Лекция: 45 сағ. Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағ. СӨЖ: 60 сағ. Обс¤Ж: 60 саѓ. Барлық сағат: 180 сағ


А) Мектептің материалдық-техникалық базасынабет21/22
Дата28.04.2016
өлшемі3.86 Mb.
түріЛекция
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

А) Мектептің материалдық-техникалық базасына


В) Тәрбие процесіндегі мектеп пен отбасының өзара қарым-

қатынасына

С) Тәрбие процесіндегі мектеп, отбасы және қоғамдық ұйымдардың

өзара қарым-қатынасына

Д) Мұғалімнің, тәрбиешінің білімі мен қабілеттеріне

Е) Қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктеріне


18. Педагогикалық процестің тиімділігі көбінесе ... байланысты.

А) Оқушылар ұжымының даму деңгейіне де, жас және жеке

ерекшеліктерінің дамуына да сәйкес келмеуі

В) Қоғамдық тәрбиешілер іс-әрекетінің бағытталуы мен мазмұнына

С) Оқушылар ұжымының даму деңгейіне, жас және жеке

ерекшеліктерінің даму сәйкестігіне

Д) Оқушылар ұжымының даму деңгейін және дамуын есепке

алмастан, олардың тек жас ерекшеліктерінің сәйкестігіне

Е) Оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алмастан, тек

оқушылар ұжымының және олардың жеке даму деңгейлерінің

сәйкестігіне

19.Мектептің педагогикалық процесінде оқушылардың жасы есейе келе ... .

А) Олардың оқу үлгерімі мен тәрбиелілігінің деңгейі жоғарылайды.

В) Олардың оқу үлгерімі мен тәрбиелілігінің деңгейі төмендейді.

С) Ұжымның жеке тұлғаға әсерінің күші артады.

Д) Ұжымның жеке тұлғаға әсерінің күші әлсірейді.

Е) Сынып жетекшісі мен ата-аналардың оқушы тұлғасына әсері

артады.


20. Төмендегі берілген ұғымдардың қайсысы тәрбие принциптерін құрайды?

А) Тәрбие және дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу,

қалыптастыру, өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі дамытудың бірлігі

В) Тәрбиенің қоғамдық бағытталуы, оның өмірмен, еңбекпен

байланысы, жетістіктерге сүйену, тәрбиелік әсерлердің бірлігі

С) Тәрбиелік әсерлер сипатының бірдей болмауы, міндетті болмауы,

кешенділігі

Д) Мақсатқа бағытталу, көпфакторлық, жеке тұлғаға құрмет,

ұзақтық, сезімдерді, эмоцияларды, ұжымдарды тәрбиелеу

Е) Тәрбиелік әсерлердің күрделілігі, көпшілік және екі жақты

сипатта болуы, кешенділігі, үнемділігі
21. Халықтық тәрбиенің мақсаты – бұл:

А) Жеке тұлғаның эстетикалық тәрбиесі

В) Жетілген адамды қалыптастыру

С) Тұлғаны еңбекке тәрбиелеу

Д) Тұлғаның адамгершілік тәрбиесі

Е) Денсаулығы мықты адамды тәрбиелеу


22.Әртүрлі халықтардың жетілген тұлға идеалдарындағы негізгі адамдық қасиеттер ...

А) Бір-бірінен ерекшешленді

В) Бір-біріне мүлде ұқсамайды

С) Бір-біріне жақын

Д) Бір-біріне ұқсас

Е) Бір-бірінен көшірілген


23.Әрбір жаңа ұрпақ алдыңғы ұрпақтардың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын қандай ретпен меңгереді?

А) Еліктеу, үйрету, тапсырма беру, талап ету

В) Ақыл-кеңес, тапсырма беру, жаттығу

С) Салт-дәстүр, әдет-ғұрып

Д) Еліктеу, талаптарды түсіну, оларды меңгеру, рухани қасиеттерді

қалыптастыру

Е) Мінез-құлық әдеттері мен салттары, белгілі бір жеке тұлғалық

қасиеттерді қалыптастыру


24.Тәрбие жүйесін анықтайтын сипаттама бұл ...

А) Тәрбие мазмұны

В) Тәрбие әдістері

С) Тәрбие тәсілдері

Д) Тәрбие жұмысының формалары

Е) Тәрбиенің мақсаты


25.Тәрбиенің мақсаттары ...

А) Барлық уақытқа, өзгерілмейтіндей етіліп беріліп қойылған

В) Мүлдем берілмейді, бірақ стихиялы түрде қалыптасады

С) Әлеуметтік тапсырысты ескерусіз қалыптасады

Д) Барлық уақытқа, өзгерілмейтіндей етіліп берілмейді

Е) Педагогикалық және этнопедагогикалық ойдың жетістіктерін

ескерусіз қалыптасады

ВАРИАНТ №8

1. Тәрбиенің жалпы мақсатын белгілеуге қандай фактор әсер етеді?


А) Қоғамның қажеттіліктері, өндіру тәсілі, оқу- тәрбие


мекемелерінің мүмкіндіктері

В) Ата-аналардың талаптары

С) Педагогикалық ғылым мен практиканың даму деңгейі

Д) Өндірістің қажеттіліетері, заман талабына сай ойлайтын

адамдардың түсініктері мен ынталары

Е) Тәрбиеленушілердің физиологиялық және психологиялық

мүмкіндіктері
2. Қазіргі жалпы білім беретін мектеп тәрбиенің қандай мақсатын шешуі қажет?

Дұрыс емес жауапты табыңыздар:

А) Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген идеалистік

көзқарасты қалыптастыру

В) Ізгілікті қарым-қатынастарды және оқушы тұлғасының

этномәдениеттілігін дамыту

С) Бала тұлғасын дамыту үшін, оның жас ерекшеліктерін ескере

отырып, әртүрлі жағдайларды қамтамасыз ету

Д) Оқушы тұлғасының шығармашылық мүмкіндіктерін ашу

Е) Ақыл-ой, адамгершілік, эмоциялық, физикалық дамуға ықпал жасау.


3. Қазіргі заманғы мектептегі тәрбиенің жалпы мақсатын құрайтын ережені анықтаңыз:

А) Ақыл-ой тәрбиесі

В) Тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуы

С) Еңбек тәрбиесі және политехникалық білім беру

Д) Тәрбиенің демократиялануы

Е) Тәрбиенің ізгіліктендірілуі


4. Тәрбиенің қандай түрі оқушыларды ғылым негіздерінің білім жүйесімен қаруландырады және ғылыми дүниетанымды қалыптастыруды қамтамасыз етеді?

А) Ақыл-ой тәрбиесі

В) Адамгершілік тәрбиесі

С) Дене шынықтыру тәрбиесі

Д) Эстетикалық тәрбие

Е) Еңбек тәрбиесі


5. Төмендегі компоненттердің қайсысы дүниетанымның құрамды бөліктері болып табылады?

А) Идеялық, бағыттылық

В) Ғылыми жүйесі, дүниетаным, сенім, адам, мұраты.

С) Көзқарастар сенімдер.

Д) Сенімдер, адам идеялары.

Е) Адам идеалдары.


6.Тәрбие процесінің қайсы компоненттері оның әртүрлі жақтарын, құрамдас бөліктерін қамтамасыз етеді?

А) Тәрбиенің мақсаты

В) Тәрбиенің құралдары

С) Тәрбие жұмыстарының формалары

Д) Тәрбиенің әдістері мен тәсілдері

Е) Тәрбиенің мазмұны


7. Оқушылардың дене мәдениеті және спортпен шұғылдану қажеттіліктерін бекіте түсуге, сонымен қатар санитарлық-гигиеналық дағдылары мен әдеттерін қалыптастыруға бағытталған олардың дене тәрбиелік – сауықтыру және танымдық белсенділіктерін ұйымдастыру процесі – бұл:

А) Дене тәрбиесі

В) Салауатты өмір салты

С) Дене мәдениеті

Д) Физикалық тұрғыдан дамуы

Е) Қозғалыс белсенділігі


8. Дене тәрбиесінің міндеттеріне ... жатпайды.

А) Тұлғаның техникалық қабілеттіліктерін дамыту, өндірістік іс-

әрекетке деген қызығушылықтарын қалыптастыру

В) Денсаулықты күшейту, физикалық тұрғыдан дұрыс дамыту

С) Қозғалыстың негізгі қасиеттерін (күшті, жылдамдықты, ептілікті

және т.б.) дамыту және жетілдіру.

Д) Дене шынықтыру, дене тәрбиесін нығайту.

Е) Негізгі қимылдарды жетілдіру, ағзаны күшейту.


9. Төмендегі көрсетілген құралдардың қайсысы дене тәрбиесінің құралдарын анағұрлым толық таныстыра алады?

А) Гимнастика, ойындар, туризм, сайыстар

В) Дене тәрбиесі жаттығулары, табиғи факторлар, гигиеналық факторлар

С) Денені шынықтыру, дене тәрбиесі жаттығулары, туризм

Д) Гигиеналық факторлар, ойындар, спорт

Е) Спорттық ойындар, денені шынықтыру


10.Еңбек құралдары мен оларды пайдалану тәсілдері зерделенетін, өндірістік қарым-қатынастар қалыптасатын тәрбие процесінің аспектілері тәрбиенің қандай түрінде көрініс табады?

А) Политехникалық білім беру

В) Еңбек тәрбиесі

С) Дене тәрбиесі

Д) Ақыл-ой тәрбиесі

Е) Экономикалық тәрбие


11.Оқушыларды әртүрлі мамандықтарымен таныстыру процесі және оларға мамандық таңдауда өздерінің қабілеттіліктері мен бейімділіктеріне сәйкес көмек көрсету – бұл:

А) Кәсіптік білім беру

В) Кәсіптік іріктеу

С) Кәсіпке бағдарлау

Д) Кәсіптік ақыл-кеңес

Е) Кәсіптік бейімделу


12. Адамгершілік ұғымдарды, түсініктерді, сезімдер мен сенімдерді, дағдылар мен әдеттерді қоғамдағы қалыптасқан нормаларға сай қалыптастыру сияқты міндеттерді шешуге тәрбиенің қай түрі көмектеседі?

А) Эстетикалық тәрбие

В) Еңбек тәрбиесі

С) Адамгершілік тәрбиесі

Д) Азаматтық тәрбие

Е) Патриоттық тәрбие


13.Тұлғаның адамгершілік дамуын анықтайтын өлшем – бұл:

А) Адамгершілік түсініктер

В) Адамгершілік пікірлер

С) Адамгершілік сезімдер

Д) Адамгершілікті құбылыстардың мәні

Е) Адамгершілік іс-әрекеттер


14.“Тәрбиенің мәні оқушылардың және өмірдегі әдемілікті тоылққанды қабылдау және дұрыс үсіну қабілетін қалыптастыруда болып табылады” – деген анықтамада тәрбиенің қай түрі туралы айтылады?

А) Адамгершілік

В) Саяси-әлеуметтік

С) Экологиялық

Д) Эстетикалық

Е) Экономикалық


15. Эстетикалық тәрбиенің мәні - оқушыларда ... толыққанды қабылдау және дұрыс түсіну қабілетін қалыптастыруда болып табылады.

А) Қоршаған табиғат сұлулығын

В) Әдебиетті, музыканы, өнерді

С) Тұрмыстық эстетиканы

Д) Өмірдегі және өнердегі әдемілікті

Е) Халықтық өнерді


16.Жеке тұлғаның эстетикалық тәрбиелілігінің бір өлшемі оның ... меңгеруі болып табылады.

А) Этикалық мәдениетті

В) Адамгершілік мәдениетті

С) Эстетикалық мәдениетті

Д) Эстетикалық білімдерді

Е) Өнердің алпыж заңдарын


17. Эстетикалық тәрбиенің міндеттері шартты түрде екі топқа бөлінеді – теориялық білімдер мен практикалық қабілеттерді меңгеру. Міндеттердің бірінші тобы тұлғаны эстетикалық құндылықтарға ортақтастыру мәселелерін шешеді. Қайсысы ортақтастыру мәселелерін шеше алмайды?

А) Сұңғат өнерінің практикалық сабағы

В) Эстетикалық білімдердің қалыптасуы

С) Эстетикалық және мәдени мұраларды меңгеру

Д) Шынайы өмірге деген эстетикалық қарым-қатынасты қалыптастыру

Е) Эстетикалық сезімдерді дамыту


18. Эстетикалық тәрбиенің міндеттері шартты түрде екі топқа бөлінеді – теориялық білімдер мен практикалық қабілеттерді меңгеру. Міндеттердің екінші тобы жеке тұлғаның эстетикалық іс-әрекетке қатыстырылу мәселелерін шешеді. Қайсысы осы топ міндеттеріне жатпайды?

А) Эстетикалық білімдердің қалыптасуы

В) Сұңғат өнерінің практикалық сабағы

С) Музыкамен және хореографиямен шұғылдану

Д) Шығармашылық студияларға қатысу

Е) Шығармашылық ұжымдар мен топтарға қатысу

19. Мемлекеттік заң мен құқықтық нормаларға құрметпен қарауға тәрбиелеу, сонымен қатар қоғамға және қоғамдық тәртіп бұзушылыққа қарсы белсенді өмірлік позицияны қалыптастыру жөніндегі тәрбиенің бағыты қалай деп аталады?

А) Саяси


В) Құқықтық

С) Атеистік

Д) Адамгершілік

Е) Патриоттық


20. Тәрбиенің негізгі құрамды бөліктері қайсы топта көрсетілген?

А) Дене тәрбиесі, еңбек тәрбиесі, интеллектуалдық байлық, адамгершілік тазалығы, политехникалық дайындық

В) Ақыл-ой тәрбиесі, дене тәрбиесі, адамгершілік тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, еңбек тәрбиесі

С) Адамгершілік тәрбиесі, рухани жетілдіру, білімнің жан-жақтылығы, еңбек етуге жарамдылық, жалпы эрудиция

Д) Ақыл-ой тәрбиесі, интеллектуалдық даму, политехникалық білім, рухани жетілу, жалпы эрудиция

Е) Еңбек тәрбиесі, жалпы дүниетаным, адамгершілік тәрбиелілік, дене тәрбиесі, сұлулықты сезімі


21. Тәрбиеленушілердің санасына, ерік-жігеріне, сезімдеріне, мінез-құлқына берілген қасиеттерді қалыптастыру мақсатында әсер ету тәсілдері – бұл:

А) Сендіру әдістері

В) Оқыту әдістері

С) Тәрбие әдістері

Д) Тәрбие принциптері

Е) Тәрбиенің заңдылықтары


22. Тәрбие әдістерін таңдауды анықтайтын жағдайларды көрсетіңіз:

А) Ұжымдылық, дербестілік, өз бетінше жұмыс жасау, интеллект, жалпы білім мен мәдениеттің деңгейі

В) Еңбек тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, дене тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, адамгершілік тәрбиесі

С) Тәрбиенің мақсаттары мен міндеттері, тәрбиенің мазмұны, оқушылардың жас және жеке ерекшеліктері, ұжымның қалыптасу деңгейі

Д) Уақыт, климаттық және ауа-райы жағдайлары

Е) Тәрбиеленушілердің ата-аналарының, қоғамдық тәрбиешілердің тілектері, қазіргі мектептің демократияландырылуы


23. Іс-әрекетті ұйымдастыру және қоғамдық мінез-құлық тәжрибесін қалыптастыру әдістерінің тобына қандай тәрбие әдістері кіреді?

А) Сайыс, мадақтау, жазалау

В) Лекция, этикалық әңгіме, сендіру, инструктаж, диспут, баяндама

С) Ынталандыру, тежеу, басқару, өзін-өзі тәрбиелеу

Д) Түсіндірмелі-репродуктивтік, мәселелік, көрнекілік, салыстырмалы, дамытушылық

Е) Жаттығу, үйрету, педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, тәрбиелеуші жағдайлар


25. Ынталандыру әдістерінің тобына қандай тәрбие әдістері жатады?

А) Тапырма, тәрбиелеуші жағдайлар

В) Жаттығу, үйрету

С) Түсіндіру, түсініктеу

Д) Мәліметтеу, сендіру

Е) Сайыс, мадақтау, жазалау13. РЕФЕРАТ ТАЌЫРЫПТАРЫ


 1. Педагогика ғылыми пән ретінде.

 2. Педагогиканың басқа ғылымдармен өзара байланысы.

 3. Методологияның педагогика ғылымының дамуына әсері.

 4. П.Ф. Каптерев педагогикалық процесс туралы.

 5. М.А. Даниловтың еңбектерінде“Педагогикалық процесс”туралы ұғымының дамуы.

 6. Қазақстандық ғалымдардың біртұтас педагогикалық процесс теориясын дамытудағы ролі.

7.Заңдылықтар және олардың педагогикалық процестегі ролі.

 1. Оқушылар ұжымын қалыптастыру және оның оқушылардың жеке
  басына ықпалы.

 2. Оқушылар ұжымын ұйымдастыру мен тәрбиелеудің негізгі
  жолдары.

 3. Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский ұжым
  проблемасы туралы.

 4. Оқушылар ұжымындағы өзін - өзі басқару органы ретіндегі белсенді
  оқу топтары.

12. Ян Амос Коменскийдің тәрбиенің ролін жоғары бағалауы.

13. Ян Амос Коменскийдің педагогикалық принциптері.

14. Тєрбие – ќоѓамдыќ ќ±былыс.

15.Педагогикалыќ ±ќыптылыќ. 1. Жеке адамды жан –жаќты дамытуы туралы т±жырымдама.

 2. Адамгершілік тєрбиесініњ маќсаты мен міндеттері.

 3. Халыќќа білім беру ж‰йесініњ ќалыптасуы.

 4. Тєрбие ж‰йесіндегі ењбектіњ ролі.

 5. Отбасындаѓы баланы тєрбиелеудіњ проблемалары.

 6. Тєрбиеніњ єдістері, оны тиімді пайдалану.

 7. Оќушылардыњ тєрбиелік дењгейін аныќтау єдістестері.

 1. Оқытуды ұйымдастыру түрлерінің даму тарихы.

 2. Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың сабақтан тыс түрлері.

 3. Қазіргі талаптарға сай сабақ және оның көп түрлілігі.

 4. Мұғалімнің сабаққа дайындығы.

 5. Оқыту әдістерін іріктеу мұғалімнің педагогикалық шеберлігімен негізделеді.

 6. Дарынды балаларды оқытудың проблемасы.

 7. Үлгермеушіліктің жолын болдырмау.

 8. Тәрбиесі кем балалардың диагностикасы және оқуда оларға көмектесу шаралары.

 9. Оқушыларды сабақта артта қалдырмаудың психо–педагогикалық бағыттары.

10. Сабақта мұғалімнің оқыту іс–әрекеті және оқушылардың белсенді танымдық жұмысы.

11. Оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарына педагогикалық басшылық.

12. Мұғалімнің оқыту әдістерін шығармашылық түрде таңдауы.

13. Қазіргі жағдайда Қазақстан мектептеріндегі білім беру мазмұнының проблемалары.

14. Жалпы білім беру мазмұнының ұстанымдары мен өлшемдерін таңдау.

15. Мемлекеттік білім стандарты бойынша жалпы білім беру мазмұны.

16. Білім мазмұнын қалыптастырудың негізгі өлшемі.

17. Ғылымның қазіргі даму деңгейіндегі дидактика пәні және оның мақсаты.

18. Қазіргі таңдағы дидактиканың оқыту және дамыту мәселелері.

19. Дидактика, әдістеме және олардың өзара байланысындағы оқыту технологиясы.

20. Л.В.Занков жасаған бастапқы оқытудың тәжірибелік жүйесінің дидактикалық ұстанымдары.

21. Оқытудың ғылыми негізіндегі дидактиканың қызметтері.

22. Психологиялық білімдерді дидактикалық зерттеулерде пайдалану тәсілдері.

23. Педагогика тарихындағы дидактикалық ұстанымдар мәселесі (Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, И.Г.Песталоцци, А.Дистервег, П.Ф.Каптерев).

24. Оқушылардың ой–өрісін өлшеу әдістемесі.

25. Оқушылардың таным белсенділігінің даму жолдары.

26. Педагогикалық технология және мұғалім шеберлігі.

27. Дәстүрлі технология және оның негізгі белгілері.

28. Оқытудың дәстүрлі формасының даму тарихы.

29. Педагогикалық технологиялардың негізгі сипаттары.

30. Біртұтас педагогикалық процесс – мұғалім іс–әрекетінің объектісі.

31. Педагогикалық іс–әрекет творчестволық процесс.

32. Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу, қорытындылау және қолдау.

32. П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірлігін ірілендіру технологиясы.

33. С.Н.Лысенкованың перспективалы–озық оқыту технологиясы.

34. Ынтымақтастық педагогикасы.

35. Дамыта оқыту технологиясы.

36. Мектептердің даму тарихындағы оқытуды ұйымдастырудың негізгі формалары.

37. Оқытуды ұйымдастырудың сынып – сабақ формасы.

38. Қазіргі мектептегі педагогикалық процесс формасы.

39. Ойын технологиялары.

40. Информациялық (компьютерлік) технологиялар.

41. Авторлық мектептердің педагогикалық технологиялары.

42. Г.К.Селевконың оқытудағы өзін–өзі дамыту технологиясы.

43. Модульдік оќыту.

44. Дењгейлеп оќыту.

45. Сабаќтаѓы топтыќ ж±мыс жєне оныњ єр т‰рлілігі.

46. Таным мєні, оќыту процесіндегі оќушы іс-єрекетін белсендіру.

47. Мектеп ж±мысын демократияландыру.

48. Сынып жетекшілерініњ єдістемелік бірлестіктерініњ іс – тєжірибесі.

49. Мектептегі ата – аналар комитетініњ іс – тєжірибесі.

50. Мектеп ±жымын басќарудаѓы жања тєжірибелер.14. КУРСТЫЌ Ж¦МЫС ТАЌЫРЫПТАРЫ

  1. Тєрбиеніњ тарихи жєне таптыќ сипаты.

  2. Педагогика ѓылымыныњ пайда болуы жєне дамуы.

  3. М±ѓалімніњ оќу – тєрбие процесіндегі ролі.

  4. Жеке адамныњ ќалыптасу концепциясы жєне оныњ тєрбиесініњ ролі.

  5. Оќушылардыњ жеке ерекшеліктері.

  6. Педагогикалыќ этика жєне такт.

  7. А.С.Макаренконыњ педагогикалыќ ж‰йесі.

  8. Я.А.Коменскийдіњ дидактикалыќ кµзќарастары.

  9. И.Г.Песталоцци жастарды єдеп пен адамгершілікке тєрбиелеу туралы.

 1. Мектепте оќушы т±лѓасын дамытудаѓы оќытудыњ ролі.

 2. Мектепте проблемалыќ оќытуды ±йымдастыру.

 3. Мектеп оќушыларыныњ ±жымдыќ оќу-танымдыќ іс-єрекеті.

 4. Мектептіњ оќу-тєрбие процесіндегі пєнаралыќ байланыс.

 5. Мектеп оќушыларыныњ таным ќабілеттерін арттыру.

 6. Мектепте оќытуды компьютерлеудіњ психологиялыќ-педагогикалыќ мєселелері.

 7. Мектептіњ оќыту процесінде компьютердіњ орны.

 8. Мектеп оќушыларыныњ аќыл-ой тєрбиесі.

 9. Экскурсия –мектеп оќушыларыныњ оќу іс-єрекетін ±йымдастырудыњ тиімді формаларыныњ бірі.

 10. ‡й ж±мысы –мектеп оќушыларын оќытудыњ тиімділігін арттырудыњ ќ±ралы.

 11. Оќыту процесінде мектеп оќушыларыныњ шыѓармашылыќ ќабілеттерін дамыту.

 12. Оќыту процесінде мектеп оќушыларыныњ танымдыќ ќызыѓушылыѓын ќалыптастыру.

 13. Мектеп оќушыларыныњ оќу мотивін ќалыптастыру.

 14. Мектеп оќушыларын оќыту процесінде ќазаќ халќыныњ салт-дєст‰рлерін пайдалану.

 15. Мектеп оќушыларыныњ ‰лгермеуін болдырмаудыњ педагогикалыќ негіздері.

 16. Мектептіњ оќыту процесінде ќазаќтыњ балалар ойындарын пайдаланудыњ ерекшеліктері.

 17. Мектептегі (пед.колледждегі) оќытудыњ сµздік єдістері жєне оларды ќолдану ерекшеліктері.

 18. Мектеп оќушыларыныњ оќу іс-єрекетін ынталандыру єдістері жєне тєсілдері.

 19. Мектеп оќушыларыныњ сабаќ ‰стіндегі ќ±ќыќтыќ тєрбиесі.

 20. Єњгіме –мектептегі оќыту єдісі жєне оны тиімді ќолданудыњ шарттары.

 21. Мектептегі дамыта оќыту технологиясы.

 22. Мектептегі дењгейлеп оќыту.

 23. Мектептегі модульдік оќыту.

 24. Мектепте оќушыларды ойын арќылы оќыту.

 25. Мектеп оќушыларыныњ µзіндік ж±мыстарын ±йымдастыру (сабаќтарда).

 26. Мектеп оќушыларыныњ білім, білік, даѓдыларын ќалыптастыру.

 27. Жањашыл педагогтардыњ оќыту барысындаѓы іс-єрекеті.

 28. Мектеп оќушыларыныњ танымдыќ ќызыѓушылыѓын ќалыптастырудыњ жолдары.

 29. Мектеп оќушыларыныњ ‰лгермеушілігін болдырмаудыњ жолдары.

 30. Мектепте оќыту принциптерін ж‰зеге асыру.

 31. Оќушыларды т±лѓаѓа баѓыттап оќыту.

 32. Мектеп оќушыларына оќыту процесінде патриоттыќ тєрбие беру.

 33. Т.Тєжібаевтыњ педагогикалыќ ќызметі, кµзќарастары.

 34. Халыќ педагогикасындаѓы аќыл – ой тєрбиесі.

 35. Халыќ ойындарыныњ тєрбиелік мєні.

 36. Абайдыњ педагогикалыќ кµзќарастары.

 37. Халыќ педагогикасында балалардыњ логикалыќ ойларын дамыту жолдары (ж±мбаќ, µтірік µлењ т.б.)

 38. Халыќ педагогикасындаѓы адамгершілік тєрбиесі.

 39. Оќушыларды гуманизм жєне патриотизм рухында тєрбиелеу.

 40. Оќушыларѓа гигиеналыќ жєне жыныстыќ тєрбие беру.

 41. Оќушыларды ењбек етуге жєне кєсіпке баулу.

 42. Оќу – тєрбие процесін демократияландыру жєне ізгілендіру.

 43. Мектептегі тєрбие ж±мысыныњ ж‰йесі.

 44. Тєрбие ж‰йесіндегі ењбектіњ ролі.

 45. Оќушылар жиналысыныњ тєрбиедегі ролі.

 46. Ата – аналардыњ педагогикалыќ білімін жетілдіру жолдары.

 47. Оќушыларѓа экологиялыќ тєрбие беру.

 48. Оќушыларѓа эстетикалыќ тєрбие беру.

 49. Оќушыларѓа экономикалыќ тєрбие беру.

 50. Отбасында баланы єдептілікке ‰йрету.

 51. Мектепті басќарудыњ формалары жєне оныњ барлыќ тарауларыныњ ќызметін тексеру.


13. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдесінде басымдылық ролі оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студентпен салыстырылмайды, керісінше өзімен -өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus /оқыту бағдарламасына/ міндеті элемент болып кіреді.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Пәннен F деген баға алған студент деканат белгіленген мерзімде оны қайта тапсыру керек.

Бұл градация GPA-ді / студенттің жалпы академиялық білімін орташа бағалау/ айқындауы қажет


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет