Культурология пәнінен тест сұрақтарДата28.04.2016
өлшемі239.99 Kb.
Культурология пәнінен тест сұрақтар.
Мәдениеттанудың теориялық негізі:

1) Мәдениет философиясы;

2) Философия;

3) Тарихи материализм;

4) Қоғамтану;

5) Тарих философиясы.


«Мәдениет» термині қай тілінен алынған ?

1) Араб;


2) Парсы;

3) Орыс;


4) Қытай;

5) Ағылшын.


«Культура» термині қай тілінен алынған ?

1) Латын;

2) Грек;

3) Орыс;


4) Араб;

5) Үнді.
Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым:

1) Натура;

2) Тағылық;

3) Варварлық;

4) Өркениет;

5) Надандық.
«Цивилизация» ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы:

1) Азаматтық қоғам;

2) Ақыл-ой негізінде құрылған қоғам;

3) Мемлекеттік мүдде;

4) Қалалық;

5) Мәдениеттік.


«Типология» термині қай тілден енген ?

1) Грек;


2) Латын;

3) Араб;


4) Орыс;

5) Неміс.


Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) териясын ұсынған мәдениеттанушылар:

1) Д. Вико, Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби;

2) Н. Данилевский, Н. Бердяев;

3) О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс;

4) Д. Вико, Гердер, Гегель;

5) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, К. Маркс.


«Белдеулік уақыт» ілімін кім дамытты:

1) К. Ясперс;

2) А. Тойнби;

3) Д. Вико;

4) Н. Бердяев;

5) О. Шпенглер.


Алғашқы өркениеттер К. Ясперстің пікірі бойынша қай жерлерде пайда болды ?

1) Ніл, Қосөзен, Инд, Хуанхе аңғарлары;

2) Ежелгі Греция, Рим;

3) Орта және Орталық Азия;

4) Египет пен Шумерде;

5) Үнді мен Қытайда.


Көне Египет мәдениетіндегі басты Құдайға кім жатады ?

1) Ра;


2) Осирис;

3) Митра;

4) Заратуштра;

5) Дингир.


Жазбаша мәдениет тұңғыш қай өркениетте пайда болды ?

1) Шумер және Египетте;

2) Антиктік мәдениетте;

3) Египетте;

4) Үнді мен Қытайда;

5) Римде.


Ежелгі Үнді өркениетінің «архетиптеріне» не жатады ?

1) Ведалдық әдебиет, буддизм;

2) Буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу;

3) Зороастризм;

4) Тәңіршілік;

5) Иудаизм.


Еуропадағы ортағасырлық мәдениетте дүниетанымның қай түрі үстем болды?

1) Дін;


2) Философия;

3) Өнер;


4) Мифология;

5) Ғылым.


Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды ?

1) Италия;

2) Англия;

3) Франция;

4) Германия;

5) Византия.


Конфцуийлік құндылықтарға тиеселі емесін көрсет ?

1) Новаторлық;

2) Гуманизм;

3) Рәсімділік;

4) Еңбекқорлық;

5) Үлкенді сыйлау.


Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады ?

1) Көшпелік;

2) Батыстық;

3) Шығыстық;

4) Ортаазиялық;

5) Кіндіказиялық.


Қазақ мәдениетінің еуроазиялық бастауы туралы пікірді кім бірінші болып айтты:

1) Л. Гумилев;

2) Ш. Уәлиханов;

3) Н. Конрад;

4) Ә. Марғұлан;

5) Г. Кляшторный.


Қазақ мәдениетінің «архетипіне» не жатады ?

1) Еуроазиялық дала мәдениеті, тәңірлік дін және түрік өркениеті;

2) Көшпенділер мәдениеті;

3) Ислам діни;

4) Зороастрлық;

5) Халық ауыз әдебиеті.


Сақ өркениетінің өнеріндегі басты стиль қалай аталады:

1) Жануарлық;

2) Готика;

3) Романдық;

4) Барокко;

5) Арабеска.


Ғұндар қандай этномәдени топқа жатады:

1) Прототүріктік;

2) Үндіеуропалық;

3) Протоалтайлық;

4) Ирандық;

5) Түріктік.


Көне түріктердің қандай тотемін сіздер білесіздер ?

1) Қасқыр;

2) Бұғы;

3) Жылқы;

4) Арыстан;

5) Түйе.
Ежелгі түрік тайпаларының арасында қандай діни көзқарастар басым болды ?

1) Тәңірлік;

2) Зороастрлық;

3) Шамандық-бақсылық;

4) Исламдық;

5) Буддистік.
«Барлық мәдениет түгелдей дерлік алғашқы құштарлықтарды тізгіндеу мен оларға тыйым салудан басталады» деген тұжырымға келген кім ?

1) З. Фрейд;

2) К. Юнг;

3) Э. Фромм;

4) Т. Адорно;

5) Ж. Делез.


Грек мәдениетіндегі алғашқы қауымдық қарым-қатынастардың толық ыдыраған кезеңі қайсысы ?

1) Гомерлік;

2) Архаикалық;

3) Классикалық;

4) Ахейлік;

5) Элладалық.


Буддизмнің негізгі ұғымы ?

1) Қасірет;

2) Бақыт;

3) Мейірімділік;

4) Ләззат;

5) Пайда.


Конфуций іліміндегі орталық ұғым ?

1) Рәсім (ритуал);

2) Қасірет;

3) Бақыт;

4) Пайда;

5) Ләззат.


Адамгершіліктің алтын заңдылығының тұңғыш авторы кім ?

1) Конфуций;

2) Будда;

3) Аристотель;

4) Платон;

5) Сократ.


Эллиндік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды ?

1) Александрия;

2) Пергам;

3) Антиохия;

4) Сиракузы;

5) Родос аралы.


Тұңғыш араб философы, Шығыс перипатетизмінің бастаушысы:

1) Әл-Кинди;

2) Әл-Бируни;

3) Әл-Фараби;

4) Әл-Ғазали;

5) Ибн Сина.


Ежелгі Греция мәдениетінің үш ұлы трагигі қайсылар?

1) Софокл, Эсхил, Еврипид;

2) Гомер, Софокл, Еврипид;

3) Геродот, Вергилий, Тацит;

4) Плутарх, Гомер, Гераклит;

5) Лукреций, Эсхил, Еврипид.


Ортағасырлар мәдениетіндегі басым дамыған өнер түрі ?

1) Сәулет өнері;

2) Әдебиет;

3) Мүсін;

4) Көркемсурет;

5) Музыка.


Қайта Өрлеу дәуірінде өнердің қандай түрі үстем болды ?

1) Көркем сурет;

2) Сәулет өнері;

3) Мүсін өнері;

4) Фреска;

5) Әдебиет.


Жоғары Қайта Өрлеу мәдениетінің үш көрнекті өкілі:

1) Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи;

2) Альберти, Петрарка, Донателло;

3) Рафаель, Джорджоне, Тициан;

4) Леонардо, Альберти, Мазаччо;

5) Тициан, Ботичелли, Франческа.


«Аң стилі» Қазақстан территориясын мекендеген қай тайпаның өнері ?

1) Сақтар;

2) Үйсіндер;

3) Оғыз-қыпшақтар;

4) Ғұндар;

5) Татарлар.


Қазақтардың ата-тегі түріктердің наным-сенімдеріндегі басты Құдай ?

1) Көк Тәңірі;

2) Күн;

3) От;


4) Жер;

5) Ұмай.
Музыканың «Ұлы кітабын» жазған кім?

1) Әл-Фараби;

2) Дәруіш Әли;

3) Абуали Ибн Сина;

4) Каукаби әл-Бұхари;

5) Құтыб-Әдин аш-Ширази.
Бүкіл әлем жаратылыстан тыс өмір сүруші рух пен жанға толы болады деген көне ұғым:

1) Анимизм;

2) Тотемизм;

3) Магия;

4) Фетишизм;

5) Шаманизм.


«Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған ?

1) Э. Тайлор;

2) Г. Чайлд;

3) Г. Морган;

4) Ф. Энгельс;

5) Лукреций Кар.


Мәдениеььанудағы символистік бағыттың өкілі кім ?

1) Э. Кассирер;

2) М. Вебер;

3) К. Ясперс

4) А. Тойнби

5) О. Шпенглер


Жаңа Заман мәдениетін теориялық негіздеген философ кім ?

1) Ф. Бэкон;

2) Б. Спиноза;

3) Р. Бэкон;

4) И. Кант;

5) К. Маркс.


Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің алғашқы сатысы:

1) Реформация;

2) Ағартушылық;

3) Романтизм;

4) Империялық бөлініс;

5) Алғашқы кор жинау.


Реформацияның басты тұлғанларының бірі ?

1) М. Лютер;

2) Ф. Бэкон;

3) Б. Спиноза;

4) Людовик XII;

5) Д. Дидро.


Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің әдеп негізі:

1) Протестанттық этика;

2) Үнемділік;

3) Утилитаристік этика;

4) Гуманизм;

5) Прагматизм.


Антиктік мәдениетте – театр, ренессанста – живопись, жаңа заманда -

1) Поэзия;

2) Сәулет;

3) Мүсіндеу өнері;

4) Проза;

5) Кино.
«Вестернизация» деген не ?

1) Батыстандыру;

2) Мәдени сұхбат;

3) Азаматтық қоғам;

4) Мәдени қозғалыс;

5) Мәдени аймақ.
Номадалық өркениеттердің өрістеген аймағы ?

1) Еуроазиялық Дала;

2) Иран;

3) Тұран;

4) Ордос;

5) Алтай.


Ғұндар қай топқа жатады ?

1) Прототүріктік;

2) Монғолдар;

3) Түріктік;

4) Славян;

5) Қытай.


«Орхон - Енисей» жазбалары қай тілде жазылған ?

1) Түрік;

2) Соғды;

3) Қыпшақ;

4) Қазақ;

5) Ғұн.
«Еуропаның ақыры» еңбегінің авторы кім ?

1) О. Шпенглер;

2) А. Тойнби;

3) К. Ясперс;

4) Н. Данилевский;

5) К. Маркс.
«Тарихты игеру» ізденісінің авторы кім ?

1) А. Тойнби;

2) Э. Тайлор;

3) Н. Данилевский;

4) П. Сорокин;

5) К. Ясперс.


«Алғашқы қауымдық мәдениет» еңбегінің авторы кім ?

1) Э. Тайлор;

2) А. Тойнби;

3) Н. Данилевский;

4) П. Сорокин;

5) К. Ясперс.


О. Шпенглер неше тарихи-мәдени типтерді атап өтеді?

1) 8;


2) 10;

3) 21;


4) 13;

5) 9.
Көне архаикалық адамның дүниетанымында барынша тиеселі нәрсе не ?

1) Миф;

2) Философия;3) Дін;

4) Өнер;


5) Дәстүр.
«Сиқыр» сөзінің баламасы болып табылатын ежелгі наным-сенім түрі:

1) Магия;

2) Фетишизм;

3) Анимизм;

4) Тотемизм;

5) Генотеизм.


С. Хантингтонның «Өркениеттер қақтығысы» концепциясындағы қазіргі замандағы өркениеттер арасындағы көшбастаушы өркениет қайсысы ?

1) Батыс;

2) Конфуцияндық;

3) Жапондық;

4) Исламдық;

5) Православиелік-славяндық.


«Өркениеттер арасындағы бөлініс шебі – болашақ майдан шебі» деп айтқан кім ?

1) С. Хантингтон;

2) Ф. Фукуяма;

3) О. Шпенглер;

4) А. Тойнби;

5) М. Бахтин.


Қытай және түрік мәдениетін жан-жақты зерттеген ғалым:

1) Л. Гумилев;

2) А. Тойнби;

3) Ш. Уәлиханов;

4) Ә. Марғұлан;

5) Н. Семенов-Тяньшанский.


Атақты грек комедиантын көрсетіңіз ?

1) Аристофан;

2) Еврипид;

3) Софокл;

4) Эсхил;

5) Вергилий.


Ортағасырларда үстемдік еткен қоғамдық сананың формасы ?

1) Дін;


2) Саяси сана;

3) Философия;

4) Миф;

5) Құқық.


Мәдени сұхбат идеясына жатпайтын терминді көрсет:

1) Европоцентризм;

2) Мәдени плюрализм;

3) Мәдени байланыс;

4) Мәдени қарым-қатынас;

5) Мәдени мозаика.


Мәдениеттің функционалдық теориясының авторы кім ?

1) Б. Малиновский;

2) З. Фрейд;

3) Н. Данилевский;

4) К. Маркс;

5) А. Тойнби.


Көне грек мәдениетінің шарықтау кезеңі қалай аталады ?

1) Классикалық;

2) Гомерлік;

3) Архаикалық;

4) Эллиндік;

5) Крит-микендік.


Эллинизм қай ғасырларды алып жатыр ?

1) б.з.д. IV-I ғғ.;

2) б.з.д. XI-VIII ғғ.;

3) б.з.д. V-IV ғғ.;

4) б.з.д. VII-VI ғғ.;

5) б.з.д. III-II ғғ..


«Қайырымды қала» идеясын кім ұсынды ?

1) Әл-Фараби;

2) Конфуций;

3) Ибн Сина;

4) Платон;

5) Әл-Кинди.


Көне грек философтарының қайсысы байлықты, жанұяны, мемлекетті көзіне ілмеді ?

1) Диоген;

2) Платон;

3) Демокрит;

4) Антисфен;

5) Сократ.


«Диуани хикмет» - «Ақыл кітабы» кімнің шығармасы ?

1) Ахмед Иассауи;

2) Әл-Фараби;

3) М. Қашғари;

4) С. Бақырғани;

5) А. Иүгініки.


И. Хейзинга өзінің концепциясында мәдениеттің пайда болуын немен байланыстырады ?

1) Ойынмен;

2) Еңбекпен;

3) Сұхбатпен;

4) Дінмен;

5) Құмарлықпен.


Қай сөз көне тас дәуірін білдіреді ?

1) Палеолит;

2) Неолит;

3) Мезолит;

4) Энеолит;

5) Гоминид.


Темірланның тұсында Түркістан қандай ғимарат салынды ?

1) Иассауи мавзолейі;

2) Баба Ата;

3) Ақ Төбе;

4) Қорқыт Ата қорғаны;

5) Айша бибі.


Упанишадтар қай өркениетке тиеселі ?

1) Үнді;


2) Иран;

3) Вавилон;

4) Қытай;

5) Жапон.


Э. Кассирер адамға қандай анықтама береді ?

1) Рәміздік адам;

2) Ақылды адам;

3) Ойын үстіндегі адам;

4) Күлкілі адам;

5) Саяси адам.


Египетте қай фараон тұсында діни реформа жүргізілді, сөйтіп мемлекеттік Құдай культі енгізілді ?

1) Аменхотеп IV (Эхнатон);

2) Рамзес II;

3) Тутмос II;

4) Тутанхамон;

5) Микерин.


Өркениетті мәдениеттің өлімі деп танитын мәдениеттанушы қайсысы ?

1) О. Шпенглер;

2) А. Тойнби;

3) П. Сорокин;

4) Й. Хейзинга;

5) Ф. Ницше.


«Ренессанс» ұғымы қай тілден енген ?

1) Француз;

2) Грек;

3) Латын;

4) Неміс;

5) Итальян.


Көне грек тіліндегі «пайдея» ұғымы нені білдіреді ?

1) Тәрбиелеу, баулу;

2) Өсіру;

3) Жер өңдеу;

4) Шешендік өнері;

5) Ғылым-білім.


Даосизмнің негізін қалаушы кім ?

1) Лао-Цзы;

2) Конфуций;

3) Будда;

4) Мұхаммед;

5) Моисей.


«Рамаяна» қай мәдениеттің көркем-эпостық мұрасы ?

1) Үнді;


2) Қытай;

3) Шумер;

4) Жапон;

5) Мысыр.


Готика стилі қай мәдени кезеңге тән ?

1) Ортағасырлық;

2) Антиктік;

3) Жаңа Дәуір;

4) Алғашқы қауымдық құрылыс;

5) Қазіргі заман.


Роман стилі қай мәдени кезеңге тән ?

1) Ортағасырлық;

2) Антиктік;

3) Жаңа Дәуір;

4) Алғашқы қауымдық құрылыс;

5) Қазіргі заман.


Рококо стилі қай мәдени кезеңге тән ?

1) Жаңа Дәуір;

2) Антиктік;

3) Ортағасырлық;

4) Алғашқы қауымдық құрылыс;

5) Қазіргі заман.


Жаңадәуірлік стильдерге қайсысы жатпайды ?

1) Роман стилі;

2) Классицизм;

3) Рококо;

4) Барокко;

5) Сентиментализм.


Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) теориясын ұсынған мәдениеттанушылар ?

1) О. Шпенглер, А. Тойнби, Д. Вико, Н. Данилевский;

2) Н. Данилевский, Н. Бердяев;

3) О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс;

4) Д. Вико, Гердер, Гегель;

5) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, К. Маркс.


«Белдеулік уақыт» ілімін кім дамытты ?

1) К. Ясперс;

2) А. Тойнби;

3) Д. Вико;

4) Н. Бердяев;

5) О. Шпенглер.


Көне Египет мәдениетіндегі басты Құдайға кім жатады:

1) Ра, Атон;

2) Осирис;

3) Митра;

4) Заратуштра;

5) Дингир.


Ежелгі Үнді өркениетінің «архетиптеріне» не жатады ?

1) Ведалық әдебиет, буддизм;

2) Буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу;

3) Зороастризм;

4) Тәңіршілдік;

5) Иудаизм.


Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды ?

1) Италия;

2) Англия;

3) Франция;

4) Германия;

5) Византия.


Қазақ мәдениетінің «архетипіне» не жатады:

1) Еуроазиялық дала мәдениеті, тәңірлік дін және түрік өркениеті;

2) Көшпенділер мәдениеті;

3) Ислам діні;

4) Зороастризм;

5) Халық ауыз әдебиеті.


«Барлық мәдениет түгелдей дерлік алғашқы құштарлықтарды тізгіндеу мен оларға тыйым салудан басталады» деген тұжырымға келген кім ?

1) З. Фрейд;

2) К. Юнг;

3) Э. Фромм;

4) Т. Адорно;

5) Ж. Делез.


«Сублимация», «либидо» терминдерін кімнің мәдениеттанулық концепциясынан кездестіреміз ?

1) З. Фрейд;

2) Э. Фромм;

3) А. Тойнби;

4) К. Юнг;

5) Б. Малиновский.


Қазақ совет мәдениетінің белгілі қайраткерлерін атап өтіңіз:

1) Жамбыл, С. Сейфуллин, М. Әуезов;

2) Абай, Жамбыл, М. Әуезов;

3) Шәкәрім, Міржақып;

4) Д. Нүрпейісова, Құрманғазы, Дәулеткерей;

5) Ш. Уәлиханов, Абай, Алтынсарин.


Еуропалық алғашқы университеттер қай ғасырларда пайда болды ?

1) XII-XIII ғғ.;

2) V-VI ғғ.;

3) XVI-XVII ғғ.;

4) XIX-XX ғғ.;

5) II-III ғғ.


Римдік шешен кім ?

1) Цицерон;

2) Гораций;

3) Овидий;

4) Вергилий;

5) Ювенал.


Еуропалық Жаңа Заман мәдениетінің алғашқы сатысы:

1) Реформация;

2) Ағартушылық;

3) Романтизм;

4) Империялық бөлініс;

5) Алғашқы қор жинау.


Реформацияның басты тұлғаларының бірі:

1) М. Лютер;

2) Ф. Бэкон;

3) Б. Спиноза;

4) Людовик XII;

5) Д. Дидро.


Антикалық мәдениетте – театр, ренессанста – живопись, жаңа заманда ?

1) Поэзия;

2) Сәулет;

3) Мүсіндеу өнері;

4) Проза;

5) Кино.
Еуропалық адамның ойлау стилі ?

1) Рационалдық;

2) Иррационалдық;

3) Тылсымдық;

4) Сезімдік;

5) Белсенділік.
«Еуразия ритмдері» еңбегінің авторы кім ?

1) Л. Гумилев;

2) М. Бахтин;

3) И. Гердер;

4) А. Тойнби;

5) К. Ясперс.


«Алғашқы қауымдық мәдениет» еңбегінің авторы кім ?

1) Э. Тайлор;

2) А. Тойнби;

3) Н. Данилевский;

4) П. Сорокин;

5) К. Ясперс.


«Өркениеттер арасындағы бөлініс шебі – болашақ майдан шебі» деген кім?

1) С. Хантингтон;

2) Ф. Фукуяма;

3) О. Шпенглер;

4) А. Тойнби;

5) М. Бахтин.


Қытай тіліндегі «тянь» ұғымы нені білдіреді ?

1) Аспан;

2) Тәртіп;

3) Қоғам;

4) Мәдениет;

5) Елбасы.


Римде аса өркендеп дамыған мәдени сала:

1) Құқық;

2) Өнер;

3) Дін;


4) Саясат;

5) Философия.


Әлемнің жеті кереметіне жатпайтын ?

1) Америкадағы бостандық статуясы;

2) Артемида храмы;

3) Египет пирамидасы;

4) Семирамида бағы;

5) Галикарнас кесенесі.


Әлемнің жеті кереметін көрсетіңіз ?

1) Артемида храмы;

2) Ахмед Иассауи мавзолейі;

3) Алтын адам;

4) Айша бибі мазары;

5) Үндістандығы Тадж Махал.


Мәдениет дегеніміз:

1) Материалдық және рухани байлықтың жинақтағы;

2) Ғылыми феномен;

3) Өркениет;

4) Ғылыми-қоғамдық формация;

5) Кино және рок-музыка.


Мәдениет тану ғылымы дегеніміз не?

1) Мәдениет феноменінің заңдылығы;

2) Ойлау заңдылығы;

3) Заң заңдылығы;

4) Қоғамның заңды түрде дамуы;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Мифология дегеніміз не ?

1) Дүниетанымның тарихи типі;

2) Ғылым;

3) Дін;


4) Философия;

5) Өнер.
Фетишизм дегеніміз не ?

1) Табиғаттан тыс заттарға сену;

2) Мифология;

3) Ғылыми бағыттар;

4) Қазіргі өмір көзқарасы;

5) Ғылым.
Сфинкс нені бейнелейді ?

1) Фараонның құдіретімен күшін ;

2) Табиғат пен адамның біртұтастығын;

3) Құдірет тәңірін;

4) Отқа табынуды;

5) Әдебиет саласы.


Египеттің бас Құдайы:

1) Күн Құдайы Ра;

2) Осирис;

3) Исида;

4) Монту;

5) Гераклит.


Пирамида деп нені айтады?

1) Фараонның қабірін;

2) Фараонның әйелінің сарайын;

3) Мемлекет символы ретінде;

4) Дұға оқитын храмдарын;

5) Египет тауын.


Архаикалық мәдениет деп нені айтады ?

1) Алғашқы қауымдағы мәдениет;

2) Қайта өркендеу дәуіріндегі мәдениет;

3) Халық ағарту дәуіріндегі мәдениет;

4) Бүгінгі күнгі мәдениет;

5) Келешек мәдениеті.


«Мәдениеттің дағдарысы мен жоғалуы занды құбылыс», - деп кім айтты ?

1) О. Шпенглер;

2) И. Кант;

3) К. Маркс;

4) Фейербах;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Буддизм қай жерде пайда болды ?

1) Үндістанда;

2) Қытайда;

3) Жапонияда;

4) Монғолияда;

5) Германияда.


Конфуцияның отаны ?

1) Қытай;

2) Үндістан;

3) Ресей;

4) АҚШ;

5) Жапония.


Буддизмді кім негіздеді ?

1) Гаутама принці;

2) Белгісіз пайғамбар;

3) Шанди;

4) Вишну;

5) Сократ.


Үндістандағы Кастаға не жатпайды ?

1) Иогтар;

2) Кшатрин;

3) Брахмандар;

4) Шудрылар;

5) Вайшьилар.


Ертедегі грек философы ?

1) Платон;

2) Кант;

3) Гегель;

4) Юм;

5) Маркс.


Ортағасырлар мәдениетіндегі басым дамыған өнер түрі:

1) Саулет өнері;

2) Әдебиет;

3) Мүсін;

4) Көркемсурет;

5) Музыка.


Қайта өрлеу дәуірінде өнердің қандай түрі үстем болды ?

1) Көркем сурет;

2) Әдебиет;

3) Фреска;

4) Сәулет өнері;

5) Мүсін.


Грек мәдениетіндегі алғашқы қауымдық қарым-қатынастардың толық ыдыраған кезеңі қайсысысы ?

1) Гомерлік;

2) Архаикалық;

3) Классикалық;

4) Ахейлік;

5) Элладалық.


«Құтты білік» кімнің шығармасы ?

1) Ж. Баласағұни;

2) М. Қашғари;

3) Әл-Фараби;

4) К.А. Иассауи;

5) М. Дулати.


«Европаның ақыры» - кімнің шығармасы ?

1) О. Шпенглер;

2) Гессе;

3) И. Кант;

4) В. Ленин;

5) К. Маркс.


Олимп ойыны қай Құдайдың құрметіне арналған ?

1) Зевс;


2) Осирис;

3) Гермес;

4) Дионис;

5) Бахус.


Конфуция мен Дао қай жерде өмірге келді ?

1) Қытай;

2) Жапония;

3) Египет;

4) Үндістан;

5) Англия.


Фалес және Пифагор қай елдің философтары ?

1) Греция;

2) Англия;

3) Болгария;

4) Франция;

5) Қытай.


Гегельдің мәдениеттану концепциясы қай жерде пайда болды ?

1) Германияда;

2) Англияда;

3) Францияда;

4) Италияда;

5) Грецияда.


«Рамаяна» қай елдің поэмасы ?

1) Үндістан елінің;

2) Қытайдың;

3) Еврей халқының;

4) Түріктердің;

5) Немістердің.


Тадж-Махал (XVII ғ.) мавзолейі қай жерде тұрғызылған ?

1) Үндістанда;

2) Грецияда;

3) Жапонияда;

4) Қытайда;

5) Ресейде.


Атақты «Джаконданың» авторы кім ?

1) Леонардо да Винчи;

2) Россо;

3) Бернини;

4) Сарто;

5) Микеланджело.


Кастолық құрылым қай елде болды ?

1) Үндістанда;

2) Грецияда;

3) Испанияда;

4) Жапонияда;

5) Францияда.


Ертедегі Грецияның бас Қүдайы кім еді ?

1) Зевс;


2) Аполлон;

3) Дионис;

4) Гермес;

5) Икар.
Грек драматургтарына кім жатады ?

1) Аристофан;

2) Конфуций;

3) Гераклит;

4) Геродот;

5) Гегель.

Еуропа тарихында «ақыл-ой патшалығы» қай кезеңді алады ?

1) Оқу ағарту кезеңінде;

2) Қайта өрлеу дәуірінде;

3) Қайта өрлеу кезеңінен соң;

4) Орта ғасыр дәуірінде;

5) Жаңа дәуірінде.
Мәдениеттің негізгі ерекшелігі – аң аулау және жинаушылық қай елде болды?

1) Алғашқы қауымда;

2) Қазіргі;

3) Ортағасырлық дәуірде;

4) Феодалдық дәуірде;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Әлемнің ғажап кереметі қанша ?

1) 7;


2) 10;

3) 8;


4) 6;

5) 9.
Египетте Құдаймен кімді теңдестіре алды ?

1) Фараондарды;

2) Әскери адамдарды;

3) Ақсүйек мырзаларды;

4) Білімді адамдарды;

5) Өнер адамдарын.
Ежелгі Египеттің тарихында қандай өзен негізгі орын алды ?

1) Ніл;


2) Тигр;

3) Хуанге;

4) Амазонка;

5) Енисей.


Египеттің ең жоғарғы өкімет титулын иемденгендер қалай аталады ?

1) Фараон;

2) Шах;

3) Сұлтан;4) Шаньюй;

5) Әскери адам.


Конфуцийдің тарихтағы орны ?

1) Қытай ойшылы;

2) Буддизмнің негізін салды;

3) Қытай елін басқарды;

4) Ұлы Қытай қорғанын салдырды;

5) Өнерді дамытуға ат салысты.


Мемлекет қайраткері қандай болу керек деп үйретті Конфуций ?

1) Халықты қатал қорқыту жолымен емес, шыдамдылықпен тәрбиелеу;

2) Ерекше табиғат күшіне сене отырып;

3) Қала мен храмдарды салуы;

4) Білімді және қатал болуы;

5) Өнер адамы болуы керек.


Ертедегі Рим қай жерде орналасқан ?

1) Апеннин аралында;

2) Қос өзенде;

3) Сицилияда;

4) Кіші Азияда;

5) Азияда.


Қытайдың ұлы ойшылы Конфуций кім болған ?

1) Философ;

2) Мемлекет қайраткері;

3) Тарихшы;

4) Әскер басшысы;

5) Мүсінші.


Мұсылмандардың киелі кітабы – ол ...

1) Құран;

2) Ведалар;

3) Авеста;

4) Библия;

5) Икона.


Ертедегі Грецияны тағы не деп атады ?

1) Эллада;

2) Альбион;

3) Аркадия;

4) Фракия;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Орыс алфавитін негіз ете отырып қазақ алфавитін өңдеген кім ?

1) А. Байтұрсынұлы;

2) Ы. Алтынсарин;

3) М. Жұмабаев;

4) С. Сейфуллин;

5) М. Дұлатов.


Ахмет Иассауи Мавзолейі қай қалада орналасқан ?

1) Түркістан;

2) Тараз;

3) Шымкент;

4) Астана;

5) Алматы.


Ахмет Иассауи Мавзолейін кім тұрғызды ?

1) Ақсақ Темір;

2) Жәнібек хан;

3) Әбілхайыр хан;

4) Барақ хан;

5) Орыс хан.


Номадизм дегеніміз не ?

1) Көшіп қону;

2) Жер игеру;

3) Аң аулау;

4) Жерді суландыру;

5) Ағарту ісі.


«Жеті жарғы» авторы ?

1) Тәуке хан;

2) Әйтеке би;

3) Төле би;

4) Қазыбек би;

5) Авторы белгісіз.


Қазақ елінің рәміздік жалғасуы дегеніміз ...

1) Шаңырақ;

2) Қазақ үйі;

3) Түйе;


4) Қой;

5) Ән-би.


Көшпенділердің ұрпақтан ұрпаққа білімді қалай қалдырған ?

1) Халық ауыз творчествосы арқылы;

2) Кітап түрінде;

3) Мектептерді қалдыру;

4) Жазу деректемелері арқылы;

5) Медреселер арқылы.


Революцияға дейін Қазақстанда қандай оқу орны болды ?

1) Медресе;

2) Академия;

3) Тэракоя;

4) Лицей;

5) Гимназия.


Қазақстанда «алғашқы ағартушы» деп кімді айтамыз ?

1) Ы. Алтынсарин;

2) Ш. Уәлиханов;

3) М. Жұмабаев;

4) Шәкәрім;

5) Абай.
Мәдениеттану дегеніміз не ?

1) Мәдениет философиясы;

2) Дүниежүзілік мәдениеттер тарихы;

3) Мәтін түріндегі рухани мәдениет;

4) Әлемдік және отандық мәдениеттің тарихы мен теориясы;

5) Музыка және кино.
Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым ?

1) Варварлық;

2) Натура;

3) Тағылық;

4) Надандық;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Мәдениет қандай құрылымдық бөліктерден тұрады ?

1) Материалдық және рухани;

2) Дін, білім, өнер, дүниетаным;

3) Әдептілік, тәртіп, сұлулық;

4) Қалалар, мемлекеттер, халықтар;

5) Дүниежүзілік және локалдық.


Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) теориясын ұсынған мәдениеттанушылар?

1) Д. Вико, Н. Данилевский, О. Шпаглер, А. Тойнби;

2) Н. Данилевский, Н. Бердяев;

3) Д. Вико, Гердер, Гегель;

4) Ф. Ницше, А. Шпонгауер, К. Маркс;

5) В. Ленин, К. Маркс; Ф. Энгельс.


Грек мәдениетіндегі алғашқы қауымдық қарым-қатынастардың толық ыдыраған кезеңі ?

1) Гомерлік;

2) Архаикалық;

3) Классикалық;

4) Ахейлік;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Еуропадағы ортағасырлық мәдениетте дүниетанымның қай түрі үстем болды?

1) Дін;


2) Философия;

3) Өнер;


4) Мифология;

5) Кино.
Көрсетілген адамдырдың қайсысы орта ғасыр мәдениетінің басты құндылығына жатады ?

1) Рыцарлық;

2) Стоицизм;

3) Кенизм;

4) Цицерон;

5) Дұрыс жауап жоқ.
Жаратылыстан тыс қасиеті бар деп танылған жансыз затқа табыну қалай аталады ?

1) Фетишизм;

2) Анимизм;

3) Тотемизм;

4) Магия;

5) Шаманизм.


«Ашық қоғам және оның жауарлары» еңбегінің авторы кім ?

1) К. Поппер;

2) Дж. Сорос;

3) Б. Рассел;

4) К. Маркс;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталады ?

1) Италия;

2) Англия;

3) Франция;

4) Германия;

5) Болгария.


Жанр әрі дүниетаным түрі ретінде қай елде дүниеге келді ?

1) Көне Греция;

2) Вавилон;

3) Көне Қытай;

4) Египет;

5) Англия.


Упанишаидтар қай өркениетке тиесілі ?

1) Үнді;


2) Иран;

3) Вавилон;

4) Қытай;

5) Ирак.
«Будда» деген сөз нені білдіреді ?

1) Көзі ашылған, ақиқатты тапқан;

2) Құдай;

3) Тәңір;

4) Жаратушы;

5) Жай адам.
Хронологиялық тұрғыдан қарастырғанда Еуропалық Ағартушылық дәуірі қай жылдарды қамтиды ?

1) 1689-1789;

2) 1520-1600;

3) 1900-1917;

4) 1840-1900;

5) 1901-1905.


Мүсіншілік өнер қай елде жақсы дамыған ?

1) Ежелгі Греция;

2) Ежелгі Индия;

3) Ежелгі Қытай;

4) Ежелгі Иран;

5) Ежелгі Ресей.


Ежелгі грек мүсіншісі кім ?

1) Мирон;

2) Сократ;

3) Аристотель;

4) Фалес;

5) Гераклит.


Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады ?

1) Көшпелік;

2) Батыстық;

3) Шығыстық;

4) Орта Азиялық;

5) Жер игеру, ормандарды көбейту.


Түріктердің алғашқы наным-сенімі ?

1) Көк тәңірге табыну;

2) Күнге табыну;

3) Отқа табыну;

4) Жер-ана, Су-анаға табыну;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Номадалық өркениеттердің өрістеген аймағы ?

1) Еуроазиялық Дала;

2) Иран;

3) Туран;

4) Алтай;

5) Сахара.


Қазақ тілінде жарық көрген мәдениеттану оқу құралының авторы кім ?

1) Т. Ғабитов;

2) С. Темірбеков;

3) М. Әженова;

4) В. Тимошинов;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Вестернизация деге не ?

1) Батыстандыру;

2) Мәдени сұхбат;

3) Азаматтық сұхбат;

4) Мәдени қозғалыс;

5) Мәдени мұра.


Архетип ұғымын мәдениеттануға енгізген кім ?

1) К. Г. Юнг;

2) З. Фрейд;

3) Э. Фромм;

4) Р. Рорти;

5) К. Маркс.


Жаңа заманның мәдениеті мен жаңа буржуазиялық қатынастарды қабылдаған қай ағым ?

1) Протестантизм;

2) Атеизм;

3) Қабылдауды қажет еткен жоқ;

4) Католицизм;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Гуманизм идеясын қай тарихи дәуір өз мәдениетіне енгізді ?

1) Қайта өрлеу дәуірі;

2) Ежелгі Греция;

3) Ерте ортағасырлар;

4) Ағартушылық дәуірі

5) Дұрыс жауап жоқ


Қазақстанның ата заңы не ?

1) Конституция;

2) Демократия;

3) Әділеттілік;

4) Тепе-теңдік;

5) Дұрыс жауап жоқ.


Егемендік Қазақстанда Конституция қай күні қабылданды ?

1) 30 тамыз;

2) 31 желтоқсан;

3) 1 мамыр;

4) 8 наурыз;

5) 25 қараша.


Номадалық өркениеттердің өрістеген аймағы ?

1) Еуроазиялық Дала;

2) Иран;

3) Туран;4) Алтай;

5) Сахара.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет