Күші жойылды-ҚҚА №43 15. 03. 2005ж. ҚРӘМ №2702 10. 02. 2004ж тіркелдібет1/3
Дата25.04.2016
өлшемі384.08 Kb.
  1   2   3күші жойылды-ҚҚА № 43 15.03.2005ж.
ҚРӘМ № 2702 10.02.2004ж.тіркелді
БАСҚАРМАНЫҢ БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫСЫҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҰЛТТЫҚ БАНКІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ


2004 жылғы 24 қаңтар № 10

2004 жылғы 24 қаңтар № 29

Алматы қаласы


өзгерістер мен толықтырулар:

1.ҚҚА № 117 12.04.2004ж.
Екінші деңгейдегі банктердің жылдық қаржылық есебін ұсыну және жариялау тәртібі, нысандары мен мерзімдері туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына, «Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54 және 55-баптарына, «Бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Еншілес ұйымы жоқ екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі - банктер) Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігіне (бұдан әрі – Агенттік) жыл сайын:

осы бірлескен қаулының 2-тармағына сәйкес жасалынған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есепті;

аудиторлық ұйым растаған шоғырландырылған жылдық қаржылық есепті ұсынатын болсын.

Еншілес ұйымы бар банктер Агенттікке:

осы бірлескен қаулының 2-тармағына сәйкес жасалынған шоғырландырылмаған және шоғырландырылған жылдық қаржылық есепті;

аудиторлық ұйым растаған шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есепті ұсынатын болсын.

2. Жылдық қаржылық есеп мыналарды қамтиды:

1) 1-нысан бойынша жасалған, осы бірлескен қаулының 1-қосымшасында белгіленген шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) бухгалтерлік баланс;

2) 2-нысан бойынша жасалған, осы бірлескен қаулының 2-қосымшасында белгіленген кірістер мен шығыстар туралы шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) есеп;

3) 3-нысан бойынша жасалған, осы бірлескен қаулының 3-қосымшасында белгіленген ақша қозғалысы туралы шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) есеп;

4) 4-нысан бойынша жасалған, осы бірлескен қаулының 4-қосымшасында белгіленген, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) есеп;

5) шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есепке аудиторлық ұйым растаған, шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық өаржылық есеппен туындаған айырмашылықтардың түсініктемесі бар түсіндірме жазба.

Банктер жылдық қаржылық есепті,оның ішінде аудиторлық ұйыммен расталған есепті және аудиторлық қорытындыны 15 сәуірге дейін мерзімде ұсынады.

3. Банктер:

1) шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есепті Агенттікке электрондық және қағазға шығарылған түрде ұсынуды қамтамасыз ететін болсын;

2) еншілес ұйымдардың шоғырландырылған негізде жасалған жылдық қаржылық есебінің тиісті нысандарын ұсынсын;

3) 1 мамырға дейінгі мерзімде аудиторлық ұйым растаған бухгалтерлік балансты және кірістер мен шығыстар туралы есепті, ал еншілес ұйымдары бар банктер аудиторлық ұйым растаған шоғырландырылған бухгалтерлік баланс нысандарын және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялайтын болсын;

4) 15 мамырға дейінгі мерзімде Агенттікке осы тармақтың 3) тармақшасының орындалуы туралы мәліметті ұсынсын.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бухгалтерлік есеп департаменті (Шалғымбаева Н.Т.):

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы бірлескен қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы бірлескен қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және Агенттікке жіберсін.

5. Агенттіктің Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) осы бірлескен қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он бес күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне және Банктерге жіберсін;2) осы бірлескен қаулы күшіне енген күнінен бастап Банктердің шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есебін осы бірлескен қаулыға сәйкес жинауды, өңдеуді және жинақтауды қамтамасыз етсін.

6. Осы бірлескен қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

7. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) осы бірлескен қаулыны алған күннен бастап үш күндік мерзімде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ететін болсын.

8. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ. Абдулинаға (4 және 7-тармақтар бойынша) және Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға (5-тармақ бойынша) жүктелсін.

Ұлттық Банк Төрағасының міндетін атқарушы

Ә. Сәйденов

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің төрағасы

Б. Жәмішев"Екінші деңгейдегі банктердің жылдық қаржылық есебін ұсыну және жариялау тәртібі, нысандары мен мерзімдері туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 24 қаңтардағы № 10 және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің 2004 жылғы 24 қаңтардағы № 29 бірлескен қаулыларына 1-қосымша

№ 1 нысан

________________________________

(банктің атауы)


200_ жылғы ________________ жағдай бойынша

Бухгалтерлік балансы


мың теңгемен
Баптардың атауы

Ескерту

есепті жылдың соңындағы

өткен жылдың соңындағы

1

2

3

4

Активтер

 

 

 

Қолма-қол ақша

1

 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар және салымдар

2

 

 

Тазартылған қымбат металдар

3

 

 

Саудаға арналған бағалы қағаздар (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

4

 

 

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

5

 

 

Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

6

 

 

Клиенттерге қойылған басқа да талаптар (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

7

 

 

Басқа да бағалы қағаздар (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

8

 

 

Капиталға инвестициялар және реттелген борыш

9

 

 

Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)

10

 

 

Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)

11

 

 

Басқа активтер (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)

12

 

 

Активтердің жиынтығы:

 

 

 

 

 

 

 

Міндеттемелер

 

 

 

Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары

13

 

 

Клиенттердің банкттік шоттары және салымдары

14

 

 

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

15

 

 

Банктер алдындағы берешек

16

 

 

Басқа да тартылған қаражат

17

 

 

Реттелген борыш

18

 

 

Салық міндеттемесі

19

 

 

Басқа да міндеттемелер

20

 

 

Міндеттемелердің жиынтығы:

 

 

 

 

 

 

 

Азшылық үлесі

21

 

 

 

 

 

 

Меншікті капитал

 

 

 

Жарғылық капитал

22

 

 

оның ішінде:

 

 

 

жай акциялар

23

 

 

артықшылықты акциялар

24

 

 

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

25

 

 

Алынған капитал

26

 

 

Резервтік капитал

27

 

 

Басқа да резервтер

28

 

 

Бөлінбеген таза кіріс (өтелмеген шығын)

29

 

 

Капиталдың жиынтығы:

 

 

 

 

 

 

 

Міндеттемелердің және меншікті капиталдың жиынтығы:

 

 

 
2-бағанда қаржылық есептің түсіндірме жазбасында көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

"Азшылық үлесі" бабы шоғырландырылған қаржылық есеп жасау кезінде толтырылады

Бірінші басшы ______________________ күні ______________


Бас бухгалтер _____________________ күні _______________


Орындаушы __________________


Мөрге арналған орын


Каталог: attachments -> cont
cont -> Сұрақ: Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша стандартты және кешенді сақтандыру шарттарының негізгі айырмашылықтары неде? Жауап
cont -> Қазақстан Республикасының Заңы Лицензиялау туралы
cont -> Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті саќтандыру бойынша қызметтерді тұтынушыға қысқаша жадынама
cont -> Осы жағдайда егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы "Standard & Poors", "A. M
cont -> «бекітемін» Қазақстан Республикасы
cont -> Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Төрайымы
cont -> Автоазаматша: cақтандыру шартын ұҚыптап оқЫҢыздар
cont -> Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шартқа қатысқан жағдайда үлескерге сақтандыру туралы нені білуі керек 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап, «Тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу туралы»
cont -> Күші жойылды-ҚҚА №129 22. 08. 08ж.(т. 730) ҚРӘМ №4427 17. 10. 2006ж тіркелді
cont -> ҚРӘМ №5316 29. 09. 2008ж тіркелді Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет