Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)бет1/9
Дата03.04.2016
өлшемі1.53 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі
«Сырдария»университеті


«Тарих және құқықтану» факультеті.
«Отан және шетел тарихы » кафедрасы
«Халықаралық қатынастар, Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы » пәні бойынша
050114 «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)
Оқу түрі: күндізгі

Курс: 4 кредит саны 3

Лекция: 45 сағат

СӨЖ: 45 сағат

ОБСӨЖ: 45 сағат
Барлық сағат саны: 135 сағат
Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)

Емтихан- 40 балл

Барлық балл саны: 100

Құрастырған: аға оқытушы: Алтыбаева Айсұлу


Жетісай-2009 ж
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)
«Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәні бойынша
«Тарих» мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген
Оқу-әдістемелік кешен Университет Ғылыми Кеңесінде бекітілген оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.
Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
№ Хаттама________ «________» 2009 ж

Кафедра меңгерушісі ______________


Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ «________» 2009ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________


Университеттің Ғылыми кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама ________ «______» 2009ж

050114 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген _____________________________

Мазмұны
1 Алғы сөз …….…………………………………………..................................................

2 Жалпы мәліметтер …………………………….………................................................

3 Курстың мақсаты мен міндеті .....……………………………………...........................

4 Курстың пререквизиттері, постреквизиттері .....…………...........................................

5 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме .……................................................ ........................

6 Оқу сабақтарының құрылымы .…………………………..............................................

7 Студентке арналған ережелер ..……………………......................................................

8 Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .……….....................................................................................

9 Лекция сабақтарының мазмұны .....................................................................................

10 Семинар сабақтарының жоспары ...................................................................................

11 СӨЖ жоспары және орындау кестесі ............................................................................

12 ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі .......................................................................

13 Студенттердің білімін бақылау түрлері: ........................................................................

а) бақылау сұрақтары

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) тест сұрақтары

14 Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі ..............................

15 Пән бойынша оқу процесінің картасы ...………………................................................

Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешен «Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәні бойынша 050114 «Тарих» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


2. Жалпы мәліметтер.

Аға оқытушы Алтыбаева А.

«Отан ж2не шетел тарихы» кафедрасы №1 корпус, 4-этаж,

Кафедрада болу уақыты: 9.00-18.00
Өткізу уақыты және орны
Аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Алтыбаева А

Уақыты __________

Ауд ______________
Уақыты _______

Ауд _________Тел:___________

Каб:___________

Корпус:________3. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері

«Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәнінің бағдарламасы университеттің оқу жоспарына сәйкес құрастырылған.

Курстың тақырыптары XVIIғ. бастап бүгінгі күнге дейінгі халықаралық қатынастар тарихының маңызды мәселелерін қамтиды.

Халықаралық қатынастар және сыртқы саясат тарихын біртұтас түсіну үшін курстың мазмұны бұл кәпғасырлық процестің негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын қамтыған, сонымен қатар әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерінің, ірі аймақтардың сыртқы саяси тарихының негізгі оқиғаларын ерекше атап өткен.Дипломатия оның ерекшеліктері мен роліне, сыртқы саясатты жүргізудің әдіс-тәсілдеріне көп көңіл бөлінген.Саяси көшбасшылар мен сыртқысаяси ведомстволар басшыларының шешім қабылдап оны іске асыруы да қарастырылады.Сонымен қатар жинақталған нақты материалды теориялық жағынан түсінуге де назар аударылған.

Материалды баяндауда хронологиялық, географиялық, проблемалық принциптер қолданылған.

Бұл курсты оқу әртүрлі кезеңдердегі әлемнің саяси картасын жақсы білуді талап етеді.

Мамандықтың оқу жоспарының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып оқу-әдістемелік кешен студенттерде халықаралық қатынастар мен қазіргі сыртқы саяси проблемалар жүйесін біртұтас етіп түсінуіне де көп көңіл бөледі.

Курсты оқуда студенттер «Европа және Америка елдерінің жаңа , қазіргі заман тарихы», «Азия және Африка елдерінің тарихы» пәндері бойынша алған білімдеріне сүйенеді.

Пәннің мақсаты мен міндеттері. Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі болып табылады.

Бұл пән жаңа заман мен қазіргі заман тарихының ортасында, кейде қатар оқылады.Ол жаңа заман, қазіргі заман дәуіріндегі алдыңғы қатарлы дамыған елдердің бір-бірімен қарым-қатынасын, олардың сыртқысаяси бағыттарын,саяси көшбасшыларының ролін және сонымен қатар Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын зерттейді.

Бұл пәнді оқу барысында елдер арасындағы экономикалық, саяси байланыстардың сыртқы саяси бағыттарының дамуы туралы жүйелі көзқарастарды қалыптасады.Мұнда жаңа заманда ұлттық мемлекеттердің құрылуы, олрдың бір-бірімен байланысы, сыртқы саясаты, отаршылдық империялардың қалыптасуы, дамуы, олардың күйреуі, қазіргі замандағы халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер, олардың даму заңдылықтарын, ерекшеліктері жөнінде ой-қорытынды қалыптастыруға көмектеседі.

4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері


Р/с

Прекреквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Прекреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы № күні

1

Европа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
Отан және шетел тарихы
2

Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы.

Азия мен Африка елдерінің қазіргі заман тарихы.Европа және Америка елдерінің жаңа, қазіргі заман тарихы

Отан және шетел тарихы


5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

3
45
45

45

7

Емтихан

6. Оқу сабақтарының құрылымы:
Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.
7. Студентке арналған ережелер :

Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі
Лекцияның тақырыбы

Лекция

СӨЖ

ОБСӨЖ

1

Кіріспе.

1

1

1

2

XVII ғ. халықаралық қатынастар

1

1

1

3

XVII ғ. халықаралық қатынастар

1

1

1

4

XVIII. халықаралық қатынастар

1

1

1

5

XVIII. халықаралық қатынастар

1

1

1

6

Отаршылдық империялардың қалыптасуы(XVII- XVIIIғғ.)

1

1

1

7

XVIIIғ-XIXғғ. европалық дипломатия

1

1

1

8

XVIIIғ-XIXғғ. европалық дипломатия1

9

Шығыс мәселесінің тууы және европалық дипломатия

1

1

1

10

Шығыс мәселесінің тууы және европалық дипломатия

1

1

1

11

ХІХғ бір жарт АҚШ дипломатиясы

1

1

1

12

XIXғ. бір. жарт. Орта шығыс пен Үндістандағы . халықаралық қатынастар

1

1

1

13

XIXғ. 70-90 жж. халықаралық қатынастар

1

1

1

14

XIXғ. 70-90 жж. халықаралық қатынастар1

15

XIXғ соңғы ширегіндегі Балқан дағдарысы

1

1

1

16

Қиыр Шығыстағы халықаралық қатынастар(ХІХғ соңы ХХғ басы)

1

1

1

17

Әлемді отаршылдық бөлуддің аяқталуы.

1

1

1

18

Әлемді отаршылдық бөлуддің аяқталуы.1

19

XIXғсоңы.- XXғбас. халықаралық қатынастар

1

1

1

20

XIXғсоңы.- XXғбас. халықаралық қатынастар

1

1

1

21

Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы дипломатиялық күрес( 1914-1918жж)

1

1

1

22

Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы дипломатиялық күрес( 1914-1918жж)

1

1

1

23

Версаль-Вашингтон жүйесінің құрылуы

1

1

1

24

1918-1924 жж. халықаралық қатынастар

1

1

1

25

1918-1924 жж. халықаралық қатынастар

1

1

1

26

1924-1933 жж халықаралық қатынастар

1

1

1

27

1924-1933 жж халықаралық қатынастар

1

1

1

28

1931-1933 жж Қиыр Шығыстағы халықаралық қатынастар

1

1

1

29

1931-1933 жж Қиыр Шығыстағы халықаралық қатынастар

1

1

1

30

1933-1939 жж. халықаралық қатынастар

1

1

1

31

1933-1939 жж. халықаралық қатынастар

1

1

1

32

30жж. бейбітшілік және қауіпсіздік үшін күрес.

1

1

1

33

30жж. бейбітшілік және қауіпсіздік үшін күрес.

1

1

1

34

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы дипломатиялық күрес (1939-1945 жж)

1

1

1

35

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы дипломатиялық күрес (1939-1945 жж)

1

1

1

36

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық аренада күштердің орналасуы (1945-50 жж соңы)

1

1

1

37

Отаршылдық жүйенің құлауы.

1

1

1

38

БҰҰ және басқа арнаулы халықаралық ұйымдар

1

1

1

39

БҰҰ және басқа арнаулы халықаралық ұйымдар

1

1

1

40

Европалық интеграция процесі

1

1

1

41

Өзгерген әлемдегі АҚШ-ң ролі

1

1

1

42

КСРО-ң құлауы.ТМД халықаралық қатынастар жүйесінде

1

1

1

43

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты1

44

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

1

1

1

45

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Барлығы

45

45

45

Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті
«Тарих-құқықтану» факультеті


«Отан және шетел тарихы» кафедрасы

«Халықаралық қатынастар Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы» пәні бойынша
050114 «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін


Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2
Tar -> Лекция: 30 Лаборатория: 15 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Барлық сағат саны: 135 Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет