Лекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны 135 сағатбет17/19
Дата28.04.2016
өлшемі2.88 Mb.
түріЛекция
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі:

1.Пошаев Д.Қ. Ғылыми – педагогикалық зерттеу негіздері Шымкент, 2003.

2.Асқаров Е., Балапанов Е., Қойшыбаев Б. Ғылыми зерттеулердің негіздері.Оқу-әдістемелік құрал. А., 2004.

3..Введение в научные исследование (Под. Ред. В.И.Журавлева).М,1998.

4..Герасимов И.Г. Структура научного исследование.- М,1995.

5.С.Мақпырұлы. Курстық және дипломдық жұмыстар. Қазақстан жоғары мектебі. 2005.№4.

6.Загвянский В.И. Учитель как исследователь.- М,1980.

7.Квиткина Л.Г.Научное творчество студентов.-М,1980

8.Е.С.Асқаров,Е.А.Қойшыбаева. Ғылыми зерттеулердің негіздері.А,2004.

9.Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. М., 1995. С.110-206.

10.Эвристика. Разработано О.Е.Столяровой.

Қосымша:

1.Роках А.Г. Логика и эвристика научно-технических решений. Саратов, 1991, С.39-87.

2.Гурова Л.Л. Психологический анализ решений задач. Воронеж, 1976.С.32-52, 898-177, 236-304.

3.Шумилин А.Т. Проблемы теорий творчества. М., 1989. С.13-32,54-71.

4.Пушкин В.Н. Эвристика-наука о творческом мышлении. М., 1967.

5.Серебрянников О.Ф. Эвристические принципы и логические исчисления. М., 1970.

6. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения и:изобретательских задач. 2 изд. -Новосибирск: Наука. 1991, 224 с.

7.Аскаров Е. С. О научной работе. Руководство для аспирантов, соискателей и магистров. -Алматы: Домино, 2002, 1 87 с.

8.Аскаров Е.С. Защита промышленной интеллектуальной собственности в Казахстане, - Алматы: Эверо, 2003, 112 с.
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі.


«Сырдария» университеті.

«Химия және биология» факультеті

«Биология » кафедрасы.

“ҒЗЖ ұйымдастыру” пәні бойынша

050113 «Биология » мамандықтарының студенттері үшін.

Студенттердің білімін бақылау түрлері :
а) бақылау сұрақтары

б) Тестілік сауалнамалар

Жетісай 2008ж.

«ҒЗЖ ұйымдастыру» пәнінен бақылау сұрақтары

1.Ғылыми зерттеу әдісі дегеніміз не?

2.Ғылыми зерттеу әдісінің әдіснама мен геосеологиямен өзара байланысын көрсетіңіз.

3.Зерттеудің эксперименталды- эмпирикалық әдістер тобының мазмұнын ашыңыз.

4.Зерттеушінің теориялық әдістер тобының мазмұнын ашыңыз.

5.Зерттеудің эксперименталды- эмпирикалық және теориялық деңгей әдістері тобының өзара байланысын көрсетіңіз.

6.Әдіснама- білімдерді табу тәсілдері жөнінде және олардың тәжірибеде қолдану ілімі туралы түсініктеме беріңіз.

7.Дидактикалық теория білімнің барлық салаларының жалпы әдіснамасын атаңыз.

8.Нақтылы объект туралы білімбер жүйесі барлық салаларының жалпы әдіснамасын атаңыз.

9.Ғылыми білімдердің жүйесіндегі педагогиканың орнын көрсетіңіз.

10.Негізгі педагогикалық түсініктер, педагогиканың заңдылықтары жөнінде пікіріңіз.

11.Тұлғаны оқыту, тәпбиелеу және қалыптастыру заңдылықтарын тану мен пайдаланудағы тұрғыларын анықтауда педагогика әдіснамасының ролі.

12.Тұтас педагогикалық процесс мұғалімдердің іс- әрекетінің және ғылыми зерттеулердің объектісі.

13.Даму мен тәрбиенің бірлігі.

14.Тақырыпты және оның көкейтестігін анықтау.

15.Проблема- зерттеу барысында негізгі құрылымдық элементі.

16.Зерттеу мақсатты қарама- қайшылықтарды жою, қойылған мәселелердің ғылыми жауабын іздеу.

17.Зерттеу объектісі мен пәні.

18.Берілген зерттеудің әдіснамалық негізі.

19.Зерттеулердің жетекші идеясы- теориялық ұстамдары және жалпы бағыттарын анықтау.

20.Гипотеза қойылған мәселенің алдын- ала болжамдық жауабы.

21.Зерттеу міндеттері мәселемен және алдын- ала болжамның дәлелдеумен байланысты жауаптардың бағыттарын іздену әрекеттері.

22.Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру.

23.Зерттеудің негізгі кезеңдері: зерттеу тақырыптарын негіздеу, зерттеудің бағдарламаларын жасау, зерттеу жолы мен әдісі.

24.Зерттеу әдістері- зерттеудің міндеттері мен жолдарының тәсілдерін шешу.

25.Зерттеу әдістеріңі жалпы сипаттамасы.

26.Зерттеудің педагогикалық дәстүрлі әдістері.

27.Зерттеудің теориялық әдістерінің мәні.

28.Анализ бен синтез, дедукция, абстралықтан нақтылыққа көшудегі теориялық ойды өрлеуі.

29.Жобалау мен ойша құру эксперименті.

30.Білім көздерін зерттеу әдістемесін зерттеу.

31.Білім көздері әдебиеттер мен жұмыс әдістері.

32.Мәтінмен жұмыс істеу техникасы: жоспар, аннотация, конспект, тезис, реферат, т. б.

33.Зерттеу тақырыбының тірек түсініктерін, іріктеу.

34.Эмпирикалық зерттеу әдістерінің мәні, олардың ғылымдағы орны.

35.Бақылау, әңгіме, анкеталау, рейтинг.

36.Мектеп құжаттарын және оқушылардың іс- әрекет нәтижелерін зерттеу.

37.Педагогикалық тәжірибе жұмысы.

38.Педагогикалық эксперимент.

39.Эксперименттің түрлері.

40.Зерттеушілердің саны мен құрамына қойылатын талаптар.

41.Педагогика мен тәрбие тәжірибесін дамытудағы педагогикалық тарихи зерттеулердің мәні.

42.Білім көздері әдебиеттерін теориялық талдау.

43.Архив материалдарын зерттеу мен талдау.

44.Суреттеу, статистикалық, тарихи, индуктивтік- дедуктивтік салыстырмалы әдістер.

45.Педагогикалық- тарихи зерттеулердің білім көзі: классиктердің еңбектерін ресми құжаттар мен материалдарды зерттепе байқау.

46.Педагогикалық тәжірибе және оны ғылыми танудағы ролі.

47.Ғылыми зерттеуде педагогикалық тәжірибені өңдеу және жинақтау.

48.Әлеуметтік әдістер: анкеталау, интервью, шамаға сай бағалау, тұлға аралық қатынастардың әдістері.

49.Педагогикалық құбылыстарждың сандық және сапалық сипаттамаларының бірлігі.

50.Зерттеу барысында алынған материалдардың сандық талдау, математикалық статистикалық әдістері.

51.Зерттеудің нәтижелерін тәжірибеге ендіру- педагогикалық тәжірибелік жұмыстарының қорытынды кезеңіндегі маңызды элементі.

52.Зерттеулердің нәтижелерін өңдеу графикалық әдістері.

53.Ендіру мәні, әдістері.

54.Педагогикалық ұжымдардың ғылыми зерттеулерді тәжірибеге недіру даярлығы.

55.Ендіру нәтижелерін бағалау.

56.Ғылыми жұмыстың қорытындыларын дайындау шағындылығын материалдардың комплекстік өңдеу және түсіндіру.

57.Қорытындыларын жүйелеу.

58.Ғылыми жұмыстарды дайындау және жазу әдістемесінің ерекшеліктері: баяндама, мақалалар, курстық, дипломдық жұмыстар т. б.

59.Ғылыми жұмыстарды дайындаудың нормативтік талаптары.

60.Семестер бойынша дайындаған зерттеулердің нәтижесі.

61.Афоризмдер.

62.Жоғары бағалау(предпочтения) ережесі.

63.Контекстуальды анықтама.

64.Элементар эвристикалық әрекет.

65.Редукция.

66.Көмекші есеп.

67.Көмекші элементтер.

68.Есепті шешу жоспарын құру.

69.Анализ және Синтез тәрізді есепті шешу жоспары.

70.Индукцияның эвристикалық функциялары.

71.Аналогияның эвристикалық функциялары.

72. Себеп және әрекеттің аналогиясы.

73.Жалпылаудың эвристикалық қасиеттері.

74.Симметрия.

75.Ассимметрия.

76.Инверсия.

77.Салыстырудың эвристикалық функциялары.

78.Тізбектей жақындаудың стратегиясы.

79.Заңдылық негізінде есепті шешу мысалы.

80.Алгебра негізінде есепті шешу мысалы.

81.Ойқорытудың эвристикалық және дәлелдік (доказательные) қасиеттері.

83.Ақпараттық динамиканың сипаты.

84.Эвристикалық әрекеттің элементтерін жүйелік қолдану.

85.Комбинация.

86.Жүйелік жақындау. (Системный подход).

87.Есептерді логикалық-эвристикалық зерттеудің және кері байланыстар негізінде шешу жоспарын тізбектей корректировка жасаудың жүйелік әдістері.


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет