Лекция: 45 сағ. Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағ. СӨЖ: 60 сағ. Обс¤Ж: 60 саѓ. Барлық сағат: 180 сағбет1/22
Дата28.04.2016
өлшемі3.86 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті

“Педагогика және экономика” факультеті
“Педагогика және психология” кафедрасы


Педагогика” пәні бойынша

050114– тарих, 050116– география, 050117–қазақ тілі мен әдебиеті, 050118–биология, 050112– химия, 050110–физика, 050109– математика, 050111– “ Информатика”, 050107 “Бейнелеу өнері және сызу”

мамандығының студенттері үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

СИЛЛАБУС


Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2 курс, III - семестр

Лекция: 45 сағ.

Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағ.

СӨЖ: 60 сағ.

ОБС¤Ж: 60 саѓ.

Барлық сағат: 180 сағ.

Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)
Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)

Барлық балл саны: 100

Жетісай -2006

Құрастырған: доцент Мұсабекова Г.Т.

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

“Педагогика” пәні бойынша 050114– тарих, 050116– география, 050117–қазақ тілі мен әдебиеті, 050118–биология, 050112– химия, 050110–физика, 050109– математика, 050111– “ Информатика”, 050107 “Бейнелеу өнері және сызу”

мамандығының студенттері үшін

Оқу - әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік оқу бағдарламасы ҚРБҒМ-ның 22.05.2005 ж. № 289 бұйрығымен бекітілген

Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № __1____ __29.__08 . 2006___ ж.

Кафедра меңгерушісі________________


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған
Хаттама № ______ _____ 200 ___ ж.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:____________

Университет Ғылыми Кеңесінде мақұлданған
Хаттама № ______ _____ 200___ ж.

Ғылыми кеңесінің төрағасы_____________


050102 - мамандыѓын дайындайтын кафедра меңгерушісімен келісілген_____________________________________________________


Мазмұны

1. Алғы сөз..............................................................................

2. Жалпы мәліметтер............................................................

3. Курстың мақсаты мен міндеті..........................................

4. Курстың постреквизиттері мен пререквизиттері............

5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.....................................

6. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет..............

7. Студентке арналған ережелер...........................................

8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөлінуі.................................................................

9. Лекция сабақтарының жоспары, мазмұны.......................

10. СӨЖ- жоспары, мазмұны...................................................

11. ОБСӨЖ- сабақтарының жоспары, мазмұны..................

12. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері..............

а) тестілік сауаланамалар

б) жазбаша жоспар жұмысы

13. Студенттің академиялық білімін рейтинг

бақылау жүйесі................................................................

14. Пән бойынша оқу процесінің картасы..........................

1. Алғы сөз
Оқу - әдістемелік кешені – “Педагогика” пәні бойынша

050111, “ Информатика”, 050107 “Бейнелеу өнері және сызу” мамандығының студенттеріне осы курс бойынша дәріс беруші оқытушының жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отыра, барлық құжаттарды бір жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру көзделіп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: СС- семинар сабақтар, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына есебін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ- де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен игеруі мен йүге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуімен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынық/емтиханды алуға арналған.

2.Жалпы мәліметтер:
Лектор: М±сабекова Г.Т., доцент

“Педагогика және психология кафедрасы”. №1 оқу корпусы, 15 кабинет

телефон:

Кафедрадағы бос уақыты: жұма


3. Курстың мақсаты мен міндеті

Мақсаты: Болашақ мұғалімдерді педагогика ғылымдарының теориялық негіздері- мен қаруландыру, тәрбие мен оқытуды нәтижелі ұйымдастыруға қажетті педагогикалық білім, білік және дағды қалыптастыру , “адам -адам”жүйесіндегі жұмысқа даярлығы бар маман тұлғасын қалыптастыру.
Міндеттері:

  • болашақ мамандарға адам өз іс-әрекеті мен дамуының субъектісі екендігін меңгерту;

  • маманның азаматтық көзқарасы мен жалпы мәдениетін дамыту;

  • маманға “адам-адам” жүйесіндегі тиімді арақатынас пен педагогикалық негізде ықпал жасауына және оның оңтайлы дамуына қажетті педагогикалық білімнің қайнар көздерімен және олардың тұлға әлеуметтенуіндегі ролімен таныстыру;

  • “адам-адам” жүйесіне ықпал жасайтын құралдарды жаңа сапаға көтеру үшін педагогикалық тұрғыда сараптай білу дағдысын қалыптастыру;

оқыту, өздік тәрбие, өздік дамудың заманауи технологияларымен таныстыру.

4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері.
Педагогика пәнін меңгеру үшін студенттер “Философия” “Әлеуметтану ”, “ Саясаттану ”, “Психология” “Жас өспірімдер физиологиясы ”, “Мектеп гигиенасы” пәндерін білуі тиіс.

Аталған курсты оқып үйрену “Жеке пәндер әдістемесі” пәнін меңгеруге көмектеседі.


Аты – жөні

Курсты өткізу уақыты

Байланыстырушы мәлімет

1

Балажанова Ж.Б.
Аудиториялық сабақтар

СӨЖ


Лекция:

Уақыты:


Ауд:

Уақыты:

Ауд:


Тел:

Каб:


Корпус:Семинар:

Уақыты:


Ауд:

Уақыты:

Ауд:


Тел:

Каб:


Корпус:5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.
Семестр

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Курстық жұмыс


Қорытынды бақылау

Апта саны

Жалпы

сағат саныСоның ішіндеЛекция

Семи-нар


Лаб.


ОБСӨЖ


СӨЖ

1

1

34

180

45

15
60

60
Емтихан


6.Оқу сабақтарының құрылымы:
Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.Семинар сабақтарында - студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой - әрекет талап ететін әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек.
СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді.
ОБС¤Ж – оќытушыныњ баќылауындаѓы студенттіњ µзіндік ж±мысы. Материалды сабаќ ‰стінде оќытушыныњ кµмегімен оќып мењгеру. Оќытушы таќырыпќа сєйкес студенттіњ білім дењгейін тексереді, баќылайды.
7. Студентке арналған ережелер (Rules):
1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтілінеді.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі8.Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі.
Лекция тақырыбы

Лекц

сағат саны
Педагогиканың жалпы негіздері
1

Педагогиканың жалпы мәселелері. Педагогиканың әдіснамалық негіздері. Біртұтас педагогикалық процесс.

1

2

Ғылыми –педагогикалық зерттеу әдістері.

1

3

Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктері, оларды оқу процесінде есепке алу.

1

4

Мектеп мұғалімі – қоғамның сенімді өкілі.

1

5

Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны.

1

6

Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері.

1

7

Тәрбиенің жалпы әдістері.

1

8

Оқушылар ұжымы, оның тұлғаға әсері.

1

9

Сынып жетекшісінің қызметі.

1

10

Отбасындағы тәрбие.

1

11

Этнопедагогика және халықтық педагогика.

1

12

Оқыту процесінің мәні, теориялық негіздері.

1

13

Оқыту процесі, оның ішкі құрылымы.

1

14

Оқытудың заңдылықтары мен принциптері.

1

15

Оқытудағы білім беру мазмұны

1

16

Оқу жұмысын ұйымдастыру формалары.

1

17

Қазіргі кездегі сабақ.

1

18

Оқыту әдістері, олардың классификациясы.

1

19

Оқыту әдістеріне сипаттама.

1

20

Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеру және бағалау.

1

21

Оқушылардың ұжымдық іс-әрекеттерінің ұйымдастырушылық – педагогикалық негіздері.

1

22

Педагогикалық технологиялар.

1

23

ҚР халыққа білім беру жүйесі.

1

24

Мектепті басқару және оған басшылық жасаудың педагогикалық мәселелері.

1

25

Мектеп жұмысын жоспарлау

1

26

Мектептегі әдістемелік жұмыстар.

1

27

Педагогикалық озат тәжірибе.

1

28

Шетелдегі халыққа білім беру жүйесі.

1

29

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие.

1

30

Я.А. Коменскийдің педагогикалық теориясы.

1

31

Джон Локктыњ педагогикалық көзқарастары.

1

32

Жан Жак Руссо, К. А. Гельвеций, Д. Дидро, И. Гербарттың педагогикалық көзқарастары.

1

33

И. Г. Песталоццидің педагогикалық теориясы мен тәжірибесі.

1

34

А. Дистервегтің педагогикалық қызметі, кµзќарастары.

1

35

Н.И. Пироговтың педагог. қызметі, кµзќарастары.


1

36

Л.Н. Толстойдың пед. қызметі мен көзқарастары.

1

37

К.Д. Ушинскийдің педагогикалық жүйесі.

1

38

А. С. Макаренконың педагогикалық идеялары мен қызметі.

1

39

В.А. Сухомлинскийдің педагогикалық мұрасы.

1

40

Әл – Фарабидің педагогикалық мұрасы.

1

41

А. Байтұрсыновтың пед. қызметі, кµзќарастары, ењбектері.

1

42

М. Дулатовтың педагогикалық кµзќарастары, ењбектері.

1

43

М. Жұмабаевтың педагогикалық қызметі, кµзќарастары, ењбектері.

1

44

Ж. Аймауытовтың педагогикалық кµзќарастары, ењбектері.

1

45

Педагогикалыќ шеберлікті ќалыптастыру . Педагогикалыќ техника

1
Барлығы

45

8. Оќу саѓаттарыныњ кредитке сєйкес таќырып бойынша бµліну кестесі.1-кредит
Лекция тақырыбы

Саѓат саны

Семинар таќырыбы.

Саѓат саны

1

Педагогиканың жалпы мәселелері. Педагогиканың әдіснамалық негіздері. Біртұтас педагогикалық процесс.

1

Жеке тұлғаның қалыптасуы, дамуы және оны тәрбиелеу.

1

2

Ғылыми –педагогикалық зерттеу әдістері.

1

Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.

1

3

Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктері, оларды оқу процесінде есепке алу.

1

Ақыл-ой тәрбиесі

1

4

Мектеп мұғалімі – қоғамның сенімді өкілі.

1

Рухани – адамгершілік, құлық тәрбиесі. Құқықтық тәрбие.

1

5

Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны.

16

Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері.

17

Тәрбиенің жалпы әдістері.

18

Оқушылар ұжымы, оның тұлғаға әсері.

19

Сынып жетекшісінің қызметі.

110

Отбасындағы тәрбие.

111

Этнопедагогика және халықтық педагогика.

1
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет