемдэ калганнар»

Т.эд.

ЛКК

Юатучы, кызганучы, шэфкатьле

Эчт. Сойлэу

31

Э.Фэйзи «Асрарга бала бирэм»

Т.эд.

ЛКК

Сэерлек, олаучы, шаккатырды, ачык чырайлы

Сорауларга жавап биру

32

Г.Тукай «Су анасы»

Т.эд.

ЛКК

Шул рэвешчэ, шаять, жайланды, кыйсса

Сэнг.уку

33

С.Алишев «Нэни батыр»

Т.эд.

ЛКК

Шул вакытта, кэшэкэ, усэлэрдер

Диалог

34

Г.Ибрагимов «Алмачуар»

Т.эд.

ЛКК

Чакрым, сылу, данлыклы,чандыр гэудэле, канатланып очтылар

Эчт, сойлэу

35

Йомгаклау дэресе

Т.эд.Каталог: upload -> images -> files
files -> Рефератның тулы исеме 1 Ясемин Демирджи, магистрант
files -> Урок по Новой истории в 8 классе по теме: США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики
files -> Элективный курс «Абсолютная величина (модуль)»
files -> Техническое задание на выполнение мероприятия
files -> Программа реализуется в рамках образовательной программы мбоу дод «цвр «Тулпар», спортивно-технической направленности
files -> Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии
files -> Ввести в действие с Приказ № от Директор Т. П. Матлина


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет