Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Нбет1/4
Дата28.04.2016
өлшемі0.9 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті

“Бекітемін”

Факультет деканы ________

_______________ 2005 ж.

Оқу-әдістемелік кешен

050114 мамандығы үшін

Алғашқы қауымдық құрылыс пәні

бойынша студенттерге арналған

Силлабус

Пән: Алғашқы қауымдық құрылыс

Мамандық: 5114 Тарих

Факультет: Заңтану - Тарих

Кафедра: Тарих және география

Курс: І Семестр: ІІ

Сағат саны: 135

Емтихан: +

Сынақ:

Лекция: 52СДЖ: 33

Практикалық (семинар) сабақтар: 50


Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С.Н.

Жетісай – 2005 ж.

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты және пән бойынша типтік бағдарлдама негізінде құралған.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университетінің Жоғары оқу орындарының тарих факультетінің студенттеріне арналған “Алғашқы қауымдық құрылыс” пәні бойынша 1998 жылы бекіткен типтік бағдарлама негізінде жасалды.

Типтік бағдарламаның индексі:


Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама №________ “________” 2005 ж.

Кеңестің төрағасы: ______________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ________ “________” 2005 ж.

Оқу әдістемелік бюроның басшысы:_______________________

Факультет Кеңесінде мақұлданған

№ Хаттама________ “________” 2005 ж.

Факультет Кеңесінің төрағасы ______________________

Мазмұны


 1. Абстракт ............................

 2. «Алғашқы қауымдық құрылыс» бойынша оқу жұмысының бағдарламасы

 3. Курстың мақсаты мен міндеті .............................

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ............................

 5. Оқу сабақтарының құрылысы туралы мәлімет.........

 6. Студенке арналған ережелер ..........................

 7. Жалпы мәліметтер.............................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ...........

 9. Лекция сабақтарының мазмұны ........................

 10. Семинар сабақтарынын жоспары, мазмұны .............

 11. СӨЖ-жоспары, мазмұны ........................

 12. Кредиттін мазмұнына сәйкес бақылау түрлері:

 13. а) тестілік сауалнамалар

 14. б) жазбаша бақылау жумысы

 15. в) коллоквиумдар

 16. г) сөзжұмбақтар

 17. д) т.б.

 18. Студенттердің академиялык білімін рейтингтік бақылау жүйесі

 19. Пән бойынша оку процесінің картасы

 20. «Алғашқы қауымдық құрылыс» бойынша оку процесінін картасы


Абстракт
Оқу әдістемелік кешені "Алғашқы қауымдық құрылыс" пәні бойынша 5114 мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық кұжаттарды жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС – практикалық сабақтар, ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттердің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: ОБСӨЖ - материалды сабақ үстінде мұғалімнің көмегімен оқып меңгеру (office hours). Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы)

Лекция - студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажетСеминар сабақтарында - студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ - оқытушының бақылауындағы студенттің езіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру. Оқытушы такырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.СӨЖ - студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен менгереді.
І. Пәнінің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі рөлі.
Адамзат тарихына бірқатар бірін-бірі дәйекті ауыстырып отырған қоғамдық – экономикалық фармациялар алғашқы тұрмыстық-қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, коммунистік формациялар мәлім.

Алғашқы тұрмыс тарихынан зерттеу пәні жер бетінде адамның пайда болуынан топтық қоғамдар қызметінен тууы мен бастапқы дамуын, оның материалдық және рухани мәдениетінің пайда болуы мен алғашқы қадамдарын зерттейді. Алғашқы тұрмыстық қоғам тарихынан аса маңызды міндеті алғашқы тұрмыстық қауым құрылысының негізгі ерекшеліктері анықтап табу, оның қалыптасуын, дамуы мен ыдырауын жалпы заңдылықтарын ашып көрсету оның таптық қоғамға айналу жағдайлары мен формаларын зерттеу болып табылады.


ІІ. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамасы


Р/С

Прекреквизиттер (пәннің алдына міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра


Кафедра қабыл-даған шешім,

Хаттамасы

№ күні


1.

Қазақстан тарихы

Ежелгі және орт. ғ.


Тарих кафедрасы


№ Хаттама ________200 ж.2.

Археология


ІІІ. Оқу жоспарынан көшірме.
Семестр

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Курстық жұмыс

Қорытынды бақылау

Апта саны

Жалпы сағ. саны

Соның ішінде

Лекция

Семинар

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8
І, ІІ

1

102

52

50

33
Емтихан


СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules):


 1. Сабақка кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды номеріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар кұнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

Тапсырмаларды орындамаған жағдайда корытынды баға төмендетіледі.


Жалпы мәліметтер

 1. Лектор: Апашева Сабира Нұрбайкызы

Тарих кафедрасы.

№1 корпус, 33 кабинет

Телефон: 225

Кафедрада болу уакыты: 800-18°° дейін 1. Курсты еткізу уақыты және орны
N

Аты-жөні

Курсты өткізу уакыты, орны

Байланыстырушы мәліметАудиториялык сабактар

ОБСӨЖ

Телефон

1

АпашеваС.Н.

Лекпия
тел:Уакыты

Уакыт

каб:Ауд

Ауд

корпус:

2

Мейірбеков М

Практика

Уакыт

тел:Уакытыкаб:Ауд

Ауд

корпус:

Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет