Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Нбет3/4
Дата28.04.2016
өлшемі0.9 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4

Кіріспе


1.Алғашқы тұрмыс тарихының пәні және оғғың маңызы.

2.Алғашқы тұрмыс тарихының шежіресі мен дәуірленуі.


Әдебиеттер:

1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

3. Кнышенко Ю.П. История первобытного общества. Издательство Ростовского университета. Ростов на Дону 1973.

4. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М. 1983.

5. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

6. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.
ІІ-тақырып
СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

Алғашқы тұрмыс тарихи графиясы.


1.Ежелгі замандағы және орта ғасырлардағы алғашқы тұрмыс туралы ұғым.

2.Этнографиялық білімдердің қорланып жиналуы.

3.Алғашқы тұрмыс тарихи ғылымының шығуы.

Әдебиеттер:
1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

3. Кнышенко Ю.П. История первобытного общества. Издательство Ростовского университета. Ростов на Дону 1973.

4. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М. 1983.

5. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

6. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.

ІІІ-тақырып
СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

Алғашқы тұрмыс тарихы ғылымының шығуы.


1.Алғашқы тұрмыс тарихының маркстiк концепциясының жасалуы .

2.ХIХ ғасырдың аяғында ХХ ғ-да алғашқы тұрмыс тарихының дамуы.

3.СССР-де алғашқы тұрмыс тарихының ғылымы.

Әдебиеттер:


 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 3. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинение том 20

 4. 30.Бромлей Ю.В. Этнос и этнография .М.,1973

ІV-тақырып

Алғашқы тұрмыс тарихының дерек- төркіндері

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

1.Археология деректері.

2.Этнография деректері.

3.Лингвистикалық деректері.

4.Антропологиялық және басқа жа ратылыс ғылымдарының деректері

5.Алғашқы тұрмыс тарихи дерек-төркін тануының ерекшеліктері.


Әдебиеттер:

1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

школа 1982 г.


 1. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 2. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М. 1974 г.

 3. Редер Д.Г.,Черкасова Е.А. Ежелгi дуние тарихы.А.,1976ж.

 4. Всемирная история в 24-х томах,Век железа/А.Н.Бадак и др. Минск ,М.,2000

V-VI - тақырып

Адамның пайда болуы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:
1.Жануарлар дүниесіндегі адамның орны.

2.Антропогенез процесінің қозғаушы күші.

3.Адамның ең таяу ата-тектері мен адамзаттың арғы отан проблемалары.

4.Ең көне заманғы гоминидтер мен олардың еңбек қызметі.

5.Көне заманғы гоминидтер және олардың еңбек қызметі.

Әдебиеттер:


 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 3. Нестух М.Ф. Примотология и антропогенез. М. 1960 г.

 4. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М. 1966 г.

 5. Алексеев В.П. От животых к человеку. М. 1969 г.

 6. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинение том 20.

VII-VIII - тақырып

Адам қоғамының шығуы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

1. Алғашқы тұрмыстық адамдар табыны

2. Алғашқы тұрмыстық адам табы ның дамуындағы аң аулаудың ролі

3. Зоологиялық индивидуализмді асыру және алғашқы тұрмыстық коллентивизмнің қалыптасуы.

4. Алғашқы тұрмыстық табындағы жыныстық қатынастар

5. Қандас туысытқ семья туралы мәселе.Әдебиеттер:

  1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

  2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

  3. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М. 1966 г.

  4. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинение том 20

  5. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинение том 20


IX-тақырып

Ойлау мен сөздің шығуы.СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Идеологиялық ұғымдардың өркендеуі.

 2. Ой және сөздің шығуы.

 3. Адам санасының дамуы.

Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 3. Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология и история. М. 1972 г. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного исскуства. М., 1968 г.

 4. Всемирная история в 24-х томах. Век железа.А.Н.Бадак и др. Минск ,М.,2000


X-XI - тақырып

Антропогенез процесінің аяқталуы рулық құрылыстың тууы.СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

1. Антропогенез процесінің аяқта луы және адамның аса заманғы түрінің шығуы.

2. Өндіргіш күштердің өрлеуі.

3. Рулық құрылыстың тууы.

4. Әуел басқы эйлумендердің ұйғаюы.

Әдебиеттер:


 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

 2. школа 1982 г.

 3. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 4. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М. 1966 г.

 5. Алексеев В.П. От животых к человеку. М. 1969 г.

 6. Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология и история. М. 1972 г.

 7. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинение том 20

XІІ - тақырыпРасогенез.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

1.Негроид.

2.Европоид.

3.Монголоид.Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

 2. школа 1982 г.

 3. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 4. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

 5. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский

 6. Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.

 7. Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван.,1973

6.Оразбаев А.М.Северный Казахстан в эпоху бронзы. Труды ИИАЭ АН КазССР

Алма- Ата,1958

XIІІ-тақырып

Аңшылар мен балық аулау шы лардың ертедегі рулық қауымыСЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:
1. Садақ қолданбаған аңшылық шаруашылығы

2. Компелксті балық аң аулау шаруашылығы

3. Қоғамдық қатынастар

4. Неке мен семья

5. Рухани мәдениет

Әдебиеттер:


 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 3. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л. 1974 г.

 4. Алексеев В.П. От животых к человеку. М. 1969 г.

 5. Охотники,собиратели,рыболовы.Л.,1972

 6. Ранние земледельцы.Этнографический очерк.Л.,1980


XIV-XV тақырып

Қоғамдық қатнстар.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

1.Ру тайпа ұйымы және өкiмет ұйымы.

2. Неке мен семья.


 1. Рухани мәдениетi.

Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

школа 1982 г.

 1. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 2. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М. 1974 г.

 3. . Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и

 4. государства. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинение том 20

 5. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976 г.


XVI-XVII - тақырып

Егінші-малшылардың дамыған рулық қауымыСЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Неолит дәуіріндегі кейінгі қауымының қалыптасуы мен дамуы.

 2. Иелік етуші шаруашылықтан - өндіруші шаруашылыққа көшу.

 3. Егіншілік пен малшылықтың алғашқы ошақтары.

 4. Егіншілік пен малшылыққа өту механизмдері мен шарттары.


Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990г.

 3. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л. 1974 г.

 4. Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяства. М. 1989 г.

 5. Марков Г.Е. История хозяства материальной культуры в первобытном и ранне-классовом обществе. М.1979 г.

 6. Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. М. 1980 г.

 7. Алексеев В.П. От животых к человеку. М. 1969 г.


XVIII-XIX - тақырып

Жоғары дамыған балықшылар мен аңшылардың шаруашылығы мен материялдық мәдениетi.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Қоғамдық қатынастар.

 2. Рулық тайпалық ұйым және өкiмет ұйымы.

 3. Неке және семья.

 4. Рухани мәдениет.


Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

школа 1982 г.

 1. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

 2. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М. 1983.

 3. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

 4. Майкл Кремо,Ричард Томпсон.Неизвестная история человечества. М.,1999

 5. Эдуард Бернетт Тэйлор. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск,2000XX- тақырып

Алғашқы тұрмыстық қоғам ыдырауының алғы шарттары мен жалпы барысы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Өндіруші шаруашылық пен соған ұқсас өзге де шаруашылық түрлерінің дамуы.

 2. Металлургияның ашылуы Мыс пен қоланың өндірісте қолданылуы.

 3. Темірден жасалған құрал-саймандардың өндіріске енгізілуі.

Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990г.

 3. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский

 4. Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.

 5. Всемирная история в 24-х томах, Век железа/А.Н.Бадак и др. Минск, М.,2000

 6. Майкл Кремо, Ричард Томпсон. Неизвестная история человечества. М.,1999


XXI- тақырып

Алғашқы тұрмыстық қоғамның ыдырау формалары

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Патриархаттан матриархатқа өтуі.

 2. Кейінгі матриархат.

Әдебиеттер:

  1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

школа 1982 г.

2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

3.История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

4. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский

Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.


 1. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1968 г.

 2. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного исскуства. М., 1968 г.

 3. Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван.,1973


XXII- тақырып

Жеке меншіктің, таптардың және мемлекеттердің шығуы.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Таптық қоғам институттарының пісіп жетілуі қосымша өнімнің пайда болуы.

 2. Мемлекеттің пайда болуы.

Әдебиеттер:

 1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

 2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990г.

 3. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.

 4. Всемирная история в 24-х томах, Век железа/А.Н.Бадак и др. Минск, М.,2000

 5. Майкл Кремо, Ричард Томпсон. Неизвестная история человечества. М.,1999


XХIII- тақырып

Алғашқы тұрмыстық қоғам ыдырау дәуірінің рухани мәдениеті

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Қоғамдық сананың эволюциясы Рационалдық білімдер.

 2. Жазудың пайда болуы.

 3. Өнер Дін және мифология.

 4. Құпия одақтар және ата-баба рухына табыну.

Әдебиеттер:

1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая

школа 1982 г.

2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

3. Кнышенко Ю.П. История первобытного общества. Издательство

Ростовского университета. Ростов на Дону 1973.

4. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М. 1983.

5. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

6. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский

Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.


XХIV- тақырып

Алғашқы тұрмытсық қоғамның ыдырау дәуірінің этникалық процесстері

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау дәуіріндегі демографиялық және этникалық жағдай.

 2. Ойкумена-ны қайта құру әдісі және этностардың таралып қоныстану

Әдебиеттер:

1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

3. Кнышенко Ю.П. История первобытного общества. Издательство

Ростовского университета. Ростов на Дону 1973.

4. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М. 1983.

5. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

6. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.


XХV- тақырып

Таптық формациялардағы алғашқы тұрмыстық қауымдардың тағдыры

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Таптық қоғамдардағы алғашқы қауымдық құрлыс-тың қалдықтары.

 2. Таптық қоғамдардың топқа дейінгі перифериясы.

 3. Ең жаңа замандағы артта қалған халықтардың дамуы.

Әдебиеттер:

1. Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобитного общества. Высшая школа 1982 г.

2. Алексеев В.П. Перешиц А.Н. История первобытного общества. Высшая школа 1990 г.

3. Кнышенко Ю.П. История первобытного общества. Издательство

Ростовского университета. Ростов на Дону 1973.

4. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М. 1983.

5. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М. 1985 г.

6. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Рагинский Я.Я. Антропогенеза. М.1996 г.Студенттердің өзіндік жұмысының жоспары

(СӨЖ)
Тақырыбы, мазмұны

Бақылау түрі

1

2

4

1

 1. Кіріспе

Тестілік сауалнама

2

 1. Алғашқы тұрмыс тарихиграфиясы

Жазба бақылау жұмысы

3

 1. Алғашқы тұрмыс тарихы ғылымының шығуы

Тестілік сауалнама

4

Алғашқы тұрмыс тарихының дерек-төркіндері

Жазба бақылау жұмысы

5

Адамның пайда болуы

Тестілік сауалнама

6

Адам қоғамының шығуы

Жазба бақылау жұмысы

7

Ойлау мен сөздің шығуы


Тестілік сауалнама

8

Антропогенез процесінің аяқталуы және

рулық құрысытың тууыЖазба бакылау жүмысы

9

Расогенез

Жазба бақылау жұмысы

10

Аңшылар мен балық аулаушылардың ертедегі рулық қауымы.

Жазба бақылау жұмысы

11

Қоғамдық қатынастар

Тестілік сауалнама

12

Егінші-малшылардың дамыған рулық қауымы

Жазба бақылау Г жұмысы

13

Жоғары дамыған балықшылар мен аңшылардың шаруашылығы мен материялдық мәдениетi

Тестілік сауалнама

14

Алғашқы тұрмыстық қоғам ыдырауының алғы шарттары мен жалпы барысы

Жазба бақылау жұмысы

15

Алғашқы тұрмыстық қоғамның ыдырау формалары

Тестілік сауалнама

16

Жеке меншіктің, таптардың және мемле-кеттердің шығуы

Тестілік сауалнама

17

Алғашқы тұрмыстық қоғам ыдырау дәуірінің рухани мәдениеті

Жазба бақылау жұмысы

18

Алғашқы тұрмытсық қоғамның ыдырау дәуірінің этникалық процесстері

Тестілік сауалнама

19

Таптық формациялардағы алғашқы тұрмыстық қауымдардың тағдыры

Жазба бакылау жұмысы


ХІ. Білімді бақылауға арналған тестілік сауалнамалар.

///


терминінің мәні

//

Гоминин/

Гоминидтерге дейінгі адам

//

Гоминид


/

приматтар отряды

//

Гомо эректус/

Тік жүретін адам

//

Гомо хабилис/

Шебер адам

//

Гомо сапиенс/

Саналы адам

///

адам тәріздес маймыл қалдықтары//

Неондарталец

/

Еуропада (Дюссельдорф) табылды//

Синантроп

/

Қытайда (Чжоу-Коу Дянь) табылды//

Презижантроп

/

Олдувай шатқалында табылды//

Зинантроп

/

Африкада (Танзания) табылды//

Гейдельберий адамы

/

Германияда (Тюрингия) табылды///

қалдықтарының жасы

//

Дриопитек/

2,5-3 млн жыл

//

Презижантроп/

1,850 000 жыл

//

Неандерталец/

250-40 мың жыл

//

Рамопитектор/

5,5 млн жыл

//

Синантроп/

700 мың жыл

///

пайда болу кезеңін атаңыз//

Өндірістік шаруашылық

/

Неолит


//

Микролит


/

Мезолит


//

Ерте қауым

/

Соңғы,кейінгі палеолит//

Метал еңбек құралдары

/

ёола дәуірі//

От

/Мусьтер кезеңі

///


миының көлемі

//

1200-1600 см-/

Неандерталдың

//

1050 см-


/

Синантроптың

//

900 см-


/

Питекантроптың

//

500-600 см-/

Дрипитектің

//

700 см-


/

Австралопитектің

///

пайда болу процесінің аталуын көрсетіңіз//

Адам


/

Антропогенез

//

Өсімдік


/

Флорогенез

//

Жануар


/

Фауногенез

//

Халық


/

Этногенез

//

Тау


/

Орогенез


///

терминінің мағынасын атаңыз

//

Доместинация/

Жануарларды үйрету

//

Локамация/

Дара неке

//

Полигамия/

Көп неке


//

Сиблинги


/

Туыс,аға,қарындастар

///

даму болжамдары//

Н.Я.Марр


/

Кинитикалық сөйлеу

//

Ч.Дарвин


/

Жануарлар әлемінің эволюциясы

//

Ф.Эньгелс/

Адам өміріндегі еңбек орны

//

В.И.Вернадский/

Ноосфера


//

К.Линней


/

Адамдардың приматтарға жататындығының теориясы

///

Термин мағынасын көрсетіңіз//

расогенез

/

нәсілдердің шығуы//

Политогенез

/

мемлекеттің шығуы//

Макролиттер

/

ірі еңбек құралдары//

Фитишизм


/

заттарға сиыну

//

этноним


/

халықтың атауы

///

Пайда болу кезеңін көрсетіңіз//

терімшілік шаруашылығы

/

Палеолит


//

Нәсіл


/

Мезолит


//

Жер өңдеу мен мал шаруашылығы

/

Неолит


//

Мемлекет


/

Метал кезеңі

//

ёолөнер


/

Қола дәуірі

///

Негізгі дін түрлері//

Фитишизм,анимизм

/

Ерте рулық қауымда//

Зорастризм

/

Қола дәуірінде//

Христиандық

/

Ерте орта ғасыр//

Ислам


/

Орта ғасыр

//

Шаманизм


/

Кейінгі рулық қауымда

///

Терминінің мағынасы//

Инфантицид.

/

Жас балаларды өлтіру.//

Геронтицид.

/

Кәрілерді өлтіру.//

Инициация.

/

Жас бозбалаларды ересек қатарына қосу.//

Авункулокальность.

/

Жұбайлардың нағашыларында тұруы.//

Неолит төңкерілісі.

/

Өндіргіш шаруашылыққа көшу.///

негізгі неке түрі

//

Жұп


/

Жер өңдеушілерде

//

Промискуйтет/

Ерте топта

//

Полигения/

Кейінгі ру қауымыда

//

Поликундрия/

Ерте рулық қауымда

//

Экзогамия/

Политогенез кезеңінде

///

Осы кезеңде алғаш рет жасалды//

Мезолитте

/

Садақ пен жебе//

Неолитте


/

Керамика


//

Қола дәуіріде

/

Соқа


//

Палеолитте

/

Нуклеус


//

Темір ғасырында

/

Арба


///

Көрсетіңіздер

//

жер өңдеу мен мал шаруашылығы/

Еңбектің бірінші бөлінуі

//

Қолөнер


/

Еңбектің екінші бөлінуі

//

Сауда


/

Еңбектің үшінші бөлінуі

//

Дене және ақыл еңбегі/

Еңбектің төртінші бөлінуі

//

Жасанды интеллект/

Еңбектің бесінші бөлінуі

///

Еңбек құралдарын жасау техникасы//

Ерте палеолитте

/

Қыстыру


//

Мезолитте

/

Тас жамбасын ұру//

Энеолитте

/

Мұздай соғу//

Қола дәуірінде

/

Қыздырып соғу//

Темір ғасырында

/

Көрікпен қыздыру///

Алғаш қалдықтары

//

1960 ж. табылды/

Презижантроп

//

1890-1891 ж.ж.табылды/

Питекантроп

//

1927 ж. табылды/

Синантроп

//

1965 ж.табылды/

Австралопитек

//

1959 ж.табылды/

Зинжантроп

///

Баспаналары//

Ерте палеолит

/

Төменгі аңшылар тұрақтары//

Мезолит


/

Жануарлар терісі мен сүйегіне жасалған қоныстар

//

Неолит


/

Жеркепелер

//

Қола дәуірі/

Жартылай жеркепелер

//

Политогенез дәуірі/

Тас пен ағаштан жасалған қоныстар

///

Адамдар арасындағы қатынас//

Политогенез дәуірінде

/

Құлдық


//

Ерте қауымда

/

Тең құқықты//

Феодализм дәуірінде

/

Воссол мен сюзерин//

Ерте рулық қаымда

/

Эголитаризм//

Кейінгі рулық қауымда

/

Потестарлық қатынастар///

Терминінің мәні

//

Кувада


/

Туылған баланы әкесінің көрсетуі

//

Линидж


/

Белгілі бабасынан басталатын туыстық

//

Левират


/

Екі туысқан адаммен бір мезгілде некеде тұру

//

Конкубинат/

Некесіз тұру

//

Итеризм


/

Некеге дейінгі қатынастар бостандығы

///

Неолитке тән шаруашылық түрі//

Тропикалық Африкада

/

Аңшылық пен терімшілік//

Оңтүстік Шығыс Азияда

/

Жер өңдеу//

Алдыңғы Азияда

/

Ирригациялық жер өңдеу//

Орталық Африкада

/

Кетпенмен жер өңдеу//

Орталық Азияда

/

Мал шаруашылығы///

Тарап кету себептері

//

Кейінгі рулық қауымның/

ёосымша өнімнің пайда болуы

//

Терімшілік шаруашылықтың/

Жер өңдеудің пайда болуы

//

Ерте қауымның/

Рудың пайда болуы

//

Ор қазып, аң аулаудың/

Садақ пен жебенің пайда болуы

//

Тас өңдеу техникасының/

Металл құралдың пайда болуы

///

Расогенез нәтижесінде құрылды//

Еуропоид


/

Еурорпада

//

Негроид


/

Африкада


//

Монголоид

/

Азияда


//

Жерортатеңіздік

/

Оңтүстік Еуропада//

Австроидтық

/

Океанияда///

Политогенез нәтижесінде мемлекеттер құрылды

//

б.э.б. V-IV мың жылдықта/

Алдыңғы Азияда

//

б.з.б. II мың жылдықта/

Оңтүстік Азияда

//

б.з.б. I мың жылдық басында/

Орталық Азияда

//

б.з.б. I мың жылдық ортасында/

Оңтүстік Европада

//

б.з.б. II мың жылдық ортасы/

Оңтүстік Америкада

///

Терминнің мәні//

генекократия

/

Семьяда әйел басшылығы//

Гиперогамия

/

Жоғары сатыдағы тұлғамен некелесу//

Гипогамия

/

Төменгі сатыдағы тұлғамен некелесу//

Ортокузендік неке

/

Әкесінің ағасының қызына үйлену//

Кросскузендік

/

Шешесінің ағасының қызына үйлену///

Жазу түрі

//

б.з.б. IV мың жылдықта Алдыңғы Азияда/

Идеография

//

б.з.б III мың жылдықта Алдыңғы Азияда/

Пиктография

//

б.з.б. II мың жылдықта Оңтүстік Азияда/

Иероглифтер

//

б.з.д. I мың жылдықта Орта Азияда/

Руника


//

б.з.б. III мың жылдықта Солтүстік Африкада

/

Сына жазу///

Терминнің мағынасы

//

Эгалитаризм/

Тең құқықты қоғам

//

Экзогамия/

Ру ішіндегі некеге тиым салу

//

Эндогамия/

Ру ішінде некелесу

//

Эндоканнибализм/

Өлген туыстарын жеу

//

Этноним


/

Халықтың атауы

///

Терминінің мағынасы//

Сегментарлық ұйым

/

Текті топтарға бөлу//

Симполиттік қоғам

/

Алғашқы өркениеттердің пайда болуынан кейін сақталып қалған алғашқы қауымдық құрылыс//

Социогенез

/

Адам қоғамының пайда болуы//

Стратифицирования

/

Мүліктік жіктелу процесі//

Сорарат


/

Екі апалы-сіңлілі мен некелесу

///

Басқарушы билік түрі//

Ерте қауымда

/

Тең құқықтық//

Ерте рулық қауымда

/

Геронтократия//

Соңғы рулық қауымда

/

Бигмендер билігі//

Ерте көшпелі мемлекетте

/

Әскери демократия//

Ертедегі мемлекеттерде

/

Деспотия


///

Мал бағу түрі

//

Алдыңғы Азияда неолит кезеңінде/

Үйде ұстау

//

Кавказда полеолитте/

Жайылымдылық

//

б.з.б. I мың жылдықта Орталық Азияда./

Көшпелі


//

Қола дәуірінде Солтүстік Африкада

/

Жартылай көшпелі//

I мың жылдықта Европада

/

Жайлаулық///

Пайда бөлу себептері

//

Жеке меншік институтының/

Таптық қоғам

//

Ұйымдасқан аң аулаудың/

Ерте қоғам

//

Руға бөлудің/

Рулық қоғам

//

Құқықтың


/

Мемлекет


//

Өндіргіш күштердің өсуінің

/

Өндіру шаруашылығы///

Кезеңдерге бөлу негізі

//

Археология./

Еңбек құралдарын жасау.

//

Алғашқы қауымдық құрылыс тарихы./

Археологиялық кезеңдерге бөлу.

//

Геология./

Жердің дамуы.

//

Архезоология./

Жануарлар дүниесінің дамуы.

//

Этнология./

Халықтар мен ұлыстардың дамуы.

///

Терминінің мағынасы//

Матронимия.

/

Шешесі жағынан туыстық.//

Патронимия.

/

Әкесі жағынан туыстық.//

Когнаттық туыстық.

/

Әкесі мен шешесі жағынан туыстық.//

Ордалия.


/

Сот сынағы.

//

Матриолокалды./

өйленгендердің әйелінің үйінде тұруы.

///

Сенім түрлері//

Неандерталдықтарда.

/

О дүниедегі өмірге сену.//

Ерте рулық қауымда.

/

Фетешизм.//

Көшпенділерде.

/

Тотемизм.//

Ертедегі гректерде.

/

Мифология.//

Тап құрылу кезеңінде.

/

Билеушілерге табыну.///

Рухани мәдинеттің сипатты белгісі

//

Ерте қауымда./

О дүниедегі өмір туралы көзқарас.

//

Ерте рулық қауымда./

Рухқа сену.

//

Соңғы рулық қауымда./

Музыкалық халық ауыз әдебиеті.

//

Тап қалыптасу кезеңінде./

Мифология.

//

Политогенез кезеңінде./

Жазбаша шығармалар.

///

Еңбек етудің сипаты//

Зинжантропта.

/

Дөрекі өңделген тас құралдар.//

Австролопитекте.

/

Сүйек индустриясы.//

Питекантропта.

/

Iрі тас құралдары.//

Синантропта.

/

Қол шапқы.//

Неандерталықта.

/

Шапқы, ілмектер даярлау.///

Кезеңінің ұзақтығы

//

Олдувай.


/

2,6 млн-700 мың жыл.

//

Ащель.


/

700-150 мың жыл.

//

Мустьер


/

150-35 мың жыл.

//

Соңғы палеолит./

35-12 мың жыл.

//

Мезолит.


/

12-8 мың жыл.

///

Алғашқы ғылыми тужырымдама//

Дарвин.Ч.

/

эволюциялық теория//

К.Томсен


/

еңбек құралдарын сараптау

//

А.Бастиан/

алғашқы турмыстық инстуттарды реканструкциялау

//

Г.Мейн


/

ерте қоғамдағы семия қатынастарын реканструциялау

//

Л.Морган


/

рұлық үйым

///

Терминінің мағынасы//

Дриопитектер.

/

ёәзіргі адам тәріздес маймылдардың арғы бабалары.//

Архантроп.

/

Ертедегі адам.//

Синантроп.

/

Пекиндік маймыл адам.//

Питекантроп эректус.

/

Тік жүретін адам.//

Неандерталдық.

/

Германиядан табылған адам.///

Алғашқы қауымдық құрылыс тарихының кезеңдерге бөлінуінің дұрыстығын анықтаңыз

/

полеолит, мезолит, неолит, энеолит, металл дәуірі/

мезолит, неолит, энеолит, мезолит, палеолит

/

металл кезеңі, неолит, энеолит, мезолит, палеолит/

энеолит, неолит, мезолит, палеолит, металл кезеңі

/

палеолит, мезолит, неолит, металл кезеңі, энеолит///

Алғашқы қауымдық құрылыс тарихы қандай ғылымның кезеңдерін пайдаланады

/

археология/

геология


/

антропология

/

палеонтология/

архезоология

///

Көшпелі шаруашылықтағы жануарлар түрін атаңыз/

жылқы - қой

/

қой - ешкі/

қой - сиыр

/

жылқы - сиыр/

жылқы - ешкі

///

Тебіндеп жайылу дегеніміз/

жануарлардың қар астынан шөп тауып жей алуы

/

үй жануарларына қолдан жем беру/

жабайы жануарларға жем беру

/

жануарлардың үлкен қашықтықты өте алуы/

жабайы жануарларды үйрету процесі

///

Тебіндеп жайылатын үй жануарлары/

қой - жылқы

/

қой - ешкі/

қой - сиыр

/

сиыр - ешкі/

сиыр - жылқыСтуденттердіц академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет - студентгердің жеке шығармашылык мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара түлға етіп эзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықган, оқытудың негізгі формасы - студенттермен жүмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент баска студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен -өзі салыстырылады. Студенттер өз нэтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау - оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадактау, көтермелеу қүрапына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі ВіііаЬиз /оқыту бағдарламасына/ міндетті элемент болып кіреді.Әр деңгейдің ү_пай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы жэне аралық бақылаулармен жиналады. Теменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмүны

Бағалаудың дэстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жаксы

В

3.0

80-84

в-

2.67

75-79

с+

2.33

70-74

Қанағаттанарлык

с

2.0

65-69

с-

1.67

60-64

Б+

1.33

55-59
1.0 0

50-54

Ғ

0-49

Қанағаттангысыз

Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет