Лекция: 45 сағ. Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағ. СӨЖ: 60 сағ. Обс¤Ж: 60 саѓ. Барлық сағат: 180 сағ


Д) Адамның тек жеке тұлғалық тәрбиесінің мәселелерін қоса алғандағы тар ауқымды мағынадабет19/22
Дата28.04.2016
өлшемі3.86 Mb.
түріЛекция
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Д) Адамның тек жеке тұлғалық тәрбиесінің мәселелерін қоса алғандағы тар ауқымды мағынада.

Е) Адамның тек білім алуы - өзіндік білім алуы және оқуы - өзіндік


оқуы мәселелерін қоса алғандағы тар ауқымды мағынада.
22.Алғашқы педагогикалық тұжырымдар мына ғылымда шоғырланды:

А) Педагогика

В) Психология


С) Медицина

Д) Философия

Е) Астрономия
23.Педагогикалық ғылымның алдына қандай міндеттер қойылады?

А) Тәрбиені өскелең ұрпақты рухани-адамгершілікті тұрғыдан

дамыту.

В) Тәрбиені өскелең ұрпақты адамгершілікті тұрғыдан


қалыптастыру және дамыту, еңбекке баулу факторы ретінде

зерделеу.


С) Тәрбие заңдарын тану, педагог-практиктерді оқу-тәрбие процесі


теориясының білімдерімен қаруландыру.

Д) Қазіргі заманғы әлемде – адамдарға білім беру және оқыту

мәселелерін бағытты түрде зерделеу.

Е) Адам табиғатын зерттеу.


24.Балаларға білім мен тәрбие берудегі этникалық топтардың эмпирикалық тәжірибесі жайлы, сонымен қатар ұят, ұлыс, тайпа, ру, отбасының ежелгі құндылықтарына деген моральды-этикалық, эстетикалық көзқарастар жайлы ғылым – бұл:

А) Халықтық педагогика.

В) Этнопедагогика.

С) Халықтық психология.

Д) Халықтық этика.

Е) Халықтық философия.


25.Олигофренопедагогика нені зерттейді?

А) Соқыр балаларды тәрбиелеу.

В) Есту қабілеті нашар балаларды тәрбиелеу.

С) Ақыл-ойы дамымаған балаларды тәрбиелеу.

Д) Дарынды балаларды тәрбиелеу.

Е) Дені дұрыс балаларды тәрбиелеу.ВАРИАНТ №6

1. Әр елдегі білім беру жүйелерінің және тәрбиенің даму заңдылықтары мен бағыттарын қандай педагогикалық пән зерттейді?

А) Мектептану.

В) Педагогика тарихы.

С) Жоғары мектеп педагогикасы.

Д) Салыстырмалы педагогика.

Е) Дидактика.
2. Педагогиканың әдіснамалық негізі:

А) Идеалистік философия.

В) Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы туралы диалектикалық –

материалистік білім.

С) Тәрбиенің заңдылықтары мен принціптері.

Д) Эволюциялық даму теориясы, бірінші және екінші белгілер жүйесі туралы білім.

Е) Жеке тұлға және ұжым теориясы.
3. Дәстүрлі жалпы педагогика қандай үлкен төрт бөлімнен тұрады?

А) Жалпы негіздер, дидактика, тәрбие теориясы, мектептану.

В) Философия, психология, педагогика, әлеуметтану.

С) Мектепке дейінгі педагогика, кіші, орта және жоғары мектеп жасындағылар педагогикасы .

Д) Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, отбасы

педагогикасы, әлеуметтік педагогика.

Е) Мектепке дейінгі педагогика, дидактика, үлкендер педагогикасы, тәрбие теориясы.
4. Педагогика, кез-келген ғылым сияқты, басқа ғылымдармен өзара тығыз байланыста дамиды. Адамның биологиялық мәнін – оның жоғары нерв іс-әрекеті мен нерв жүйесінің типологиялық ерекшеліктерінің дамуын, бірінші және екінші белгілер жүйесінің, сезім мүшелерінің қызметі мен дамуын және т. б. түсінудің негізін қандай ғылымдар құрайды?

А) Анатомия және физиология.

В) Мектеп гигиенасы.

С) Тәрбие теориясы және дидактика.

Д) Философия және әлеуметтану.

Е) Әлеуметтану және психология.

5. Адам психикасы дамуының заңдылықтарын білу негізінде оның ішкі дүниесі мен мінез-құқындағы белгіленген өзгерістерге әкеліп соғатын тәрбиелік әсерлердің тиімділігін анықтау және жоспарлау үшін педагогикаға қандай ғылым көмектеседі?

А) Физиология.

В) Әлеуметтану.

С) Психология.

Д) Жас ерекшеліктер физиологиясы .

Е) Салыстырмалы педагогика.


6. Оқушылардың ақыл-ой қабілеттіліктері мен танымдық қызығушылықтарын дамыту, оларға танымдық іс-әрекет әдістерін меңгерту, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, өзіндік білім алу дағдыларын бекіту, білім, қабілет, дағдылар жүйесін берік және саналы түрде меңгертуге бағытталған мұғалім мен оқушылар іс-әрекетінің екі жақты процесі – бұл:

А) Оқыту.

В) Мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы.

С) Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру.

Д) Оқушыларға білім, қабілет, дағдыларды беруге, өмірге

дайындауға бағытталған мұғалім іс-әрекетінің процесі.

Е) Өзіндік білім алу.
7. Оқушының белгілі бір көлемдегі жүйеленген білім, қабілет, дағдыларды, ойлау қабілеттерін меңгеру процесі мен нәтижесі – бұл:

А) Тәрбие.

В) Оқушының іс-әрекеті.

С) Білім беру.

Д) Қайта тәрбиелеу.

Е) Мұғалімнің іс-әрекеті.


8. Адамның қабілеттіліктері мен дарындылығын дамытудың, оның табысқа жетуінің міндетті шарты:

А) Жеке тұлғаның өзіндік белсенділігі.

В) Педагогтың іс-әрекеті.

С) Ата-аналардың іс-әрекеті.

Д) Мектеп пен отбасының бірлескен іс-әрекеті

Е) Педагогтар мен ата-аналардың белсенділігі.

9. Жеке тұлғаның этномәдениеттік бірегейлігін, оны ана тілі мен мәдениетіне, сонымен қатар әлемдік мәдениет құндылықтарын игеруге баулу жолымен сақтауға бағытталған білім беру ... деп аталады.

А) Этнопедагогикалық дайындық .

В) Этнопедагогикалық білім беру.

С) Этноәлеуметтік білім беру .

Д) Этномәдени өзіндік білім алу.

Е) Этномәдени білім беру.


10.Педагогтың қоғам талабы және жеке даму бағдарламасының талаптарына сай қасиеттері мен ерекшеліктерін қалыптастыруға, әрі дамытуға бағытталған саналы және жоспарлы жұмысы – бұл:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу.

В) Өзін-өзі дамыту.

С) Өзін-өзі жетілдіру.

Д) Өзін-өзі басқару.

Е) Өзіндік іс-әрекет.


11.Жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуі – бұл ...

А) Педагогтың басқаруымен жүзеге асырылатын мақсатқа

бағытталған процесс.

В) Адамның өзі қалайтын қасиеттері мен мінез-құлық ережелерін

қалыптастыру бойынша саналы және мақсатқа бағытталған

жұмысы .


С) Жеке тұлғаның білім алуы, тәрбиесі және дамуы жүзеге

асырылатын мұғалім мен оқушының өзара бірлескен, мақсатқа

бағытталған процесі .

Д) Адамның тек оны қызықтыратын саладағы білімдерді іздеуімен

және игеруімен байланысты жүйелі жұмысы .

Е) Өзін-өзі бақылауы, әдебиетпен өзіндік жұмысы.

12. Педагогикалық шеберліктің компоненттерін атаңыз:

А) Ізгілікті бағытталу, коммуникативтілік, динамизм.

В) Кәсіптік білімдер, аутотренинг, релаксация.

С) Конструктивтік қасиеттер, педагогикалық этика және әдеп.

Д) Педагогикалық техника, педагогикалық қасиеттер, креативтік қасиеттер.

Е) Ізгілікті бағытталу, кәсіптік білімдер, педагогикалық қасиеттер, педагогикалық техника.

13. “Қоғамдық институттар тарапынан (отбасы, мектеп, әдебиет, өнер, еңбек ұжымдары, бұқаралық ақпарат құралдары, тәртіп сақтау орындары және т.б.) адамда белгілі бір білімдер, көзқарастар, сенімдер, адамгершілік құндылықтар, саяси бағдарлар қалыптастыру, оны өмірге даярлау мақсатында адамға бағытталған әсер” – осылайша тәрбие ұғымы ... анықталады.

А) Әлеуметтік мағынадағы кең ауқымда

В) Әлеуметтік мағынадағы тар ауқымда

С) Педагогикалық мағынада

Д) Психологиялық мағынада

Е) Оның саяси мәні бойынша


14. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін төменде көрсетілген факторлардың қайсысы сыртқы факторларға жатпайды?

А) Іс-әрекет

В) Қоғамның даму деңгейі

С) Тәрбие

Д) Тұқым қуалаушылық

Е) Қарым-қатынас


15. Ата-анадан балаларына қандай қасиеттер беріледі?

А) Мінез-құлық белгілері, интеллектуалдық іс-әрекет ерекшеліктері,

шартты рефлекстер, дарын, эмоциялық тәжірибе

В) Әлеуметтік тәжірибе, эмоциялық, интеллектуалдық мәдениет


С) Адамгершілік қасиеттер, эстетикалық талғамдар,

интеллектуалдық іс-әрекет ерекшеліктері, құқықтық мәдениет

Д) Қатыгездік, ашкөздік, ызалылық, тәртіп бұзуға бейімділік


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет