Лекция: 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ: 8 сағат СӨЖ: 97 сағат Барлық сағат: 135 сағат Аралық бақылау: (АБ) -60 б


Адамдардың тұрмыс-еңбек барысында тәсіл, идеялар мен болжамдар бөлісу, алмасу құралыбет10/11
Дата02.05.2016
өлшемі2.07 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

18. Адамдардың тұрмыс-еңбек барысында тәсіл, идеялар мен болжамдар бөлісу, алмасу құралы

а)Ой


в) Зейін

с)Тіл


д) Қиял

е) Сезім


19.Ауызша сөйлесуге тән ерекшелік.
а) Сөйлем құрылымы бүтін.

в) Ой толықтығына ие.

с) Мән-мағына әңгіме желісінен.

д) Дайындықты.

е) Баян бірізді, қатаң логикалы.

20.Ырықсыз зейіннің туындау негізі.


а) Адам мақсатына тәуелсіз.

в) Санаға байланысты.

с) Рухтық күш.

д) Жоспарлы әрекет.

е) Ниетті іс.

21. Әдейі қайталап, ерік күшін қосуды қажет ететін зейін.


а) Ырықты зейін.

в) Ырықсыз зейін.

с) Үйреншікті зейін.

д) Реттеу зейіні.

е) Бақылау зейіні.

22. Зейін көлемін эксперименталды зерттеу үшін қажет аппарат –

а)Феноскоп

в) Тахитаскоп

с) Кардиограф

д) Кинескоп

е) Кодоскоп

23. Синестезия құбылысының мәні-


а) Икемделу

в) Жоғарылау

с) Төмендеу

д) Өзара ықпал

е) Қосарлану

24. Өткен тәжірибеден алған іздерді жадыда қалдырып, оларды қайта


танып, жаңғыртумен ақпарат топтауға негізделген психикалық процесс -

а) Зейін


в) Қабылдау

с) Түйсік

д) Елес
е) Ес

25. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағыталған танымдық, психологиялық әрекет

а) Зейін

в) Түйсік

с) Қабылдау

д)Ес


е) Ойлау

26. Әлеуметтік процестерді зерттеуде барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі:

а) философияда

в) психологияда

с) социологияда

д) логикада

е) географияда
27 Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі:

а) әр адамның өзіндік білімі

в) өзіндік дағды-ептілігі

с) өзіндік толғанысы

д) өзіндік көзқарасы

е) өзіндік толғамы

28. Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының
әдіснамалық тұғыры:

а) объектив идеализм.

в) диалектикалық материализм.

с) діни догматика.

д) дуалистік философия.

е) метафизикалық көзқарас.

29. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы:

а) жануар - өсімдік - адам.

в) өсімдік - жануар - адам.

с) адам - жануар - өсімдік.

д) жануар - адам - өсімдік.

е) өсімдік - адам - жануар.

30. Психикалық бейне негізі -

а) материя қасиеті, ми қызметі.

в) табиғаттан тыс күштер туындысы.

с) тумадан берілген қабілет.

д) адамға өздігінен қосылатын қасиет.

е) адам миының өзіндік қасиеті.

31. Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті:

а) ойлау және қорытындылау.

в) анализдеу

с) синтездеу

д) жалпылау және негіздеу

е) сигнал жеткізу және реттеу

32 Жәндік-жануарлар дүниесі кезеңіне сай психикалық құбылыс.

а) сезім

в) тітіркену

с) қабылдау

д) ойлау

е) сөйлеу

33. Психика дамуының ең жоғары шегі - интеллектуалды тірішілік түрі.

а) кооцерваттар

в) су жануарлары

с) өсімдіктер

д) қанатты жануарлар

е) сүтқоректілер.

34 Сананың пайда болу негізі.

а) тума беріледі

в) табиғаттан тыс күштен

с) табиғаттан

д) еңбек пен қоғамдық қатынастардан

е) адамның өзіндік әрекетінен.

35. Сана қалыптасуының негізгі себебі.
а) тума қасиеттер

в) қоршаған орта

с) тіл мен еңбек

д) үлгі мен өрнек

е) инстинкт

36. Көрнекті орыс физиологы А. А. Ухтомский ашқан жаңалық -


а) уақытша байланыстар теориясы

в) доминанта теориясы

с) рефлекстер теориясы

д) индукция заңы

е) дедукция

37. Іс-әрекеттің жан қабілеттерімен байланысын зерттейтін ғылым.


а) физиология

в) логика

с) психология

д) педагогика

е) дефектология

38.Адамның рухани-мэдени сан-алуан қажеттіктерінінің бір түрі -


а) қорек

в) ұрпақ жалғасы

с) баспана

д) кәсіп


е) ұйқы

39. Әлі орындалмаған іс-эрекет нэтижесінің санадағы бейнесі -


а) жоспар

в) ой


с) болжам

д) пікір


е)ұғым

40. Балалардың алғашқы әріп тану эрекетімен байланысты дағды түрі-


а) қимыл-әрекеттік

в) интеллекттік

с) сезімдік

д) сезімдік-қимыл

е) сезімді - ой.

41 Қандай да бір эрекетті қажетсінуден пайда болатын адам қасиеті -


а) ептілік

в) әдет


с) дағды

д) шеберлік

е) талант

42. Адамаралық қатынастар төркіні -


а) жеке бастың қалауы

в) инстинкт

с) өмірлік қажеттілік

д) интеллект

е) биологиялық мұқтаждық

43 . Коммуникативті қатынас мәні -


а) ақпарат беру

в) ақпарат алмасу

с) ақпарат алу

д) ықпал жасау

е) өзара түйсіну

44. Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы -


а) түйсіну

в) зейін қою

с) қабылдау

д) тітіркену

е) сезу

45. Мақсатқа тәуелді зейін түрі -


а) ырықты зейін

в) үйреншікті зейін

с) ырықсыз зейін

д) импульсті зейін

е) ерікке байланыссыз зейін

46. Зейіннің физиологиялық негізі - доминанта принципін ашқан ғалым -

а) Павлов

в) Рубинштейн

с) Сеченов

д) Ухтомский

е) Лурия

47. Организмнің әсерленуінен объектив шындықтың санамыздағы


сезімдік бейнесін қалыптастырушы психикалық процестер -

а) ес, қиял.

в) түйсік, қабылдау.

с) сөз, ой.

д) елес, ой.

е) зейін, ойлау.

48. Иллюзия құбылысының мэні -
а) дәл тану.

в) жаңсақ тану

с) шамалап тану.

д) ауыстыра тану. е) екіұшты тану.

49. Ес процесінің мэні -

а) сананың объектке бағытталуы.

в) өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту.

с) әсердің жеке элементтерін бейнелеу.

д) тұтастай бейне туғызу.

е) Жалпыланған бейне түзу.

50. Пікір дегеніміз -

а) заттың жалпы, мәнді қасиеті.

в) бір нәрсе жөнінде мақұддау, не теріске шығару.

с) бірнеше пікірден жаңа пікір шығару.

д) құбылыстың жеке элементтерін тану.

е) зат тұтастығын түзу.

51. Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы:

а) нақтылығында

в) тылсым сыр болуында

с) айқындығында

д) жалпылығында

е) көрнекілігінде

52.Әр қандай нақты заттың қабылдаудағы кейпі мен заттың өзі.

а) сәйкес

в) тіпті ұқсамайды

с) сәйкес емес

д) ажыралып тұрады

е) айнадағыдай дәл

53. Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі:

а) ой


в) іс-әрекет

с) материя

д) сана

е) қабілет54. Психиканың бастапқы қызметі -

а) адам іс-әрекетін жоспарлау

в) тұжырымдамалар беру

с) дүние байланыстарын бейнелеу

д) анализдеу

е) синтездеу

55. Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым.

а)логика

в) хиромантия

с) френология

д) психология

е) психопатология

56. Ес (жад) қасиетінің белгілері нышан берген тірішілік кезеңі:
а) каоцерваттар

в) жәндік-құрт

с) өсімдіктер

д) сүтқоректілер

е) приматтар

57. .Жануарлар психикасының дамуы тәуелді


а) қоғамдық-тарихи шарттарға

в) биологиялық заңдылықтарға

с) табиғаттан тыс күштерге

д) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

е) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге

58. Адамның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын шарт.


а) биологиялық

в) болмыстан тыс күш

с) өз тәжірибесі

д)тіл қатынасынан

е) дағдыланудан

59. Сана бұл -

а) табиғат өнімі

в) қоғамдық болмыс

с) инстинкттік өнім

д) дағдыланудан

е) табиғаттан тыс берілетін қасиет

60. Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізі.

а) метафизика

в) идеализм

с) діни догматика

д) материализм

е) дуализм

61. Іс-әрекет түзілуінің негізі -


а) субъекттің қалауы

в) сыртқы қасиеттер тума қажеттілік

с) сыртқы күштер

д) тума қажеттілік

е) субъекттің объектпен байланысы

62. Адамның әлеуметтік болмысына себепші қажеттілік.


а) мәдени

в) баспана

с) ұрпақ жалғасы

д) ұйқы


е) қорек

63. Іс-әрекеттің нақты көрініске келетін танымдық қүрылым бірлігі


а) сеп-түрткі

в) жоспарлау

с) белсенділік

д) ақпаратты өңдеу

е)шешім қабылдау

64. Дағды инферренциясы дегеніміз -


а) жаңа дағдыға қолдау

в) жаңа дағдыға кедергі

с) бейтарап қимыл

д) дағды тұрақтығы

е) дағды ауысуы

65. Оқу әрекетінің міндеті -


а) жаңалық ашу

в) өткен тәжірибе, білімді игертіп, практикада қолдануға үйрету

с) жаттағанды жаңғыртып бару

д) көргенді сол күйінде орындауға машықтану

е) ептіліктер мен әдеттер қалыптастыру

66. Адамдар арқасындағы қатынастардың өзгеруіне ықпалды себеп -


а) табиғи жағдайлары

в) экологиялық ауытқулар

с) әлеуметтік-психологиялық орта

д) жеке адам қалауы

е) жаратылыстан тыс күш

67. Сөйлеу процесінің негізгі тірегі -


а) тыңдау

в) түсіну, түсінісу

с) қабылдау

д) болмыстан тыс

е) дыбыстау

68. "Зейін" сөзінің мағынасы -


а) тыңдау

в) тітіркену

с) қабылдау

д) шоғырлану, тану

е) қозу

69. Ырықты зейін дамуымен тікелей байланысты психикалық процесс -


а) қабылдау

в) түйсік

с) қиял

д) сөз


е) ойлау

70. Адам зейінінің жануарлар зейінінен басты ерекшелігі -


а) бағдарлаушы рефлекс

в) индукция

с) домината

д) бағдарлы басқару

е) импульсті әрекет

71.Талдағыштардың пайда етуші өзара ықпалды әсерінен сезгіштіктің артуы -

а) синестезия

в) адаптация

с) абсолют табалдырық

д) абсолют сезімталдық

е) сенсибилизация

72. Екі көздің нақты затқа бірдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиеті –

а) корвергенция

в) акомодация

с) дивергенция

д)апперцепция

е)иллюзия

73. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған


психикалық процесс -

а) түйсік

в) қабылдау

с) елес


д)ес

е)ойлау


74. Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы.
а) ұғым

в) пікір


с) ой қорытындысы

д) Қиял


е) сөз, тіл

75. Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінігі.


а) тәннен ажыралмас құбылыс

в) тәнмен бірге сөнеді

с) тәннен уақытша бөлінеді

д) тәннен бөлек жасайды

е) тән жасаушы үшін жанның қажеті жоқ.

76. Психологияның дербес ғылым болп қалыптасқанына:


а) мың жыл

в) жетпіс жыл

с) төрт жүз жыл

д) екі жүз жылға жуық

е) әлі қалыптасқан жоқ.

77. Лейпцигтегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны

ұйымдастырушы:

а) 1960, Трондайк

в)1910,Фрейд

с)1879,Вундт

д) 1930, Крамер

е) 1760, Декарт

78. Психиканың бастапқы қызметі -
а) адам іс-әрекетін жоспарлау

в) тұжырымдамалар беру

с) дүние байланыстарын бейнелеу

д) анализдеу

е) синтездеу

79. Психиканың рефлекторлық принципін алғашқы айқындаған ғалым психолог.

а) Павлов И. П.

в) М. И. Сеченов

с) Л. С. Рубинштейн

д) Б. Ф. Ломов

е) А. Н. Леонтьев
80. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы:

а) Декарт

в) И. П. Павлов

с) Маслоу

д) И. М. Сеченов

е) А. Н. Леонтьев

81. Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан үрпаққа берілу қасиеті:

а) сезімдік

в) инстинкт

с) дағды


д) интеллект

е) саналық

82. Адам психикасының дамуы тәуелді
а) қоғамдық-тарихи шарттарға

в) биологиялық заңдылықтарға

с) табиғаттан тыс күштерге

д) биологиялық завдар мен қоғамдық шарттарға

е) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге

83. Адамның жавдардан түпкі ерекшеліп -

а) еңбек қаруын дайындау

в) қару пайдалану

с) әрекет тәсілін білу

д) биологиялық қажетті сезу

е) объектті тану

84. Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы -


а) желке (қарақүс)

в)төбе (еңбек)

с) көру зонасы

д) шеке / есту зонасы

е) маңдай

85. Қоғамдық даму заңдарымен өзгеріске келетін психикалық қүбылыс


а) инстинкт

в) дағды


с) интеллект

е) адам сезімдері

86. Іс-әрекет қырларының ішінде психологияны зерттейтіні
а) объект құрылымы

в) субъект жоспары

с) іс-әрекет мазмүны

д) іс нәтижесі

е) қызмет барысы
87. Әрекет-қылықтың түрткісі (мотиві) дегеніміз
а) инстинктті керексіну

в) саналы қабылданған қажеттілік

с) сыртқы ықпал нәтижесі

д) жеке бастың қызғуы

е) импульстік ниеттер

88. Қоғамдық қызметке бағытталған әрекеттер жиынтығы.


а) манипуляция

в) операция

с) іс-әрекет

д) еңбек


е) қимыл

89. .Білімдер дағдылардың қалаған нақты әрекетте көрінуі


а) шабыт

в) ептілік

с) шеберлік

д) талант

е) дарындылық

90. Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан, сенім мен


күдіктенуден тұратын қатынас атамасы -

а) қоғамдық қатынас

в) топтық қатынас

с) жеке қатынас

д) қызметтік қатынас

е) әлеуметтік қатынас

91. Адам мінезі мен дене қүрылысының өзара байланысты екенін

дәлелдеген ғалымдар.

а) Торндайк, Уотсон

в) Кречмер, Шелдон

с) Павлов, Сеченов

д) Галь, Фуранс

е) Узнадзе, Лурия

92. Сөздің пайда болу көзі.


а) табиғат

в) нәсілдік

с) қоғам

д) болмыстан тыс

е) ген қажеті

93. Іс-әрекетті бақылау және реттеу қызметін атқарушы психикалық процесс -

а) қабылдау

в) ойлау


с)сөйлеу

д) ес


е) зейін

94. Кіші жастағы баланың ырықты зейін қалыптастыру негізі -


а) әдеттерін өз талаптарына бағындыру

в) үлкендердің нұсқауларымен

с) ережелерді орындау

д) инстинкттік қасиеттер

е) дағдыланудан

95. Зейін тұрақтылығын күшейтуші фактор.


а) ес

в) елес


с) ақыл – ой

д) сөз


е) қиял.

96. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштері біртіндеп икемделуі –

а) адаптация

в) сенсибилизация

с) синезтезия

д) синтестезия

е) табалдырық

97. Көздің қашықтықтағы заттарды көруге байланысты икемделу қабілеті -

а) конвергенция

в) дивергенция

с) аккомадация

д) апперцепция

е) галюцинация

98. Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет -


а) қиял

в) зейін


с) сөйлеу

д) сезім


е) ойлау

99. Бөліктер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге


бағытталған ой-қабілеті -

а)талдау

в) біріктіру

с) салыстыру

д) дерексіздендіру

е) нақтылау

100. Біріктіру (синтез) дегеніміз

а) бір сананың заттық негізінен бөлініп қаралуы

б) ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге қаратылған ой әрекеті

в) әрқилы қасиеттер мен әрекеттерді тұтас бірлікке келтіру

г) құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру

д) ойдың жалпы күйден көрнекілікке келтірілуі


1. Құбылыстардың есте қалған елес, тұрпаттарын пайымдаумен
орындалатын ой түрі

а) заттай

б) әрекетті

в) көрнекі-бейнелі

г) сөзді

д) мағыналы

2. Адам тәжірибесін түрлендіруші және өзгеріске келтіруші тосын
бейнелерге негізделген психологиялық процесс -

а) ес


б) елес

в) ой
г) қиял

д) қабылдау

3. Қиялдың ойлаудан ерекшелігі

а) жалпылығы

б) жанамалығы

в) нақты бейнелігі

г) дерексіздігі

д) логикалығы

4. Қиялдың физиологиялық негізі -

а) ескі жүйке байланыстарының қозуы

б) ескі жүйке байланыстарының тежелуі

в) жүйке байланыстарының жаңа жүйеде бірігуі

г) көшу


д) интерференция

5. Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау түрі

а) жасампаз

б) шығармашыл

в) иллюзия

г) галюцинация

д) шизойдты

6. Іс-әрекеттің қалаған түріндегі шығармашыл қиялдың маңыздылығы

а) жоқтан барды шығару

б) барды қайталау

в) дүниені өзгертіп, жаңалау

г) жалқылау

д) жалпылау

7. Акценттеу дегеніміз -

а) қиял элементтерінің бір бейнеде қосылуы

б) элементтің қалыптан тыс кейіпке енуі

в) елестердің бірігуі

г) ұқсас тараптарының алға тартылуы

д) елес бұзылулары

8. Шығармашылдықтың ең жоғары деңгейі

а) ептілік

б) шабыт

в) дағды

г) дарын


д) талант

9. Жеке адамның коғамдық мәнін танытушы негізгі фактор -

а) табиғи болмысы

б) нәсілдігі

в) қажеттік-себеп аймағы

г) сырт көрінісі

д) қылық әрекеті

10. Жеке адамның дербестігін қамтамасыз қамтамасыз етуші негізгі фактор -

а) табиғи болмысы

б) жоғары интелекті

в) қоғамның жоғары даму дәрежесі

г) сырттай жоғарғы рухани күш

д) қоршаған орта ықпалдары

11. Жеке адамға байланысты "мен" ұғымының мәні -

а) басқаларды бағалау қабілеті

б) өз қадірін сезе білу

в) дүниеге сезімталдық

г) заттасқан құндылыққа жақын болу

д) астар сана ықпалына тәуелділік

12. "Мотив" - қажетсіну аймағы түсінігінің мәні -

а) дамудағы сеп-түрткілер жиынтығы

б) ізгі мұраттар

в) ішкі ниет-тілектер

г) барша қажетсінулер

д) нақты қызмет әрекеттері

13. Жеке адамның бағыт-бағдарының негізі


а) табиғи

б) тума


в) нәсілдік

г) рухани

д) әлеуметтік

14. Көңіл-күйге үлесімсіз ақиқаттарды санадан шығарып тастау қорғанысы

а) ығыстыру

б) жоққа шығару

в) көшіру

г) оқшаулау

д) жаңалау

15. Адамның өз борышын орындауы тәуелді

а) сезімге

б) танымға

в) ерікке

г) мінезге

д) қабілетке

16. Қандай мақсат жолында қиыншылықтарды жеңу үшін ерік коса білу тәуелді

а) терең түсінімге

б) қалауға

в) ниетке

г) қажетсінуіне

д) сезімге

17. Ырықты әрекеттерге, яғни ерікпен егіз болатын жүйке құрылымы -

а) мишық

б) сопақша ми

в) жұлын

г) пирамидалы жасушалар

д) ми қабығы

18. Ерік әрекеттерін орындауда адамның саналы әрекеттерін реттеуші жүйке

құрылымы -

а) бірінші сигналдық

б) екінші сигналдық

в) бірінші және екінші сигналдық

г) жұлын

д) сопақша ми

19. Шешім қабылдаумен адамда пайда болатын еріктік әрекеттік ерекше сипаты

а) дербестік

б) белсенділік

в) табандылық

г) жауапкершілік

д) борыш


20. Ниет қоюмен байланысты мақсат жолындағы әрекет сатысы -

а) шешім қабылдау

б) орындау

в) жоспарлау

г) нәтиже талдау

д) мотив (сеп-түрткі) таңдау

21. Өмірлік принциптер мен мұраттарды көздеген мүдделі мақсат түрі -

а) тактикалық

б) оперативтік

в) стратегиялық

г) қиялдық

д) иллюзиялық

22. Субъекттің өз іс-әрекеттерінің салдарын қоғамдық-тарихи талаптар
тұрғысынан сараптай білу қасиеті

а) белсенділік

б) табандылық

в) жауапкершілік

г) батылдық

д) ержүректілік

23. Бала еркінің саналы көзі -
а) еліктеу

б)еңбек


в) ойын

г) дағдылану

д) әдеттену

24. Әр адамның нақты жағдайда белгілі құбылысқа болған сезімі

а) жеке-дара

б) үжымдық

в) жалпы

г) дерексіз

д) елес түрінде

25. Заттар мен құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай


ойда біріктіру -

а) дерексіздендіру (абстракция)

б) нақтылау

в) талдау (анализ)

г) біріктіру

д) қорыту

26. Сан алуан көрнекі материалды жалпыланған, қорытынды күйіне
келтіруші ой түрі

а) заттық

б) әрекет-қимылдық

в) сөзді-логикалы

г) көрнекі

д) бейнелі

27. Өнер, мәдениет әлеміндегі шығармашылдықтың түпкі негізі -

а) түйсік

б) қабылдау

в) ойлау


г)сөз

д) қиял


28. Қиялдың психикалық процесс ретінде қызметі -

а) жанама тану

б) элементтер деңгейінде тану

в) тұтастай нақты бейнеге келтіру

г) көріп, білмеген құбылыстарды өрнектеу

д) жалпы тану

29. Қиялдан болатын дидактогендік аурудың себебі -

а) күмән


б) педагог мәдениетсіздігі

в) жүйке шаршауы

г) жүйке басқарымының жоқтығы

д) жүйкенің тума кемістігі

30. Объективті жаңа бейне бұл -

а) жеке бас жаңалығы

б) дүниеде бұрын-соңды болмаған жаңалық

в) қайталанған жаңалық

г) нақты заттық бейне

д) ойға оралған бейне

31. Қиял процесінде жаңа елестердің пайда болу негізі -
а) салыстыру

б) талдау

в) салыстыру-талдау

г) талдау-біріктіру

д) біріктіру

32. Қиял елестеріндегі айырмашылықтар көмескіленіп, үқсас


белгілері біріктіріле образ жасау әдісі -

а) акценттеу

б) біріктіру

в) схематизация

г) иллюзия

д) аглютинация

33."Шабыт - маңдай тер мәуесі" - атты ойдың авторы -

а) А. Жұбанов

б) Қастеев

в) Репин

г) Сәтпаев

д) М. Әуезов

34. Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі

а) нәсілдік белгілер

б) қоршаған орта

в) өткен әулет тәжірибесі

г) жаратылыстан тыс күш

д) гендік бағдарлама


35.Жеке адам сапалары негізінен тәуелді

а) қатынастар өрісіне

б) организм табиғатына

в) нәсілдігіне

г) интеллектіне

д) ептілігіне

36. Адамның жоғары инабатты, жасампаздық өмірінің негізі -

а) тума қасиеттер

б) нәсілдік белгілер

в) гендік программа

г) әлеуметтік құнды салт-бағыттар

д) болмыстан тыс ықпал

37. Жеке адамның қажетсіну аймағының өрістеуіне себепші басты фактор

а) жеке белсенділік

б) қоғамдық өмір

в) табиғи болмыс


г) рух

д) генотип

38. Адамның бағыт-бағдары құрамына кіретін психологиялық
формалардың ең қарапайым, биологиялық формасы -

а) таным

б) көзқарас

в) ұмтылыс

г) құмарлық

д) қызығу

39. Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен өз қылық-
әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті -

а) мінез

б) темперамент

в) ерік


г) сезім

д) қабілет

40.Еріктік қылықтың басты көрсеткіші

а) саналы әрекет

б) табиғи құмарлық

в) сезімдік қызығу

г) ізгі мақсат

д) жоғары наным

41. Адамның қылық-әрекеттері еріктен емес, табиғат пен өмірдің
ақыл бастауларынан және логтка қағидаларынан деп
түсіндірген ғалым

а) Тульчинский

б) Аристотель

в) Ясперс

г) Сартор

д) Платон

42. Еріктік әрекеттердің бірзіділігімен байыптылығын қамтамасыз
етуші жүйке құрылымы -

а) желке бөлігі

б) алдыңғы орталық жүйке

в) шеке бөлігі

г) төбе (еңбек)
д) қарақұс

43. Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті-


а) талдау

б) орындау

в) талқылау

г) шешім қабылдау

д) мақсат белгілеу

44."Көз қорқақ, қол батыр" мәтелінің мәні -

а) саналы шешім

б) таңдау дағдарысы

в) ықпал күштердің жоқтығы

г) толғаныс байыбы

д) бұрын еленбеген сеп-түрткіге қуат беру

45. Мақсат белгілеу мен іс нәтижесіне дейінгі процестің барша бөліктеріне ықпал

жасаушы адамдық қасиет -

а) сезім нәзіктігі

б) ой ұшқырлығы

в) бақылағыштық

г) ерік күші

д) жоғары дарын


46.Сәтсіздікке мүдіру, күмәнға берілу сияқты ұнамсыз сапаларға қарсы ерік қасиеті -

а) үстамдылық

б) батылдық

в) ержүректілік

г) шалттық

д) табандылық


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет