Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат


С Е М И Н А Р С А Б А Қ Т А Р Ы Н Ы Ң Ж О С П А Р Ыбет4/5
Дата03.04.2016
өлшемі0.57 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5

С Е М И Н А Р С А Б А Қ Т А Р Ы Н Ы Ң Ж О С П А Р Ы
9. С Е М И Н А Р С А Б А Қ Т А Р Ы Н Ы Ң М А З М Ұ Н Ы
Сабақтың тақырыбы, мазмұны
1

№1 С а б а қ

Қазақ халқының әндерінің жанрлары.

І. Лирикалық әндер.

ІІ. Әлеуметтік-тартысты көрсететін әндерү

ІІІ. Эпос және тарихи әндер.


17,4, 7, 8, 152

№2 С а б а қ

А.Құнанбайұлы.

І . Ағартушы – ақын, жаңашыл сазгер.

ІІ. Қазақтың поэзиясымен музыкасындағы Абай шығармашылығының ықпалы.

Қазақстан әдебиеті мен музыка өнеріндегі Абай мұралары.


17,18,19,7,3

№ 3 С а б а қ

Қазақ халқының аспаптық музыкасы.

І. Қазақ халқының өміріндегі аспаптық музыканың орны

ІІ. Аспаптық музыканың халықтың эпикалық поэзиясымен байланысы.

ІІІ. Қазақтың аспаптық өнеріндегі басты жанрлар және олардың ерекшеліктері.17,19, 13, 194

№4 С а б а қ

60-70 жылдардағы Қазақстаның

музыкалық өмірі.

І. Қазақтың профессионалдық опера жанрының жетістіктері.

ІІ. Қазақстан сазгерлерінің ән жанрындағы жетістіктері.

Қазіргі кезеңдегі қазақтың музыкалық фольклорын жинау жәе зерттеу.2,3,17, 19.5

№5. С а б а қ.

Қазақстан сазгерлерінің хор өнері


І. Қазан революциясынан кейінгі қазақтың хор өнері.

ІІ. Қазақстан сазгерлерінің шығармашылығындағы хор өнері.

ІІІ. Республикалық хор өнерінің дамуындағы Б.Байқадамовтың орны.

22, 14, 18, 23.6

№6 С а б а қ.

Қазақтың опера жанры.

І. Опера жанрының классиаклық композициясы.

ІІ. Ғ.Жұбанованың – музыкалық тілінің кеңдігі мен байлығы.

23, 21,16,13.7

№7 С а б а қ .

70 жылдардағы Қазақстан сазгерлерінң симфониялық шығармалары.

І. Ғ.Жұбанованың “Жігер” симфониясы.

ІІ. А.Жұбановтың “Абай” симфониялық сюитасы.

ІІІ. М.Төлебаевтың “Қазақстан” симфониялық поэмасы.


1, 6, 7, 11,238

№8 С а б а қ.

70 жылдардағы Қазақстан сазгерлерінің шығармашылығындағы кантата, оратория жанрлары.

І. Е.Рахмадиевтің “Мұхтар аға” поэма-жоқтауы.

ІІ. Ғ.Жұбанова мен Е.Рахадиевтің кантата-ортаория жанраларын өркендету.

ІІІ. С.Мұхамеджанов “Ғасырлар үні” ораториясы.21, 18,5, 22, 13.9

№ 9 С а б а қ .

Қазақстанның жкас сазгерлері.

І. А.Мейірбеков.

ІІ. Б.Дәлденбаев.

ІІІ. Ә.Бестібаев.


8, 13,15,18Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті


“Өнер” факультеті

“Ән және саз” кафедрасы

“Қазақ музыка әдебиеті” пәні бойынша

050106 “Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін.

С т у д е н т т і ң ө з і н д і к ж ұ м ы с ы н ы ң ж о с п а р ы.

( С Ө Ж ) 1. С Ө Ж - Т А Қ Ы Р Ы П Т А Р Ы


СӨЖ –тақырыптары, мазмұны

Әдебиеттер

1

1 - Т а п с ы р м а

І. Қазақ халқының тарихи оқиғаларының музыкалық-көркемдік көрініс.


17,4, 7, 8, 152

2 - Т а п с ы р м а

І. Қазақхалқының профессионалдық музака өнерінің қоғамдық және әдеби қозғалысынң тарихи қалыптасуы.


17,18,19,7,3

3 - Т а п с ы р м а

І. Қазақтың аспаптық өнеріндегі ойнау тәсілдері, шеберлігі, көп нұсқалығы және импрвизация.


17,19, 13, 194

4 - Т а п с ы р м а

І .Қазақ музыка өнерінің эстетикалық, идеялық, адамзаттық, гуманистік бағыты.


2,3,17, 19.5

5 - Т а п с ы р м а

І. Орыс және европа классикалық ән шығармашылығы мен қазақтың вокалдық музыкасының байланысы.


22, 14, 18, 23.6

6 - Т а п с ы р м а

І. Музыкалық спектакльдердегі қазақтың профессиналдық опера жанрының негізі.


23, 21,16,13.7

7 - Т а п с ы р м а

І. 30-40 жылдардағы бостандық пен бейбітшілік, ұлт-азаттық тақырыптарға арналған симфониялық поэмалар.


1, 6, 7, 11,238

8 - Т а п с ы р м а

І. 60 жылдардағы кантата-оратоиялық жанрдың дамуы.


21, 18,5, 22, 13.9

9 - Т а п с ы р м а

І. Қазақстан сезгерлерінің шығрмашылықтары.


8, 13,15,18
ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. П. Аравин “Дала жұлдыздары” А., 1979.

 2. П.Аравин “Дәулеткерей және ХІХ ғасырдағы қазақ музыкасы” А., 1984.

 3. М.Ахметова Ән және кезең. А., 1968.

 4. М.Ахметова. Қазақ ән мәдениетінің дәстүрі. А., 1984.

 5. А.Құнанбаев. “Айттым сәлем Қаламқас”. А., 1986.

 6. Ақан сері “маңмаңгер” А., 1988.

 7. Біржан сал Қожағұлұлы “Ләйлім шырақ” А., 1983.

 8. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы теория ілімінің сұрақтары. А., 1984.

 9. Б.Ғизатов. “Академик А.Жұбанов”. А., 1978.

 10. Б.Ғизатов. Қазақстандағы музыка білімі. А., 1972

 11. Күйден симфонияға дейін. А., 1976.

 12. Қазақ халқының аспаптық музыкасы. М., 1988.

 13. Б.Ерзакович. Қазақ халқының ән өнері. А., 1966.

 14. Б.Ерзакович. Қазақ халқының музыкалық мұрасы. А.,1972.

 15. Қазақтың музыка білімінің бастауында. А., 1987.

 16. А.Жұбанов “Замана бұлбұлдары” А., 1968.

 17. А.Жұбанов. “Ғасырлар пернесі”. А., 1958.

 18. А.Жұбанов “Құрманғазы” А., 1960.

 19. К.Жүзбасов. “Ақан сері”. А., 1988.

 20. А.Затаевич. “Қазақ халқының 1000 әні”, 2 басылым, А., 1963.

 21. А.Затаевич “Қазақтың 500 ән-күйі” М., 1981.

 22. Қазақ халқының аспаптық музыкасы. А., 1985.

 23. СССР халықтарының музыка тарихы. М., 1967.

 24. Советтік Қазақстан сазгерлері. А., 1958

 25. Қазақстан сазгерлері. А., 1978.

 26. Қазақстан сазгерлері. А., 1982.

 27. Абайдың музыкалық мұрасы. А., 1954.

 28. Қазақтың музыка мәдениеті. А., 1995.

 29. Қазақстандағы халық музыкасы. А., 1967.

 30. Қазақстанның халық әндері. А., 1955.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Өнер” факультеті

“Ән және саз” кафедрасы

“Қазақ музыка әдебиеті” пәні бойынша

050106 “Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін.

Т Е С Т С Ұ Р А Қ Т А Р ЫТ Е С Т С Ұ Р А Қ Т А Р Ы
1. Музыка дегеніміз не?

а) қазақ халқының ғасырлар бойы жасалған рухани-мәдени жетістігі.

ә) ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын фольклор туындылары.

б) өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

в) халық әндері мен күйлерін тереңірек игеру.

г) ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің біртұтастығы.


2. Салтқа байланысты туған фольклор туындылары.

а) сыңсу, тойбастар, бесік жыры, жоқтау.

ә) жыр, терме.

б) толғау, желдірме.

в) ертегілік, тарихи.

г) лирикалық әндер мен күйлер.


3.Салттан тыс фольклор туындылары.

а) жыр, терме, толғау, терме, желдірме.

ә) сыңсу, тойбастар.

б) бесік жыры, жоқтау.

в) қоштасу, көңіл айту.

г) беташар.


4.«Музыкальные инструменты народов Азии и Казахстана» атты зертеу еңбегінің авторы.

а) Р.А.Пфенниг.

ә) А.Е.Алекторов.

б) А.Э.Бимбоэс.

в) А.И.Левшин

г) В.В. Радлов


5. «Музыкальная фольклористика в Узбекистане» атты жинақтың авторы.

а) Р.А.Пфенниг.

ә) А.Е.Алекторов.

б) А.Э.Бимбоэс.

в) А.И.Левшин

г) А.Эйхггорн


6. «Песенная культура казахского народа» еңбегінің авторы.

а) Б.Ерзакович.

ә) Е.Брусиловский.

б) А.Затаевич.

в) Л.Хамиди.

г) А.Затаевич.


7. Қазақ музыка фольклорын кәсіби негізде зерттеушілер.

а) А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

ә) А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

б) А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

в) Г.М.Гизлер, Р.А.Пфеннинг.

г) В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков 1. Қазақтың әншілік және күйшілік дәстүрін бергі жерде зерттеген ғалымдар.

а) А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

ә) А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

б) А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

в) Г.М.Гизлер, Р.А.Пфеннинг.

г) В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков
9. Ән дегеніміз не?

а) адамның көңіл күйі, тебренісі мен толғанысы, қуанышы мен жұбанышы.

ә) елдің өмірі, тұрмыс тіршілігі.

б) халықтың көркем ой санасы.

в) көне дәуірлерден келе жатқан мәдениет саласы.

г) өмір айнасы.


10. Эпос дегеніміз не?

а) фольклор үлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшеліктері.

ә) халық өңдеуінен өткен шығармалар.

б) ел арасына кең тараған шығармалардың бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

в) тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық және романдық оқиғалардың желісіне құрылған туындылар.

г) фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.


11. Эпикалық дәстүр дегенміз не?

а) фольклор үлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшеліктері.

ә) халық өңдеуінен өткен шығармалар.

б) ел арасына кең тараған шығармалардың бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

в) жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

г) түркі тайпалары мәдениетінен байқалатын көне құбылыс.


12. Толғау дегеніміз не?

а) өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

ә) өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

б) бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

в) екі адамның тартысын құрылған шығарма.

г) мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.


13. Терме дегеніміз не?

а) өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

ә) өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

б) бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

в) екі адамның тартысын құрылған шығарма.

г) мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.


14. Желдірме дегеніміз не?

а) өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

ә) өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

б) бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

в) екі адамның тартысын құрылған шығарма.

г) мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.


15. Айтыс дегеніміз не?

а) өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

ә) өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

б) бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

в) екі адамның тартысын құрылған шығарма.

г) мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.


16. Музыкалық аспаптану саласын зерттеушілер.

а) А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

ә) А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

б) А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

в) К.Вертков, Б.Сарыбаев.

г) В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков


17. Үрлеп орындалатын аспаптарды ата.

а) сазсырнай, сыбызғы.

ә) домбыра, шертер.

б) асатаяқ, тайтұяқ.

в) даңғыра, кепшік.

г) дауылпаз.


18. Шертіп ойналатын аспаптарда ата.

а) сазсырнай, сыбызғы.

ә) домбыра, шертер.

б) асатаяқ, тайтұяқ.

в) даңғыра, кепшік.

г) дауылпаз.


19. Ұрмалы аспаптарды ата.

а) сазсырнай, сыбызғы.

ә) домбыра, шертер.

б) асатаяқ, тайтұяқ.

в) жел қобыз.

г) месқобыз.


20. Үрлеп орындалатын аспаптар тобын не деп атайды?

а) аэрофондар.

ә) хордофондар.

б) идиофондар.

в) фольклорлық.

г) архаикалық


21. Шертіп орындалатын аспаптар тобын не деп аталады?

а) аэрофондар.

ә) хордофондар.

б) идиофондар.

в) фольклорлық.

г) архаикалық

22. Ұрмалы аспаптар тобы не деп аталады?

а) аэрофондар.

ә) хордофондар.

б) идиофондар.

в) фольклорлық.

г) архаикалық 1. Музыкалық эпос дегеніміз не?

а) Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

ә) Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

б) Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы.

в) Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

г) Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.


 1. Эпикалық дәстүр дегеніміз не?

а) Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

ә) Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

б) Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы.

в) Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

г) Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.
25.Айтыс дегеніміз не?

а) Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

ә) Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

б) Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы

в) Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

г) Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.


26. Жырау дегеніміз кім?

а) Белгілі бір сюжетті жырға қосатын, суырып салма тұлға.

ә) Жырды орындаушы, жпикалық дәстүрді жалғастырушы.

б) Тайпа тәуелсездігі мен ел бүтіндігін сақтаушы.

в) Ірі музыкалық жанрды орындаушы.

г) Суырып салма тұлға.
 1. Ықылас Дүкенұлы қай жылы қай жерде дүниеге келген?

а) 1843 жылы. Жезқазған облысы, Жаңаарқа ауданында.

ә) 1845 жылы Жамбыл облысы, Сарысу ауданында.

б) 1844 жылы Орал облысы, Жаңақала ауданында.

в) 1843 жылы Батыс Қазастанда.

г)1842 жылы Оңтүстік Қазақстанда.


 1. Құрманғазының күйлерін ата.

а) “Айда бұбұл Айжан-ай”, “Алқа”.

ә) “Айдау”, “Түңілдім”.

б) “Аққу”, “Бестөре”.

в) “Былқыдақ”, “Көкейкесті”

г) “Қосбасар”, “Телқоңыр”.


 1. Дәулеткерей қай жылы туылды?

а) 1821 жылы.

ә) 1843 жылы.

б) 1884 жылы

в) 1882 жылы.

г)1823 жылы.


 1. Тәттімбет Қазанғапұлының “Былқылдақ” күйі нені суреттейді?

а) Кербез қызды.

ә) Саздауытты жайлауды.

б) Дала тынысын.

в) Кедейдің тұрмыс тіршілігін.

г) Қыстақты.


 1. Динаның алғаш Құрманғазыдан естіген күйі.

а) “Сарыарқа”.

ә) “Адай”.

б) “Қайран шешем”

в) “Аман бол шешем, аман бол”.

г) “Ақсақ киік”.


 1. Сүгір Әлиұлы Сүгір Әлиұлы қай жерде дүниеге келген?

а) Шымкент облысы, Созақ ауданында.

ә) Шымкент облысы, Ордабасы ауданында

б) Шымкент облысы, Отырар ауданында

в) Шымкент облысы,Арыс ауданында

г) Шымкент облысы, Сарыағаш ауданында.


 1. Домбыра қандай аспап?

а) Қазақтың ысқышты, шекті аспабы.

ә) Қазақ халқының арасына кең тараған екі ішекті музыкалық аспап.

б) Қазақтың үрмелі аспабы.

в) Қазақтың ұрмалы аспабы.

г) Қазақ халқының арасына кең тараған үш ішекті музыкалық аспап.


 1. Күй қай ғасырда жеке музыкалық жанр болып қалыптасты?

а) XIV ғасырда

ә) XV ғасырда

б) XVI ғасырда.

в) XIII ғасырда.

г) X ғасырда.
35. Аспаптық музыка дегеніміз не?

а) Ұлы музыкант-күйшілер тудырған музыка.

ә) Жеке адамдардың келбетін суреттейтін музыка.

б) Аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка.

в) Халықтың басынан өткізген қызықты, қиын кезеңдерді мазмұндайтын музыка.

г) Адам сезіміне, қоғам толғанысына, халық тағдырына сергек үн қосатын рухани үрдіс.


36. Қазақ халқының көне аспаптарын зерттеген профессор.

а) Б.Сарыбаев.

ә) П.Аравин.

б) А.Райымбергенов.

в) Н.Тілендиев.

г) А.Жұбанов.


37. Музыка өнері дегеніміз не?

а) Қоғамдық ортаға, адамның ой-санасына, талғам-танымына зор ықпал ететін құбылыстардың бірі.

ә) Адам сезіміне, қоғам толғанысына, халық тағдырына сергек үн қосатын рухани үрдіс.

б) Қазақ халқының ғасырлар бойы жасалған мәдениеті

в) Халық басынан өткерген қызықты, қиын кезеңдерді суреттейтін өнер.

г) Қазақ халқының рухани жан дүниесі ән өнері арқылы бейнелейтін жанр.


38. Біржанның әндерін ата.

а) “Адасқақ”, “Айтбай”.

ә) “Толқыма”, “Құлагер”

б) “Көкек”, “Темір тас”.

в) “Маңмаңгер”, “Балхадиша”.

д) “Майра”, “Гауһар тас”.


39.“Ән музыкасы” дегеніміз не?

а) Аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка;

ә) дауысқа арналып жазылған бір сөзі бар мелодиялық

музыкалық шығарма;

б) музыкалық шығармалардың ойындалу жылдамдығы;

в) дыбыстардың рет-ретімен орындалуы;

г) дыбыстардың ара қашықтықтары.
40 “Күй” дегеніміз не?

а) музыкалық шығармалардың түрлері;

ә) аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка;

б) музыкалық шығарманың ойналу жылдамдығы;

в) екі дыбыстың ара қашықтығы;

г) аспапта орындалатын музыка.


41.Құрманғазы оркестрі қай жылдары құрылды?

а) 1902 ж;

ә) 1945;

б) 1956;


в) 1938;

г) 1934;
42. Эпикалық музыкада қай жанрлар кеңінен орын алды?

а) симфония, күй

ә) хор, диалог, би, фантомимо;

б) ән, романс, би,марш;

в) миф, болмыш, әңгіме, ертегі, аңыз;

г) рондо,баллада;
43. “Абай” операсын қандай композитор жазған?

а) Е.Брусиловский;

ә) А.Жұбанов, Л.Хамиди;

б) М.Төлебаев;

в) Е.Рахмадиев;

г) Ғ.Жұбанова.


44. Эпикалық музыка дегенміз не?

а) белгілі тарихи дәуірдің типтік оқиғалараны баяндайтын

шығарма;

ә) бір әуенді бірнеше дауыстардың қайталау ережесі;

б) музыкалық шығарманың шарықтау шегі;

в) автордың дүние көзқарасын, сезімін суреттейтін

шығарма;

г) өмір болмысын кейіпкер арқылы бейнелейтін шығарма.

45. Лирикалық музыка дегенді қалай түсінесіз?

а) белгілі тарихи дәуірдің типтік оқиғаларын баяндайтын

шығарма;

ә) бір әуенді бірнеше дауыстардың қайталау ережесі;

б) музыкалық шығарманың шарықтау шегі;

в) автордың дүние көзқарасын, сезімін суреттейтін

шығарма;

г) өмір болмысын кейіпкер арқылы бейнелейтін шығарма.


46. “Өнер”дегеніміз не?

а) ән айтып үйрену;

ә) өнерпаздарды өнер мекемелерінде тәрбиелеу;

б) музыка сауатын үйрену;

в) өмір шындығын көркем образдар арқылы бейнелейтін адамдың іс-әрекеті;

г) халық мәдениетінің жеткен биік дәрежесі.


47. Ағартушы ақын және композитор Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары.

а) 1869-1936 ж;

ә) 1906-1968 ж;

б) 1845-1904 ж;

в) 1906-1983 ж;

г) 1904-1990 ж.


48. Қазақ халқының революциялық әнін атаңыз.

а) Кестелі орамал;

ә) Интернационал;

б) Жас Қазақ;

в) Тос мені, тос;

г) Бозайғыр.


49 . Қазақтың ең тұңғыш операсы “Қыз Жібек

операсын кім жазды?

а) А.Жұбанов;

ә) С.Мұхамеджанов;

б) Е.Брусиловский;

в) М.Төлебаев;

г) Е.Рахмадиев.
50. “Қыз Жібек” операсындағы “Қыз Жібек” ролін ең алғаш кім сомдады?

а) Ш.Жиенқұлова;

ә) К.Байсейітова;

б) Р.Бағланова;

в) Р.,Рымбаева;

г) М.Жүнісова.


51. “Қамар сұлу” операсын кім жазды?

а) Е.Рахмадиев;

ә) А.Жұбанов;

б) Ғ.Жұбанова;

в) М.Төлебаев;

г) Е.Брусиловский.


52. “Терме” дегеніміз не?

а) ақылы мен нақылы бар тақпақ сазды әуен;

ә) халық өмірінен алынған ән;

б) тез жауап қайтаратын сөз жарыс;

в) бірнеше адамның бірігіп ән салуы;

г) екі адамның өлең жолдары арқылы сөз тартысы;
53. Музыка жанрының бір түрі “аспаптық музыка” дегеніміз не?

а) музыкалық шығармалардың түрлері;

ә) аспаптар сазының үндемуінен тұратын музыка;

б) музыкалық шығармалардың ойналу жылдамдығы;

в) екі дыбыстың ара қашықтығы;

г) екі бірдей дыбыстың ара қашықтығы;


54. “Оратория” дегеніміз не?

а) әйелдің жіңішке биік дауысы;

ә) жеке оркестр, хор, әнші орындайты шығарма;

б) бірнеше адамның қосылып ән айтуы;

в) аспапты музыка;

г) қобыз аспабында орындалатын шығарма;


55. “Хор” дегенімізді қалай түсінесіз?

а) әншілердің қосылып бірнеше дапуыста ән салатын үлкен тобы;

ә) жеке орындаушының домбыра аспабында сүйемелдеп ән салуы;

б) фортепиано аспабында орындалатын шығарма;

в) қобыз аспабында орындалатын шығарма;

г) бірнеше дыбыстардың бірігуі.


56. “Оркестр” дегенімізді қалай түсінесіз?

а) орган аспабына арналып жазылған шығарма;

ә) бірнеше дауыстың бірігіп ән салуы;

б) қобыз аспабында орындалатын шығарма;

в) жеке аспап сүйемелдеуімен орындалатын шығарма;

г) түрлі музыкалық аспаптарда ойнайтын музыканттар тобы.


57. Қазақтың мемлекеттік ұлт-аспаптар оркестрінің дирижеры кім?

а) М.Маңғытаев;

ә) Ш.Қажығалиев;

б) Н.Тілендиев;

в) Е.Рахмадиев;

г) Ғ.Жұбанова.


58. Қазақ симфониясының қалыптасып дамыған кезеңін атаңыз?

а) 1931-1943 ж;

ә) 1936-1942 ж;

б) 1946-1956 ж;

в) 1943-1953ж;

г) 1840-1901 ж;


59.“Опера” дегеніміз не?

а) опера, балет және ораторияның әдеби поэтикалық мәтіні;

ә) белгілі бір кейіпкердің бейнемін ашатын жеке ән;

б) арияның шағын түрі;

в) көлемді оқиғаны баяндайтын әншілер, хор, оркестр, бишілердің орындауындағы музыкалық спектакль;

г) органға арналып жазылған музыкалық шығарма.


60. Көрнекті ақын жазушы композитор А.Құнанбаевтың әндерін ата.

а) “Ақ маңдайлым”;

ә) “Арыс жағасында”;

б) “Желсіз түнде жарық ай”; “Көзімнің қарасы”;

в) “Қарлығаш”;

г) “Гәкку”.


61. Үкілі Ыбырайдың әндерін атаңыз.

а) “Ақ маңдайлым”;

ә) “Арыс жағасында”;

б) “Желсіз түнде жарық ай”; “Көзімнің қарасы”;

в) “Қарлығаш”;

г) “Гәкку”, “Қарақат көз”.


62. Мұхан Төлебаевтың әндерін атаңыз.

а) “Жарық”, “Ақ мақта”;

ә) “Арыс жағасында”;

б) “Желсіз түнде жарық ай”; “Көзімнің қарасы”;

в) “Қарлығаш”;

г) “Гәкку”, “Қарақат көз”.


63. Соғыс жылдары жарық көрген А.Жұбановтың әндерін көрсет.

а) Москва;

ә) Жас қазақ;

б) Бучинара;

в) Боз айғыр;

г) Қос қарлығаш.


64. “Біржан - Сара” операсының композиторы кім?

а) А.Құнанбаев;

ә) М.Төлебаев;

б) А.Жұбанов;

в) М.Абдуллин;

г) Ш.Қажығалиев;


65. Балеттік музыка қай жылы қалыптаса бастады?

а) 1945 ж;

ә) 1948 ж;

б) 1940 ж;

в) 1950 ж,

г) 1952 ж;


66. Хор мен ән жанрына ат салысқан композиторды ата.

а) Х.Ерғалиев;

ә) Б.Байқадамов;

б) С.Мұхамеджанов;

в) Л.Хамиди;

г) Е.Брусиловский.

67. Хор жанрын дамытуда еңбек еткен композитор кім?

а) Б.Байқадамов;

ә) Е.Брусиловский;

б) М.Маңғытаев;

в) С.Мұхамеджанов;

г) С.Мәуленов.


68. Қазақтың профессионалдық музыка өнерінің қалыптасу жылдарын көрсет.

а) 1931-1940 ж;

ә) 1932-1941 ж;

б) 1924-1931ж;

в) 1891-1937 ж;

г) 1896-1955 Ж.


69. Қазақ мемлекеттік филормониясы қай жылдары ашылды?

а) 1931 ж;

ә) 1935 ж,

б) 1896 ж;

в) 1924ж;

г) 1898 ж;


70. Қазақтың мемлекеттік хор ұжымдары құрылған жылды ата.

а) 1935 ж;

ә) 1937 ж;

б) 1896 Ж,

в) 1983ж;

г) 1964 ж;


71. “Ақ құс”туралы балетін кім жазды?

а) Е.Рахмадиев;

ә) Е.Брусиловский;

б) А.Жұбанов;

в) Ғ.Жұбанова;

г) М.Төлебаев;


72. “Жыршы” дегеніміз кім?

а) биді орындаушы;

ә) әнді орындаушы;

б) дайын өлең әнді айтып таратушы;

в) жырды орындаушы;

г) аспапта ойнаушы;


73. Ән творчествосында лирикалық жанрда көзге түскен композитордың біреуін ата.

а) А.Құнанбаев;

ә) Ш.Құдайбердиев;

б) Ш.Қалдаяқов;

в) С.Мұхамеджанов;

г) Т.Молдағалиев.

74. Қазақстандағы музыка тану ғылымының өкілдерінің бірін ата.

а) Л.Хамиди;

ә) Н.Тілендиев;

б) Б.Байқадамов;

в) А.Жұбанов;

г) Ғ.Жұбанова;

75. “Сазсырнай” қай аспап түріне жатады?

а) ұрмалы аспап;

ә) үрмелі аспап;

б) ішекті;

в) шертпе;

г) ысқышты;


76.“Замана бұлбұлдары” монографиялық еңбектің авторы кім?

а) М.Әуезов;

ә) М.Маңғытаев;

б) А.Жұбанов;

в) Т.Молдағалиев;

г) Ә.Қашаубаев.


77. “Симфониялық музыка” дегеніміз не?

а) симфониялық оркестр орындайтын шығарма;

ә) ішекті, үрмелі, ұрып ойнайтын аспаптан тұратын оркестр түрі;

б) тарихи шындықты табиғат көріністерін баяндайтын бір бөлімді шығарма;

в) сахнада қойылу үшін жазылған көлемді мувзыкалық шығарма;

г) опералық шығарманың орындалу алдындағы музыкалық кіріспесі;


78. Е. Рахмадиевтың әндерін ата.

а) “Шабыт”; “Шаттық вальсі”;

ә) “Қарлығаш”, “Ақ көгершін”;

б) “Желсіз түнде жарық ай”, “Көзімнің қарасы”;

в) “Жарық”, “Ақ мақта”;

г) “Кел еркем Алатауыңа”, “Куә бол”.


79.“Біржан - Сара” операсының композиторы кім?

а) А.Құнанбаев;

ә) М.Төлебаев;

б) А.Жұбанов;

в) М.Абдуллин;

г) Ш.Қажығалиев;


80. Балеттік музыка қай жылы қалыптаса бастады?

а) 1945 ж;

ә) 1948 ж;

б) 1940 ж;

в) 1950 ж,

г) 1952 ж;


81. Хор мен ән жанрына ат салысқан композиторды ата.

а) Х.Ерғалиев;

ә) Б.Байқадамов;

б) С.Мұхамеджанов;

в) Л.Хамиди;

г) Е.Брусиловский.

82. Хор жанрын дамытуда еңбек еткен композитор кім?

а) Б.Байқадамов;

ә) Е.Брусиловский;

б) М.Маңғытаев;

в) С.Мұхамеджанов;

г) С.Мәуленов.


83. Қазақтың профессионалдық музыка өнерінің қалыптасу жылдарын көрсет.

а) 1931-1940 ж;

ә) 1932-1941 ж;

б) 1924-1931ж;

в) 1891-1937 ж;

г) 1896-1955 Ж.


84. Қазақ мемлекеттік филормониясы қай жылдары ашылды?

а) 1931 ж;

ә) 1935 ж,

б) 1896 ж;

в) 1924ж;

г) 1898 ж;

85. Қазақтың мемлекеттік хор ұжымдары құрылған жылды ата.

а) 1935 ж;

ә) 1937 ж;

б) 1896 Ж,

в) 1983ж;

г) 1964 ж;


86. “Гвардия алға” операсының композиторы.

а) Е.Брусиловский.

ә) М.Төлебаев.

б) Қ.Қожамьяров.

в) Ғ.Жұбанова.

г) Е.Рахмадиев


87. “М.Әуезов туралы аңыз” ораториясының композиторы.

а) Б.Ерзакович.

ә) Е.Рахмадиев.

б) Б.Жұманиязов

в) С.Мұхамеджанов.

г) Ғ.Жұбанова.
 1. Ән музыкасының бір түрі “романс” дегеніміз не?

а) аспапта орындалатын музыка;

ә) Музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен бір дауысқа

жазылған лирикалық ән;

б) көлемді драматикалық көтеріңкі шабытпен айтылатын

операның оркестрдің сүйемелдеуімен айтылатын бір ән;

в) әр түрлі дауыстардың бір мезгілде орындалуы;

г) аспаптарға арналып жазылған пьеса алдында ойналатын шағын бөлім.


 1. Драмалық музыкада бастапқы кезде қандай жанрлар кеңінен орын алды?

а) симфония, күй

ә) хор, диалог, би, фантомимо;

б) ән, романс, би,марш;

в) миф, болмыш, әңгіме, ертегі, аңыз;

г) рондо,баллада;


 1. Эпикалық музыкада қай жанрлар кеңінен орын алды?

а) симфония, күй

ә) хор, диалог, би, фантомимо;

б) ән, романс, би,марш;

в) миф, болмыш, әңгіме, ертегі, аңыз;

г) рондо,баллада;
91. Шағын хор ұжымы қалай аталады?

а) әйелдер хоры;

ә) камералық хор;

б) балалар хоры;

в) аралас хор;

г) ерлер хоры;


92. Музыка жанры бойынша ән және романс дамыған жылдарды атаңыз.

а) 1957-1967;

ә)1840-1921;

б) 1906-1936;

в) 1906-1983;

г) 1943-1953.


93. Ағартушы ақын және композитор Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары.

а) 1869-1936 ж;

ә) 1906-1968 ж;

б) 1845-1904 ж;

в) 1906-1983 ж;

г) 1904-1990 ж.


94 . “Музыка” сөзі қай тілден шыққан?

а) латын;

ә)француз;

б) қазақ;

в) грек;

г) испан.


95. Музыкалық дыбыс дегеніміз не?

а) адамның дыбыс диіктігін музыкалық дыбыстың кең көлемінде қадылдау қабілеті ;

ә) музыка құрылып , құрастырылатын материал;

б) белгілі бір дыбыс шығаратын құрал;

в) мелодияның ең бір кішкене бөлігі;

г) саз дыбыстарының өзара бірлестігі.


96. Көркем әдебиет өнері дегеніміз не?

а) шығарма орындалу барысында көз алдына елестейтін бейне;

ә) тұтас бейнеленетін монументтік мүсін;

б) жан жақтағы болып жатқан құбылыстарды көркем сөздермен жазу арқылы жеткізу;

в) өнерпаздарды өнер мекемелерінде тәрбиелеу;

г) шығармаларды талдау;

97.“Би өнері”дегеніміз не?

а) аспатың сүйемелдеуімен ән айту;

ә) ән айтып үйрену;

б) музыка тыңдау, сауатын ашу;

в) өнерпаздарды өнер мекемелерінде тәрбиелеу;

г) іс-қимылдармен көркем образды бейнелейтін өнер түрі.

98.“Жанр” дегеніміз не?

а) француз сөзі, музыкалық шығармалардың түрлері;

ә) аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка;

б) дыбысқа аранлып жазылған сөзі бар әуен;

в) музыкалық шығармалардың ойналу жылдамдығы;

г) екі бірдей дыбыстың ара қатынасы;


99. Музыка жанрының бір түрі “аспаптық музыка” дегеніміз не?

а) музыкалық шығармалардың түрлері;

ә) аспаптар сазының үндемуінен тұратын музыка;

б) музыкалық шығармалардың ойналу жылдамдығы;

в) екі дыбыстың ара қашықтығы;

г) екі бірдей дыбыстың ара қашықтығы;

100. “Оратория” дегеніміз не?

а) әйелдің жіңішке биік дауысы;

ә) жеке оркестр, хор, әнші орындайты шығарма;

б) бірнеше адамның қосылып ән айтуы;

в) аспапты музыка;

г) қобыз аспабында орындалатын шығарма;Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі.
Білім беру ісіндегі приоритет студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық ролі оқытушы емес, студентке берілу тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқу керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан,оқытудың негізгі формасы студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.
Әрбір студент басқа студентпен салыстырылмайды, керісінше өзімен-өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.
Студенттердің білімін бағалау оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.
Студенттедің білімін бағалау жұйесі Sillabus /оқыту бағдарламасында/ міндеті элемент болып кіреді.
Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың -тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А

3.67

90-94

В

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В

2.67

75-79

С

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С

1.67

60-64

D

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Пәннен F деген баға алаған студент деканат белгіленген мерзімді оны қайта тапсыру керек.Бұл градация GPA-ді / студенттің жалпы академиялық білімін орташа бағалау/ айқындауы қажет.


Каталог: CDO -> Sillabus -> BOS
BOS -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
BOS -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
BOS -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
BOS -> Лекция: 30 сағат. Семинар: 30 сағат. СӨЖ: 30 сағат. Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> Лекция:: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат. СӨЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> 2. Практикалық сабақты өткізу уақыты және орны
BOS -> Лекция 30. СӨЖ. 30. ОбсөЖ. 30 Барлық сағат саны. 90 с. Емтихан. 6-семестр. Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынш
BOS -> Лекция 5 сағ. Практикалық сабақтар: 40 сағ. СӨЖ. 45 сағ. ОбсөЖ. 45сағ. Барлық сағат 135 сағ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет