Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64


Неолит. 1.Жейтун мәдениетібет9/9
Дата25.04.2016
өлшемі1.91 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Неолит.

1.Жейтун мәдениеті.


2.Денепро-дондық мәдениеті.

3.Шығыс Европаның мәдениеттері2

Тестілік сауалнама

1,2,3,8,12

8

Неолиттік тас құралдар.

1. Қаратау жотасының ескерткіштері.

2. Арал маңынан табылған заттар.

3. Жоғарғы Ертіс өңірінің қоныстары.2

Тестілік сауалнама

1.2.3.4.8.

9

Полеметалл дәуірі.

1. Шығыс Европаның отырықшы егіншілері мен малшыларының энеолиттік мәдениеті, триполье мәдениеті.

2. Орта Азия энеолиті.


2

Тестілік сауалнама

8.9.10.

10

Қазақстан аумағындағы энеолит ескерткіштері.

1. Ботай мәдениеті.

2. Терсек мәдениеті.

3. Энолит дәуіріндегі өнер және діни түсініктер.2

Жазба бақылау жұмысы

1,2,3,4

11

Қола дәуірі.

1. Қола дәуірін кезеңдерге бөлу проблемасы

2. Намазға және Анау топырақ қабаттары.

3. Катакомбы және қима мәдениеті.

4. Намазға төрт, алты

5. Қарасұқ2

Жазба бақылау жұмысы

17,18,19

12

Қазақстанның қола дәуірі.

1. Қола дәуірінің кезеңінде метал өндіріс орындарының ашылуы.

2. Бейғазы –Дәндібай қорымы

3. Шығыс Қазақстан жеріндегі Қанай обалары.

4. Ертіс бойындағы қола дәуірі кезіндегі орындарының ашылуы.

5. Шілдертті өзеннің бойындағы Нұрмағамбет обасы2

Тестілік сауалнама

17,18,19

13

Орта Азияның ерте темір дәуірі

1. Соғдының көне қалалары

2. Массагеттер ескертікшері

3. Амудария көмбесі

4. Грек Бактрия аңшылары

5. Афрасиаб көне қаласы.2

Жазба бақылау жұмысы

20.30.31.32.33

14

Қазақстан жеріндегі ерте темір дәуірі.

1. Оңтүстік Қазақстан Жетісу жеріндегі Сақтар ескерткіштері.

2. Түгіскен және Ұйғарақ қорымдары.

3. Есік қорғаны2

Тестілік сауалнама

27,28,29,34

15

Солтүстік Қара теңіз және Кавказдың ежелгі қалалары.

1. Құл иеленуші Урарту мемлекеті.

2. Қаратеңіздің солтүстік жағалуындағы ежелгі қалалар.

3. Ольвия

4. Херсонис


2

Жазба бақылау жұмысы

5.8.15.16.

16

Орталық Азиядағы ежелгі мемлекеттер.

1. Орта Азияның құл иеленуші және феодалдық қоғамдарының археологиялық ескерткіштері.

2. Орта Азияның Ортағасырлық егіншілік аудандарының археологиясы.


3

Жазба бақылау жұмысы

1,2,3,4

17

Ғұндар археологиясы.

1. Мекен жайлары

2. Аталық рулық қатынастар.

3. Тайпалардың жылжуы.3

Жазба бақылау жұмысы

1,2,3,4

18

Үйсіндер мәдениеті.

1. Үйсіндердің территориясы жайлы деректер.

2. Сәндік бұйымдар


2

Тестілік сауалнама

11,12,13

19

Қаңлы

1. Шәужі құм, Жаман тоғай, Төре Байтұмсық обалары.

2. Ақтөбе қонысы, Билеуші сарайы


2

Тестілік сауалнама

5,6-17

20

Орта Азиянын Орта ғасырлық ескерткіштері.

 1. Бұқар –Худаттар сарайы

 2. Қала махаллалары мен архитектурасы

2

Жазба бақылау жұмысы

8,9,10

21

Ежелгі Германдықтар

 1. Герман тайпаларына қатысты Рим терминалогиясы.

 2. Германдықтардың археологиялық деректер негізіндегі шаруашылығы мен өмір мен тұрмысы.

2

Жазба бақылау жұмысы

11,12,13

22

Шығыс Европаның археологиялық

мәдениеті.

 1. Көне дәуіріндегі Славяндар

 2. Дондық және Днепрлік Славяндар.

 3. Салтовск обасы.

 4. Балтық бойы обалары.

2

Тестілік сауалнама

11,12,14

23

Славян тайпаларының археологиясы

1. Прага мәдениеті

2. ҮІІ ғ. славян тайпаларының бөлінуі

3. Гнездор, Смоленина, Черноговчина Ерослав және Киев маңындағы обалы зираттар.2

Тестілік сауалнама

14,15,16

24

Ежелгі орыс қалалары

1. Ежелгі орыс қалаларының археологиялық тұрғыда зерттеу

2. Қолөнер өндірісі. Сауда Жерлеу ғұрыпы


2

Жазба бақылау жұмысы

1,2,3,4

25

Ежелгі Рязань

1. Қалалықтардың тұрғын жайы.

2. Бөренелі құрылыс.

3. Спаск соборының жобасы2

Тестілік сауалнама

17,18,19

26

Мәскеудің археологиясы.

1. Қорғаныс дуалдар

2. Тұрмысқа қажетті заттар.


2

Тестілік сауалнама

17,18,19

27

Еділ Болгарлар мен Алтын Орда археологиясы.

1. Сувар қалалары.

2. Қалары мен өнері.


2

Тестілік сауалнама

20-21

28

Жібек жолы және орта ғасырлық қалалар.

1. Керуен жолдарының пайда болуы.

2. Қазақ жеріндегі негізгі зерттелген қалалар орны.

3. Құлан қалаларының зерттелуі.3

Жазба бақылау жұмысы

22,23,24

29

Қазақстан жеріндегі кесенелер.

І.Жошы хан кесенесі

2 Айша Бибі.

3 Арыстан баб3

Тестілік сауалнама

22,23,24

30

Ортағасырлық Үтіртөбе қаласы

1.Қалаға жалпы сипаттама.

2.Зерттелуі

2


Жазба бақылау жұмысы

22,23,24
Барлығы

64


13. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕРНегізгі:

1.Авдусин Д.А.Археология СССР.М..1977.

2. Авдусин Д.А.Основы археология.М.,1989.

3.Акишев К.А.Курган Иссык .М.,1978.

4.Акишев К.А.Кушаев Г.А.Древняя культура саков и усиней долины реки Или.Алма-Ата.1963.

Қосымша:

5. Акишев К.А.Байпаков К.М.Вапросыархеологии Казахстана,Алма-Ата,1972.

6. Акишев К.А.,Байпаков К.М.Ерзакович Л.В.Древний Отрар,Алматы,1972.

7.Алпысбаев Х.А.Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана,Алма-Ата,1993.

8.Байпаков К.М.Таймаганбетов Ж.К.,ЖумаганбетовК.Археология Казахстана,Алма-Ата,1993.

9.БайпаковК.М.Средневековая городская культура ЮжногоКазахстана ИСемиричья.Алма-Ата,1986.

10.Байпаков К.М.Средневековые города Казахстана на Великом Шелковым Пути.Алматы.1989.

11.Беленицкий В.Д.А.М.,Бентович И.Б.,большаков О.К.Средневековый город Средней Азии.Л.,1973.

12.Блаватский В.Д. Античная архелогия Северного Причерномрья.М.,1961.

13.Граков Б.Н.Скифы.М.,1973.

14.гуляев В.Древние Майя.М..1973.

15.Грязнов М.П..Северный Казахстан в эпоху ранных кочевников.Алма-Ата,1956.

16.Кадырбаев М.К..Курманкулов Ж.Култура ревных скотоводов и металлургов Сары-Арки.Алма-Ата,1992.

17.Каменный век на территории ССР.-Миа.М..1970-166.

18.Кожемяко П.Н.Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины.Фрунзе.1959.

19.Крупнов Е.И.Древняя история Северного Кавказа.М.,1961.

20.Кызласов Л.Р.Тыштыкская эпоха в истории хакасскоминуминской котловины.М.,1970.

21.Кривцова-Гракова.Алексеевское поселение и могильник.Труды ГИМК вып.

22.Қадырбаев А. История Казахстана :первобытный мир и древность.Уч.пообие. Алматы.,1998.

23.Маргулан А.Х. Бегазы-Дандыбаевская культура Центральныного Казахстана.Алматы., 1979.

24.Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана.Алматы,1950.

25.Маргулан А.Х.,Акишев К.А.,Кадырбаев М.К.,Оразбаев А.М.Древняя культура Центрального Казахстана.1966.

26.Массон В.М.Первие цивилизации.л,1989.

27.Мелларт дж.Древнейшие цивилизации Ближнего Востока .М.,1982.

28.Монгайт А.М. Археология Заподной Европы.Каменный век.М.,1973.

29 Оразбаев А.М. Памятники эпохи бронзы Центрального Казахстана.Труды ИИАЭ Ан КазССР.Т.7.Алма-Ата,1959

30.Оразбаев А.М.Северный Казахстан в эпоху бронзы. Труды ИИАЭ АН КазССР.Т.5.Алма- Ата,1958.

31. Пиотровский Б.Б.Ванское царство (Урарту).М.,1959.

32.Поволжье в средние века.МИА.М.,1970.ғ164.

33.Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М. 1977.34.Пугаченкова Г. А. Ремпель Л. И . М. 1966. Очерки искусства Средней Азии. М. 1982.

14 .ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

ЖАЗБАША БАҚЫЛАУ

 1. Археология пәнінін мақсаты мен міндеттері

 2. Археология ғылым жүйесіндегі орны

 3. Археолгияның басқа ғылымдармен байланысы

 4. Археолгия пәнің кезеңдері

 5. Археологияның негізгі кезеңдерінің сипаттамасы

 6. Ғылымның дамуындағы Э.Маргуланның үлесі

 7. Орталық Қазақстандағы Бернтам жетекшілігімен жүргізілген экспедиция

 8. Ақышев экспедициялық жұмыстары

 9. Ғылымның дамуындағы К.Ақышевтың үлесі

 10. Орталық Қазақстанның экспедициялық жұмыстары

 11. 1957 бастап іле экспедициялары

 12. 1969 жылдардағы Отырара экспедициялық істер.

 13. 1966ж Шу экспедициясы

 14. Батыс Қазақтандағы археолгиялық экспедиция

 15. Қазақстан археолгтарының соңғы зерттеу жұмыстары.

 16. Ертедегі полеолит

 17. Кейінгі палеолит

 18. Палеолит ескерткіштері

 19. Орта палеолит ескерткіштер

 20. Жоғары палеолит ескерткіштері

 21. Мезолит мәдениті

 22. Мезолиттің еңбек құралдары

 23. Келтімінар мәдениеті

 24. Сақ мәдениеті

 25. Оңтүстік Қазақстандағы неолит тұрақ жайлары

 26. Орталық Қазақстандағы неолит тұрақ жайлары

 27. Ақсуат,жаркоп тұрақ жайлары

 28. Неолит дәуіріндегі қорымдар және одан шыққан бұйымдар

 29. Неолит дәуірінің керамикасы

 30. Энеолит тас құралдары

 31. Энеолит пен неолит ескерткіштерінің ұқсастығы мен айырмашылығы

 32. 1 Петрдің көне мұралар жайлы жарлығы

 33. Академиялық экспедициясы 1708-1774ж.ж.

 34. Лерхтың Түркістан өлкесін жасау

 35. Нергедовтың қазба жұмыстары 1884ж.

 36. Верещинаның қазба жұмыстары 1867-1870 ж.ж.

 37. Бартольдтың экспедициялық зертеулері1893-1894 жылдардағы

 38. Қазақстан археолгиялық ескерткіштерін зерттеуде В.В.Бартольдың үлесі

 39. Мүзей ісі және ескерткіштерді қорғау жөніндегі Түркістан комитетінің құрылуы

 40. Археолгтардың 20 жылдардағы зерттеу жұмыстары

 41. 30 жылдардағы зерттеу жұмыстары

 42. 30 жылдары жүргізілген қазба жұмыстары

 43. Соғыс алдындағы зерттеу істері

 44. Қазақстандағы зерттеу жұмыстарының жаңа кезеңдері 1946 жылдардағы

 45. А.Х. Марғұланның археолгиялық экспедициясы

 46. Ғылымның дамуындағы Э.Маргуланның үлесі

 47. Орталық Қазақстандағы Бернтам жетекшілігімен жүргізілген экспедиция

 48. Ақышев экспедициялық жұмыстары

 49. Ғылымның дамуындағы К.Ақышевтың үлесі

 50. Орталық Қазақстанның экспедициялық жұмыстары

 51. 1957 бастап іле экспедициялары

 52. 1969 жылдардағы Отырара экспедициялық істер.

 53. 1966ж Шу экспедициясы

 54. Батыс Қазақтандағы археолгиялық экспедиция

 55. Қазақстан археолгтарының соңғы зерттеу жұмыстары.

 56. Қолөнер бұйымдары

 57. Қылыш жасау өнер

 58. Тараз қаласының қазба қалдықтары

 59. Тараз қаласының саз балшығ

 60. Испиджабтың қазба қалдықтары

 61. Отырардағы қазба қалдықтары

 62. Түркістан

 63. Баба-ата

 64. Кулан.

 65. Қоялық

 66. Талгар

 67. Айша-бибі

 68. Ахмет Яссауи кесенесі

 69. 1 Петрдің көне мұралар жайлы жарлығы

 70. Академиялық экспедициясы 1708-1774ж.ж.

 71. Лерхтың Түркістан өлкесін жасау

 72. Нергедовтың қазба жұмыстары 1884ж.

 73. Верещинаның қазба жұмыстары 1867-1870 ж.ж.

 74. Бартольдтың экспедициялық зертеулері1893-1894 жылдардағы

 75. Қазақстан археолгиялық ескерткіштерін зерттеуде В.В.Бартольдың үлесі

 76. Мүзей ісі және ескерткіштерді қорғау жөніндегі Түркістан комитетінің құрылуы

 77. Археолгтардың 20 жылдардағы зерттеу жұмыстары

 78. 30 жылдардағы зерттеу жұмыстары

 79. 30 жылдары жүргізілген қазба жұмыстары

 80. Соғыс алдындағы зерттеу істері

 81. Қазақстандағы зерттеу жұмыстарының жаңа кезеңдері 1946 жылдардағы

 82. А.Х. Марғұланның археолгиялық экспедициясы

 83. Ғылымның дамуындағы Э.Маргуланның үлесі

 84. Орталық Қазақстандағы Бернтам жетекшілігімен жүргізілген экспедиция

 85. Ақышев экспедициялық жұмыстары

 86. Ғылымның дамуындағы К.Ақышевтың үлесі

 87. Орталық Қазақстанның экспедициялық жұмыстары

 88. 1957 бастап іле экспедициялары

 89. 1969 жылдардағы Отырара экспедициялық істер.

 90. 1966ж Шу экспедициясы


15. СТУДЕНТТЕРДІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ БІЛІМІН

РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,6 + Э x0,4

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні ң+Дң – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – ң+Сң – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін ңВ-ң – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:
Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары


Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсыА-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент жазғы семестрде оны қайта тапсыру керекЖетісай,2009
Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет