Лекция: 15 сағат Семинар: 15 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат


Лекция № 9 Тақырыбы: Инфрақұрылымдық кешендербет4/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.45 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8

Лекция № 9
Тақырыбы: Инфрақұрылымдық кешендер.

1(сағат)

Жоспары:
1. Инфрақұрылымдық кешендер құрылымы, коммуникация желілері және қызмет көрсету.

2. Қызмет жасау салаларын жіктеу: іскерлік қызмет топтары.3. Басқару және кәсіптік қызметтер (консультация, аудиторлық көмек).

Пайдаланатын әдебиеттер


 1. География сферы обслуживания: сборник статей. - М., 1972г. (Вопросы географии, сб. 91).

 2. Двоскин Е.Я. Экономико-географическое районирование Казахстана. - Алма-Ата, 1986.

 3. Захарина Д.М. и др. Учителю о географии сферы обслуживания- М. Просвещение, 1980.

 4. Казахстан: 1991-2001 годы /Под реф. А.А. Смаилова. - Алматы, Агентстео РКпо статистике, 2001. - 432 с.

 5. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. Учебник. С-Пб: Издательство Михайлова В.А., 2000. - 347 с.

 6. Проблемы географии сферы обслуживания: сборник статей /
  Ответ. редактор - Лухманов Д.Н. -М, 1974г.

 7. Типовые программы по дисциплинам социально-экономической и политической географии // Сб. программ для университетов и пед. институтов./Под. ред.- Т. О. Увалиева, 3. Н. Зевреевоп, Е. А. Ахметова. - Алматы, АГУим. Абая, 2001г. – 360с.

 8. Региональный статистический ежегодник Казахстана. 1997-2000 гг. -Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. - 380 с.

 9. Сагинбаев С. С. Непроизводственная сфера Казахстана. — Алматы, І984г.

 10. Суверенный Казахстан и социально-экономическая география: сборник статей / Ответ. редактор - Увалиев Т. О. - Алматы, 1998г.

 11. Увалиев Т.О. «География сферы обслуживания» (учебная программа)
  /В сб. «Социально-экономическая география в Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 132-135.

 12. Увалиев Т.О. , Суюмбаева С.Т. «Основы районной планировки»
  (учебная программа) / В сб. «Социально-экономическая география в
  Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 119-125.

 13. Холина В.Н. География человеческой деятельности. —
  М.: Просвещение, 1995.

 14. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. - Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. — 348 с. 18.Человеческое развитие в Казахстане: Учебник / Под. ред. - Н. К.

 15. Мамырова и Ф. Акчуры. - Алматы, Экономика, 2003 г.

 16. « Қазақстан - 2030 « стратегиялъщ даму багдарламасы. -Егемен Қазақстан.- 1997, 11 қазан.

 17. Региональная экономика. Учебник для вузов. (Под ред. Т.Г.Морозовой и др.). - М, Юнити, 2000. - 472 с.


Лекцияның мәтіні
1. Инфрақұрылым (Инфраструктура, лат. infra – төмен, астында және structura – құрылым, орналасым) - өндіріске қызмет көрсететін және қоғамның тіршілік әрекетіне жағдай жасайтын халық шаруашылығы салаларының кешені. Инфрақұрылым мынадай түрлерге бөлінеді: өндірістік инфрақұрылым – көлік құрылысы (Мыс, жол салу) және өндірістік салаға қызмет көрсететін байланыс, қойма шаруашылығы, материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету, сондай-ақ инженерлік тораптар жүйесі, есептеу орталықтары, автоматтандырылған басқару жүйесі, газ, мұнай құбырлары т.б.; Өндірістік емес (әлеуметтік) инфрақұрылым – денсаулық сақтау, білім, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету, дене шынықтыру, әлеуметтік қамсыздандыру, т.б.

Коммуникация, қарым-қатынас (лат. communication – қатынас, байланыс) – екі және одан көп адамдар арасында ақпараттармен және оның мағынасымен алмасу.

Қызмет көрсету – адамның және жалпы қоғамның қандай да болсын, қажеттерін қанағаттандыруға бағытталған, бірақ жаңа тұтыну құнын не жаңа өндіріс құрал-жабдығын немесе тұтыну заттарын жасамайтын тиімді қызметі.

2. Қызметкерлер құрамы – фирмалардың адам құрамы, әдетте штат кестесінде орындалған жұмыс сипатының белгілеріне қарай топтарға: басқарушы, инженер-техник, желілік, т.б. қызметкер топтарына бөлінген жалдамалы кәсіпқой қызметкерлер. Қызметкерлер құрамы туралы ережені фирманы меншіктенуші әзірлеп, бекітеді және орындалуға міндетті фирма ішіндегі құжат болып табылады. Қызметтер көрсету маркетингі – тұтыну тауарларының немесе өндіріс құрал-жабдығының маркетингімен кешенді түрде ілеспе қызмет ретінде жүзеге асырылатын маркетинг.

Іскерлік қызмет көрсетулер – техникалық күтім жасау жөніндегі қызметкөрсетулер, ақыл-кеңес беру сипатындағы қызметтер.

Іскерлік белсенділік – белгілі бір тауарды өндіру немесе қызметтердің нақты нысанын көрсету түрінде нақтыланған экономикалық қызмет.

Іскерлік ынтымақтастық қауымдастығы – кейбір елдердің немесе елдер топтарының ынтымақтастығын жолға қою үшін үлестік негізде құрылатын және мемлекеттік, кооперативтік және басқа кәсіпорындар мен ұйымдарды біріктіретін ұйымдар. Мұндай кез-келген қауымдастық толық коммуналдық шаруашылық есеп, өзін-өзі қаржыландыру және валютамен өзін-өзі өтеу қағидаттары негізінде жұмыс істейді, заңды тұлға болып табылады.

3. Басқару – ұйымдасқан жүйеге нысаналы түрде ықпал жасау, оның белгіленген құрылымын сақтау, қызметтің тәртібі мен мақсатын қолдау. Түрлері: заттарды басқару-технологиялық процестерді; адамдарды басқару-өндірісті (өндірістік ұжымдарды) басқаруға саяды. Органдар (аппараттың болуы), кадрлар (басқарушылар, мамандар, орындаушылар), басқару техникасы (ақпарат жинау, тарату, өңдеу құралдары) жүйесі басқарудың материалдық негізі болып табылады.

Кәсіпкерлер – азаматтар мен олардың бірлестіктерінің пайда алуға бағытталған мүліктік дербес қызметі. Кәсіпкерлікті азаматтар өз атынан, тәуекелдікке бас тіге отырып, өзінің ұйымдық-құқықтық нысаны шегінде заңды тұлғаның (кәсіпорынның) мүліктік жауапкершілігі кепілдігімен жүзеге асырады. Жалдамалы еңбекті тартпай жүзеге асырылатын кәсіпкерлік жеке еңбек қызметі ретінде тіркеледі; жалдамалы еңбекті тарту жолымен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік кәсіпорын ретінде тіркеледі. Шаруашылық қызметтің барлық түрлері, оларға заңдық актілерде тыйым салынбаған болса, Мыс, коммерциялық делдалдық, сауда сатып алу, инновациялық, кеңес беру, т.б. қызметтер, сондай-ақ бағалы қағаздармен жасалатын операциялар кәсіпкерлікке жатады.

Аудиторлық қызмет – шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік есептемесі мен басқа құжаттарын жасалған қаржы және шаруашылық операцияларының дұрыс болуы және қолданыстағы заңдарға сай келуі тұрғысынан баға беру мақсатымен аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың тәуелсіз тексеруі. Меншік иелерінің мүдделерін қорғауға, кәсіпорындарға көмек көрсетуге, олардың бюджетпен дұрыс есеп айырысуына, қызметінің тиімділігін арттыруына жәрдемдесуге бағытталған. Өз қызметін заңды тұлға құрмай-ақ жүзеге асырушы кәсіпкер де (аудитор) заңды тұлға да (аудиторлық ұйым) орындауы.Лекция №10
Тақырыбы: Несие беру және қамсыздандыру жүйелері.
1(сағат)

Жоспары:


1. Әлеуметтік инфрақұрылымының құрамдас бөлігі.

2. Қазақстан экономикасындағы алатын орны мен рөлі.

3. Д.Ж.дамыған елдері мен Қ.Р: несие беру және қамсыздандыру жүйесінің күй жағдайы.

4. Қ.Р.Өнеркәсіптік саясатындағы инвистициялық рөлі.Пайдаланатын әдебиеттер


 1. География сферы обслуживания: сборник статей. - М., 1972г. (Вопросы географии, сб. 91).

 2. Двоскин Е.Я. Экономико-географическое районирование Казахстана. - Алма-Ата, 1986.

 3. Захарина Д.М. и др. Учителю о географии сферы обслуживания- М. Просвещение, 1980.

 4. Казахстан: 1991-2001 годы /Под реф. А.А. Смаилова. - Алматы, Агентстео РКпо статистике, 2001. - 432 с.

 5. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. Учебник. С-Пб: Издательство Михайлова В.А., 2000. - 347 с.

 6. Проблемы географии сферы обслуживания: сборник статей /
  Ответ. редактор - Лухманов Д.Н. -М, 1974г.

 7. Типовые программы по дисциплинам социально-экономической и политической географии // Сб. программ для университетов и пед. институтов./Под. ред.- Т. О. Увалиева, 3. Н. Зевреевоп, Е. А. Ахметова. - Алматы, АГУим. Абая, 2001г. – 360с.

 8. Региональный статистический ежегодник Казахстана. 1997-2000 гг. -Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. - 380 с.

 9. Сагинбаев С. С. Непроизводственная сфера Казахстана. — Алматы, І984г.

 10. Суверенный Казахстан и социально-экономическая география: сборник статей / Ответ. редактор - Увалиев Т. О. - Алматы, 1998г.

 11. Увалиев Т.О. «География сферы обслуживания» (учебная программа)
  /В сб. «Социально-экономическая география в Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 132-135.

 12. Увалиев Т.О. , Суюмбаева С.Т. «Основы районной планировки»
  (учебная программа) / В сб. «Социально-экономическая география в
  Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 119-125.

 13. Холина В.Н. География человеческой деятельности. —
  М.: Просвещение, 1995.

 14. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. - Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. — 348 с. 18.Человеческое развитие в Казахстане: Учебник / Под. ред. - Н. К.

 15. Мамырова и Ф. Акчуры. - Алматы, Экономика, 2003 г.

 16. « Қазақстан - 2030 « стратегиялъщ даму багдарламасы. -Егемен Қазақстан.- 1997, 11 қазан.

 17. Региональная экономика. Учебник для вузов. (Под ред. Т.Г.Морозовой и др.). - М, Юнити, 2000. - 472 с.

Лекцияның мәтіні.


Өндірісі, ұдайы өндіріс процесінің бастапқы пункті, шешуші жағдайы бола отырып, басқа фазалармен тығыз байланыста. Ұдайы өндіріс процесі материалдық игіліктердің қоғамдық өндірісі процесінің үздіксіз жаңаруы ретінде, оның әр түрлі сатыларының біртіндеп ауысуын ұлғайтады. Әрбір саты –өндіріс, айырбас, үлестіру және тұтыну белгілі бір мағынаға ие.Ұдайы өндіріс фазаларының бірлігі мен өзара әсері тауар-ақша қатынастарының, құнның тауарлық және ақшалай формаларының бар болуымен қамтамасыз етіледі.Ұдайы өндіріс процесі фазаларының өзара әсері тауарлық шаруашылықтағы несиенің орнын айқындауда және оның мәнін ашуда елеулі мәнге ие. Өндірісте прецеске несиелік қатынас жүргізілмейді. Өндірістік процеске несиелік қатынастардың тек бірінші жағы – алынған несиені өндірістік мақсатқа пайдаланушы қарыз алушы ғана қатынаса алады. Демек, несие бірегей ұдайы өндіріс процесінің субъектілері арасындағы экономикалық байланысты білдіреді. Сондықтан несиенің мәнін ұдайы өндіріс процесінің бір сатысымен байланыстыруға болмайды.Несие құнының белгіленіп үлгерген қызметіне ьайланысты болатын қатынастарды білдіреді. Несие тек өндірісте ғана пайда бола алмайды, өйткені мұндай өнім әлі жасалған жоқ, ал оның бөліктері ұдайы өнедіріс процесінің сәйкес қатынасушыларының иелігіне түскен жоқ. Сондықтан несиеге бастаманы өндіріс сатысы емес, оның сыртындағы қатынастар болып табылады.

Осылайша, өндіріс сферасының айқындаушы мағынасы оны несиелік қатынастардың түпкі мәнін есептеуге негіз болмайды, демек соңғысының мағынасын толық бере алмайды. Айырбаспен өзара әрекет процесінде өндірістің белгілі бір мағынасы бар.Өндірілген өнім мен оның бөліктері индивидуумдардың қолдарына тиместен бұрын айырбасты бастауға болмайды. Сондықтан айырбас өндіріске кіретін акт, өндірісте тікелей барболады немесе онымен анықталады.Өз кезегінде, үлестіру және айырбас біртұтас алғанда өндіріспен және бір-бірімен өзара әрекетте болады; өндіріс осы бөліктермен анықтала алады. Мысалы, нарық ұлғайған кезде, яғни айырбас сферасы, өндіріс көлемі өседі және оның дифференциясы терңдей түседі. Үлестірудің өзгерісімен өндіріс те өзгереді, мысалы капиталдың шоғырлануымен, қала мен ауыл арасындағы әр түрлі үлестірумен т.б. Несие үлестірумен байланысты, бірақ ол үлестіру қатынасын білдіреді. Үлестіруге екі маңыззды жағдай тән: 1 – үлестіру пропорцияны белгілейді онда әрбір индифидуум өндірілген өнімге қатысады; 2 – ол қоғамнан келіп шығатын көз ретінде анықталады.Айырбастың үлестіруден айырмашылығы, біріншіден, ол индивидуумға үлестіру кезінде алған бөлігін айырбастағысы келетін білігілі бір өнімдерге қол жеткізіледі, екіншіден, айырбас жекелеген қажеттіліктерге сәйкес бөлініп қойғанды қайта бөледі, сонымен бірге индивидуумнан шығатын кез ретінде анықталады. Үлестіру фазалары және айырбас арасындағы айтылған айырмашылықтар ұдайы өндірісқатысушылары арасындағы айырбас процесінде қалыптасатын қатынастарды негіз деп есептеуге мүмкіндік береді.Осыған байланысты несие түрлері төмендегідей жіктеледі:1) мерзімдері бойынша: а) қысқа мерзімді (1 жылға дейін): ә) орта мерзімді (1 жылдан 3-5 жылға дейін); б) ұзақ мерзімді (3-5 жылдан жоғары).2) несиелеу объектьілері бойынша: а) негізгі қорларға берілетін несие: ә) айналым қорларына берілетін несие;3) несиелеу әдістері бойынша: а) қалдық бойынша несиелеу; ә) айналым бойынша несиелеу. Айналым бойынша сауда және жабдықтаушы - өткізуші ұйымдар несиеленеді, ал қалғандарында айналым бойынша да, қалдық бойынша да несиелеудің элементтері бар.Мысалы, тұтыну несиенің түрлері тауарлы және ақшалай болуы мүмкін, ал халықаралық несиені жіктеуге болады:1) несиелеу объектьісі бойынша: тауарлы және қаржылық несиелер:2) экономикалық мазмұқны бойынша: сыртқы сауда операцияларымен байланысты коммерциялық және қаржылық – кез келген мақсат үшін пайдаланылады (қарызды өтеуге, бағалы қағаздарға инвестициялау);3) несие субъектілері бойынша: жеке, үкіметтік және халықаралық қаржылық ұйымдар беретін;4) мерзімдері бойынша: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді.Қарыз пайызы несиенің атрибуты ретінде несие асының ирроционалды формасы болады. Қарыз пайызының абсолютті шамасы қарыз алушының несиені пайдаланғаны үшін төлейтін белгілі бір соманы білдіреді және ыздық сома деп аталады. Форманың ирроционалдығы, біріншіден, қарызға берілген құн ақшалай формада екінші бағаны алғандай болады; екіншіден, пайыз сомасы ретінде қарыз алушы төленетін сома оған бастапқыда қарызға берілген құнның шамасына тең келмейді. Қарыз пайызы тауар өндірісі негізінде пайда болады.Несиелік қатынастар пайыз дербес экономикалық категория ретінде тіркелетін тікелей негшіз болып табылады. Қарыз пайызының мәнін оны қарыз капиталын қайтарымдылық принципімен пайдалану неігізінде пайда болатын экономикалық қатынастар ретінде түсіну керек. Бұл экономикалық қатынастардың субьектілері – қарыз пайызын тиісінше алушы және төлеуші ретиінде болатын кредитор және қарыз алушы. Қарыз пайызына қатысты экономикалық қатынастар ерекше, оларды несиелік қатынастармен араластыруға болмайды.

Лекция №11
Тақырыбы: Ғылыми инфрақұрылымның сипаттамасы.
1(сағат)

Жоспары:
1.Ғылыми инфрақұрылым бағытының құрамы, атқаратын қызметі және маңызы.

2.Ақпараттық желі торлары мен орталықтар, ақпарат іздеудің тиімділігі.

Пайдаланатын әдебиеттер :


 1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында / ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Алматы, Атамұра, 2005ж. - 48 бет.

 2. Арынов Е.М. Казахстан и мировой опыт рыночной трансфармации. - Алматы, 1997г.

 3. Абрамов М.А. Географш сферы обслуживания. - М., 1977г.

 4. География сферы обслуживания: сборник статей. - М., 1972г. (Вопросы географии, сб. 91).

 5. Двоскин Е.Я. Экономико-географическое районирование Казахстана. - Алма-Ата, 1986.

 6. Захарина Д.М. и др. Учителю о географии сферы обслуживания- М. Просвещение, 1980.

 7. Казахстан: 1991-2001 годы /Под реф. А.А. Смаилова. - Алматы, Агентстео РКпо статистике, 2001. - 432 с.

 8. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. Учебник. С-Пб: Издательство Михайлова В.А., 2000. - 347 с.

 9. Проблемы географии сферы обслуживания: сборник статей /
  Ответ. редактор - Лухманов Д.Н. -М, 1974г.

 10. Типовые программы по дисциплинам социально-экономической и политической географии // Сб. программ для университетов и пед. институтов./Под. ред.- Т. О. Увалиева, 3. Н. Зевреевоп, Е. А. Ахметова. - Алматы, АГУим. Абая, 2001г. – 360с.

 11. Региональный статистический ежегодник Казахстана. 1997-2000 гг. -Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. - 380 с.

 12. Сагинбаев С. С. Непроизводственная сфера Казахстана. — Алматы, І984г.

 13. Суверенный Казахстан и социально-экономическая география: сборник статей / Ответ. редактор - Увалиев Т. О. - Алматы, 1998г.

 14. Увалиев Т.О. «География сферы обслуживания» (учебная программа)
  /В сб. «Социально-экономическая география в Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 132-135.

 15. Увалиев Т.О. , Суюмбаева С.Т. «Основы районной планировки»
  (учебная программа) / В сб. «Социально-экономическая география в
  Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 119-125.

 16. Холина В.Н. География человеческой деятельности. —
  М.: Просвещение, 1995.

 17. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. - Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. — 348 с. 18.Человеческое развитие в Казахстане: Учебник / Под. ред. - Н. К.

 18. Мамырова и Ф. Акчуры. - Алматы, Экономика, 2003 г.

Лекцияның мәтіні.


ХХІ ғасыр адамзат дамуының жаңа сатысы-ақпаратты қоғамға өтумен сипатталады.Сондықтан да,таза қазақ тілінде сөйлеуге тиісті салалардың бірі-информатика және компьютерлік техника. Ақпараттардың құрылымы мен қасиеттерін білу,оны іздеп табу,ақпаратты алу,жинақтау,сақтау,өңдеу,тарату және күнделікті тіршілікте керегінше пайдалана білу өркениеті өріне бет бұрудың негізі.

Ақпаратты шындығында да ғылыми ұғым ретінде қарастыруға болады.Өйткенібұған ақпараттың құрылымы мен қасиеттері барлық ғылым салаларында зерттелінеді. Мысалы, физика ақпарат таситын сигналдардың қас иеттерін зерттейді. Ал тіркелінген сигналдар белгілі бір мәліметтерді құрайды. Мәліметтер түрленіп, тасымалданып, әдістердің көмегімен қолданыс табады. Мәліметтер мен әдістердің өзара әсерленуінен ақпарат түзіледі.

Өлі табиғаттағы процесстер үздіксіз энергия алмасу түрінде өтеді. Энергия алмасумен қатар тірі табиғатта бағытталған зат алмасу процессі жүреді. Зат алмасу мен энергия алмасу процесстерінің арасындағы өзара байланыс ақпарат алмасу түрінде өттеді немесе оны ақпараттық процесс деп атайды.

Сонымуен ақпарат – бұл ақпараттық процесс барысында түзілетін қозғалыстағы объект. Ақпарттың қасиеттері мәліметтердің қасиеттеріне де, әдістердің қасиеттеріне де тіккелей тәуелді.

Кеңестік ғылыми әдебиеттерде ГАЖ –дың ондаған анықтамалары келтірілген. Геоақпараттық жүйелерді талқылағанда, геоинформатиканың анықтамасына аз көңіл бөлінеді. Бұл орнығу кезеңін басынан өткізіп жатқан білім салаларына тән өзекті техникалық, іихиологиялық және қолданбалы мәселелерді шешуге зерттеуші-іійрдің аса зор көңіл аударуымен түсіндіріледі.

Картографияда "картографиялық мәліметтер көздері және нәтижелері жайлы ақпараттарды жинау, сақтау, қолданушыға беру әдістерін жасайтын және зерттейтін" ерекше пән - картографиялық информатика ерекшеленеді.

ГАЖ-да сөздің кең мағынасын түсіндіретін әр түрлі терминдердің эквивалент еместігі, ең алдымен, оның әр түрлі тақырыптық және бағыттылық мәселесімен байланысты. Мұндағы кішкене айырмашылықтарды талдамай-ақ, негізгі екі бөлімге тоқталып өтейік. Олардың біріишісі ГАЖ-дағы мәліметтердің кеңістіктегі сипатына байланысты болады.

Географиялық ақпараттық жүйелер және кеңістікті (бөлінген кеңістік. координатты кеңістік) ақпараттық жүйелер ұғымының ұқсастықтарын дәлелдейтін көзқарас таралған, басқа сөзбен айтқанда, "географиялық" деген сөз берілген контексте ғылым жөнінде емес. ол керісінше, кеңістіктің сипаттамасы ретіндегі мағынаға ие. Мұндай жагдайда географиялық, геологиялық, геофизикалық және тағы басқа жүйелерді, олардың әдебиеттерде кездесетіндігіне қарамастаи, бір қатарға қоюға болмайды.

ГАЖ-дағы кәсіби географиялық бағытты ескеру кеңістіктік қажеттілік болып табылады деп есептеледі. Бірақ, география кеңістікпен берілген мәліметтер бойынша жұмыс істесе де, географиялық ақпараттық жүйелерге жатпайтын, автоматтандырылган радионавигациялық жүйелер сияқты кейбір ақпараттық жүйелер мамандануға жеткіліксіз жағдайда.

"Географиялық және географиялық емес" ақпараттық жүйелердің айырмашылығы жиналған мәліметтердің мазмұнына байланысты емес. Бұл жүйелердің құрылымы жөнінен біртекті "мәліметтер базасын" қолдануда мүлдем әр түрлі тұтас міндеттегі жүйелерді, бірдей мағлұматтарды жинау керек.

Мысалы, жер бедерінің сандық түріндегі мәліметтер базасы топографиялық карталардағы есептеуде және морфометриялық көрсеткіштер картографиясында, (геоморфология және тематикалық картография), тас жолдардағы ұтымды трассалардың немесе басқа коммуникацияларды іздеулерде (инженерлік іздеулер және жобалау), изогистердің автоматты сызылуында қолданылады

Едәуір кең мағынада алар болсақ (тек қана маманданған географиялық емес), мәліметтер базасындағы жер бетінің жеке бөлігіне жататын және географқа ғана тән емес, мұнда топографиялық, геологиялық, демографиялық, экономикалық немесе басқа мәліметтерді қолдануда географиялық заңдылықтармен санасуымыз қажет.

Негізінен ағылшын және оныц артынша орыс тілі әдебиеттерінде көптеген ғалымдар ГАЖ-ды қарапайым жағдайдағы геоақпараттық технологияға ие болуға мүмкіндік беретін бағдарламамен қамтамасыз ететін ГАЖ-дың бөлігі ретінде түсіне бастады. Ол өз мағынасынан ерте ауысты.

ГАЖ-дың әртүрлілігінің бірі - интеграциалды ГАЖ-дар деп аталатын, ара қашықтық құбылыстардың өңделу функциялануларының дамуы мен геоинформатикалық технологияның функционалды мүмкіндіктерін қосатын ара қашықтықтан зерделеу мәліметтері негізінде құралған жүйелер болуда.Лекция №12-13

Әлемдік және еліміз нарқындағы қызмет көрсетудің негізгі бір түрі ақпараттық жарнамалық қызмет.
1(сағат)

Жоспары: 1. Халықаралық жарнамалық компаниялардың ұйымдары.

 2. Жарнамалық ақпараттарды тарату құралдары.

 3. Жарнама беруші және жарнамалық агенттік.Пайдаланатын әдебиеттер :


 1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында / ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Алматы, Атамұра, 2005ж. - 48 бет.

 2. Арынов Е.М. Казахстан и мировой опыт рыночной трансфармации. - Алматы, 1997г.

 3. Абрамов М.А. Географш сферы обслуживания. - М., 1977г.

 4. География сферы обслуживания: сборник статей. - М., 1972г. (Вопросы географии, сб. 91).

 5. Двоскин Е.Я. Экономико-географическое районирование Казахстана. - Алма-Ата, 1986.

 6. Захарина Д.М. и др. Учителю о географии сферы обслуживания- М. Просвещение, 1980.

 7. Казахстан: 1991-2001 годы /Под реф. А.А. Смаилова. - Алматы, Агентстео РКпо статистике, 2001. - 432 с.

 8. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. Учебник. С-Пб: Издательство Михайлова В.А., 2000. - 347 с.

 9. Проблемы географии сферы обслуживания: сборник статей /
  Ответ. редактор - Лухманов Д.Н. -М, 1974г.

 10. Типовые программы по дисциплинам социально-экономической и политической географии // Сб. программ для университетов и пед. институтов./Под. ред.- Т. О. Увалиева, 3. Н. Зевреевоп, Е. А. Ахметова. - Алматы, АГУим. Абая, 2001г. – 360с.

 11. Региональный статистический ежегодник Казахстана. 1997-2000 гг. -Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. - 380 с.

 12. Сагинбаев С. С. Непроизводственная сфера Казахстана. — Алматы, І984г.

 13. Суверенный Казахстан и социально-экономическая география: сборник статей / Ответ. редактор - Увалиев Т. О. - Алматы, 1998г.

 14. Увалиев Т.О. «География сферы обслуживания» (учебная программа)
  /В сб. «Социально-экономическая география в Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 132-135.

 15. Увалиев Т.О. , Суюмбаева С.Т. «Основы районной планировки»
  (учебная программа) / В сб. «Социально-экономическая география в
  Алматинском университете». -Алматы, АГУ, 2003г. -стр. 119-125.

 16. Холина В.Н. География человеческой деятельности. —
  М.: Просвещение, 1995.

 17. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. - Алматы, Агентство РК по статистике, 2001. — 348 с. 18.Человеческое развитие в Казахстане: Учебник / Под. ред. - Н. К.

 18. Мамырова и Ф. Акчуры. - Алматы, Экономика, 2003 г.

Лекцияның мәтіні.

Жарналық инвестициялық қор (ЖИҚ) – бұл қорды басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруына берген жеке және заңды тұлғалардың қаражаттарының жиынтығы ЖИҚ заңды тұлға болып табылмайды.

Өздерінің уақытша бос қаражаттарын ЖИҚ-дың қарамағына беру арқылы аталған тұлғалар жарнашылар болып табылады.

Инвестициялық жарна – бұл ЖИҚ-ға өздерінің қаражаттарын салғандығын куәландыратын атаулы бағалы қағаз.

Бүгінгі күні халықаралық капиталдар нарығында жұмыс жасайтын ЖИҚ-дың саны 50 мыңнан асады. АҚШ-та ашық түрдегі жарналық қорлар көптеп таралған. Бірінші қор 1924 жылы Масеачусетсте пайда болған.

Европада ашық түрдегі ЖИҚ кейінен пайда болып, соңғы кездері жете дамып отыр. Францияда ондай қорларды айнымалы капиталы бар инвестициялық компаниялар деп атайды. Бүгінгі күні француз халқының 25 пайызы өз ақшаларын әр түрлі ЖИҚ-ға салған.Ресейде банктерге қарағанда ЖИҚ 1998 жылғы қаржы дағдарысының тұрақты шыққандығы белгілі. Қазіргі кезде олардың жиынтық активтері 1 млрд АҚШ доллорынан асады.Ашық және интервалды ЖИҚ-дың басқарушы компаниялары жарна иелерінің қалауы бойынша, екі аптада бір рет немесе жылына бір рет жарналарды сатып алуға тиіс.2007 жылдың 1 мамырында статистикалық мәліметтер бойынша, Қазақстандағы барлық ЖИҚ-дың түрлерінің ең көп таралғаны жабық – 86, ал қалғаны ашық – 13 және интервалды – 12. Мұның себебі, заң және тициялау нормативтері бойынша жабық қорларға шектеулер аз жасалады.ЖИҚ қаражаттарына сенімгерлік басқаруды басқарушы компаниялар жүзеге асырады. Басқарушы компаниялардың басты мақсаты – ЖИҚ қаражаттарын қордың инвесторлардың мүдделеріне сәйкес, оларға басшылық жасайды.

Мұндағы Басқарушы компания ЖИҚ қызмет ететін негізгі буын болып табылады. Ол ЖИҚ-ды ұйымдастырады, тіркейді және оның жарналарын орналастырады.

Сонымен қатар, Басқарушы компания жарнашыл қаражаттарының нарықтық құнымен қайтарылуына жауап береді.

ЖИҚ-дың салымшысы өзінің қосқан жарнасыүшін белгілі бір түрде табыс алады. Жарнашының табысы – бұл инвестициялық жарнаның өзгерген құны.Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет